Κορονοϊός στην Κύπρο: Ένος θάνατος και 492 κρούσματα ανακοινώθηκαν την Τετάρτη (1/12)

Κορονοϊός – Όλες οι Ειδήσεις: Ένας άνθρωπος απεβίωσε από τη νόσο COVID-19, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό θανάτων σε 598.

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση «σκούπα» της Αστυνομίας στο campus
Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμωνΠερισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
Αττική Οδός: Την Πέμπτη οι λεπτομέρειες για την αποζημίωση 2.000 ευρώ στους εγκλωβισμένους
Συνάντηση υφυπουργού Υποδομών Γιώργου Καραγιάννη με επικεφαλής Αττικής ΟδούΠερισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
Τζιάνι Ινφαντίνο: Τα «μαζεύει» ο πρόεδρος της FIFA μετά το σάλο που προκάλεσε η δήλωση του
Η δήλωση του Τζιάνι Ινφαντίνο, για την… ελπίδα που μπορεί να προσφέρει στους ανθρώπους ένα Μουντιάλ κάθε διετία, φέρνοντας ως παράδειγμα τους Αφρικανούς πολίτες που αναγκάζονται να μεταναστεύσουν στην Ευρώπη, προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις και ανάγκασε τον πρόεδρο της FIFA να προχωρήσει σε διευκρινιστική δήλωση. Ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο τόνισε την Τετάρτη (26/01) -μιλώντας ... Περισσότερα To άρθρο Τζιάνι Ινφαντίνο: Τα «μαζεύει» ο πρόεδρος της FIFA μετά το σάλο που προκάλεσε η δήλωση του δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΝΑΤΟ για κρίση στην Ουκρανία: Έχουμε προετοιμαστεί για το χειρότερο σενάριο
Το ΝΑΤΟ πιστεύει ακράδαντα ότι οι εντάσεις και οι διαφωνίες πρέπει να επιλύονται μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας», είπε…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η Κέιτι Πράις κάνει τη «μεγάλη είσοδο» στο OnlyFans - Δείτε τις πρώτες φωτογραφίες της
Αν και πλασάρει το νέο της κανάλι στη δημοφιλή πλατφόρμα ως «μία κίνηση για να ενδυναμώσει το γυναικείο φύλο» και υποστηρίζει πως δεν θα το χρησιμοποιήσει για αναρτήσεις ερωτικού περιεχομένου, τα πρώτα σέξι στιγμιότυπα είναι γεγονός
www.protothema.gr
Προσοχή: Ιδιαίτερα επικίνδυνο το φαινόμενο που εχουμε τώρα (VIDEO)
Ο μαύρος πάγος είναι ύπουλος και επικύνδυνος. Είναι το φαινόμενο που εμφανίζεται μετά από χιονιά και πολύ κρύο… προσοχή. Δείτε το video
www.protothema.gr
Η κακοκαιρία «Ελπίδα» έκανε την Ασημίνα Ιγγλέζου να… βγει από τα ρούχα της – Ο τόπλες χορός της στα χιόνια (βίντεο)
Καμιά κακοκαιρία δεν φαίνεται ικανή να πτοείσαι τη διάθεση για την Ασημίνα Ιγγλέζου, η οποία και αγαπά συχνά πυκνά να ανεβάζει το θερμόμετρο του διαδικτύου στα ύψη! Έτσι, εν μέσω… «Ελπίδας», η καλλονή personal trainer και πρώην παίκτρια του Survivor βρήκε τον τρόπο να μαγνητίσει με ευκολία τα ανδρικά και όχι μόνο βλέμματα με μια δημοσίευση […]
www.makeleio.gr
Έξι συνταγές για σπιτικό, διαιτητικό ψωμί (vid)
Σπιτικό ψωμί με μύρτιλα και μπανάνα (190 θερμίδες ανά μερίδα)Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η Δανάη Μπάρκα ποζάρει τόπλες και στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα: «Μπορώ να φοράω ό,τι θέλω, δεν έχεις δικαίωμα να με βλάψεις»
Δείτε την ανάρτησή της 
www.protothema.gr
Ιταλία: 167.206 νέα κρούσματα και 426 νεκροί λόγω κορωνοϊού, το τελευταίο εικοσιτετράωρο
Το τελευταίο εικοσιτετράωρο στην Ιταλία τα νέα κρούσματα κορωνοϊού ήταν 167.206, ενώ 426 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους εξαιτίας επιπλοκών της Covid-19.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία: «Φταίνε και οι οδηγοί για τα προβλήματα – Οι Δήμοι έχουν αναλάβει βάρος που δεν τους αναλογεί»
Για την κακοκαιρία Ελπίδα και τα προβλήματα που δημιούργησε στην Αττική μίλησε ο  ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού και μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΕ, Ηλίας Αποστολόπουλος. Ο κ. Αποστολόπουλος μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 τόνισε πως η περιοχή του Παπάγου – Χολαργού είναι από αυτές, μαζί με κοντινούς δήμους, δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα από την ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία: «Φταίνε και οι οδηγοί για τα προβλήματα – Οι Δήμοι έχουν αναλάβει βάρος που δεν τους αναλογεί» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η Αμερική δηλώνει σίγουρη πως η Ρωσία θα επιχειρήσει στρατιωτικά στην Ουκρανία!
Η Ουάσινγκτον αναμένει έως τα μέσα Φεβρουαρίου πιθανή «χρήση στρατιωτικής ισχύος» από τη Ρωσία κατά της Ουκρανίας.
gazzetta.gr
ΗΠΑ: Ο Α. Μπλίνκεν δηλώνει ότι η γραπτή απάντηση στη Ρωσία ορίζει μια διπλωματική οδό
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, δήλωσε σήμερα, Τετάρτη, ότι η γραπτή απάντηση της Ουάσινγκτον στις απαιτήσεις της Ρωσίας...
www.zougla.gr
Η βραδιά που ο Βέρνον Μάξγουελ έγινε «Mad Max» με 51 πόντους (vid)
Πριν από ακριβώς 31 χρόνια ο Βέρνον Μάξγουελ είχε πάρει τους Χιούστον Ρόκετς στην πλάτη τους σημειώνοντας -για εκείνη την εποχή- τη 4η καλύτερη επίδοση πετυχαίνοντας 30 από τους 51 πόντους του στην τελευταία περίοδο.
gazzetta.gr
Μπάρκας: «Ναυάγησε» η μεταγραφή στη Σέφιλντ
H Σέφιλντ Γιουνάιτετ έφτασε κοντά στην απόκτηση του Βασίλη Μπάρκα με τη μορφή δανεισμού, όμως το «deal» χάλασε λόγω των υπερβολικών απαιτήσεων των Σκωτσέζων.
gazzetta.gr
Πάνω από τα 90 δολάρια το πετρέλαιο για πρώτη φορά μετά το 2014
Ένας από τους παράγοντες που συντελούν στην άνοδο των τιμών είναι η ανησυχία που υπάρχει αναφορικά με την ένταση στις ρωσοουκρανικές σχέσεις
www.protothema.gr
Λαμία - Άρης: Η μεγάλη ευκαιρία των «κίτρινων», μπλόκαρε ο Σαράνοφ (vid)
Στο 64' ο Άρης είχε τεράστια ευκαιρία για να πάρει το προβάδισμα, με τον Σαράνοφ να μπλοκάρει και τους «κίτρινους» να φωνάζουν ότι η μπάλα ίσως πέρασε τη γραμμή.
gazzetta.gr
Euroleague: Δύο νέα κρούσματα κορωνοϊού στον Ολυμπιακό πριν τον Ερυθρό Αστέρα
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι άλλα δύο μέλη της ομάδας (έφτασαν τα τρία) βρέθηκαν θετικά στον κορωνοϊό
www.protothema.gr
«Είμαστε έτοιμοι για διάλογο, επιλέγουμε τη διπλωματία» δηλώνει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για το ουκρανικό
Η Ουάσινγκτον έχει καταστήσει σαφές ότι απορρίπτει τις ρωσικές απαιτήσεις το ΝΑΤΟ να αποσύρει τα στρατεύματα και τα όπλα από την Ανατολική Ευρώπη και να απαγορεύσει στην Ουκρανία να μην ενταχθεί στην Βορειοατλαντική Συμμαχία - Υποστηρίζει ότι είναι έτοιμη να συζητήσει άλλα θέματα όπως ο έλεγχος των εξοπλισμών και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης
www.protothema.gr
Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε ακόμη δύο κρούσματα κορωνοϊού
Ο κορωνοϊός δεν... αφήνει σε ησυχία την ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία ανακοίνωσε ακόμα δύο θετικά κρούσματα.
iefimerida.gr
Σέρρες: Ελεύθεροι με όρους δύο νεαροί ύστερα από καταγγελία για απόπειρα βιασμού- Ανασκεύασε η 20χρονη καταγγέλλουσα
Απολογήθηκαν στην ανακρίτρια Σερρών και αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ο 24χρονος και ο 20χρονος ετεροθαλής αδελφός του, που ήταν κατηγορούμενοι για απόπειρα βιασμού, μετά από καταγγελία της 20χρονης πρώην συντρόφου του πρώτου. Στις απολογίες τους αρνήθηκαν την πράξη και, κατά πληροφορίες, υποστήριξαν  ότι η 20χρονη έκανε την καταγγελία για να εκδικηθεί τον πρώην σύντροφό ... Περισσότερα To άρθρο Σέρρες: Ελεύθεροι με όρους δύο νεαροί ύστερα από καταγγελία για απόπειρα βιασμού- Ανασκεύασε η 20χρονη καταγγέλλουσα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα μη χάσετε τη συλλεκτική έκδοση «100% ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΜΕ ΜΟΣΧΑΡΙ» με 100 λαχταριστές συνταγές.
www.protothema.gr
Πέντε τροφές που λειτουργούν ως «ασπίδα» για το κρύο
Η ξαφνική πτώση της θερμοκρασίας κάνει τον οργανισμό μας πιο ευάλωτο. Γεμίζοντας το πιάτο μας έξυπνα, μπορούμε να αυξήσουμε την ενέργειά μας και να βελτιώσουμε την υγεία μας. Ρόδι Πλεονεκτήματα Αποτελεί πλούσια πηγή αντιοξειδωτικών, όπως οι πολυφαινόλες, οι τανίνες και οι ανθοκυανίνες, και θεωρείται πραγματική ασπίδα για την εποχική γρίπη, αλλά και στελέχη ιών όπως […]
www.makeleio.gr
Μπέσσυ Αργυράκη: Δεν προσποιούμαι, είναι ο εαυτός μου αυτό που βλέπετε
Όσα ανέφερε η Μπέσσυ Αργυράκη. Η Μπέσσυ Αργυράκη φιλοξενήθηκε στο Στούντιο 4 με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο κι έκανε αναφορά σε σχόλια που έχει ακούσει κατά καιρούς πως είναι παραπάνω χαριτωμένη από όσο πρέπει. «Βγαίνουν κάποιοι και λένε, κοιτάς τον φακό και κάνεις την χαριτωμένη. Κάποια σχόλια καμια φορά. Δεν κάνω την ... Περισσότερα To άρθρο Μπέσσυ Αργυράκη: Δεν προσποιούμαι, είναι ο εαυτός μου αυτό που βλέπετε δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Προσπαθεί να τα... μαζέψει ο Ινφαντίνο μετά τις αντιδράσεις για τη δήλωσή του!
Σε διευκρινιστική τοποθέτηση προχώρησε ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, μετά τις «αντιδράσεις» που προκάλεσε...
www.zougla.gr
Σέρρες: Ελεύθεροι δύο νεαροί ύστερα από καταγγελία για απόπειρα βιασμού- Ανασκεύασε η καταγγέλλουσα
Στην ανακρίτρια Σερρών απολογήθηκαν σήμερα και αφέθηκαν ελεύθεροι, με περιοριστικούς όρους, ένας 24χρονος και ο 20χρονος ετεροθαλής αδελφός του, που…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αργυρούπολη: «Πριβέ συνάντηση και όχι κορωνοπάρτι με μπουζούκια στον παιδότοπο» λέει ο ιδιοκτήτης
Τα ξημερώματα της Κυριακής η έφοδος στον παιδότοπο από ΟΠΚΕ και ΔΙΜΕΑ - Πρόστιμο 5.000 ευρώ επέβαλαν στον ιδιοκτήτη, καθώς και αναστολή λειτουργίας 15 ημερών - Τι λέει μέσω του συνηγόρου του
www.protothema.gr
Greece confirms 17.960 new coronavirus infections on Wednesday -115 deaths and 646 on ventilators
Greece confirmed 17,960 new coronavirus infections in the last 24 hours, with 66 of these identified at entry points to the country, the National Public Health Organization (EODY) said on Wednesday.
iefimerida.gr
Kanye West: «Πρέπει να μοιραζόμαστε τα κέρδη με τους παπαράτσι, είναι γύπες»
Ο Kanye West εξέφρασε την άποψη ότι οι παπαράτσι πρέπει να μοιράζονται τα κέρδη...
www.zougla.gr
ΠΑΟΚ: Υπέγραψε και ανακοινώθηκε ο Σφιντέρσκι από την Charlotte FC (vids)
H ομάδα της Βόρειας Καρολίνας ανακοίνωσε την απόκτηση του Κάρολ Σφιντέρσκι, με τον Πολωνό επιθετικό να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το 2025 και οψιόν για έναν ακόμη χρόνο.
gazzetta.gr
ΝΕΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΧΙ. Ο ΛΑΟΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΧΤΙΣΟΥΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΑΔΑ. ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, ΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ
Στο πεδίο αυτό τις παρατήρήσεις, τις σκέψεις, τις απόψεις σας. Μαζί μας δύο καλεσμένοι που έχουν να πουν πολλά.  Στο μικρόφωνο ο Στέφανος Χίος . 
www.makeleio.gr
Ολυμπιακός: Νέος «συναγερμός» λόγω κορονοϊού – Δύο νέα κρούσματα πριν τον Ερυθρό Αστέρα
Euroleague: Ο κορονοϊός «χτύπησε» ξανά τον Ολυμπιακός, ο οποίος ανακοίνωσε δύο νέα κρούσματα, μια ημέρα πριν το ματς με τον…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τόμας Τούχελ: Ενας χρόνος επιτυχιών στον πάγκο της Τσέλσι (Quiz)
Ο Γερμανός ήξερε από την αρχή, ότι είχε τον τρόπο να πετύχει. Το έκανε με... ασυνήθιστο τρόπο και κατέκτησε την κορυφή με τους Μπλε! Ενας χρόνος... Τούχελ στον πάγκο της Τσέλσι!
gazzetta.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Οι κλειστοί δρόμοι έφεραν προβλήματα στην τροφοδοσία καταστημάτων
Το πρόβλημα τροφοδοσίας των καταστημάτων είναι ακόμη μεγαλύτερο στα Βόρεια προάστια, που η πρόσβαση γίνεται μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδεςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου: «η Μαραθώνος και η Κατεχακη δεν ειναι στην ευθύνη του κράτους»
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, χθες 25/01, όχι μόνο προσπάθησε να αποποιηθεί τις ευθύνες του κράτους για κεντρικό αυτοκινητόδρομο στην πρωτεύουσα, την Αττική Οδό, αλλά ισχυρίστηκε πως η Λεωφόρος Κατεχάκη και η Λεωφόρος Μαραθώνος «δεν είναι στην ευθύνη του κράτους».
www.makeleio.gr
«Η ΑΕΚ μέσα στις ομάδες που κοιτάζουν τον Γουίλσιρ»
Σύμφωνα με αγγλικό δημοσίευμα η ΑΕΚ είναι ανάμεσα στις ομάδες που τσεκάρουν την περίπτωση του πρώην χαφ της Άρσεναλ ο οποίος από το καλοκαίρι είναι ελεύθερος.
gazzetta.gr
Π.Πολάκης: «Ποιες είναι οι σχέσεις Μαξίμου με Αττική Οδό;»
Μια άλλη διάσταση δίνει ο Παύλος Πολάκης, μετά και σχετικές δημοσιοποιήσεις, όσον αφορά τις σχέσεις του Μεγάρου Μαξίμου με την Αττική Οδό στον απόηχο της παρέμβασης Μητσοτάκη για να ρυθμιστούν οι ευθύνες της απέναντι στους εγκλωβισμένους οδηγούς από την κακοκαιρία Ελπίδα. Συγκεκριμένα ο Παύλος Πολάκης ρωτάει ποια είναι η σχέση Δικηγόρου του Μαξίμου με την «Αττική Οδός ΑΕ». […]
www.makeleio.gr
The Voice Ολλανδίας: Κατακραυγή σε βάρος κριτών για σεξουαλική παρενόχληση – «Το πρώτο μεγάλο σκάνδαλο #MeToo»
Μεγιστάνας των ολλανδικών ΜΜΕ και ιδιοκτήτης της εταιρείας παραγωγής πίσω από το τηλεοπτικό σόου ανάδειξης ταλέντων «The Voice», συναντήθηκε με κυβερνητικούς αξιωματούχους. Ο δισεκατομμυριούχος Τζον ντε Μολ βρίσκεται στο επίκεντρο των καταγγελιών για σεξουαλικά ανάρμοστη συμπεριφορά κριτών. Ο Τζον ντε Μολ δεν κατηγορείται προσωπικά, ούτε κατονομάζεται σε κάποια από τις καταγγελίες εναντίον ατόμων που εργάζονται ... Περισσότερα To άρθρο The Voice Ολλανδίας: Κατακραυγή σε βάρος κριτών για σεξουαλική παρενόχληση – «Το πρώτο μεγάλο σκάνδαλο #MeToo» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Λέικερς: «Δένουν» τον Τζόνσον με συμβόλαιο δύο ετών
Την παραμονή του στους Λέικερς... σφράγισε ο 25χρονος φοργουορντ υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας δύο χρόνων στο Λος Άντζελες.
gazzetta.gr
Πάτρα: Υποψήφιος διδάκτορας ο άνδρας που επιτέθηκε στη φίλη του με 21 μαχαιριές
Ηταν μια πράξη απαράδεκτη, καταδικαστέα και αποδοκιμαστέα, αλλά, το δικαστήριο αναγνώρισε...
www.zougla.gr
8 θόρυβοι στο αυτοκίνητό σου που αξίζει να ανησυχήσεις
Αν ακούς έναν από αυτούς, τρέχα στον μηχανικό.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Στις τράπεζες με τηλεφωνική επικοινωνία – Οι οδηγίες της Ελληνικής Ένωση Τραπεζών
Να περιορίσουν κατά το δυνατόν τις επισκέψεις τους στις τράπεζες, όπως επίσης πριν την μετάβαση τους σε αυτές, να υπάρχει προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία με το συγκεκριμένο κατάστημα, συστήνει στους συναλλασσόμενους η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, σε ανακοίνωση της. Ειδικότερα η ΕΕΤ αναφέρει: «Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι τα τραπεζικά καταστήματα σε Αττική, ... Περισσότερα To άρθρο Στις τράπεζες με τηλεφωνική επικοινωνία – Οι οδηγίες της Ελληνικής Ένωση Τραπεζών δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τα εταιρικά αυτοκίνητα των οδηγών της Ferrari προκαλούν ίλιγγο (Εικόνες)
Ο C. Leclerc και ο C. Sainz επιστρέφουν κάθε ημέρα από το… γραφείο τους στη Scuderia Ferrari οδηγώντας τα κορυφαία μοντέλα της ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας από το Μαρανέλο.
iefimerida.gr
Λαμία-Άρης: «Τρελάθηκε» ο Καρυπίδης με το πέναλτι - Η αντίδρασή του (photos+video)
Λαμία-Άρης: Ο Θεόδωρος Καρυπίδης παρακολουθεί από τον πάγκο την προσπάθεια της ομάδας του και αντέδρασε έντονα μετά το χαμένο πέναλτι…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σέρρες: Ελεύθεροι με όρους δύο νεαροί ύστερα από καταγγελία για απόπειρα βιασμού
Στην ανακρίτρια Σερρών απολογήθηκαν σήμερα και αφέθηκαν ελεύθεροι, με περιοριστικούς όρους, ένας 24χρονος και ο 20χρονος ετεροθαλής...
www.zougla.gr
Καφετέρια στο Αιγάλεω αφήνει ανοιχτές τις σόμπες για όσους έχουν ανάγκη
Μια καφετέρια στο Αιγάλεω παραδίδει μαθήματα αλληλεγγύης, προσφέροντας λίγη ζεστασιά τους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.
gazzetta.gr
Κόμπι Μπράιαντ: Δύο χρόνια από την ημέρα που έφυγε τόσο άδικα ο «Black Mamba»
Μια τέτοια μέρα πριν δύο χρόνια, ο 42χρονος γκαρντ σκοτώνεται μαζί με την κόρη του Τζιάνα και άλλα επτά άτομα σε πτώση ελικοπτέρου και βυθίζει στην θλίψη ολόκληρο τον πλανήτη
www.protothema.gr