Λουτσέσκου: «Δίκαιη η νίκη του Ολυμπιακού»

Δίκαιη χαρακτήρισε ο Ραζβάν Λουτσέσκου τη νίκη (2-1) του Ολυμπιακού επί του ΠΑΟΚ, μετά το ντέρμπι στο «Καραϊσκάκη», τονίζοντας...
Read full article on: zougla.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Άδωνις Γεωργιάδης: Είσαι ο Τσίπρας και μιλάς μετά τη Μάνδρα και το Μάτι;
Έξαλλος με την κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Αν και ζήτησε συγγνώμη για τα όσα έγιναν με την κακοκαιρία, ο υπουργός Ανάπτυξης έκανε αναφορά σε Μάνδρα και Μάτι. «Ναι υπήρξαν προβλήματα στη διαχείριση αυτού του χιονιά, ναι υπήρξαν προβλήματα το καλοκαίρι με τις πυρκαγιές, ναι υπήρξαν προβλήματα πέρυσι ... Περισσότερα To άρθρο Άδωνις Γεωργιάδης: Είσαι ο Τσίπρας και μιλάς μετά τη Μάνδρα και το Μάτι; δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
4 m
www.newsit.gr
ΑΕΚ: Εξελίξεις στα μεταγραφικά - Στο προσκήνιο... νέος υποψήφιος (photos)
ΑΕΚ: Στην τελική ευθεία φαίνεται πως μπαίνει η μεταγραφή ενός μέσου στην ΈνωσηΠερισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Λαβρόφ: Η Ρωσία δεν θέλει πόλεμο με την Ουκρανία αλλά δεν θα αγνοήσει και τα συμφέροντά της
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας αναφέρθηκε στις προτάσεις που κατέθεσαν οι ΗΠΑΠερισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
Λούνα παρκ με παράξενη κλίση μπερδεύει τους επισκέπτες (Μεξικό)
Ένα κεκλιμένο χωριό διαταράσσει έντονα την ισορροπία των επισκεπτών στο λούνα παρκ Xenses στην Playa del Carmen του Μεξικού. Οι επισκέπτες περπατούν σε ένα...
8 m
www.zougla.gr
Κατερίνα Καινούργιου σε Νίκο Κοκλώνη: «Έναν άντρα σαν εσένα θέλω να παντρευτώ»
Αποκάλυψε και έναν χιουμοριστικό διάλογό τουςΠερισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
Αυτά είναι τα ζώδια με την χαμηλότερη αυτοεκτίμηση
Δύσκολα πιστεύουν στον εαυτό τους.
9 m
www.protothema.gr
Το νικηφόρο σερί του ΠΑΟΚ και το αήττητο του Ολυμπιακού
Με ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα το ντέρμπι της Τούμπας στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα». Η Super League συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο με την 20ή αγωνιστική και τα βλέμματα στρέφονται στην Τούμπα. Την Κυριακή, στις 19:30, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι κορυφής του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με 9 ... Περισσότερα To άρθρο Το νικηφόρο σερί του ΠΑΟΚ και το αήττητο του Ολυμπιακού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Η Ελπίδα αποκάλυψε την «γύμνια» όλων
Με το θέμα της κακοκαιρίας ασχολήθηκε αποκλειστικά η σημερινή σύσκεψη του newsit.gr. Και με όλα όσα πέρασαν οι πολίτες και εξακολουθούν να περνούν. Και όσα έγιναν λάθος και όσα έπρεπε να είχαν διορθωθεί από πέρυσι που χτύπησε η Μήδεια και για τις ευθύνες που έχουν όλοι. Δείτε όλη την σύσκεψη   To άρθρο Η Ελπίδα αποκάλυψε την «γύμνια» όλων δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΕΛΠΙΔΑ: ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΟΚΑΡΟΥΝ – ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΚΘΕΤΟΥΝ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ – ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΑΖΕΥΟΥΝ ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΝΟΙΚΙΑΣΟΥΝ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ(ΒΙΝΤΕΟ)
Αν και οι κεντρικές οδικές αρτηρίες έχουν καθαριστεί, το χιόνι παραμένει στα στενά, και οι δρόμοι έχουν πιάσει πάγο και είναι απροσπέλαστοι, με την ταλαιπωρία των κατοίκων να μην έχει τελειωμό. Βάζουν ρεφενέ χρήματα για να νοικιάσουν μπουλντόζα για να ανοίξουν το δρόμο Στο mega μίλησε ο κ. Ηλίας, κάτοικος Πεντέλης, ο οποίος καταγγέλλει ότι μαζί με […]
www.makeleio.gr
Αττική Οδός: Αυτή είναι η πρώτη αγωγή οδηγού για το μαρτύριο στα χιόνια – Το ποσό που διεκδικεί
Η Αττική Οδός συνδυάστηκε με τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής της. Εγκλωβισμένη και ξεχασμένη για ώρες, μέσα στα χιόνια, ζητάει πλέον να αποζημιωθεί για τα όσα έζησε κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας… Εγκλωβισμένη οδηγός που παρέμεινε στην Αττική Οδό για πάνω από 16 ώρες κατέθεσε ήδη αγωγή στο αρμόδιο δικαστήριο μη αποδεχόμενη το ποσό συμβιβασμού ... Περισσότερα To άρθρο Αττική Οδός: Αυτή είναι η πρώτη αγωγή οδηγού για το μαρτύριο στα χιόνια – Το ποσό που διεκδικεί δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αττική Οδός: Αυτός είναι ο εθελοντής που απεγκλώβισε 200 οχήματα μόνος του
Ο Νίκος Σκουρής και το θηριώδες τζιπ του κατάφεραν να απεγκλωβίσουν πάνω από 200 οχήματα στην Αττική Οδό.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Χαλκιδική: Οινοποιείο «θάβει» μπουκάλια κρασιού στο κτήμα για υπεδάφια παλαίωση
Δεν πρόκειται για κάποιο εναλλακτικό κυνήγι θησαυρού αλλά για μια ιδέα που είχαν οι υπεύθυνοι της οινοποιίας στη ΧαλκιδικήΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Φορολοταρία αποδείξεων: Σε μια ώρα η κλήρωση
Σήμερα η 60η Δημόσια Κλήρωση της φορολοταρίας για συναλλαγές Δεκεμβρίου 2021 - Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 12:30
www.protothema.gr
Ρωσία: Δεν θέλουμε πόλεμο με την Ουκρανία – Καλύτερες οι προτάσεις των ΗΠΑ από του ΝΑΤΟ
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας δήλωσε σήμερα (28.01.2022) πως η Μόσχα δεν θέλει πόλεμο με την Ουκρανία και μίλησε θετικά για τις προτάσεις ασφαλείας που έλαβε από τις ΗΠΑ.  Οι αμερικανικές προτάσεις είναι καλύτερες από τις προτάσεις που διατυπώθηκαν από το ΝΑΤΟ, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος πρόσθεσε πως περιμένει ... Περισσότερα To άρθρο Ρωσία: Δεν θέλουμε πόλεμο με την Ουκρανία – Καλύτερες οι προτάσεις των ΗΠΑ από του ΝΑΤΟ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΤΙ ΛΕΣ ΤΩΡΑ; Σε ποιες περιοχές το θερμόμετρο έδειξε 15 βαθμούς κάτω από το μηδέν
Δριμύ ψύχος επικρατεί και σήμερα, Παρασκευή σε πολλές περιοχές της χώρας με το θερμόμετρο να δείχνει μείον. Συγκεκριμένα, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας, με τον ισχυρότερο παγετό να σημειώνεται στη Βοιωτία, αφού η χαμηλότερη τιμή καταγράφηκε στη Θήβα (Νέα Οδό) με -14,7 °C. Σύμφωνα με το δίκτυο των αυτόματων […]
www.makeleio.gr
Νορβηγός πρέσβης στο Newsbomb.gr: Με ρωτούσαν φίλοι μου αν μπορούσαν να έρθουν για σκι στην Ελλάδα!
Ο πρέσβης της Νορβηγίας στην Ελλάδα, Φροντ Οβερλαντ Αντερσεν, μίλησε στο Newsbomb.gr με αφορμή την εμπειρία του από την κακοκαιρία…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Γαλλία: Παρά την ένταση με την Ουκρανία, ακόμη υπάρχει δυνατότητα για διάλογο με τη Ρωσία, λέει ο Λε Ντριάν
Αν και η κατάσταση σχετικά με την Ουκρανία είναι πολύ τεταμένη, ακόμη υπάρχει δυνατότητα για διάλογο με τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος ΥΠΕΞ Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν.
iefimerida.gr
Βαλέρια Κουρούπη για την κακοκαιρία: Αισθάνθηκα πολίτης 5ης κατηγορίας
«Μείναμε χωρίς ρεύμα, που το χρυσοπληρώνουμε και όταν φυσάει, όταν έχει καύσωνα ή χιόνια δεν έχουμε ρεύμα», είπε οργισμένη η ηθοποιός
www.protothema.gr
Βαρθολομιό: Δηλητηρίασαν σκυλιά με δόλωμα δηλητηριασμένα ζώα
Στην προκειμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκαν πουλιά για να θανατώσουν σκύλους 
www.protothema.gr
Κτηνωδία στο Βαρθολομιό: Δηλητηρίασαν σκυλιά με δόλωμα δηλητηριασμένα πουλιά
Στην προκειμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκαν πουλιά για να θανατώσουν σκύλους 
www.protothema.gr
Εκχιονιστικά χωρίς καύσιμα: Σε μια νορμάλ χώρα θα ήταν το τρολ της ημέρας
Ούτε χιούμορ, ούτε καν απογοήτευση. Η ελληνική είδηση της χτεσινής μέρας, αν μη τι άλλο προκαλεί.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο γιος της Ανίτα Μπραντ είναι ίδιος η μητέρα του -Βγήκαν βόλτα στα χιόνια κι έβγαλαν σέλφι [εικόνες]
Η Ανίτα Μπραντ πήγε βόλτα στα χιόνια με τον γιο της, Χρήστο.
iefimerida.gr
ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ! Κατατέθηκε η πρώτη αγωγή κατά της εταιρίας από εγκλωβισμένη οδηγό!
Εγκλωβισμένη οδηγός που παρέμεινε στην ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ για πάνω από 16 ώρες κατέθεσε ήδη αγωγή στο αρμόδιο Δικαστήριο μη αποδεχόμενη το ποσό συμβιβασμού που ανακοινώθηκε. Με την αγωγή της διεκδικεί να της επιδικασθεί χρηματική ικανοποίηση για την ηθική της βλάβη ποσού 10.000 ευρώ, επικαλούμενη μεταξύ άλλων την απίστευτη ταλαιπωρία της, αλλά και το γεγονός ότι χρησιμοποιεί σε καθημερινή βάση […]
www.makeleio.gr
Super League: Ο Πορτογάλος Γκοντίνιο διαιτητής στην Τούμπα
Το ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, το οποίο θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τούμπας (19:30) την Κυριακή, δεσπόζει στο πρόγραμμα της 20ης αγωνιστικής...
www.zougla.gr
Μυτιλήνη: Θα πληρώσει ακριβά την κτηνωδία σε σκύλο και την επίθεση σε μικρό παιδί που τον πλησίασε
Τα όσα έγιναν στη Μυτιλήνη προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων με τον δράστη να εντοπίζεται. Πριν από λίγες ώρες έμαθε την ποινή του… Σε 16 μήνες φυλάκιση και την επιβολή προστίμου 50.000 ευρώ, καταδικάστηκε ο 49χρονος κατηγορούμενος για τον βασανισμό του σκύλου του, στις 17 Σεπτεμβρίου, στην Προκυμαία Μυτιλήνης και τη βιαιοπραγία κατά ενός 15χρονου μαθητή που ... Περισσότερα To άρθρο Μυτιλήνη: Θα πληρώσει ακριβά την κτηνωδία σε σκύλο και την επίθεση σε μικρό παιδί που τον πλησίασε δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Άλιμος: Πιτσιρικάς φιλά την εικόνα του τραυματισμένου ζιφιού
Συγκίνηση έχει προκαλέσει η εμφάνιση ενός κήτους στα ρηχά του Αλίμου, που όπως όλα δείχνουν παλεύει για τη ζωή του. Το ακίνδυνο θηλαστικό, που μοιάζει με φάλαινα, βρέθηκε στην παραλία Εδέμ, ενώ άνδρες του Λιμενικού και ειδική ομάδα προσπαθούν να σώσουν το άτυχο κήτος που όπως όλα δείχνουν είναι τραυματισμένο. Σύμφωνα με τους ειδικούς το ... Περισσότερα To άρθρο Άλιμος: Πιτσιρικάς φιλά την εικόνα του τραυματισμένου ζιφιού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αγία Παρασκευή: Επίθεση ληστών με μαχαίρι σε 15χρονους μαθητές
Αγία Παρασκευή: Θύματα ληστών υπό την απειλή μαχαιριού έπεσαν 15χρονοι μαθητές. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Εφιαλτικές στιγμές για ζευγάρι ηλικιωμένων στη Μεσσαρά
Οι δράστες  λίγο έλειψε να σκοτώσουν τον ανυπεράσπιστο ηλικιωμένο άνδρα
www.protothema.gr
Ρωσία: Η Μόσχα δεν θέλει πόλεμο με την Ουκρανία, τονίζει ο Λαβρόφ
Ο ΥΠΕΞ της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα πως η Μόσχα δεν θέλει πόλεμο με την Ουκρανία και μίλησε θετικά για τις προτάσεις ασφαλείας που έλαβε από τις ΗΠΑ.
iefimerida.gr
Κτηνωδία στην Ηλεία: Σκότωσαν σκυλιά με δηλητηριασμένα πουλιά
Σάλος έχει ξεσπάσει στην Ηλεία, μετά τη δηλητηρίαση σκυλιών στην περιοχή.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Νέο ατύχημα με πισωκίνητο sportscar: Οδηγός Mustang παρασύρει πεζούς [βίντεο]
Ένας «άδειος» δημόσιος δρόμος, ένα πανίσχυρο αυτοκίνητο και ένας ενθουσιώδης αλλά άπειρος οδηγός μπροστά σε πλήθος, είναι ένα εκρηκτικό κοκτέιλ με εν δυνάμει ολέθρια αποτελέσματα, ακόμη και με ταχύτητες... ποδηλάτου.
iefimerida.gr
Πρώτο τηλεφώνημα Μητσοτάκη – Σολτς: Μίλησαν για Ουκρανία, ανατολική Μεσόγειο, συμφώνησαν για συνάντηση
Το συντομότερο δυνατό θα συναντηθούν Κυριάκος Μητσοτάκης και Όλαφ Σολτς, στην πρώτη τους τηλεφωνική επικοινωνία μετά την ανάληψη καθηκόντων του Γερμανού καγκελάριου. Ο Έλληνας πρωθυπουργός συνεχάρη τον καγκελάριο της Γερμανίας για την ανάληψη των καθηκόντων του και εξέφρασε τη βούληση της ελληνικής πλευράς για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Κυριάκος Μητσοτάκης και Όλαφ Σολτς συζήτησαν ... Περισσότερα To άρθρο Πρώτο τηλεφώνημα Μητσοτάκη – Σολτς: Μίλησαν για Ουκρανία, ανατολική Μεσόγειο, συμφώνησαν για συνάντηση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο νεότερος δισεκατομμυριούχος του κόσμου είναι... 9 ετών!
Ο Mompha Junior, από το Λάγος της Νιγηρίας, έγινε ιδιοκτήτης της πρώτης του έπαυλης σε ηλικία έξι ετώνΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κίνηση στους δρόμους: Χωρίς μποτιλιάρισμα η λεωφόρος Ποσειδώνος, πού θα βρείτε κίνηση τώρα
Κίνηση τώρα  επί της Δουκίσσης Πλακεντίας/Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι, δείτε την κίνηση μέσα από το χάρτη της Google
www.protothema.gr
Γαλλία: Στο 7% ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2021, ο ισχυρότερος εδώ και 52 χρόνια
Η Γαλλία κατέγραψε πέρυσι την ισχυρότερη ανάπτυξή της εδώ και πάνω από πέντε δεκαετίες καθώς η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης...
www.zougla.gr
Απροσπέλαστοι οι δρόμοι, παραμένουν τα προβλήματα - Οι κάτοικοι έχουν βγει στους δρόμους με φτυάρια
H κακοκαιρία «Ελπίδα» έφυγε ωστόσο τα προβλήματα παρέμειναν. Οι πολίτες έχουν πάρει την κατάσταση στα χέρια τους, καθώς οι δήμοι…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η Χριστίνα Κοντοβά μάς δείχνει πώς αντέδρασε η θετή κόρη της, Έιντα, όταν είδε για πρώτη φορά χιόνι - Βίντεο
Η νέα ανάρτηση της σχεδιάστριας στο Instagram παρουσιάζει μαγικές οικογενειακές στιγμές από την πρόσφατη χιονόπτωση στην Αθήνα.
www.protothema.gr
Survivor: Εκνευρισμένος με τους ανθρώπους της παραγωγής στο αεροδρόμιο ο Θανάσης Μπέλλος
Στην Ελλάδα επέστρεψε χθες το βράδυ ο Θανάσης Μπέλλος...
www.zougla.gr
Τσιτσιπάς – Μεντβέντεφ: Αποθέωση για τον Έλληνα τενίστα, αποδοκιμάστηκε ο Ρώσος
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε τον κόσμο στο πλευρό του στον ημιτελικό του Australian Open με τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ στη Μελβούρνη. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποθεώθηκε από τον κόσμο που γέμισε τη Rod Laver Arena κατά την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο. Αντίθετα, ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ έγινε αποδέκτης αποδοκιμασιών, με τον κόσμο να μην συμπαθεί καθόλου τον ... Περισσότερα To άρθρο Τσιτσιπάς – Μεντβέντεφ: Αποθέωση για τον Έλληνα τενίστα, αποδοκιμάστηκε ο Ρώσος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: Μιλάει για τις ζημίες στο σπίτι του μετά τη σφοδρή έκρηξη στη Συγγρού
Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης...
www.zougla.gr
Εκπρόσωπος Τύπου ΚΙΝΑΛ: Ο Τσίπρας ψάχνει σωσίβιο για το πολίτικο του ναυάγιο
«Η χώρα βρίσκεται εν μέσω πανδημίας, ακόμα και αν μπορούσαμε να προκαλέσουμε εκλογές δε θα το κάναμε», δήλωσε ο Δημήτρης Μάντζος
www.protothema.gr
Οινοποιείο στη Χαλκιδική κάνει κάτι μοναδικό: «Φυτεύει» μπουκάλια κρασί στο έδαφος, μια ιδιαίτερη παλαίωση
Περπατώντας στον λουσμένο από το φως του ήλιου και την αύρα της θάλασσας αμπελώνα της οινοποιίας Domaine Agrovision, στην Ιερισσό Χαλκιδικής, το μάτι διακρίνει κοντά στις ρίζες μισοθαμμένα μπουκάλια με κόκκινο κρασί.
iefimerida.gr
Νάσος Ηλιόπουλος: “Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει και εμείς θα δώσουμε τη μάχη”
«Ηκυβέρνηση αυτή πρέπει να φύγει. Και να φύγει τώρα», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νάσος Ηλιόπουλος, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του «ΚΡΗΤΗ TV» χθες το βράδυ, μετά την κατάθεση πρότασης μομφής από τον πρόεδρο του κόμματος, Αλέξη Τσίπρα, εναντίον της κυβέρνησης. «Τα όσα συνέβησαν τις τελευταίες μέρες ήταν απλά η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» […]
www.makeleio.gr
Καταστροφές στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο από την κακοκαιρία – Δραπέτευσαν σπάνια πουλιά
Η κακοκαιρία «Ελπίδα» που «χτύπησε» την Αττική προκάλεσε μεγάλες ζημιές και στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Αποτέλεσμα ήταν να δραπετεύσουν σπάνια πουλιά, με τους υπευθύνους να απευθύνουν έκκληση στον κόσμο να επικοινωνήσει με το Πάρκο σε περίπτωση που τα εντοπίσει.  «Δυστυχώς η σφοδρή χιονόπτωση δεν άφησε αλώβητο το Πάρκο μας προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές» αναφέρει ανάρτηση στον ... Περισσότερα To άρθρο Καταστροφές στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο από την κακοκαιρία – Δραπέτευσαν σπάνια πουλιά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο Τάσος Χαλκιάς βάζει τέλος στην κόντρα του με την Ιωάννα Μαλέσκου
Καλεσμένος στο «Στούντιο 4» ήταν ο Τάσος Χαλκιάς...
www.zougla.gr
Ένας από τους κορυφαίους προορισμούς στην Τουρκία -Χιονοδρομικό κέντρο, θερμές πηγές, συναγωνίζεται την Κωνσταντινούπολη
Η πόλη που εμείς ξέρουμε ως Προύσα συναγωνίζεται την Κωνσταντινούπολη ως τόπος χειμερινών διακοπών
www.protothema.gr
Χρηματιστήριο: Στις 933,40 μονάδες ο Γενικός Δείκτης με πτώση 0,13% -Στα στα 3,69 εκατ. η αξία των συναλλαγών
Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης, εν μέσω καθοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.
iefimerida.gr