Κορωνοϊός - Ιταλία: Νέο κρούσμα με την Omicron, στα 11 συνολικά στη χώρα

Σύμφωνα με το Ιταλικό Ανώτατο Ινστιτούτο Υγείας, η μεγαλύτερη αύξηση των κρουσμάτων καταγράφεται στις βορειοανατολικές περιφέρειες της χώρας, και σε πολίτες ηλικίας 20 με 30 ετών
Read full article on: protothema.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Δικηγόρος παίκτη του Survivor: «Ο πελάτης μου αρνείται κατηγορηματικά όσα του καταλογίζει η 16χρονη»
Survivor: Τι αναφέρει η πλευρά του παίκτη που βλέπουμε στο ριάλιτι επιβίωσης και κατηγορείται από 16χρονη μαθήτρια για ασέλγεια εις…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ενεργοποιείται ο Σιαμπάνης λόγω των τραυματισμών των Κουέστα, Ντένις
Ο Άρης υπήρξε… θύμα ενός σπάνιου περιστατικού με τους τραυματισμούς των Χουλιάν Κουέστα, Ντένις μέσα σε σχεδόν δέκα αγωνιστικά λεπτά κι αυτό αναγκάζει την ενεργοποίηση του Μάριου Σιαμπανη.
gazzetta.gr
Σεισμός τώρα 3 Ρίχτερ βορειοδυτικά της Χαλκίδας
Σεισμική δόνηση 14 χιλιόμετρα  βορειοδυτικά της Χαλκίδας
www.protothema.gr
Ο απίστευτος τρόπος που τυχερός στο Ξυστό ανακοίνωσε στο αφεντικό του ότι κέρδισε 2 εκατ. λίρες και... φεύγει!
Έχετε σκεφτεί ποτέ τι θα λέγατε στο αφεντικό σας εάν μαθαίνατε ότι κερδίσατε το ξυστό;
iefimerida.gr
Ποινική δίωξη για ασέλγεια σε παίκτη του Survivor
Ο Γιώργος Κατσαούνης, ο οποίος αυτή την περίοδο συμμετέχει στο «Survivor», κατηγορείται από ανήλικη μαθήτρια για σεξουαλική...
www.zougla.gr
Βίκυ Πρωτογεράκη: «Θεωρώ ότι κάποια πράγματα τα έχουν τραβήξει πολύ, θα υπερασπιζόμουν τον Λιγνάδη»
Η ηθοποιός μίλησε για τον πρώην Διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου κι εξήγησε πως θα τον υπερασπιζόταν, αφού η ίδια είχε γνωρίσει ένα πολύ «φωτεινό άτομο»
www.protothema.gr
Τι συμβαίνει με το Netflix: Προβλέψεις... καταστροφής από τα ίδια του τα στελέχη
Αναλυτές μεγάλων οίκων όπως η JPMorgan έχουν μιλήσει για μεγάλη πτώση στον αριθμό των νέων συνδρομών - Μια από τις αιτίες είναι η κακή εκκίνηση για το 2022 με μείωση του πρωτότυπου περιεχομένου της πλατφόρμας
www.protothema.gr
Λαβρόφ: Μάταιη η συνάντηση με Μπλίνκεν για την Ουκρανία
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε με σαφήνεια πως δεν περιμένει πολλά από τη σημερινή συνάντησή του με τον ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν. Η συνάντηση γίνεται το πρωί της Παρασκευής στη Γενεύη και αφορά στην ουκρανική κρίση με τον Λαβρόφ να δηλώνει κατά την έναρξη της συνάντησης για την Ουκρανία πως δεν περιμένει ... Περισσότερα To άρθρο Λαβρόφ: Μάταιη η συνάντηση με Μπλίνκεν για την Ουκρανία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Συνάντηση Πλεύρη - Μπακογιάννη: 18 απινιδωτές από το υπουργείο Υγείας για τον Δήμο Αθηναίων
Δεκαοχτώ απινιδωτές για την κάλυψη των αναγκών σε χώρους άθλησης, δημοτικά ιατρεία και σε δραστηριότητες πολιτισμού του Δήμου Αθηναίων, παρέδωσε…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΑΑΔΕ - myDATA: Προσωρινά εκτός λειτουργίας η διαβίβαση παραστατικών μέσω ERP και timologio
Τι ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ
www.protothema.gr
«Στον δρόμο» οι 350 εργαζόμενοι στο Hilton Athens
Να διασφαλίσουν τις θέσεις εργασίας τους στο εμβληματικό Hilton Athens, που κλείνει για τρία χρόνια προκειμένου να ανακαινιστεί, ζητούν οι εργαζόμενοι...
www.zougla.gr
Γιουβέντους: Στην έξοδο Ντιμπάλα κι άλλοι πέντε ποδοσφαιριστές
Η Γιουβέντους πραγματοποιεί μία κάκιστη χρονιά στο ιταλικό πρωτάθλημα, με τους ανθρώπους της ομάδας να έχουν ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό ενόψει της νέας σεζόν, προκειμένου η “Γηραιά Κυρία” να επιστρέψει δριμύτερη. Επιχείρηση «εκκαθάρισης» στο έμψυχο δυναμικό της ομάδας, εξελίσσεται στη Γιουβέντους. Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο ιταλικός Τύπος, οι ιθύνοντες της “γηραιάς κυρίας” αποφάσισαν να ολοκληρώσουν ... Περισσότερα To άρθρο Γιουβέντους: Στην έξοδο Ντιμπάλα κι άλλοι πέντε ποδοσφαιριστές δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορωνοϊός: Το ενδεχόμενο τέταρτης δόσης εμβολίου συζητούν οι υπουργοί Υγείας της ΕΕ
Κοινό έδαφος αναζητούν οι Ευρωπαίοι υπουργοί Υγείας, εν μέσω έξαρσης των κρουσμάτων – Ο ΕΜΑ είχε ανακοινώσει ότι μια τέταρτη δόση είναι λογικό να χορηγηθεί σε άτομα με σοβαρά εξασθενημένο ανοσοποιητικό, αλλά ζήτησε περισσότερα στοιχεία
www.protothema.gr
Tο άλογο στην αρχαία Αθήνα -Μία συναρπαστική έκθεση τέχνης και επιστήμης [εικόνες]
Μία συναρπαστική έκθεση τέχνης και επιστήμης διοργανώνει η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα.
iefimerida.gr
Ουκρανία: Κρίσιμο διπλωματικό τετ α τετ Ρωσίας-ΗΠΑ εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων
Οι επικεφαλής της διπλωματίας ΗΠΑ και Ρωσίας συναντήθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής σε μια ύστατη προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης στην Ουκρανία.
iefimerida.gr
«Σάρωσε» η Peugeot στην Ελλάδα το 2021 - Ποιες είναι οι πρωτιές της
Η Peugeot έκλεισε το 2021 με σημαντικές εμπορικές επιτυχίες, οι οποίες ενδυναμώνουν περαιτέρω την ηγετική της θέση στη συνείδηση του αγοραστικού κοινού.
iefimerida.gr
ΟΠΕΚΑ - Επίδομα παιδιού Α21: Πότε ξεκινούν οι νέες αιτήσεις
Επίδομα παιδιού - ΟΠΕΚΑ:  Η πλατφόρμα για το 2022 θα ανοίξει μέσα στον Φλεβάρη και θα είναι διαθέσιμη για αιτήσεις ως τον Ιανουάριο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αποκαλύψεις Κασιδιάρη: Όσα κρύβουν τα συστημικά ΜΜΕ
www.makeleio.gr
Τζέιμς - Μάνος Παπαδόπουλος: Η συνομιλία τους μετά το Ζενίτ-Μονακό (vid)
Mάικ Τζέιμς και Μάνος Παπαδόπουλος θυμήθηκαν τα παλιά στον Παναθηναϊκό και τα είπαν μετά τη νίκη της Μονακό επί της Ζενίτ.
gazzetta.gr
Σε ισχύ οι αδειες ίδρυσης και λειτουργίας για τα υδατοδρόμια Κέρκυρας, Παξών -Eξετάζονται ακόμα 25 αιτήματα
Τη δυνατότητα να υποδεχθούν πτήσεις υδροπλάνων αποκτούν η Κέρκυρα και οι Παξοί, καθώς τέθηκαν σε ισχύ οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας στα υδατοδρόμιά τους.
iefimerida.gr
Τυνησία: Τέσσερις νεκροί και 11 αγνοούμενοι μετά το ναυάγιο πλοιάριου με μετανάστες
Τέσσερις Τυνήσιοι, ανάμεσά τους και ένα κορίτσι, πνίγηκαν και επτά άλλοι αγνοούνται μετά το ναυάγιο ενός πλοιαρίου που μετέφερε μετανάστες.
iefimerida.gr
Οι ανεμβολίαστοι έφτιαξαν σελίδα γνωριμιών στο Facebook -Τι λέει ο διαχειριστής της στο iefimerida.gr
Θα γινόταν και... αυτό. Εδώ και λίγες ημέρες δημιουργήθηκε ομάδα γνωριμιών μόνο για… ανεμβολίαστους.
iefimerida.gr
Ηγουμενίτσα: Νεκρός 78χρονος που τυλίχθηκε στις φλόγες μέσα στο νεκροταφείο
Πληροφορίες θέλουν τον 78χρονο να αυτοπυρπολήθηκε δίπλα στο μνήμα οικείου του προσώπου
www.protothema.gr
Ο «αυτοδημιούργητος» Τσίπρας -Τι ισχυρίστηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση, μετά τη νόσησή του από τον Covid-19, ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε στην τηλεόραση Kontra και είπε πολλά.
iefimerida.gr
Οι κούκλες του καλλιτέχνη Τζούλιαν Καλινόβσκι φιλοξενούνται στον Dries Van Noten
Ο οίκος Dries Van Noten φιλοξενεί στο Λος Άντζελες έκθεση έργων του Τζούλιαν Καλινόβσκι καλλιτέχνη με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο που ειδικεύεται...
www.zougla.gr
Υπόθεση βιασμού 24χρονης: Προσήχθη ο Μάνος Παπαδόπουλος στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης
Εξελίξεις στην υπόθεση της 24χρονης Γεωργίας Μπίκα που κατήγγειλε ότι βιάστηκε σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης.
iefimerida.gr
Ρόδος: Συνελήφθησαν γονείς επειδή δεν έστελναν 4χρονο στο νηπιαγωγείο για να μην φοράει μάσκα
Ρόδος: Οι γονείς του 4χρονου συνελήφθησαν την Πέμπτη - Τι είπαν στους αστυνομικούς για τη μάσκα και το παιδί τουςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ουόριορς: Με Γκριν έχουν ρεκόρ 28-6 και χωρίς 4-7
O Nτρέιμοντ Γκριν είναι... κλειδί για τους Ουόριορς και αυτό φάνηκε και κόντρα στους Πέισερς.
gazzetta.gr
Πελέ: Νέα μάχη με τον καρκίνο και νέες χημειοθεραπείες
Ο θρυλικός Πελέ διανύει πολύ δύσκολες ώρες έχοντας πλέον κληθεί να δώσει ξανά μια πολύ μεγάλη μάχη με τον καρκίνο, έπειτα από μεταστάσεις που φέρεται να έκανε ο όγκος τον οποίο είχε αντιμετωπίσει...
gazzetta.gr
Australian Open: Αποκλείστηκε η Οσάκα - Εντυπωσιακή εμφάνιση από την Ανισίμοβα
Μία σημαντική έκπληξη σημειώθηκε στα ματς της Παρασκευής του Australian Open της Μελβούρνης, καθώς η κάτοχος του περσινού τίτλου, Ναόμι Οσάκα...
www.zougla.gr
New York: Prosecution against Belarusians for hijacking a flight from Athens
Air traffic officials and state security officials are accused
www.protothema.gr
Κορωνοϊός – Πνεύμονες: Η εξέταση που ανιχνεύει την Covid-19 σε λίγα λεπτά
Καινοτόμος πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης με αλγόριθμο μηχανικής μάθησης κάνει διάγνωση της Covid-19, αναλύοντας ακτινογραφίες θώρακα μέσα σε λίγα λεπτά
www.protothema.gr
Ουκρανία: Ποια είναι η «Σίλικον Βάλεΐ» που θα βρεθεί πρώτη στο στόχαστρο των Ρώσων
Το Χάρκοβο, ένας τεχνολογικός κόμβος 40 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα, θα μπορούσε να είναι η πρώτη πόλη της Ουκρανίας…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ξανά στο νοσοκομείο ο Ανδρέας Μικρούτσικος - Η αντίδραση της Κατερίνας Καινούργιου (video)
Ο Ανδρέας Μικρούτσικος αποκάλυψε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ότι τη Δευτέρα (24/1) δεν θα βρίσκεται στην εκπομπή.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΣΕ ΒΛΕΠΩ… ΕΧΕΙΣ ΧΑΣΕΙ ΤΗ ΜΙΛΙΑ ΣΟΥ… ΕΚΑΨΕΣ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ “ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ” ΤΟΥ ΣΤΙΣ “ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ” ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΟΥ… ΤΟΝ “ΕΔΩΣΕΣ” ΣΤΕΓΝΑ ΓΙΑ ΕΞΩΘΕΣΜΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ” ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΟΥ ΚΙΝΗΘΗΚΕ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ” ΕΝΑΝΤΙ
Η Ιωάννα Μάνδρου κρύβεται. Και μαζί με αυτή όλος ο ΣΚΑΪ. Ο Γιάννης Αλαφούζος και η Σία Κοσιώνη δεν είχαν  τίποτα να απαντήσουν στην εξώδικη καταγγελία μου. Τους προκάλεσα να βγάλουν στο κεντρικό δελτίο του υπονόμου τους τη μία και μοναδική φορά που εγώ ισχυρίστηκα ότι “δεν υπάρχει κορωνοϊός”. Μία. Δεν ζήτησα πολλές. Δεν θα […]
www.makeleio.gr
Στεγαστικά δάνεια: Σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο;
Τα στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου κερδίζουν έδαφος στις προτιμήσεις των δανειοληπτών και από το προηγούμενο έτος έδειξαν ότι θα είναι κυρίαρχη επιλογή...
www.zougla.gr
Προσαγωγή του ενός εμπλεκόμενου στην υπόθεση βιασμού της 24χρονης Γεωργίας
Στην ΓΑΔΘ προσήχθη ένας από τους εμπλεκόμενους για το βιασμό της 24χρονης Γεωργίας Μπίκα στο πάρτι το βράδυ της πρωτοχρονιάς στην Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το thestival.gr, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Θεσσαλονίκης προσήγαγαν τον νεαρό προκειμένου να καταθέσει για την υπόθεση. Πρόκειται για το άτομο που- σύμφωνα με την Γεωργία – την κάλεσε στο πάρτι. ... Περισσότερα To άρθρο Προσαγωγή του ενός εμπλεκόμενου στην υπόθεση βιασμού της 24χρονης Γεωργίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Προσαγωγή του ενός κατηγορούμενου για τον βιασμό της 24χρονης Γεωργίας
Στην ΓΑΔΘ προσήχθη ένας από τους κατηγορούμενος για το βιασμό της 24χρονης Γεωργίας Μπίκα στο πάρτι το βράδυ της πρωτοχρονιάς στην Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το thestival.gr, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Θεσσαλονίκης προσήγαγαν τον νεαρό προκειμένου να καταθέσει για την υπόθεση. Δεν αποκλείεται η προσαγωγή να μετατραπεί σε σύλληψη. To άρθρο Προσαγωγή του ενός κατηγορούμενου για τον βιασμό της 24χρονης Γεωργίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αυξάνονται τα αιτήματα για μείωση της φορολογίας στα καύσιμα
Μείωση των συντελεστών των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή και στα υπόλοιπα ενεργειακά προϊόντα ζητούν οι παραγωγικοί φορείς, υποστηρίζοντας πως…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος για τις οικονομικές αποζημιώσεις των στελεχών του Στρατού Ξηράς
Ο ΥΕΘΑ Νίκος Παναγιωτόπουλος απάντησε σε ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή, σχετικά με τις αποζημιώσεις των στελεχών του Στρατού Ξηράς.
iefimerida.gr
Ρόδος: Κόντεψε να πνιγεί από ένα κομμάτι κρέας, έζησε περιπέτεια και ζητάει αποζημίωση 300.000 ευρώ από το νοσοκομείο
Περιπέτεια έζησε ένας Βρετανός ο οποίος πήγε διακοπές στην Ρόδο και κατέληξε να χειρουργείται. Ζητάει αποζημίωση για την ταλαιπωρία.
gazzetta.gr
Να και κάτι ευχάριστο! Η Σαντορίνη βρίσκεται ανάμεσα στους 50 δημοφιλέστερους προορισμούς στον κόσμο
Στην ετήσια λίστα με τα 50 πιο Instagrammable μέρη στον κόσμο, της βρετανικής ταξιδιωτικής εταιρίας Big 7 Travel βρέθηκε η Σαντορίνη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, λοιπόν, ο κόσμος είναι γεμάτος από μέρη που κόβουν την ανάσα και το Instagram, ένα από τα πιο δημοφιλή και επιδραστικά στο κοινό κοινωνικά μέσα, παρέχει συχνά έμπνευση για τους ταξιδιώτες καθώς εκπληκτικές τοποθεσίες […]
www.makeleio.gr
Australian Open: Σάλος με τη δήλωση γνωστού τενίστα - «Ήμουν θετικός όταν έφτασα Μελβούρνη»
Australian Open: Σάλος έχει προκληθεί μετά τις δηλώσεις γνωστού τενίστα, πως έφτασε στη Μελβούρνη για το Όπεν της Αυστραλίας, όντας…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Παναθηναϊκός: Εκτός αποστολής και πάλι ο Χατζηγιοβάνης κόντρα στον Ιωνικό
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τον Ιωνικό στη Νίκαια (22/1) για τη Superleague. Το πρόγραμμα της Παρασκευής (21/1) των «πράσινων» περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, παιχνίδι σε μισό γήπεδο. Πρόγραμμα αποφόρτισης ακολούθησαν οι Λούκας Βιγιαφάνιες, Χουάνκαρ, Γιάννης Κώτσιρας, Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα και Μπαρτ Σένκεφελντ. Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε ... Περισσότερα To άρθρο Παναθηναϊκός: Εκτός αποστολής και πάλι ο Χατζηγιοβάνης κόντρα στον Ιωνικό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Έγκυος για τέταρτη φορά η Kate Middleton; Η σπόντα του William που άναψε φωτιές
Τι συμβαίνει με το ζευγάρι; Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Λουίς Ποζνάνσκι: Ανακοινώθηκε κι επίσημα από τον ΠΑΣ Γιάννινα
Στην απόκτηση του Λουίς Ποζνάνσκι προχώρησε ο ΠΑΣ Γιάννινα.
gazzetta.gr
Ξεκληρίστηκε οικογένεια στο Αγρίνιο - Μάνα και κόρες πέθαναν μέσα σε 7 μήνες - Τραγική φιγούρα ο πατέρας
Μία ακόμη οικογενειακή τραγωδία διαδραματίστηκε μέσα σε μόλις επτά μήνες στο Αγρίνιο, αφού μητέρα και δύο κόρες έφυγαν από τη ζωή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με το karvasaras.gr, όλα ξεκίνησαν όταν τον Ιούνιο η Κωνσταντίνα Φωτοδήμου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 41 ετών από παθολογικά αίτια, ενώ πριν από περίπου δέκα ... Περισσότερα To άρθρο Ξεκληρίστηκε οικογένεια στο Αγρίνιο - Μάνα και κόρες πέθαναν μέσα σε 7 μήνες - Τραγική φιγούρα ο πατέρας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr