Μαφιόζικη εκτέλεση στο Γαλάτσι

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο γυμναστήριο πυγμαχίας «Περσέας» επί της οδού Εκάβης 36 στο Γαλάτσι αντίκρισαν έναν άνδρα νεκρό...
Read full article on: zougla.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Ολυμπιακός: Μετά τον Κεϊτά στην Ελλάδα και ο Ζοάο Καρβάλιο
Ημέρα αφίξεων για τον Ολυμπιακό η σημερινή με τον Ζοάο Καρβάλιο να φτάνει και αυτός στην ΕλλάδαΠερισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Κλειστοί την Παρασκευή οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών
Κλειστοί θα παραμείνουν και αύριο Παρασκευή 28 Ιανουαρίου, οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.
8 m
iefimerida.gr
Καιρός αύριο: Ανεβαίνει η θερμοκρασία την Παρασκευή (28/01)
Διαβάστε πώς θα είναι ο καιρός αύριο, Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες, με ασθενείς σποραδικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται αρχικά γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια, που από το απόγευμα σταδιακά θα ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός αύριο: Ανεβαίνει η θερμοκρασία την Παρασκευή (28/01) δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Renault-Nissan-Mitsubishi: «ηλεκτρική» καταιγίδα με 35 νέα μοντέλα
Τα πλάνα εξηλεκτρισμού για την επόμενη 8ετία ανακοίνωσε η Συμμαχία Renault-Nissan-Mitsubishi με μπαράζ δεκάδων ηλεκτρικών μοντέλων έως το 2030.
9 m
iefimerida.gr
Pieces of Her: Μια πρώτη ματιά στην πολυαναμενόμενη σειρά θρίλερ του Netflix
Το δίκτυο κυκλοφόρησε τις πρώτες φωτογραφίες, ανακοινώνοντας παράλληλα την ημερομηνία πρεμιέρας
www.protothema.gr
Καιρός - Αρναούτογλου: Επιδείνωση με χιόνια και ισχυρές καταιγίδες -Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα
Αναλυτική πρόγνωση από τον έμπειρο προγνώστη καιρού της ΕΡΤ, Σάκη ΑρναούτογλουΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τουρκία: Νέο αρνητικό ρεκόρ -Πάνω από 82.000 κρούσματα κορωνοϊού σε ένα 24ωρο
Η Τουρκία κατέγραψε 82.180 νέα κρούσματα της Covid-19 το τελευταίο 24ωρο, ο υψηλότερος ημερήσιος απολογισμός από την έναρξη της πανδημίας, σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία του υπουργείου Υγείας.
iefimerida.gr
"Δεν είχαμε αρμοδιότητα να απαγορεύσουμε την κίνηση..."
Η Περιφέρεια Αττικής επισημαίνει ότι υπήρχαν διαθέσιμοι 6.379 τόνοι άλατος αλλά ο τεράστιος αριθμός αυτοκινήτων που δεν διέθετε αλυσίδες εγκλώβισαν και τα μηχανήματα εκχιονισμού.
www.protothema.gr
Έφτασαν στην Αθήνα για τον Ολυμπιακό οι Κεϊτά, Καρβάλιο - Δείτε βίντεο
Πάτησαν ... Αθήνα το απόγευμα της Πέμπτης ο Ντιμπί Κεϊτά και ο Ζοάο Καρβάλιο για να υπογράψουν στον Ολυμπιακό
www.protothema.gr
Παναθηναϊκός: Με το αγαπημένο του «24» και στο «τριφύλλι» ο Γιόβιτς
Ο Στέφαν Γιόβιτς θα συνεχίσει να φοράει και στον Παναθηναϊκό το νούμερο «24» που τον συνοδεύει τα τελευταία χρόνια.
gazzetta.gr
Διάσωση 49χρονου με σκλήρυνση κατά πλάκας από την Αττική Οδό – Τον κουβάλησαν στρατιώτες
Δραματικές στιγμές πέρασε ένας 49χρονος που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας όταν εγκλωβίστηκε από τα χιόνια στην Αττική Οδό. Ο κ. Γιάννης που πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας μίλησε για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε στην Αττική Οδό ως την ώρα που ήρθε ο στρατός και τον έσωσε. «Οι ώρες ήταν δραματικές. Μπήκα στην Αττική Οδό ... Περισσότερα To άρθρο Διάσωση 49χρονου με σκλήρυνση κατά πλάκας από την Αττική Οδό – Τον κουβάλησαν στρατιώτες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
MΕΤRO: Θλίψη για την απώλεια του ιδρυτή του Ομίλου Παντελή Παντελιάδη
Έφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής του Ομίλου METRO, Παντελής Παντελιάδης...
www.zougla.gr
ΕΟΔΥ: Τα 151 σημεία στην Ελλάδα για δωρεάν rapid test την Παρασκευή 28/1
Σε 151 σημεία της Ελλάδας θα βρίσκονται την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου οι Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ, για δωρεάν rapid test στους πολίτες.
iefimerida.gr
ΗΠΑ: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες έπειτα από πυροβολισμούς σε ξενοδοχείο στην Ουάσινγκτον
Μία γυναίκα σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα όταν έπεσαν πυροβολισμοί σε ένα ξενοδοχείο συνοικίας της Ουάσιγκτον...
www.zougla.gr
Κορωνοϊός: Η Τουρκία κατέγραψε ρεκόρ νέων κρουσμάτων το τελευταίο 24ωρο
Η Τουρκία ανακοίνωσε 82.180 νέα κρούσματα, που είναι και ο υψηλότερος ημερήσιος απολογισμός από την έναρξη της πανδημίας
www.protothema.gr
Σε υψηλά δεκαετίας οι τιμές των αγροτικών προϊόντων
Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, το αυξημένο κόστος στις τιμές των λιπασμάτων και πρώτων υλών, η εκτίναξη των διεθνών τιμών ενέργειας,…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Στο Μουντιάλ 2022 προκρίθηκε το Ιράν των Ανσαριφάρντ, Χατζισαφί και Μοχαμαντί
Το εισιτήριο για την τελική φάση του Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ εξασφάλισε το Ιράν μετά τη νίκη (1-0) επί του Ιράκ στην Τεχεράνη.  Το… κιτρινόμαυρο Ιράν έγινε η 14η εθνική ομάδα που πάει Μουντιάλ. Μπορεί οι άσοι της ΑΕΚ, Καρίμ Ανσαριφάρντ και Μιλάντ Μοχαμαντί να έμειναν στον πάγκο, ενώ ο αρχηγός της ομάδας, Εχσάν Χατζισαφί ... Περισσότερα To άρθρο Στο Μουντιάλ 2022 προκρίθηκε το Ιράν των Ανσαριφάρντ, Χατζισαφί και Μοχαμαντί δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Καιρός: Κίνδυνος για πλημμύρες τις επόμενες μέρες
Δεν τελειώνουν τα προβλήματα μετά την κακοκαιρία Ελπίδα, καθώς όπως ανέφερε ο Γιάννης Καλλιάνος στο Mega αναμένουμε βροχές που δεν αποκλείεται να οδηγήσει σε πλημμύρες. Συγκεκριμένα, έρχεται κακοκαιρία βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας, αλλά το πρωί του Σαββάτου η κακοκαιρία θα επηρεάσει αρχικά τα βόρεια με βροχές ασθενούς και μέτριας έντασης. Εκτός […]
www.makeleio.gr
Ο Δήμος Αθηναίων τιμά τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος
Ο Δήμος Αθηναίων τιμά τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος.
iefimerida.gr
Κλειστά τα σχολεία στη Χίο λόγω αυξημένων κρουσμάτων
Χίος: Τα αυξημένα κρούσματα στα σχολεία του νησιού οδήγησαν τον αντιπεριφερειάρχη Παντελή Βρουλή να πάρει απόφαση για διήμερο κλείσιμο.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σέρρες: Δικαστής αρνήθηκε να φορέσει μάσκα εντός της αίθουσας - Προφασίστηκε πρόβλημα υγείας
Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στις Σέρρες, όπου δικαστής μπήκε στην αίθουσα προκειμένου να δικάσει χωρίς να φορά μάσκαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πέθανε ο ιδρυτής του ομίλου Metro σούπερ μάρκετ, Παντελής Παντελιάδης
Την τελευταία του πνοή άφησε ο ιδρυτής της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Metro και της επιχείρησης Όπτιμα, ο επιχειρηματίας Παντελής Παντελιάδης.
iefimerida.gr
Στο Παγκράτι ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ για να συντονίσει το έργο των αστυνομικών δυνάμεων
Στο Παγκράτι έσπευσαν ο Αρχηγός τη ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης και ο γγ Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου - Μέχρι το βράδυ εκτιμάται…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κουκουλοφόρος ληστής κρατώντας όπλο σκορπούσε τον τρόμο στη Θεσσαλονίκη - Βίντεο ντοκουμέντο
Ο κουκουλοφόρος συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ καθώς ταυτοποιήθηκε άμεσα
www.protothema.gr
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΟΥ ΤΡΕΛΑΙΝΟΥΝ! Χωρίς καύσιμα τα εκχιονιστικά στην Αττική Οδό: «Μέχρι να τα γεμίσουν είχαν εγκλωβιστεί»
Η Αττική Οδός είχε ενημερώσει την Πολιτική Προστασία ότι διαθέτει 19 εκχιονιστικά μηχανήματα σε 6 κρίσιμα σημεία, ωστόσο φαίνεται πως ελάχιστα από αυτά δεν μπόρεσε να χρησιμοποιήσει για τον απεγκλωβισμό των οδηγών που βρίσκονταν για ώρες ακινητοποιημένοι στον αυτοκινητόδρομο εν μέσω του χιονιά. Όπως αποκαλύπτει το Mega, ένα από αυτά τα κρίσιμα σημεία ήταν στην […]
www.makeleio.gr
Tεθωρακισμένο όχημα περνά πάνω από έναν στρατιώτη
Ένα τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού (APC) περνά κατά λάθος πάνω από έναν στρατιώτη που στεκόταν όρθιος κατά τη διάρκεια μιας στρατιωτικής τελετής στη Ρωσία...
www.zougla.gr
The Omicron Surge (infographic)
WHO leaders warned that letting the virus circulate at this scale could result in the emergence of new, potentially more dangerous variants
www.protothema.gr
Το απόλυτο ρόφημα βαλεριάνας για όνειρα γλυκά
Θέλετε να δοκιμάσετε ένα χαλαρωτικό ρόφημα με βάση τη βαλεριάνα, που θα σας βοηθήσει να κοιμηθείτε πιο εύκολα και θα διώξει το στρες; Τα βότανα που περιέχει το συγκεκριμένο ρόφημα, σε συνδυασμό με τη βαλεριάνα, το κάνουν πιο πλούσιο γευστικά, αλλά και ακόμη πιο αποτελεσματικό.
www.protothema.gr
Συνεργείο της ΔΕΗ πήγε να αποκαταστήσει το ρεύμα και βύθισε στο σκοτάδι περιοχή στο Χαλάνδρι
«Ενώ είχαμε ρεύμα, ήρθε αυτοκινητάκι της ΔΕΗ και έκοψε και τη δική μας γραμμή» λέει οργισμένος κάτοικος
www.protothema.gr
Μπορείς να μείνεις δωρεάν σ' ένα υπέροχο σπίτι στη Σικελία -Το Airbnb χαρίζει μια εμπειρία ζωής [εικόνες]
Το Aibnb διοργανώνει τον πιο δελεαστικό διαγωνισμό, για όσους ονειρεύονται να μείνουν στην Ιταλία.
iefimerida.gr
Ένα βάζο και νερό αρκούν! 5 φυτά που μπορείς να φυτέψεις για να ομορφύνεις τον χώρο σου
Οι ωραιότερες επιλογές που θα αναβαθμίσουν κάθε γωνιά του σπιτιού.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σπάχια: «Σκληρή και καλά προπονημένη ομάδα ο Παναθηναϊκός»
Η Μπασκόνια αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό την Παρασκευή (28/1, 21:00) στο ΟΑΚΑ για την 23η αγωνιστική της Euroleague κι ο κόουτς Νέβεν Σπάχια στάθηκε στις δυσκολίες της αναμέτρησης, ενώ δεν επικαλείται ως δικαιολογία την κατάσταση με τον covid.
gazzetta.gr
Γιώργος Τρομάρας: Το ελληνικό κατς τιμά τον θρυλικό παλαιστή – Το ΖΜΑΚ 56 αφιερωμένο στη μνήμη του
Αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου Τρομάρα που προ ημερών έφυγε από τη ζωή θα είναι το event του ZMAK pro-wrestling…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ολυμπιακός: Άρχισε προπονήσεις ο Αγκιμπού Καμαρά, επιστρέφουν οι Ροντρίγκες, Ονιεκούρου και Κανέ
Περισσότερες επιλογές θα έχει πλέον στα χέρια του ο Πέδρο Μαρτίνς, ενόψει του κυριακάτικου (30/01, 19:30) ντέρμπι...
www.zougla.gr
Ψηφιακή Μέριμνα: Ποιοι δικαιούνται Voucher 200 ευρώ
Πρόκειται για τους νέους δικαιούχους του προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ». Επιταγές με την μορφή voucher, ύψους 200 ευρώ θα διαθέσει η κυβέρνηση για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, που απασχολούνται σε δομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πρόκειται για τους νέους δικαιούχους του προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ». Συγκεκριμένα, […]
www.makeleio.gr
Η μετάλλαξη Όμικρον εκτοπίζει τη Δέλτα στην Ελλάδα -Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΕΟΔΥ
Επικρατεί σιγά-σιγά στην Ελλάδα το στέλεχος Όμικρον του κορωνοϊού, σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις του ΕΟΔΥ.
iefimerida.gr
Γνωστή παρουσιάστρια έβλεπε live τη διάρρηξη του σπιτιού της
Η παρουσιάστρια Θάλεια Ζαγναφέρη και ο σύζυγός της, Θεόδωρος Ασβεστάς, έβλεπαν σε… ζωντανή μετάδοση τη διάρρηξη του σπιτιού τους στη Νέα Ραιδεστό, μέσω εφαρμογής στο κινητό, χωρίς να μπορούν να κάνουν το παραμικρό. Ο συναγερμός ήδη είχε ειδοποιήσει τόσο το ζευγάρι, όσο και την αστυνομία. Παρόλα αυτά, οι τρεις διαρρήκτες, δεν πτοήθηκαν και συνέχισαν απτόητοι ... Περισσότερα To άρθρο Γνωστή παρουσιάστρια έβλεπε live τη διάρρηξη του σπιτιού της δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ολυμπιακός: Διπλό μεταγραφικό «χτύπημα» -Έφτασαν στην Ελλάδα Κεϊτά και Καρβάλιο
Ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» τα δύο νέα μεταγραφικά του «αποκτήματα».
iefimerida.gr
Μια μια οι χώρες της ΕΕ επιστρέφουν εκτός Ελλάδας – Δανία: Τέλος οι περιορισμοί στη χώρα
Συγκεκριμένα η Δανία ακολουθεί τις παρόμοιες ανακοινώσεις που έκαναν η Βρετανία, η Ιρλανδία και η Ολλανδία, την περασμένη εβδομάδα, παρά τους υψηλούς αριθμούς που καταγράφονται στις μολύνσεις από την παραλλαγή του κορονοϊού Όμικρον στην Ευρώπη. Η σκανδιναβική χώρα χαλάρωσε τους περιορισμούς πριν από δύο εβδομάδες έπειτα από ένα lockdown διάρκειας ενός μήνα, επιτρέποντας την επαναλειτουργία των […]
www.makeleio.gr
Διάρρηξη σε… ζωντανή μετάδοση - Σε κατάσταση σοκ γνωστή παρουσιάστρια στη Θεσσαλονίκη
 Η αστυνομία δεν έφτασε ποτέ στο σπίτι γιατί εκείνη την ώρα… δεν υπήρχε διαθέσιμο περιπολικό
www.protothema.gr
Τριχόπτωση: Έτσι θα καταλάβεις αν θα χάσεις τα μαλλιά σου!
Για να μην έχεις άγχος αν θα κάνεις καράφλα.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ESET: Απάτες με κρυπτονομίσματα: Τι πρέπει να γνωρίζετε και πώς θα προστατευτείτε
Στις απάτες με τα κρυπτονομίσματα αναφέρεται σε ανάλυσή της η ESET, που συγκαταλέγεται στους παγκόσμιούς πρωτοπόρος στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.
iefimerida.gr
Αυξήθηκαν τα κρούσματα της «μετάλλαξης Όμικρον 2» στην Ελλάδα - Τι είπε ο Γκίκας Μαγιορκίνης
Η καθιερωμένη ενημέρωση της Πέμπτης, 27.01.2022, για τον κορονοϊό και το εμβολιαστικό πρόγραμμα στη χώρα μας, έβγαλε… ειδήσεις, με σημαντικότερη το ότι ξεκινά η διάθεση των χαπιών κατά του ιού στην Ελλάδα από την επόμενη εβδομάδα. Επιπρόσθετα, η ενημέρωση έγινε μόλις λίγα λεπτά αφότου ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, είχε ανακοινώσει την χαλάρωση των μέτρων ... Περισσότερα To άρθρο Αυξήθηκαν τα κρούσματα της «μετάλλαξης Όμικρον 2» στην Ελλάδα - Τι είπε ο Γκίκας Μαγιορκίνης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Θεσσαλονίκη: Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο νεαρών αναρριχητών που εγκλωβίστηκαν σε λατομείο
Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο νεαρών αναρριχητών, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν...
www.zougla.gr
Κορονοϊός - Παπαευαγγέλου: Περνάμε σε φάση σταθεροποίησης, να μάθουμε να ζούμε με τον ιό
Για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα μίλησε η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας, Βάνα Παπαευαγγέλου, κατά την σημερινή ενημέρωση από το…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η Τζένιφερ Γκάρνερ ετοίμασε μπισκότα για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές
Μια ευγενική χειρονομία από την ηθοποιό - Τα παρέδωσε η ίδια στο προσωπικό που αγωνίζεται στη μάχη κατά του κορωνοϊού
www.protothema.gr
TikToker – ταξιδιώτης στο χρόνο: Έρχεται από το 2027 και έχει κολλήσει σε ένα παράλληλο σύμπαν
Ένας νεαρός άνδρας καθηλώνει το TikTok με τις ευφάνταστες ιστορίες του καθώς ισχυρίζεται ότι είναι ταξιδιώτης στο χρόνο, έρχεται από το έτος 2027 και έχει παγιδευτεί σε έναν μετα-αποκαλυπτικό κόσμο μόνος του για 340 ημέρες. Ο Χαβιέ βρέθηκε «παγιδευμένος» σε έναν παράλληλο κόσμο στις αρχές του 2021, αφού συνειδητοποίησε ότι έγινε άθελά του μέρος ενός «πειράματος ταξιδιού στο […]
www.makeleio.gr