Μακρόν: Παρουσιάζει την Πέμπτη τις προτεραιότητες της γαλλικής προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Εμανουέλ Μακρόν, θα παραχωρήσει την Πέμπτη συνέντευξη Τύπου για να παρουσιάσει τις προτεραιότητες της γαλλικής προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 2022 για έξι μήνες.
Read full article on: iefimerida.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Μια 54χρονη είναι η μεγαλύτερη σε ηλικία παρένθετη μητέρα
Η Maree Arnold είναι από την Αυστραλία και έφερε στον κόσμο το παιδί της κόρης της.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θλίψη στο Χόλιγουντ: Πέθανε ο βραβευμένος κωμικός ηθοποιός Λούι Άντερσον, σε ηλικία 68 ετών
Ο Αμερικανός ηθοποιός, συγγραφέας και παρουσιαστής τηλεπαιχνιδιών Λούι Άντερσον, πέθανε σήμερα σε ηλικία 68 ετών.
iefimerida.gr
Άρης – Θόδωρος Καρυπίδης σε παίκτες: «Κλείστε τα αυτιά σας»
Ο Άρης έμεινε στο 0-0 κόντρα στη Λαμία για το Κύπελλο Ελλάδα και περνάει μία περίοδο ντεφορμαρίσματος, γεγονός που έφερε ξανά και τον Θόδωρο Καρυπίδη στις εγκαταστάσεις του Νέου Ρυσίου. Ο “ισχυρός άνδρας” της ομάδας της Θεσσαλονίκης θέλησε να στηρίξει τους ποδοσφαιριστές του και είχε ξεχωριστές συνομιλίες με Εντιαγέ, Μπρούνο Γκάμα, Ματέο Γκαρσία και Μπερτόγλιο, ... Περισσότερα To άρθρο Άρης – Θόδωρος Καρυπίδης σε παίκτες: «Κλείστε τα αυτιά σας» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Γαλλία: Φυλακή και πρόστιμο σε πρώην συμβούλους του Νικολά Σαρκοζί για τις «βρώμικες» δημοσκοπήσεις
Δικαστήριο στην Γαλλία καταδίκασε δύο πρώην υψηλόβαθμους συμβούλους του πρώην προέδρου Νικολά Σαρκοζί σε ποινές φυλάκισης για τον ρόλο τους στην κατάχρηση δημοσίων πόρων για τη χρηματοδότηση δημοσκοπήσεων. Πέντε πρώην συνεργάτες του Σαρκοζί δικάζονταν με τις κατηγορίες της ευνοιοκρατίας, συνωμοσίας και κατάχρησης δημοσίων πόρων στην υπόθεση της ανάθεσης συμβάσεων σε εταιρείες δημοσκοπήσεων, ύψους 7,5 εκατομμυρίων ... Περισσότερα To άρθρο Γαλλία: Φυλακή και πρόστιμο σε πρώην συμβούλους του Νικολά Σαρκοζί για τις «βρώμικες» δημοσκοπήσεις δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Υποπαραλλαγή Όμικρον 2: Από την Αίγυπτο έφτασαν στην Ελλάδα τα δύο πρώτα κρούσματα
Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της χώρας μετά τον εντοπισμό και στην Ελλάδα της νέας υποπαραλλαγής της Όμικρον του κορονοϊού σε εισαγόμενα κρούσματα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο κρούσματα που επιβεβαιώθηκαν την τελευταία εβδομάδα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», αφορούσαν τουρίστες. Ειδικότερα, πρόκειται για ένα ζευγάρι τουριστών από την Αίγυπτο, τα ... Περισσότερα To άρθρο Υποπαραλλαγή Όμικρον 2: Από την Αίγυπτο έφτασαν στην Ελλάδα τα δύο πρώτα κρούσματα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ποινές φυλάκισης για πρώην υψηλόβαθμους συμβούλους της κυβέρνησης Σαρκοζί
Δικάζονταν με τις κατηγορίες της ευνοιοκρατίας, συνωμοσίας και κατάχρησης δημοσίων πόρων στην υπόθεση ανάθεσης συμβάσεων σε εταιρείες δημοσκοπήσεων, ύψους 7,5 εκατομμυρίων ευρώ, κατά την πενταετία 2007-2012
www.protothema.gr
Διαλυνάς για κύκλωμα μαστροπείας: Διασυνδέσεις από… Χαλκιδική μέχρι Ντουμπάι
Στην υπόθεση της 24χρονης η οποία κατήγγειλε τον ομαδικό βιασμό της το βράδυ της Πρωτοχρονιάς σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, αλλά και στη δράση...
www.zougla.gr
H τρυφερή αφιέρωση του Στέλιου Μανουσάκη στη σύντροφό του Μαρία Ηλιάκη
Το ζευγάρι είναι πιο ερωτευμένο από ποτέ
www.protothema.gr
Συγκέντρωση συμπαράστασης στη Γεωργία Μπίκα
Ένα ηχηρό μήνυμα κατά της σεξουαλικής και έμφυλης βίας, των βιασμών και της πατριαρχίας δίνει πλήθος κόσμου που συγκεντρώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής...
www.zougla.gr
Ο Μίνως Μάτσας είναι η ενσάρκωση του #fathergoals
Ο Μίνως Μάτσας κάνει πολύ συχνά βόλτες με τα δίδυμα παιδάκια του στην πόλη...
www.zougla.gr
Ολυμπιακός: O Βάτσλικ συγκρούστηκε με τον Μανωλά στην προπόνηση -Έκανε οκτώ ράμματα
Οκτώ ράμματα στο κεφάλι αποκόμισε ο Τσέχος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, Τόμας Βατσλίκ, μετά από σύγκρουσή του με τον Κώστα Μανωλά.
iefimerida.gr
Ολυμπιακός: O Βάτσλικ συγκρούστηκε με τον Μανωλά στη προπόνηση -Έκανε οχτώ ράμματα
Οχτώ ράμματα στο κεφάλι αποκόμισε ο Τσέχος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, Τόμας Βατσλίκ μετά από σύγκρουσή του με τον αμυντικό Κώστα Μανωλά.
iefimerida.gr
Κατερίνα Γερονικολού: Όταν μπήκα στο φέρετρο ξεκουράστηκα
Έκπληξη προκάλεσε η Κατερίνα Γερονικολού για την μακάβρια σκηνή. Την Κατερίνα Γερονικολού και τον Γιάννη Τσιμιτσέλη φιλοξένησαν στο Στούντιο 4 η Νάνσυ Ζαμπέτογλου κι ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος. Οι ηθοποιοί μίλησαν για τη νέα σειρά στην οποία πρωταγωνιστούν με τίτλο «Κι όμως είμαι ακόμα εδώ» ενώ η Κατερίνα Γερονικολού “τάραξε” τους παρουσιαστές όταν μίλησε για μια ... Περισσότερα To άρθρο Κατερίνα Γερονικολού: Όταν μπήκα στο φέρετρο ξεκουράστηκα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αφγανιστάν: Με θάνατο απειλούν οι Ταλιμπάν Αφγανές που εργάζονται σε ΜΚΟ και δεν φορούν μπούρκα
Η θρησκευτική αστυνομία των Ταλιμπάν απείλησε να ανοίξει πυρ εναντίον γυναικών που εργάζονται για μη κυβερνητικές οργανώσεις, σε μια επαρχία στο βορειοδυτικό Αφγανιστάν, εάν δεν φορούν την μπούρκα. Την είδηση μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο εργαζομένους σε αυτές τις ΜΚΟ. Εκπρόσωποι του υπουργείου Πρόληψης της Έκλυσης των Ηθών και Διάδοσης της Αρετής στην επαρχία Μπαντγκίς ... Περισσότερα To άρθρο Αφγανιστάν: Με θάνατο απειλούν οι Ταλιμπάν Αφγανές που εργάζονται σε ΜΚΟ και δεν φορούν μπούρκα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Υπόθεση βιασμού στη Θεσσαλονίκη: Βίντεο της Γεωργίας με τον σύντροφό της, που «έφυγε» από ανίατη ασθένεια
Η νεαρή κοπέλα το ανέβασε λίγο μετά τον θάνατό του
www.protothema.gr
Κορονοϊός – Ρεκόρ κρουσμάτων στη Ρωσία: Με τηλεδιάσκεψη θα «λειτουργεί» η κυβέρνηση
Εντολή έδωσε ο Ρώσος πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν και από σήμερα 21 Ιανουαρίου, οι κυβερνητικές συσκέψεις να γίνονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό μέσω τηλεδιασκέψεων όπως και οι συνεδριάσεις των ομοσπονδιακών οργάνων. Η απόφαση αυτή αφορά στον μηχανισμό της κυβέρνησης, τα υπουργεία και τα τμήματά τους στην περιφέρεια. Σήμερα η Ρωσία ανακοίνωσε ότι το τελευταίο εικοσιτετράωρο καταγράφηκαν ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός – Ρεκόρ κρουσμάτων στη Ρωσία: Με τηλεδιάσκεψη θα «λειτουργεί» η κυβέρνηση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Νέα έκδοση e-Hybrid για τα Jeep Renegade και Compass
Η Jeep προσθέτει μια νέα υβριδική έκδοση στα Renegade και Compass. Το νέο υβριδικό σύστημα έρχεται να πλαισιώσει το plug-in σύστημα 4xe, το οποίο ήδη απολαμβάνει εμπορική επιτυχία, με περισσότερες από το 25% των πωλήσεων της μάρκας στην Ευρώπη. Τo e-Hybrid χρησιμοποιεί έναν νέο τετρακύλινδρο τούρμπο κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρων απόδοσης 130 PS και 240 ... Περισσότερα To άρθρο Νέα έκδοση e-Hybrid για τα Jeep Renegade και Compass δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο βιαστής ιερέας κατηγορεί το θύμα του: Η 17χρονη έχει ψυχολογικά προβλήματα - Αυτή μου έστειλε μήνυμα σεξουαλικού περιεχομένου
Δείτε τι ισχυρίστηκε ο δικηγόρος του σάτυρου ιερέα, μιλώντας στο Mega - Πεπεισμένος για την αθωότητα του γιου του δηλώνει ο πατέρας του κατηγορουμένου - Σοκάρουν τα στοιχεία που έρχονται στο φως γύρω από την δράση του - Πίεζε 19χρονη «να πάνε κάπου μόνοι τους» και για αντάλλαγμα της προσέφερε χρήματα
www.protothema.gr
Σάλος: Η Ζέτα Μακρυπούλια αγκαλιά με γυναίκα! Στο φως καυτές φωτογραφίες!
Πολλά χρόνια πριν, όταν ακόμη έκανε τα πρώτα βήματα της καριέρας της, η Ζέτα Μακρυπούλια είχε κάνει μια ιδιαιτέρως σέξι και αισθησιακή φωτογράφιση με… γυναίκα. Στη φωτογραφία η γνωστή ηθοποιός-παρουσιάστρια είναι μόλις 17 ετών, ωστόσο ποζάρει απίστευτα άνετη σε αυτές τις καυτές φωτογραφίες.
www.makeleio.gr
Θεσσαλονίκη - Υπόθεση βιασμού 24χρονης: Για πέντε ώρες κατέθετε ο Μάνος Παπαδόπουλος
Για περίπου πέντε ώρες κατέθετε στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης ο 33χρονος που κάλεσε στο πάρτι την 24χρονη που καταγγέλλει βιασμό…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΠΟΥ: Σύσταση για επέκταση χορήγησης του εμβολίου της Pfizer σε παιδιά 5-11 ετών
Την επέκταση της χορήγησης μειωμένης δόσης του εμβολίου της Pfizer κατά του κορωνοϊού σε παιδιά ηλικίας 5-11 ετών συνέστησε η Συμβουλευτική Επιτροπή του ΠΟΥ.
iefimerida.gr
Βιασμός ανήλικης από ιερέα: Σε τρία αστυνομικά τμήματα τον κατήγγειλε άλλη κοπέλα χωρίς να βρει ανταπόκριση
Δεν χωράει ο ανθρώπινος νους τις καταγγελίες για τον τρόπο λειτουργούσε ο ιερέας στα Κάτω Πατήσια, που συνελήφθη σήμερα Παρασκευή κατηγορούμενος για τον βιασμό ανήλικης. Η σύλληψη του ιερέα που είναι και πατέρας τριών παιδιών, άνοιξε το δρόμο για νέες καταγγελίες εις βάρος του, γεγονός που αποδεικνύει ότι η περίπτωση της ανήλικης δεν ήταν η ... Περισσότερα To άρθρο Βιασμός ανήλικης από ιερέα: Σε τρία αστυνομικά τμήματα τον κατήγγειλε άλλη κοπέλα χωρίς να βρει ανταπόκριση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σύνταγμα: Συγκέντρωση συμπαράστασης για τον βιασμό της 24χρονης Γεωργίας
Πλήθος ατόμων διαδηλώνουν αυτή την ώρα στο Σύνταγμα, ως ένδειξη συμπαράστασης στην 24χρονη Γεωργία, η οποία έχει καταγγείλει ομαδικό βιασμό…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κορονοϊός – Γαλλία: Το Συνταγματικό Συμβούλιο ενέκρινε υπό όρους το κυβερνητικό σχέδιο για το πάσο εμβολιασμού
Το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας ενέκρινε υπό όρους το σχέδιο της κυβέρνησης για το πάσο εμβολιασμού, το οποίο θα απαιτεί από άτομα άνω των 16 ετών να έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού για τον κορονοϊό, για να βρεθούν σε δημόσιους χώρους, όπως εστιατόρια ή κινηματογράφους. Μία προϋπόθεση ήταν να μην απαιτείται το πάσο για τη συμμετοχή σε ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός – Γαλλία: Το Συνταγματικό Συμβούλιο ενέκρινε υπό όρους το κυβερνητικό σχέδιο για το πάσο εμβολιασμού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ξεπέρασαν τα 400 τα κρούσματα της υποπαραλλαγής της Omicron στη Βρετανία
Οι επιστήμονες δεν έχουν μιλήσει για μετάλλαξη ανησυχίας - Σε ποιες χώρες έχει αρχίσει να διασπείρεται
www.protothema.gr
Μετά από αυτό η δουλεία του θα του φανεί παιχνιδάκι...
Όλοι ξέρουμε ότι πάγος είναι από τα ποιο επικίνδυνα πράγματα που μπορεί να συναντήσει κανείς στον δρόμο. Σε αυτό το βίντεο...
www.zougla.gr
Sakkari moves into final 16 of Australian Open (video)
Sakkari will face Pegula next
www.protothema.gr
Σοκ στην Ιταλία με υπόθεση ομαδικού βιασμού της ανήλικης κόρης Ισπανού διπλωμάτη σε πάρτι
Σοκ προκαλεί στην Ιταλία η αποκάλυψη της εφημερίδας La Repubblica υπόθεσης ομαδικού βιασμού ανήλικης στη Ρώμη την Πρωτοχρονιά του 2021...
www.zougla.gr
Βιασμός ανήλικης από ιερέα: «Η 17χρονή έχει ψυχολογικά προβλήματα», λέει ο δικηγόρος του ιερέα
«Το παιδί που καταγγέλλει τον ιερέα, έχει ψυχολογικά προβλήματα», δήλωσε ο δικηγόρος κατηγορούμενου ιερέα.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ολυμπιακός: Ατύχημα με Κώστα Μανωλά και Τόμας Βατσλίκ – Με ράμματα στο νοσοκομείο ο Τσέχος
Μία άτυχη στιγμή είχαν στην προπόνηση του Ολυμπιακού στου Ρέντη, ο Κώστας Μανωλάς και ο Τόμας Βατσλίκ, με τον Έλληνα αμυντικό να τραυματίζει κατά λάθος τον συμπαίκτη του. Μετά από μία σύγκρουση που είχαν οι δυο τους, ο Τσέχος τερματοφύλακας “έσκισε” το τριχωτό της κεφαλής του και χρειάστηκε να του γίνουν οχτώ ράμματα, από τον ... Περισσότερα To άρθρο Ολυμπιακός: Ατύχημα με Κώστα Μανωλά και Τόμας Βατσλίκ – Με ράμματα στο νοσοκομείο ο Τσέχος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
«Συμφωνία Λιόν-Άρη για τον Ντιόπ»
Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, Άρης και Λιόν έχουν έρθει σε συμφωνία για τη μετακίνηση του Παπέ Σεΐκ Ντιοπ στο σύλλογο της Θεσσαλονίκης...
www.zougla.gr
Μουντιάλ 2022: «Χαμός» για ένα εισιτήριο – Αιτήσεις για 1.200.000 μέσα σε 24 ώρες
Μουντιάλ 2022: Σε… μαγικά χαρτάκια εξελίσσονται τα εισιτήρια των αγώνων για το ερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ουκρανία: Φόβοι πως η Ρωσία θα καταλάβει το Χάρκοβο -Αιτία «πολέμου μεγάλης κλίμακας» για τον Ζελένσκι
Η Ρωσία μπορεί να προσπαθήσει να καταλάβει το Χάρκοβο σύμφωνα με τον φόβο που εξέφρασε ανοικτά ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
iefimerida.gr
«Πράσινο φως» από ΗΠΑ σε Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία να στείλουν πυραύλους στην Ουκρανία
Σκληρή στάση της ΕΕ απέναντι στη Ρωσία ζητούν οι Πολωνοί οι οποίοι ξεκαθαρίζουν ότι θα στηρίξουν το Κίεβο σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης - Η Ρωσία μπορεί να επιχειρήσει να καταλάβει το Χάρκοβο, υποστηρίζει ο πρόεδρος Ζελένσκι  - Νωρίτερα, Ρωσία και ΗΠΑ έριξαν κι άλλο λάδι στη φωτιά της ουκρανικής κρίσης
www.protothema.gr
Η σκιά της χρεοκοπίας πάνω από την κρουαζιέρα
Οι γερμανικές επιδοτήσεις, το λουκέτο του Genting Group Hong Kong, η αίτηση πτώχευσης δυο γερμανικών ναυπηγείων και η αναστολή κρουαζιέρων της Crystal Cruises - Ντόμινο εξελίξεων
www.protothema.gr
Ουκρανία: Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία στέλνουν πυραυλικά συστήματα
Οι ΗΠΑ άναψαν το πράσινο φως - Σκληρή στάση της ΕΕ απέναντι στη Ρωσία ζητούν οι Πολωνοί οι οποίοι ξεκαθαρίζουν ότι θα στηρίξουν το Κίεβο σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης - Η Ρωσία μπορεί να επιχειρήσει να καταλάβει το Χάρκοβο, υποστηρίζει ο πρόεδρος Ζελένσκι  - Νωρίτερα, Ρωσία και ΗΠΑ έριξαν κι άλλο λάδι στη φωτιά της ουκρανικής κρίσης
www.protothema.gr
Ουκρανία: Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία στέλνουν πυραυλικά συστήματα στην Ουκρανία
Οι ΗΠΑ άναψαν το πράσινο φως - Σκληρή στάση της ΕΕ απέναντι στη Ρωσία ζητούν οι Πολωνοί οι οποίοι ξεκαθαρίζουν ότι θα στηρίξουν το Κίεβο σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης - Η Ρωσία μπορεί να επιχειρήσει να καταλάβει το Χάρκοβο, υποστηρίζει ο πρόεδρος Ζελένσκι  - Νωρίτερα, Ρωσία και ΗΠΑ έριξαν κι άλλο λάδι στη φωτιά της ουκρανικής κρίσης
www.protothema.gr
Βιασμός στη Θεσσαλονίκη: Ραγδαίες εξελίξεις - Θα καταθέσουν και οι υπόλοιποι καλεσμένοι στο πάρτι
Τα όσα είδαν και έζησαν στη σουΐτα του ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια του πρωτοχρονιάτικου πάρτι θα κληθούν να…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βουλή: Ψηφίστηκε στην αρμόδια επιτροπή ο αναπτυξιακός νόμος
Με τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης Νίκο Παπαθανάση να κάνει λόγο για «μεταρρυθμιστική τομή με ένα νέο σύστημα, ευέλικτο, λειτουργικό και φιλικό για τους επενδυτές» και την αντιπολίτευση να αμφισβητεί την αποτελεσματικότητά του, ολοκληρώθηκε από την επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, η επεξεργασία του αναπτυξιακού νομοσχεδίου, «Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη». Το νομοσχέδιο, μετά από τέσσερις πολύωρες ... Περισσότερα To άρθρο Βουλή: Ψηφίστηκε στην αρμόδια επιτροπή ο αναπτυξιακός νόμος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μηταράκης από Λιθουανία: Η Ε.Ε. έχει χερσαία και θαλάσσια σύνορα - 16 χώρες υπέγραψαν κοινή δήλωση
Οι χώρες στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. πρέπει να μπορούν να κάνουν χρήση των διαθέσιμων τεχνολογικών εργαλείων προκειμένου να αποτραπούν οι παράνομες αφίξεις, είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου
www.protothema.gr
M. Βαρβιτσιώτης: Στόχος μας μια ενεργειακά αυτόνομη και «πράσινη» Ευρώπη
Στη σπουδαιότητα της «μπλε οικονομίας» και στην ανάγκη να βρεθούν εναλλακτικές πηγές ενέργειας...
www.zougla.gr
Λούι Άντερσον: Πέθανε σε ηλικία 68 ετών ο κωμικός ηθοποιός (pics)
Πέθανε σε ηλικία 68 ετών ο κωμικός ηθοποιός Λούι ΆντερσονΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Kρίμα να λέγονται και να ακούγονται αυτά για την 24χρονη Γεωργία από την Θεσσαλονίκη
Kρίμα να λέγονται και να ακούγονται αυτά για την 24χρονη Γεωργία από την Θεσσαλονίκη Στη #Θεσσαλονικη η πλειοψηφία “πουτανάκι” ανεβάζει “πουτανάκι” κατεβάζει την #γεωργια που “εκβιάζει” #Λεβεντης γιατί “έτσι διαρρέει” η αστυνομία…Επίσης,”τα χει με το αφεντικό” κ επειδή τον “παράτησε” πρωτοχρονιά “σκαρφίστηκαν” το #βιασμός .Ντρέπομαι που γεννήθηκα στη κωλοπολη — avrailas (@avrailas) January 21, 2022
www.makeleio.gr
Η Ολίβια Μαν τα έχει βρει σκούρα με τον θηλασμό
Στα stories της μοιράζεται τις εμπειρίες της και ζητάει συμβουλές από έμπειρες μαμάδες
www.protothema.gr
Υπ. Εργασίας για κακοκαιρία: «Κάθε δήμος να διαθέτει κλειστά θερμαινόμενα κτίρια για τους αστέγους»
Η επερχόμενη κακοκαιρία «ανάγκασε» το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να αποστείλει συστάσεις προς τους δήμους σχετικά με την ασφάλεια των αστέγων.
iefimerida.gr
Ολυμπιακός: Απρόοπτο με Βατσλίκ και Μανωλά - Στο νοσοκομείο ο Τσέχος (photos)
Ολυμπιακός: Πρόβλημα στους «ερυθρόλευκους» καθώς ο Τόμας Βατσλίκ συγκρούστηκε με τον Κώστα Μανωλά και είναι αμφίβολος για το ματς με…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Επίθεση χάκερς στη Βουλή: Έβαλαν στόχο email βουλευτών - Άγνωστο ακόμα το μέγεθος της διαρροής
Βουλή: Άγνωστη ακόμα η διαρροή που υπήρξε - Στοχοποίησαν 60 λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου βουλευτών, δημοσιογράφων και εργαζομένωνΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr