Κορονοϊός στην Κύπρο: 144 νέα κρούσματα ανακοινώθηκαν την Πέμπτη (21/10)

Κορονοϊός – Όλες οι Ειδήσεις: Κανένας θάνατος με τελική αιτία τη νόσο COVID-19 δεν καταγράφηκε στην Κύπρο το τελευταίο 24ώρο…

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Απίστευτο ατύχημα με Lotus Εxige χωρίς ευτυχώς θύματα
H οδήγηση ενός κεντρομήχανου αυτοκινήτου απαιτεί πολύ καλές οδηγικές ικανότητες και επαυξημένη εγρήγορση.Περισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
Ο Ράφα Ναδάλ έκλαψε στο γήπεδο μετά την πρόκριση στον τελικό του Australian Open
Ο Ράφα Ναδάλ πέρασε δύσκολα το τελευταίο διάστημα, καταφέρνοντας να επιστρέψει στο κορυφαίο επίπεδο, μετά τους τραυματισμούς που είχε. Ο θρυλικός Ισπανός τενίστας, όχι μόνο επέστρεψε στη δράση, αλλά βρίσκεται και σε εξαιρετική κατάσταση, όντας έτοιμος να γράψει ιστορία. Ο Ράφα Ναδάλ προκρίθηκε στον τελικό του Australian Open μετά τη νίκη επί του Μπερετίνι με ... Περισσότερα To άρθρο Ο Ράφα Ναδάλ έκλαψε στο γήπεδο μετά την πρόκριση στον τελικό του Australian Open δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Θεσσαλονίκη: Νέα επίθεση με γκαζάκια σε πολυκατοικία – Τι διαπιστώθηκε μετά την προσαγωγή
Νέα επίθεση με γκαζάκια, η τρίτη τα τελευταία 24ωρα σε είσοδο πολυκατοικίας, σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά στην ευρύτερη περιοχή του Ιπποκρατείου, όπου άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο μηχανισμό, αποτελούμενο από ένα γκαζάκι. Από την έκρηξη προκλήθηκαν φθορές στην τζαμαρία της πολυκατοικίας. Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί που προσήγαγαν ένα άτομο, το οποίο κρίθηκε ως ... Περισσότερα To άρθρο Θεσσαλονίκη: Νέα επίθεση με γκαζάκια σε πολυκατοικία – Τι διαπιστώθηκε μετά την προσαγωγή δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τριγλυκερίδια: Όλες οι κινήσεις ματ για να τα ρίξετε χαμηλά με φυσικό τρόπο
Αποτελούν από τα πιο επικίνδυνα λιπίδια η συσσώρευση των οποίων στις αρτηρίες αυξάνει τον κίνδυνο αθηρωμάτωσης. Δείτε με ποιους τρόπους μπορείτε να απαλλαγείτε φυσικά από τα τριγλυκερίδια
www.protothema.gr
Το ευρώ υποχωρεί 0,16% στα 1,113 δολάρια σήμερα 28 Ιανουαρίου
Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,16% και διαμορφώνεται στα 1,1130 δολάρια.
iefimerida.gr
Φον ντερ Λάιεν: Αν έκαναν όλοι τρίτη δόση εμβολίου στην ΕΕ θα αποφεύγαμε 1 εκατ. νοσηλείες
Περίπου ένα εκατομμύριο νοσηλείες στην ΕΕ θα μπορούσαν να αποφευχθούν, εάν όλοι οι εμβολιασμένοι για τον κορονοϊό στην Ένωση έκαναν…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σχολεία: 29.000 τμήματα σε αναστολή, το 98,4% κάνει τηλεκπαίδευση -Τι ισχύει για τις απουσίες
Για μια ακόμη μέρα ο παγετός και ο κίνδυνος για τις μετακινήσεις μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών κράτησε κλειστά τα σχολεία στην Αττική.
iefimerida.gr
Μεξικό: Καρτέλ ναρκωτικών διαμέλισε πτώμα και άφησε «μήνυμα» πάνω του (pics)
Ο πόλεμος των καρτέλ στο Μεξικό συνεχίζεται με έναν ακόμα άνθρωπο να χάνει με φρικτό τρόπο τη ζωή του.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Εξαρθρώθηκε σπείρα διακίνησης κοκαΐνης στο Ηράκλειο
Με συντονισμένη επιχείρηση που εκτελέστηκε από τους αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών το πρωί της Πέμπτης
www.protothema.gr
H φωτογραφία που έγινε viral: Πιτσιρικάς φιλάει την τηλεόραση βλέποντας τη φάλαινα στον Άλιμο
Ο μικρός τηλεθεατής, βλέποντας τη φάλαινα να υποφέρει, έσπευσε να φιλήσει την τηλεόρασηΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Συγκινητικό: Πιτσιρικάς φιλάει την τηλεόραση που δείχνει τη μικρή φάλαινα στον Aλιμο [βίντεο]
Μεγάλη κινητοποίηση προκάλεσε η εμφάνιση φάλαινας σήμερα το πρωί στην παραλία του Αλίμου.
iefimerida.gr
Σύστημα τεχνητής νοημοσύνης «διαβάζει» στα μάτια τον κίνδυνο εμφράγματος
Επιστήμονες ανέπτυξαν ένα πρωτοποριακό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να «αναγνωρίσει» στα μάτια ενός ανθρώπου εάν αυτός διατρέχει αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος. Το σύστημα έχει ακρίβεια της τάξης του 70% έως 80% στην πρόβλεψη εμφράγματος μέσα στον επόμενο χρόνο. Οι ερευνητές από τη Βρετανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο τις ΗΠΑ και την Κίνα, με επικεφαλής τον ... Περισσότερα To άρθρο Σύστημα τεχνητής νοημοσύνης «διαβάζει» στα μάτια τον κίνδυνο εμφράγματος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Γαλλία: Στο 7% ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2021 -Ο ισχυρότερος εδώ και 52 χρόνια
Η Γαλλία κατέγραψε πέρυσι την ισχυρότερη ανάπτυξή της εδώ και πάνω από πέντε δεκαετίες.
iefimerida.gr
Survivor - spoiler: Αποχωρεί ο Γιωρίκας Πηλίδης
Στη θέση του η Κάτια Ταραμπάνκο
www.protothema.gr
Γεωργιάδης: Είσαι ο Τσίπρας και μιλάς για καταστροφές μετά τη Μάνδρα και το Μάτι;
Αιχμηρή απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Australian Open: Ο Ναδάλ προκρίθηκε στον τελικό, 3-1 τον Μπερετίνι
Ο Ραφαέλ Ναδάλ, θα διεκδικήσει το 21ο Grand Slam της καριέρας του, που θα είναι και σχετικό ρεκόρ, καθώς μαζί με τον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Ρότζερ Φέντερερ...
www.zougla.gr
Μαρίκα Νίνου: Η ακροβάτισσα που έγινε τεράστια λαϊκή τραγουδίστρια -Η πολυτάραχη ζωή της, στο Θέατρο Τέχνης
Την πολυτάραχη ζωή της Μαρίκας Νίνου παρουσιάζει η Μαριάννα Κάλμπαρη στο θέατρο Τέχνης.
iefimerida.gr
Οι γυναίκες έως 35 ετών κινδυνεύουν περισσότερο να πάθουν εγκεφαλικό
Αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου αντιμετωπίζουν οι γυναίκες έως 35 ετών, σε σχέση με τους άνδρες ίδια ηλικίας, όπως αποκαλύπτει νέα αμερικανική επιστημονική μελέτη. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες κάτω των 35 ετών έχουν 44% μεγαλύτερη πιθανότητα να πάθουν ισχαιμικό εγκεφαλικό (λόγω μπλοκαρισμένων αιμοφόρων αγγείων στον εγκέφαλο), σε σχέση με τους άνδρες. Επιπλέον, οι γυναίκες που επιβιώνουν από ... Περισσότερα To άρθρο Οι γυναίκες έως 35 ετών κινδυνεύουν περισσότερο να πάθουν εγκεφαλικό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
«Ματωμένος γαμος» του Λόρκα -Η νέα παράσταση του Εθνικού Θεάτρου
Μια κοινωνία με ακλόνητους δεσμούς. Μια Νύφη που ανήκει σε κάποιον άλλον. Ένας πατημένος όρκος, στο Εθνικό Θέατρο.
iefimerida.gr
Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Οι τοξικολογικές εξέτασεις φέρνουν ραδαίες εξελίξεις – Όλα τα στοιχεία
Έρχονται ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση με κεντρικό πρόσωπο την 24χρονη Γεωργία, που καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα βιασμού, σε σουίτα ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη… Εν αναμονή των τοξικολογικών αποτελεσμάτων της 24χρονης που κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού σε πρωτοχρονιάτικο πάρτι σε σουίτα πολυτελούς ξενοδοχείου, στη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται η 5η τακτική ανακρίτρια, η οποία διερευνά την υπόθεση. Τα ... Περισσότερα To άρθρο Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Οι τοξικολογικές εξέτασεις φέρνουν ραδαίες εξελίξεις – Όλα τα στοιχεία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βορίδης: Έχει ανέβει πολύ ψηλά ο πήχης της Πολιτικής Προστασίας
Σχετικά με την εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην αυτοδιοίκηση,  τόνισε ότι σημαίνει και μεταφορά ευθυνών, δηλαδή ο κάθε δήμος έχει την αρμοδιότητα να κόβει τα κλαδιά που πέφτουν πάνω σε καλώδια ή να συντηρεί τα εκχιονιστικά μηχανήματά του
www.protothema.gr
Επιχείρηση διάσωσης φάλαινας στον Άλιμο
Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης μίας φάλαινας 6 μέτρων βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί, λίγα μέτρα από την παραλία ΕΔΕΜ...
www.zougla.gr
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου: Εκτάκτως στη ΜΕΘ Παίδων 3 μηνών βρέφος με κορωνοϊό
Ένα ακόμη βρέφος μεταφέρθηκε εκτάκτως χθες βράδυ στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ρίου με κορωνοϊό.
iefimerida.gr
Φον ντερ Λάιεν: Θα είχαμε ένα εκατ. νοσηλείες λιγότερες στην ΕΕ εάν όλοι είχαν κάνει την τρίτη δόση
Περίπου ένα εκατ. νοσηλείες στην ΕΕ θα μπορούσαν να αποφευχθούν, εάν όλοι οι εμβολιασμένοι για τον κορωνοϊό στην Ένωση έκαναν ενισχυτική δόση, ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
iefimerida.gr
Έρχεται παράδοση κατ’ οίκον για τα χάπια κατά του ιού – Εξαιρούνται οι έγκυοι
Με παράδοση κατ’ οίκον τελικά και όχι από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί, ξεκινά την ερχόμενη εβδομάδα η διάθεση των αντιικών χαπιών μολνουπιραβίρης (το χάπι της αμερικανικής Merck), όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα. Τα χάπια θα χορηγούνται σε πολίτες υψηλού κινδύνου άνω των 18 ετών με θετικό τεστ, rapid […]
www.makeleio.gr
Ολυμπιακός: Η απόκτηση των Καρβάλιο και Κανέ αυξάνει τις επιλογές στο κέντρο
Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός και ο Αφρικανός χαφ θα δώσουν τη δυνατότητα στον Μαρτίνς να πάρει έξτρα βοήθειες για τον άξονά του.
gazzetta.gr
Δήμος Αθηναίων: Πώς θα δοθεί η αποζημίωση σε ιδιοκτήτες ΙΧ που έπαθαν ζημιά από πτώσεις δέντρων
Ολοκληρώθηκε ο εκχιονισμός των δρόμων σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας και ήδη συνεργεία του δήμου έχουν ξεκινήσει τον καθαρισμό σε πλατείες, σύμφωνα ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων.
iefimerida.gr
Καιρός: Έντονος και σήμερα ο παγετός – Στη Θήβα τα «πρωτεία» με -14,7 βαθμούς Κελσίου
Ο παγετός ήταν το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού και σήμερα, Παρασκευή, το πρωίΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΠΑΟΚ: Φουλάρει για τον επόμενο - Εκεί εστιάζει ο Μπότο
ΠΑΟΚ: Μετά την ανακοίνωση της απόκτησης του Φιλίπε Σοάρες, στον «Δικέφαλο του Βορρά» φορτσάρουν για την ολοκλήρωση μιας ακόμη μεταγραφικής…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Καθαρίστηκαν από τα χιόνια όλοι οι δρόμοι του Δήμου Αθηναίων
Οι δρόμοι σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας έχουν καθαριστεί από τα χιόνια, συνεργεία του δήμου συνεχίζουν να απομακρύνουν σπασμένα δέντρα και κλαδιά, ενώ έχει ξεκινήσει και ο καθαρισμός στις πλατείες. Αυτό αναφέρει ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων. Μέχρι χθες, Πέμπτη 27 Ιανουαρίου, τα συνεργεία του Δήμου Αθηναίων – όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση – είχαν ... Περισσότερα To άρθρο Καθαρίστηκαν από τα χιόνια όλοι οι δρόμοι του Δήμου Αθηναίων δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Εσπευσμένα στην Εντατική βρέφος 3 μηνών με κορωνοϊό στην Πάτρα
Η κατάστασή του θεωρήθηκε ιδιαίτερα σοβαρή από τους γιατρούς
www.protothema.gr
O Πορτογάλος διαιτητής Γκοντίνιο στο ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
Ο Πορτογάλος Λουίς Γκοντίνιο θα είναι ο διαιτητής του ντέρμπι της Superleague ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Ο 36χρονος διαιτητής είναι διεθνής την τελευταία πενταετία και μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο σφύριξε το πρώτο και μοναδικό παιχνίδι του σε ευρωπαϊκούς ομίλους, το Ζόρια-Ρόμα (0-3) για το Europa Conference League. Δεν έχει σφυρίξει ποτέ ... Περισσότερα To άρθρο O Πορτογάλος διαιτητής Γκοντίνιο στο ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Super League Interwetten: Πορτογάλος δεύτερης κατηγορίας στην Τούμπα, ξένος διαιτητής και στο Ιωνικός - Ατρόμητος
Ο Λουίς Γκοντίντιο, διαιτητής από την δεύτερη κατηγορία της UEFA, ορίστηκε από την ΚΕΔ για το ντέρμπι της 20ης αγωνιστικής μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού (30/01, 19:30) στην Τούμπα. Ξένος και στο Ιωνικός - Ατρόμητος.
gazzetta.gr
Κ. Παπακωστοπούλου: Όταν τελείωσε η περιπέτεια της κόρης της πάθαινε κρίσεις πανικού
Για το διαζύγιο της ανέφερε πως πια με τον πρώην άντρα της είναι σαν αδέλφια.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ατύχημα με μια κάμερα των 50.000$ σε ένα πλάνο
Κατά τη διάρκεια μιας κινηματογράφησης ενός Ford, ο καμεραμάν έχει μια κάμερα RED πάνω σε ένα gimbal DJI Ronin 2 και ακολουθεί το αυτοκίνητο. Σπάνε οι βραχίονες...
www.zougla.gr
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΟΥ ΤΑΡΑΖΕΙ ΤΑ ΝΕΡΑ! Ο ΠΟΥΤΙΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΟΥΒΑ, ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ, ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ – Η ΡΩΣΙΑ ΑΠΑΝΤΑΕΙ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΤΟ ΝΑΤΟ!
O Πούτιν συμφώνησε με τους διευθύνοντες της Κούβας, Βενεζουέλας και Νικαράγουα για την ανάπτυξη συνεργασίας σε όλους τους τομείς συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής δήλωσε ο Lavrov.. Η Ρωσία απαντά στα ίσα στους δυτικούς. Διείσδυση στη διείσδυση. Πλησιάζεις τη Μόσχα στοχεύω τις ΗΠΑ. Ισορροπία τρόμου. Σε τεντωμένο σχοινί…. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών […]
www.makeleio.gr
Σαραμαντάς στο Gazzetta: «Καταθέσαμε ψυχή, αλλά το όνειρο συνεχίζεται και στόχος είναι ο τελικός»! (vids)
Ο Γιώργος Σαραμαντάς που ξεχώρισε στην μεγάλη πρόκριση της Λαμίας επί του Άρη, μιλάει στο Gazzetta τονίζοντας μεταξύ άλλων πως οι «κυανόλευκοι» κατέθεσαν ψυχή κόντρα στους «κιτρίνους», ωστόσο δεν σταματούν να ονειρεύονται και κοιτάζουν ως τον τελικό του Κυπέλλου.
gazzetta.gr
Asia’s Sinking Cities (infographic)
They face the risk of serious floods by 2030 
www.protothema.gr
Η κυβερνοασφάλεια στην ΕΕ την περίοδο της πανδημίας- Πώς απειλείται ο ψηφιακός μετασχηματισμός
Η πανδημία μαζί με την ευρεία αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας έφερε την ανάγκη για πιο αποτελεσματική κυβερνοασφάλεια, καθώς οι απειλές πολλαπλασιάζονται.
iefimerida.gr
Το νικηφόρο σερί του ΠΑΟΚ και το αήττητο του Ολυμπιακού
Με ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα το ντέρμπι της Τούμπας στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα».
iefimerida.gr
Στέφανος Τσιτσιπάς – Ντανίλ Μεντβέντεφ (Live)
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς (No 4) αντιμετωπίζει τον Ντανίλ Μεντβέντεφ (No 2) στα ημιτελικά του Australian Open με φόντο τον τελικό του πρώτου φετινού Grand Slam...
www.zougla.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Κατατέθηκε η πρώτη αγωγή κατά της Αττικής Οδού από εγκλωβισμένη οδηγό
Οδηγός που παρέμεινε στην εγκλωβισμένη στην Αττική Οδό για πάνω από 16 ώρες κατέθεσε ήδη αγωγή στο αρμόδιο Δικαστήριο.
iefimerida.gr
Ιωνικός: Ο 10λογος του Βαλέντε (vids)
Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός του υπέγραψε στον Ιωνικό είναι «απόφοιτος» των ακαδημιών της Πόρτο και «έχτισε» το όνομά του στη Λεϊσόες.
gazzetta.gr
Καιρός: Παγετός για ακόμη μία μέρα – Κοντά στους -15°C το πρωί στη Θήβα
Ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν για ακόμη μία μέρα, καθώς το πρωί σημειώθηκε παγετός σε αρκετές περιοχές της χώρας.  Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου, το πρωί σημειώθηκαν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας πολύ χαμηλές αρνητικές θερμοκρασίες, με τον ισχυρότερο παγετό να σημειώνεται στη Βοιωτία, αφού η χαμηλότερη τιμή καταγράφηκε στη Θήβα ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός: Παγετός για ακόμη μία μέρα – Κοντά στους -15°C το πρωί στη Θήβα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Δήμος Αθηναίων: Ολοκληρώθηκε ο εκχιονισμός των δρόμων
Ήδη συνεργεία του δήμου έχουν ξεκινήσει τον καθαρισμό σε πλατείες, λέει ο δήμος σε ανακοίνωσή του 
www.protothema.gr
Ηλεία: Σκότωσαν σκυλιά με δηλητηριασμένες τσίχλες – Κτηνωδία με νέα αρρωστημένη συνταγή
Η νέα κτηνωδία στην Ηλεία δείχνει ότι κάποιοι κάθονται και σκέφτονται τρόπους για να σκοτώσουν τα σκυλιά… Οι επιθέσεις είναι αρρωστημένες και συνεχίζονται. Άγνωστοι βάζουν την υπογραφή τους σε κτηνωδίες, με τα στοιχεία που έρχονται από την Ηλεία να προβληματίζουν. Μάστιγα κινδυνεύει να γίνει πλέον το φαινόμενο των νεκρών ζώων από φόλες. Το νέο περιστατικό στο ... Περισσότερα To άρθρο Ηλεία: Σκότωσαν σκυλιά με δηλητηριασμένες τσίχλες – Κτηνωδία με νέα αρρωστημένη συνταγή δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σχολεία: 28.800 τμήματα παραμένουν σε αναστολή λόγω της κακοκαιρίας -Καθολική η συμμετοχή στην τηλεκπαίδευση
Εκπαιδευτικοί και μαθητές αξιοποιούν το πολύτιμο εργαλείο της τηλεκπαίδευσης και διατηρούν ενεργή την εκπαιδευτική διαδικασία
www.protothema.gr