Μάθε αν σε επηρεάζουν οι πλανήτες από 08/12 έως και 14/12

Επικεντρώσου στις ημερομηνίες γέννησης και τα γεγονότα που περιγράφονται!

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Τζόκερ κλήρωση 2392: Οι τυχεροί αριθμοί σήμερα
ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ ΠΕΜΠΤΗ 20/01/2022 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 2392. Πάνω από 1.600.000 ευρώ μπήκαν… στο τραπέζι για τους νικητές της πρώτης κατηγορίας.  Κλήρωση τζόκερ σήμερα Πέμπτη 20/01/2022 και τα λεφτά ήταν… πολλά! Στην κλήρωση Τζόκερ ΟΠΑΠ, σήμερα Πέμπτη 20-01-2022 (αριθμός κλήρωσης 2392), οι τυχεροί αριθμοί είναι 1 19 29 38 40 και τζόκερ ο αριθμός 2. Ένας υπερτυχερός, μάλιστα, κατάφερε ... Περισσότερα To άρθρο Τζόκερ κλήρωση 2392: Οι τυχεροί αριθμοί σήμερα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
5 m
www.newsit.gr
Ο Πελέ μπήκε στο νοσοκομείο για χημειοθεραπείες
Ο θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, Πελέ, συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και στη Βραζιλία αναφέρουν ότι διακομίσθηκε ξανά στο νοσοκομείο για χημειοθεραπείες. Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών για τους Βραζιλιάνους έχει διαγνωσθεί με όγκο στο έντερο και το συκώτι, αλλά το “παλεύει” με τους γιατρούς και μάλιστα του είχαν ανάψει το “πράσινο φως” για ... Περισσότερα To άρθρο Ο Πελέ μπήκε στο νοσοκομείο για χημειοθεραπείες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
6 m
www.newsit.gr
Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (20/1/2022): Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.600.000 ευρώ
Κλήρωση Τζόκερ: Τουλάχιστον 1.600.000 ευρώ μοιράζει απόψε το τυχερό παιχνίδι του ΟΠΑΠ μετά το τζακ που σημειώθηκε στην κλήρωση της Τρίτης…Περισσότερα...
6 m
www.newsbomb.gr
Γαλλία κορονοϊός: Σταδιακή χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων
Δεν θα είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους στη Γαλλία, ανοίγουν τα κέντρα διασκέδασηςΠερισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο Κάρολος Τρικολίδης, αρχιμουσικός της Κ.Ο.Θ.
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο αρχιμουσικός της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα η Ορχήστρα. Ο Κάρολος Τρικολίδης γεννήθηκε το 1947 στο Μπαντ Άουσζεε της Αυστρίας από Αυστριακή μητέρα και Έλληνα πατέρα. Σπούδασε σύνθεση, βιολί, κρουστά και διεύθυνση ορχήστρας με τους Χανς Σβαρόφσκι και Μιλτιάδη Καρύδη ... Περισσότερα To άρθρο Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο Κάρολος Τρικολίδης, αρχιμουσικός της Κ.Ο.Θ. δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Ταξίδι στη λίμνη Κόμο για τον Μασίν Γκαν Κέλι και τη Μέγκαν Φοξ, λίγες ημέρες μετά τον αρραβώνα τους
Δείτε τα στιγμιότυπα που μοιράστηκαν στο Instagram
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Επίθεση από ομάδα ατόμων καταγγέλλουν ότι δέχθηκαν δύο νεαροί
Επίθεση από ομάδα ατόμων καταγγέλλουν ότι δέχθηκαν δύο νεαροί, στην οδό Παπανικολάου, στην περιοχή των Πεύκων, στη Θεσσαλονίκη...
www.zougla.gr
Greece confirms 18.869 new coronavirus infections on Thursday -81 deaths and 688 on ventilators
Greece confirmed 18,869 new coronavirus infections in the last 24 hours, with 70 of these identified at entry points to the country, the National Public Health Organization (EODY) said on Thursday.
iefimerida.gr
Παναθηναϊκός: Στη Λεωφόρο ο αγώνας της Β’ ομάδας με τον Λεβαδειακό
Ο Παναθηναϊκός Β’ υποδέχεται την προσεχή Κυριακή (23/01, 14:45) τον πρωτοπόρο του 2ου ομίλου της Super League, Λεβαδειακό στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής...
www.zougla.gr
Γκάνα: Ισχυρή έκρηξη ισοπέδωσε κτίρια – Φόβοι για νεκρούς
Η αστυνομία στη Γκάνα ανακοίνωσε πως μία ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο δυτικό τμήμα της χώρας, όταν ένα φορτηγό που μετέφερε εκρηκτικά στο χρυσωρυχείο Chirano συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα. Άγνωστο παραμένει πόσοι άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, ωστόσο οι εικόνες από την περιοχή, που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης στη Γκάνα, δείχνουν πολλά κτίρια που έχουν καταρρεύσει και ερείπια ... Περισσότερα To άρθρο Γκάνα: Ισχυρή έκρηξη ισοπέδωσε κτίρια – Φόβοι για νεκρούς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Υπουργείο Εργασίας: Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»
Ανοίγει σήμερα το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» για υποβολή, μεταξύ άλλων, μονομερών δηλώσεων καλλιτεχνών για τον Ιανουάριο, προκειμένου να λάβουν την…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Το «όχι» της Ελισάβετ στον Τζόνσον που ήθελε να χαλαρώσει τα μέτρα στην κηδεία του Φιλίππου
Η νέα αποκάλυψη επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τον Βρετανό πρωθυπουργό που «στροβιλίζεται» στη «δίνη» του Partygate - Η Ελισάβετ απέρριψε την ειδική μεταχείριση για να δώσει το παράδειγμα στο έθνος - Με 30 προσκεκλημένους και τήρηση των αποστάσεων η κηδεία του πρίγκιπα Φίλιππου τον περασμένο Απρίλιο
www.protothema.gr
Στο νοσοκομείο για χημιοθεραπείες και νέες εξετάσεις ο Πελέ
Ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, Πελέ, διακομίστηκε εκ νέου στο νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί σε νέες συνεδρίες χημειοθεραπείας...
www.zougla.gr
Γιατί κόπηκε η ερωτική σκηνή της Lady Gagα με την Σάλμα Χάγιεκ στο House of Gucci
Η πρωταγωνίστρια της ταινίας αποκάλυψε πως γύρισε μία ερωτική σκηνή με την Σάλμα Χάγιεκ, όμως ο Ρίντλεϊ Σκοτ αποφάσισε να την κόψει στο μοντάζ - «Τα πράγματα γίνονται πολύ "καυτά" μετά τον θάνατο του Μαουρίτσιο», λέει η Lady Gaga
www.protothema.gr
Κορονοϊός: Τι είναι η «μετάλλαξη Όμικρον 2»; Τα δεδομένα για τον «κρυφό κλάδο» που δεν ανιχνεύεται
Τόσο η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας όσο και οι δύο επιστήμονες που ήταν παρόντες στην καθιερωμένη ενημέρωση της Πέμπτης, 20.01.2022, για τον κορονοϊό και το εμβολιαστικό πρόγραμμα στην Ελλάδα εξέφρασαν την άποψη ότι αν κάνουμε υπομονή και προσέξουμε για τις επόμενες εβδομάδες, είναι ξεκάθαρο ότι πιθανότατα θα κάνουμε «Πάσχα στο χωριό», όπως είπαν χαρακτηριστικά. Ωστόσο η ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: Τι είναι η «μετάλλαξη Όμικρον 2»; Τα δεδομένα για τον «κρυφό κλάδο» που δεν ανιχνεύεται δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ξανά στο νοσοκομείο ο Πελέ: Υποβάλλεται σε νέες χημειοθεραπείες
Πέλε: Στο νοσοκομείο διακομίσθηκε εκ νέου ο θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θεσσαλονίκη: Επίθεση από ομάδα ατόμων καταγγέλλουν ότι δέχθηκαν δύο νεαροί
Οι νεαροί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς»
www.protothema.gr
Συρία: Έξι άμαχοι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό στην πόλη Αφρίν
Έξι άμαχοι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, σκοτώθηκαν και άλλοι 30 τραυματίστηκαν κατά τον βομβαρδισμό της πόλης Αφρίν, στη βόρεια…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Παρουσιάστηκε το πιο πολυτελές αγροτικό στον κόσμο - Πόσο κοστίζει;
Η Toyota παρουσίασε την κορυφαία και πιο πολυτελή έκδοση, με την ονομασία Capstone του Tundra, η οποία εφοδιάζεται με έναν υβριδικό V6 κινητήρα απόδοσης 443 ίππων.
www.protothema.gr
Γαλλία: Αίρεται η υποχρεωτικότητα της χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους, ανοίγουν τα κέντρα διασκέδασης
Σταδιακή χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων ανακοίνωσε ο Γάλλος πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ
www.protothema.gr
Γαλλία: Χαλάρωση των μέτρων κατά του κορωνοϊού -Τέλος η μάσκα σε εξωτερικούς χώρους
Την χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας, σε δύο φάσεις από τον ερχόμενο μήνα, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Ζαν Καστέξ.
iefimerida.gr
Αγωνία για την 15χρονη που εξαφανίστηκε από το Γουδή
Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία μετά την εξαφάνιση μιας 15χρονης από το Γουδή της Αττικής. Τις πρωινές ώρες της 13ης Ιανουαρίου εξαφανίστηκε από την περιοχή Γουδή, η Μπίμπι Αμίνα Σαχάμπ Ζαντά 15 ετών, αφγανικής καταγωγής. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 20/01/2022 για την εξαφάνιση της, Μπίμπι Αμίνα Σαχάμπ Ζαντά 15 ετών και προέβη άμεσα ... Περισσότερα To άρθρο Αγωνία για την 15χρονη που εξαφανίστηκε από το Γουδή δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορονοϊός - Αυστρία: Υπερψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των ενηλίκων
Η πρόταση της κυβέρνησης της Αυστρίας για υποχρεωτικό εμβολιασμό όλων των πολιτών άνω των 18 ετών έγινε νόμος του κράτουςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονης στο Γουδή
Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν, μαύρο παντελόνι και μαύρα παπούτσια Στις 13/01/2022 και πρώτες πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή Γουδή, η Μπίμπι Αμίνα Σαχάμπ Ζαντά, 15 ετών, αφγανικής καταγωγής. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 20/01/2022 για την εξαφάνιση της και προέβη άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς […]
www.makeleio.gr
Βραζιλία: Στο νοσοκομείο για χημειοθεραπείες και νέες εξετάσεις ο Πελέ
Ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, Πελέ, διακομίστηκε εκ νέου στο νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί σε νέες συνεδρίες χημειοθεραπείας, όπως ανέφερε η αθλητική ιστοσελίδα ESPN.
iefimerida.gr
Πρώτο τo Spotify στην αγορά του music streaming
Σύμφωνα με αναφορά της MIDIA Research, η αγορά του music streaming συνεχίζει να μεγαλώνει, με το Spotify να βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση...
www.zougla.gr
ND leads SYRIZA by 11.8%, Metron Analysis poll shows
PM Mitsotakis is seen as the most suitable for PM
www.protothema.gr
Νικολέττα Ράλλη: Η φώτο της κόρης της δίπλα στο τζάκι
Μία ακόμα φωτογραφία της μικρής Σοφίας δημοσίευσε η παρουσιάστρια.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Απίστευτο περιστατικό στα Χανιά: Αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει μέσα σε σουβλατζίδικο
Ο 49χρονος τραυματίστηκε στην περιοχή του θώρακα.
gazzetta.gr
Η Πάμελα Άντερσον είναι και πάλι ελεύθερη - Κατέθεσε αίτηση διαζυγίου μετά από 13 μήνες γάμου
Τίτλοι τέλους στον γάμο της με τον οικοδόμο,  Νταν Χέιχερστ
www.protothema.gr
Το βίντεο του ΓΕΕΘΑ: Όλες οι πρόσφατες δράσεις και ασκήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων
Το ΓΕΕΘΑ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τις δραστηριότητες των Ενόπλων Δυνάμεων, που έλαβαν χώρα τον Δεκέμβριο του 2021.
iefimerida.gr
Πάμελα Άντερσον: Ασυμβίβαστη, χωρίζει για... 5η φορά - Αίτηση διαζυγίου μετά από 13 μήνες γάμου
Τίτλοι τέλους στον γάμο της με τον οικοδόμο,  Νταν Χέιχερστ
www.protothema.gr
Ριάνα: Ποζάρει μαζί με την κόρη της Μαντόνα, Λούρδη για την πιο σέξι καμπάνια εσωρούχων (pics)
Στο σόου Savage x Fenty Vol.3, του περασμένου Σεπτεμβρίου, είδαμε τη Λούρδη Λεόν να κάνει το ντεμπούτο της στην πασαρέλα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κομόρες: Αγωνία πάνω από τα κινητά και... παράνοια τη στιγμή που «κλείδωσε» η ιστορική πρόκριση!
Απίθανες στιγμές αγωνίας και χαράς έζησαν ο Μοχάμεντ Μπεν και οι συμπαίκτες του, οι οποίοι περίμεναν πάνω από τα κινητά τους για τη λήξη του ματς της Σιέρα Λεόνε και ξέσπασαν σε «τρελούς» πανηγυρισμούς μετά την παρθενική πρόκριση για τις Κομόρες Νήσους.
gazzetta.gr
Μίνα Γκάγκα: “Αν κάνουμε υπομονή και προσέξουμε θα κάνουμε Πάσχα στο χωριό”
Τόσο η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας όσο και οι δύο επιστήμονες που ήταν παρόντες στην αποψινή ενημέρωση, εξέφρασαν την άποψη ότι αν κάνουμε υπομονή και προσέξουμε για τις επόμενες εβδομάδες, είναι ξεκάθαρο ότι πιθανότατα θα κάνουμε Πάσχα στο χωριό, όπως είπαν χαρακτηριστικά. Ωστόσο η πανδημία προς το παρόν παραμένει σε υψηλά σταθερό μετρό, όπως τόνισε χαρακτηριστικά αναπληρώτρια […]
www.makeleio.gr
Ουκρανία: Η Δύση ζητά από τη Ρωσία να κάνει βήματα πίσω -Με αυστηρές κυρώσεις απειλούν ΗΠΑ και Γερμανία
Άμεσα βήματα αποκλιμάκωσης της κατάστασης στην ανατολική Ουκρανία ζητά από τη Ρωσία η Δύση, ωστόσο δεν φαίνεται να υπάρχει τέτοια πρόθεση.
iefimerida.gr
Το αντίπαλό της στα playoffs των προκριματικών του Παγκοσμίου μαθαίνει στις 29/1 η Εθνική
Στις 29 Ιανουαρίου θα γίνει γνωστός ο αντίπαλος της Εθνικής ανδρών, στον πρώτο γύρο των playoffs για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2023, με την κλήρωση να διεξάγεται στη Βουδαπέστη.
gazzetta.gr
Τι έδειξε το Ρολόι της Αποκάλυψης, πόσα δευτερόλεπτα χωρίζουν τον κόσμο από την... καταστροφή
Οι δείκτες του ρολογιού δείχνουν ακριβώς 23.58 και 20 δευτερόλεπτα - Ποια ζητήματα έλαβε υπόψη της η επιστημονική κοινότητα 
www.protothema.gr
Χαμόγελο του Παιδιού: Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονης στο Γουδή
Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν, μαύρο παντελόνι και μαύρα παπούτσια
www.protothema.gr
Ντεκ: Έπαιξε σε αγώνα της Ρεάλ μετά από 287 μέρες και $5.5 εκατομμύρια
Ο Γκάμπριελ Ντεκ πέρασε στο παρκέ στα τελευταία δευτερόλεπτα της πρώτης περιόδου ανάμεσα στη Ρεάλ και την Άλμπα, σηματοδοτώντας τη δεύτερη θητεία του στους Μαδριλένους.
gazzetta.gr
Netflix: Aγνώριστη η Σοφία Βεργκάρα στη νέα μίνι σειρά του δικτύου
Δείτε τη φωτογραφία που κυκλοφόρησε - Η ηθοποιός θα υποδυθεί την Κολομβιανή έμπορο ναρκωτικών Γκριζέλντα Μπλάνκο
www.protothema.gr
Aνακοινώθηκε η ημερομηνία της τελετής απονομής των βραβείων Grammy
Η τελετή απονομής των μουσικών βραβείων Grammy επαναπρογραμματίστηκε...
www.zougla.gr
Αποκάλυψη: Με αναδρομική το «Κινούμαι Ηλεκτρικά» - Πάρτε ελεύθερα ηλεκτρικά...
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Newsauto.gr η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα υπογραφεί θα αφορά και τις αγορές ηλεκτρικών οχημάτων που έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2022.
www.protothema.gr
Αλέξανδρος Αντωνόπουλος: «Είχαμε πολύ κακό τέλος μεταξύ μας… Φρίκη»
“Τα χαλάσαμε για τα λεφτά, το οποίο δεν θέλω ούτε να το συζητάω. Φρίκη. Ντροπή και να το συζητώ”, λέει ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος. Ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος κάθισε στον καναπέ του Στούντιο 4 την Πέμπτη και έδωσε μια απολαυστική, εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Μεταξύ των θεμάτων που συζήτησαν, ήταν και […]
www.makeleio.gr
Θέρμανση: 6 tips για να κρατήσετε το σπίτι σας ζεστό το χειμώνα
Θέρμανση: Ο χειμώνας είναι για τα καλά εδώ με τις τελευταίες προγνώσεις των μετεωρολόγων να κάνουν λόγο για πολικές θερμοκρασίες…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Υπουργείο Εργασίας: Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»
Ανοίγει σήμερα το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» για υποβολή, μεταξύ άλλων, μονομερών δηλώσεων καλλιτεχνών για τον Ιανουάριο, προκειμένου...
www.zougla.gr
Euroleague: Μεγάλο διπλό της Μονακό επί της Ζενίτ – Με ανατροπή η Φενέρ τη Ζαλγκίρις
Ασταμάτητη συνεχίζει να είναι εκτός έδρας η Μονακό του Μάικ Τζέιμς που έφυγε με τη νίκη από την Αγ. Πετρούπολη επικρατώντας της Ζενίτ 86-77 και παρέμεινε εντός οκτάδας της Euroleague μετά την 22η αγωνιστική. Αγχωτική νίκη για τη Φενέρμπαχτσε με 73-67 επί της Ζαλγκίρις Κάουνας. To πέμπτο εφετινό «διπλό» της και τρίτο διαδοχικό, πανηγύρισε η ... Περισσότερα To άρθρο Euroleague: Μεγάλο διπλό της Μονακό επί της Ζενίτ – Με ανατροπή η Φενέρ τη Ζαλγκίρις δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr