Κυριακίδου: Η φόρμα εντοπισμού επιβατών (PLF) είναι πολύ σημαντική

Tη σημασία της χρήσης της φόρμας εντοπισμού επιβατών (PLF) υπογράμμισε η Επίτροπος Υγείας της Ε.Ε., Στέλλα Κυριακίδου...
Read full article on: zougla.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Covid-19: Χωρίς τεστ θα επιτρέπεται πλέον η είσοδος στην Ελβετία για εμβολιασμένους και νοσήσαντες
Η Ελβετία αποφάσισε σήμερα, Τετάρτη, πως οι εμβολιασμένοι κατά της Covid ή οι άνθρωποι που έχουν αποθεραπευτεί από τη νόσο δεν θα χρειάζεται...
8 m
www.zougla.gr
Κορονοϊός: Προβληματισμός για θανάτους και διασωληνωμένους -Tα δεδομένα στο Infographic του Newsbomb
Κορονοϊός – Όλες οι ειδήσεις: Παρά την πτωτική τάση των κρουσμάτων, οι «σκληροί» δείκτες παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις κι αυτό δημιουργεί…Περισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Αναστολή δρομολογίων στο τμήμα Λειανοκλάδι – Λαμία για 45 ημέρες
Σύμφωνα με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ η αναστολή δρομολογίων θα διαρκέσει 45 ημέρες λόγω εργασιών. Αναστέλλονται από τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου όλα τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών στο τμήμα Λειανοκλάδι-Λαμία-Στυλίδα. Η αναστολή, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, θα ισχύει για 45 ημέρες λόγω εργασιών. Σύμφωνα με την εταιρεία πρόκειται για εργασίες υποδομής από την ΕΡΓΟΣΕ στο τμήμα […]
9 m
www.makeleio.gr
Vodafone: Με τα νέα CU OPEN Buttons στο My CU app, οι CU συνδρομητές έχουν extra data όποτε τα χρειάζονται
Τα data είναι μεγάλη ιστορία. Είναι ελευθερία, είναι εργαλείο, είναι έμπνευση. Είναι η αφορμή για το VODAFONE CU να φέρει στο κοινό του κάτι πρωτοποριακό...
9 m
www.zougla.gr
Τρίκαλα: Απατεώνες εξαπάτησαν ξενοδόχο - Έκλεψαν 15.000 ευρώ
Απατεώνες έφαγαν 15.000 € από ξενοδόχο στα ορεινά των ΤρικάλωνΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στην Ελλάδα: Ειδική ιστοσελίδα με όλες τις πληροφορίες
Σε ειδική ιστοσελίδα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αντλήσουν όλες τις πληροφορίες για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στην Ελλάδα.
iefimerida.gr
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ LIVE για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας
ΠΑΟΚ και ΑΕΚ κοντράρονται στην Τούμπα, στην πρώτη τους «μονομαχία», με φόντο τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Ματς… απουσιών για την ΑΕΚ αυτό της Τούμπας. Εκτός αποστολής του Αργύρη Γιαννίκη έμεινε ο Όγκνιεν Βράνιες, όπως και οι Νόρντιν Άμραμπατ (μυϊκή κάκωση στην κνήμη), Γέβγεν Σάκχοφ (κάκωση στην αριστερή γαστροκνημία), Σέρχιο Αραούχο και Ζίγκα Λάτσι (γυμνάστηκαν ... Περισσότερα To άρθρο ΠΑΟΚ – ΑΕΚ LIVE για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ρομπίνιο: Ο παλαίμαχος Βραζιλιάνος άσος καταδικάστηκε σε φυλάκιση εννέα ετών για βιασμό!
Μετά από εννέα χρόνια δικαστικής διαμάχης, η ιταλική Δικαιοσύνη δικαίωσε την κοπέλα που κατήγγειλε τον Ρομπίνιο για βιασμό και του  επέβαλε ποινή φυλάκισης εννέα ετών
www.protothema.gr
Νόβακ Τζόκοβιτς: Αγόρασε εταιρεία που αναπτύσσει θεραπεία για τον κορονοϊό
Η επιλογή του να μην εμβολιαστεί για τον κορονοϊό, του στέρησε την ευκαιρία να αγωνιστεί στο Australian Open. Τώρα όμως, ο Νόβακ Τζόκοβιτς φαίνεται πως κάνει κάποιες κινήσεις για να… ηρεμήσει την κοινή γνώμη όπως και πολλούς από τους θαυμαστές του, που εκνευρίστηκαν με τη συγκεκριμένη του επιλογή. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αγόρασε το 80% της ... Περισσότερα To άρθρο Νόβακ Τζόκοβιτς: Αγόρασε εταιρεία που αναπτύσσει θεραπεία για τον κορονοϊό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αποδείξεις για απάτη στον επιχειρηματικό όμιλο του Ντόναλντ Τραμπ βρήκε η εισαγγελέας της Νέας Υόρκης
Η έρευνα της εισαγγελέως της πολιτείας της Νέας Υόρκης για τον όμιλο Τραμπ (Trump Organization) επέτρεψε να έρθουν στο φως στοιχεία για πρακτικές φοροδιαφυγής, κυρίως υπερεκτίμηση και στη συνέχεια υποεκτίμηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων, όπως ανέφεραν οι υπηρεσίες της εισαγγελίας. Σύμφωνα με ένα έγγραφο του Ανώτατου Δικαστηρίου της πολιτείας της Νέας Υόρκης, που υπογράφει η εισαγγελέας ... Περισσότερα To άρθρο Αποδείξεις για απάτη στον επιχειρηματικό όμιλο του Ντόναλντ Τραμπ βρήκε η εισαγγελέας της Νέας Υόρκης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης ανακάλυψε αποδείξεις για απάτη στον επιχειρηματικό όμιλο του Τραμπ
Η έρευνα της εισαγγελέως της Πολιτείας της Νέας Υόρκης για τον όμιλο Τραμπ επέτρεψε να έρθουν στο φως...
www.zougla.gr
Οριστικά στη φυλακή Ρομπίνιο: Εννιά χρόνια για συμμετοχή σε ομαδικό βιασμό
Η έφεση του έπεσε στο… κενό κι ο Ρομπίνιο θα βρεθεί στη φυλακή για τη συμμετοχή σε ομαδικό βιασμό 23χρονης.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία: «Χιονόπτωση στα περισσότερα νησιά του Αιγαίου» προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου
Πότε αναμένεται η δεύτερη ψυχρή εισβολή - Έως και 11 βαθμούς Κελσίου θα πέσει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο - Χιόνια στην Αττική το Σάββατο - Οι προγνώσεις των μετεωρολόγων
www.protothema.gr
ΟΛΜΕ: «Εκ περιτροπής λειτουργία των σχολείων μέχρι να πέσουν τα κρούσματα»
Οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας υποστήριξαν ότι οι μισοί μαθητές από ένα τμήμα θα πρέπει να παρακολουθούν τη μια μέρα και οι μισοί την άλλη - Ζήτησαν επίσης να μην ισχύσουν φέτος  η Τράπεζα Θεμάτων και η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγή  καθώς υπάρχουν καταγεγραμμένα μαθησιακά ελλείμματα
www.protothema.gr
Ελβετία: Χωρίς τεστ πλέον η είσοδος στη χώρα για εμβολιασμένους και νοσήσαντες με Covid-19
Η Ελβετία αποφάσισε πως οι εμβολιασμένοι κατά της Covid ή οι άνθρωποι που έχουν αποθεραπευτεί δεν θα χρειάζεται να παρουσιάσουν τεστ για να εισέλθουν στη χώρα.
iefimerida.gr
Βίντεο – σοκ: 15 νεαροί ξυλοκοπούν δύο άτομα έξω από το ΕΠΑΛ Ευόσμου
Ανησυχία προκαλεί ένα ακόμη βίντεο που κυκλοφόρησε σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει νεαρά άτομα να ασκούν βία σε βάρος συνομηλίκων τους, στη Θεσσαλονίκη. Όπως φαίνεται και στο βίντεο – ντοκουμέντο ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε δύο νεαρούς έξω από το από το 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου. Για το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε χθες, εξέδωσε ανακοίνωση […]
www.makeleio.gr
Νέες φορολοταρίες με έπαθλα από 1.000 έως 100.000 ευρώ - Η υπουργική απόφαση
Νέες φορολοταρίες θα διενεργεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με τους τυχερούς να διεκδικούν από 1.000 έως 100.000 ευρώ.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας – Τοπική Ομάδα Υγείας Λάρισας… Πάμε… Κύριε Πλεύρη, δεν σας πειράζει που θα σας ενοχλήσω ξανά…;
Και όσοι κατάλαβαν, κατάλαβαν… Άλλωστε θα έχουμε συνέχεια… Πηγή
www.makeleio.gr
Australian Open: Γαλλίδα τενίστρια εγκατέλειψε τον αγώνα σε αναπηρικό αμαξίδιο - Δείτε video
H Χάρμονι Ταν εγκατάλειψε με την βοήθεια αναπηρικού αμαξιδίου τον αγώνα με την Ελίνα Σβιτολίνα στο Australian Open αφού τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι 
www.protothema.gr
Εισαγγελέας Νέας Υόρκης: Βρέθηκαν αποδείξεις για απάτη στο Trump Organization
Η Λετίσια Τζέιμς, που θέλει να ακούσει σε αυτή την υπόθεση τον Ντόναλντ Τραμπ και τα παιδιά του Ιβάνκα και Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, υπογράμμισε πως πρέπει να αναγκαστούν να καταθέσουν
www.protothema.gr
Προσλήψεις στην ΕΦΑ Ηρακλείου: 29 θέσεις εργασίας (πίνακες)
Mε 29 άτομα ενισχύεται η ΕΦΑ Ηρακλείου - Αναλυτικά οι θέσειςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Παρέμβαση της προέδρου του Αρείου Πάγου: Αφήστε τη Δικαιοσύνη έξω από πολιτικές αντιπαραθέσεις
Σε μια ηχηρή θεσμική παρέμβαση καλώντας όλους να αφήσουν τη δικαιοσύνη έξω από αντιπαραθέσεις και πολιτικές σκοπιμότητες προέβη σήμερα η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Μαρία Γεωργίου. Η παρέμβαση της ανωτάτης δικαστικής λειτουργού συμπίπτει χρονικά με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες περί εργαλειοποίησης του θεσμού της δικαιοσύνης. Παρέμβαση που εκτιμάται ότι […]
www.makeleio.gr
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης: Ακόμα και ήπια νόσηση από Covid-19 μπορεί να προκαλέσει μακρά προβλήματα μνήμης και συγκέντρωσης
Η νόσηση από Covid-19, ακόμα και με ήπια συμπτώματα, μπορεί να επηρεάσει τη συγκέντρωση και τη μνήμη των ασθενών ακόμα και 9 μήνες μετά τη μόλυνση.
iefimerida.gr
Αργεντινή: Χωρίς Μέσι κόντρα σε Χιλή και Κολομβία
O ομοσπονδιακός προπονητής της Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι, άφησε –όπως αναμενόταν-εκτός αποστολής τον Λιονέλ Μέσι για τα προκριματικά του Παγκοσμίου...
www.zougla.gr
Ρένος Ρώτας: Η κοινωνική μου ζωή δεν πάει και πολύ καλά
«Ευτυχώς οι υποχρεώσεις μου μέχρι τώρα δεν μου επέτρεπαν να πάω στο Survivor», λέει ο Ρένος Ρώτας. Ο Ρένος Ρώτας έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Love it» και την Κατερίνα Νινιού. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για το ρόλο του στη σειρά «Μόλις Χθες», αλλά και για την επιλογή των συναδέλφων του να πάνε στο ... Περισσότερα To άρθρο Ρένος Ρώτας: Η κοινωνική μου ζωή δεν πάει και πολύ καλά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πέθανε η μητέρα του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου
Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Βαγγέλη Λιόλιου, μετά την είδηση του θανάτου της μητέρας του προέδρου της ΕΟΚ. Τα μέλη της ΕΟΚ, με ανακοίνωσή τους, εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους για τον θάνατο της μητέρας του Βαγγέλη Λιόλιου. Να σημειωθεί ότι η Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Πέμπτη 20/1, στις 11π.μ. στον παλαιό Ναό ... Περισσότερα To άρθρο Πέθανε η μητέρα του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
LIVE TV: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
Δείτε σε live streaming την αναμέτρηση των γυναικείων ομάδων βόλεϊ των ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στον θεσμό του Κυπέλλου.
gazzetta.gr
Χριστοδουλόπουλος: Ο Λάζαρος σκόραρε με εντυπωσιακή εκτέλεση φάουλ (vid)
Ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος σκόραρε στο παιχνίδι Κυπέλλου της Ανόρθωσης στην έδρα της Πάφου με εντυπωσιακή απευθείας εκτέλεση φάουλ.
gazzetta.gr
Έβανς ενόψει Ολυμπιακού: «Είχαμε μια εξαιρετική εβδομάδα προπονήσεων, είμαι αισιόδοξος»
Ο Κίναν Έβανς της Μακάμπι δήλωσε αισιόδοξος για την κατάσταση της ομάδας του ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό (20/1, 21:05) στο Τελ Αβίβ.
gazzetta.gr
Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με άνοδο 0,74% -Στα 65,04 εκατ. ευρώ ο τζίρος
Με άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 950 μονάδων.
iefimerida.gr
Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέστειλε ως μέλος του τον δικηγόρο ενός εκ των κατηγορούμενων βιασμού της Γεωργίας
«Ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ωστόσο, δεν μπορεί να εμπλέκεται σε καταγγελίες θύματος βιασμού για “victim blaming”», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Γεωργία κατήγγειλε ότι την εκφόβισε και από πάνω.
gazzetta.gr
Πώς θα αλλάξετε λάμπα χωρίς σκάλα
Ένας άντρας δείχνει την τεχνική που χρησιμοποιεί για να αλλάξει μια λάμπα σε μια στενή τουαλέτα χωρίς να χρησιμοποιήσει σκάλα. Στηρίζεται ανάμεσα στους τοίχους με τα πόδια και την πλάτη του, και...
www.zougla.gr
Most expensive video game acquisitions – Microsoft to acquire Activision Blizzard for $68.7 billion (infographic)
It is a game-changer in the gaming industry
www.protothema.gr
RImac Technology: Ξεκίνησε τις εργασίες της η ανεξάρτητη θυγατρική της Rimac
Η θυγατρική εταιρία της Rimac θα ασχοληθεί με την εξέλιξη και παραγωγή συστημάτων ηλεκτροκίνησης.
gazzetta.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα» - Προειδοποιεί ο Αρναούτογλου: Πολλά χρόνια είχα να δω μια τέτοια χιονο-εξέλιξη
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Για παραταμένη παγωνιά που ξεκινά από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο προειδοποιούν, οι μετεωρολόγοι - Τι έγραψε ο Σάκης ΑρναούτογλουΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Εντοπίστηκε η υπόγεια αποθήκη στο Μετς, που έγινε κορωνοπάρτι το βράδυ του Σαββάτου
Ο διαχειριστής γνωστής εταιρείας εστίασης φέρεται ότι είναι, σύμφωνα με την αστυνομία, πίσω από το ξέφρενο κορωνοπάρτι που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου...
www.zougla.gr
Τρίκαλα: Με τηλεφωνική απάτη και ένα κλικ έκλεψαν 15.000 ευρώ από ξενοδόχο
Ακόμη μια τηλεφωνική απάτη καταγράφηκε στα Τρίκαλα με θύμα αυτή την φορά έναν ξενοδόχο στα ορεινά του νομού. Ο ξενοδόχος σύμφωνα με το trikalavoice δέχθηκε τηλεφώνημα για κράτηση στο κατάλυμά του στα Τρίκαλα με τον δήθεν πελάτη να ζητά να καταθέσει σε λογαριασμό τα χρήματα για το δωμάτιο. Τότε ισχυρίστηκε πως η εφαρμογή κόλλησε και ... Περισσότερα To άρθρο Τρίκαλα: Με τηλεφωνική απάτη και ένα κλικ έκλεψαν 15.000 ευρώ από ξενοδόχο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορωνοϊός: Στο 6,11% το ποσοστό θετικότητας στο σύνολο των εργαστηριακών ελέγχων
Στο 6,11% είναι το ποσοστό θετικότητας στο σύνολο των εργαστηριακών ελέγχων, σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΥ για τον κορωνοϊό.
iefimerida.gr
Ολυμπιακός: Πρώτη φορά μετά το 1971 δεν έχει νίκη στα τρία πρώτα ματς νέας χρονιάς!
Ήταν οι πρώτες μέρες του 1971 με προπονητή τον Πετρόπουλο που ο Ολυμπιακό δεν είχε νίκες στα τρία πρώτα ματς του νέου έτους κάτι που συνέβη και φέτος εν έτει 2022.
gazzetta.gr
Δύο ελληνικά νησιά στην πρώτη δεκάδα των trending προορισμών για το 2022 -Η λίστα του Tripadvisor
Τα ελληνικά νησιά που ξεχώρισαν στα φετινά Travelers' Choice Awards
www.protothema.gr
Australian Open – Ζβέρεφ: «Νομίζω ότι αρκετοί τενίστες έχουν κορονοϊό στην Αυστραλία»
Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ πιστεύει ότι υπάρχουν πιθανώς περισσότεροι παίκτες στο Australian Open που έχουν κορονοϊό, αλλά δεν υποβάλλονται σε τεστ. Ο Γάλλος Ούγκο Ουμπέρ δήλωσε νωρίτερα την Τετάρτη ότι βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, μια μέρα μετά την ήττα του στον πρώτο γύρο από τον συμπατριώτη του Γκασκέ, αναγκάζοντάς τον να απομονωθεί για μια εβδομάδα στην ... Περισσότερα To άρθρο Australian Open – Ζβέρεφ: «Νομίζω ότι αρκετοί τενίστες έχουν κορονοϊό στην Αυστραλία» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ανδρουλάκης: Ντροπή για την ΝΔ να χρησιμοποιεί τα Rafale για επικοινωνιακή προπαγάνδα
O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγόρησε τη ΝΔ για επικοινωνιακή προπαγάνδα με αφορμή την παραλαβή των έξι πρώτων RafaleΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΕΟΔΥ: Εκεί θα γίνουν δωρεάν rapid test αύριο Πέμπτη (20/1)
Σε 174 σημεία σε όλη τη χώρα Τα σημεία δωρεάν ελέγχου, rapid test, για Covid-19, αύριο Πέμπτη 20 Ιανουαρίου, εκ μέρους του ΕΟΔΥ, είναι τα εξής:   1. Δ. Αμαρουσίου, Σταθμός ΗΣΑΠ Μαρούσι, 09:30-15:00 2. Δ. Πειραιά, Β΄1 ΚΑΠΗ, Βασιλ. Γεωργίου Β’ 12, 09:30-15:00 3. Δ. Αλίμου, Κανάρη 1, παραπλεύρως Δημοτολογίου Αλίμου, 12:00-18:00 4. Δ. […]
www.makeleio.gr
Ντεμπελέ: Τελευταία διορία από Μπαρτσελόνα, «ανανεώνει ή πωλείται τον Γενάρη» επιβεβαίωσε ο Τσάβι
Ο Τσάβι χτύπησε το τελευταίο «καμπανάκι» προς την πλευρά του Ουσμάν Ντεμπελέ, καθώς η διοίκηση της Μπαρτσελόνα είναι αποφασισμένη να τον πουλήσει πριν τη λήξη των μεταγραφών, αν ο Γάλλος δεν συμφωνήσει εντός 24 ωρών στην τελευταία πρόταση ανανέωσης.
gazzetta.gr
Πάρτι στο Μετς: Δικογραφία και 50.000 πρόστιμο στον διοργανωτή
Ο διαχειριστής γνωστής εταιρείας εστίασης φέρεται ότι είναι, σύμφωνα με την αστυνομία, πίσω από το ξέφρενο κορονοπάρτι που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής, σε αποθήκη στο Μετς, όπου η ουρά των αυτοκινήτων έφτανε από την οδό Αρδηττού μέχρι το Α’ Νεκροταφείο, για να πάρουν σειρά οι πελάτες, οι οποίοι σύμφωνα […]
www.makeleio.gr
Βορίδης: Επιλογή της κυβέρνησης να μην μεταφέρει στην αυτοδιοίκηση πρωτοβάθμια υγεία και εκπαίδευση
Επιλογή της κυβέρνησης να διατηρήσει στο κεντρικό κράτος τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας και εκπαίδευσης και να μην τις μεταφέρει στους δήμους, σύμφωνα με τον Μάκη Βορίδη.
iefimerida.gr
Ελβετία – κορονοϊός: Χωρίς τεστ η είσοδος στη χώρα για εμβολιασμένους και νοσήσαντες
Οι εμβολιασμένοι κατά του κορονοϊού ή οι άνθρωποι που έχουν αποθεραπευτεί από τη νόσο δεν θα χρειάζεται στο εξής να παρουσιάσουν ένα τεστ για να μπουν στην Ελβετία. Λαμβάνοντας υπόψη την τεταμένη κατάσταση στα νοσοκομεία, το ομοσπονδιακό Συμβούλιο (η κυβέρνηση) αποφάσισε επίσης κατά τη συνεδρίασή του να παρατείνει τα μέτρα καταπολέμησης της διασποράς του ιού. ... Περισσότερα To άρθρο Ελβετία – κορονοϊός: Χωρίς τεστ η είσοδος στη χώρα για εμβολιασμένους και νοσήσαντες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr