Μαίρη Μηνά: Αποχώρησε από την παράσταση όπου πρωταγωνιστούσε με τον Μπισμπίκη και αποκάλυψε τον λόγο

Η Μαίρη Μηνά, την οποία τηλεοπτικά γνωρίσαμε καλύτερα πέρυσι με τη σειρά Αγγελική όπου πρωταγωνιστούσε, φέτος τον χειμώνα έπαιζε στο…

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Αϊντίν – Ολυμπιακός 68-87: Ιστορική πρόκριση στις «8» του Eurocup Γυναικών με επική ανατροπή στην Τουρκία
Την πρόκριση της για πρώτη φορά στην ιστορία της στα προημιτελικά του EuroCup γυναικών πανηγύρισε η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Οι ερυθρόλευκες διέλυσαν την Αϊντίν με 87-68 στην Τουρκία και κατάφεραν να καλύψουν τη διαφορά με την οποία ηττήθηκαν στο πρώτο παιχνίδι στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός πήγε με την πλάτη στον τοίχο στην Τουρκία, ... Περισσότερα To άρθρο Αϊντίν – Ολυμπιακός 68-87: Ιστορική πρόκριση στις «8» του Eurocup Γυναικών με επική ανατροπή στην Τουρκία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
5 m
www.newsit.gr
Δέκα παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από τουρκικά F-16
Στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο πέταξαν εννέα τουρκικά F-16 και ένα ανθυποβρυχιακό ATR-72
6 m
www.protothema.gr
Ανεμβολίαστοι κι ανεμβολίαστες ενώνονται σε σελίδα γνωριμιών στο Facebook
Μια σελίδα γνωριμιών στην οποία συμμετέχουν αποκλειστικά… ανεμβολίαστοι κι ανεμβολίαστιες (!) άνοιξε τις τελευταίες μέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ομάδα που δημιουργήθηκε στο facebook έχει σκοπό την κοινωνικοποίηση μη εμβολιασμένων… μόνο με μη εμβολιασμένους, και όπως λέει αποκλειστικά στο Live News, με τον Νίκο Ευαγγελάτο στο Mega, ο ιδρυτής της, η απήχηση είναι μεγάλη. ... Περισσότερα To άρθρο Ανεμβολίαστοι κι ανεμβολίαστες ενώνονται σε σελίδα γνωριμιών στο Facebook δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
ΕΟΔΥ: Τα 174 σημεία στην Ελλάδα για δωρεάν rapid test την Πέμπτη 20/1
Σε 74 σημεία της Ελλάδας θα βρίσκονται την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου οι Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ, για δωρεάν rapid test στους πολίτες.
8 m
iefimerida.gr
Ο Τζόκοβιτς αγόρασε το 80% εταιρείας που αναπτύσσει θεραπεία για τον Covid-19
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αγόρασε το 80% της δανικής εταιρείας βιοτεχνολογίας «QuantBioRes», με στόχο την ανάπτυξη ιατρικής θεραπείας κατά του Covid-19...
9 m
www.zougla.gr
Γιόρτασε τα γενέθλια του σκύλου με σόου από… 520 drones!
Εσείς, πώς σκέφτεστε να γιορτάσετε τα δέκατα γενέθλια του σκύλου σας; Πάντως μια Κινέζα νοίκιασε 520 drones και του αφιέρωσε ένα… καταπληκτικό σόου...
9 m
www.zougla.gr
Βιασμός στη Θεσσαλονίκη: «Η Γεωργία ήταν πολύ μεθυσμένη» - «Μου είπε ότι άλλαξε γνώμη και θα πήγαινε στο πάρτι» κατέθεσε η 17χρονη φίλη της
Όσα κατέθεσε η ανήλικη φίλη της 24χρονης για το τι προηγήθηκε του καταγγελλόμενου βιασμού σε σουίτα γνωστού ξενοδοχείου την παραμονή της Πρωτοχρονιάς - «Οι περισσότερες γυναίκες στο πάρτι έμοιαζαν με βίζιτες» - «Η Γεωργία δεν ήθελε να πάει στο ΑΧΕΠΑ»
www.protothema.gr
O Σάκης Κεχαγιόγλου αναλαμβάνει συνήγορος του τράπερ Light
Τι λέει σε ανακοίνωσή του ο δικηγόρος
www.protothema.gr
Τζον Μάλκοβιτς: «Πόρτα» από ξενοδοχείο της Βενετίας γιατί είχε λήξει το πιστοποιητικό εμβολιασμού του
Το εμβολιαστικό πάσο του διάσημου ηθοποιού είχε λήξει
www.protothema.gr
Μετά από τον Τσιτσιπά και η Σάκκαρη στο Netflix
Η Μαρία Σάκκαρη επιβεβαίωσε ότι έχει ξεκινήσει συνεργασία με το Netflix και θα πρωταγωνιστήσει στη σειρά ντοκιμαντέρ για το τένις
www.protothema.gr
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0 (Πρώτο ημίχρονο)
Ντέρμπι «δικεφάλων» στην Τούμπα. ΠΑΟΚ και ΑΕΚ συγκρούονται στη Θεσσαλονίκη στο πρώτο μεταξύ τους μεγάλο παιχνίδι για την προημιτελική φάση του...
www.zougla.gr
Σκασμένα χείλη: 5 προϊόντα που χρειάζεσαι για άμεση ενυδάτωση -Θα γίνουν πιο ζουμερά και απαλά στη στιγμή
Τα ενυδατικά balm χειλιών έχουν δημιουργηθεί για να ενυδατώνουν τα χείλη σε βάθος, προστατεύοντας τα παράλληλα από τις χαμηλές θερμοκρασίες.
iefimerida.gr
Προσλήψεις σε υπ. Τουρισμού και Κτηματολόγιο: Πότε λήγει η προθεσμία αιτήσεων
ΑΣΕΠ - Όλες οι ειδήσεις: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την 12Κ/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 65/τ.ΑΣΕΠ/22.12.2021), για τις 101 θέσεις…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν θα πληρώσει 490 εκατ. δολάρια ως αποζημίωση σε θύματα σεξουαλικής κακοποίησης
Πάνω από 1.000 άτομα κατηγόρησαν έναν γιατρό που εργαζόταν με ποδοσφαιριστές και άλλους φοιτητές για σεξουαλική κακοποίηση – Είναι από τις μεγαλύτερες συμφωνίες αμερικανικού πανεπιστημίου για την αποζημίωση θυμάτων 
www.protothema.gr
Τουρκικός Τύπος: Εκνευρισμός και ειρωνείες για τα Rafale - «Μεταχειρισμένος ενθουσιασμός»
Εκνευρισμός και αμηχανία επικρατεί στην Τουρκία, μετά την άφιξη των έξι υπερσύγχρονων γαλλικών μαχητικών Rafale στην Τανάγρα, τα οποία αλλάζουν…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
«Ο κορονοϊός εξαπλώνεται όπως ποτέ άλλοτε στην ήπειρο» λέει ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας
Η εξάπλωση του κορονοϊού επιταχύνεται στην αμερικανική ήπειρο, φθάνοντας σε νέα υψηλά, με 7,2 εκατομμύρια καινούργιες μολύνσεις και περισσότερους από 15.000 θανάτους εξαιτίας επιπλοκών της Covid-19 την περασμένη εβδομάδα, ανέφερε σήμερα Τετάρτη ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας. «Ο ιός εξαπλώνεται πιο ενεργά από ποτέ άλλοτε», δήλωσε η διευθύντρια του Οργανισμού, Καρίσα Ετιέν, σε συνέντευξη Τύπου. Στη ... Περισσότερα To άρθρο «Ο κορονοϊός εξαπλώνεται όπως ποτέ άλλοτε στην ήπειρο» λέει ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ελευσίνα: Αρχαιολογικός χώρος θαμμένος στα μπάζα
Απογοητευτικές εικόνες κατέγραψα κατά την επίσκεψη μου στο οικόπεδο που βρίσκεται στην οδό Ζαϊμη εντός του οποίου ανακαλύφθηκε πριν...
www.zougla.gr
Θεοδωρικάκος για τα Rafale: «Καθοριστικής σημασίας ενίσχυση της εθνικής άμυνας και της ασφάλειας της χώρας»
Στην παραλαβή των μαχητικών Rafale στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Τανάγρας παραβρέθηκαν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης.
iefimerida.gr
Θρήνος στη Νορβηγία - Πέθανε ο θρύλος της Ρόζενμποργκ, Νιλς Άρνε Έγκεν (photos)
Ο σπουδαιότερος προπονητής του νορβηγικού ποδοσφαίρου, Νιλς Άρνε Έγκεν, ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με τις μεγάλες επιτυχίες της…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Γιώργος Καραγιώργης: Έσπασαν πιάτα στην κηδεία του συνιδιοκτήτη του θρυλικού Elysse - Δείτε βίντεο
Ο Ελληνοκύπριος επιχειρηματίας έφυγε ανήμερα των Χριστουγέννων έπειτα από μάχη που έδωσε με τον κορωνοϊό βυθίζοντας στο πένθος συγγενείς φίλους και παλιούς θαμώνες του Elysse
www.protothema.gr
Ουγκάντα: Οι γυναίκες απαγορεύεται να κάθονται στη θέση του συνοδηγού στα φορτηγά
Οι γυναίκες δεν θα μπορούν πλέον να κάθονται στις μπροστινές θέσεις των φορτηγών, ανακοίνωσε σήμερα...
www.zougla.gr
Σεισμός στη Φλώρινα: Κλειστά τα σχολεία και το πανεπιστήμιο μέχρι να αξιολογηθεί η κατάσταση των κτιρίων
Κλειστά θα παραμείνουν έως μεθαύριο, Παρασκευή 21 Ιανουαρίου, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Φλώρινα λόγω του σεισμού.
iefimerida.gr
Υπουργείο Εργασίας κατά ΣΥΡΙΖΑ: Ρεσιτάλ υποκρισίας και ψεμάτων για τις νέες άδειες νόσησης λόγω covid
Το υπουργείο εργασίας αναφέρει πως εδώ και δεκαετίες ισχύει ότι τις 3 πρώτες μέρες ασθενείας καταβάλλεται μόνο το 50% της αμοιβής του εργαζόμενου από τον εργοδότη και από την 4η μέρα ενεργοποιείται το επίδομα ασθενείας από τον ΕΦΚΑ και πλέον καταβάλλεται το σύνολο της αμοιβής για την άδεια ασθενείας
www.protothema.gr
Συνάντηση Καραμανλή-Πάιατ, στο επίκεντρο η ανάδειξη της Αλεξανδρούπολης σε σημαντικό γεωστρατηγικό κόμβο
«Με τον Αμερικανό πρέσβη είχαμε όλο αυτό το διάστημα μια πολύ στενή και εποικοδομητική συνεργασία, ιδιαίτερα για να προωθήσουμε και να αναπτύξουμε το κοινό στρατηγικό μας σχέδιο: την αξιοποίηση και την ανάδειξη της Αλεξανδρούπολης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής» δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών
www.protothema.gr
Κύπελλο Ελλάδας, Παναθηναϊκός – Αναγέννηση Καρδίτσας 4-0: Φανταστική εμφάνιση οι «πράσινοι», έκαναν περιττή τη ρεβάνς
Ο Παναθηναϊκός πετούσε… φωτιές μέσα στη λεωφόρο. Η Αναγέννηση Καρδίτσας δεν μπόρεσε να βγάλει αντίσταση και ηττήθηκε με 4-0, αποτέλεσμα που δίνει διαδικαστικό χαρακτήρα στον επαναληπτικό, για τους “8” του Κυπέλλου Ελλάδας. Δυο γκολ ο Βιτάλ, δυο ασίστ και ένα τέρμα ο Αϊτόρ. Γκολάρα ο Καρλίτος. Βρήκε μπροστά του μια ομάδα χαμηλότερης δυναμικότητας και την ... Περισσότερα To άρθρο Κύπελλο Ελλάδας, Παναθηναϊκός – Αναγέννηση Καρδίτσας 4-0: Φανταστική εμφάνιση οι «πράσινοι», έκαναν περιττή τη ρεβάνς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Στο Marie Claire Φεβρουαρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ!
Στο Marie Claire Φεβρουαρίου που κυκλοφορεί o απόλυτος οδηγός για το στυλ της άνοιξης!
www.protothema.gr
Η Tesla παρέδωσε καινούργιο Model 3 χωρίς φρένα! (video)
H ιδιοκτήτης έμεινε έκπληκτη όταν ανακάλυψε ότι η Tesla της παρέδωσε ένα ολοκαίνουργιο Model 3 με το ένα τακάκι από τα φρένα να απουσιάζει! Η Αpril Gilmore παρέλαβε το καινούργιο της Tesla Model 3 Performance τον περασμένο Δεκέμβριο. Από τα πρώτα χιλιόμετρα που διένυσε με το αυτοκίνητο αντιλήφθηκε έναν έντονο θόρυβο να προέρχεται από τον ... Περισσότερα To άρθρο Η Tesla παρέδωσε καινούργιο Model 3 χωρίς φρένα! (video) δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Επίθεση του Ρουβίκωνα στα κεντρικά της ΔΕΗ -Ανήρτησαν πανό, σκόρπισαν τρικάκια, προσαγωγές
Προσαγωγή αυτή την ώρα μελών του Ρουβίκωνα για την επίθεση στη διοίκηση της ΔΕΗ στην οδό Χαλκοκονδύλη.
iefimerida.gr
Γ’ Εθνική: Τα τελικά αποτελέσματα των αγώνων της Τετάρτης (19/1)
Δείτε τα τελικά αποτελέσματα των εξ αναβολής αγώνων στους επτά ομίλους της Γ’ Εθνικής.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου: Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης ακροδεξιών – Νέος κύκλος έντασης
Σε κλοιό ομάδας εθνικιστών παραμένει το 2ο ΕΠΑΛ στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Ομάδα περίπου 15 ατόμων εξαπέλυσε επίθεση σε βάρος ενός μαθητή και ενός φοιτητή έξω από το σχολικό συγκρότημα. Όπως φαίνεται σε βίντεο, άτομα από τον χώρο της ακροδεξιάς επιτίθενται σε δύο νεαρούς κοντά στο 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για έναν μαθητή και ... Περισσότερα To άρθρο 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου: Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης ακροδεξιών – Νέος κύκλος έντασης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ουγκάντα: Οι γυναίκες απαγορεύεται να κάθονται στη θέση του συνοδηγού στα φορτηγά
Οι γυναίκες δεν θα μπορούν πλέον να κάθονται στις μπροστινές θέσεις των φορτηγών, ανακοίνωσε σήμερα μια εμπορική ένωση σε μια πόλη στη βόρεια Ουγκάντα. Ο λόγος τραγικός και αναχρονιστικός καθώς όπως υποστηρίζει αυτή η ένωση στην Ουγκάντα οι κοντές φούστες και τα εκτεθειμένα πόδια αποσπούν την προσοχή των οδηγών και προκαλούν ατυχήματα. «Ορισμένες γυναίκες φορούν ... Περισσότερα To άρθρο Ουγκάντα: Οι γυναίκες απαγορεύεται να κάθονται στη θέση του συνοδηγού στα φορτηγά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Παιδί δύσκολο με το φαγητό; Τι σημαίνει αυτό για την ανάπτυξή του
Νέα έρευνα εφιστά την προσοχή των γονιών με παιδιά που είναι πολύ δύσκολα στο φαγητό. Αυτή η συμπεριφορά φαίνεται ότι αποβαίνει επιζήμια για την ανάπτυξη του παιδιού. Τι διαπίστωσαν οι ερευνητές
www.protothema.gr
Ιταλία: Εννέα χρόνια κάθειρξη στον Ρομπίνιο για βιασμό 23χρονης
Σε εννέα χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής Ρομπίνιο για βιασμό εις βάρος 23χρονης όταν αυτός αγωνιζόταν στη Μίλαν.
iefimerida.gr
Το τρυφερό στιγμιότυπο που ανάρτησε η Άντζελα Γκερέκου για τους 6 μήνες από τον θάνατο του Τόλη Βοσκόπουλου
Δείτε την φωτογραφία στο Instagram
www.protothema.gr
Covid-19: Χωρίς τεστ θα επιτρέπεται πλέον η είσοδος στην Ελβετία για εμβολιασμένους και νοσήσαντες
Η Ελβετία αποφάσισε σήμερα, Τετάρτη, πως οι εμβολιασμένοι κατά της Covid ή οι άνθρωποι που έχουν αποθεραπευτεί από τη νόσο δεν θα χρειάζεται...
www.zougla.gr
Κορονοϊός: Προβληματισμός για θανάτους και διασωληνωμένους -Tα δεδομένα στο Infographic του Newsbomb
Κορονοϊός – Όλες οι ειδήσεις: Παρά την πτωτική τάση των κρουσμάτων, οι «σκληροί» δείκτες παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις κι αυτό δημιουργεί…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Αναστολή δρομολογίων στο τμήμα Λειανοκλάδι – Λαμία για 45 ημέρες
Σύμφωνα με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ η αναστολή δρομολογίων θα διαρκέσει 45 ημέρες λόγω εργασιών. Αναστέλλονται από τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου όλα τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών στο τμήμα Λειανοκλάδι-Λαμία-Στυλίδα. Η αναστολή, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, θα ισχύει για 45 ημέρες λόγω εργασιών. Σύμφωνα με την εταιρεία πρόκειται για εργασίες υποδομής από την ΕΡΓΟΣΕ στο τμήμα […]
www.makeleio.gr
Vodafone: Με τα νέα CU OPEN Buttons στο My CU app, οι CU συνδρομητές έχουν extra data όποτε τα χρειάζονται
Τα data είναι μεγάλη ιστορία. Είναι ελευθερία, είναι εργαλείο, είναι έμπνευση. Είναι η αφορμή για το VODAFONE CU να φέρει στο κοινό του κάτι πρωτοποριακό...
www.zougla.gr
Τρίκαλα: Απατεώνες εξαπάτησαν ξενοδόχο - Έκλεψαν 15.000 ευρώ
Απατεώνες έφαγαν 15.000 € από ξενοδόχο στα ορεινά των ΤρικάλωνΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στην Ελλάδα: Ειδική ιστοσελίδα με όλες τις πληροφορίες
Σε ειδική ιστοσελίδα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αντλήσουν όλες τις πληροφορίες για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στην Ελλάδα.
iefimerida.gr
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ LIVE για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας
ΠΑΟΚ και ΑΕΚ κοντράρονται στην Τούμπα, στην πρώτη τους «μονομαχία», με φόντο τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Ματς… απουσιών για την ΑΕΚ αυτό της Τούμπας. Εκτός αποστολής του Αργύρη Γιαννίκη έμεινε ο Όγκνιεν Βράνιες, όπως και οι Νόρντιν Άμραμπατ (μυϊκή κάκωση στην κνήμη), Γέβγεν Σάκχοφ (κάκωση στην αριστερή γαστροκνημία), Σέρχιο Αραούχο και Ζίγκα Λάτσι (γυμνάστηκαν ... Περισσότερα To άρθρο ΠΑΟΚ – ΑΕΚ LIVE για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ρομπίνιο: Ο παλαίμαχος Βραζιλιάνος άσος καταδικάστηκε σε φυλάκιση εννέα ετών για βιασμό!
Μετά από εννέα χρόνια δικαστικής διαμάχης, η ιταλική Δικαιοσύνη δικαίωσε την κοπέλα που κατήγγειλε τον Ρομπίνιο για βιασμό και του  επέβαλε ποινή φυλάκισης εννέα ετών
www.protothema.gr
Νόβακ Τζόκοβιτς: Αγόρασε εταιρεία που αναπτύσσει θεραπεία για τον κορονοϊό
Η επιλογή του να μην εμβολιαστεί για τον κορονοϊό, του στέρησε την ευκαιρία να αγωνιστεί στο Australian Open. Τώρα όμως, ο Νόβακ Τζόκοβιτς φαίνεται πως κάνει κάποιες κινήσεις για να… ηρεμήσει την κοινή γνώμη όπως και πολλούς από τους θαυμαστές του, που εκνευρίστηκαν με τη συγκεκριμένη του επιλογή. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αγόρασε το 80% της ... Περισσότερα To άρθρο Νόβακ Τζόκοβιτς: Αγόρασε εταιρεία που αναπτύσσει θεραπεία για τον κορονοϊό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αποδείξεις για απάτη στον επιχειρηματικό όμιλο του Ντόναλντ Τραμπ βρήκε η εισαγγελέας της Νέας Υόρκης
Η έρευνα της εισαγγελέως της πολιτείας της Νέας Υόρκης για τον όμιλο Τραμπ (Trump Organization) επέτρεψε να έρθουν στο φως στοιχεία για πρακτικές φοροδιαφυγής, κυρίως υπερεκτίμηση και στη συνέχεια υποεκτίμηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων, όπως ανέφεραν οι υπηρεσίες της εισαγγελίας. Σύμφωνα με ένα έγγραφο του Ανώτατου Δικαστηρίου της πολιτείας της Νέας Υόρκης, που υπογράφει η εισαγγελέας ... Περισσότερα To άρθρο Αποδείξεις για απάτη στον επιχειρηματικό όμιλο του Ντόναλντ Τραμπ βρήκε η εισαγγελέας της Νέας Υόρκης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης ανακάλυψε αποδείξεις για απάτη στον επιχειρηματικό όμιλο του Τραμπ
Η έρευνα της εισαγγελέως της Πολιτείας της Νέας Υόρκης για τον όμιλο Τραμπ επέτρεψε να έρθουν στο φως...
www.zougla.gr
Οριστικά στη φυλακή Ρομπίνιο: Εννιά χρόνια για συμμετοχή σε ομαδικό βιασμό
Η έφεση του έπεσε στο… κενό κι ο Ρομπίνιο θα βρεθεί στη φυλακή για τη συμμετοχή σε ομαδικό βιασμό 23χρονης.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία: «O χιονιάς θα χτυπήσει τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου» προειδοποιεί ο Σάκης Αρναούτογλου
Πότε αναμένεται η δεύτερη ψυχρή εισβολή - Έως και 11 βαθμούς Κελσίου θα πέσει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο - Χιόνια στην Αττική το Σάββατο - Οι προγνώσεις των μετεωρολόγων
www.protothema.gr