Κορονοϊός - Μανωλόπουλος: Οι τρεις μήνες είναι λίγο υπερβολικοί για την αναμνηστική δόση

Τι ανέφερε ο  καθηγητής Φαρμακολογίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Ευάγγελος Μανωλόπουλος, για την αναμνηστική δόση του εμβολίου στους τρεις μήνες

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
H Carla Bruni έκοψε αφέλειες και το αποτέλεσμα είναι «je ne sais quoi»
Η Carla Bruni έκανε μια τεράστια καριέρα στο modeling την δεκαετία του 1990 και στη συνέχεια μεταπήδησε στον κινηματογράφο...
7 m
www.zougla.gr
Νέο είδος ταραντούλας ανακάλυψε YouTuber στην Ταϊλάνδη -Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
Ένα μέχρι σήμερα άγνωστο είδος ταραντούλας ανακαλύφθηκε στην Ταϊλάνδη, από έναν YouTuber.
iefimerida.gr
«H Τριλογία των Λήμαν Μπράδερς» με νέα διανομή στο Θέατρο του Νέου Κόσμου
Ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος κλείνει φέτος τα 30 χρόνια του στη σκηνοθεσία με δύο εμβληματικές παραγωγές που θα παίζονται παράλληλα...
www.zougla.gr
ΠΟΥ: Ο αριθμός των περιστατικών Covid-19 στην Αφρική μειώνεται, το τέταρτο κύμα υποχωρεί
Ο εβδομαδιαίος αριθμός μολύνσεων COVID-19 «έχει μειωθεί σημαντικά» στην Αφρική και εκείνος των θανάτων έχει επίσης πέσει, για πρώτη φορά...
www.zougla.gr
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στον Αγιασμό των υδάτων και τη ρίψη του Τιμίου Σταυρού στην Τρίγλια της Βιθυνίας
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης χοροστάτησε στη λειτουργία που έγινε στον παλαιό Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου στην Τρίγλια - «Να παρακινείτε τους νέους και τις νέες να γνωρίσουν από κοντά την πατρώα γη»
www.protothema.gr
Κληρονομικός καρκίνος: Δυνατότητες πρόβλεψης και θεραπείας [βίντεο]
Ένα πανόραμα για την ιστορία του καρκίνου, της κληρονομικής διάστασής του και της προόδου για την αντιμετωπίσή του, πραγματοποιήθηκε σε διαδικτυακή διάλεξη.
iefimerida.gr
Γάλλος εκπαιδευτής Rafale: «Πραγματικά πολύ καλοί οι Έλληνες πιλότοι»
«Οι Έλληνες πιλότοι είναι πολύ καλοί, πραγματικά πολύ καλοί χειριστές!», σχολίασε ο 42χρονος Γάλλος εκπαιδευτής των μαχητικών RafaleΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Champions League: Κίνδυνος αποκλεισμού των ανεμβολίαστων ποδοσφαιριστών – Η ανακοίνωση της UEFA
Champions League: Η UEFA με ανακοίνωση της επιβεβαίωσε ότι οι ομάδες θα πρέπει να συμμορφωθούν με τους κανόνες των επιμέρους…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ραϊόλα: Στην εντατική με πρόβλημα στους πνεύμονες
Ο Μίνο Ραϊόλα βρίσκεται στην εντατική σε νοσοκομείο στην Ιταλία με πρόβλημα στους πνεύμονες και η κατάσταση του είναι κρίσιμη.
gazzetta.gr
Διαδοχικά κύματα βαρυχειμωνιάς θα πλήξουν τη χώρα
Ξεκινάει από την Παρασκευή  η έντονη ψυχρή εισβολή στη χώρα μας  η οποία θα μας απασχολήσει έως και περίπου το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας...
www.zougla.gr
ΔΙΜΕΑ: Πρόστιμα 20.750 ευρώ και καταστροφή 4.698 «μαϊμού» προϊόντων μετά από ελέγχους σε eShop και αποθήκες
Πρόστιμα συνολικού ύψους 20.750 ευρώ επιβλήθηκαν σε ηλεκτρονικά καταστήματα και αποθήκες προμηθευτών που εδρεύουν στην Αττική από τη ΔΙΜΕΑ, ενώ καταστράφηκαν και 4.698 απομιμητικά είδη.
iefimerida.gr
Νέα υπόθεση revenge porn: Πασίγνωστη τραγουδίστρια καταγγέλλει μπασκετμπολίστα για διαρροή υλικού
Θύμα revenge porn έπεσε πολύ γνωστή τραγουδίστρια, καταγγέλλοντας πρώην μπασκετμπολίστα και φίλο πρώην συντρόφου της για εκδικητική πορνογραφία. Η τραγουδίστρια καταγγέλλει πρώην μπασκετμπολίστα για τη διαρροή προκλητικών βίντεο και φωτογραφιών της σε σάιτ πορνογραφικού περιεχομένου και μάλιστα με το ονοματεπώνυμό της. Όπως μετέδωσε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», αναφορικά με την τραγουδίστρια, πρόκειται για […]
www.makeleio.gr
Άγριος ξυλοδαρμός 29χρονης στην Πάτρα από τον σύζυγό της μπροστά στα μάτια του μωρού τους, συνελήφθη ο δράστης
Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι η γυναίκα ήταν βαριά κακοποιημένη - Δεν ήταν η πρώτη φορά που η 29χρονη έπεφτε θύμα βίας από τον σύζυγό της
www.protothema.gr
Ο Μέσι έφτασε τα 300 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram
Ο Λιονέλ Μέσι έφτασε (19/1) τα 300 εκατομμύρια ακολούθους στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram (@leomessi)...
www.zougla.gr
Παναγιωτόπουλος: Ελλάδα και Ισραήλ στοχεύουν στη δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος στην ανατολική Μεσόγειο
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας πραγματοποιεί επίσκεψη στο Τελ Αβιβ όπου είχε διαδοχικές συναντήσεις με τον Ισραηλινό ομόλογό του και τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ'
www.protothema.gr
Ο Τζένσεν Ακλς θυμάται τη «δύσκολη» συνεργασία του με την Τζέσικα Άλμπα
«Έπρεπε να μάθω να πολεμάω τη φωτιά με φωτιά για να κερδίσω τον σεβασμό της», λέει μεταξύ άλλων ο πρωταγωνιστής του Supernatural
www.protothema.gr
ΣΕΠΕ: Προκήρυξη για τη θέση του Διοικητή - Προσόντα και προθεσμία
Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την κάλυψη της θέσης του Διοικητή της Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), ο οποίος έρχεται σε συνέχεια της…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η FIFA δικαίωσε πρώην παίκτη του Άρη για 250.000 ευρώ
Η FIFA δικαίωσε τον Τζον Ίμπε για παλιότερες οφειλές από την ΠΑΕ Άρης, η οποία και καλείται πλέον να καταβάλει το ποσό των 250.000 ευρώ, για την αποπληρωμή του ποδοσφαιριστή. Ο Νιγηριανός μέσος είχε αγωνιστεί στους «κιτρινόμαυρους» τη σεζόν 2013-2014, “μετρώντας” συνολικά μόλις 8 συμμετοχές με τη φανέλα της ομάδας της Θεσσαλονίκης, αλλά φαίνεται ότι ... Περισσότερα To άρθρο Η FIFA δικαίωσε πρώην παίκτη του Άρη για 250.000 ευρώ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Καιρός – Καλλιάνος: Χιόνια σε Αττική και νησιά – Πολικές θερμοκρασίες
Δύσκολες θα είναι οι επόμενες ημέρες με την επέλαση της κακοκαιρίας «Ελπίς» σε όλη τη χώρα. Η χώρα θα μπει στην κατάψυξη με τον υδράργυρο να πέφτει κάτω από το μηδέν, σε πολλές περιοχές, ενώ αναμένονται χιόνια στην Αττική και στα νησιά του Αιγαίου. Η κακοκαιρία «Ελπίς», μάλιστα, θα χτυπήσει σε δύο κύματα. Μιλώντας για ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός – Καλλιάνος: Χιόνια σε Αττική και νησιά – Πολικές θερμοκρασίες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κυρανάκης: Μικρότητα οι αντιδράσεις ΣΥΡΙΖΑ για τα Rafale -Ας είμαστε για μία μέρα ενωμένοι
Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης εξαπέλυσε επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τη θέση του κόμματος σχετικά με την παραλαβή των μαχητικών Rafale.
iefimerida.gr
Κυρανάκης κατά ΣΥΡΙΖΑ για τα Rafale: «Ας είμαστε για μία μέρα ενωμένοι»
Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης εξαπέλυσε επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τη θέση του κόμματος σχετικά με την παραλαβή των μαχητικών Rafale.
iefimerida.gr
Το φαγητό που απειλεί τους πνεύμονες αλλά και τον ύπνο των παιδιών
Ένα φαγητό, αγαπημένο στην πλειονότητα των παιδιών, μάλλον αποδεικνύεται επιβλαβές για την υγεία των πνευμόνων τους, αυξάνοντας τον κίνδυνο αναπνευστικού συριγμού και άσθματος. Τι παρατήρησαν οι ειδικοί
www.protothema.gr
Εγκαίνια για την έκθεση της Βίβιαν Ζώταλη στο Κολωνάκι
Η ζωγράφος με τους πίνακές της αναδεικνύει τη διαχρονικότητα των αρχαίων ελληνικών μύθων και δίνει την ευκαιρία στους επισκέπτες της έκθεσης να ανακαλύψουν τον θεό ή τη θεά που κρύβουν μέσα τους
www.protothema.gr
Λάβρος ο πυρηνικός ιατρός Ζήσης Δεληχάς: “Ο κόσμος πεθαίνει σα το σκυλί στο αμπέλι. Πότε θα ξεσηκωθεί η κοινωνία;”
“Θα τον απολύσουμε τον κύριο Βορίδη, είναι κοντά οι εκλογές. Όλοι αυτοί οι ακαταδίωκτοι δεν θα έχουν που να κρυφτούν σε λίγο” ανέφερε μιλώντας στον Focus FM και στον δημοσιογράφο Στέφανο Δαμιανίδη ο πυρηνικός ιατρός, Ζήσης Δεληχάς.  Ο κ. Ζεληχάς που βρίσκεται εδώ και 5 μήνες μήνες σε αναστολή όπως χιλιάδες συνάδελφοί του, τόνισε ότι […]
www.makeleio.gr
Ν. Παναγιωτόπουλος από Ισραήλ: «Θα επεκτείνουμε και θα εμβαθύνουμε την αμυντική συνεργασία μας»
Επίσκεψη στο Ισραήλ πραγματοποίησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, από όπου έστειλε μήνυμα ενότητας μεταξύ των δύο χωρών.
iefimerida.gr
H Lamborghini εξελίσσει off-road έκδοση της Huracán (pics)
Η Lamborghini Huracán Sterrato δημιουργήθηκε ως μια σχεδιαστική μελέτη το 2019, αλλά όλα δείχνουν πως οδεύει προς υλοποίηση καθώς μια πρωτότυπη Sterrato εντοπίστηκε να δοκιμάζεται σε παγωμένες συνθήκες. Το αυτοκίνητο που έπεσε στα δίχτυα των φωτογράφων ήταν ελαφρώς καμουφλαρισμένο. Η αυξημένη απόσταση από το έδαφος συγκριτικά με την συμβατική Huracán Evo στην οποία βασίζεται είναι ... Περισσότερα To άρθρο H Lamborghini εξελίσσει off-road έκδοση της Huracán (pics) δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πάτρα: Καταγγελία για ξυλοδαρμό γυναίκας από τον σύντροφό της
Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Μέση Αγυιά στην Πάτρα.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Νίκος Διαλυνάς στο iefimerida.gr: Με δέλεαρ τη μεγάλη ζωή, το κύκλωμα εξωθεί κορίτσια στην κοκαΐνη και την εκπόρνευση
Η υπόθεση του ομαδικού βιασμού της Γεωργίας Μπίκα φαίνεται ότι αποτελεί την κορυφή του παγόβουνου, σε σχέση με όσα συμβαίνουν στα ήθη της «νέας νύχτας».
iefimerida.gr
Νίκος Διαλυνάς στο iefimerida.gr: Με δέλεαρ τη μεγάλη ζωή, το κύκλωμα εξωθεί κορίτσια στην κοκαΐνη και την εκπόρνευση
Η υπόθεση του ομαδικού βιασμού της Γεωργίας Μπίκα φαίνεται ότι αποτελεί την κορυφή του παγόβουνου, σε σχέση με όσα συμβαίνουν στα ήθη της «νέας νύχτας».
iefimerida.gr
Θεσσαλονίκη: Κόλλησε κορονοϊό αλλά πήγε κανονικά στη λαϊκή αγορά για να πουλήσει φρούτα
Απίστευτο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με έναν άνδρα να κολλάει κορονοϊό όμως να πηγαίνει κανονικά στη λαϊκή αγορά και να στήνει τον πάγκο του καθώς φοβήθηκε πως θα σαπίσουν τα απούλητα φρούτα. Ο 42χρονος πωλητής φρούτων καλείται πλέον να πληρώσει το πρόστιμο των 5.000 ευρώ γιατί παρότι βρέθηκε θετικός σε rapid test, βρέθηκε κανονικά στον πάγκο ... Περισσότερα To άρθρο Θεσσαλονίκη: Κόλλησε κορονοϊό αλλά πήγε κανονικά στη λαϊκή αγορά για να πουλήσει φρούτα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΠΑΟΚ – Μίντιλαντ: Eνισχύθηκαν με Βάγκνερ Λοβ οι Δανοί
Τον έμπειρο Βραζιλιάνο επιθετικό Βάγκνερ Λοβ απέκτησε η προσεχής αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο Europa Conference League, Μίντιλαντ. Ενισχύεται στην επίθεση η -αντίπαλος του ΠΑΟΚ στα πλέι οφ του Europa Conference League- Μίντιλαντ. Ο σύλλογος από τη Δανία ανακοίνωσε σήμερα (20/1) την απόκτηση του Βραζιλιάνου Βάγκνερ Λοβ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας έξι μηνών. Ο πολύπειρος ... Περισσότερα To άρθρο ΠΑΟΚ – Μίντιλαντ: Eνισχύθηκαν με Βάγκνερ Λοβ οι Δανοί δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αφιέρωμα WRC: Όσα πρέπει να ξέρεις για τη νέα σεζόν (vid)
Μονομάχοι, αγωνιστικά, τεχνολογία, πρόγραμμα, στον απόλυτο οδηγό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ του 2022.
gazzetta.gr
Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, πέθανε βρέφος 52 ημερών με κορωνοϊό
Πρόκειται για κοριτσάκι που εισήχθη στο νοσοκομείο μόλις την 12η ημέρα από τη γέννησή του – Νόσησε και η μητέρα, αλλά με ήπια συμπτώματα Έφυγε από τη ζωή βρέφος 52 ημερών που νοσούσε με κορωνοϊό και νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Ιπποκράτειο“. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για κοριτσάκι το οποίο γεννήθηκε στις 30 Νοεμβρίου και […]
www.makeleio.gr
Δίκη ψευτογιατρού: «Μου έχει ξετινάξει όλο το ανοσοποιητικό» -Η κατάθεση εκπαιδευτικού με σκλήρυνση κατά πλάκας
Με την κατάθεση μίας εκπαιδευτικού συνεχίστηκε η δίκη για τον ψευτογιατρό στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.
iefimerida.gr
Ψευτογιατρός: Έλεγε πως θεραπεύει και την σκλήρυνση κατά πλάκας – Συγκλονιστικές μαρτυρίες
Το πεδίο δράσης του «ψευτογιατρού» δεν περιοριζόταν μόνο στους καρκινοπαθείς αλλά σε κάθε άλλη σοβαρή ασθένεια για την οποία όσοι έπασχαν έψαχναν σωτηρία. Σήμερα στο δικαστήριο κατέθεσε μία εκπαιδευτικός η οποία πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας. Η μάρτυρας παρά το γεγονός ότι είχε  διαγνωστεί με σκλήρυνση κατά πλάκας το 2011 ακολουθούσε συγκεκριμένη θεραπεία και δεν ... Περισσότερα To άρθρο Ψευτογιατρός: Έλεγε πως θεραπεύει και την σκλήρυνση κατά πλάκας – Συγκλονιστικές μαρτυρίες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΗΠΑ: Αυτοκίνητο χτύπησε δημοσιογράφο ενώ ήταν στον αέρα (vid)
Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη σε ζωντανή μετάδοση στην αμερικανική τηλεόρασηΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Άμεσα βήματα αποκλιμάκωσης από τη Ρωσία στα σύνορα της Ουκρανίας ζητούν Μπέρμποκ και Μπλίνκεν
Οι υπουργοί Εξωτερικών ΗΠΑ και Γερμανίας προειδοποίησαν τη Μόσχα για σοβαρές κυρώσεις σε οικονομικό, πολιτικό και στρατηγικό επίπεδο - «Οι ΗΠΑ, η Γερμανία και οι δυτικοί εταίροι είναι ενωμένοι και αποφασισμένοι κατά της ρωσικής επιθετικότητας»
www.protothema.gr
Τζόκερ: Η κλήρωση 2392 για 1.600.000 ευρώ
ΤΖΟΚΕΡ: Σήμερα στην κλήρωση τζόκερ 2392 του ΟΠΑΠ (Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022) θα μοιράσει περισσότερα από 1.600.000 ευρώ στους τυχερούς. Με το μυαλό στην σημερινή κλήρωση τζόκερ, (Πέμπτη 20/01/2022, αριθμός κλήρωσης 2392). Μετά από τα συνεχόμενα τζακ ποτ και τις μεγάλες κληρώσεις που έδωσαν μέχρι και 6,9 αλλά και 7,7 εκατομμύρια ευρώ, το ποσό που θα ... Περισσότερα To άρθρο Τζόκερ: Η κλήρωση 2392 για 1.600.000 ευρώ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Έρευνα της αστυνομίας στα σπίτια στην Αθήνα των 4 κατηγορουμένων για τον βιασμό της Γεωργίας στη Θεσσαλονίκη
Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα στα σπίτια των κατηγορούμενων στην Αθήνα για τον βιασμό της Γεωργίας Μπίκα.
gazzetta.gr
Δίκη «ψευτογιατρού»: Έλεγε σε γυναίκες με σκλήρυνση κατά πλάκας ότι έχει μόνο αυτός το... φάρμακο για την ασθένειά τους
Σοκάρει η κατάθεση εκπαιδευτικού που διαγνώστη με σκλήρυνση κατά πλάκας -  Η ασθενής, ήρθε σε επαφή με τον κατηγορούμενο μέσω μιας μοναχής, η οποία την παρακίνησε να τον συναντήσει σε μοναστήρι, λέγοντάς της ότι ο κατηγορούμενος είχε θεραπεύει μια μοναχή που διαγνώστηκε με καρκίνο
www.protothema.gr
Θύμα ψευτογιατρού: «Είχα σκλήρυνση κατά πλάκας και μου έλεγε ότι έχω ψύξη»
Με δάκρυα στα μάτια κατάθεσε μια εκπαιδευτικός, η οποία είχε διαγνωστεί με σκλήρυνση κατά πλάκας και εμπιστεύτηκε τον «ψευτογιατρό» για…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΠΟΥ: Υποχωρεί το τέταρτο κύμα πανδημίας στην Αφρική -Μειώθηκαν κρούσματα και θάνατοι
Ο εβδομαδιαίος αριθμός μολύνσεων COVID-19 «έχει μειωθεί σημαντικά» στην Αφρική και εκείνος των θανάτων έχει επίσης πέσει, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
iefimerida.gr
Καιρός - Αρναούτογλου: Σασπένς τη Δευτέρα – Τα 2 σενάρια και η πιθανότητα για χιόνια στην Αττική
Ψυχρή εισβολή με χιόνια τις επόμενες ημέρες στη χώρα μας - Αναλυτική πρόγνωση από τον έμπειρο προγνώστη καιρού της ΕΡΤ,…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Καιρός - Αρναούτογλου: Σασπένς τη Δευτέρα – Τα 2 σενάρια και η πιθανότητα για χιόνια στην Αττική
Ψυχρή εισβολή με χιόνια τις επόμενες ημέρες στη χώρα μας - Αναλυτική πρόγνωση από τον έμπειρο προγνώστη καιρού της ΕΡΤ,…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δίκη «ψευτογιατρού»: Έλεγε σε γυναίκες με σκλήρυνση κατά πλάκας ότι μόνο αυτός έχει το... φάρμακο για την ασθένειά τους
Σοκάρει η κατάθεση εκπαιδευτικού που διαγνώστη με σκλήρυνση κατά πλάκας -  Η ασθενής, ήρθε σε επαφή με τον κατηγορούμενο μέσω μιας μοναχής, η οποία την παρακίνησε να τον συναντήσει σε μοναστήρι, λέγοντάς της ότι ο κατηγορούμενος είχε θεραπεύει μια μοναχή που διαγνώστηκε με καρκίνο
www.protothema.gr
«Το παιδί μου δεν μπορεί να είναι με τη μάσκα, με ένα φίμωτρο» δηλώνει η 33χρονη μητέρα μετά την ποινή φυλάκισης
Στη μητέρα επεβλήθη ποινή φυλάκισης 7 μηνών με τριετή αναστολή γιατί δεν έστελνε την κόρη της επί ενάμιση χρόνο στο σχολείο - «Δεν γνωρίζουμε αν τα εμβόλια είναι πιστοποιημένα» υποστηρίζει
www.protothema.gr
Σκληρή αντίδραση γονέων για την «άδεια ασθενείας»: «Αρκετά πληρώσαμε την κωμωδία»
Κοροϊδία χαρακτηρίζει την άδεια ασθενείας που αποφάσισε το υπουργείο Εργασίας για όσους εργαζόμενους νοσούν οι ίδιοι ή τα παιδιά τους η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.). Η ΑΣΓΜΕ κατηγορεί την κυβέρνηση για «κοροϊδία» ζητώντας ανάκληση της απόφασης που «τιμωρεί ουσιαστικά τους γονείς που πρέπει να απουσιάζουν από τη δουλειά τους για να συνδράμουν το […]
www.makeleio.gr