Κορονοϊός – Κοζάνη: Οι στολές των υγειονομικών γέμισαν μηνύματα και ζωγραφιές

Κορονοϊός – Κοζάνη: Οι στολές των υγειονομικών γέμισαν μηνύματα και ζωγραφιές

»Το γύρο του διαδικτύου κάνει η φωτογραφία με το υγειονομικό προσωπικό στο Μαμάτσειο Γενικό Νοσοκομείο στην Κοζάνη. Γιατροί και νοσηλευτές παραμένουν στην πρώτη γραμμή και προσφέρουν απλόχερα τη βοήθειά τους στους ασθενείς που νοσούν με κορονοϊό και την χρειάζονται όσο τίποτε άλλο. Κάνοντας το σχήμα της καρδιάς δείχνουν το δρόμο ενώ οι ευχές και τα ... Περισσότερα

To άρθρο Κορονοϊός – Κοζάνη: Οι στολές των υγειονομικών γέμισαν μηνύματα και ζωγραφιές δημοσιεύτηκε στο NewsIT .


Read full article on: newsit.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Coronavirus Greece: 19,075 new cases, 111 deaths, 655 intubated
Since the beginning of the pandemic, 3,980 patients have been discharged from the ICU
5 m
www.protothema.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Με τηλεργασία το Δημόσιο την Τρίτη, ισχυρή σύσταση και για τον ιδιωτικό τομέα
Με τηλεργασία θα λειτουργήσουν αύριο Τρίτη οι Δημόσιες Υπηρεσίες με εγκύκλιο του υπ. Εσωτερικών, λόγω της κακοκαιρίας Ελπίδα, ενώ ισχυρή σύσταση για τηλεργασία απευθύνει το υπ. Εργασίας και για τον ιδιωτικό τομέα
6 m
iefimerida.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Συμβουλές για ασφαλή οδήγηση εν μέσω παγετού
Ποια είναι η προετοιμασία και πώς τοποθετούνται οι αντιολισθητικές αλυσίδες
7 m
www.protothema.gr
Προκαταρκτική έρευνα για τους εγκλωβισμένους οδηγούς στην Αττική Οδό διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών
Ενδεχόμενες ευθύνες για την κατάσταση στην Αττική Οδό με εκατοντάδες εγκλωβισμένα οχήματα θα αναζητήσει η Εισαγγελία Πρωτοδικών. Με εντολή της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Σωτηρίας Παπαγεωργακοπούλου διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την κατάσταση που διαμορφώθηκε στο οδικό δίκτυο της Αττικής Οδού όπου παραμένουν επί πολλές ώρες εκατοντάδες οχήματα καθηλωμένα υπό συνθήκες συνεχούς χιονόπτωσης σε ουρές […]
8 m
www.makeleio.gr
Άρης: «Στροφή» στο Κύπελλο Ελλάδας με τρεις απόντες
Ο Άρης ξεκίνησε την προετοιμασία του για την εκτός έδρας ρεβάνς με την Λαμία, για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. O Άκης Μάντζιος έχει δεδομένα μια απουσία, αλλά και μια επιστροφή για τον εκτός έδρας αγώνα των Θεσσαλονικέων με την Λαμία. Στη διάθεση του 52χρονου Έλληνα τεχνικού επιστρέφει ο Ντάνιελ Μαντσίνι που εξέτισε τη μία ... Περισσότερα To άρθρο Άρης: «Στροφή» στο Κύπελλο Ελλάδας με τρεις απόντες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Ιταλία: Λευκή ψήφος για Κεντροαριστερά και Λέγκα στην εκλογή του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας
Από την ψηφοφορία δεν αναμένεται να προκύψουν σήμερα ουσιαστικά αποτελέσματα - Εξετάζεται το σενάριο για μετάβαση του Μάριο Ντράγκι στην προεδρία
www.protothema.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Δύσκολες ώρες στην Εύβοια - Διακοπές ρεύματος και απεγκλωβισμοί πολιτών
Χιονίζει ασταμάτητα στην Εύβοια - Πού εντοπίζονται προβλήματαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Έκτακτη σύσκεψη συγκάλεψε ο Θάνος Πλεύρης
Η σύσκεψη θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης με τη  συμμετοχή των διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών και του προέδρου του ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ
www.protothema.gr
Όλη η Ελλάδα εύχεται μετά τα σημερινά! Γ@μ@ τον π@υστ@ τον Μητσοτάκη (Βίντεο)
Η οργή των πολιτών ξεχειλίζει μετά και τη σημερινή ανικανότητα της κυβέρνησης προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας. Δείτε τις… ευχές που έστειλαν στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη οι εγκλωβισμένοι στην Αττική Οδό. Νύχτα θα φυγουν.Σας το είπα δεν θα μπορούν να κυκλοφορήσουν Όλη η Ελλάδα τους εύχεται…
www.makeleio.gr
Τραγωδία στην Κατερίνη: Νεκρό βρέφος 5,5 μηνών, είχε προσβληθεί από κορωνοϊό
Το βρέφος δεν είχε συνοδά νοσήματα  και διεκομίσθη νεκρό στις 22 Ιανουαρίου στο νοσοκομείο Κατερίνης 
www.protothema.gr
Χιόνι έξω; ERTFLIX μέσα – Τέσσερις ελληνικές μίνι σειρές λογοτεχνίας για να σας κρατήσουν συντροφιά
Οι χιονισμένες μέρες είναι ιδανικές για καναπέ, πάπλωμα και binge watch με ERTFLIX. Όσο η κακοκαιρία «Ελπίδα» πλήττει τη χώρα μας, μείνετε ασφαλείς...
www.zougla.gr
Παρέμβαση εισαγγελέα για το χάος στην Αττική Οδό
Το χάος στην Αττική Οδό προκάλεσε την παρέμβαση της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, Σωτηρίας Παπαγεωργακοπούλου, η οποία διέταξε προκαταρκτική...
www.zougla.gr
Όταν όλα θα πάνε καλά, δεν θα είσαι στην Ελλάδα!
Στις βροχές πνιγόμαστε. Στις φωτιές καιγόμαστε. Στις χιονοπτώσεις «παγιδευόμαστε». Έχουμε 100% επιτυχία. Στις συνέπειες. Κι είμαστε πρωταθλητές στο να δείχνουμε…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Τροποποιήσεις σε δρομολόγια μετρό και τραμ
Αλλαγές στα δρομολόγια λόγω του σφοδρού κύματος κακοκαιρίαςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα» - Γιώργος Πατούλης: Δύσκολη μέρα και νύχτα
«Η προσπάθεια εντείνεται για να είναι ανοιχτά τα νοσοκομεία και οι δρόμοι» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος ΠατούληςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Έκλεισε η εθνική οδός στο ύψος της λεωφόρου Αθηνών
Πολλά είναι τα προβλήματα που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία Ελπίδα με την κατάσταση στο εθνικό οδικό δίκτυο να είναι δύσκολη. Περισσότερα σε λίγο To άρθρο Κακοκαιρία Ελπίδα: Έκλεισε η εθνική οδός στο ύψος της λεωφόρου Αθηνών δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Καθαρίζοντας το χιόνι με φλογοβόλο
Στο Κεντάκι, ένας άντρας χρησιμοποιεί ένα φλογοβόλο για να καθαρίσει το χιόνι από την είσοδο του γκαράζ του...
www.zougla.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Να κλείσουν τα καταστήματα στις 19.00 ζητά η ΓΓ Εμπορίου
Να κλείσουν στις 7 τα καταστήματα προτείνει η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή λόγω της κακοκαιρίας Ελπίδα που χτυπά την Ελλάδα. Σε οδηγία που εκδόθηκε πριν λίγο αναφέρονται αναλυτικά τα εξής: Η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων προτείνει στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης και για ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία Ελπίδα: Να κλείσουν τα καταστήματα στις 19.00 ζητά η ΓΓ Εμπορίου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κακοκαιρία Ελπίς: Τηλεργασία αύριο Τρίτη στο Δημόσιο - Ισχυρή σύσταση για τον ιδιωτικό τομέα
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν δύναται να ασκηθεί εργασία εξ αποστάσεως και η προσέλευση των υπαλλήλων δεν είναι δυνατή, θα γίνει χρήση των προβλεπόμενων δικαιούμενων αδειών
www.protothema.gr
Νέο επεισόδιο με τον δικηγόρο του ιερέα: “Θέλετε να σας θυμίσω κ. Σκορδά πώς κάνατε εσείς καριέρα;” (Βίντεο)
Νέος γύρος αντιπαράθεσης με την Φαίη Σκορδά και τον δικηγόρο του ιερέα. Νωρίτερα, ο κ. Ανδρέας Θεοδωρόπουλος ήρθε σε αντιπαράθεση με τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος είπε πως θα κινηθεί δικαστικά για τις αναφορές του δικηγόρου. “Εσείς αυτή τη στιγμή δημιουργείτε έναν ντόρο γύρω από το όνομά σας, με τις δηλώσεις που κάνετε από το […]
www.makeleio.gr
Οδηγός επιβίωσης: Τι να κάνω αν αποκλειστώ μέσα στο αυτοκίνητο μου
Με την κακοκαιρία «Ελπίς» να βρίσκεται σε πλήρη ισχύ, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δίνει σαφείς οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουν οι οδηγοί που κινούνται με το αυτοκίνητο, ακόμη και στην περίπτωση που αποκλειστούν μέσα σε αυτό από τα χιόνια.
iefimerida.gr
Τσικνοπέμπτη - Καθαρά Δευτέρα: Πότε «πέφτουν» φέτος
Ποιες ημερομηνίες είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα και η ΤσικνοπέμπτηΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Να κλείσουν τα καταστήματα στις 19:00 προτείνει η ΓΓ Εμπορίου
Παράλληλα, η ΓΓ Εμπορίου παροτρύνει το καταναλωτικό κοινό να αποφεύγει τις μετακινήσεις με σκοπό την αγορά μη απολύτως αναγκαίων αγαθών μετά τις 19:00
www.protothema.gr
Καμπάνα: Οι τηλεδίκες, το ραδιοτηλεπτικό, η λάσπη και ο Παπαδάκης
ΝΤΙΝ Μαζί με τα χλωρά καίγονται και τα ξερά. Ωστόσο όσο κι αν κάποιοι προσπαθούν να κρατήσουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας κάποια θέματα που… καίνε πετώντας  ύβρεις, κατάρες και λάσπη δεν θα τα καταφέρουν! Βέβαια όλοι έχουν δικαίωμα να πουν την άποψή τους, αλλά όταν ξεπερνούν τα εσκεμμένα καταλήγουν να χάνεται η ουσία που ... Περισσότερα To άρθρο Καμπάνα: Οι τηλεδίκες, το ραδιοτηλεπτικό, η λάσπη και ο Παπαδάκης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Με τηλεργασία η λειτουργία του Δημοσίου την Τρίτη λόγω της κακοκαιρίας
Μέσω τηλεργασίας από τους υπαλλήλους θα λειτουργήσουν, αύριο Τρίτη, οι δημόσιες υπηρεσίες, εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων....
www.zougla.gr
Πυρκαγιά σε κατοικία στο Λατζόι Ηλείας
Πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα διώροφης κατοικίας το απόγευμα της Δευτέρας στο Λατζόι Ηλείας...
www.zougla.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα – Αττική Οδός: Εισαγγελική παρέμβαση για τον εγκλωβισμό οδηγών
Εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε για τον εγκλωβισμό οδηγών στην Αττική οδό εν μέσω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει την Αττική με την έντονη χιονόπτωση. Την εντολή για τη διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης έδωσε η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που θα διενεργήσει ο προϊστάμενος της ποινικής δίωξης Αντώνης Ελευθεριανος, ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία Ελπίδα – Αττική Οδός: Εισαγγελική παρέμβαση για τον εγκλωβισμό οδηγών δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Να κλείσουν στις 19:00 τα καταστήματα προτείνει η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
Να κλείσουν στις 19:00 τα καταστήματα προτείνει η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή...
www.zougla.gr
ΣΥΡΙΖΑ: «Όλοι φταίνε για το απόλυτο μπάχαλο και το χάος με τα χιόνια, εκτός από τον κ. Μητσοτάκη»
Όλοι έχουν από μία ευθύνη σε αυτή τη χώρα εκτός από τον κ. Μητσοτάκη που διεκδικεί τα πρωτεία του πιο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πάντοτε έτσι συμβαίνει
Ήξεραν εδώ και πολλά εικοσιτετράωρα πώς δύο συστήματα θα πλήξουν διαδοχικά την ανατολική ηπειρωτική χώρα, την λεκάνη του...
www.zougla.gr
Χρήσιμες συμβουλές για να φτιάξετε χούμους στο σπίτι
Το χούμους είναι μια σος που μπορεί να συνοδεύσει πολλά σνακ. Αντί να το αγοράσουμε έτοιμο -κινδυνεύοντας να έχουμε ένα αποτυχημένο και άγευστο προϊόν- μπορούμε εύκολα να το φτιάξουμε στο σπίτι. Με απλά υλικά.
www.protothema.gr
Χιόνια: Πώς θα τη βγάλεις εύκολα και δεν θα κρυώσεις καθόλου
Τώρα που η «Ελπίδα» επιτίθεται, εσύ ετοιμάζεις τη δική σου αντεπίθεση.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σε ομάδα έκπληξη ο Μιραλάς - Ντόμινο λόγω ΠΑΟΚ
Ο Κέβιν Μιραλάς θα συνεχίσει σε ομάδα-έκπληξη - Πως εμπλέκεται ο  ΠΑΟΚΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Νέα καταγγελία για τον «μετρ» διοργανωτή των πάρτι στη Θεσσαλονίκη: «Μου συνέβη και μένα το ίδιο με τη Γεωργία»
«Όταν άνοιξα τα μάτια μου βρισκόμουν σε ένα σπίτι που δεν γνώριζα. Ήμουν ντυμένη, φορούσα μία πουκαμίσα, ένα σορτσάκι και μία μπλούζα. Ήταν ανοιχτή η πουκαμίσα και σηκώθηκα...», δήλωσε η 30χρονη σήμερα γυναίκα για την εμπειρία της το 2017
www.protothema.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς» - Κολυδάς: 16 ώρες θα διαρκέσει το δεύτερο κύμα του χιονιά, που βρίσκεται σε εξέλιξη - Ύφεση από το μεσημέρι της Τρίτης
«Οι πολύ ψυχρές μάζες μας έφεραν χιονοκαταιγίδες και συνεχίζονται και στις νότιες νησιωτικές περιοχές» τόνισε ο κ. Κολυδάς
www.protothema.gr
«Ελπίδα»: Διάσημες Ελληνίδες φωτογραφίζονται στα χιόνια
Οι αναρτήσεις στο Instagram.
www.protothema.gr
Το smokey μακιγιάζ της Βικτόρια Μπέκαμ δεν είναι μαύρο -Η κομψή απόχρωση που ταιριάζει στις μελαχρινές
Το μινιμαλιστικό στιλ της Βικτόρια Μπέκαμ είναι κάτι που λατρεύουμε.
iefimerida.gr
Καλλιάνος: Σφοδρές χιονοπτώσεις τις επόμενες ώρες, βελτίωση από την Πέμπτη
Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ολόκληρη τη νότια Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου αλλά και την Κρήτη - Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, οι χιονοπτώσεις θα διατηρηθούν μέχρι αύριο το μεσημέρι σε όλες τις περιοχές - Πού εντοπίζονται προβλήματα
www.protothema.gr
Απόρρητη αναφορά του Μολότοφ στον Στάλιν δείχνει ότι η ΕΣΣΔ προμήθευε με όπλα το ΚΚΕ στον Εμφύλιο
Αποκαλύψεις και άγνωστες λεπτομέρειες, μετά τον αποχαρακτηρισμό απόρρητων αρχείων της ΕΣΣΔ από τα ρωσικά αρχεία - Τι αναφέρει επιστολή του 1948 Ζαχαριάδη – Βαφειάδη προς τη Μόσχα
www.protothema.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Εισαγγελική παρέμβαση για το χάος στην Αττική Οδό
Εντολή από την προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, στο πλαίσιο της οποίας θα αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για το αδίκημα της διατάραξης ή παρακώλυσης συγκοινωνιών
www.protothema.gr
Παναθηναϊκός: Στα 4.715.331.90 ευρώ έκλεισε η τελευταία αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Πιστοποιήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2022 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η πιστοποίηση της...
www.zougla.gr
Η ταινία «Ziad Antar, Από τη Βηρυτό στην Αθήνα» κάνει πρεμιέρα στο Onassis Channel την Tετάρτη, 26 Ιανουαρίου
Η νέα μικρού μήκους ταινία του βραβευμένου κινηματογραφιστή και σεναριογράφου Γιώργου Τελτζίδη κάνει πανελλήνια ψηφιακή πρεμιέρα...
www.zougla.gr
Ραγδαίες εξελίξεις: Εισαγγελική παρέμβαση για το χάος στην Αττική Οδό με τους εγκλωβισμένους οδηγούς
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Εισαγγελική παρέμβαση για το «χάος» στην Αττική ΟδόΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τιερί Μιγκλέρ: Ο σχεδιαστής με τα ρούχα-γλυπτά -Η πλαστική που τον έκανε αγνώριστο [εικόνες]
Ο εμβληματικός Γάλλος σχεδιαστής μόδας Τιερί Μιγκλέρ, δημιουργίες του οποίου φόρεσαν celebrities όπως η Κιμ Καρντάσιαν, η Lady Gaga και η Μπιγιονσέ, πέθανε σε ηλικία 73 ετών.
iefimerida.gr
Παρέμβαση Εισαγγελέα για την Αττική Οδό
Την παρέμβαση της εισαγγελίας πρωτοδικών της Αθήνας προκάλεσε ο εγκλωβισμός οδηγών στην Αττική Οδό.
iefimerida.gr
Η ΑΛΗΤΕΙΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ! Έβγαλαν παιδιά μέσα στο χιόνι για να τα μεταφέρουν από το Παίδων σε άλλο κτίριο!
Την ώρα που η Ελλάδα έχει παγώσει, την ώρα που η κυβέρνηση δείχνει για μια ακόμα φορά την ανικανότητά της, μια ΑΔΙΑΝΟΗΤΗ καταγγελία ήρθε στα γραφεία μας. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουμε. Απλά διαβάστε τι μας έγραψε ο αναγνώστης: “Την ώρα που ο δήμαρχος Αθηναίνων έλεγε στον ΣΚΑΙ το πρωί “οι πολίτες να μείνουμε μέσα […]
www.makeleio.gr
Κορονοϊός: Αναβάλλεται η σημερινή ενημέρωση του υπουργείου Υγείας για την πανδημία
Αναβολή της σημερινής ενημέρωσης για το εθνικό σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης έναντι του κορονοϊούΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr