Κορωνοϊός - Δανία: Επιστρέφουν τα περιοριστικά μέτρα για την αναχαίτιση της πανδημίας

Ραγδαία η αύξηση των κρουσμάτων στη χώρα - Κλείνουν σχολεία, περιορίζουν το ωράριο λειτουργίας των κατατημάτων εστίασης και ενθαρρύνουν την τηλεργασία
Read full article on: protothema.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Οι Νόμοι του Νεύτωνα και η Λειτουργία της Δημοκρατίας…
Ο Νεύτωνας θεωρείται ο μεγαλύτερος φυσικός της ιστορίας.  Ο “νόμος της παγκόσμιας έλξης” που διατύπωσε , άλλαξε την γνώση σχετικά με την κίνηση και αλληλεπίδραση των ουράνιων σωμάτων  με την έννοια της βαρύτητας.
www.protothema.gr
Παράνομες υπηρεσίες με βαλιτσάκι
Πρόσφατα, ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης προανήγγειλε πως θα κατατεθεί στη Βουλή ρύθμιση για τον έλεγχο στα social media των ιδιωτών που διαφημίζουν παράνομα υπηρεσίες κομμωτικής, αισθητικής και μανικιούρ - πεντικιούρ κατ' οίκον - Μαύρο χρήμα, αθέμιτος ανταγωνισμός και η έλλειψη της τήρησης των μέτρων για την πανδημία θα πρέπει να απασχολήσουν σοβαρά τις αρμόδιες Αρχές
www.protothema.gr
Πυρκαγιά σε κατάστημα εστίασης στο Μαρούσι
Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής
www.protothema.gr
Τα «υδατολισθήματα» του Υπουργείου Υποδομών, ο διαγωνισμός για την Αττική Οδό και το νομισματοκοπείο
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή (21/01)
Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για σήμερα, Παρασκευή (21/01)Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τσίπρας: «Μεγάλο και επείγον ζήτημα» να φύγει αυτή η κυβέρνηση
«Σε κάποια συμφωνώ, σε κάποια διαφωνώ» με τον Πολάκη, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
www.protothema.gr
Ανησυχία για την «αόρατη» παραλλαγή της μετάλλαξης Όμικρον: Κερδίζει γρήγορα έδαφος
Προβληματισμό προκαλεί στους επιστήμονες ο εντοπισμός μιας νέας παραλλαγής της μετάλλαξης Όμικρον του κορονοϊούΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τσίπρας: Ζητά ξανά εκλογές - Τι είπε για εσωκομματικά, Πολάκη και Κίνημα Αλλαγής
«Σε κάποια συμφωνώ, σε κάποια διαφωνώ» με τον Πολάκη, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
www.protothema.gr
Καιρός: Απόψε ξεκινάει την επέλασή της η κακοκαιρία «Ελπίς» - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Σε δύο φάσεις χωρίζεται η ψυχρή εισβολή - Έντονα καιρικά φαινόμενα στην Αττική - Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας
www.protothema.gr
Σάκκαρη: H Πέγκουλα επόμενη αντίπαλος της Μαρίας στο Australian Open (vid)
Η Αμερικανίδα Τζέσικα Πέγκουλα θα είναι η επόμενη αντίπαλος της Σάκκαρη στη Μελβούρνη και ξυπνά ωραίες μνήμες...
gazzetta.gr
Ένεση ρευστότητας 16 δισ. ευρώ στην οικονομία για επενδύσεις
Τα κονδύλια θα διοχετευτούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Eπενδύσεων το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης
www.protothema.gr
Υπόθεση βιασμού στη Θεσσαλονίκη: Τέταρτη κατάθεση για τη Γεωργία Μπίκα σήμερα, στον ανακριτή τα φιλικά της πρόσωπα
Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης σήμερα η 24χρονη, η 17χρονη φίλη της που τη συνόδεψε στο πάρτι και άλλα δύο πρόσωπα από το περιβάλλον της - Επιταχύνονται έρευνες και καταθέσεις
www.protothema.gr
Εμβολιασμοί στην Ελλάδα: Άνοιξε η πλατφόρμα των ραντεβού για την 4η δόση του εμβολίου
Τέταρτη δόση: Από την Πέμπτη, οι πολίτες που ανήκουν στην ομάδα των ανοσοκατεσταλμένων, μπορούν και κλείνουν ραντεβού για την 4η…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μεγάλη φωτιά τα ξημερώματα σε εστιατόριο στο Μαρούσι -Καταστράφηκε ολοσχερώς το κατάστημα
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική, έπειτα από φωτιά σε εστιατόριο στο Μαρούσι.
iefimerida.gr
Μετάλλαξη Όμικρον: Προβληματισμός στην κυβέρνηση για τις αυξημένες βαριές νοσηλείες – Προς νέα παράταση τα μέτρα
Η εμφάνιση κρουσμάτων της μετάλλαξης Όμικρον που απαιτούν βαριά νοσηλεία σήμανε συναγερμό σε κυβέρνηση και ειδικούς. Οι 4 διασωληνωμένοι συμπολίτες μας χτες, στην ΜΕΘ του νοσοκομείου Αττικόν με τη μετάλλαξη Όμικρον, θεωρείται σοβαρή εξέλιξη που απαιτεί άμεση δράση. Η κυβέρνηση αλλά και η επιστημονική κοινότητα εξέπεμψαν νέο sos για την ανάγκη εμβολιασμού όχι μόνο με ... Περισσότερα To άρθρο Μετάλλαξη Όμικρον: Προβληματισμός στην κυβέρνηση για τις αυξημένες βαριές νοσηλείες – Προς νέα παράταση τα μέτρα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ανεμβολίαστοι οι 9 στους 10 που πέθαναν από Covid τις τελευταίες 15 ημέρες
Από τα 1.576 θύματα, τα 1.456 δεν είχαν εμβολιαστεί - Χάθηκε σε 2 εβδομάδες ο πληθυσμός ενός νησιού όπως η Σέριφος - Το προφίλ των νοσηλευομένων
www.protothema.gr
Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022
Διαβάστε αναλυτικά τι προβλέπουν τα ζώδια για σας για σήμερα Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022. Πώς θα είναι η μέρα σου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος σου; Κριός: Η Σελήνη περνά τη μέρα στον τομέα της εργασίας και της υγείας σου και έχεις καλή διάθεση. Eίσαι ιδιαίτερα παραγωγική, φροντίζεις τα επαγγελματικά θέματα σου, βάζεις τάξη ... Περισσότερα To άρθρο Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Νέο γκάλοπ: Κρατά η ΝΔ το διψήφιο προβάδισμα, αλλά ο Ανδρουλάκης απειλεί τον δικομματισό
Η Metron Analysis εκτιμά ότι η ΝΔ συγκεντρώνει 36% και προηγείται με 11,8% του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το Κίνημα Αλλαγής φθάνει στο 18,5%, καθώς ο νέος αρχηγός του προσεταιρίζεται κεντρώους και κεντροαριστερούς ψηφοφόρους -Άνετη πρωτοκαθεδρία Μητσοτάκη, αλλά και αυξανόμενη ανησυχία των πολιτών για την ακρίβεια
www.protothema.gr
Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test σήμερα Παρασκευή (21/1) σε 154 σημεία σε όλη τη χώρα
Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Σήμερα, Παρασκευή 21 Ιανουαρίου, Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας θα βρίσκονται…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Australian Open: Κρεϊτσίκοβα και Αζαρένκα αντιμέτωπες στις «16»
Η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα και η Βικτόρια Αζαρένκα κέρδισαν τα δύο ντέρμπι και θα κοντραριστούν στις «16» του Australian Open.
gazzetta.gr
Νικς - Πέλικανς 91-102: Άλωσαν τη Νέα Υόρκη (vid)
Oι Πέλικανς απέδρασαν με το διπλό από τη Νέα Υόρκη, νικώντας με 102-91 τους Νικς.
gazzetta.gr
Πυρκαγιά σε εστιατόριο στο Μαρούσι
Πυρκαγιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε εστιατόριο στο Μαρούσι, επί της οδού Κυπρίων Αγωνιστών...
www.zougla.gr
Αστυνομικός συνελήφθη στον Νέο Κόσμο για ξυλοδαρμό της 19χρονης συντρόφου του
Μετά τη σύλληψή του για ξυλοδαρμό στον Νέο Κόσμο ο αστυνομικός υπέβαλε... μήνυση κατά των συναδέλφων του για απρεπή συμπεριφοράΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Mάβερικς - Σανς 101-109: Το δίδυμο Μπούκερ-Πολ έκανε τη διαφορά (vid)
Oι Σανς δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 109-101 των Μάβερικς χάρη στους Κρις Πολ και Ντέβιν Μπούκερ.
gazzetta.gr
Καιρός: Ξεκινά η κακοκαιρία -Πού θα σημειωθούν χιόνια και πού καταιγίδες
Απότομη αλλαγή θα σημειώσει σήμερα ο καιρός, καθώς -εν αναμονή της κακοκαιρίας «Ελπίς»- αναμένονται καταιγίδες, αλλά και χιόνια σε πολλές περιοχές της χώρας.
iefimerida.gr
Πιστοποιητικό εμβολιασμού: Τι αλλάζει από την 1η Φεβρουαρίου – Ποιοι κινδυνεύουν με ακύρωση
Αλλαγές στο πιστοποιητικό εμβολιασμού και την ισχύ του έρχονται από την 1η ΦεβρουαρίουΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Φωτιά σε εστιατόριο στο Μαρούσι
Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 3 τα ξημερώματα σε ένα εστιατόριο στο Μαρούσι, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το OPEN, η φωτιά ήταν μεγάλη καταστρέφοντας ολοκληρωτικά το μαγαζί, ενώ από τις φλόγες απειλήθηκαν και παρακείμενα σπίτια, με την πυροσβεστική να απεγκλωβίζει μια γυναίκα με ένα παιδί. Οι καπνοί ήταν πυκνοί κάνοντας την ατμόσφαιρα ... Περισσότερα To άρθρο Φωτιά σε εστιατόριο στο Μαρούσι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μαρία Τζομπανάκη: Ο χωρισμός με τον Ντίνο Αυγούστιδη και η πρόβλεψη για τον Σασμό
Η Μαρία Τζομπανάκη μίλησε για τον Σασμό αλλά και για τη σχέση με τον πρώην σύζυγό της, Ντίνο ΑυγουστίδηΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Γερμανία-Covid-19: Ρεκόρ μολύνσεων για τρίτη συνεχόμενη ημέρα
Η Γερμανία κατέγραψε σήμερα Παρασκευή νέο ρεκόρ περιστατικών του νέου κορωνοϊού μέσα σε μια μέρα, για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο...
www.zougla.gr
Κορωνοϊός: Πού θα γίνονται δωρεάν rapid test σήμερα Παρασκευή-Τα 154 σημεία
Σε 154 σημεία της Ελλάδας θα βρίσκονται την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου οι Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ, για δωρεάν rapid test στους πολίτες.
1 h
iefimerida.gr
Κύκλωμα αναβολικών: Το «πρωτεϊνάδικο», οι αθλητές και τα γυμναστήρια
Πλούσιο «πελατολόγιο» διατηρούσε το κύκλωμα διακίνησης αναβολικών που «ξηλώθηκε» από την Οικονομική Αστυνομία, ύστερα από πολύμηνη έρευνα που περιλάμβανε ταυτόχρονες…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Ιωάννης Κασουλίδης στο Newsbomb.gr: Μάγος στην προπαγάνδα η Τουρκία
«Η Τουρκία είναι μάγος στην προπαγάνδα, είναι μια προπαγάνδα η οποία θυμίζει ολοκληρωτικά καθεστώτα», αναφέρει ο Ιωάννης Κασουλίδης Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Τη μετωπική με τον Μητσοτάκη και «ενέσεις» αισιοδοξίας επιλέγει για γραμμή ο Τσίπρας
Αποφασισμένος να συγκρουστεί μετωπικά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εμφανίστηκε στη συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό «Kontra» ο Αλέξης Τσίπρας,…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Σάκκαρη: «Πάμε μέχρι τέλους» (vid)
Η Μαρία Σάκκαρη δήλωσε αποφασισμένη να κάνει την υπέρβαση στην Μελβούρνη όπου συνεχίζει και την δεύτερη εβδομάδα του Australian Open.
1 h
gazzetta.gr
Η πολιτική μάχη για το... πολυπόθητο «κέντρο», το ΠΑΣΟΚ και οι δημοσκοπήσεις
Μια σύντομη αναδρομή στην σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας, πείθει με σχετική ευκολία ότι το εισιτήριο για την άνοδο στην…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Οι επιχειρήσεις θα λαμβάνουν έκπτωση φόρου για επενδύσεις με αρνητική απόδοση – Εγκύκλιος ΑΑΔΕ
Εγκύκλιος του Διοικητή της Ανεξάρτητη Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) που αφορά στην φορολογική μεταχείριση της απώλειας κεφαλαίου (ζημίας) λόγω αρνητικής…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Metron Analysis: Εκλογές με φόντο ακρίβεια και πανδημία - «Πληγωμένη» κυβέρνηση, «παγωμένος» ΣΥΡΙΖΑ
Ακρίβεια και πανδημία αναδεικνύονται ως τα πιο βασικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, που καθορίζουν και το πολιτικό αποτύπωμα των κομμάτων…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Αρνιακός στο Newsbomb.gr: Η χώρα μπαίνει στην κατάψυξη - Χιόνια και στο κέντρο της Αθήνας
Το νέο ψυχρό κύμα κακοκαιρίας βάζει τη χώρα στην κατάψυξη  με τον υδράργυρο να πέφτει κάτω από το μηδέν -…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Βιασμός 24χρονης: Καταθέτει σήμερα η Γεωργία - «Φύλλο και φτερό» τα σπίτια των εμπλεκόμενων
Βιασμός 24χρονης: Φως στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο, αναμένεται να δώσουν, τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων της 24χρονης, που κατήγγειλε ότι…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Σάκκαρη - Κουντερμέτοβα 2-0: Επιβλητική εμφάνιση και πρόκριση στις «16» του Australian Open
Για 2η φορά στην καριέρα της στις «16» του τουρνουά η Ελλήνίδα τενίστρια - Στον 4ο γύρο την περιμένει η Τζέσικα Πέγκουλα
1 h
www.protothema.gr
Παναγιωτόπουλος: Κοινός μας στόχος να επεκτείνουμε και να εμβαθύνουμε την αμυντική συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ
Κοινός μας στόχος είναι να επεκτείνουμε και να εμβαθύνουμε την αμυντική συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ που έχει φτάσει τα τελευταία χρόνια...
1 h
www.zougla.gr
Australian Open: Η Σάκκαρη προκρίθηκε στις «16» - Νίκησε 2-0 σετ την Κουντερμέτοβα
Συνεχίζεται η πορεία της Μαρίας Σάκκαρης στο Australian Open (Αυστραλιανό Όπεν).Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Σάκκαρη - Κουντερμέτοβα 2-0: Επιβλητική εμφάνιση και πρόκριση στις «16»
Κυρίαρχο τένις από την Σάκκαρη μετά το 1-3 του πρώτου σετ και πρόκριση στις «16» του Australian Open για δεύτερη φορά στην καριέρα της.
2 h
gazzetta.gr
Επίδομα παιδιού Α21: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις - Πότε θα γίνει η πρώτη πληρωμή για το 2022
Επίδομα παιδιού - ΟΠΕΚΑ: Από τις 15 Ιανουαρίου 2022, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης Α21 του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής…Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Περισσότερες από 91 ανθρωποκτονίες την ημέρα διαπράχθηκαν στο Μεξικό το 2021
Στο Μεξικό καταγράφηκαν 33.308 ανθρωποκτονίες το 2021, με άλλα λόγια διαπράττονταν κατά μέσον όρο...
2 h
www.zougla.gr
Πλυντήριο Πιάτων: Τα 6 μεγαλύτερα λάθη που κάνετε!
Το πλυντήριο πιάτων είναι μία από τις πιο χρήσιμες ηλεκτρικές συσκευές της κουζίνας. Αν δεν το χρησιμοποιείτε σωστά, όμως, μπορεί να μετατραπεί σε ένα εργαλείο που θα δημιουργεί προβλήματα, αντί να σας λύνει τα χέρια. Δείτε ποια είναι τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνετε και πως να τα διορθώσετε. Το υπερφορτώνετε Δε χρειάζεται να παραγεμίζετε […]
2 h
www.makeleio.gr
Νεκρός συνεργάτης του Οσάμα μπιν Λάντεν σε αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ στην Υεμένη
Η Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο (ΑΚΑΧ) ανακοίνωσε τον θάνατο ενός από τα στελέχη της σε αεροπορικό πλήγμα των ΗΠΑ στην Υεμένη.
2 h
iefimerida.gr