Κορονοϊός -Τουρκία: 201 νέοι θάνατοι και 24.002 επιπλέον κρούσματα σε 24 ώρες

Κορονοϊός: Το υπουργείο Υγείας της Τουρκίας ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι τις προηγούμενες 24 ώρες επιβεβαιώθηκαν 24.002 κρούσματα του SARS-CoV-2 έπειτα…

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Μίντιλαντ: Ο Βάγκνερ Λοβ αντίπαλος του ΠΑΟΚ, επίσημη η μεταγραφή του στους Δανούς (vid)
Επίσημη η απόκτηση του 38χρονου Βάγκνερ Λοβ από τη Μίντιλαντ, η οποία ενισχύεται λίγες εβδομάδες πριν τα ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ για τα play-offs του Conference League.
gazzetta.gr
Ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τον πληθωρισμό
Κίνδυνο να παραμείνει ο πληθωρισμός πάνω από τον στόχο 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τα επόμενα χρόνια βλέπουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, τα οποία υποστήριξαν ότι η τράπεζα πρέπει να είναι εξ ίσου ανοιχτή σε μία σύσφιξη ή χαλάρωση της πολιτικής της, σύμφωνα με τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της ΕΚΤ στις 16 ... Περισσότερα To άρθρο Ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τον πληθωρισμό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Δίκη Π. Παντελίδη: «Οδηγούσε η Φρόσω Κυριάκου» δήλωσε ο Ιατροδικαστής
Τους επόμενους μήνες αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ενώπιον του οποίου ολοκληρώθηκε η εκδίκαση των τριών αγωγών των εμπλεκόμενων πλευρών στο τροχαίο δυστύχημα που κόστισε την ζωή το τραγουδιστή Παντελή Παντελίδη. Κατά την συζήτηση στο δικαστήριο ως μάρτυρας από την πλευρά της οικογένειας του καλλιτέχνη, η οποία διεκδικεί αποζημίωση από την ασφαλιστική […]
www.makeleio.gr
Μπομπουά: «Μας κέρδισαν στην έδρα τους, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε»
Ο Γάλλος γκαρντ της Εφές παραχώρησε δηλώσεις για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στην Κωνσταντινούπολη (21/01) και εστίασε στο γεγονός πως η ομάδα του ηττήθηκε στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα και πρέπει να αντιδράσει.
gazzetta.gr
Μπόρις Τζόνσον: Δεν έχω στοιχεία για εκφοβισμό και εκβιασμό βουλευτών
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει δει αποδεικτικά στοιχεία για τους ισχυρισμούς περί εκβιασμού ή εκφοβισμού από την πλευρά του προσωπικού του, ύστερα από τους ισχυρισμούς βουλευτή που ζήτησε την παραίτησή του. Ερωτηθείς για τους ισχυρισμούς του βουλευτή Ουίλιαμ Ραγκ, ο Μπόρις Τζόνσον δήλωσε σε δημοσιογράφους: «Δεν έχω δει στοιχεία, δεν ... Περισσότερα To άρθρο Μπόρις Τζόνσον: Δεν έχω στοιχεία για εκφοβισμό και εκβιασμό βουλευτών δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Άδεια ειδικού σκοπού στο Δημόσιο: Μέχρι πότε ισχύει
Δημόσιο: Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού και άλλων διευκολύνσεων στους εργαζόμενους που τα παιδιά τους νοσούν με κορονοϊό, προβλέπει τροπολογία του…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πέθανε ο δημοσιογράφος Πέτρος Θεοδοσίου
Πέθανε ο δημοσιογράφος Πέτρος Θεοδοσίου, αφήνοντας πίσω τη σύζυγό του και τα δυο τους παιδιάΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πέθανε η μοναδική γυναίκα που επιλέχθηκε στο NBA draft
Η Λουσία Χάρις, μια γυναίκα-σύμβολο για το μπάσκετ στις ΗΠΑ, "έφυγε" από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών - Έμεινε στην ιστορία ως η μοναδική γυναίκα που έγινε draft στο NBA - Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1976
www.protothema.gr
29 χρόνια χωρίς την Όντρεϊ Χέπμπορν -Η ζωή της θλιμμένης πριγκίπισσας του σινεμά με την εύθραυστη ομορφιά
Η μυθική ηθοποιός Όντρεϊ Χέπμπορν πέθανε σαν σήμερα το 1993.
iefimerida.gr
Ρέτσος: Oδεύει προς τη Βερόνα του Τούντορ
Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Ιταλία ο Παναγιώτης Ρέτσος αναμένεται να αποχωρήσει από τη Μπάγερ Λεβερκούζεν και να συνεχίσει στη Βερόνα.
gazzetta.gr
Καιρός – Meteo: Από το απόγευμα της Παρασκευής η ψυχρή εισβολή
Παγωμένος θα είναι ο καιρός και στη χώρα μας τις επόμενες τουλάχιστον 5 ημέρες σύμφωνα με το Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Αιτία θα είναι η ανάπτυξη ενός ισχυρού διπόλου ατμοσφαιρικών πιέσεων μεταξύ της Δυτικής και της Ανατολικής Ευρώπης. Συγκεκριμένα, η επέκταση ενός πεδίου υψηλών ατμοσφαιρικών πιέσεων πάνω από την Δυτική Ευρώπη και η παράλληλη ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός – Meteo: Από το απόγευμα της Παρασκευής η ψυχρή εισβολή δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Οι δήμοι θα εγκαταστήσουν 300 φορτιστές οχημάτων ως τα τέλη του 2022
Ο Δημήτρης Παπαστεργίου εκτίμησε ότι οι δήμοι θα αντεπεξέλθουν στη δέσμευση που τους τέηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης – Ζήτησε τακτοποίηση του ζητήματος για τις διαδικασίες αδειοδότησης
www.protothema.gr
Δόμνα Μιχαηλίδου: Νέο σύγχρονο πλαίσιο για τον ουσιαστικό έλεγχο των προνοιακών δομών
«Εφαρμόζουμε έναν νέο, σύγχρονο και αποτελεσματικό ελεγκτικό μηχανισμό για τον ουσιαστικό έλεγχο των προνοιακών δομών της χώρας μας», δήλωσε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, αναφορικά με τη νέα διαδικασία ελέγχων που έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται τον Δεκέμβριο και θα ολοκληρωθεί σε όλη την επικράτεια στα μέσα του Φεβρουαρίου. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση ... Περισσότερα To άρθρο Δόμνα Μιχαηλίδου: Νέο σύγχρονο πλαίσιο για τον ουσιαστικό έλεγχο των προνοιακών δομών δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κικίλιας: Το χειμώνα χτίζονται οι πρωταθλητές του καλοκαιριού
«Τον χειμώνα χτίζονται οι πρωταθλητές του καλοκαιριού», ανέφερε ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας από τη Ρόδο, όπου συμμετείχε στην εκδήλωση…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Νέες κατηγορίες κατά του επίτιμου Πάπα Βενέδικτου ΙΣΤ για απραξία απέναντι σε παιδόφιλους ιερείς
Κατηγορίες κατά του επίτιμου πάπα Βενέδικτου ΙΣΤ΄ διατυπώνονται σε ανεξάρτητη έκθεση που παρουσιάσθηκε σήμερα στην Γερμανία με θέμα τις σεξουαλικές επιθέσεις κατά ανηλίκων στην αρχιεπισκοπή του Μονάχου και Φράιζινγκ, της οποίας προΐστατο κατά την περίοδο 1977-1982. Πριν γίνει πάπας, ο καρδινάλιος Γιόζεφ Ράτσινγκερ δεν έκανε καμία ενέργεια για να αποκλείσει από τους κόλπους της Εκκλησίας τέσσερα στελέχη της που βαρύνονταν με υποψίες […]
www.makeleio.gr
Κορωνοϊός: Κλείνουν όλα τα σχολεία στις Σπέτσες λόγω κρουσμάτων
Με απόφαση του δημάρχου Σπετσών, Παναγιώτη Λυράκη
www.protothema.gr
Κικίλιας: Τον χειμώνα χτίζονται οι πρωταθλητές του καλοκαιριού
«Τον χειμώνα χτίζονται οι πρωταθλητές του καλοκαιριού», ανέφερε ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας από τη Ρόδο, όπου συμμετείχε στην εκδήλωση...
www.zougla.gr
Στην εκπομπή Mega Stories οι γυναίκες που έπεσαν θύματα εκδικητικής πορνογραφίας
Την Τρίτη 25 Ιανουαρίου, στις 23:50, στο MEGA - Δείτε το τρέιλερ
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Πορεία φοιτητών, μαθητών και εκπαιδευτικών στο κέντρο της πόλης          
Θεσσαλονίκη: Πορεία στο κέντρο της πόλης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης πραγματοποίησαν φοιτητές, μαθητές και εκπαιδευτικοί.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Παπάγου: Πωλήτρια στη λαϊκή αγορά βρήκε δεσμίδα 5.000 ευρώ και την παρέδωσε στην αστυνομία
Δεσμίδα των 5.000 ευρώ, σε χαρτονομίσματα των πενήντα ευρώ, βρήκε σήμερα το πρωί επαγγελματίας πωλήτρια στη λαϊκή αγορά του Παπάγου,…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ξυλοδαρμός στην Αργυρούπολη: Προφυλακιστέος μετά την απολογία του ο 46χρονος 
Ο 46χρονος δάσκαλος πολεμικών τεχνών επικαλείται ψυχολογικά προβλήματα.
gazzetta.gr
Κοζάνη: Ακρωτηριάστηκε εργάτης σε ατύχημα σε πυλώνα της ΔΕΗ
Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη στην Κοζάνη, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, ο άτυχος ήταν ένας 50χρονος εργάτης. Συγκεκριμένα, το ατύχημα έλαβε χώρα περί τη 1 το μεσημέρι, σε περιοχή των Λιβερών Κοζάνης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του kozanimedia, εργάτης την ώρα που εκτελούσε εργασίες σε πυλώνα της ΔΕΗ, τραυματίστηκε σοβαρά, με ακρωτηριασμό του ποδιού […]
www.makeleio.gr
«Heroes of Tomorrow». Διαγωνισμός της ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές
Στις 13 Ιανουαρίου ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στο διαγωνισμό της ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas «Heroes of Tomorrow».
gazzetta.gr
WRC: Εκκίνηση στη νέα σεζόν από το Μόντε Κάρλο – Δείτε ζωντανά την πρώτη ειδική (videos+photos)
WRC: Μια νέα αποχή ξεκινά το 2022 στο Παγκόσμια Πρωτάθλημα Ράλι, το οποίο παραδοσιακά ανοίγει αυλαία από το Μόντε Κάρλο.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Διαγόρας - Εργοτέλης 0-2: «Διπλό» με Κωστανάσιο και Ποζατζίδη
Ο Εργοτέλης νίκησε 2-0 εκτός έδρας τον Διαγόρα με γκολ των Κωστανάσιου και Ποζατζίδη και κατέκτησε τρίποντο για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 50 μέρες.
gazzetta.gr
Τα νέα πρόσωπα σε θέσεις-κλειδιά στο ΚΙΝΑΛ
Τα νέα πρόσωπα που αποτελούν τους στενούς συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη, σε θέσεις ευθύνης στο Κίνημα Αλλαγής, ανακοινώθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης...
www.zougla.gr
Θεσσαλονίκη: Πορεία φοιτητών, μαθητών και εκπαιδευτικών στο κέντρο της πόλης
Θεσσαλονίκη: Πορεία στο κέντρο της πόλης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης πραγματοποίησαν φοιτητές, μαθητές και εκπαιδευτικοί.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θεσσαλονίκη: Πορεία φοιτητών, μαθητών και εκπαιδευτικών στο κέντρο της πόλης
Ζητούν ενίσχυση των υγειονομικών πρωτοκόλλων σε σχολεία και πανεπιστήμια για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
www.protothema.gr
Τόνγκα: 57χρονος κολύμπησε 27 ώρες για να σωθεί μετά το τσουνάμι (pics)
Έκρηξη ηφαιστείου στην Τόνγκα: Ένας 57χρονος επέζησε κολυμπώντας 27 ώρες μετά το τσουνάμιΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Εύα Καϊλή: Ετοιμάζουμε σχέδιο δράσεις για παιδιά και γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας
Τι αναφέρει η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύα Καϊλή για τις κακοποιήσεις γυναικών και τα δικαιώματα των θυμάτωνΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 20 Ιανουαρίου
Με τέσσερις νέες ταινίες και μία επανέκδοση ξεκινά απόψε η κινηματογραφική εβδομάδα. Πρόκειται για τις ταινίες...
www.zougla.gr
ΠΑΟΚ: Ξαναβρίσκει τον Βάγκνερ Λοβ στο δρόμο του, δέκα χρόνια μετά… (vid)
Ο Βάγκνερ Λοβ στα 37 του έχει συμφωνήσει με τη Μίντιλαντ, προσεχή αντίπαλο του ΠΑΟΚ στα νοκ άουτ παιχνίδια του Europa Conference League. Τι ενώνει τον Βραζιλιάνο επιθετικό με τον «Δικέφαλο»;
gazzetta.gr
Η νέα ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη: «Αν νιώθει θύμα, ας πει ποιος τράβαγε το βίντεο»
Η Ιωάννα Τούνη δίνει τη δική της απάντηση στον άνθρωπο που κατονόμασε ότι διέρρευσε το ροζ βίντεό της μέσω του λογαριασμού της στο Instagram, τονίζοντας πως «αν νιώθει θύμα, ας πει ποιος τράβαγε το βίντεο για να βοηθήσει τις αρχές να βρουν άκρη» «Μια γυναίκα που την τραβούν βίντεο χωρίς να το ξέρει την ώρα […]
www.makeleio.gr
Φλορίντα Πετρουτσέλι: «Έχω υπάρξει σε δουλειές που έκλεινε η κάμερα και δεν μιλούσαν μεταξύ τους»
Το πρωινό ξύπνημα, τα παιδιά της και οι συμβουλές του συζύγου της, τα χρόνια που δεν υπήρχε ωραία αύρα στις…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΟΦΗ: Κάταγμα στα πλευρά ο Γιαννούλης
Παιχνίδι κατοχής, ταχύτητες, τελειώματα φάσεων και ασκήσεις τακτικής περιελάμβανε η σημερινή (20/1) προπόνηση του ΟΦΗ, με την οποία συνεχίστηκε...
www.zougla.gr
Αταμάν: «Ο Παναθηναϊκός είναι έμπειρη και επικίνδυνη ομάδα, να ελέγξουμε τα ριμπάουντ»
O τεχνικός της Εφές μίλησε για το επερχόμενο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό (21/01), τον οποίο χαρακτήρισε επικίνδυνη ομάδα και τόνισε ένα σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να προσέξουν οι Τούρκοι.
gazzetta.gr
ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 39,4% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Νοέμβριο του 2021
Αύξηση 39,4% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Νοέμβριο του 2021 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο του 2020, αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ.
iefimerida.gr
Ρωσία: «Εικασίες τα περί επικείμενης εισβολής στην Ουκρανία»
Με κάθε τρόπο επιχειρεί η Ρωσία να πείσει ότι δεν επίκειται εισβολή της στην Ουκρανία, ούτε κάποια άλλη επιθετική ενέργεια. Ένα από τα «σενάρια» που χρησιμοποιεί, είναι πως στήνεται προβοκάτσια στην Ουκρανία, κάτι που θα έχει τραγικές συνέπειες. Σε αυτή την «γραμμή» κινήθηκε η εκπρόσωπος του Ρωσικού υπουργείο Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα. «Δυτικά και ουκρανικά μέσα ... Περισσότερα To άρθρο Ρωσία: «Εικασίες τα περί επικείμενης εισβολής στην Ουκρανία» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ράτζα: «Αν δεν διαλυόταν η Γιουγκοσλαβία, θα ήμασταν ανίκητοι ως το 2225»!
Το EuroBasket 1991 ήταν η τελευταία διοργάνωση που η Γιουγκοσλαβία συμμετείχε ως ενιαία και ο Ντίνο Ράτζα ξεκαθάρισε πως οι Γιούγκοι θα ήταν αιώνιοι πρωταθλητές Ευρώπης αν δεν μεσολαβούσε η διάλυση της χώρας.
gazzetta.gr
Κορονοϊός: Τροπολογία του ΚΙΝΑΛ για τις άδειες σε γονείς που τα παιδιά τους νοσούν
Τη δική του τροπολογία κατέθεσε το ΚΙΝΑΛ σχετικά με τη χορήγηση αδειών ειδικού σκοπού σε γονείς τα παιδιά των οποίων νοσούν από κορονοϊό, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που συζητείται στην Ολομέλεια. Η τροπολογία του ΚΙΝΑΛ προτείνει «οι γονείς εργαζόμενοι σε περίπτωση νόσησης από κορονοϊό COVID-19 των τέκνων τους, να δικαιούνται ειδική άδεια ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: Τροπολογία του ΚΙΝΑΛ για τις άδειες σε γονείς που τα παιδιά τους νοσούν δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Australian Open: Ο Μεντβέντεφ κέρδισε τον Κύργιο και τα έβαλε με τους θεατές «γιατί μάλλον έχουν χαμηλό IQ»
Ο Ρώσος τενίστας αφότου κέρδισε με 3-1 σετ τον Αυστραλό τα έβαλε με την εξέδρα για τα «siuuuu» που πέρασε για γιουχαΐσματα
www.protothema.gr
Ρωσία: Η FSB έπεισε την Κεντρική Τράπεζα για την απαγόρευση των κρυπτονομισμάτων
Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) έπεισε την επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, Ελβίρα Ναμπιούλινα, να προχωρήσει...
www.zougla.gr
Δικηγόρος Γκιώνη στο iefimerida: Δέχεται απειλές για τη ζωή του, δεν επικοινώνησαν μαζί μας οι κυπριακές αρχές
Απειλές για τη ζωή του δέχεται ο γνωστός ακτιβιστής Ηλίας Γκιώνης, ο οποίος με τις αναρτήσεις του, έφερε στο φώς της δημοσιότητας την καταγγελία της 24χρονης για βιασμό.
iefimerida.gr
Οικονόμου: Θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά στην άρση των περιορισμών που μπήκαν λόγω της Όμικρον
Ο κυβερνητικό εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου μίλησε για την άρση των περιοριστικών μέτρων και για την άφιξη των Rafale στην ελληνική επικράτεια.
iefimerida.gr
ΠΑΟΚ: Ρίχνει βόμβα με Κονοπλιάνκα - Τα δεδομένα της μεταγραφής (pics)
ΠΑΟΚ: Ουκρανός δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι ο «Δικέφαλος», λόγω του Ζοσέ Μπότο είναι πιθανός προορισμός για τον Εβγέν Κονοπλιάνκα!Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Burnout: Δέκα ερωτήσεις που αποκαλύπτουν ότι πάσχετε – Πώς να το ξεπεράσετε
Νιώθετε τελευταία ότι σας εγκαταλείπουν οι δυνάμεις σας και δεν μπορείτε να αποδώσετε στη δουλειά; Επειδή κανένας μας δεν είναι ένα προγραμματισμένο ρομπότ, οι πιεστικές καταστάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε burn out. Δείτε ποια συμπτώματα θα σας ανησυχήσουν και πώς μπορείτε να πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας
www.protothema.gr
«Yves Saint Laurent Museum Marrakech», λεύκωμα από PHAIDON
Την ιστορία πίσω από μουσείο-ορόσημο στο Μαρακές, αφιερωμένο στον Yves Saint Laurent, αφηγείται λεύκωμα που εξέδωσε προσφάτως ο οίκος PHAIDON.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr