Λέσβος: Ο Πάπας Φραγκίσκος έρχεται στις 5 Δεκεμβρίου – Το νέο του μήνυμα ενόψει της επίσκεψης

Λέσβος: Ο Πάπας Φραγκίσκος έρχεται στις 5 Δεκεμβρίου – Το νέο του μήνυμα ενόψει της επίσκεψης

Ιδιαίτερη αναφορά στη Λέσβο, «στις πηγές της ανθρωπιάς» όπως χαρακτηριστικά αποκαλεί το νησί, είχε το μήνυμα του Πάπα Φραγκίσκου ενόψει της επίσκεψής του στο νησί την ερχόμενη Κυριακή 5 Δεκεμβρίου. «Σκέφτομαι όμως, αναφέρει ο Ποντίφηκας, και αυτούς που τα τελευταία χρόνια, ακόμη και σήμερα, θέλουν να ξεφύγουν από τους πολέμους και τη φτώχεια, φτάνουν στις ... Περισσότερα

To άρθρο Λέσβος: Ο Πάπας Φραγκίσκος έρχεται στις 5 Δεκεμβρίου – Το νέο του μήνυμα ενόψει της επίσκεψης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .


Read full article on: newsit.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Άγριες Μέλισσες: Ο Λάμπρος στην αντίσταση, ενώ ο Άγγελος αλλάζει στρατόπεδο
Δύσκολες αποφάσεις καλούνται να πάρουν ήρωες της επιτυχημένης σειράς του ΑΝΤ1, Άγριες Μέλισσες, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Έτσι στο σημερινό επεισόδιο των Άγριων Μελισσών στον ΑΝΤ1, ο Λάμπρος μετά από όσα έχουν συμβεί αποφασίζει να συμμετέχει στην αντιστασιακή οργάνωση του Πέτρου. Παράλληλα η Αντιγόνη ενημερώνει τον Δούκα για τα κρυφά σχέδια του ... Περισσότερα To άρθρο Άγριες Μέλισσες: Ο Λάμπρος στην αντίσταση, ενώ ο Άγγελος αλλάζει στρατόπεδο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
6 m
www.newsit.gr
Η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σήμερα 24/01
Την ώρα που η κακοκαιρία Ελπίς επελαύνει στην χώρα και χτυπά ανελέητα την Αττική ο κυβερνητικός εκπ΄ροσωπος πραγματοποιεί την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Παρακολουθήστε ζωντανά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου.  Δείτε ζωντανά την ενημέρωση    To άρθρο Η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σήμερα 24/01 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
6 m
www.newsit.gr
Η Honor Swinton Byrne για τη μητέρα της, Tilda Swinton: «Και οδοκαθαριστής να ήθελα να γίνω θα ήταν χαρούμενη»
Η κόρη της χαρισματικής ηθοποιού, με αφορμή το σίκουελ της ταινίας «The Souvenir», όπου πρωταγωνιστεί, μίλησε για την αντισυμβατική εκπαίδευσή της μέσα στη φύση.
7 m
www.protothema.gr
Ο Γιανίκ Σίνερ προκρίθηκε στα προημιτελικά του Australian Open και περιμένει Τσιτσιπά
Ο Ιταλός Γιάνικ Σίνερ έφτασε στους προημιτελικούς του Australian Open για πρώτη φορά, νικώντας με 7-6(3) 6-3 6-4 τον Άλεξ ντε Μιρόν, σε δύο ώρες και 35 λεπτά. Ο Σίνερ, ο οποίος έφτασε επίσης στα προημιτελικά στο ντεμπούτο του στο French Open το 2020, θα αντιμετωπίσει το νικητή της αναμέτρησης μεταξύ του Στέφανου Τσιτσιπά και ... Περισσότερα To άρθρο Ο Γιανίκ Σίνερ προκρίθηκε στα προημιτελικά του Australian Open και περιμένει Τσιτσιπά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στη Σαντορίνη
Σεισμός μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τη Δευτέρα στη ΣαντορίνηΠερισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Αυτή είναι η νέα τάση στα ταξίδια -Την δημιούργησε η πανδημία
Τα «αυθόρμητα ταξίδια» είναι μια ανάγκη που εξελίσσεται σε τάση
7 m
www.protothema.gr
Υπόθεση γυναικοκτονίας στην Κύπρο: Στο εδώλιο 32χρονος - Την σκότωσε και έθαψε σε χωράφι
Ενώπιον δικαστηρίου ο 32χρονος καθ΄ ομολογία δολοφόνος της πρώην φίλης του – Ακούει την ποινή του στις 7 ΦεβρουαρίουΠερισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία-Πατούλης: Καλό θα είναι να περιοριστούν όσο γίνεται οι μετακινήσεις
Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης μιλά στο protothema.gr για την κατάσταση που επικρατεί στα οδικά δίκτυα του λεκανοπεδίου
9 m
www.protothema.gr
Βίντεο ντοκουμέντο: Έλληνας μπασκετμπολίστας κλέβει τους συμπαίκτες του (pics+vid)
Σάλος έχει ξεσπάσει από τη… δράση διάσημου Έλληνα μπασκετμπολίστα στα αποδυτήρια της ομάδας του.Περισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
Δήμαρχος Διονύσου για κακοκαιρία: Είμαστε σε διαρκή ετοιμότητα
Πέρυσι ο δήμος Διονύσου επλήγη σφοδρά από την επέλαση της «Μήδειας», κυρίως από την πτώση δέντρων
9 m
www.protothema.gr
ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ με οδηγία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας προς τους πολίτες
Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας συνιστά στους πολίτες, οι οποίοι διαμένουν στην Αττική και ιδιαίτερα στα βόρεια προάστια, που επικρατεί έντονη χιονόπτωση, καθώς και σε περιοχές σε όλη την επικράτεια, όπου εκδηλώνονται ακραία καιρικά φαινόμενα, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζεται ότι, ενημέρωση σχετικά με διακοπές κυκλοφορίας καθώς και χρήσιμες συμβουλές για […]
www.makeleio.gr
Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στη Σαντορίνη
Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, στις 12:12, στη Σαντορίνη...
www.zougla.gr
H γη της ελιάς: Τεταμένη η κατάσταση ανάμεσα στον Ισίδωρο και τον Κωνσταντίνο
Όλα όσα θα γίνουν απόψε στις 21:00
www.protothema.gr
Δήμαρχος Διονύσου: «Είμαστε σε διαρκή ετοιμότητα»
Δύσκολη χαρακτηρίζει την κατάσταση με την επέλαση της κακοκαιρίας ο δήμαρχος Διονύσου, Γιάννης Καλαφατέλης, ωστόσο τονίζει πως μέχρι στιγμής μόνο κυκλοφοριακά προβλήματα......
www.zougla.gr
Θεολόγος Μαλεσίνας: Πυκνό χιόνι κάλυψε μέχρι και τις βάρκες
Ένα εντυπωσιακό σκηνικό έχει προκαλέσει το πυκνό χιόνι που φέρνει η κακοκαιρία «Ελπίς» στο Θεολόγο Μεσίνας, το οποίο έχει καλύψει μέχρι και τις βάρκες στο μικρό λιμάνι της περιοχής. Η κακοκαιρία έχει κάνει την εμφάνισή της από νωρίς το πρωί σήμερα Δευτέρα (24.1.2022) και ο καλοκαιρινός προορισμός του Θεολόγου έχει μετατραπεί σε… χειμωνιάτικο, καθώς το ... Περισσότερα To άρθρο Θεολόγος Μαλεσίνας: Πυκνό χιόνι κάλυψε μέχρι και τις βάρκες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Το ρόφημα που προστατεύει τις γυναίκες από τον 4ο πιο συχνό καρκίνο
Στη λίστα με τα πολλαπλά οφέλη της κατανάλωσης καφέ μπορούμε να συμπεριλάβουμε και την αντικαρκινική του δράση, δεδομένου ότι νέα έρευνα διαπιστώνει ότι συμβάλει στην πρόληψη του τέταρτου συχνότερου καρκίνου που παρουσιάζεται στις γυναίκες
www.protothema.gr
Χιλιάδες οδηγοί μποτιλιαρισμένοι στην Εθνική Οδό “χωρίς καμία Ελπίδα να φτάσουν στον προορισμό τους”(ΒΙΝΤΕΟ)
Up Stories
www.makeleio.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: «Ρολά» κατεβάζει στις 12:00 στο Δημόσιο - H εγκύκλιος του ΥΠΕΣ
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Οι σφοδρές χιονοπτώσεις κλείνουν το Δημόσιο στις 12:00Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Survivor: Ο πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση από την ομάδα των Διάσημων
Στο χθεσινό επεισόδιο του Survivor, Διάσημοι και οι Μαχητές αγωνίστηκαν...
www.zougla.gr
Υπόθεση Novartis: Στο αρχείο ο φάκελος για Αδωνι Γεωργιάδη και Δημήτρη Αβραμόπουλο
Στο αρχείο μπήκε και ο φάκελος του Αδωνι Γεωργιάδη, αλλά και του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση Novartis.
iefimerida.gr
Καιρός τώρα: Έκλεισε η Κατεχάκη λόγω χιονιού - Χάος και στη Μεσογείων
Τεράστια προβλήματα στους δρόμους της Αθήνας από την κακοκαιρία - Ταλαιπωρία για τους οδηγούς σε Κηφισό, Μεσογείων, Κατεχάκη και Αττική…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Προβλήματα και στον Ηλεκτρικό - Τα δρομολόγια γίνονται στο τμήμα Πειραιάς- Ειρήνη
Σύμφωνα με την ΣΤΑΣΥ σε εξέλιξη είναι οι εργασίες εκχιονισμού στο τμήμα Ειρήνη - Κηφισιά
www.protothema.gr
Ο Ρόμπερτ Ουίλσον συνεργάζεται με τη Λυρική -Τι θα παρουσιάσει ο κορυφαίος αβανγκάρντ σκηνοθέτης
Ο κορυφαίο Ρόμπερτ Ουίλσον συνεργάζεται με την εθνική Λυρική Σκηνή με τον Οθέλλο του Βέρτνι.
iefimerida.gr
«Τα καλύτερά μας χρόνια» επιστρέφουν με νέα πρόσωπα και ακόμα πιο συναρπαστικές περιπέτειες
«Τα καλύτερά μας χρόνια» κάνουν ένα άλμα δύο χρόνων και μας μεταφέρουν στο 1977! Η οικογενειακή σειρά μυθοπλασίας, με πρωταγωνιστές τον Μελέτη Ηλία...
www.zougla.gr
Η κόρη της Βάσως Λασκαράκη παίζει στο χιόνι -Η Εύα Τσιμιτσέλη ψήλωσε πολύ [εικόνες]
Σήμερα ξημέρωσε για όλους μας μια «άσπρη μέρα» με το χιόνι να έχει έρθει στις πιο πολλές περιοχές της Ελλάδας.
iefimerida.gr
Η Ελένη Μενεγάκη ποζάρει στον χιονισμένο κήπο του σπιτιού της
Σε εξέλιξη βρίσκεται το δεύτερο και εντονότερο κύμα της κακοκαιρίας «Ελπίδα»...
www.zougla.gr
Άγριος καβγάς και μεταξύ της Φαίης Σκορδά με τον δικηγόρο του παπά-βιαστή: «Να σας θυμίσω πώς κάνατε καριέρα;»
Mετά την ένταση που επικράτησε με τον Γιώργο Παπαδάκη, ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, δικηγόρος του ιερέα που κατηγορείται ότι βίασε ανήλικη στα Κάτω Πατήσια, μίλησε στο Πρωινό και τα έβαλε με τη Φαίη Σκορδά.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Πού χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες στην Κεντρική Μακεδονία
Αναλυτικά τα σημεία όπου χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες στην Κεντρική Μακεδονία λόγω της κακοκαιρίας.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία Ελπίς: Αποδεσμεύθηκε το προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών
Η κακοκαιρία Ελπίς σαρώνει γι’ άλλη μια ημέρα, ιδιαίτερα την Αττική. Λόγω των καιρικών συνθηκών αποδεσμεύθηκε το προσωπικό των Δημοσίων Υπηρεσιών από τις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας (24.01.2022). Με την κακοκαιρία Ελπίς να μαίνεται, με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, κλήθηκαν οι επικεφαλής εκάστης δημόσιας υπηρεσίας για την αποδέσμευση του προσωπικού τουςστις 12.00 μ.μ. ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία Ελπίς: Αποδεσμεύθηκε το προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
USA: Mother accuses teachers of manipulated child to change gender identity
When schools went to remote learning during the pandemic she said her daughter began returning to her old self & now uses her given name
www.protothema.gr
Προβλήματα στα δρομολόγια του ΗΣΑΠ από την κακοκαιρία
Προβλήματα υπάρχουν στα δρομολόγια στη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ), λόγω της έντονης χιονόπτωσης...
www.zougla.gr
Τηλεκπαίδευση σε περιοχές της Κ. Μακεδονίας που πλήττονται από την κακοκαιρία
Μέσω τηλεκπαίδευσης διεξάγονται τα μαθήματα σε σχολικές μονάδες περιοχών της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου είναι πιο έντονα τα καιρικά φαινόμενα...
www.zougla.gr
Εγκλωβισμένοι οδηγοί στην Τραγάνα -Πού απαγορεύεται η κυκλοφορία σε Βοιωτία και Φθιώτιδα
Μία μικρή ύφεση του φαινομένου προσπαθούν να αξιοποιήσουν στην Εύβοια για να μπορέσουν να παρέμβουν σε κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου και αποκαταστήσουν την κυκλοφορία.
iefimerida.gr
Φθιώτιδα: Χιονίζει ασταμάτητα στην εθνική οδό (ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ)
Με δυσκολία η κίνηση στο κομμάτι του Μαρτίνου εξαιτίας της έντονης χιονόπτωσης… Με ιδιαίτερη ένταση ξεκίνησαν από το πρωί της Δευτέρας (24/1) τα φαινόμενα στην εθνική οδό στο ύψος του Μαρτίνου, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των μετεωρολόγων. Το χιόνι ξεκίνησε περίπου στις 5 το πρωί και μέσα σε τρεις ώρες η έντασή του πολλαπλασιάστηκε με τα […]
www.makeleio.gr
Τζάμα ντι π’.νι και ψ.ρούτς: Οι Βλάχοι ξέρουν και από σούπες!
Λιτές, απλές, με λιγοστά υλικά αλλά ζωογόνες και θερμαντικές, με ζυμωτό ψωμί από δίπλα και λίγο τυρί για να κρατήσουν το σώμα.
www.protothema.gr
To spoiler του Θανάση Πατριαρχέα για τον «Σασμό»
Καλεσμένος στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού ήταν ο Θανάσης Πατριαρχέας...
www.zougla.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Κλείνει η Εθνική Αθηνών - Λαμίας από τις Ράχες της Φθιώτιδας
Χιονίζει ασταμάτητα στην περιοχή Μαρτίνου, Αταλάντης και μέχρι τον 'Αγιο Κωνσταντίνο
www.protothema.gr
Ο Τζόνι Ντεπ θα είναι ο Λουδοβίκος ο 15ος - Όσα γνωρίζουμε για τη νέα του ταινία
Ο Τζόνι Ντεπ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με μια γαλλική ταινία για τον Λουδοβίκο τον 15ο ή αλλιώς «αγαπητό».Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Work From Home: Αυτά είναι τα απαραίτητα αξεσουάρ για το laptop σου
Στην εποχή του work from home, το laptop έχει αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην καθημερινότητά μας. Αποτελώντας τη συσκευή που γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ...
www.zougla.gr
Σύσκεψη στο χιονιά και μέσα από το αυτοκίνητο!
Με την κακοκαιρία Ελπίς ασχολήθηκε η σημερινή σύσκεψη του newsit.gr. Τα προβλήματα μεγάλα όπως φάνηκε και από το γεγονός ότι η Ευαγγελία Τσικρίκα βγήκε από το αυτοκίνητο!  Δείτε όλη την σύσκεψη  To άρθρο Σύσκεψη στο χιονιά και μέσα από το αυτοκίνητο! δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ελεονώρα Μελέτη εναντίον Snik: «Εμείς τα σκουπίδια αναγνωρίζουμε τα σκουπίδια»
Την ανάρτηση που έκανε ο Snik κατά των δημοσιογράφων...
www.zougla.gr
Χιόνια μέχρι τη θάλασσα στη Λήμνο: Δείτε εντυπωσιακές εικόνες
Στα λευκά ντύθηκε η Λήμνος με το χιόνι να φτάνει μέχρι και και σε παραλιακές περιοχές όπως στην Μύρινα. Οι δρόμοι στη Λήμνο....
www.zougla.gr
Μυστήριο στη Βρετανία: Γιατί εξαφανίζονται τα παλιά γραμματοκιβώτια
Οι αρχές πιστεύουν πως τα κλεμμένα γραμματοκιβώτια πωλούνται σε συλλέκτες, σε όλο τον κόσμο
www.protothema.gr
Βανδαλισμοί στο 1ο ΕΠΑΛ Σπάρτης μετά από κατάληψη – Εικόνες ντροπής – Την ποινική δίωξη όλων των μαθητών και εξωσχολικών ζήτησε ο Δήμαρχος Σπάρτης
Τις ζημιές φέρεται να έκαναν και εξωσχολικά άτομα που εισήλθαν στο χώρο κατά τη διάρκεια της κατάληψης Εικόνες καταστροφής καταγράφηκαν στο κτίριο του 1ου ΕΠΑΛ Σπάρτης και βρισκόταν υπό κατάληψη για μία εβδομάδα. Άτομα που μετείχαν ή εισήλθαν στο χώρο του σχολείου, ενώ αυτό βρισκόταν υπό κατάληψη, προκάλεσαν καταστροφές στους χώρους της σχολικής μονάδας. Στη […]
www.makeleio.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς», Meteo: Επιδείνωση με πυκνό χιόνι -Χιόνια μέχρι αύριο πρωί στην Αττική
Νέα ενημέρωση για τις χιονοπτώσεις της κακοκαιρίας «Ελπίς» εξέδωσε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
iefimerida.gr
Μυστήριο στη Βρετανία: Γιατί εξαφανίζονται τα παλιά γραμματοκιβώτια
Οι αρχές πιστεύουν πως τα κλεμμένα γραμματοκιβώτια πωλούνται σε συλλέκτες, σε όλο τον κόσμο
www.protothema.gr
Προβλήματα στον Ηλεκτρικό: Εργασίες εκχιονισμού για να περάσουν οι συρμοί
Προβλήματα και στον Ηλεκτρικό από την κακοκαιρία.
gazzetta.gr