Κρήτη: Στους 17 οι μαθητές και στους 4 οι καθηγητές του Μουσικού Σχολείου με κορονοϊό – Νόσησαν μετά από συναυλία

Κρήτη: Με κορονοϊό 17 μαθητές και 4 καθηγητές του Μουσικού Σχολείου - Νόσησαν μετά από συναυλία

Μετά από συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 17 μαθητές και 4 καθηγητές από το Μουσικό Σχολείο της Κρήτης βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό και βρίσκονται σε καραντίνα σπίτι τους, έχοντας ήπια συμπτώματα. Μάλιστα, οι τέσσερις από τους 17 μαθητές του Μουσικού Σχολείου στην Κρήτη ήταν πλήρως εμβολιασμένοι, όπως και όλοι οι καθηγητές που νόσησαν με κορονοϊό. ... Περισσότερα

To άρθρο Κρήτη: Στους 17 οι μαθητές και στους 4 οι καθηγητές του Μουσικού Σχολείου με κορονοϊό – Νόσησαν μετά από συναυλία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .


Read full article on: newsit.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Η Τίνα Τέρνερ και ο σύζυγός της, απέκτησαν ένα τεράστιο κτήμα στην Ελβετία
Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι κόστισε 68 εκατομμύρια ευρώ και θα είναι γείτονες με τον Ρότζερ Φέντερερ - Δείτε φωτογραφίες από το κτήμα
9 m
www.protothema.gr
Παναθηναϊκός: Θα υποδεχθεί την Ζάλγκιρις χωρίς καμία... προπόνηση λόγω της κακοκαιρίας
Η κακοκαιρία «Ελπίδα» που πλήττει την Αττική τα τελευταία 24ωρα έχει... κρατήσει τους παίκτες του Παναθηναϊκού αποκλεισμένους στα σπίτια τους, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθεί καμία προπόνηση ενόψει του αγώνα με την Ζάλγκιρις.
9 m
gazzetta.gr
meteo: Υποχωρεί στα σταδιακά η κακοκαιρία Ελπίδα -Πού θα συνεχίσει το χιόνι
Η κακοκαιρία «Ελπίδα», σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, σταδιακά υποχωρεί.
9 m
iefimerida.gr
Νέες υπηρεσίες από το gov.gr - Ψηφιακά τα ραντεβού σε δήμους και Κτηματολόγιο
Νέες υπηρεσίες από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης - Σε ζωντανή σύνδεση οι πολίτες από το σπίτι τους για υποθέσεις τους με το Δημόσιο - Ερχονται οι τηλεδιασκέψεις με τον Συνήγορο του Πολίτη και οι βιντεοκλήσεις στον ΟΠΕΚΑ
www.protothema.gr
Αττική Οδός: Πώς θα παραλάβουν τα εγκλωβισμένα αυτοκίνητα οι οδηγοί τους
Σε νέα ανακοίνωση μετά την ταλαιπωρία οδηγών που εγκλωβίστηκαν στην Αττική Οδό λόγω της κακοκαιρίας Ελπίδα, προχώρησε η διαχειρίστρια εταιρεία.
iefimerida.gr
Ανοδική αντίδραση στο ΧΑ μετά την χθεσινή μεγάλη πτώση
Ήπια ανάκαμψη καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, μετά τη χθεσινή ισχυρή υποχώρηση, εν μέσω ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών...
www.zougla.gr
Κακοκαιρία: Εκατοντάδες εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο και στο Sofitel - Δείτε βίντεο
Επιβατες πτησεων που ακυρώθηκαν αλλα και επιβατες πτησεων που καταφεραν να προσγειωθουν, ωστόσο ηταν αδύνατο να φτάσουν στα σπίτια τους έχουν μείνει στο αεροδρόμιο και το Sofitel
www.protothema.gr
Δεκάδες φορτηγά εγκλωβίστηκαν στα Μάλγαρα εξαιτίας της κακοκαιρίας – «Μας κοροϊδεύουν οι ξένοι» λένε οι οδηγοί
Η κακοκαιρία «Ελπίδα» προκάλεσε προβλήματα και στους οδηγούς φορτηγών που επιχείρησαν να περάσουν από τα διόδια των Μαλγάρων. «Αλλού χιονίζει κι αλλού κλείνουν τους δρόμους», αναφέρει -μεταξύ άλλων- ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας (ΟΦΑΕ), σημειώνοντας ότι οι ξένοι οδηγοί μας… κοροϊδεύουν!  Από το απόγευμα της Δευτέρας (24.01.2022) δεκάδες οδηγοί φορτηγών έχουν εγκλωβιστεί με ... Περισσότερα To άρθρο Δεκάδες φορτηγά εγκλωβίστηκαν στα Μάλγαρα εξαιτίας της κακοκαιρίας – «Μας κοροϊδεύουν οι ξένοι» λένε οι οδηγοί δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης: Απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών, επιτρέπεται στα λεωφορεία
Αίρεται η απαγόρευση κυκλοφορίας για τα λεωφορεία στην εθνική οδό Αθηνών- Θεσσαλονίκης, στην Πιερία, που είχε ανακοινωθεί χθες από την αστυνομία, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών.
iefimerida.gr
Κεφαλονιά: Νεκρή ανασύρθηκε η οδηγός αυτοκινήτου που έπεσε στο λιμάνι του Πόρου
Νεκρή ανασύρθηκε, την Τρίτη, η οδηγός του αυτοκίνητου, που για άγνωστες μέχρι στιγμής αιτίες...
www.zougla.gr
Εγκαταλείφθηκε 10μελές πλήρωμα πλοίου στην Κρήτη, στο νοσοκομείο δύο ναύτες (vid)
Εγκαταλείφθηκε από το 10μελές πλήρωμα, το φορτηγό πλοίο με σημαία Κομόρες, που προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Κισσάμου στην Κρήτη.
gazzetta.gr
Τραγωδία στην Πάτρα: Ένας νεκρός σε τροχαίο
Για άγνωστη αιτία δυο ΙΧ συγκρούστηκαν μετωπικά με το ένα να τυλίγεται στις φλόγες και τον οδηγό του να βρίσκει…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ινσούα: Aνακοινώθηκε από την Βελέζ Σάρσφιλντ
Ο Εμάνουελ Ινσουα υπέγραψε στην Βελέζ Σάρσφιλντ και ανακοινώθηκε μέχρι τον Δεκέμβρη του 2023.
gazzetta.gr
Θεσσαλονίκη: Σκότωσε με μαχαίρι τον πατέρα του μετά από καυγά – Παραδόθηκε ο 23χρονος πατροκτόνος
Σοκαρισμένη είναι η Θεσσαλονίκη – και όχι μόνο – από την είδηση πως 23χρονος σκότωσε τον 56χρονο πατέρα του στα Κύμινα. Ο 23χρονος δράστης φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τον πατέρα του, ύστερα από μεταξύ τους καβγά που προηγήθηκε. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος στη συνέχεια πήγε αυτοκίνητο στο αστυνομικό τμήμα Νέων Μουδανιών, στη ... Περισσότερα To άρθρο Θεσσαλονίκη: Σκότωσε με μαχαίρι τον πατέρα του μετά από καυγά – Παραδόθηκε ο 23χρονος πατροκτόνος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Παναθηναϊκός: Η κακοκαιρία προκάλεσε ζημιές στη Λεωφόρο
Ο χιονιάς βάζει… εμπόδια και στον Παναθηναϊκό. Χωρίς προπόνηση το «τριφύλλι» την Τρίτη (25.01.2022) την ώρα που η κακοκαιρία προκάλεσε ζημιές στο γήπεδο της Λεωφόρου. Ο μεγάλος όγκος χιονιού που έπεσε στην Αθήνα, προκάλεσε προβλήματα στην έδρα του Παναθηναϊκού. Πιο συγκεκριμένα, το στέγαστρο στο «Απ. Νικολαΐδης» υπέστη κάποιες ζημιές, με το «τριφύλλι» να προχωρά μέσα ... Περισσότερα To άρθρο Παναθηναϊκός: Η κακοκαιρία προκάλεσε ζημιές στη Λεωφόρο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Το κόλπο για να βάζεις αλυσίδες στο αυτοκίνητο χωρίς κόπο
Λίγοι το ξέρουν, αλλά η επιτυχία είναι βέβαιη.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Νωρίτερα κλείνουν απόψε τα σούπερ μάρκετ - Αναλυτικά το ωράριο
Αναλυτικά το ωράριο των σούπερ μάρκετ και των καταστημάτων τροφίμων λόγω κακοκαιρίας.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αττική: Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο Τετάρτη οι λαϊκές αγορές
Οι λαϊκές αγορές για αύριο Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά, όπου αυτό είναι εφικτό.
iefimerida.gr
Ολυμπιακός: Νέα δεδομένα για Καρβάλιο - Τι ισχύει για τον Πορτογάλο
Ολυμπιακός: Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα, που θέλουν τον Ζοάο Καρβάλιο, να έρχεται στην Ελλάδα για λογαριασμό των «ερυθρολεύκων»Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Biden’s foul language against journalist who a question he did not like (video)
It’s the second such disturbing incident in a short period of time
www.protothema.gr
«The Lost Symbol»: Το Peacock κόβει το τηλεοπτικό prequel του «Κώδικα Ντα Βίντσι»
Η σειρά δεν θα ανανεωθεί για δεύτερη σεζόν και αυτός είναι ο λόγος...Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Διακοπές ρεύματος: Μέχρι το βράδυ αποκαθίστανται οι περισσότερες βλάβες – Οι περιοχές που δοκιμάζοντ
Την εκτίμηση ότι οι περισσότερες βλάβες που προκαλούν διακοπές ρεύματος θα έχουν αποκατασταθει μέχρι το βράδυ έκανε ο υπουργός Ενέργειας…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ιερά Επιστασία: Μεμονωμένες φωνές μοναχών δεν εκπροσωπούν το Άγιο Όρος
Απάντηση σε όσα ακούγονται και γράφονται το τελευταίο διάστημα για την κατάσταση της πανδημίας στο Άγιον Όρος εξέδωσε η Ιερά…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία: Προβλήματα ηλεκτροδότησης σε νοσοκομεία, μετ’εμποδίων τροφοδοσία οξυγόνου και πρόσβαση εργαζομένων
Σημαντικά προβλήματα σε αρκετά νοσοκομεία της Αττικής άφησε πίσω της η κακοκαιρία «Ελπίδα». Με δυσκολία η πρόσβαση, η ηλεκτροδότηση και η τροφοδοσία οξυγόνου κατά τη διάρκεια του τελευταίου 24ωρου. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση για τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, λόγω της κακής κατάστασης του οδικού δικτύου. Ογδόντα κλήσεις πολιτών που έχουν καλέσει σε βοήθεια βρίσκονται ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία: Προβλήματα ηλεκτροδότησης σε νοσοκομεία, μετ’εμποδίων τροφοδοσία οξυγόνου και πρόσβαση εργαζομένων δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΞΕΦΤΙΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΥΛΗ! ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΒΡΑ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ ΤΗΝΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ – ΕΜΕΙΝΑΝ ΕΚΠΛΗΚΤΟΙ ΚΑΙ ΕΔΩΣΑΝ ΠΟΝΟ – ΔΕΝ ΒΡΕΧΕΙ, ΜΑΣ ΦΤΥΝΟΥΝ!
Στα σοβαρά προβλήματα τα οποία προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία «Ελπίδα» που έπληξε την Αττική αναφέρονται αρκετά ξένα ΜΜΕ στις ανταποκρίσεις τους. Το Reuters μεταφέρει τις εικόνες των στρατιωτών που έδιναν τρόφιμα, νερό και κουβέρτες στους εκατοντάδες εγκλωβισμένους οδηγούς, καθώς και στη διακοπή των συγκοινωνιών και της λειτουργίας των σχολείων και του μεγαλύτερου μέρους του δημόσιου […]
www.makeleio.gr
Δυνατή τριάδα με απόδοση 8.00 από τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο
Το μεσοβδόμαδο κουπόνι του στοιχήματος δεν συμπεριλαμβάνει παιχνίδια από μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, γεγονός που δυσκολεύει αρκετά τις επιλογές μας.
gazzetta.gr
Formula 1: Αυτό το βραβείο ο Χάμιλτον το έχει ρεζερβέ
Ακόμα ένα βραβείο θα προσθέσει στη συλλογή του ο Λιούις Χάμιλτον, καθώς κατέκτησε το Hawthorn Memorial Trophy για όγδοη συνεχόμενη φορά.
gazzetta.gr
Απόκοσμες εικόνες που δεν θα ξαναδούμε σύντομα: Από τη νυχτερινή Αθήνα με πυκνό χιόνι
Ατμόσφαιρα που προκαλεί δέος και φόβο.  
www.protothema.gr
Οικονόμου: Σε ετοιμότητα 4.000 άτομα και 900 οχήματα της αστυνομίας όλο το 24ωρο
Από χθες το πρωί μέχρι και σήμερα το πρωί το κέντρο της 'Αμεσης Δράσης δέχτηκε 2.194 κλήσεις για παροχή βοήθειας
www.protothema.gr
Συντάξεις Φεβρουαρίου 2022: Από σήμερα (25/1) οι πιστώσεις
Συντάξεις : Το πρόγραμμα πληρωμής των κύριων και των επικουρικών συντάξεων αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ στη συνεδρίαση της…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
«Χρυσή Αυγή: Υπόθεση Όλων Μας» της Ανζελίκ Κουρούνη
Συνέχεια του ντοκιμαντέρ «Χρυσή Αυγή: Προσωπική Υπόθεση» της Ανζελίκ Κουρούνη. Η σκηνοθέτρια με την ομάδα της εξετάζουν...
www.zougla.gr
Ποιοι φόροι έτρεξαν και ποιοι υστέρησαν το 2021
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 54,8 δισ. ευρώ το 2021, με κάποιους φόρους να ξεπερνούν…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
“Ντρεπόμαστε που ψηφίσαμε αυτό το κόμμα. Είναι ξεφτίλες”!
Αναγνώστης μας αγανακτισμένος απο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση, τα λέει έξω από τα δόντια! Ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο ίδιος αναφέρει και ντρέπεται για τα όσα βιώνει αυτή η χώρα. Διαβάστε: “Αυτό το έγραψα σαν σχολείο στο Instagram του κύριο Μητσοτάκη. Ξέρω ούτε που θα τον αγγίξει. Ντρεπομαστε που ψηφίσαμε αυτό το […]
www.makeleio.gr
Έρχονται κυρώσεις στην Αττική Οδό – Ταλαιπωρία χωρίς τέλος για εκατοντάδες οδηγούς – 2.000 ευρώ η αποζημίωση
Το αδιανόητο φιάσκο στην Αττική Οδό, που «πάγωσε» για περισσότερες από 24 ώρες και εγκλώβισε στο κρύο και το χιόνι χιλιάδες οδηγούς, είναι ένα «έγκλημα» που ζητά τιμωρία. Και η κυβέρνηση, που επίσης έχει τις ευθύνες της για το χάος στους δρόμους, διαμηνύει ότι θα αποδοθούν ευθύνες και κυρώσεις. Ειδική επιτροπή Διερεύνησης θα προτείνει στον ... Περισσότερα To άρθρο Έρχονται κυρώσεις στην Αττική Οδό – Ταλαιπωρία χωρίς τέλος για εκατοντάδες οδηγούς – 2.000 ευρώ η αποζημίωση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ρωσία: Ο επικριτής του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι προστέθηκε στη λίστα «τρομοκρατών και εξτρεμιστών» 
Στον ρωσικό κατάλογο των «τρομοκρατών και εξτρεμιστών» πρόσθεσε το Κρεμλίνο τον επικριτή του Κρεμλίνου, Αλεξέι ΝαβάλνιΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Απέτυχαν το κράτος, η Περιφέρεια Αττικής και οι Δήμοι
Μετά το Μάτι, το οποίο αναμφισβήτητα ήταν μια απόλυτα συγκλονιστική και τραυματική εμπειρία για την ελληνική κοινωνία, η κυβέρνηση μοιάζει σε κάθε απειλή φυσικής καταστροφής ή ακραίων φαινομένων, να κυνηγά την προηγούμενη κρίση, που είναι η λάθος κρίση.
iefimerida.gr
Ρωσία: Ο Αλεξέι Ναβάλνι προστέθηκε στον κατάλογο των «τρομοκρατών και εξτρεμιστών»
Ο κυριότερος αντιπολιτευόμενος στη Ρωσία, ο Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή εδώ και έναν χρόνο, προστέθηκε στον ρωσικό κατάλογο...
www.zougla.gr
Κεφαλονιά: Νεκρή η οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε στο λιμάνι του Πόρου
Μετά από πολύωρη έρευνα και με την βοήθεια σκαφών εντόπισαν το αμάξι σε βάθος 9 μέτρων περίπου ενώ το ισχυρά ρεύματα το είχαν παρασύρει περίπου 40 μέτρα από την ακτή
www.protothema.gr
Σκρέκας: Μέχρι το βράδυ θα έχει αποκατασταθεί η συντριπτική πλειοψηφία των βλαβών
Η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί σε πάνω από το 50% των περιοχών που αντιμετώπιζαν πρόβλημα
www.protothema.gr
Η Ζέτα Μακρυπούλια μάς συστήνει τα αδέλφια της, Άκη και Πάνο -Μοιάζουν και οι τρεις μεταξύ τους
Η Ζέτα Μακρυπούλια έχει δύο αδέλφια και μας τα σύστησε μέσα από τα social media.
iefimerida.gr
Μαρία Τζομπανάκη και Ορφέας Αυγουστίδης «Προσωπικά» με την Έλενα Κατρίτση
Η Μαρία Τζομπανάκη και ο Ορφέας Αυγουστίδης είναι οι καλεσμένοι στην εκπομπή «Προσωπικά» που παρουσιάζει η Έλενα Κατρίτση στην ΕΡΤ1, την Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022, στις 16:00. Τι συμβαίνει όταν μητέρα και γιος συναντιούνται πρώτη φορά τηλεοπτικά, σε μια συζήτηση γεμάτη εικόνες με τρυφερές στιγμές, σκανδαλιές και απρόοπτα από τα παιδικά χρόνια του Ορφέα Αυγουστίδη ... Περισσότερα To άρθρο Μαρία Τζομπανάκη και Ορφέας Αυγουστίδης «Προσωπικά» με την Έλενα Κατρίτση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αντώνης Λουδάρος: «Είχα ταχυκαρδίες και δύσπνοια, νόμιζα ότι πεθαίνω»
Ο ηθοποιός μίλησε για το πώς διαχειρίστηκε το ψυχολογικό άγχος που απέκτησε στην καραντίνα
www.protothema.gr
Η δήλωση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ για την ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ της κυβέρνησης
Με καθυστέρηση 12 ωρών ο πρωθυπουργός αντέγραψε την πρόταση μας και «απαίτησε» από την «Αττική Οδό» χρηματική αποζημίωση για τους οδηγούς για τα δεινά που υπέστησαν. Πρόκειται φυσικά για μία υποκριτική διαμάχη διότι την ίδια στιγμή η κυβέρνηση αντί να επανακτήσει την χρυσοφόρο οδική αρτηρία καθώς λήγει η σύμβαση παραχώρησης, ετοιμάζεται να την εκχωρήσει για […]
www.makeleio.gr
Χρ. Στυλιανίδης: Παρατείνεται η αργία την Τετάρτη σε Αττική, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Κρήτη - Εξηγήσεις για το χάος από την κακοκαιρία
Την παράταση της αργίας την Τετάρτη σε Αττική, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη ανακοίνωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας...
www.zougla.gr
Ο Λιονέλ Μέσι βρέθηκε στη Βαρκελώνη και συναντήθηκε με Τσάβι και παίκτες της Μπαρτσελόνα
Τα παλιά του… λημέρια επισκέφτηκε ο Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντινός ταξίδεψε στη Βαρκελώνη και δείπνησε παρέα με Τζάβι, Πικέ, Μπουσκέτς και Άλμπα. Ο Λιονέλ Μέσι εκμεταλλεύτηκε τη διακοπή του πρωταθλήματος στη Γαλλία και βρέθηκε στη Βαρκελώνη, για τα γενέθλια του παλιού του συμπαίκτη και νυν προπονητή της Μπαρτσελόνα, Τσάβι. Ο 42χρονος πλέον Τσάβι έκανε χθες ... Περισσότερα To άρθρο Ο Λιονέλ Μέσι βρέθηκε στη Βαρκελώνη και συναντήθηκε με Τσάβι και παίκτες της Μπαρτσελόνα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μοράτα: Ο μάνατζερ του Ισπανού διέψευσε τις φήμες για Μπαρτσελόνα
Ο Μάρκο Μπράνκα, μέλος του πρακτορείου που εκπροσωπεί τον Αλβάρο Μοράτα, παραδέχεται ότι είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τον επιθετικό της Γιουβέντους να μετακομίζει στη Μπαρτσελόνα τον Ιανουάριο.
gazzetta.gr
Αττική Οδός: Γνωστός μπασκετμπολίστας έδωσε μάχη για τον απεγκλωβισμό οδηγών (Video)
Μπορεί το Ελληνικό Κράτος να αποδείχθηκε για μία ακόμα φορά κατώτερο των περιστάσεων και ανήμπορο να βοηθήσει όσους βρέθηκαν εκτεθειμένοι στα έντονα καιρικά φαινόμενα που χτύπησαν το λεκανοπέδιο της Αττικής τις προηγούμενες ώρες.
iefimerida.gr