Κορωνοϊός - Ιταλία: Νέο κρούσμα με την Omicron, στα 11 τα συνολικά στη χώρα

Σύμφωνα με το Ιταλικό Ανώτατο Ινστιτούτο Υγείας, η μεγαλύτερη αύξηση των κρουσμάτων καταγράφεται στις βορειοανατολικές περιφέρειες της χώρας, και σε πολίτες ηλικίας 20 με 30 ετών
Read full article on: protothema.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Daily Telegraph: Πάτμος και Αθήνα στις καλύτερες κρουαζιέρες του κόσμου για το 2022
Η Daily Telegraph ενέταξε την Πάτμο και την Αθήνα στις καλύτερες κρουαζιέρες του κόσμου για το 2022. Περισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Θεσσαλονίκη: Ξέσπασμα για την καταδρομική επίθεση με μολότοφ στο δημαρχείο Θερμαϊκού
Οι δράστες έριξαν μολότοφ και κατέστρεψαν ολοσχερώς αυτοκίνητο του δήμου Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη…  «Τέτοιες απειλές και τέτοιους εκβιασμούς δεν τους ανεχόμαστε. Σε αυτά τα μηνύματα των εκβιασμών και των απειλών εμείς δεν υποκύπτουμε», τόνισε ο δήμαρχος Θερμαϊκού Γιώργος Τσαμασλής, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού/Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 FM» για την επίθεση με μολότοφ, ... Περισσότερα To άρθρο Θεσσαλονίκη: Ξέσπασμα για την καταδρομική επίθεση με μολότοφ στο δημαρχείο Θερμαϊκού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση και για την ακρίβεια δημιουργεί ψεύτικη αισιοδοξία
«Η κυβέρνηση και στο θέμα της ακρίβειας δημιουργεί ψεύτικη αισιοδοξία» υποστηρίζουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία πλέον βάλουν στοχευμένα κατά του Μαξίμου για τις μεγάλες αυξήσεις στην ενέργεια. «Τα μέτρα της κυβέρνησης για το ενεργειακό ήταν πολύ κατώτερα των περιστάσεων» σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ηλιόπουλος και πρόσθεσε πως: «το κρίσιμο είναι η ... Περισσότερα To άρθρο ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση και για την ακρίβεια δημιουργεί ψεύτικη αισιοδοξία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Κολομβία: Νεκρός 14χρονος ιθαγενής, υπερασπιστής του περιβάλλοντος
Ήταν 14 ετών, μέλος φρουράς αυτοχθόνων και, σύμφωνα με τους δικούς του, αφοσιωμένος υπερασπιστής της «μητέρας μας Γης»: ο Μπρέινερ Νταβίντ Κουκουνιάμε δολοφονήθηκε από ένοπλους.....
www.zougla.gr
Χριστοδουλάκης: Τα Rafale αγοράστηκαν από χρήματα των φορολογουμένων, όχι από το ταμείο της ΝΔ
«Η κομματική οικειοποίηση τους - με το χθεσινό σποτ - δείχνει το πώς αντιλαμβάνονται τους αμυντικούς μας εξοπλισμούς. Ως μέσο μικροπολιτικής προπαγάνδας», σχολιάζει ο γραμματέας του Κινήματος Αλλαγής
www.protothema.gr
Μαρουσάκης στο Newsbomb.gr: Το χιόνι θα φτάσει... στη θάλασσα! Έντονα φαινόμενα σε Εύβοια, Αττική
Καιρός: Ψυχρή «εισβολή» χτυπά ξανά τη χώρα με πολικές θερμοκρασίες και πυκνές χιονοπτώσεις, ακόμα και σε παραθαλάσσιες περιοχές - Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης,…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αυστραλία: Έκλεψε 42.000 rapid test από αποθήκη στο Σίδνεϊ
Την ώρα που η Αυστραλία βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή έλλειψη τεστ αντιγόνου για τον κορονοϊό, ένας άνδρας κατάφερε να εισέλθει σε αποθήκη στο Σίδνεϊ και να κλέψει περίπου 42.000 rapid test! Την είδηση έκαναν γνωστή οι αρχές της Αυστραλίας. Όπως έγινε γνωστό ο ληστής εισήλθε στην αποθήκη που βρίσκεται στο προάστιο Μάσκοτ την Τρίτη το ... Περισσότερα To άρθρο Αυστραλία: Έκλεψε 42.000 rapid test από αποθήκη στο Σίδνεϊ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ιδού ο κινητήρας των 16 κιλών που αποδίδει 160 ίππους [βίντεο]
Η εταιρεία Astron Aerospace εξέλιξε έναν πανάλαφρο κινητήρα εσωτερικής καύσης που ζυγίζει μόνο 16 κιλά, και μπορεί να φέρει μια μικρή επανάσταση στην αυτοκίνηση ενμέσω της θύελλας του εξηλεκτρισμού.
iefimerida.gr
Θάνος Πλεύρης: Προς παράταση για μια εβδομάδα τα μέτρα
Αυτό που όλοι περίμεναν, ότι τα μέτρα περιορισμού στην εστίαση κι αλλού, θα παραταθούν έως το τέλος Ιανουαρίου προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, το πρωί της Τετάρτης (19.01.2022). Λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η σύσκεψη της διευρυμένης επιτροπής των ειδικών, ο Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στην ΕΡΤ, προανήγγειλε παράταση των μέτρων κατά μια εβδομάδα. Ο υπουργός ... Περισσότερα To άρθρο Θάνος Πλεύρης: Προς παράταση για μια εβδομάδα τα μέτρα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αντί για σακάκι: Η βασίλισσα Ράνια φόρεσε ένα στιλάτο πανωφόρι από τα Zara και απογείωσε το casual chic look
Η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας είναι μια μοντέρνα γυναίκα με στιλ και φινέτσα.
iefimerida.gr
Αποτελέσματα NBA: Νίκη για τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς με σούπερ Κλέι Τόμπσον
Ο Κλέι Τόμπσον έχει αρχίσει να βρίσκει ρυθμό και οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς έχουν επανέλθει στις νίκες στο NBA, επικρατώντας και των Ντιτρόιτ Πίστονς με 102-86. Ο τρεις φορές πρωταθλητής των “πολεμιστών” ήταν μάλιστα ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του για πρώτη φορά μετά την επιστροφή του από τον τραυματισμό, έχοντας 21 πόντους, έναντι 18 ... Περισσότερα To άρθρο Αποτελέσματα NBA: Νίκη για τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς με σούπερ Κλέι Τόμπσον δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πάτρα: Ντελιβεράς παρέδωσε τον καφέ σε νεαρή πελάτισσα και αμέσως άρχισε να γδύνεται μπροστά της
Ο ντελιβεράς στην Πάτρα αποδείχθηκε επιδειξίας. Σάλος από τις περιγραφές της 35χρονης για τα όσα έγιναν μπροστά της… Η νεαρή πελάτισσα είχε φτάσει στη δουλειά και παρήγγειλε ένα καφέ, κάτι που κάνει καθημερινά στο ξεκίνημα της μέρας. Λίγα λεπτά μετά η παραγγελία της έφτασε, μόνο που τα όσα ακολούθησαν και περιγράφει, δεν περίμενε ποτέ ότι ... Περισσότερα To άρθρο Πάτρα: Ντελιβεράς παρέδωσε τον καφέ σε νεαρή πελάτισσα και αμέσως άρχισε να γδύνεται μπροστά της δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Καμία ένδειξη ότι ο κορωνοϊός μεταδίδεται στα μωρά μέσω θηλασμού -Νέα μελέτη
Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι μητέρες που πρόσφατα μολύνθηκαν από τον κορωνοϊό τον μεταδίδουν στα μωρά τους μέσω του θηλασμού, σύμφωνα με μία νέα μικρή αμερικανική επιστημονική έρευνα.
iefimerida.gr
Ο Oscar Isaac είναι ο νέος υπερήρωας της Marvel - Δείτε το τρέιλερ
Το πρώτο τρέιλερ για την επερχόμενη τηλεοπτική σειρά της πλατφόρμας Disney Plus με τίτλο «Moon Knight» και πρωταγωνιστή τον Όσκαρ Άιζακ δόθηκε...
www.zougla.gr
Κίνηση: Απροσπέλαστος ο Κηφισός – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Πολύ αυξημένη η κίνηση και μεγάλο μποτιλιάρισμα σε αρκετές κεντρικές λεωφόρους της ΑττικήςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Alpha Bank: Στις πρώτες θέσεις αποδόσεων τα αμοιβαία κεφάλαια της Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ
Στις πρώτες θέσεις από πλευράς αποδόσεων στην αγορά βρίσκονται τα αμοιβαία κεφάλαια της Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ του Ομίλου της Alpha Bank.
iefimerida.gr
Θρίλερ στο Survivor 5: Παίκτης συνελήφθη για ασέλγεια σε 16χρονη πριν μπει στο παιχνίδι
Η παραγωγή του Survivor γνώριζε για τη μήνυση και το περιστατικό πριν ο παίκτης μπει στο παιχνίδι;Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Εκνευρισμό προκάλεσαν στην Τουρκία οι αναφορές Μητσοτάκη για κυρώσεις
Δυσφορία στην Τουρκία μετά τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για κυρώσεις. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κορονοϊός: Πως θα δίνονται οι άδειες σε γονείς και εργαζόμενους που νοσούν – Όλη η τροπολογία
Το πως θα χορηγούνται οι άδειες στους εργαζόμενους που νοσούν από κορονοϊό ή γονείς παιδιών που έχουν Covid-19 καθορίζει τροπολογία του υπουργείου Εργασίας. Με την τροπολογία προβλέπονται διευκολύνσεις για τους γονείς, όταν τα παιδιά τους νοσούν από κορονοϊό και θεσπίζεται ειδική άδεια ασθενείας εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, λόγω νόσησης από COVID,  σε πλαίσιο που να ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: Πως θα δίνονται οι άδειες σε γονείς και εργαζόμενους που νοσούν – Όλη η τροπολογία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πλεύρης: Λογικό να παραταθούν για μία εβδομάδα τα μέτρα
Ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης προανήγγειλε παράταση κατά μια εβδομάδα των μέτρων που ισχύουν από την πρωτοχρονιά σε εστίαση και διασκέδαση.
iefimerida.gr
Με Μαρία Σάκκαρη – Κικβέν Ζενγκ και Κύπελλο Ελλάδας οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (19/01)
Σε λίγη ώρα η Μαρία Σάκκαρη αντιμετωπίζει την Κικβέν Ζενγκ για το δεύτερο γύρο του Australian Open, στο ματς που ξεχωρίζει από το αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τετάρτης 19 Ιανουαρίου, το οποίο περιλαμβάνει όμως και σημαντικά ποδοσφαιρικά ματς για το Κύπελλο Ελλάδας, καθώς και παιχνίδια από όλη την Ευρώπη. Οι αθλητικές μεταδόσεις 10:00 Eurosport 1Ζενγκ-Σάκκαρη ... Περισσότερα To άρθρο Με Μαρία Σάκκαρη – Κικβέν Ζενγκ και Κύπελλο Ελλάδας οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (19/01) δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Mε παραδοσιακά ντεφιλέ και ψηφιακές παρουσιάσεις η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης
Το Συμβούλιο Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής και η IMG κοινοποίησαν το επίσημο πρόγραμμα της Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2022.....
www.zougla.gr
Κίνηση στους δρόμους: Χάος στον Κηφισό μετά από τροχαίο – Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων
Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν όσοι οδηγοί κινούνται στη Λεωφόρο Κηφισού το πρωί της Τετάρτης (19.1.2022). Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, καθώς νωρίτερα σημειώθηκε τροχαίο στο ύψος της Λένορμαν. Από το πρωί η κίνηση στον Κηφισό ήταν έντονη, ωστόσο περίπου στις 8 το πρωί ... Περισσότερα To άρθρο Κίνηση στους δρόμους: Χάος στον Κηφισό μετά από τροχαίο – Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ισραήλ: Η αστυνομία κατεδάφισε τελικά το σπίτι των Παλαιστινίων στην Σέιχ Τζάρα της Ιερουσαλήμ
Έπειτα από πολλαπλές απόπειρες, αστυνομία του Ισραήλ εντέλει κατεδάφισε ο σπίτι οικογένειας Παλαιστινίων στη συνοικία Σέιχ Τζάρα, στην ανατολική Ιερουσαλήμ. Ισραηλινοί αστυνομικοί αναπτύχθηκαν τα χαράματα στο σπίτι της οικογένειας Σαλχίγια στην Ιερουσαλήμ. Η οικογένεια απειλούνταν, με έξωση από το 2017, και γι αυτήν διεξαγόταν εκστρατεία υποστήριξης στα παλαιστινιακά εδάφη και στο εξωτερικό. Δικηγόροι της οικογένειας ... Περισσότερα To άρθρο Ισραήλ: Η αστυνομία κατεδάφισε τελικά το σπίτι των Παλαιστινίων στην Σέιχ Τζάρα της Ιερουσαλήμ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ένας χρόνος Τζο Μπάιντεν στις ΗΠΑ: O «θεραπευτικός ρόλος» της Πρώτης Κυρίας
Η Τζιλ Μπάιντεν δεν το περίμενε, αλλά ανέλαβε όπως λέει «θεραπευτικό ρόλο» ως πρώτη κυρία . Αύριο Πέμπτη (20/1) συμπληρώνεται…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κορωνοϊός: Πώς θα χορηγούνται οι άδειες γονέων με παιδιά που νοσούν - Η τροπολογία του υπ. Εργασίας
Ειδική άδεια ασθενείας θα δίνεται σε εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα που νοσούν από κορωνοϊό -Αναλυτικά η ρύθμιση από το υπουργείο Εργασίας
www.protothema.gr
Κορωνοϊός: Ειδική άδεια και τηλεργασία για γονείς μαθητών που νοσούν
Τι ισχύει για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που νοσούν με Covid - Οι διευκολύνσεις που προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Εργασίας
www.protothema.gr
Πάτμος: Ύμνοι από την Daily Telegraph που γεννούν ελπίδες για ακόμα περισσότερους τουρίστες
Η Πάτμος αρχίζει να σκέφτεται το καλοκαίρι του 2022 με τα αφιερώματα διεθνών ΜΜΕ να προκαλούν χαμόγελα… Την Πάτμο και την Αθήνα εντάσσει η Daily Telegraph στην πρόσφατη λίστα με τις καλύτερες κρουαζιέρες στον κόσμο για το 2022. Ανάμεσα στις είκοσι κορυφαίες παγκόσμιες τάσεις για την κρουαζιέρα φέτος, η βρετανική εφημερίδα προτρέπει τους εκατομμύρια αναγνώστες ... Περισσότερα To άρθρο Πάτμος: Ύμνοι από την Daily Telegraph που γεννούν ελπίδες για ακόμα περισσότερους τουρίστες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πάτρα: Πόρισμα «καίει» αστυνομικούς της Ασφάλειας για δοσοληψία
Ο φάκελος έρευνας 100 και πλέον σελίδων στα χέρια της ΕΛΑΣ και της Εισαγγελίας Πατρών. Ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες για…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τι θα προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Εργασίας για την αύξηση του κατώτατου μισθού
Με τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επισπεύδεται η εκκίνηση και η όλη διεξαγωγή της διαδικασίας για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού για το 2022, προκειμένου η απόφαση για το επίπεδο του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου να ληφθεί νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα και με τις πρόσφατες δεσμεύσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι: Η αποστολή […]
www.makeleio.gr
Πώς να καθαρίσουμε τον μύλο του καφέ;
Μια χρηστική συμβουλή που θα μας λύσει τα χέρα. Δεν θα χρειαστούμε κάποιο καθαριστικό, αλλά ένα βρώσιμο υλικό που όλοι έχουμε στα σπίτια μας.
www.protothema.gr
Κορωνοϊός: Νεκροί και νοσηλείες παρατείνουν τα μέτρα μέχρι τέλη Ιανουαρίου
Η επιδείνωση των σκληρών δεικτών, δηλαδή των νοσηλειών, των διασωληνώσεων και των θανάτων, προβληματίζει και  περιορίζει τη συζήτηση για άρση των μέτρων - Συνεδριάζει το μεσημέρι η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων -  Πλεύρης: Λογικό να υπάρχει παράταση των μέτρων για μια εβδομάδα
www.protothema.gr
Γαλάτεια Βασιλειάδη: H σύντροφος του Γιώργου Παπαδόπουλου για ψώνια με τον γιο τους
Ο Γιώργος Παπαδόπουλος και η Γαλάτεια Βασιλειάδη είναι ένα από τα πιο αγαπημένα κι ερωτευμένα ζευγάρια της σόουμπιζ. Τον Οκτώβριο έγιναν μάλιστα γονείς για δεύτερη φορά, καλωσορίζοντας......
www.zougla.gr
Το εφιαλτικό σενάριο για την αμερικανική οικονομία
Κανείς δεν μπορεί πλέον να διαψεύσει το γεγονός ότι οι φόβοι για μεγάλη αύξηση του πληθωρισμού επιβεβαιώθηκαν. Στις ΗΠΑ, ο δείκτης τιμών καταναλωτή ενισχύθηκε το Δεκέμβριο κατά 7% σε ετήσια βάση.
iefimerida.gr
Έκρηξη στη νήσο Τόνγκα: Καμπανάκι ειδικών για στάχτη που μπορεί να φτάσει στην Ελλάδα
Μεταβολές στη βαρομετρική πίεση καταγράφηκαν στον υδάτινο χάρτη της Μεσογείου μετά την έκρηξη ηφαιστείου στη νήσο Τόνγκα...
www.zougla.gr
Πλεύρης: Λογικό να υπάρχει παράταση των μέτρων για μια εβδομάδα
Σήμερα συνεδριάζει η επιτροπή των ειδικών για τα μέτρα που ισχύουν από την πρωτοχρονιά στα καταστήματα εστίασης και διασκέδασης
www.protothema.gr
Κορονοϊός – Λαμία: Διασωληνώθηκε δημοσιογράφος που έγινε γνωστός σε τηλεοπτικές εκπομπές
Ο κορονοϊός τον έστειλε στο νοσοκομείο και οι γιατροί αποφάσισαν να τον διασωληνώσουν. Ο δημοσιογράφος νόσησε όπως φαίνεται από τον γιο του… Αγωνία για τον δημοσιογράφο που μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο μετά τα έντονα συμπτώματα που του προκάλεσε ο κορονοϊός. Το οξυγόνο του είχε πέσει, η δύσπνοια είναι γίνει βασανιστική για τον ίδιο και οι γιατροί ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός – Λαμία: Διασωληνώθηκε δημοσιογράφος που έγινε γνωστός σε τηλεοπτικές εκπομπές δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η Χριστίνα Μπόμπα μοιράζεται τις εμπειρίες ως νέα μαμά
Τι είπε για τον θηλασμό αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να φέρει στον κόσμο τα δίδυμα
www.protothema.gr
Παντελής Παντελίδης: Έχει καταστραφεί η ζωή της, λέει ο δικηγόρος της Μίνας Αρναούτη
H οικογένεια του Παντελή Παντελίδη επιμένει μέχρι σήμερα ότι οδηγός του μοιραίου τζιπ δεν ήταν ο δημοφιλής τραγουδιστής αλλά η Φρόσω Κυριάκου
www.protothema.gr
Αύξηση κατώτατου μισθού: Το χρονοδιάγραμμα του υπ. Εργασίας για να εφαρμοστεί από 1η Μαΐου
Ξεκινά άμεσα η διαδικασία για την αύξηση - Το νέο χρονοδιάγραμμα
www.protothema.gr
Κύπελλο Ελλάδος: Τα βλέμματα στην Τούμπα - Το σημερινό πρόγραμμα
Κύπελλο Ελλάδος: Ώρα... προημιτελικών, με τρία παιχνίδια να διεξάγονται απόψε.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βιασμός στη Θεσσαλονίκη: Περιγραφή σοκ από την 24χρονη -«Θυμάμαι στο δωμάτιο δύο άτομα και έναν από πάνω μου»
Η 24χρονη Γεωργία Μπίκα που κατήγγειλε τον βιασμό της στη Θεσσαλονίκη, περιέγραψε τα όσα φριχτά έζησε στο δωμάτιο του πολυτελούς ξενοδοχείου.
iefimerida.gr
Μπράιτον: Ο εισβολέας οπαδός αγκάλιασε τον Γουέμπστερ και απολογήθηκε που «ξέφυγε»! (vid)
Ο οπαδός της Μπράιτον που κατάφερε να συμμετέχει στην... έκταση του γκολ του Γουέμπστερ απέναντι στην Τσέλσι απολογήθηκε αμέσως στους άνδρες ασφαλείας για την εισβολή του στον αγωνιστικό χώρο!
gazzetta.gr
Τι προβλέπεται για την άδεια εργασίας των γονέων σε περίπτωση νόσησης τέκνων
Με τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προβλέπονται διευκολύνσεις για τους γονείς, όταν τα παιδιά τους νοσούν από κορωνοϊό και θεσπίζεται ειδική άδεια ασθενείας....
www.zougla.gr
Συναγερμός για κυβερνοεπιθέσεις στα άδυτα επιχειρήσεων
Αναβαθμίζεται ο κίνδυνος των ηλεκτρονικών επιθέσεων στην ατζέντα των CEOs.
iefimerida.gr
Δέσποινα Ολυμπίου: Η σπάνια ανάρτηση με τον γιο της και η αποκάλυψη για την απάτη
Μια σπάνια φωτογραφία με τον γιο της δημοσίευσε η γνωστή τραγουδίστρια, συνοδεύοντάς το με ένα μακροσκελές σχόλιο,εξηγώντας τους σοβαρούς λόγους…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βασιλακόπουλος: Γιατί δεν χρειάζεται PCR για να βγούμε από την καραντίνα
Τους λόγους για τους οποίους δεν συνιστάται διενέργεια PCR test για την έξοδο από την καραντίνα, τόνισε ο καθηγητής Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.
iefimerida.gr