Κορωνοϊός: Η Αυστραλία δημιούργησε το πρώτο της mRNA εμβόλιο

Αυστραλοί επιστήμονες ανέπτυξαν το πρώτο mRNA εμβόλιο της χώρας.
Read full article on: iefimerida.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Τραγωδία στην Αθήνα: Νεκρό κοριτσάκι ενός έτους από εγκαύματα – Συνελήφθησαν μητέρα και γιαγιά
Νεκρό στο νοσοκομείο Παίδων μεταφέρθηκε ένα κοριτσάκι ενός έτους - Για τον θάνατό του έγιναν δύο συλλήψεις. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Καιρός - Αρναούτογλου: Προειδοποίηση για χιονοθύελλα - Πυκνά χιόνια και στην Αττική τη Δευτέρα
Παροδικές χιονοπτώσεις αναμένονται τις επόμενες ώρες στα κεντροανατολικά ηπειρωτικά της χώρας - Αναλυτική πρόγνωση από τον έμπειρο προγνώστη καιρού της…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Προπονητής Νόβακ Τζόκοβιτς: «Ψυχολογικό πλήγμα η απέλαση – «Δεν έχει πει την τελευταία του λέξη»
Νόβακ Τζόκοβιτς: «Ψυχικά κλονισμένος» είναι ο Σέρβος τενίστας μετά την απέλαση του από την Αυστραλία, όπως ανέφερε ένας εκ των…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σχεδόν 40 τζιχαντιστές σκοτώθηκαν σε μάχες με τις κουρδικές δυνάμεις στη Συρία
Οι μάχες ξέσπασαν όταν δυνάμεις του Ισλαμικού Κράτους επιτέθηκαν στη φυλακή του Γκουαϊράν, που βρίσκεται στην πόλη Χασάκα
www.protothema.gr
Αγγελική Δάρρα: Κυκλοφορεί το νέο της τραγούδι, «Επικίνδυνή μου Αγάπη»
Σημαντικοί συνεργάτες στο πλευρό της τραγουδίστριας - Δείτε το βίντεο
www.protothema.gr
ΕΟΔΥ: Πού θα γίνουν αύριο Σάββατο 22 Ιανουαρίου δωρεάν rapid test
Δείτε σε ποια σημεία σε όλη τη χώρα
www.protothema.gr
ΑΕΚ: Εν αναμονή των κλήσεων των Ανσαριφάρντ, Μοχαμαντί και Χατζισαφί, χάνουν ΠΑΟΚ, Βόλο και Άρη
Το Ιράν δίνει αγώνες για τα προκριματικά του Μουντιάλ στις 27 Ιανουαρίου και την 1η Φλεβάρη και στην ΑΕΚ περιμένουν τις οριστικές κλήσεις των Ανσαριφάρντ, Μοχαμαντί και Χατζισαφί.
gazzetta.gr
Claudia Schiffer: Tο supermodel των 90’s που μας στοιχειώνει ακόμη
Υπάρχει ολόκληρο βιβλίο για 90's Supermodels που δείχνει ότι δεν ήταν η μόνη. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μουντιάλ Κατάρ 2022: «Χαμός» για ένα εισιτήριο -Μέσα σε 24 ώρες ζητήθηκαν 1,2 εκατομμύρια «μαγικά χαρτάκια»
Περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια εισιτήρια για το Μουντιάλ 2022 του Κατάρ, ζητήθηκαν από φιλάθλους σε όλο τον κόσμο τις πρώτες 24 ώρες από την έναρξη διαδικτυακής πώλησης (FIFA.com/tickets).
iefimerida.gr
«Μόνο που δε λιποθύμησα», λογαριασμός νερού στα... 18.130 ευρώ για ηλικιωμένη
Η εταιρεία ύδρευσης είχε αφήσει στην 82χρονη κατεπείγουσα ειδοποίηση όσο εκείνη έλειπε στο εξοχικό της - Χάθηκε μεγάλη ποσότητα νερού λόγω προβλήματος στους σωλήνες
www.protothema.gr
«Μόνο που δε λιποθύμησα», λογαριασμός νερού στα...18.130 ευρώ για ηλικιωμένη
Η εταιρεία ύδρευσης είχε αφήσει στην 82χρονη κατεπείγουσα ειδοποίηση όσο εκείνη έλειπε στο εξοχικό της - Χάθηκε μεγάλη ποσότητα νερού λόγω προβλήματος στους σωλήνες
www.protothema.gr
Βιασμός ανήλικης από ιερέα: «Όταν είμαστε έτοιμοι, θα απαντήσουμε», λέει η σύζυγός του
«Όταν είμαστε έτοιμοι, θα απαντήσουμε σε όλα αυτά που ακούστηκαν», δήλωσε η σύζυγός του, 37χρονου ιερέα.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Νεκρό με εγκαύματα μεταφέρθηκε βρέφος στο Παίδων – Συνελήφθησαν η μητέρα και η γιαγιά του
Νεκρό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων ένα βρέφος ενός έτους και για τον θάνατό του έγιναν δύο συλλήψεις.  Το άτυχο κοριτσάκι συνοδεία της γιαγιάς του διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ νεκρό στο νοσοκομείο Παίδων, ενώ λίγο μετά κατέφθασε στο νοσοκομείο και η μητέρα του. Όπως διαπιστώθηκε το βρέφος έφερε σοβαρά εγκαύματα στα πόδια. Σύμφωνα με όσα έγιναν ... Περισσότερα To άρθρο Νεκρό με εγκαύματα μεταφέρθηκε βρέφος στο Παίδων – Συνελήφθησαν η μητέρα και η γιαγιά του δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο Α/ΓΕΕΘΑ Κ. Φλώρος συναντήθηκε με τον Γάλλο ομόλογό του -Συζήτησαν αναβάθμιση της στρατιωτικής συνεργασίας
Συνάντηση με τον αρχηγό του Επιτελείου Αμυνας της Γαλλίας στρατηγό, Τιερί Μπουκάρ, είχε σήμερα (20/1) ο αρχηγός του ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλώρος.
iefimerida.gr
Ολυμπιακός: Ο Βατσλίκ συγκρούστηκε με τον Μανωλά και έκανε οκτώ ράμματα!
Άσχημα νέα στον Ολυμπιακό με τον Βατσλίκ να χτυπά στην προπόνηση με τον Μανωλά, να κάνει οκτώ ράμματα και να πηγαίνει στο νοσοκομείο!
gazzetta.gr
Καλάβρυτα: Δέκα χρόνια φυλάκιση σε 27χρονο που μαχαίρωσε τη σύντροφό του
Με ποινή 10 ετών τιμωρήθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καλαβρύτων, 27χρονος που κατάφερε 21 μαχαιριές στην σύντροφό του. Το Αιματηρό περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της 30ης Ιουνίου 2019 λίγο μετά τις 12 το βράδυ, στο σπίτι του θύματος στην περιοχή της Αγυιάς στην Πάτρα. Ο νεαρός άνδρας είχε έντονο διαπληκτισμό με την 19χρονη κοπέλα και πάνω […]
www.makeleio.gr
Ολυμπιακός: Μεγάλη ταλαιπωρία για την ομάδα μπάσκετ στην Κωνσταντινούπολη
Ο Ολυμπιακός γνώρισε “βαριά” ήττα από την Μακάμπι Τελ Αβίβ στην 22η αγωνιστική της Euroleague, αλλά η ταλαιπωρία για την ομάδα συνεχίστηκε και μετά τον αγώνα. Οι Πειραιώτες αντιμετώπισαν μία καθυστέρηση στην πτήση του από το Ισραήλ, προς τον ενδιάμεσο σταθμό της Κωνσταντινούπολης και έχασαν την ανταπόκριση για την Αθήνα. Αυτό είναι ως αποτέλεσμα να ... Περισσότερα To άρθρο Ολυμπιακός: Μεγάλη ταλαιπωρία για την ομάδα μπάσκετ στην Κωνσταντινούπολη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η Φαίη Σκορδά εκνευρίστηκε με τον δικηγόρο του Κώστα Δόξα -Τον έκλεισε στον αέρα: «Καλό σας μεσημέρι»
Ο Κώστας Δόξας το βράδυ της Τετάρτης συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από μήνυση της πρώην συζύγου του, Μαρίας Δεληθανάση.
iefimerida.gr
Αντώνης Κανάκης: Δε γίνεται τα πράγματα που φτάνουν στο σπίτι μας να έχουν μέσα ποντίκια
Ένα αδιανόητο περιστατικό που συνέβη σε συνεργάτη του εξιστόρησε ο παρουσιαστής των Ράδιο Αρβύλα, Αντώνης Κανάκης, ενώ ενημέρωσε πως ήδη έχει γίνει η σχετική καταγγελία στον ΕΦΕΤ καθώς «δεν είναι αστεία αυτά τα πράγματα» Eνα αδιανόητο περιστατικό με θύμα έναν από τους συνεργάτες του αποκάλυψε ο Αντώνης Κανάκης στην εκπομπή Ράδιο Αρβύλα το βράδυ της Πέμπτης. Όπως είπε, μάλιστα, […]
www.makeleio.gr
Euroleague, Εφές-Παναθηναϊκός (19:30, Novasports Prime)
Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται την Παρασκευή (21/1) στην Κωνσταντινούπολη κόντρα στην Εφές για την 22η ημέρα της Euroleague 
www.protothema.gr
Ο Κουτσόπουλος στηρίζει την Βαλαβάνη για τα κιλά, με επικό τρόπο: «Κι εγώ τρώω» (vid)
Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μίλησε για τα μηνύματα που δέχεται στα social media σχετικά με τα κιλά της και τις ερωτήσεις για εγκυμοσύνη και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος την στήριξε με τον δικό του τρόπο.
gazzetta.gr
Καταγγελία για «πριβέ» πάρτι με προσέλκυση νεαρών γυναικών και στην Κρήτη [εικόνες]
Νέα περίπτωση προσέλκυσης νεαρών γυναικών σε «πριβέ» πάρτι, με τη δικαιολογία της «υποδοχής» σε αυτά, καταγράφεται και στην Κρήτη.
iefimerida.gr
Καταγγελία για «πριβέ» πάρτι με προσέλκυση νεαρών γυναικών και στην Κρήτη [εικόνες]
Νέα περίπτωση προσέλκυσης νεαρών γυναικών σε «πριβέ» πάρτι, με τη δικαιολογία της «υποδοχής» σε αυτά, καταγράφεται και στην Κρήτη.
iefimerida.gr
Πελέ: Συνεχίζει τη μάχη με τον καρκίνο – Έκανε μετάσταση σε συκώτι και πνεύμονα
Πελέ: Δυσάρεστα ήταν τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έκανε ο Βραζιλιάνος θρύλος του ποδοσφαίρου.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ολυμπιακός: Πρόταση 8 εκατ. ευρώ για Σισέ από Νιούκαστλ, αποκαλύπτουν οι Άγγλοι!
Ολυμπιακός: Αποκάλυψη της “Sun” όχι απλά για ενδιαφέρον αλλά για πρόταση της Νιούκαστλ για την απόκτηση του Πάπε Σισέ!Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Χωρισμός: Τα λάθη που πληγώνουν το παιδί
Ακόμη κι αν ζούμε χωριστά από τον άλλον γονιό του παιδιού μας αυτό που έχει σημασία σύμφωνα με τους ειδικούς είναι το παρακάτω τρίπτυχο: Να αναφερόμαστε στο πρόσωπό του με σεβασμό, να εκτιμάμε και να επαινούμε τα προτερήματά του και να μην τονίζουμε τα λάθη του!
www.protothema.gr
Επιθεώρηση Εργασίας: Νέος πρόεδρος ο Θεόδωρος Λύτρας
Συγκροτήθηκε σε σώμα το Συμβούλιο Διοίκησης της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, κατά την πρώτη συνεδρίαση που πραγματοποίησε σήμερα.
iefimerida.gr
Επιθεώρηση Εργασίας: Νέος πρόεδρος ο Θεόδωρος Λύτρας
Συγκροτήθηκε σε σώμα το Συμβούλιο Διοίκησης της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, κατά την πρώτη συνεδρίαση που πραγματοποίησε σήμερα.
iefimerida.gr
Ίντερ: To πλάνο για την «κλοπή» του Ντιμπάλα από τη Γιουβέντους
To συμβόλαιο του Πάουλο Ντιμπάλα ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι και η Ίντερ κινείται για την «κλοπή» του Αργεντινού μεσοεπιθετικού.
gazzetta.gr
Βιασμός 24χρονης: Θα καταθέσουν και οι υπόλοιποι καλεσμένοι στο πάρτι
Καλούνται σταδιακά να καταθέσουν για το βιασμό της 24χρονης στο ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, οι υπόλοιποι καλεσμένοι του πάρτι, μετά το οποίο έγιναν όλα. Σύμφωνα με το MEGA, τα όσα είδαν και έζησαν στη σουίτα του ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια του πρωτοχρονιάτικου πάρτι θα κληθούν να καταθέσουν τα άτομα που βρέθηκαν εκεί. Οι ανακριτικές ... Περισσότερα To άρθρο Βιασμός 24χρονης: Θα καταθέσουν και οι υπόλοιποι καλεσμένοι στο πάρτι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Παγκόσμιο πρωτάθλημα: 11ος ο Πετράκης στην παραχιονοσανίδα cross
Την 11η θέση στην παραχιονοσανίδα cross του Παγκοσμίου πρωταθλήματος χειμερινών αθλημάτων που φιλοξενείται στο Λιλεχάμερ, κατέλαβε ο Κωνσταντίνος...
www.zougla.gr
Coronavirus Greece: 20,507 new cases, 108 deaths, 679 intubated
Since the beginning of the pandemic, 3,964 patients have been discharged from the ICU
www.protothema.gr
Super League 2: Αναβλήθηκε το ΠΑΟΚ Β΄-Τρίκαλα, δώδεκα αγώνες την Τετάρτη 26/1
Ακόμη ένας αγώνας της Super League 2 αναβλήθηκε λόγω κορωνοϊού. Πρόκειται για την αναμέτρηση για τη 15η αγωνιστική του Α΄ ομίλου, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ Β΄...
www.zougla.gr
Οικογενειακή τραγωδία στο Αγρίνιο: Μητέρα και κόρες έφυγαν από τη ζωή μέσα σε 7 μήνες
Μητέρα και δύο κόρες έφυγαν από τη ζωή, με διαφορά επτά μηνών, στο Αγρίνιο.
iefimerida.gr
Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία πτώση αλλά κέρδη για τις τράπεζες
Με πτώση 0,73% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την τρίτη εβδομάδα του νέου έτους, μετά την άνοδο των δύο πρώτων εβδομάδων, στη διάρκεια των οποίων...
www.zougla.gr
Super League: Πρόστιμο 8.500 ευρώ στον Παναθηναϊκό για το ματς με τον Ολυμπιακό
Πρόστιμο ύψους 8.500 ευρώ καλείται να πληρώσει ο Παναθηναϊκός για τα όσα συνέβησαν στο παιχνίδι της 18ης αγωνιστικής της Super League κόντρα στον Ολυμπιακό.
iefimerida.gr
Βέλγιο: Τέλος καριέρας για τον Βερμάελεν, εντάσσεται στο τεχνικό επιτελείο της εθνικής
Ο Βέλγος διεθνής αμυντικός, Τόμας Βερμάελεν, ανακοίνωσε σήμερα ότι τερματίζει την αγωνιστική καριέρα του και θα ενταχθεί στο τεχνικό επιτελείο της εθνικής...
www.zougla.gr
ΟΑΕΔ – Κοινωφελής εργασία: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για 25.000 προσλήψεις ανέργων
Τέλος Ιανουαρίου αναμένεται το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του υπουργείου Εργασίας που προβλέπει 25.000 προσλήψεις σε δήμους, περιφέρειες, υπουργεία και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, διάρκειας 8 μηνών. Μάλιστα ήδη έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ η κοινή υπουργική απόφαση για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει το αργότερο αρχές Φεβρουαρίου με σχετική πρόσκληση που θα εκδώσει  ο ΟΑΕΔ. Πώς κατανέμονται […]
www.makeleio.gr
Θεσσαλονίκη: Γυναίκα τραυματίστηκε πέφτοντας από μηχανάκι στο κέντρο
Μία νεαρή γυναίκα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στη Θεσσαλονίκη, το απόγευμα της Παρασκευής (21/1). Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα έπεσε από μηχανάκι στη συμβολή των οδών Τσιμισκή με Ίωνος Δραγούμη περίπου στις 17:00. Στο σημείο έφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παραλαμβάνοντάς τη. Η νεαρή είχε τις αισθήσεις της.
www.makeleio.gr
Iσχυρός σεισμός συγκλόνισε την Ιαπωνία
Ισχυρός σεισμός συγκλόνισε πριν από λίγα λεπτά την Ιαπωνία. Ο σεισμός είχε μέγεθος 6,5R και επίκεντρο την περιοχή Shioku. Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 60 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του ίδιου Ινστιτούτου, η ένταση του σεισμού ήταν 6,4 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ. M6.4 #earthquake (#地震) strikes 164 ... Περισσότερα To άρθρο Iσχυρός σεισμός συγκλόνισε την Ιαπωνία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Γερμανία: Αύξηση κατώτατου ωρομίσθιου στα 12 ευρώ από τον Οκτώβριο
Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς και οι Σοσιαλδημοκράτες προχωρούν στην υλοποίηση μίας από τις βασικές προεκλογικές δεσμεύσεις τους, αυξάνοντας το εθνικό κατώτατο ωρομίσθιο στα 12 ευρώ από τον Οκτώβριο, μεταδίδει σήμερα το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters επικαλούμενο σχέδιο νόμου. Μέχρι σήμερα το κατώτατο ωρομίσθιο στη Γερμανία είναι 9,82 ευρώ και θα αυξηθεί σε 10,45 ευρώ ... Περισσότερα To άρθρο Γερμανία: Αύξηση κατώτατου ωρομίσθιου στα 12 ευρώ από τον Οκτώβριο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ηχηρό «όχι» από Φίλη στην πρόταση Τσίπρα: Θα οδηγήσει σε αρχηγικό κόμμα, δεν θέλουμε παράταξη «star- system»
«Δεν συμφωνούμε στην εκλογή αρχηγού από τη βάση...κάποιοι ωθούν τον ΣΥΡΙΖΑ να γίνει κόμμα συστημικής μετάλλαξης» ανέφερε και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι στο συνέδριο θα βρεθεί λύση που θα ταιριάζει με τον αριστερό χαρακτήρα του κόμματος
www.protothema.gr
Κεραμέως: Θα δοθούν voucher 200 ευρώ για κάθε εκπαιδευτικό
Voucher για τους εκπαιδευτικούς για αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.
iefimerida.gr
«Ο Τζόκοβιτς είναι ψυχικά κλονισμένος, όμως δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη στο τένις»
«Ψυχικά κλονισμένος» μετά την απέλασή του από την Αυστραλία είναι ο Νόβακ Τζόκοβιτς, σύμφωνα με έναν από τους προπονητές του, τον Σλοβάκο Μάριαν Βάιντα...
www.zougla.gr
Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος θυμάται στιγμές από τη φιλία του με τον Παντελή Παντελίδη
«Για 'μένα είναι ακόμα φίλος μου», είπε μεταξύ άλλων
www.protothema.gr
Ζητήθηκαν 1.200.000 εισιτήρια για το Μουντιάλ 2022 το πρώτο 24ωρο
Τεράστια ζήτηση εισιτηρίων για το Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ - Ξεπέρασαν τα 1,2 εκατομμύρια οι αιτήσεις την πρώτη ημέρα διάθεσης
www.protothema.gr
«Μύλος» με την ηλικία του Σανκέλ Μπεμπά της Πόρτο και τις 4 ημερομηνίες γέννησης
Ο Σανκέλ Μπεμπά της Πόρτο, θεωρήθηκε ένας από τους καλύτερους αμυντικούς της ηλικίας του στο ξεκίνημα της καριέρα του, αλλά φαίνεται τελικά ότι αυτή αμφισβητείται πια, ακόμη και από την ίδια την ομάδα του. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι υπάρχουν… τέσσερις πιθανές ημερομηνίες για τη γέννησή του, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι η σωστή είναι 8 ... Περισσότερα To άρθρο «Μύλος» με την ηλικία του Σανκέλ Μπεμπά της Πόρτο και τις 4 ημερομηνίες γέννησης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr