Κούλογλου για Ανδρουλάκη: Ο ΣΥΡΙΖΑ απέκτησε ανταγωνιστή

Προειδοποίηση για τον ΣΥΡΙΖΑ μετά την νίκη Ανδρουλάκη στον πρώτο γύρο των εκλογών του ΚΙΝΑΛ απευθύνει ο Στέλιος Κούλογλου.
Read full article on: iefimerida.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Κιμ Καρντάσιαν: Αρνείται την ύπαρξη δεύτερου sex tape διαψεύδοντας τον Κάνιε Γουέστ
Το πρώτο sex tape με τον Ray J το γύρισε το 2002 και κυκλοφόρησε το 2007 - Ο Κάνιε Γουέστ αποκάλυψε κατά τη διάρκεια συνέντευξης ότι ανέκτησε το δεύτερο βίντεο και το επέστρεψε πέρσι στην εν διαστάσει σύζυγο του 
www.protothema.gr
Τροχαία: Σε ποια σημεία της Αττικής αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε οδικούς άξονες της Αττικής, σύμφωνα με τη συνεχή ενημέρωση της τροχαίας...
www.zougla.gr
Ανακάμπτει η τιμή του πετρελαίου - Κοντά στα 88 δολάρια το Brent
Οι τιμές του πετρελαίου θα ανοίξουν με άνοδο σήμερα Τετάρτη (26/1) στις ασιατικές αγορές.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Διαδικτυακή συνάντηση Πούτιν με τους επικεφαλής επιχειρηματικών «κολοσσών» της Ιταλίας, στη σκιά της ουκρανικής κρίσης
Η διαδικτυακή συνάντηση του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, με τους επικεφαλής ορισμένων από τις κορυφαίες εταιρίες της Ιταλίας, με στόχο την ενίσχυση των επιχειρηματικών δεσμών των δύο χωρών, θα γίνει κανονικά σήμερα Τετάρτη, παρά την αυξανόμενη ένταση, με επίκεντρο την Ουκρανία.
iefimerida.gr
ΗΠΑ: Ανατροπή σκάφους ανοικτά της Φλόριντα - Αγνοούνται 39 μετανάστες
Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε σήμερα για τον εντοπισμό 39 ανθρώπων που αγνοούνται μετά την ανατροπή του σκάφους στο οποίο επέβαιναν το Σάββατο...
www.zougla.gr
Ιταλία: Στο κενό και η δεύτερη ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας
Χωρίς αποτέλεσμα ήταν και η δεύτερη ψηφοφορία για την εκλογή του νέου Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δανάη Μπάρκα: Σπίτι χωρίς ρεύμα και με λουμπάγκο! Ανέβασε ξύλα μόνη της για το τζάκι στον 4ο όροφο!
Τελικά, τα προβλήματα από την κακοκαιρία Ελπίδα δεν έχει τέλος αφού ορισμένα προάστια στην Αθήνα μένουν ανά διαστήματα χωρίς ρεύμα. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο τρόμος σας… Και πόσο γρήγορα…
Με αυτά τα νούμερα , δεν μπορείτε να παίξετε…   Πηγή
www.makeleio.gr
Γαλλία: Για πρώτη φορά πάνω από μισό εκατομμύριο τα κρούσματα κορωνοϊού -Νέο ρεκόρ μολύνσεων
Νέο ρεκόρ μολύνσεων από τον κορωνοϊό κατέγραψε χθες Τρίτη η Γαλλία, σπάζοντας για πρώτη φορά το φράγμα του μισού εκατομμυρίου μέσα σε μία ημέρα.
iefimerida.gr
Σεισμός κοντά σε Πρέβεζα και Λευκάδα - Αισθητός στους κατοίκους (pics)
Σεισμός Τώρα: Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ (σύμφωνα με την αυτόματη λύση του EMSC), σημειώθηκε τα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Survivor: Η διπλή νίκη των Μαχητών και οι… βόμβες της Μυριέλλας - Δείτε βίντεο
Ο «τσακατσούκας που έγινε»… κωλοτούμπας, το «σχέδιο Μαρτίκας», η σχέση Μυριέλλας-Κατσαούνη που έγινε viral στο έπαθλο επικοινωνίας, η συγγνώμη του Γιάννη για την ποινή και το αουτσάιντερ που έγινε φαβορί
www.protothema.gr
Για κουρτίνες σαν καινούργιες το μυστικό κρύβεται σε αυτό το σπιτικό υλικό
Πολλοί έρχονται συχνά αντιμέτωποι με το πρόβλημα του πλυσίματος των κουρτινών. Πως να πλύνετε τις κουρτίνες και το τούλι ώστε να μη καταστρέψετε το ευαίσθητο ύφασμα, αλλά και να επαναφέρετε το αρχικό τους λευκό χρώμα; Μοιραζόμαστε μαζί σας μερικές χρήσιμες συμβουλές για το πλύσιμο των ευαίσθητων κουρτινών, για να τις κρατάτε πάντα σε άριστη κατάσταση. […]
1 h
www.makeleio.gr
Πολιτική Προστασία: Περίπου 4.500 επιβάτες και 2.500 οχήματα βρέθηκαν εγκλωβισμένα στην Αττική Οδό
Περίπου από 24 ώρες χρειάστηκαν ώστε να ολοκληρωθεί η επιχείρηση απεγκλωβισμού των επιβατών από την Αττική Οδό, που καλύφθηκε με χιόνια από την κακοκαιρία «Ελπίς»...
1 h
www.zougla.gr
Πετρέλαιο: Συνεχίζουν να ανεβαίνουν οι τιμές -Πάνω από 88,20 δολάρια ανά βαρέλι το Brent
Νέα αύξηση σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές, παραμένοντας σε πολύ υψηλά επίπεδα.
1 h
iefimerida.gr
Η JLo άνοιξε το εντυπωσιακό σπίτι της- Το πάρτι, η επέτειος και η συγκινητική αφιέρωση
Η Jennifer Lopez πέρασε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο με τα αγαπημένα της πρόσωπα.Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
H Tina Turner και ο 16 χρόνια νεότερος σύζυγός της απέκτησαν τον δικό τους παράδεισο στην Ελβετία
Η «βασίλισσα του ροκ εντ ρολ» Tina Turner και ο σύζυγός της φέρονται να αγόρασαν μία έκταση 24.000 τετραγωνικών μέτρων με 10 κτίρια...
1 h
www.zougla.gr
Euroleague: «Σάρωσε» η Ρεαλ την Ούνικς - Σημαντικό «διπλό» της Μπάγερν κόντρα στη Βιλερμπάν
Άνετο πέρασμα από την έδρα της Βιλερμπάν πραγματοποίησε με 68-77 η Μπάγερν Μονάχου κι έτσι διατήρησε το όνειρο της διεκδίκησης...
1 h
www.zougla.gr
e-ΕΦΚΑ: Αναβολή συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών των ΚΕΠΑ
Δεν θα συνεδριάσουν σήμερα, Τετάρτη 26/1, οι υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. στις περιοχές Αττικής, Δωδεκανήσου, Κρήτης και Κυκλάδων, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ.
1 h
iefimerida.gr
Έρευνα: Το να ακούς μουσική είναι το ίδιο ευεργετικό με το σεξ
Τα νέα είναι καλά.Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
6 ΑΡΧΙΜ@Λ@ΚΕΣ που ΔΙΕΛΥΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΜΙΑ ΜΟΝΟΝ ΛΕΞΗ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ: “ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΤΕ “. Α)Πως ετοιμάζουν πάλι το βρώμικο κουκούλωμα των κακουργημάτων των μεγαλοεργολάβων. Β)Το πρόστυχο κόλπο εκπαραθύρωσης του διευθύνοντος συμβούλου της “Αττικής Οδού”.
Tεύχος 2111, 7 ΧΡΟΝΙΑ αυτόνομης , ανεξάρτητης κυκλοφορίας, με αποκλειστικά αφεντικά το Λαό και το Έθνος. Σε αυτούς λογοδοτούμε και μόνον εν ονόματί τους. Απέναντι σε μια ξενήλατη κυβέρνηση ανδρεικέλων, σε ένα καθεστώς Ερντογανισμού με περιβραχιόνια νεοαλβανισμού , Εμβέρ Χότζα. Μια κυβέρνηση άκρως επικίνδυνη και δολοφονική για τον ακηδεμόνευτο Τύπο, τους ελεύθερους δημοσιογράφους και τις ανεξάρτητες δημοσιογραφικές φωνές […]
1 h
www.makeleio.gr
MasterChef: Άφωνη η Ελισάβετ – Ο Κουτσόπουλος της έδωσε το Golden Pin και μπήκε απευθείας στο σπίτι
Έκανε την έκπληξη ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος στο MasterChef. Η Ελισάβετ βρέθηκε στις οντισιόν του MasterChef για να κυνηγήσει το όνειρό της στην μαγειρική και να αποκτήσει εμπειρίες από τον διαγωνισμό. Η ίδια δήλωσε ότι είναι ερασιτέχνης αλλά αγαπά τρομερά αυτό που κάνει και για αυτό θέλει να φτιάξει ένα πιάτο που θα ξεπεράσει τα όριά ... Περισσότερα To άρθρο MasterChef: Άφωνη η Ελισάβετ – Ο Κουτσόπουλος της έδωσε το Golden Pin και μπήκε απευθείας στο σπίτι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
2 h
www.newsit.gr
Χιλή: Έσπασε το φράγμα των δύο εκατομμυρίων κρουσμάτων
Ο δείκτης θετικότητας στα τεστ αυξήθηκε κατά 314% μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων
2 h
www.protothema.gr
ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΘΛΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΟΥ – ΘΑ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΕΣΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΛΛΩΣ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Μόλις ενημερώθηκα. Εδώ  οι αθλιότητες. Αύριο λεπτομέρειες.
2 h
www.makeleio.gr
Σουηδία: Σύσταση να αναβληθούν τα μη απαραίτητα ταξίδια προς την Ουκρανία
Το υπουργείο Εξωτερικών της Σουηδίας συμβούλεψε τους πολίτες της να αναβάλουν τα μη απαραίτητα ταξίδια τους στην Ουκρανία και στη χερσόνησο της Κριμαίας, καθώς και στις περιοχές Ντόνετσκ και Λουγκάνσκ, λόγω της έκρυθμης κατάστασης.
2 h
iefimerida.gr
Παγκόσμια Ιατρική Ένωση: «Αργά ή γρήγορα όλοι θα κολλήσουμε κορονοϊό»
«Αργά ή γρήγορα όλοι θα κολλήσουμε κορονοϊό, αλλά έχει τεράστια διαφορά αν είμαστε εμβολιασμένοι», προειδοποίησε ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ιατρικής…Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
ΔΕΔΔΗΕ: Αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στο 95% της Αττικής
Την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στο 95% των περιοχών της Αττικής που αντιμετώπιζαν προβλήματα ηλεκτροδότησης από τις ζημιές στο Δίκτυο λόγω κακοκαιρίας...
2 h
www.zougla.gr
Μια ανάσα από τον Ναμπί ο Ατρόμητος
Ο Ατρόμητος βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Αντίλ Ναμπί από τον ΟΦΗ.
2 h
gazzetta.gr
ΗΠΑ: 39 άνθρωποι αγνοούνται ανοικτά της Φλόριντα
Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε σήμερα για τον εντοπισμό 39 ανθρώπων που αγνοούνται μετά την ανατροπή του σκάφους ανοικτά της Φλόριντα στο οποίο επέβαιναν το Σάββατο, σύμφωνα με την αμερικανική ακτοφυλακή. Το σκάφος, το οποίο είχε αποπλεύσει από τις νήσους Μπίμινι στις Μπαχάμες, ανετράπη περίπου 70 χιλιόμετρα του Fort Pierce Inlet Park εξαιτίας κακοκαιρίας, ανέφερε η αμερικανική ακτοφυλακή στο […]
2 h
www.makeleio.gr
ΗΠΑ: Ανατροπή σκάφους στα ανοικτά της Φλόριντα - 39 άνθρωποι αγνοούνται
Αγνοείται η τύχη 39 ανθρώπων μετά την ανατροπή σκάφους ανοικτά της ΦλόρινταΠερισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 47χρονη πεθερά που τραυμάτισε τη 40χρονη νύφη της!
Απίστευτο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, όπου η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 47χρονης, όταν -κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες- τραυμάτισε τη 40χρονη γυναίκα του γιου της, προχώρησε η αστυνομία.
2 h
iefimerida.gr
ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤΑ ΓΚΙΚΑ ΜΑΓΙΟΡΚΙΝΗ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ “ΑΝΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΕΛΗΣ” ΤΟΥ SARS-CoV-2 – – ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΗ ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – EΞΑΠΑΤΗΣΑΝ ΕΝΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΛΑΟ ΕΠΕΙΔΗ ΔΗΘΕΝ “ΗΛΠΙΖΑΝ” ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ Κ
Η τελική επίθεση έχει αρχίσει και θα είναι ολοκληρωτική. Πηγή
2 h
www.makeleio.gr
Ενταξιακές συνομιλίες με έξι χώρες ανοίγει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
Η διαδικασία ένταξης θα περιλαμβάνει "αυστηρή και ενδελεχή" αξιολόγηση της εναρμόνισης της υποψήφιας χώρας με τα πρότυπα, τις πολιτικές και τις πρακτικές του ΟΟΣΑ
2 h
www.protothema.gr
Τουρκία: Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατέθεσε αγωγή κατά δυο βουλευτών τη αντιπολίτευσης
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατέθεσε αγωγή κατά δύο βουλευτών της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), για προσβλητικά σχόλια σε βάρος του, όπως μετέδωσε σήμερα η εφημερίδα Milliyet. Στην αγωγή που κατατέθηκε από τον δικηγόρο του Ερντογάν στο γραφείο του γενικού εισαγγελέα στην Άγκυρα, αναφέρεται ότι τα σχόλια που έκαναν οι βουλευτές ... Περισσότερα To άρθρο Τουρκία: Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατέθεσε αγωγή κατά δυο βουλευτών τη αντιπολίτευσης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
2 h
www.newsit.gr
Ολλανδία: Χαλάρωση των μέτρων για τον κορωνοϊό - Ανοίγουν και πάλι μπαρ - εστιατόρια
Την επαναλειτουργία υπό προϋποθέσεις, των μπαρ, εστιατορίων και πολιτιστικών χώρων από την Τετάρτη (26/1) ανακοίνωσε η ολλανδική κυβέρνηση...
2 h
www.zougla.gr
Αττική οδός. Στο δρόμο της κόλασης. Το βίντεο που απέκρυψαν από τον λαό οι εργολάβοι των ΜΜΕ.
Αττική οδός. Στο δρόμο της κόλασης. Το βίντεο που απέκρυψαν από τον λαό οι εργολάβοι των ΜΜΕ.  
2 h
www.makeleio.gr
ΗΠΑ: 39 άνθρωποι αγνοούνται ανοικτά της Φλόριντα
Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε σήμερα για τον εντοπισμό 39 ανθρώπων που αγνοούνται μετά την ανατροπή του σκάφους ανοικτά της Φλόριντα στο οποίο επέβαιναν το Σάββατο, σύμφωνα με την αμερικανική ακτοφυλακή. Το σκάφος, το οποίο είχε αποπλεύσει από τις νήσους Μπίμινι στις Μπαχάμες, ανετράπη περίπου 70 χιλιόμετρα του Fort Pierce Inlet Park εξαιτίας κακοκαιρίας, ανέφερε η αμερικανική ... Περισσότερα To άρθρο ΗΠΑ: 39 άνθρωποι αγνοούνται ανοικτά της Φλόριντα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
2 h
www.newsit.gr
Θρίλερ στις ΗΠΑ: Αγνοούνται 39 άνθρωποι από ανατροπή σκάφους ανοικτά της Φλόριντα
Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε την Τρίτη 25 Ιανουαρίου για τον εντοπισμό 39 αγνοούμενων μετά την ανατροπή του σκάφους στα ανοικτά της Φλόριντα των ΗΠΑ.
2 h
iefimerida.gr
EuroCup: Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία
Δείτε πως διαμορφώνεται η κατάταξη των δύο ομίλων του EuroCup μετά την κυριαρχική νίκη της Βαλένθια επί της Μπούντουτσνοστ, τις εκτός έδρας ήττες των Παρτιζάν και Βίρτους από Τουρκ Τέλεκομ και Ουλμ αντίστοιχα.
2 h
gazzetta.gr
Συνταρακτική φωτογραφία από την προσάραξη του πλοίου στην Κρήτη: Γονάτισε και φίλησε την άμμο
Χαρακτηριστικό της περιπέτειας που έζησαν οι ναυτικοί, είναι το γεγονός ότι μόλις βγήκαν στη στεριά, μέλος του πληρώματος έπεσε στα γόνατα και άρχισε να φιλάει την άμμο.
2 h
gazzetta.gr
Eurovision 2022: Στον Α' ημιτελικό η Ελλάδα - Σε ποια θέση θα διαγωνιστεί
Eurovision 2022: Σε ποια θέση εμφανιστεί η Αμάντα Γεωργιάδη η οποία θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό.Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Ουκρανία: Λιγοστεύουν οι ελπίδες αποκλιμάκωσης -Απειλεί η Δύση, δεν υποχωρεί ο Πούτιν
Καμία πρόοδος δεν επετεύχθη ούτε την Τρίτη, σχετικά με την κρίση στην Ουκρανία, με τις πλευρές να παραμένουν αμετακίνητες και τον Μπάιντεν πια να... απειλεί ευθέως τον Πούτιν.
2 h
iefimerida.gr
Θρίλερ με την ανατροπή σκάφους ανοικτά της Φλόριντα, αγνοούνται 39 μετανάστες
Το πλωτό μέσο είχε αποπλεύσει από τις νήσους Μπίμινι στις Μπαχάμες
2 h
www.protothema.gr
Euroleague: Η Ρεάλ «ισοπέδωσε» την Ούνικς, 2η σερί νίκη για Μακάμπι- Δείτε τα highlights
Η πρωτοπόρος ομάδα του Πάμπλο Λάσο συνέτριψε με 85-68 τους Ρώσους στο WiZink Center,  ενώ η Μακάμπι νίκησε στο Τελ Αβίβ  με 87-78 την Άλμπα Βερολίνου
3 h
www.protothema.gr
Απίστευτη ανακοίνωση της Καβάλας: «Απαγορεύεται η κατοχή όπλου κάθε είδους στο γήπεδο»
Η Καβάλα έβγαλε μία πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα ανακοίνωση για τις απαγορεύσεις στο γήπεδό της, που περιλαμβάνει μέχρι και αναφορά σε όπλα.
3 h
gazzetta.gr
Survivor: Η αποκάλυψη «βόμβα» της Μυριέλλας -«Μαχητές μου είπαν να ψηφίσω δημοφιλή Διάσημο» [βίντεο]
Αίσθηση προκάλεσε η αποκάλυψη στην οποία προχώρησε η Μυριέλλα Κουρεντή στο επεισόδιο του Survivor που προβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης (25/1).
3 h
iefimerida.gr
Κακοκαιρία – Άρτα: Επιχείρηση διάσωσης πυροσβέστη – Κινδυνεύει η ζωή του
Σε κίνδυνο βρίσκεται η ζωή ενός 46χρονου πυροσβέστη, ο οποίος έχει εγκλωβιστεί σε δύσβατη περιοχή κοντά στο οροπέδιο της Κωστηλάτας στην ορεινή Άρτα και λόγω των συνθηκών η ΕΜΑΚ δυσκολεύεται να προχωρήσει στη διάσωσή του. Ο πυροσβέστης που υπηρετεί στο Κλιμάκιο του Αθαμανίου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πήγε στην περιοχή το μεσημέρι και έχασε τον προσανατολισμό […]
3 h
www.makeleio.gr
Πρωθυπουργός της Νορβηγίας: Οι Ταλιμπάν είναι «σοβαροί και ειλικρινείς»
Οι Ταλιμπάν στο Όσλο ήταν «σοβαροί και ειλικρινείς», σύμφωνα με τον Νορβηγό πρωθυπουργό, Γιόνας Γκαρ Στέρε.
3 h
iefimerida.gr