Κορονοϊός στην Κύπρο: Τρεις θάνατοι και 613 κρούσματα ανακοινώθηκαν την Τρίτη (30/11)

Κορονοϊός – Όλες οι Ειδήσεις: Τρία άτομα απεβίωσαν από τη νόσο COVID-19, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό θανάτων σε 597, σύμφωνα…

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Θεσσαλονίκη: Τι δείχνει η ανάλυση του DNA στα ρούχα της Γεωργίας - Το λάθος που κόστισε ένα σημαντικό στοιχείο
Όλο και περισσότερες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον βιασμό της 24χρονης Γεωργίας σε ξενοδοχείο στην Θεσσαλονίκη το βράδυ της Πρωτοχρονιάς. Πληροφορίες αναφέρουν πως οι εξετάσεις έχουν δείξει την ύπαρξη DNA ενός άνδρα στα ρούχα της 24χρονης Γεωργίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το MEGA η πρώτη εξέταση DNA στα ρούχα της 24χρονης ... Περισσότερα To άρθρο Θεσσαλονίκη: Τι δείχνει η ανάλυση του DNA στα ρούχα της Γεωργίας - Το λάθος που κόστισε ένα σημαντικό στοιχείο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
6 m
www.newsit.gr
Μετακόμισε 2.000 μίλια για τη νέα του δουλειά και τον απέλυσαν λόγω κιλών
Ο άνδρας από την Αυστραλία απολύθηκε επειδή είχε παραπανίσια κιλά.Περισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
Παναθηναϊκός: Ο Φώτης Ιωαννίδης υπέστη διάστρεμμα με τον Ιωνικό
Ο Παναθηναϊκός έφυγε με τη νίκη από τη Νίκαια και την έδρα του Ιωνικού για τη 19η αγωνιστική της Superleague 1, αλλά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχασε τον Φώτη Ιωαννίδη με τραυματισμό. Ο νεαρός επιθετικός υπέστη διάστρεμμα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και θα μείνει εκτός από το προσεχές παιχνίδι του Τριφυλλιού με την Αναγέννηση Καρδίτσας ... Περισσότερα To άρθρο Παναθηναϊκός: Ο Φώτης Ιωαννίδης υπέστη διάστρεμμα με τον Ιωνικό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Αλέξανδρος Ωνάσης: 49 χρόνια μετά και ο θάνατός του παραμένει άλυτο μυστήριο
Έφυγε σαν σήμερα το 1973 σε ένα τραγικό δυστύχημα με το αεροπλάνο του. Ο γόης και γιός του έλληνα κροίσου…Περισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
Κορονοϊός – Νότια Κορέα: Ο δεύτερος υψηλότερος αριθμός κρουσμάτων από την αρχή της πανδημίας
Στη Νότια Κορέα ανακοινώθηκε ο δεύτερος υψηλότερος αριθμός κρουσμάτων του νέου κορονοϊού από την εκδήλωση της πανδημίας στην επικράτεια της χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας στις αρχές του 2020, μολοότι έχουν επιβληθεί πιο αυστηρά περιοριστικά μέτρα και παρά τον υψηλό βαθμό ανοσοποίησης του πληθυσμού, γεγονός που εγείρει ανησυχία ενόψει των επικείμενου εορτασμού της έλευσης του νέου ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός – Νότια Κορέα: Ο δεύτερος υψηλότερος αριθμός κρουσμάτων από την αρχή της πανδημίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Ελένη Τοπαλούδη: «Και στην κόρη μου είχαν δώσει χάπι του βιασμού» καταγγέλλει ο πατέρας της
Αποκάλυψε ότι η κόρη του είχε πέσει θύμα βιασμού έναν χρόνο πριν τη δολοφονία της, με τον ίδιο τρόπο που κακοποιήθηκε η 24χρονη Γεωργία - «Τα παιδιά πρέπει να εκμυστηρεύονται στους γονείς τους τα πάντα, να μην ντρέπονται τα κορίτσια» προτρέπει τα νέα παιδιά
9 m
www.protothema.gr
Τούμπα: «Χτύπησαν» ξανά το ψιλικατζίδικο όπου είχε σκοτωθεί υπάλληλος σε άλλη ληστεία πριν δύο μήνες
Αναζητείται από την αστυνομία ο δράστης της ληστείας σε κατάστημα της οδού Λαμπράκη
9 m
www.protothema.gr
Συρία: Περισσότεροι από 120 νεκροί στις μάχες μεταξύ του Ισλαμικού Κράτους και των κουρδικών δυνάμεων γύρω από τη φυλακή Γκουαϊράν
Περισσότεροι από 120 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους μαχητές, σκοτώθηκαν τις τέσσερις τελευταίες ημέρες στις μάχες που μαίνονται μεταξύ του Ισλαμικού Κράτους και των κουρδικών δυνάμεων στη Συρία, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι συγκρούσεις ξεκίνησαν μετά την επίθεση που εξαπέλυσε το ΙΚ εναντίον της φυλακή Γκουαϊράν, στη βορειοανατολική Συρία, μία από τις μεγαλύτερες όπου ... Περισσότερα To άρθρο Συρία: Περισσότεροι από 120 νεκροί στις μάχες μεταξύ του Ισλαμικού Κράτους και των κουρδικών δυνάμεων γύρω από τη φυλακή Γκουαϊράν δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Έπιασε τον σύζυγό της να κοιτάει άλλες γυναίκες στο κινητό του και όπλισε το Nerf και την παντόφλα
Ο σύζυγος δέχθηκε μια παντόφλα χωρίς να το περιμένει.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς» -Στερεά Ελλάδα: Δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία σε πολλές περιοχές, πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία
Αρκετά είναι τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η κακοκαιρία «Ελπίς» (και) στη Στερεά Ελλάδα, λόγω των έντονων χιονοπτώσεων και του κρύου.
iefimerida.gr
Βασιλίτσα: Ο νεότερος κάτοικος ενός μικρού χωριού είναι κτηνοτρόφος -Εκτρέφει και μαύρους χοίρους [εικόνες]
Ο Κώστα Μπατσίλας είναι 23 χρόνων. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει επιλέξει να ζήσει στο μικρό ορεινό χωριό, Αετιά Βασιλίτσας με τους λιγοστούς κατοίκους.
iefimerida.gr
Εύβοια: Πυκνό χιόνι στα νότια – Χωρίς ρεύμα έχουν μείνει περιοχές [ΦΩΤΟ]
Πυκνό χιόνια έπεσε το βράδυ του Σαββάτου σε πολλές περιοχές στην Εύβοια, έχοντας ωστόσο προκαλέσει και πολλά προβλήματα. Χωριά όπως, τα Κριεζά, τα Ζάρκα, οι Τσακαίοι, ο Αγιάννης, Άγιος Λουκάς αλλά και ο πάνω Αλμυροπόταμος στην νότια Εύβοια, από χθες το βράδυ λίγο μετά τις 12:00, ντύθηκαν στα λευκά μέσα σε λίγη ώρα, με την έντονη […]
www.makeleio.gr
Η Hannah Palmer προκαλεί χαμό στο Instagram!
Την γνωρίσαμε πριν τρία περίπου χρόνια και οφείλουμε να πούμε πως εντυπωσιαστήκαμε, καθώς πρόκειται για μια πανέμορφη γυναίκα που γνωρίζει πολύ καλά πως να εξάπτει τις ανδρικές φαντασιώσεις. Ο λόγος για την Hannah Palmer, το πανέμορφο μοντέλο από την Αριζόνα που βρέθηκε στην 34η θέση στον διαγωνισμό του Cover-girl του Maxim, χάρη στο πολύ εντυπωσιακό […]
www.makeleio.gr
Φάρσαλα: Ξεσπάει στενός συγγενής του πασίγνωστου παίκτη ριάλιτι για την καταγγελία 16χρονης μαθήτριας
Το θέμα με την καταγγελία 16χρονης για γνωστό παίκτη ριάλιτι συντηρείται ψηλά στην επικαιρότητα με νέες αντιδράσεις και τοποθετήσεις. Τα Φάρσαλα περιμένουν τη διερεύνηση της υπόθεσης… Ο νεαρός παίκτης του ριάλιτι αρνείται τα πάντα αλλά η 16χρονη επιμένει στην αρχική της καταγγελία και ζητάει την παραδειγματική τιμωρία του. Στο πλευρό της, βρίσκονται από την πρώτη ... Περισσότερα To άρθρο Φάρσαλα: Ξεσπάει στενός συγγενής του πασίγνωστου παίκτη ριάλιτι για την καταγγελία 16χρονης μαθήτριας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πέθαναν οι ηθοποιοί Ελένη Σάνιου και Άννυ Ραζή – Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα
Θρήνος στον καλλιτεχνικό χώρο, αφού σε λίγες μόλις μέρες «έφυγαν» δύο σπουδαίες ηθοποιοί. Ο λόγος για την Ελένη Σάνιου, η οποία πέθανε στις 8 Ιανουαρίου και την Άννυ Ραζή, που «έφυγε» στις 15 Ιανουαρίου. Την είδηση του θανάτου τους γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Facebook ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών Σπύρος Μπιμπίλας. «Μέσα στον ... Περισσότερα To άρθρο Πέθαναν οι ηθοποιοί Ελένη Σάνιου και Άννυ Ραζή – Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου «τα έβαλε» με το Instagram που ήθελε να «κατεβάσει» τις τόπλες φωτογραφίες που ανάρτησε
Δείτε τις φωτογραφίες
www.protothema.gr
Βέλγιο: Σάλος με βίντεο που δείχνει αστυνομικούς να ασκούν βία εναντίον 14χρονης
Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ιωάννα Τούνη: Μόνο ο 35χρονος είχε το βίντεο λέει ο δικηγόρος της - Τι απαντούν οι συνήγοροί του
Εξελίξεις αναμένονται μετά τη μήνυση που κατέθεσε η influencer, Ιωάννα Τούνη, σε βάρος 35χρονου κατηγορώντας τον για revenge porn μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που έχει διαρρεύσει στο διαδίκτυο από προσωπικές στιγμές της. Η κ. Τούνη έχει καταθέσει νέα μήνυση σε βάρος ενός 35χρονου, που έχει κατηγορήσει δημόσια ότι διέρρευσε ροζ βίντεο. Οι δικηγόροι του 35χρονου, ... Περισσότερα To άρθρο Ιωάννα Τούνη: Μόνο ο 35χρονος είχε το βίντεο λέει ο δικηγόρος της - Τι απαντούν οι συνήγοροί του δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Συρία: Χάος με πάνω από 120 νεκρούς στις μάχες μεταξύ ΙΚ και κουρδικών δυνάμεων γύρω από φυλακή
Περισσότεροι από 120 άνθρωποι σκοτώθηκαν τις τέσσερις τελευταίες ημέρες στη Συρία, στις μάχες γύρω από τη φυλακή Γκουαϊράν.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Προς κλείσιμο τα σχολεία στην Αττική την Τρίτη – Αναμένονται αποφάσεις και για τη Δευτέρα
Κλειστά θα είναι πιθανίτατα τα σχολεία στην Αττική την Τρίτη (25.01.2022), όπως ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας «Ελπίς» που πλήττει τη χώρα. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο Περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης ότι σήμερα συγκαλείται σύσκεψη με τους δημάρχους του νομού ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση για την Δευτέρα, ενώ […]
www.makeleio.gr
H Kάτια Ζυγούλη εξηγεί γιατί αποστασιοποιήθηκε από τα social media
H Κάτια Ζυγούλη εδώ και ένα χρόνο απέχει από τα social media σε αντίθεση με παλαιότερα που ήταν ενεργή. Η σύζυγος του Σάκη Ρουβά με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό.....
www.zougla.gr
Ηγετική θέση της Peugeot στις πωλήσεις το 2021
Αύξηση στις πωλήσεις της μέσα στο 2021 σημείωσε η Peugeot στην Ελλάδα αντίθετα με πολλές εταιρείες που είδαν μείωση λόγω των προβλημάτων στην...
www.zougla.gr
Η απόλυτη συνταγή για κλασικά μπισκότα βουτύρου
Αυτά τα μπισκότα μπορεί να φαίνονται απλά, αλλά είναι επικίνδυνα εθιστικά. Είναι η παρέα σε ένα φλιτζάνι καφέ ή τσάι.
www.protothema.gr
Καμερούν: Μεγάλη πυρκαγιά σε κλαμπ της Γιαουντέ - Πληροφορίες για 16 νεκρούς
Οι αρχές της χώρας δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη επισήμως κάποιον απολογισμό, ούτε τα αίτια της καταστροφής
www.protothema.gr
Καμερούν: Μεγάλη πυρκαγιά σε νάιτ κλαμπ της πρωτεύουσας - Τουλάχιστον 16 νεκροί
Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής σε νάιτ κλαμπ της Γιαουντέ, πρωτεύουσας του Καμερούν...
www.zougla.gr
Άρης: Αρνητικός ο Πάπε Σεΐκ Ντιόπ «χαλάει» τη μεταγραφή
Ο Άρης φέρεται να έχει φθάσει σε συμφωνία με τη Λιόν για την απόκτηση του Πάπε Σεΐκ Ντιόπ, αλλά ο ίδιος ο παίκτης εμφανίζεται αρνητικός για τη “μετακόμισή” του στη Θεσσαλονίκη. Ο Σενεγαλέζος μέσος μπορεί ήδη να υπογράψει σε όποια ομάδα επιθυμεί, αφού μένει ελεύθερος το ερχόμενο καλοκαίρι και φαίνεται ότι προτιμά να περιμένει για ... Περισσότερα To άρθρο Άρης: Αρνητικός ο Πάπε Σεΐκ Ντιόπ «χαλάει» τη μεταγραφή δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Θρήνος: Πέθαναν οι ηθοποιοί Ελένη Σάνιου και Άννυ Ραζή
Την είδηση της απώλειας των δυο ηθοποιών έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΥΠΟΘΕΣΗ ΒΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ! ΘΑ ΚΛΑΨΟΥΝ ΜΑΝΟΥΛΕΣ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ – Η “ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ” ΠΟΥ “ΕΔΕΙΞΕ” ΤΟ DNA ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΑΣΤΡΟΠΕΙΑΣ ΜΕ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΦΡΑΓΚΑΤΟΥΣ
Ένα ακόμη κομμάτι του παζλ της πολύκροτης υπόθεσης του βιασμού της 24χρονης Γεωργίας Μπίκα την Πρωτοχρονιά σε πολυτελές ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης βρίσκεται από χθες στα χέρια των Αρχών, καθώς ολοκληρώθηκε η ανάλυση του DNA, από ευρήματα που περισυνέλλεξαν οι αρχές στη σουίτα του ξενοδοχείου, στα πλαίσια των ερευνών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη εξέταση DNA […]
www.makeleio.gr
Ανδρουλάκης: Η ΝΔ έλαβε καθυστερημένα τα μέτρα κατά της ακρίβειας - Ακριβή στην ενέργεια η Ελλάδα
Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιτίθεται στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για καθυστερημένη λήψη μέτρων κατά της ακρίβειας. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΑΕΛ: Στο πένθος οι Θεσσαλοί - «Έφυγε» σπουδαίος παλαίμαχος (photos)
Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια της ΑΕΛ, μετά το θάνατο σπουδαίου ποδοσφαιριστή του παρελθόντοςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
92χρονος μουσικός από το Μαλάουι έγινε ο απόλυτος σταρ του Tik Tok ενώ δεν έχει καν... smartphone
O Giddes Chalamanda, 92 ετών, διάσημος στο Μαλάουι μουσικός, είναι πλέον σταρ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Έχει συγκεντρώσει πάνω από 80 εκατομμύρια προβολές στο TikTok και άλλες επτά εκατομμύρια στο YouTube και είναι πηγή έμπνευσης για mash-ups και remix, αλλά ο άνθρωπος πίσω από το viral τραγούδι «Linny Hoo» δεν έχει ιδέα πώς λειτουργούν τα ... Περισσότερα To άρθρο 92χρονος μουσικός από το Μαλάουι έγινε ο απόλυτος σταρ του Tik Tok ενώ δεν έχει καν... smartphone δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σάλος στο Βέλγιο: Αστυνομικοί φαίνονται σε βίντεο να ασκούν βία εναντίον 14χρονης
Έρευνα ξεκίνησαν οι Αρχές της Οστάνδης στο Βέλγιο για τη βία που άσκησαν δύο αστυνομικοί σε 14χρονο κορίτσι, με τα όσα εκτυλίχθηκαν να καταγράφονται σε βίντεο.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Χιόνια και στην Κρήτη, έντονο το κρύο -Νέα δοκιμασία για το Αρκαλοχώρι [ΒΙΝΤΕΟ]
Στα λευκά έχουν ντυθεί ήδη αρκετές περιοχές της Κρήτης, ενώ χιονόπτωση σημειώνεται σε περιοχές του Οροπεδίου Λασιθίου, στα Ανώγεια, καθώς και σε περιοχές… μία ανάσα από το Ηράκλειο, όπως σε Αρχάνες, Βασιλειές, αλλά και στην Κέρη του δήμου Μαλεβιζίου. Σε πλήρη ετοιμότητα και εγρήγορση βρίσκεται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της περιφέρειας Κρήτης. Η χιονόπτωση έχει […]
www.makeleio.gr
Η τσάντα από τα Massimo Dutti που είναι τέλεια για τις βραδινές βόλτες στην πόλη -Πρακτική και στιλάτη
Για τις περισσότερες γυναίκες, η τσάντα είναι σαν φετίχ.
iefimerida.gr
Το εκπληκτικό video της νέας Ferrari
Η εντυπωσιακή 296 GTB πρωταγωνιστεί σε μία σειρά από videos που έχει δημιουργήσει η Ferrari με τίτλο «Fun to Drive=Απολαυστική στην οδήγηση».
iefimerida.gr
Σάλος στο Βέλγιο από βίντεο με αστυνομικούς που ασκούν βία σε 14χρονη
Έρευνα έχουν ξεκινήσει οι Aρχές της Οστάνδης, στο Βέλγιο, για τη βία που άσκησαν δύο αστυνομικοί εναντίον 14χρονου...
www.zougla.gr
Δυσπεψία στα παιδιά: Αίτια και αντιμετώπιση
Πού οφείλεται η δυσπεψία;Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κρίση στην Ουκρανία: Μυρίζει «μπαρούτι» στα σύνορα με Ρωσία - Προσπάθειες αποφυγής της σύγκρουσης μέσω διπλωματικής οδού
Σχεδιάζεται η απομάκρυνση όλων των οικογενειών των εργαζομένων της Γερμανικής πρεσβείας στην Ουκρανία - Έγγραφο αποκαλύπτει ότι και οι ένοπλες δυνάμεις της Ρουμανίας προετοιμάζονται για «κατάσταση πολέμου»
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Νέα ληστεία στο κατάστημα που είχε σκοτωθεί 44χρονος υπάλληλος -Αναζητείται ο δράστης
Στην αναζήτηση του δράστη ληστείας που σημειώθηκε σε κατάστημα ψιλικών το βράδυ του Σαββάτου (22/1), στη Θεσσαλονίκη, βρίσκονται οι Αρχές.
iefimerida.gr
Σάλος στο Βέλγιο με βίντεο που δείχνει αστυνομικούς να ασκούν βία εναντίον 14χρονης
Οι δύο αστυνομικοί έχουν ακινητοποιήσει το κορίτσι στο έδαφος, κάθονται από πάνω του, ενώ ένας από τους δύο τη χαστουκίζει
www.protothema.gr
Νίκη για Αλεξέι Ποκουσέφσκι και Γιώργο Καλαϊτζάκη στη G League
Αλεξέι Ποκουσέφσκι και Γιώργος Καλαϊτζάκης είναι πλέον συμπαίκτες στη θυγατρική ομάδα των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και πανηγύρισαν την πρώτη κοινή τους νίκη με το 117-113 επί των Σάντα Κρουζ Γουόριορς. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και των Μιλγουόκι Μπακς, δεν κατάφεραν να διατηρήσουν τις θέσεις τους στο NBA και ... Περισσότερα To άρθρο Νίκη για Αλεξέι Ποκουσέφσκι και Γιώργο Καλαϊτζάκη στη G League δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορονοϊός- Γερμανία: 85.440 κρούσματα και 54 νεκροί σε 24 ώρες
Στα επιβεβαιωμένα κρούσματα του SARS-CoV-2 στη Γερμανία προστέθηκαν 85.440 τις προηγούμενες 24 ώρες, αυξάνοντας το σύνολο των μολύνσεων στις 8.681.447, ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ, ο φορέας επιδημιολογικής επιτήρησης της χώρας. Οι θάνατοι 54 ασθενών εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19 αύξησαν τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός- Γερμανία: 85.440 κρούσματα και 54 νεκροί σε 24 ώρες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αυξήθηκε έως και 60% η χρήση αντικαταθλιπτικών, αντιψυχωσικών και κοκαΐνης στην Αττική – Νέα έρευνα
Τη δραματική αύξηση έως και 60% σε αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωσικά και κοκαΐνη στην Αττική δείχνει νέα μελέτη του ΕΚΠΑ, Μελέτη διενήργησε το Τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ, στην οποία διαπιστώνεται δραματική αύξηση που φτάνει έως και το 60% στη χρήση αντικαταθλιπτικών και αντιψυχωσικών από το Μάρτιο του 2019 έως το Νοέμβριο του 2021. Σύμφωνα με τα όσα […]
www.makeleio.gr
Η Ισμήνη Παπαβλασοπούλου για τον ρόλο της στο GNTM: «Ένιωσα ότι κρίνομαι λες και άρπαξα από κάποιον κάτι»
Το μοντέλο αναφέρθηκε στις συγκρίσεις με την Βίκυ Καγιά και μίλησε για το ενδεχόμενο να είναι και στην επόμενη σεζόν του GNTM
www.protothema.gr
Κρήτη: Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία αύριο λόγω της κακοκαιρίας Ελπίς
Οι χαμηλές θερμοκρασίες και τα χιόνια στα ορεινά είναι το κύριο χαρακτηριστικό του κύματος κακοκαιρίας που πλήττει και την δυτική Κρήτη.
iefimerida.gr
Πυροβολισμοί στη Βούλα: Γνώριμος στις Αρχές ο ένας εκ των τριών τραυματιών - Τι ψάχνει η Αστυνομία
Ξεκαθάρισμα λογαριασμών πίσω από την  επίθεση «βλέπουν» οι Αρχές - Πώς έγινε το αιματηρό επεισόδιο μέσα στον φούρνο - Παρολίγον μακελειό μπροστά σε ανήλικα παιδιά
www.protothema.gr
Λάρισα: Νεαρός ήπιε νέφτι και κατέληξε στο νοσοκομείο
Ο 25χρονος άρχισε να κάνει εμετούς - Τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
www.protothema.gr