Κορονοϊός στη Βρετανία: 51 θάνατοι και 37.681 κρούσματα σε 24 ώρες - Νέα μέτρα από Τρίτη

Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Οι υγειονομικές αρχές της Βρετανίας ανακοίνωσαν την Κυριακή (28/11) ότι τις προηγούμενες 24 ώρες επιβεβαιώθηκαν…

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
«Free Nichelle»: Ακτιβιστές θέλουν να απελευθερώσουν ηθοποιό του Star Trek από την κηδεμονία του γιου της
Στον απόηχο του επίσημου τερματισμού της κηδεμονίας της Μπρίτνεϊ Σπίαρς (Britney Spears) από τον πατέρα της, μετά από 13 χρόνια ορισμένοι από τους θαυμαστές της τραγουδίστριας έστρεψαν την προσοχή τους στην ηθοποιό του «Star Trek» Νισέλ Νίκολς (Nichelle Nichols). Την περασμένη εβδομάδα ακτιβιστές του κινήματος «Free Britney» και θαυμαστών της Νίκολς, διαδήλωσαν έξω από το ... Περισσότερα To άρθρο «Free Nichelle»: Ακτιβιστές θέλουν να απελευθερώσουν ηθοποιό του Star Trek από την κηδεμονία του γιου της δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
5 m
www.newsit.gr
35 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα φέρνει η συμμαχία των Renault, Nissan και Mitsubishi
Αφού ταρακουνήθηκε επικίνδυνα στο τέλος της προηγούμενης δεκαετίας, η Συμμαχία Renault-Nissan-Mitsubishi έχει ξαναμπεί σε τροχιά ανάπτυξης. Το 2020, η τρεις εταιρείες έθεσαν τις βάσεις για μια νέα λειτουργία. Η ιδέα της συγχώνευσης που αποτελούσε ταμπού, απορρίφθηκε ασυζητητί ύστερα από την κρίση στη Συμμαχία, καθώς συνδεόταν σε μεγάλο βαθμό με την πτώση του Carlos Ghosn. Δεν ... Περισσότερα To άρθρο 35 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα φέρνει η συμμαχία των Renault, Nissan και Mitsubishi δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
6 m
www.newsit.gr
Χαλάνδρι: Συνεργείο πήγε να αποκαταστήσει το ρεύμα και βύθισε γειτονιά στο σκοτάδι
Αγανακτισμένοι είναι οι κάτοικοι στο Χαλάνδρι, όταν συνεργείο της ΔΕΗ πήγε να αποκαταστήσει το ρεύμα στη μία πλευρά του δρόμου…Περισσότερα...
6 m
www.newsbomb.gr
Ο Τζόκοβιτς δεν είναι ο μόνος - Ποιοι είναι οι «ψεκ» των γηπέδων που βλέπουν την κόκκινη κάρτα
Ο Σέρβος σούπερ σταρ δεν είναι ο μοναδικός που αρνείται τον εμβολιασμό. Ο Καϊρί Ιρβινγκ,επτά φορές all star του ΝΒΑ, αναμένεται να χάσει περισσότερα από 20 εκατ. δολάρια, ενώ ο Τζόσουα Κίμιχ της Μπάγερν υπέστη απώλειες 800.000 ευρώ εξαιτίας της άρνησής του - και μετά άλλαξε στάση
7 m
www.protothema.gr
Νίκος Ανδρουλάκης για πρόταση μομφής: «Καταψηφίζουμε την κυβέρνηση αλλά δεν θα παίξουμε τα μικροκομματικά παιχνίδια του Τσίπρα»
Θα υπερψηφίσει το ΚΙΝΑΛ την πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας, ωστόσο ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, ήταν ξεκάθαρος σε ό, τι αφορά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Είναι προφανές ότι δεν θα παρέχουμε καμία στήριξη στην κυβέρνηση» είπε συγκεκριμένα ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ μιλώντας στο Open ... Περισσότερα To άρθρο Νίκος Ανδρουλάκης για πρόταση μομφής: «Καταψηφίζουμε την κυβέρνηση αλλά δεν θα παίξουμε τα μικροκομματικά παιχνίδια του Τσίπρα» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Χιονιάς στην Αθήνα: Έλληνας οδηγός σέρνει snowboarder στη χιονισμένη Λεωφόρο Πεντέλης [βίνετο]
Τα δύσκολα καιρικά φαινόμενα και ο αναγκαστικός εγκλεισμός λόγω χιονιά, φαίνεται πως βάρεσε κατακέφαλα τους "θερμόαιμους” πρωταγωνιστές του βίντεο.
9 m
iefimerida.gr
Κώστας Νικούλι: Δεν θέλω να αλλάξω το επίθετό μου, είναι αστείο τι σε ορίζει Έλληνα ή όχι
Όσα εξομολογήθηκε ο Κώστας Νικούλι στην Ελένη Μενεγάκη. Στη μεσημεριανή εκπομπή “Ελένη” του MEGA βρέθηκε καλεσμένος ο Κώστας Νικούλι, λίγο μετά την πολύκροτη δολοφινία του Πετρή στον Σασμό. Μέσα σε όλα, ο νεαρός ηθοποίος μίλησε για την καταγωγή του. «Οι γονείς μου είχαν μια ανασφάλεια γιατί αφήναν το παιδί τους σε μια άλλη χώρα, θα ... Περισσότερα To άρθρο Κώστας Νικούλι: Δεν θέλω να αλλάξω το επίθετό μου, είναι αστείο τι σε ορίζει Έλληνα ή όχι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Αφροαμερικανός ο πρώτος κρατούμενος που εκτελέστηκε στις ΗΠΑ το 2022
Ο 40χρονος υπέκυψε μετά τη χορήγηση τριών ουσιών στη φυλακή Μακάλεστερ της Οκλαχόμα - Το κοκτέιλ αυτό προκαλεί αφόρητους πόνους στους καταδικασθέντες
9 m
www.protothema.gr
ΝΔ κατά Ανδρουλάκη: Πώς συμβιβάζονται το «ναι» στην πρόταση μομφής και το «όχι» στις εκλογές;
Στο στόχαστρο του κυβερνώντος κόμματος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ μετά το «ναι» στην πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης
9 m
www.protothema.gr
Τζόκερ κλήρωση (αρ. 2394) σήμερα 27/01 με 2.222.222 ευρώ στους τυχερούς
ΤΖΟΚΕΡ – Τζόκερ κλήρωση 2394 (27-01-2022). 2.222.222 ευρώ θα μοιραστούν οι τυχεροί του τζόκερ σήμερα Πέμπτη 27/01/2022. Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την κλήρωση. H κλήρωση τζόκερ σήμερα, Πέμπτη 27/01/2022 (αριθμός κλήρωσης ΟΠΑΠ 2394) σπάει ταμεία. Εδώ θα δείτε τους τυχερούς αριθμούς για την κλήρωση 2394 λίγο μετά τις 22.00. Τώρα μπορείς να παίζεις ΤΖΟΚΕΡ online με γρήγορη ... Περισσότερα To άρθρο Τζόκερ κλήρωση (αρ. 2394) σήμερα 27/01 με 2.222.222 ευρώ στους τυχερούς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ευθύμιος Λέκκας για Αττική Οδό: Έχει τεράστια τρωτότητα σε φυσικές καταστροφές
Για περίπου τρεις ώρες έμεινε αποκλεισμένος στην Αττική Οδό την ώρα του χιονιά για ερευνητικούς όμως λόγους ο καθηγητής Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών,  Ευθύμιος Λέκκας. Για αυτή την επιστημονική εμπειρία, αλλά και στο τι έφταιξε και είχαμε εγκλωβισμένους για τόσες ώρες αναφέρθηκε μιλώντας στον ΑΝΤ1. «Μία παράμετρος είναι τα μηχανήματα που δεν υπήρχαν. Έμεινα ... Περισσότερα To άρθρο Ευθύμιος Λέκκας για Αττική Οδό: Έχει τεράστια τρωτότητα σε φυσικές καταστροφές δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Παγκράτι: Έληξε ο συναγερμός για τη διαρροή αερίου -Επέστρεψαν στα σπίτια τους οι κάτοικοι [εικόνες & βίντεο]
Έληξε ο συναγερμός που σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (37/1) στο Παγκράτι, έπειτα από διαρροή φυσικού αερίου.
iefimerida.gr
Νέα καταγγελία για τον ιερέα που κατηγορείται για βιασμό -Ζητούσε γυμνές φωτογραφίες από 14χρονη
Νέες καταγγελίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον ιερέα που κατηγορείται για τον βιασμό ανήλικου κοριτσιού στα Κάτω Πατήσια.
iefimerida.gr
Νίκος Ανδρουλάκης : «Ναι στην πρόταση μομφής, όχι στα μικροκομματικά παιχνίδια του ΣΥΡΙΖΑ»
Έδωσε συνέντευξη στο Open - Οι 4 προτάσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων
www.protothema.gr
Παγκόσμιο Κύπελλο 2022: Οι 14 ομάδες που έχουν εξασφαλίσει θέση για το Κατάρ
Παγκόσμιο Κύπελλο 2022: Το Ιράν έγινε η 14η ομάδα που εξασφάλισε την παρουσία της στην τελική φάση του Κατάρ.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δήμος Πειραιά: Εκχιονιστικά μηχανήματα και προσωπικό στους Δήμους Ψυχικού, Βριλησσίων και Μεγάρων
Εκχιονιστικά μηχανήματα και προσωπικό, απέστειλε σήμερα ο Δήμος Πειραιά στους Δήμους Ψυχικού, Βριλησσίων και Μεγάρων για τον εκχιονισμό των δρόμων. Ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, σε σχετική δήλωση τόνισε: «Ο Δήμος Πειραιά στέκεται αλληλέγγυος στις δύσκολες στιγμές που περνούν δήμοι, που επλήγησαν ιδιαίτερα από την ισχυρή χιονόπτωση. Χτες, εκχιονιστικό μηχάνημα και προσωπικό συνέδραμαν τον Δήμο ... Περισσότερα To άρθρο Δήμος Πειραιά: Εκχιονιστικά μηχανήματα και προσωπικό στους Δήμους Ψυχικού, Βριλησσίων και Μεγάρων δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κάτω Πατήσια: Νέα καταγγελία για τον ιερέα - Ζητούσε γυμνές φωτογραφίες από 14χρονη (vid)
Νέα καταγγελία ανήλικης για ανήθικες προτάσεις από τον ιερέαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αιχμές ΝΔ κατά Ανδρουλάκη μετά την στήριξη της πρότασης δυσπιστίας
Αιχμές κατά του προέδρου προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη αφήνει με ανακοίνωσή της η ΝΔ με αφορμή την πρόταση δυσπιστίας…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κορωνοϊός: Αρχίζει η παράδοση αντιικών χαπιών στο σπίτι -Ποιους αφορά, βήμα προς βήμα η διαδικασία
Από την ερχόμενη εβδομάδα, αρχίζει η παράδοση των αντιικών χαπιών κατά του κορωνοϊού, στο σπίτι.
iefimerida.gr
Η Μπαρτσελόνα έφτασε σε συμφωνία με τη Γουλβς για τον Τραορέ
Τον Ανταμά Τραορέ, με τη μορφή δανεισμού, θα αποκτήσει η Μπαρτσελόνα από την Γουλβς, αφού ήρθε σε συμφωνία με τον αγγλικό σύλλογο. Τις προσπάθειες ενίσχυσης της επιθετικής της γραμμής συνεχίζει η Μπαρτσελόνα. Οι Καταλανοί συμφώνησαν με τη Γουλβς για την απόκτηση του θηριώδους 26χρονου εξτρέμ από το Μάλι, Ανταμά Τραορέ. Ο παίκτης θα πάει ως ... Περισσότερα To άρθρο Η Μπαρτσελόνα έφτασε σε συμφωνία με τη Γουλβς για τον Τραορέ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Το γνωρίζατε αυτό; Χαμογελάνε οι γάτες; Ο ιδιαίτερος τρόπος που ίσως δεν έχετε προσέξει
Μια ομάδα ερευνητών στη Βρετανία παρατήρησαν ότι οι γάτες χαμογελούν. Φυσικά δεν χαμογελούν όπως οι άνθρωποι με το στόμα αλλά με τα… μάτια. Ψυχολόγοι από τα πανεπιστήμια του Portsmouth και Sussex αποκαλύπτουν ότι οι άνθρωποι «στενεύουν» τα μάτια τους και τα ανοιγοκλείνουν αργά και έτσι δημιουργείται ένα γατίσιο χαμόγελο. Πολλές φορές όταν οι άνθρωποι κοιτούν […]
www.makeleio.gr
Γερμανία: Οι ζαχαροπλάστες προειδοποιούν για ελλείψεις σε σοκολατένια κουνελάκια το Πάσχα
Οι περιορισμένες προμήθειες εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων της ζάχαρης και του κακάο, καθώς και τα παγκόσμια προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, θα μπορούσαν να πλήξουν την παραγωγή σοκολατένιων κουνελιών για το Πάσχα, προειδοποίησαν σήμερα οι ζαχαροπλάστες της Γερμανίας. «Η αγορά σημαντικών πρώτων υλών έχει αδειάσει, μεγάλες αλυσίδες εφοδιασμού δεν λειτουργούν πια», δήλωσε ο Κάρστεν Μπέρνοθ, επικεφαλής της Ένωσης ... Περισσότερα To άρθρο Γερμανία: Οι ζαχαροπλάστες προειδοποιούν για ελλείψεις σε σοκολατένια κουνελάκια το Πάσχα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η πρώτη επίθεση της ΝΔ στον Ανδρουλάκη: Πώς συμβιβάζονται το «ναι» στην πρόταση μομφής και το «όχι» στις εκλογές;
Την πρώτη επίθεση κατά του νεοεκλεγέντα προέδρου του ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη, εξαπέλυσε η ΝΔ.
iefimerida.gr
Το νέο λογισμικό MIUI 13 της Xiaomi - Ποιες συσκευές θα το λάβουν
Η τελευταία έκδοση του λογισμικού μόλις κυκλοφόρησε και φέρνει παροχές όπως Liquid Storage, Atomized Memory, Focused Algorithms, και Smart Balance οδηγώντας την εμπειρία χρήσης σε άλλα επίπεδα...
www.zougla.gr
EMA approves conditional use of Pfizer Covid Paxlovid pill
Merck’s pill is also under review by the EMA
www.protothema.gr
Το χρώμα που προτιμάς φανερώνει το κρυμμένο μυστικό σου
Αποκαλύπτουμε τα μυστικά σου!Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Επίμονος πόνος σε όλο το σώμα: Γιατί δεν πρέπει να τον αγνοείτε (video)
Αισθάνεστε ότι πονάτε σε κάθε σημείο του σώματός σας αλλά δεν ξέρετε γιατί;Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Mε θετικό πρόσημε έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών
Μετά από μια έντονα νευρική συνεδρίαση με αρκετές εναλλαγές προσήμου, το χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε να κλείσει θετικά, καθώς ενεργοποιήθηκαν...
www.zougla.gr
Γερμανία: Οι ζαχαροπλάστες προειδοποιούν -«Το Πάσχα θα έχουμε ελλείψεις σε σοκολατένια κουνελάκια»
Ελλείψεις σε... σοκολατένια κουνελάκια προβλέπουν οι ζαχαροπλάστες στη Γερμανία.
iefimerida.gr
Μήτσος: Ο μοναδικός παίκτης του Survivor που δεν θα αποχωρίσει ποτέ από τον Άγιο Δομίνικο
Το τηλεοπτικό κοινό έχει γνωρίσει μέχρι στιγμής τους παίκτες της ομάδας των Μαχητών...
www.zougla.gr
Σοκ για γνωστή παρουσιάστρια: Ο σύζυγός της είδε «ζωντανά» τη διάρρηξη στο σπίτι τους [βίντεο]
«Ζωντανά», μέσω εφαρμογής στο κινητό, ο σύζυγος της παρουσιάστριας δελτίων ειδήσεων της ΕΡΤ3, Θάλειας Ζαγναφέρη, είδε τη διάρρηξη στο σπίτι τους στη Νέα Ραιδεστό.
iefimerida.gr
Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: Θέμα ζωής και θανάτου ο εμβολιασμός για τους άνω των 70 ετών
Ο κ. Μαγιορκίνης εκτίμησε ότι σταδιακά τους επόμενους μήνες θα περάσουμε αργά στο λεγόμενο μετα-πανδημικό στάδιο του κορονοϊούΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τουρκία: Δύο νεκροί από χιονοστιβάδα στο Ερζερούμ
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από χιονοστιβάδα στην πόλη Ερζερούμ της ανατολικής Τουρκίας, ανακοίνωσε η αρχή αντιμετώπισης καταστροφών και εκτάκτων αναγκών (AFAD), καθώς η χώρα αντιμετωπίζει δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Η Τουρκία διέκοψε τις πτήσεις στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης για σχεδόν 24 ώρες, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα λόγω μιας σφοδρής χιονοθύελλας που κάλυψε με χιόνι την πόλη και ... Περισσότερα To άρθρο Τουρκία: Δύο νεκροί από χιονοστιβάδα στο Ερζερούμ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορωνοϊός: Οι χώρες με κυβερνήσεις «λαϊκιστών» κατέγραψαν τους περισσότερους θανάτους λόγω Covid
Διεθνής ομάδα ερευνητών αξιολόγησε τη διαχείριση κρίσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 το 2020 σε 42 χώρες μέλη του ΟΟΣΑ ή των χωρών BRICS - To Bloomberg παρουσίασε τα συμπεράσματα
www.protothema.gr
Καταγγελία: Απροσπέλαστοι οι δρόμοι στο Δήμο Ζωγράφου - «Για 4η ημέρα αποκλεισμένοι - Ριψοκίνδυνο να βγούμε με τα πόδια»
Σοβαρά παραμένουν τα προβλήματα που έφερε η κακοκαιρία «Ελπίς», ακόμη και σε περιοχές κοντά στο κέντρο της Αθήνας...
www.zougla.gr
Ιταλία: Άκαρπη και η τέταρτη ψηφοφορία για την εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας
Άκαρπη ήταν και η τέταρτη ψηφοφορία για την εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ιταλία. Οι αποχές έφτασαν τις 441 και οι λευκές ψήφοι τις 261. Ήταν η επιλογή που είχαν ανακοινώσει, αντίστοιχα, η κεντροδεξιά και η κεντροαριστερή συμμαχία. Παράλληλα, ο νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα έλαβε 166 ψήφους, ο δικαστικός Νίνο Ντι Ματέο ... Περισσότερα To άρθρο Ιταλία: Άκαρπη και η τέταρτη ψηφοφορία για την εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: 49χρονος με σκλήρυνση κατά πλάκας διασώθηκε από την Αττική Οδό - Τον απεγκλώβισαν στρατιώτες
«Όλη μέρα δεν είχα πάρει την αγωγή μου, γιατί δεν την είχα μαζί μου. Δεν είχα πρόσβαση και δεν μπορούσα να ενημερώσω κανεναν. Όλη νύχτα δεν πέρασε κανένας, ήμουν με τον συνεργάτη μου όλη μέρα και περάσαμε το βράδυ εκεί, ούτε νερό ούτε τίποτα. Ο στρατός ήρθε το πρωί και μας έδωσε λίγο νερό και μία μπάρα, αυτή που έχουν στον στρατό», τόνισε ο άνδρας
www.protothema.gr
Ο Τάσος Χαλκιάς παραδέχεται ότι έχει κι εκείνος μερίδιο ευθύνης για την «κόντρα» με τη Μαλέσκου
«Δεν υπάρχει πιθανότητα να συμβεί κάτι ανάμεσα σε δύο ανθρώπους και να μην έχουν μερίδιο ευθύνης και οι δύο, σίγουρα όμως δεν είναι 50-50», τόνισε ο ηθοποιός
www.protothema.gr
Αναδρομικά συνταξιούχων: Ρύθμιση σε 48 δόσεις από υπουργείο Οικονομικών και ΑΑΔΕ
Η διάταξη για τη ρύθμιση του φόρου εισοδήματος και των προστίμων είναι έτοιμη προς κατάθεση – Αύριο ανοίγει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για να ρυθμίσουν οι συνταξιούχοι τον φόρο εισοδήματος από τις δηλώσεις που υπέβαλαν πέρυσι
www.protothema.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Στρατιώτες απεγκλωβίζουν 49χρονο με σκλήρυνση κατά πλάκας στην Αττική Οδό - Δείτε βίντεο
Απεγκλωβίστηκε από τον στρατό - «Όλη μέρα δεν είχα πάρει την αγωγή μου, γιατί δεν την είχα μαζί μου. Δεν είχα πρόσβαση και δεν μπορούσα να ενημερώσω κανεναν. Όλη νύχτα δεν πέρασε κανένας, ήμουν με τον συνεργάτη μου όλη μέρα και περάσαμε το βράδυ εκεί, ούτε νερό ούτε τίποτα. Ο στρατός ήρθε το πρωί και μας έδωσε λίγο νερό και μία μπάρα, αυτή που έχουν στον στρατό», τόνισε ο άνδρας
www.protothema.gr
Ξεφτίλα παντού! Συνεργείο που δεν ήξερε την τύφλα του πήγε να φτιάξει το ρεύμα και βύθισε πιο πολύ το Χαλάνδρι στο σκοτάδι
Αγανακτισμένοι είναι οι κάτοικοι στο Χαλάνδρι, όταν συνεργείο της ΔΕΗ πήγε να αποκαταστήσει το ρεύμα στη μία πλευρά του δρόμου και κατέληξε να βυθίσουν στο σκοτάδι και την άλλη πλευρά, που είχε ρεύμα! «Ενώ είχαμε ρεύμα, παίρναμε από άλλη γραμμή ρεύμα εγώ και άλλα 10 με 15 σπίτια, ήρθε αυτοκινητάκι της ΔΕΗ και έκοψε και τη δική […]
www.makeleio.gr
Νίκος Ανδρουλάκης: “Καταψηφίζουμε την κυβέρνηση αλλά δεν θα παίξουμε τα μικροκομματικά παιχνίδια του Τσίπρα”
«Είναι προφανές ότι δεν θα παρέχουμε καμία στήριξη στην κυβέρνηση» είπε ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Υπερψηφίζει το ΚΙΝΑΛ την πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Είναι προφανές ότι δεν θα παρέχουμε καμία στήριξη στην κυβέρνηση» είπε ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ […]
www.makeleio.gr
Το αντανακλαστικό Babinski στα μωρά: Τι πρέπει να γνωρίζετε
Τι είναι το αντανακλαστικό Babinski;Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θεσσαλονίκη: Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο νεαρών αναρριχητών που εγκλωβίστηκαν σε λατομείο
Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο νεαρών αναρριχητών στη Θεσσαλονίκη.
iefimerida.gr
Κορωνοϊός: Η μετάλλαξη Όμικρον δείχνει λιγότερο επικίνδυνη για νοσηλεία ή εισαγωγή στη ΜΕΘ -Η ανάλυση του ECDC
Οι λοιμώξεις από τη μετάλλαξη Όμικρον του κορωνοϊού φαίνεται λιγότερο πιθανό να οδηγήσουν σε νοσηλεία ή εισαγωγή στη ΜΕΘ, αναφέρει το ECDC.
iefimerida.gr
Κορωνοϊός: Η μετάλλαξη Όμικρον δείχνει λιγότερο επικίνδυνη για νοσηλεία ή εισαγωγή στη ΜΕΘ -Η ανάλυση του ECDC
Οι λοιμώξεις από τη μετάλλαξη Όμικρον του κορωνοϊού φαίνεται λιγότερο πιθανό να οδηγήσουν σε νοσηλεία ή εισαγωγή στη ΜΕΘ, αναφέρει το ECDC.
iefimerida.gr
Θεσσαλονίκη - Βιασμός 24χρονης: Νέα κατάθεση καλεσμένου στη σουίτα - Πάνω από 17 άτομα στο πάρτι
Υπόθεση βιασμού 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Την Παρασκευή (28/1) τα αποτελέσματα των τοξικολογικών.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr