Κορονοϊός στην Ισπανία: Επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα της μετάλλαξης Όμικρον

Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Η Ισπανία εντόπισε το πρώτο κρούσμα της παραλλαγής Όμικρον του κορονοϊού σε έναν 51χρονο άνδρα,…

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Βρέθηκε λύση στο πολιτικό χάος της Ιταλίας; -Υπέρ της επανεκλογής Ματαρέλα τάσσονται τα κόμματα
Λύση στο πολιτικό αδιέξοδο το οποίο έχει περιέλθει στην Ιταλία αρχίζει να διαφαίνεται, μετά την πρόταση για επανεκλογή του προέδρου της δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα.
2 m
iefimerida.gr
Αποζημίωση έως 600 ευρώ για βλάβες σε συσκευές λόγω διακοπών ρεύματος -Πώς υποβάλλεται η αίτηση στον ΔΕΔΔΗΕ
Τις πληγές τους εξακολουθούν να μετρούν οι κάτοικοι περιοχών που εδώ και ημέρες αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας.
7 m
iefimerida.gr
Θεσσαλονίκη: Οπαδοί επιτέθηκαν σε διμοιρία των ΜΑΤ - Δείτε φωτογραφίες
Ομάδα δέκα κουκουλοφόρων πετούσαν μπουκάλια, πέτρες και πυροτεχνήματα στις αστυνομικές δυνάμεις - Προσήχθησαν συνολικά οκτώ άτομα
8 m
www.protothema.gr
Κώστας Καραμανλής: Υπήρξαν αστοχίες της κρατικής μηχανής
Για την απόδοση ευθυνών στην Αττική Οδό αλλά και τις αστοχίες του κρατικού μηχανισμού στην κακοκαιρία Ελπίδα μίλησε ο υπουργός…Περισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
Η νέα πρωταγωνίστρια της καμπάνιας της Ντονατέλα Βερσάτσε είναι η... Ντονατέλα Βερσάτσε
Η σχεδιάστρια ποζάρει ανάμεσα στις Μπέλα και Τζίτζι Χαντίντ - Δείτε φωτογραφίες από τη νέα συλλογή
9 m
www.protothema.gr
Σοκολατένια μπισκότα χωρίς γλουτένη
Τα καλά νέα είναι πώς πλέον υπάρχουν άφθονα υλικά και άπειρες συνταγές για να ετοιμάσετε νοστιμότατα σνακ και γλυκίσματα χωρίς καθόλου γλουτένη και να τα απολαύσετε άφοβα. Δείτε πώς θα φτιάξετε λαχταριστά σοκολατένια μπισκότα.
www.protothema.gr
Παναθηναϊκός-Αστέρας Τρίπολης 0-0 (Πρώτο ημίχρονο)
Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 1) στη Λεωφόρο το παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Αστέρα Τρίπολης, για την 20η αγωνιστική...
www.zougla.gr
Κούπα στο Australian Open για τους Κύργιο, Κοκκινάκη! - Δείτε βίντεο
Ο Νικ Κύργιος και ο Θανάσης Κοκκινάκης είναι οι νέοι πρωταθλητές στο διπλό στο Australian Open
www.protothema.gr
Τροχαίο δυστύχημα στην Πατρών – Πύργου: Νεκρή μία 15χρονη, τραυματισμένη η μητέρα της
Απίστευτη τραγωδία στην άσφαλτο. Μία 15χρονη έχασε τη ζωή της και η μητέρα της τραυματίστηκε σε σοκαριστικό τροχαίο στην Πατρών – Πύργου. Νεκρή είναι σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, η 15χρονη όταν το Ι.Χ. στο οποίο επέβαινε με τη μητέρα της συγκρούστηκε με νταλίκα, στην Πατρών – Πύργου, στα φανάρια της Κάτω Αχαΐας. Δείτε φωτογραφίες ... Περισσότερα To άρθρο Τροχαίο δυστύχημα στην Πατρών – Πύργου: Νεκρή μία 15χρονη, τραυματισμένη η μητέρα της δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κ. Μπογδάνος: «Η ΝΔ εχει στεναχωρήσει πολύ κόσμο»
Την άρνηση του να στηρίξει την πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ σε βάρος της κυβέρνησης διατράνωσε από το βήμα της Βουλής…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πάνος Νάτσης: «Ο Γιώργος Καπουτζίδης είναι σε τραγική κατάσταση»
Ο Γιώργος Καπουτζίδης ήταν ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Πάνου Νάτση, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο στις 6.30 το πρωί του Σαββάτου (29.01.2022), όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε με φορτηγό, στη συμβολή των οδών Δεληγιώργη και Κεραμεικού, στο Μεταξουργείο.  Οι δυο τους συνεργάζονταν τα τελευταία τρία χρόνια στην παράσταση “Όποιος θέλει ... Περισσότερα To άρθρο Πάνος Νάτσης: «Ο Γιώργος Καπουτζίδης είναι σε τραγική κατάσταση» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ισχυρός χιονιάς στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα
Πολλές περιοχές της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας έχουν «παραδοθεί» στη νέα κακοκαιρία εξπρές που πλήττει από το βράδυ της Παρασκευής τη χώρα...
www.zougla.gr
Κακοκαιρία: Νέα σύσκεψη στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας - Προσοχή στις μετακινήσεις
Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Στυλιανίδη, κατόπιν πρόσκλησης προς το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Εθνικής…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Australian Open: Κατέκτησαν το τρόπαιο στο διπλό οι Κοκκινάκης και Κύργιος!
O Θανάσης Κοκκινάκης και o Νικ Κύργιος θριάμβευσαν στον τελικό του διπλού στο Australian Open, καθώς επιβλήθηκαν με 2-0 σετ των Έμντεν και Πουρσέλ...
www.zougla.gr
Σύσκεψη στο υπ. Πολιτικής Προστασίας για την κακοκαιρία, σύσταση στους Αθηναίους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις
Για την Αττική, αλλά και όλες τις περιοχές όπου τις προηγούμενες ημέρες σημειώθηκαν ισχυρές χιονοπτώσεις
www.protothema.gr
Συντετριμμένη η Κατιάνα Μπαλανίκα για τον θάνατο του Πάνου Νάτση: «Ήταν ένα πολύ γλυκό παιδί, ταλαντούχο»
Με ραγισμένη φωνή μίλησε η ηθοποιός για τον θάνατο του συναδέλφου της - «Δεν χωνεύεται αυτό το πράγμα, δεν αντέχεται»
www.protothema.gr
Συνταγή για σιροπιαστή σοκολατόπιτα με κονιάκ και κακάο -Αφράτη και πανεύκολη, λιώνει στο στόμα
H σοκολατόπιτα είναι το αγαπημένο γλυκό όσων λατρεύουν τη σοκολάτα -πλούσια σε γεύση, απαλή και λαχταριστή.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία – Πικέρμι: «Τι αύριο; Σήμερα θα το φτιάξεις» – Η αντίδραση της 80χρονης με μαγκούρα στον υπάλληλο της ΔΕΔΔΗΕ
Η κακοκαιρία Ελπίδα έφυγε αλλά τα προβλήματα στην Αττική δεν έχουν φύγει ακόμη με πολλά νοικοκυριά να παραμένουν χωρίς ρεύμα. Χαρακτηριστική μια περίπτωση μιας 80χρονης γυναίκας στο Ντράφι στο Πικέρμι που έχει μείνει χωρίς ρεύμα από τη Δευτέρα, βγήκε από το σπίτι της και σταμάτησε ένα συνεργείο της ΔΕΔΔΗΕ το οποίο περνούσε έξω από το ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία – Πικέρμι: «Τι αύριο; Σήμερα θα το φτιάξεις» – Η αντίδραση της 80χρονης με μαγκούρα στον υπάλληλο της ΔΕΔΔΗΕ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
LIVE, Super League: Οι αγώνες του Σαββάτου - Τα highlights κι η βαθμολογία
Super League: Δείτε highlights, δηλώσεις από τους αγώνες της 20ης αγωνιστικής και τη βαθμολογία του ελληνικού πρωταθλήματος.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
H αλήθεια για τον λύκο που φέρεται να κατασπάραξε σκύλους στον Διόνυσο
Σύμφωνα με φιλοζωικές, το συγκεκριμένο τετράποδο δεν είναι λύκος αλλά μοιάζει με Μάλαμουτ Αλάσκας - «Το σκυλί ήταν περιφραγμένο στο οικόπεδο, είναι σαν να μπήκε κάτι πηδώντας από πάνω» είπε ένας από τους εθελοντές
www.protothema.gr
Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης LIVE για τη Superleague
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης στη Λεωφόρο, για την 20η αγωνιστική της Superleague. Ο Παναθηναϊκός στοχεύει σε έξοδο στην Ευρώπη, που τη δίνει η τρίτη, ίσως και η τέταρτη θέση, εκεί που βρίσκονται τώρα οι «πράσινοι». Και ο Αστέρας Τρίπολης στοχεύει στην πρώτη εξάδα, όπου κατάφερε να μπει για πρώτη φορά με την τελευταία ... Περισσότερα To άρθρο Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης LIVE για τη Superleague δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βροχές και τοπικές καταιγίδες την Κυριακή στα νότια, αλλά με βαθμιαία βελτίωση στη συνέχεια
Την Κυριακή 30 Ιανουαρίου προβλέπονται αρχικά νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες σε Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου...
www.zougla.gr
Πως θα επαναλειτουργήσουν δικαστήρια και εισαγγελίες -Τι προβλέπουν οι ρυθμίσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης
Ποιες είναι οι ρυθμίσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης για τις ποινικές και διοικητικές δίκες 
www.protothema.gr
ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΙΜΑΣΤΕ!!! “Έχωσαν” ΟΥΚάδες να φυλάνε τη φάλαινα στον Άλιμο; [ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟ ΜΑΚΕΛΕΙΟ]
Καταγγελία αναγνώστη του ΜΑΚΕΛΕΙΟ προκαλεί εντύπωση και απαιτεί τοποθέτηση από το ΥΠΕΘΑ σχετικά με την ορθότητά της. Δείτε αρχικά τι καταγγέλλει ο αναγνώστης μας: Κύριε Χίο δόθηκε εντολή στη διοίκηση υποβρυχίων καταστροφών να σταλεί ομάδα να φυλάει τή φάλαινα στον Άλιμο. Έτσι !!! Οι ομάδες αυτές πού είναι για άλλες αποστολές τις απασχολουμε για τέτοια […]
www.makeleio.gr
Η Μπάρτι νέα «βασίλισσα» στο Australian Open υπό το βλέμμα του Ράσελ Κρόου - Δείτε βίντεο
Η Άσλεϊ Μπάρτι επικράτησε με 2-0 σετ της Ντανιέλ Κόλινς και κατέκτησε μετά από το Roland Garros, το Wimbledon και το Australian Open 
www.protothema.gr
Χιόνια σαρώνουν την Αχαΐα: Οικογένεια εγκλωβίστηκε στην Πατρών – Καλαβρύτων
Ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, πλήττει από το βράδυ της Παρασκευής (28.01.2022) τη χώρα, προτού καλά – καλά συνέλθει από το σφοδρό χτύπημα της «Ελπίδας». Χιόνια σημειώνονται σε αρκετές περιοχές της χώρας και όπως φαίνεται έχουν αρχίσει να δημιουργούν και τα πρώτα προβλήματα.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό μιας οικογένειας στην Αχαΐα, με το αυτοκίνητο της να εγκλωβίζεται ... Περισσότερα To άρθρο Χιόνια σαρώνουν την Αχαΐα: Οικογένεια εγκλωβίστηκε στην Πατρών – Καλαβρύτων δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Απειλές Ερντογάν σε ΜΜΕ: Αντίποινα εάν διασπείρουν «επιβλαβές» περιεχόμενο
Ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν απείλησε σήμερα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης με αντίποινα, αν διασπείρουν περιεχόμενο που βλάπτει τις κεντρικές αξίες της χώρας, σε μια κίνηση που ενδέχεται να αποτελεί προοίμιο για περαιτέρω λογοκρισία.
iefimerida.gr
Λαμία-ΟΦΗ 0-0 (Πρώτο ημίχρονο)
Στο «Αθανάσιος Διάκος» αναμετρώνται αυτήν την ώρα (COSMOTE SPORT 3) η Λαμία και ο ΟΦΗ, για την 20η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League...
www.zougla.gr
Η ΓΓ Απόδημου Ελληνισμού και η ΓΓ Ανώτατης Εκπαίδευσης τίμησαν την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαίδευσης
Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας και η Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης τίμησαν την Παγκόσμια Ημέρα ΕκπαίδευσηςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΚΑΙ ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΠΑΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ !!! ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ !!! ΕΛΑΤΕ ΟΜΩΣ ΤΩΡΑ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ ΝΑ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΝΑ ΣΚΙΖΩ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΣΑΚΟΥΛΑ !!! ΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΟΥ ΕΙΣΗΧΘΗ ΣΤΙΣ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΟ “ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟ” ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ Κ
Πριν λίγη ώρα έκανα αυτή τη δημοσίευση. Με τις τρομακτικές ομολογίες Τζανάκη-Γκάγκα για τη μεγαλύτερη απάτη στην ιστορία του ελληνικού έθνους. Με τη λίστα της απάτης. Και τώρα η απόδειξη ότι συνεχίζουν κανονικά να εξαπατούν τους Έλληνες. Ότι συνεχίζουν να μεγαλώνουν τη λίστα της απάτης. Για να εμβολιάσουν ό,τι υπάρχει και ό,τι κινείται πάνω σε αυτή […]
www.makeleio.gr
Αυτά τα δίδυμα βγαίνουν απίθανες φωτογραφίες (εικόνες)
Δίδυμα αδερφάκια ντύονονται ασορτί και ποζάρουν στον φωτογραφικό φακό.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πιερρακάκης: Το πρώτο μάθημα είναι ότι δεν υπάρχει στραβή στη βάρδια-Υπάρχει ευθύνη στη βάρδια
Εφ' όλης της ύλης τοποθέτηση έκανε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης από το βήμα της Βουλής.
iefimerida.gr
Νικ Κύργιος και Θανάσης Κοκκινάκης κατέκτησαν τον τίτλο στο διπλό στο Australian Open
Ο Νικ Κύργιος κι ο Θανάσης Κοκκινάκης κατέκτησαν τον τίτλο στο διπλό στο Australian Open και τρέλαναν τη Μελβούρνη. Το φοβερό δίδυμο νίκησε τους Αυστραλούς Έμπτεν και Πάρσελ με 2-0 σετ (7-5, 6-4) και σήκωσαν την κούπα. Ο Νικ Κύργιος κι ο Θανάσης Κοκκινάκης δεν κατάφεραν να προχωρήσουν στο μόνο στο Australian Open, ωστόσο στο ... Περισσότερα To άρθρο Νικ Κύργιος και Θανάσης Κοκκινάκης κατέκτησαν τον τίτλο στο διπλό στο Australian Open δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
«Κι εσείς εδώ;»: Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο της Φούλας Πισπιρίγκου
Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επίμετρο
www.protothema.gr
«Το Ηρεμιστικό»: Το επίκαιρο έργο του Μπέκετ στο θέατρο Φούρνος
Από τις 5 Φεβρουαρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για οκτώ μόνο παραστάσεις
www.protothema.gr
O «Ματωμένος Γάμος» ανεβαίνει στο Εθνικό Θέατρο
Πότε θα κάνει πρεμιέρα η παράσταση
www.protothema.gr
Η παιδίατρος για την επίθεση: Είδα τον κουκουλοφόρο να γράφει με σπρέι στο ιατρείο «πόσα πήρες» για το σποτ των εμβολιασμών
Η παιδίατρος Ζωή Σάκκου μίλησε στην εκπομπή ΕΡΤ ΣΚ για την επίθεση που δέχτηκε το γραφείο της, στο Λουτράκι. Περιγράφει τη στιγμή που αντίκρισε τον κουκουλοφόρο μέσα στη νύχτα και τα χιόνια. Στη συνέντευξή της για το περιστατικό η παιδίατρος Ζωή Σάκκου αναφέρει ότι έγινε στόχος υβριστικών μηνυμάτων και απειλών επειδή έλαβε μέρος στο διαφημιστικό ... Περισσότερα To άρθρο Η παιδίατρος για την επίθεση: Είδα τον κουκουλοφόρο να γράφει με σπρέι στο ιατρείο «πόσα πήρες» για το σποτ των εμβολιασμών δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Απαγορεύτηκε προσωρινά η κυκλοφορία βαρέως τύπου οχημάτων σε σημεία της Πελοποννήσου και της Δ. Ελλάδας
Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε περιοχές των περιφερειών της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας, λόγω των χιονοπτώσεων...
www.zougla.gr
ΝΕΚΡΟΣ ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ
Ένας ακόμη νέος άνθρωπος, ο μόλις 31 ετών ηθοποιός Πάνος Νάτσης έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο. «Έφυγε» τα ξημερώματα, μετά από τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη κατά την επιστροφή του από το σπίτι της συναδέλφου του Αλεξάνδρας Ταβουλάρη η οποία είχε γενέθλια. Ο ηθοποιός πρωταγωνιστούσε αυτήν την περίοδο στο θέατρο Ήβη στην παράσταση του Γιώργου […]
www.makeleio.gr
Το σκίτσο της ημέρας - 29/01/22
www.zougla.gr
AirCar: Ένα βήμα πιο κοντά στη μαζική παραγωγή για το φουτουριστικό ιπτάμενο αυτοκίνητο [βίντεο]
Ένα ακόμη βήμα προς τη μαζική παραγωγή έκανε ένα φουτουριστικό ιπτάμενο αυτοκίνητο, που μπορεί να πετάξει πάνω από τα 8.000 πόδια και να αναπτύξει ταχύτητα άνω των 160 χλμ/ώρα.
iefimerida.gr
Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση ο Γιώργος Καπουτζίδης, μετά τον θάνατο του Πάνου Νάτση
Λίγες ώρες πριν σημειωθεί το τραγικό συμβάν, γιόρταζαν μαζί τα γενέθλια της φίλης και συναδέλφου τους, Αλεξάνδρας Ταβουλάρη
www.protothema.gr
Gov.gr: Πώς θα ανανεώσετε την άδεια κυκλοφορίας για το μοτοποδήλατο
Τη δυνατότητα να ανανεώνουν ηλεκτρονικά την άδεια κυκλοφορίας του μοτοποδηλάτου τους μέσω του gov.gr έχουν οι πολίτες.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Καραμανλής: Yπάρχουν ευθύνες και θα αποδοθούν στην Αττική Οδό
«Σε 20 ημέρες από σήμερα θα έχουμε το πόρισμα», είπε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών από τη Βουλή σχετικά με όσα έγιναν στην Αττική Οδό τις ημέρες της κακοκαιρίας
www.protothema.gr
Γη της Ελιάς: Μια σχέση διαλύεται και ένας νέος έρωτας γενιέται
Απρόσμενες συναντήσεις, οργισμένες αντιδράσεις, ξαφνικοί χωρισμοί αλλά και τρυφερές στιγμές έρχονται στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA, «Η γη της ελιάς». Όσα θα δούμε από την Κυριακή 30 Ιανουαρίου έως και την Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου, κάθε βράδυ στις 21:00. Γη της ελιάς – Επεισόδιο 136 (Κυριακή 30 Ιανουαρίου) Ο Δημήτρης προσπαθεί να ψαρέψει ... Περισσότερα To άρθρο Γη της Ελιάς: Μια σχέση διαλύεται και ένας νέος έρωτας γενιέται δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σε πάρτι γενεθλίων πριν το δυστύχημα ο Πάνος Νάτσης -Μαζί με τον Καπουτζίδη [εικόνες]
Θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος του 31χρονου ηθοποιού Πάνου Νάτση σε τροχαίο τα ξημερώματα.
iefimerida.gr
Έρχεται η Κάρτα του Αγρότη – Πότε θα ενεργοποιηθεί
Έρχεται η Κάρτα του Αγρότη. Όπως είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η Κάρτα του Αγρότη θα ενεργοποιηθεί από την Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου. “Ο σκοπός της πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η ανάδειξη του αγροτικού επαγγέλματος σε προϊόν ελεύθερης και συνειδητής επιλογής και […]
www.makeleio.gr