Κρήτη: Ζωοκλέφτες άνοιξαν πυρ κατά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης

Οι ζωοκλέφτες, βλέποντας από μακριά το περιπολικό, άρχισαν να τρέχουν για να ξεφύγουν 

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Κορονοϊός: Αυξημένος ο κίνδυνος θανάτου ή νέας εισαγωγής στο νοσοκομείο τους επόμενους μήνες μετά από νοσηλεία
Υπερδιπλάσια είναι η πιθανότητα να πεθάνουν ή να κάνουν νέα εισαγωγή στο νοσοκομείο μέσα στους επόμενους μήνες οι άνθρωποι που είχαν νοσηλευθεί με COVID-19 και επιβίωσαν για τουλάχιστον μία εβδομάδα μετά το εξιτήριό τους, σύμφωνα με μία νέα μεγάλη βρετανική επιστημονική έρευνα. Η συγκεκριμένη διαπίστωση, σύμφωνα με τους επιστήμονες, καταδεικνύει την ανάγκη να αυξηθεί η ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: Αυξημένος ο κίνδυνος θανάτου ή νέας εισαγωγής στο νοσοκομείο τους επόμενους μήνες μετά από νοσηλεία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
5 m
www.newsit.gr
Οικονόμου: Θα αξιολογηθούν οι ολιγωρίες στην αντιμετώπιση της κακοκαιρίας
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρουσιάστηκε αισιόδοξος πως στο μεγαλύτερο μέρος τους τα προβλήματα ηλεκτροδότησης θα έχουν αποκατασταθεί σήμερα
6 m
www.protothema.gr
Αγωνία για τον εγκλωβισμένο ορειβάτη στο Αθαμάνιο Άρτας
Μεγάλες προσπάθειες καταβάλλονται για τη διάσωση του 46χρονου πυροσβέστη Λεωνίδα Μαγκλάρα, ο οποίος από χθες το απόγευμα είναι εγκλωβισμένος σε δύσβατη περιοχή στο Αθαμάνιο της Άρτας....
6 m
www.zougla.gr
Poland begins work on new EU-Belarus border wall using the Greek border wall with Turkey as an example
Poland blames Belarusian regime for encouraging illegal immigrants to fly to Belarus promising entrance into the EU just as Turkey did in 2020 at the Greek borders
6 m
www.protothema.gr
ΣΥΡΙΖΑ για κακοκαιρία: Να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη μια ώρα αρχύτερα μήπως ανασάνει η χώρα
Την παραίτηση της κυβέρνησης ζητεί για ακόμα μια φορά ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του για την διαχείριση της κρίσης που προκάλεσε η κακοκαιρία.  Σε ιδιαίτερα σκληρό ύφος ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Μετά από δύο ημέρες silver alert για τον κ. Μητσοτάκη για το χάος που δημιούργησε το επιτελικό του κράτος, στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο το ελάχιστο ... Περισσότερα To άρθρο ΣΥΡΙΖΑ για κακοκαιρία: Να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη μια ώρα αρχύτερα μήπως ανασάνει η χώρα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
6 m
www.newsit.gr
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς διέψευσε τον γιατρό του
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν απολαυστικός κόντρα στον Γιανίκ Σίνερ, ισοπέδωσε τον Ιταλό με 3-0 σετ και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Australian Open, διαψεύδοντας ακόμα και τον γιατρό του, ο οποίος πίστευε ότι δεν θα μπορούσε να αγωνιστεί στη διοργάνωση. Όπως παραδέχτηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά από το τέλος του προημιτελικού του Australian ... Περισσότερα To άρθρο Ο Στέφανος Τσιτσιπάς διέψευσε τον γιατρό του δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
Ποιοι εξαιρούνται από την «αργία» των 2 ημερών στις πληττόμενες περιοχές – Πληρώνονται ή όχι όσοι δεν εργάζονται σε κλειστές επιχειρήσεις;
Πλήθος επιχειρήσεων εξαιρούνται από α) αναστολή λειτουργίας β) προσαύξηση αργίας αν παρέχεται απασχόληση, γ) αναπλήρωση ρεπό
7 m
www.protothema.gr
Άρτα: Πήρε τηλέφωνο τους διασώστες ο εγκλωβισμένος Πυροσβέστης – Μάχη με το χρόνο
Μεγάλες προσπάθειες καταβάλλονται για τη διάσωση του 46χρονου πυροσβέστη Λεωνίδα Μαγκλάρα, ο οποίος από χθες το απόγευμα (25-01-2022) είναι εγκλωβισμένος σε δύσβατη περιοχή στο Αθαμάνιο της Άρτας, σε υψόμετρο 1.800 μέτρων και σε συνθήκες ολικού παγετού. Tο Super Puma, παρά τις προσπάθειές που έκανε τη νύχτα, μέχρι το πρωί δεν κατάφερε να τον απεγκλωβίσει αλλά ... Περισσότερα To άρθρο Άρτα: Πήρε τηλέφωνο τους διασώστες ο εγκλωβισμένος Πυροσβέστης – Μάχη με το χρόνο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία του Τραμ στην γραμμή 7
Αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία στην γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος». Στη Γραμμή 6 «Σύνταγμα – Πικροδάφνη» ωστόσο τερματικός σταθμός παραμένει η στάση Λ. Βουλιαγμένης. Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των υπόλοιπων μέσων σταθερής τροχιάς κανονικά θα λειτουργούν αύριο οι γραμμές 2 και 3 του μετρό. Στο τμήμα «Δουκ. Πλακεντίας» – Αεροδρόμιο ... Περισσότερα To άρθρο Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία του Τραμ στην γραμμή 7 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
ΑΑΔΕ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φόρου λόγω κακοκαιρίας, ποιες περιοχές αφορά
Ολιγοήμερη παράταση των προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και ενδικοφυγών προσφυγών αποφάσισε να δώσει το υπουργείο Οικονομικών
9 m
www.protothema.gr
Ιnfluencer γέννησε τρίδυμα και περιγράφει το ταξίδι της – Η κοιλιά της έμοιαζε έτοιμη να εκραγεί [εικόνες]
Πώς είναι να κυοφορείς τρίδυμα; Μια influencer περιγράφει το ταξίδι της και γίνεται viral.
iefimerida.gr
Το ποσό που κέρδισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς για την πρόκριση του στα ημιτελικά του Australian Open
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πραγματοποίησε ονειρική εμφάνιση κόντρα στον Γιανίκ Σίνερ και πήρε άνετα την πρόκριση στα ημιτελικά του Australian Open. Πέρα από τον ταλαντούχο Ιταλό τενίστα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε και πολλά χρήματα για την πρόκριση του στην τετράδα του Australian Open. Το πριμ που προβλέπεται για την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης είναι 895.000 ... Περισσότερα To άρθρο Το ποσό που κέρδισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς για την πρόκριση του στα ημιτελικά του Australian Open δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τα 4 ζώδια που μπορούν να σε προδώσουν και θα το κάνουν
Αν βρεθούν σε δύσκολη θέση ή «απειληθούν», να το περιμένεις!Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης να σταματήσει να κρύβει τις ευθύνες του και να παραιτήσει υπουργούς
Ο ΣΥΡΙΖΑ προσωποποιεί τις ευθύνες για την κακοκαιρία Ελπίδα και ζητά να φύγει η κυβέρνηση ΜητσοτάκηΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Όταν η Τέιλορ Σουίφτ δέχτηκε επίθεση από τον Ντέιμον Άλμπαρν των Blur, την υποστήριξε αναπάντεχα ένας πολιτικός
Ο τραγουδιστής σχολίασε σε συνέντευξή του ότι η Σουίφτ «δεν γράφει τα δικά της τραγούδια».
www.protothema.gr
Αγωνία για τον εγκλωβισμένο ορειβάτη στο Αθαμάνιο Άρτας
Είναι εγκλωβισμένος σε δύσβατη περιοχή
www.protothema.gr
Χαμός με τον “Σασμό”: Οι χρήστες του Twitter θρηνούν μαζί με τη μητέρα του Πετρή
Άλλο ένα συγκλονιστικό επεισόδιο χθες στον Σασμό με τη μητέρα του Πετρή να θρηνεί τον γιο της στο νεκροτομείο και το Twitter να αποθεώνει τη Μαρίνα και τη Μαρία Πρωτόπαππα που την υποδύεται. Οι χρήστες δακρύζουν με το μοιρολόι της μάνας, αλλά και της γιαγιάς Ειρήνης. Δεν ήταν όμως μόνο αυτές που λύγισαν τους χρήστες. […]
www.makeleio.gr
1.700.000 μοναδικοί χρήστες ενημερώθηκαν χθες Τρίτη 25 Ιανουαρίου από το protothema.gr
Σταθερά στην πρώτη θέση των διαδικτυακών Μέσων Ενημέρωσης
www.protothema.gr
Τα πρώτα λεπτά μετά την πανίσχυρη έκρηξη στη Συγγρού - Φωτιά και χάος παντού
Συγκλονίζουν οι εικόνες από τη λεωφόρο Συγγρού και το κτήριο που σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη τα ξημερώματα της Τετάρτης (26.01.2021). Βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το newsit.gr, δείχνει το τι γινόταν στο σημείο λίγα λεπτά μετά την έκρηξη που συγκλόνισε όχι μόνο τη λεωφόρο Συγγρού αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Μεγάλες φλόγες κατακαίουν το κτήριο ενώ ... Περισσότερα To άρθρο Τα πρώτα λεπτά μετά την πανίσχυρη έκρηξη στη Συγγρού - Φωτιά και χάος παντού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
«Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα» - Τρόμος από την «τρελή» πορεία «ακυβέρνητου» λεωφορείου του ΟΑΣΘ
Λεωφορείο του ΟΑΣΘ συγκρούστηκε με ταξί και καβάλησε πεζοδρόμιο στην Καλαμαριά - Ο οδηγός του λεωφορείου τραυματίστηκε στο πόδι από τις ρόδες του οχήματος  - Τι είπε ο οδηγός του ταξί
www.protothema.gr
Αρτα: Αγωνία για 46χρονο εγκλωβισμένο ορειβάτη στο Αθαμάνιο -Mεγάλη επιχείρηση σε εξέλιξη
Μεγάλες προσπάθειες καταβάλλονται για τη διάσωση του 46χρονου πυροσβέστη Λεωνίδα Μαγκλάρα, ο οποίος από χθες είναι εγκλωβισμένος στο Αθαμάνιο της Άρτας, σε υψόμετρο 1.800 μέτρων και σε συνθήκες ολικού παγετού.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Πού χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες, ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Οι Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις με ανακοινώσεις τους ενημερώνουν για το πού υπάρχουν προβλήματα για τους οδηγούς λόγω…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Επίδομα Θέρμανσης: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα, ποιοι μπορούν να κάνουν αιτήσεις
Ανοίγει και πάλι η πλατφόρμα της AAΔΕ «myΘΕΡΜΑΝΣΗ» για την υποβολή αιτήσεων από πολίτες που πληρούν τα νέα διευρυμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια προκειμένου να λάβουν το επίδομα θέρμανσης
www.protothema.gr
Εμβόλιο και νόσηση δημιουργούν «σούπερ ανοσία» – Δέκα φορές πιο ισχυρή από τον απλό εμβολιασμό
Η νόσηση πριν ή μετά τον εμβολιασμό προσφέρει μια «σούπερ ανοσία» στον οργανισμό, σύμφωνα με νέα μελέτη. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα είτε κάποιος αρρωστήσει με Covid-19 μετά τον εμβολιασμό του, είτε πρώτα αρρωστήσει από κορονοϊό και μετά εμβολιαστεί, ο συνδυασμός αυτός παρέχει εξίσου ισχυρή ανοσιακή προστασία έναντι μιας μελλοντικής λοίμωξης. Η ... Περισσότερα To άρθρο Εμβόλιο και νόσηση δημιουργούν «σούπερ ανοσία» – Δέκα φορές πιο ισχυρή από τον απλό εμβολιασμό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Θεσπρωτία: Πάγωσε η θάλασσα στη Σαγιάδα – Δείτε τις σπάνιες εικόνες που έφερε ο χιονιάς
H κακοκαιρία χτύπησε και τη Σαγιάδα Θεσπρωτίας, με τον υδράργυρο να δείχνει το πρωί έως και – 7 βαθμούς Κελσίου… Οι χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σε όλη τη χώρα, είχε σαν αποτέλεσμα να παγώσει η θάλασσα στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας. Όπως μπορείτε να δείτε στα βίντεο που ακολουθούν, στην επιφάνεια της θάλασσα έχει σχηματιστεί ένα λεπτό ... Περισσότερα To άρθρο Θεσπρωτία: Πάγωσε η θάλασσα στη Σαγιάδα – Δείτε τις σπάνιες εικόνες που έφερε ο χιονιάς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ! ΚΑΜΑΡΩΣΤΕ ΠΟΙΟΙ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ! ΕΔΩΣΑΝ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΕΙ ΛΗΓΜΕΝΑ ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΣΤΟΥΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ!
Ληγμένα κρουασάν έδωσαν οι κρατικές αρχές και μοίρασαν τα στελέχη του Ελληνικού Στρατού που μέσα στη νύχτα κλήθηκαν να κάνουν «σέρβις», στους αποκλεισμένους οδηγούς της Αττικής Οδού! Όπως μαρτυρά και η κάτωθι φωτογραφία που μας έστειλε αναγνώστης τα κρουασάν έπρεπε να είχαν αποσυρθεί από την κατανάλωση! Εκτός από την δυσφήμιση των Ενόπλων Δυνάμεων η κυβέρνηση θέτει […]
www.makeleio.gr
Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις κλώτσησε την μπάλα και αποβλήθηκε κόντρα στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς
Οι Ντάλας Μάβερικς δεν κατάφεραν να φανούν ανταγωνιστικοί στην έδρα των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και ο Κρίσταπς Πορζίνγκις εμφάνισε τον εκνευρισμό του. Σε μία φάση στο τέλος του αγώνα, ο Λετονός φόργουορντ κλώτσησε την μπάλα, παρότι απαγορεύεται από τον κανονισμό και δέχθηκε τεχνική ποινή και αποβλήθηκε από την αναμέτρηση. Αμέσως ζήτησε συγγνώμη, αλλά δεν γλίτωσε ... Περισσότερα To άρθρο Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις κλώτσησε την μπάλα και αποβλήθηκε κόντρα στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Απίστευτες εικόνες στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας -Πάγωσε η επιφάνεια της θάλασσας [βίντεο]
Η κακοκαιρία Ελπίδα σάρωσε μεγάλο μέρος της χώρας, επηρέασε και περιοχές όπως η Θεσπρωτία όπου δεν χιόνισε, η θερμοκρασία ωστόσο έπεσε πολύ χαμηλά.
iefimerida.gr
Σκηνικό «πολέμου» λίγο μετά την έκρηξη στη Συγγρού -Δείτε βίντεο
Τα βίντεο που εξασφάλισε το protothema.gr από τη Λεωφόρο Συγγρού λίγο μετά την έκρηξη δείχνουν το βομβαρδισμένο τοπίο λίγα μέτρα μακριά από το κέντρο της Αθήνας
www.protothema.gr
Ο «παραβατικός» Φαίδων Γεωργίτσης που έπαιξε μπάσκετ στην «Πανιωνάρα» και έπαιξε σε ερωτικές ταινίες
Σαν σήμερα το 1939 γεννήθηκε ένας ζεν πρεμιέ του ελληνικού κινηματογράφου, ένα γνήσιος Πανιώνιος, παιδί της Κατοχής άρα και «παραβατικός»…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η Φίνος Φίλμ τιμά τον Φίνο με ένα συγκινητικό βίντεο από την κηδεία του - Αλεξανδράκης, Καρέζη, Βογιατζής τον αποχαιρετούν!
Πρωτοπόρος, οραματιστής και ανήσυχος δημιουργός, ο Φιλοποίμην Φίνος έχτισε τον ελληνικό κινηματογράφο και τον εκτόξευσε ανάμεσα...
www.zougla.gr
Η Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε το Υπνωτήριο Αστέγων των Γιατρών του Κόσμου στον δήμο Αθηναίων
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε, χθες το βράδυ, το Υπνωτήριο Αστέγων των Γιατρών του Κόσμου στον δήμο Αθηναίων.
iefimerida.gr
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων και ενδικοφανών προσφυγών, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων
Με σκοπό τη διευκόλυνση των φορολογουμένων και των επιχειρήσεων, που κατοικούν ή εδρεύουν στις Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, καθώς…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τόνγκα: Αυστραλιανό πλοίο με ανθρωπιστική βοήθεια θα δέσει στο λιμάνι παρά τα κρούσματα κορονοϊού
Θα δέσει τελικά σε λιμάνι της Τόνγκα σήμερα Τετάρτη (26.1.2022) το αυστραλιανό πολεμικό πλοίο, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα κορονοϊού ενώ μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια για τις πληγείσες περιοχές των νησιών από την έκρηξη του ηφαιστείου και το τσουνάμι, πριν από περίπου δέκα ημέρες. Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας της Τόνγκα, Σάια Πιουκάλα, το πλήρωμα του πλοίου ... Περισσότερα To άρθρο Τόνγκα: Αυστραλιανό πλοίο με ανθρωπιστική βοήθεια θα δέσει στο λιμάνι παρά τα κρούσματα κορονοϊού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η στιγμή της έκρηξης στην Συγγρού – Βίντεο ντοκουμέντο
Η ισχυρότατη έκρηξη που έγινε στις επτά παρά δέκα το πρωί στην αρχή της λεωφόρου Συγγρού έγινε αισθητή σύμφωνα με μαρτυρίες σε πολλές περιοχές της Αττικής.  Το newsit.gr σας παρουσιάζει βίντεο ντοκουμέντο το οποίο μας έστειλε αναγνώστης μας από την περιοχή του Ψυρρή. Στο βίντεο φαίνεται αρχικά μια λάμψη και στην συνέχεια ακούγεται η έκρηξη ... Περισσότερα To άρθρο Η στιγμή της έκρηξης στην Συγγρού – Βίντεο ντοκουμέντο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Δεν μπορείς να πας γυμναστήριο; Αυτό το home workout θα σε σώσει
Έχει χιόνι, κρύο και οι δρόμοι που οδηγούν στο γυμναστήριο είναι κλειστοί (όπως και εκείνο). Εσύ όμως θες να γυμναστείς, έστω και σε ένα διάλειμμα από την τηλεργασία που, ας είμαστε ειλικρινείς, έχει επιστρέψει δυναμικά.
gazzetta.gr
Θετικός στον κορονοϊό ο τριπλά εμβολιασμένος Έλτον Τζον – Ακύρωσε συναυλίες στις ΗΠΑ
Ο Έλτον Τζον ανακοίνωσε σήμερα, στον λογαριασμό του στο Instagram, ότι διαγνώστηκε θετικός στην Covid-19 και ότι θα ακυρώσει δύο συναυλίες που επρόκειτο να δώσει στο Ντάλας, των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της παγκόσμιας αποχαιρετιστήριας περιοδείας του. «Προσβλήθηκα από την Covid και επομένως πρέπει να επαναπρογραμματίσω τις συναυλίες μου στο Ντάλας», που είχαν προβλεφθεί για σήμερα […]
www.makeleio.gr
Απίστευτο Lada με τρεις τροχούς οργώνει στο χιόνι [βίντεο]
Αυτή ίσως και να είναι η πιο «τρελή» μετατροπή που έχουμε δει μέχρι στιγμής σε ένα Lada, το οποίο μάλιστα δεν έχει γίνει σε Niva, αλλά μας έρχεται από τη Ρωσία με... αγάπη.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία Ελπίς - Πέτσας: Οφείλουμε μια συγνώμη για τα προβλήματα ηλεκτροδότησης
Ήταν  απολύτως ακριβής η πρόβλεψη της ΕΜΥ που συμμετείχε στις συσκέψεις , ανέφερε  ο  αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών , αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης
www.protothema.gr
Ισχυρή έκρηξη στη Συγγρού: Ο Πάνος Καμμένος μετέβη στο κτίριο
Δίπλα στο κτίριο που σημειώθηκε η τρομακτική έκρηξη βρίσκεται το δικηγορικό γραφείο της Έλενας Τζούλη, συζύγου του πρώην υπουργού Εθνικής Άμυνας
www.protothema.gr
Βίντεο ντοκουμέντο στιγμές μετά την ισχυρή έκρηξη στην Συγγρού – Tαξί εκτοξεύτηκε στον αέρα – Στο χειρουργείο 78χρονος
«Ταρακουνήθηκε» το πρωί της Τετάρτης το κέντρο της Αθήνας, καθώς σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη σε κτίριο στη Συγγρού, από την οποία τραυματίστηκε σοβαρά ένα άτομο, το οποίο χειρουργείται αυτή την ώρα στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Ο άτυχος άνδρας είναι είναι 78 ετών και φέρει εγκαύματα σε άνω και κάτω άκρα. Εισήχθη επειγόντως σε χειρουργικό τμήμα του νοσοκομείου, με […]
www.makeleio.gr
Ιταλία: Απίστευτη τραγωδία - Αγριογούρουνο σκότωσε κυνηγό που το είχε πυροβολήσει νωρίτερα
Το ζώο πήρε την εκδίκησή του από τον 36χρονο κυνηγό, ο οποίος το είχε πυροβολήσει λεπτά νωρίτερα!Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ηγουμενίτσα: Χιλιάδες νεκρά ψαριά από το ψύχος στη λιμνοθάλασσα του Δρεπάνου
Ηγουμενίτσα: Τα ψάρια πέθαναν μαζικά στη λιμνοθάλασσα του Δρεπάνου.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Παγετός παντού: Κίνδυνος ολισθηρότητας για πεζούς και οχήματα -Οι παγίδες σε πεζοδρόμια και στενά [εικόνες]
Ένα σκληρό στρώμα παγετού έχει σχηματιστεί σε πολλά σημεία των δρόμων και πεζοδρομίων, ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας.
iefimerida.gr
Eκρηξη στη Συγγρού: Διαρροή αερίου βλέπουν οι αρχές -Απομάκρυναν τον κόσμο σε απόσταση 150 μέτρων
Ζημιές σε κτίρια, σε απόσταση μέχρι 200 μέτρα, προξένησε η έκρηξη που σημειώθηκε σε κτίριο της λεωφ. Συγγρού 3 στους Στύλους του Ολυμπίου Διός.
iefimerida.gr
Συγκλονίζουν τα αποχαρακτηρισμένα αρχεία της Σοβιετικής Ένωσης -Τι αποκαλύπτουν για το ΚΚΕ και τον Εμφύλιο [εικόνες]
Ιδιαίτερου ιστορικού και πολιτικού ενδιαφέροντος για την περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου και του ρόλου που διαδραμάτισε το ΚΚΕ είναι ο πρόσφατος αποχαρακτηρισμός αρχείων της Σοβιετικής Ένωσης.
iefimerida.gr
Μοράτα: Ανοίγει ο δρόμος για τον Ισπανό επιθετικό στην Μπαρτσελόνα
Θέμα χρόνου φαίνεται πως είναι η μεταγραφή του Άλβαρο Μοράτα στην Μπαρτσελόνα, μετά την συμφωνία της Γιουβέντους με τον Ντούσαν Βλάχοβιτς για την κορυφή της επίθεσης της.
gazzetta.gr