Λιβύη: Αμφίβολο το αν μπορεί να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα για τις προεδρικές εκλογές -Τι δηλώνει ο ΥΠΕΣ

Ο υπουργός Εσωτερικών της Λιβύης, Χάλεντ Μάζεν, εξέφρασε αμφιβολίες, το βράδυ της Τρίτης, για το κατά πόσο είναι εφικτό να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα των προεδρικών εκλογών, που είναι προγραμματισμένες για τις 24 Δεκεμβρίου.
Read full article on: iefimerida.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Πάνος Νάτσης: Οι τελευταίες του στιγμές στα γενέθλια της Αλεξάνδρας Ταβουλάρη πριν σκοτωθεί σε τροχαίο
Με τους συμπρωταγωνιστές του στην παράσταση “Όποιος θέλει να χωρίσει, να σηκώσει το χέρι του”, βρισκόταν ο ηθοποιός Πάνος Νάτσης, λίγες ώρες πριν σκοτωθεί σε τροχαίο στο Μεταξουργείο.   Ο Πάνος Νάτσης σκοτώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 29 Ιανουαρίου 2022, στις 6.30, όταν η μηχανή του συγκρούστηκε με φορτηγό, στη συμβολή των οδών Δεληγιώργη και Κεραμεικού. Σπύρος Μπιμπίλας ... Περισσότερα To άρθρο Πάνος Νάτσης: Οι τελευταίες του στιγμές στα γενέθλια της Αλεξάνδρας Ταβουλάρη πριν σκοτωθεί σε τροχαίο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
5 m
www.newsit.gr
Χόρνετς - Λέικερς: Το «είσαι πολύ μικρός» του Μπρίτζες στον Ουέστμπρουκ που του έφερε την τεχνική ποινή (vid)
Ο 23χρονος φόργουορντ των Χόρνετς θέλησε να... πικάρει τον Ράσελ Ουέστμπρουκ για το μαρκάρισμά του, κάτι που δεν δέχθηκαν οι διαιτητές και τον χρέωσαν με τεχνική ποινή.
8 m
gazzetta.gr
Ρόδος: Μήνυσε τον γιο της επειδή εισέπραττε τη σύνταξή της
Έκανε τα χαρτιά για τη σύνταξη της μητέρας του, αλλά δήλωσε τον τραπεζικό λογαριασμό της συζύγου του για την κατάθεσή της. Ο λόγος για έναν 45χρονο στη Ρόδο, σε βάρος του οποίου η 85χρονη μητέρα του υπέβαλε μήνυση, καταγγέλλοντάς τον ότι εδώ και έναν χρόνο εισπράττει εκείνος τα χρήματα της σύνταξής της, χωρίς η ίδια […]
www.makeleio.gr
Πιερρακάκης: 500 εκατ. ηλεκτρονικές συναλλαγές το χρόνο
Στην κατακόρυφη αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών με το Δημόσιο αναφέρθηκε μιλώντας στη Βουλή ο Κυριάκος ΠιερρακάκηςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Εισαγγελική παρέμβαση για ρατσιστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη
Εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε η καταγγελλόμενη ως φασιστική επίθεση σε βάρος προσφυγόπουλου που φοιτά στο Διαπολιτισμικό Λύκειο Ευόσμου...
www.zougla.gr
Ιδού το πιο προσιτό plug in υβριδικό μοντέλο της αγοράς - Έχεις 204 άλογα και καίει 1,2 λτ./100 χλμ. [τιμές]
Η plug-in υβριδική έκδοση του SEAT Leon αποδίδει 204 ίππους στα 1.400 κυβικά εκατοστά, καταναλώνει 1,2 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα και προσφέρεται σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή τη δεδομένη στιγμή.
iefimerida.gr
Super League 1, Λαμία -ΟΦΗ (15:00, Cosmote Sport 3)
Η Λαμία με την ψυχολογία στα ύψη από την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου υποδέχεται στην έδρα της τον ΟΦΗ σ' αγώνα της 20ης ημέρας της Super League 1
www.protothema.gr
Παναιτωλικός – Άρης: Οι εκλεκτοί του Μάντζιου για Αγρίνιο
Ο Άρης ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αυριανό (29/01) αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, με τον Άκη Μάντζιο να μην υπολογίζει στους Φακούντο Μπερτόγλιο και Ντένις, οι οποίοι είναι ανέτοιμοι. Εκτός παραμένει και ο Τζέιμς Τζέγκο που έχει υποχρεώσεις με την Εθνική Αυστραλίας. Στόχος του Άρη είναι η επιστροφή στις νίκες μετά τα ... Περισσότερα To άρθρο Παναιτωλικός – Άρης: Οι εκλεκτοί του Μάντζιου για Αγρίνιο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
SpaceX: Κέρδισε εισιτήριο για ταξίδι στο Διάστημα, αλλά έχασε την ευκαιρία γιατί ήταν... υπέρβαρος!
Στα ψιλά  γράμματα με τους όρους του διαγωνισμού έγραφε ότι το βάρος δεν θα έπρεπε να ξεπερνά τα 113 κιλά - Δώρισε το εισιτήριο στον φίλο του
www.protothema.gr
Πάνος Νάτσης: H τελευταία ανάρτηση πριν το θάνατό του
Ο ηθοποιός Πάνος Νάτσης έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, σε ηλικία μόλις 31 ετών. Έφυγε απο τη ζωή τα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Εθελόντρια τραγουδά στη φάλαινα την ώρα που δίνει μάχη για τη ζωή – Το βίντεο που συγκινεί
Συγκίνηση προκαλεί ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Σε αυτό καταγράφεται μία εθελόντρια από την All For Blue Organization να βρίσκεται δίπλα στη νεαρή φάλαινα και να της τραγουδάει, δίνοντας με αυτό τον τρόπο στοργή και δύναμη να συνεχίσει τη μάχη για τη ζωή.
www.makeleio.gr
Η Μπάρκα τραγουδάει Πρωτοψάλτη και το Instagram δεν το πιστεύει - Το σχόλιο της Σταυροπούλου
Ένα βίντεο της αγαπημένης παρουσιάστριας που αγάπησε το κοινό.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Μαρία Ντάνου και Απόστολος Αγγέλης Σημαιοφόροι της Ελλάδας στο Πεκίνο
Οι πρωταθλητές της χιονοδρομίας Μαρία Ντάνου και Απόστολος Αγγέλης θα είναι οι Σημαιοφόροι της Ελλάδας στην Τελετή Εναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Πεκίνο 2022», την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου. Kαι για τους δύο αθλητές αυτή θα είναι η Τρίτη συμμετοχή σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Η ελληνική ομάδα για το Πεκίνο συνολικά είναι: Απόστολος Αγγέλης, Μαρία Ντάνου ... Περισσότερα To άρθρο Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Μαρία Ντάνου και Απόστολος Αγγέλης Σημαιοφόροι της Ελλάδας στο Πεκίνο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πρόταση μομφής -Κεγκέρογλου: Απογοητευτικοί οι κοινωνικοί και οικονομικοί δείκτες
Για απογοητευτικά στοιχεία στους κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες έκανε λόγο ο Βασίλης Κεγκέρογλου του ΚΙΝΑΛ, κατά τη συζήτηση για την πρόταση μομφής.
iefimerida.gr
Χ. Σταϊκούρας: Οι περισσότεροι θα πληρώσουν λιγότερο ΕΝΦΙΑ το 2022
Οι περισσότεροι πολίτες θα πληρώσουν ακόμη λιγότερο ΕΝΦΙΑ, κατά μόνιμο τρόπο, από το 2022 με κοινωνικά πιο δίκαιο τρόπο, είπε ο ο υπουργός...
www.zougla.gr
Τι απέγιναν δισεκατομμύρια ράβδοι χρυσού των Ναζί;
Όταν φάνηκε ότι το Γ’ Ράιχ θα θαβόταν στις στάχτες του πολέμου το 1945, οι ναζί ηγέτες άρχισαν να κρύβουν μαζικά τους θησαυρούς που είχαν λεηλατήσει μαζικά από την Ευρώπη κατά τα προηγούμενα χρόνια. Ανεκτίμητης αξίας έργα τέχνης και ασημικά από σπίτια εβραίων που είχαν σταλεί στους θαλάμους αερίων, αρχαιολογικοί θησαυροί, πίνακες και γλυπτά από […]
www.makeleio.gr
Α1 χάντμπολ γυναικών: Αναβολή στο ΠΑΟΚ – ΟΦΝ Ιωνίας λόγω κρουσμάτων covid
Αναβάλλεται το αυριανό μεγάλο ντέρμπι των play off στις γυναίκες μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦ Νέας Ιωνίας, λόγω κρουσμάτων κορονοϊού στην ομάδα του «δικεφάλου».
gazzetta.gr
Κόντρα Πολάκη – Μαρκόπουλου: “Είσαι Γκέμπελς” – “Το φούμο που θα φας θα φανεί και στα Σφακιά”
Άγρια κόντρα στη συζήτηση στη Βουλή για την πρόταση δυσπιστίας, μεταξύ του Παύλου Πολάκη και του Δημήτρη Μαρκόπουλου. “Μιλάω μετά από σένα Μαρκόπουλε. Μετά την γκεμπελίστικου χαρακτήρα ομιλία του κ. Μαρκόπουλου, έχω να κάνω την εξής πρόκληση στους βουλευτές της ΝΔ. Επαναλαμβάνετε όλοι, γιατί είναι προφανώς το Non paper, ότι κάναμε την πρόταση μομφής όχι […]
www.makeleio.gr
Πάνος Νάτσης – Σπύρος Μπιμπίλας στο newsit.gr για το θανατηφόρο τροχαίο: Είμαι πολύ χάλια για να μιλήσω
Σοκ και θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο για τον ξαφνικό χαμό Πάνου Νάτση, ο οποίος σκοτώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 29 Ιανουαρίου σε τροχαίο. Για τον 31χρονο ηθοποιό μίλησε στο newsit.gr o πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών Σπύρος Μπιμπίλας.   «Δεν μπορώ να το πιστέψω! Παίζαμε μαζί στην σειρά «Σέρρες» που ήταν ο πρωταγωνιστής. Κάναμε τα γυρίσματα. ... Περισσότερα To άρθρο Πάνος Νάτσης – Σπύρος Μπιμπίλας στο newsit.gr για το θανατηφόρο τροχαίο: Είμαι πολύ χάλια για να μιλήσω δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σπύρος Μπιμπίλας στο newsit.gr για τον θάνατο του Πάνου Νάτση: Δεν μπορώ να το πιστέψω, το έμαθα από συναδέλφους
Σοκ και θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο για τον ξαφνικό χαμό του Πάνου Νάτση, ο οποίος σκοτώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 29 Ιανουαρίου σε τροχαίο. Για τον 31χρονο ηθοποιό μίλησε στο newsit.gr o πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών Σπύρος Μπιμπίλας.   «Δεν μπορώ να το πιστέψω! Παίζαμε μαζί στην σειρά «Σέρρες» που ήταν ο πρωταγωνιστής. Κάναμε τα ... Περισσότερα To άρθρο Σπύρος Μπιμπίλας στο newsit.gr για τον θάνατο του Πάνου Νάτση: Δεν μπορώ να το πιστέψω, το έμαθα από συναδέλφους δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Καιρός: «Σαρώνει» τη χώρα το νέο κύμα κακοκαιρίας - Ποιες περιοχές «ντύθηκαν» στα λευκά (pics&vid)
Καιρός: H κατάβαση ψυχρότερων αερίων μαζών έριξε εκ νέου τη θερμοκρασία, ντύνοντας στα λευκά και πάλι αρκετές περιοχές της χώρας.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πιερρακάκης: Το πρώτο μάθημα είναι ότι υπάρχει ευθύνη στη βάρδια
Υπενθύμιζε από τη Βουλή πως από 8,8 εκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές το 2018, σήμερα είμαστε στα 567 εκατομμύρια, «δηλαδή, γλυτώνουμε 60 ουρές σε κάθε Έλληνα πολίτη»
www.protothema.gr
Αυτή την Κυριακή το Πρώτο Θέμα και το ekioskys.gr σας κάνουν δώρο 1 αντισηπτικό χεριών SEPTONA MILD ANTISEPTIC LOTION 80ml, 70% ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ
Αυτή την Κυριακή, το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ και το ekioskys.gr σας κάνουν ΔΩΡΟ 1 αντισηπτικό χεριών SEPTONA MILD ANTISEPTIC LOTION 80ml, 70% ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ, με οποιαδήποτε ηλεκτρονική παραγγελία άνω των 5€ στο eKioskys.gr ή στο eKiosky’s app
www.protothema.gr
Απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο «Μορέας»
Απαραίτητη η χρήση αντιλισθητικών αλυσίδων στο τμήμα από Κόρινθο έως Καλαμάτα - Θα ισχύσει από σήμερα το μεσημέρι μέχρι αύριο το πρωί
www.protothema.gr
Κρίσιμη αλλά σταθερή η κατάσταση της μικρής φάλαινας -Αμυράς: Κακό σημάδι ότι επέστρεψε στα ρηχά
Κορυφώνεται η αγωνία για τη μικρή φάλαινα που εντοπίστηκε να πλέει σε ρηχά νερά στον Άλιμο.
iefimerida.gr
ΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Ο ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΥΠΕΓΡΑΦΕ… ΑΣΧΕΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΕΚΑΔΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ… ΣΝΑΚ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ
Δεν είναι μόνο ανίκανοι, δεν είναι μόνο άχρηστοι και επικίνδυνοι, είναι και εντελώς …χαβαλέδες! Ο λόγος για τον Κούλη αλλά και για την παρέα των κολλητών του στους οποίους έχει αναθέσει να μας κυβερνούν, να παίζουν με τις τύχες και τις ζωές μας ακόμη και σε συνθήκες δύσκολες και εντελώς έκτακτες όπως συνέβη τις προηγούμενες […]
www.makeleio.gr
Australian Open: Πρόστιμο 12.000 δολαρίων στον Μεντβέντεφ και 5.000 στον Τσιτσιπά
Με συνολικό πρόστιμο 12.000 δολαρίων τιμωρήθηκε ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ για το ξέσπασμά του στον διαιτητή στον χθεσινό ημιτελικό του Australian Open με τον Στέφανο Τσιτσιπά, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι διοργανωτές. Επίσης, επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 δολαρίων και στον Έλληνα τενίστα για παράβαση του κώδικα δεοντολογίας στο ίδιο παιχνίδι. Το πρόστιμο του Μεντβέντεφ χωρίζεται σε δύο μέρη: […]
www.makeleio.gr
Προσοχή! Αυτά τα ποτά ανεβάζουν τη χοληστερίνη!
Κάποιες διατροφικές επιλογές μπορεί να επηρεάζουν τα επίπεδα χοληστερίνης πολύ περισσότερο απ' όσο νομίζουμε. Στην κατηγορία των πόσιμων εντοπίζουμε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις που μπορεί να βλάψουν την υγεία μας αν έχουμε πρόβλημα με τη χοληστερίνη.
www.protothema.gr
Στροφή της Bentley στην ηλεκτροκίνηση
Η ιστορική βρετανική μάρκα Bentley έχει ήδη ανακοινώσει ένα πρόγραμμα με την ονομασία “Five-in-Five”.
www.protothema.gr
Αυτά τα 3 ζώδια είναι φτιαγμένα για γάμο
Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν τους το 'χαμε.
www.protothema.gr
Δες τον δρόμο που σου δείχνει το Φεγγάρι από 01/02 έως 15/02
Πώς θα είναι η κάθε μέρα, για το πρώτο 15μερο του Φεβρουαρίου;Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κρίσιμη η υγεία της νεαρής ραμφοφάλαινας (vid)
Η κατάσταση της υγείας του θαλάσσιου κήτους παραμένει σταθερή, αλλά κρίσιμη καθώς συνεχίζεται η επιχείρηση διάσωσης της νεαρής ραμφοφάλαινας (Ziphius cavirostris).
gazzetta.gr
Ολυμπιακός: Εύκολο πέρασμα από την Δράμα (27-35)
Εύκολο μεσημέρι για τον Ολυμπιακό μέσα στην Δράμα (27-35) διατηρεί τις ελπίδες του για την δεύτερη θέση στα play off.
gazzetta.gr
Σχολεία: Πότε και πόσα self test θα κάνουν μαθητές και εκπαιδευτικοί αυτή την εβδομάδα
Οδηγίες για τη διενέργεια self test se μαθητές κκαι καθηγητέςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σάββας Πούμπουρας: Όταν έπεφτα για ύπνο, έλεγα ας μη ξυπνήσω αύριο
Ο Σάββας Πούμπουρας εξομολογείται άγνωστες πτυχές της καθημερινότητάς του. Για την μάχη που έδωσε με την κατάθλιψη και πως διαχειρίστηκε αυτήν την δύσκολη περίοδο της ζωής του μίλησε ο Σάββας Πούμπουρας στην εκπομπή Όλα για την υγεία μου. «Όταν έπεφτα για ύπνο, έλεγα ας μη ξυπνήσω αύριο για να μη βιώσω όλα αυτά τα πράγματα. ... Περισσότερα To άρθρο Σάββας Πούμπουρας: Όταν έπεφτα για ύπνο, έλεγα ας μη ξυπνήσω αύριο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αναστασιάδης για Βαρώσια: Θα καταθέσει πρόταση για Κυπριακό και ΜΟΕ
«Δεν παύουμε να ενεργούμε με κάθε τρόπο, ώστε να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των νόμιμων κατοίκων της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Εξοικονομώ 2021: Σε εξέλιξη οι αιτήσεις - Ποιοι είναι δικαιούχοι
Εξοικονομώ - Αυτονομώ: Ανοικτή είναι η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021», στην ψηφιακή πλατφόρμα https://exoikonomo2021.gov.gr/, ταυτόχρονα για όλη την…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Παναθηναϊκός-Αστέρας Τρίπολης: Στην ενδεκάδα Αλεξανδρόπουλος και Παλάσιος
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προτίμησε τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο αντί του Ραμόν Λούντκβιστ ενώ επανέφερε στο αρχικό σχήμα τον Σεμπάστιαν Παλάσιος αντί του Ματέους Βιτάλ.
gazzetta.gr
Νεκρός σε τροχαίο ο ηθοποιός Πάνος Νάτσης
Έχασε τη ζωή του σε ηλικία 31 ετών, μετά από τροχαίο δυστύχημα με μηχανή, ο ηθοποίος Πάνος Νάτσης. «Αδύνατον να δεχθούμε αυτό το τραγικό νέο», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας στο Facebook. Η ανάρτηση του κ. Μπιμπίλα: «Συγκλονισμένοι και άφωνοι έχουμε μείνει όλοι από τον τραγικό θάνατο σε τροχαίο του νεαρού ηθοποιού Πάνου Νάτση, του πρωταγωνιστή […]
www.makeleio.gr
Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Νέες καταγγελίες «βόμβα» για εμπλεκόμενο
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της 24χρονης Γεωργίας, η οποία κατήγγειλε τον βιασμό της παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε πολυτελές ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Δύο νέες καταγγελίες έρχονται «στο φως» από κοπέλες που κατονομάζουν ως βιαστή τους εμπλεκόμενο στην υπόθεση.  Τις επόμενες ώρες, με πιο πιθανό την προσεχή Δευτέρα, οι ανακριτικές αρχές περιμένουν τα ... Περισσότερα To άρθρο Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Νέες καταγγελίες «βόμβα» για εμπλεκόμενο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Καιρός: Για ισχυρές καταιγίδες τη νύχτα στην Αττική προειδοποιεί ο Καλλιάνος, κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων
Σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη τα πιο ισχυρά φαινόμενα, ήδη χιονίζει στη Φθιώτιδα - Το λιώσιμο των πάγων και ισχυροί άνεμοι στην Αττική ίσως προκαλέσουν προβλήματα τη νύχτα, προειδοποιεί ο μετεωρολόγος και βουλευτής της ΝΔ
www.protothema.gr
Φιορεντίνα: Ανακοίνωσε Καμπράλ για αντι-Βλάχοβιτς
Άμεση ήταν η ολοκλήρωση της απόκτησης του Αρτούρ Καμπράλ για τη Φιορεντίνα που δεν θέλησε να ρισκάρει και να χάσει χρόνο όσον αφορά στον αντικαταστάτη του Ντούσαν Βλάχοβιτς στην επίθεση.
gazzetta.gr
Θετικός στον κορονοϊό ο προπονητής της ΑΕΚ Στέφανος Δέδας
Θετικός στον κορονοϊό διαγνώστηκε ο προπονητής της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ, Στέφανος Δέδας, λίγες ώρες πριν από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στα Άνω Λιόσια για τη Basket League. Ο Στέφανος Δέδας δεν παρουσιάζει συμπτώματα κι έχει ήδη απομονωθεί. Φυσικά δεν θα κάτσει στον πάγκο της ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Η ανακοίνωση της ... Περισσότερα To άρθρο Θετικός στον κορονοϊό ο προπονητής της ΑΕΚ Στέφανος Δέδας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σχολεία: Τι ισχύει για τα self test στις περιοχές που επηρεάστηκαν από την κακοκαιρία
Στα θρανία θα επιστέψουν οι μαθητές των σχολείων που έμειναν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας. Μαθητές και εκπαιδευτικοί στις πληγείσες περιοχές θα κάνουν ένα επιπλέον τεστ αυτή την εβδομάδα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας οι μαθητές, εμβολιασμένοι και μη, καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί, όσων σχολείων βρίσκονταν σε αναστολή λειτουργίας την προηγούμενη εβδομάδα λόγω […]
www.makeleio.gr
Σαλαμίνα: Κρίσιμη αλλά σταθερή η κατάσταση της υγείας της νεαρής φάλαινας – Δεν επιστρέφει στα βαθιά
Η κατάσταση της υγείας της νεαρής φάλαινας που βρέθηκε στον Άλιμο και πλέον βρίσκεται στη Σαλαμίνα είναι κρίσιμη αλλά σταθερή. Χθες βράδυ σκάφη του Λιμενικού Σώματος οδήγησαν τη μικρή φάλαινα σε απόσταση δύο ναυτικών μιλίων από την ακτή του Παλαιού Φαλήρου, μετά τη διαπίστωση των κτηνιάτρων ότι είχε αποκαταστήσει σε ικανοποιητικό βαθμό την πλευστότητα της ... Περισσότερα To άρθρο Σαλαμίνα: Κρίσιμη αλλά σταθερή η κατάσταση της υγείας της νεαρής φάλαινας – Δεν επιστρέφει στα βαθιά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τα 10 πράγματα που θα προσέξει μία γυναίκα σε έναν άντρα
Μία πολύ χρήσιμη λίστα για να μην μπερδευόμαστε.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δουβαλίδης: Πρεμιέρα με 7.93 στη Θεσσαλονίκη
Νικητής ο Κώστας Δουβαλίδης στα60μ. με εμπόδια στο πρώτο εγχώριο μίτινγκ της χρονιάς στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.
gazzetta.gr