Με αυτόν τον τρόπο θα γίνουν οι εμβολιασμοί των παιδιών 5 έως 11 ετών – Η απόφαση για την συντόμευση της τρίτης δόσης

Μόνο με τους εμβολιασμούς θα σταματήσει η Ελλάδα να πληρώνει τόσο βαρύ φόρο αίματος στην πανδημία. Άλλο ένα θλιβερό ρεκόρ καταρρίφθηκε για το 2021 και έτσι είχαμε χθες 116 θανάτους ενώ ψηλά παραμένει και ο αριθμός των διασωληνωμένων. Οι ειδικοί ανησυχούν για τους επόμενους μήνες και θεωρούν βέβαιο ότι η Όμικρον θα επικρατήσει της Δέλτα και ο […]
Read full article on: makeleio.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Σ.Αραβία-Ταϊλάνδη:«Ξεπάγωσαν» τις διπλωματικές τους σχέσεις δεκαετίες μετά το «μπλε διαμάντι»
Η Σαουδική Αραβία και η Ταϊλάνδη ανακοίνωσαν σήμερα ότι αποκαθιστούν τις διπλωματικές τους σχέσεις έπειτα από τρεις δεκαετίες που είχαν…Περισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
Το «Μινόρε της Αυγής» αναβιώνει στο θέατρο Ιλίσια
Το «Μινόρε» με τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη και τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση, μεταφέρεται στο θέατρο Ιλίσια για νέες παραστάσεις.Περισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
Ο Kanye West θέλει οι φωτογράφοι να δίνουν… μέρος από το εισόδημά τους στους καλλιτέχνες
Ο Kanye West εξέφρασε την άποψη ότι οι παπαράτσι πρέπει να μοιράζονται τα κέρδη που αποκομίζουν από τις φωτογραφίες με τους καλλιτέχνες που φωτογραφίζουν. Νέα πλάνα εμφανίζουν τον Kanye West να βρίσκεται αντιμέτωπος με τους παπαράτσι καθώς έφτανε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι το περασμένο Σάββατο. «Αυτή τη στιγμή θα μπορέσετε να μας φωτογραφίσετε χωρίς ... Περισσότερα To άρθρο Ο Kanye West θέλει οι φωτογράφοι να δίνουν… μέρος από το εισόδημά τους στους καλλιτέχνες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Όπως – Όπως μετακινούν τα ακινητοποιημένα αυτοκίνητα στην Αττική Οδό - Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών
Σκηνές απείρου κάλους βλέπουμε όσον αφορά την απομάκρυνση των ακινητοποιημένων αυτοκινήτων στην Αττική Οδό, με τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιών στα οχήματα να είναι ορατός.
iefimerida.gr
Επαναμόλυνση από κορονοϊό: Ισχυρή προστασία για 7 μήνες σε εμβολιασμένους και νοσήσαντες
Συχνά γεννιέται η απορία σε άτομα που μολύνθηκαν από κορoνοϊό για το αν είναι πιθανό να επαναμολυνθούν και πότε.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Chinese streaming service changes the end of “Fight Club” so the Police win
The new Chinese version treats the movie’s “Project Mayhem” undertaking as a thwarted and misguided attempt at criminality
www.protothema.gr
Σε Ρόδο, Άνδρο, Τήνο και Νάξο οι προσπάθειες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου
Tι λέει ο  περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος
www.protothema.gr
Έβρος: Οργή για τα μαθήματα με ανοιχτά παράθυρα σε σχολεία – Ξεσπούν οι γονείς των παιδιών
Μεγαλώνουν μέρα με την ημέρα τα παράπονα των γονέων, μαθητών και καθηγητών οι οποίοι είναι αντίθετοι με την οδηγία που υπάρχει να κάνουν μάθημα τα παιδιά στα σχολεία με ανοιχτά παράθυρα λόγω της πανδημίας. Ιδιαίτερα στον Βόρειο Έβρο όπου οι θερμοκρασίες τις τελευταίες ημέρες είναι σταθερά κάτω από το μηδέν, οι μαθητές παίρνουν μαζί τους ... Περισσότερα To άρθρο Έβρος: Οργή για τα μαθήματα με ανοιχτά παράθυρα σε σχολεία – Ξεσπούν οι γονείς των παιδιών δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πωλείται η Mercedes-AMG C63 Estate του Schumi
Ένα από τα αγαπημένα αυτοκίνητα του Michael Schumacher, η Mercedes-AMG C63 Estate αναζητά νέο ιδιοκτήτη.
www.protothema.gr
Όταν πάγωσε το σιντριβάνι του Συντάγματος: Ανεπανάληπτες εικόνες από την κατάλευκη Αθήνα
Κάθε γωνιά της πόλης και μια έκπληξη.
www.protothema.gr
Το double french μανικιούρ είναι η πιο μεγάλη τάση στα νύχια - Πώς θα την υιοθετήσεις
Η Kendall Jenner μας δείχνει το νέο της μανικιούρ και είναι απλά WOW!Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Εις μνήμην του φωτογράφου Steve Schapiro, χρονικογράφου της Αμερικής του 20ού αιώνα
Δεν έχουν κλείσει ακόμη δύο εβδομάδες από τότε που αναχώρησε για το επέκεινα ο άνθρωπος του οποίου οι φωτογραφίες όρισαν την Αμερική του προηγούμενου...
www.zougla.gr
Πόσο θα πληρώσουμε το «ρεύμα της χιονοκαταιγίδας» -Υπολογίστε μόνοι σας το κόστος
Υπολογίστε μόνοι σας το κόστος για το «ρεύμα της χιονοκαταιγίδας» Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ηλεκτροδότηση:  Σε Μαραθώνα, Γραμματικό, Καλέντζι, Κάτω Σούλι και Μεσόγεια τα σημαντικότερα προβλήματα
Το πρωί παρέμεναν εκτός 4 γραμμές από τις 79 γραμμές μέσης τάσης που είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας
www.protothema.gr
Ηράκλειο: Χτύπησε τη μητέρα του κι επιχείρησε να κάψει το σπίτι
Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Ηράκλειο. Mία μητέρα κατήγγειλε ότι ο 27χρονος γιος της την χτύπησε στο πρόσωπο...
www.zougla.gr
Πολιτική Προστασία: Επιπλέον οχήματα για μεταφορά οδηγών και ανάκτηση των αυτοκινήτων από την Αττική Οδό
Δείτε σε ποια σημεία
www.protothema.gr
ΥΠΟΙΚ -ΑΑΔΕ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων και ενδικοφανών προσφυγών, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων
ΥΠΟΙΚ και ΑΑΔΕ δίνουν παράταση, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, για την υποβολή δηλώσεων και ενδικοφανών προσφυγών που έληγαν αυτές τις μέρες
iefimerida.gr
Τζώρτζης Μονογυιός: Νέα ανάρτηση από τη μητέρα του – «Μου λείπεις καρδιά μου»
Περίπου δύο εβδομάδες μετά το τραγικό τροχαίο στη Βούλα, όπου ο αδερφός της Κατερίνας Μονογυιού, Τζώρτζης, έχασε τη ζωή του σε ένα σοκαριστικό τροχαίο, η οικογένειά του δεν μπορεί ακόμα να συνειδητοποιήσει πως ο άνθρωπός τους έχασε τη ζωή του…  Υπενθυμίζεται πως στις 13 Ιανουαρίου ο Τζώρτζης Μονογυιός, αδερφός της βουλευτού Κατερίνας Μονογυιού, έχασε τη ... Περισσότερα To άρθρο Τζώρτζης Μονογυιός: Νέα ανάρτηση από τη μητέρα του – «Μου λείπεις καρδιά μου» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Καιρός – Αρναούτογλου: Χιονοπτώσεις ξανά στην Αττική το Σάββατο, καμία σχέση με την «Ελπίδα»
«Αν ξανακούσετε για χιόνια στην Αττική, μην τρομάξετε». Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει ο Σάκης Αρναούτογλου για τη νέα χιονόπτωση που αναμένεται στην Αττική το Σάββατο (29.01.2022). «Οι όποιες χιονοπτώσεις που αναμένεται να σημειωθούν το ερχόμενο Σάββατο στην Αττική, δεν θα έχουν καμία σχέση με τη χιονόπτωση της 24ης Ιανουαρίου (σ.σ. με την κακοκαιρία ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός – Αρναούτογλου: Χιονοπτώσεις ξανά στην Αττική το Σάββατο, καμία σχέση με την «Ελπίδα» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βασιλική απιστία: Η πριγκίπισσα της Ευρώπης που έπιασε τον σύζυγό της με άλλη γυναίκα και τον χώρισε
Τον χωρισμό της ανακοίνωσε η μικρότερη αδερφή του βασιλιά Φελίπε της Ισπανίας, πριγκίπισσα Κριστίνα, μετά από 24 χρόνια γάμου.
iefimerida.gr
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν ξεχνάει τον Φεντερίκο Μακέντα
Ο Φεντερίκο Μακέντα αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια στον Παναθηναϊκό, έχοντας πετύχει αρκετά γκολ με τους “πράσινους”, ακόμη και σε ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό. Η κορυφαία στιγμή στην καριέρα του ήρθε όμως όταν ακόμη ξεκινούσε στο ποδόσφαιρο, αφού σε ένα από τα πρώτα του παιχνίδια με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σκόραρε το γκολ τίτλου για την ομάδα ... Περισσότερα To άρθρο Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν ξεχνάει τον Φεντερίκο Μακέντα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τελικά πόσο επηρεάζει το εμβόλιο τη γονιμότητα; Νέες έρευνες δίνουν την απάντηση
Το εμβόλιο κατά του κορονοϊού δεν προκαλεί στειρότητα ή υπογονιμότητα και γενικότερα δεν επηρεάζει τη δυνατότητα ενός ζευγαριού να κάνει παιδί ούτε έχει αρνητική επίπτωση στο αρχικό στάδιο της εγκυμοσύνης, καθώς δεν αυξάνει τον κίνδυνο αποβολής. Αυτό είναι το συμπέρασμα δύο νέων αμερικανικών επιστημονικών ερευνών που επιβεβαιώνουν ότι τα εμβόλια κατά του κορονοϊού δεν έχουν ... Περισσότερα To άρθρο Τελικά πόσο επηρεάζει το εμβόλιο τη γονιμότητα; Νέες έρευνες δίνουν την απάντηση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Με λεωφορεία η εξυπηρέτηση των πολιτών μεταξύ Οινόη και Λειανοκλάδι
Ανακοίνωση εξέδωσε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ για το επιβατικό κοινό σχετικά με τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών IC 52 (Αθήνα -Θεσσαλονίκη) και IC 53 (Θεσσαλονίκη- Αθήνα).....
www.zougla.gr
Οι κίνδυνοι από τους παγωμένους δρόμους-Τι πρέπει να ξέρετε όσοι οδηγείτε
Ή οδήγηση στο χιόνι μπορεί να ελέγχεται,ο πάγος όμως ΠΟΤΕ χωρίς αλυσίδες. Εκατοντάδες είναι οι κλήσεις προς την Άμεσο Δράση,την Πυροσβεστική και τις...
www.zougla.gr
Νίκος Κοκλώνης απαντάει στην ερώτηση «Που βρίσκει τα λεφτά ο Κοκλώνης»
Καλεσμένος στο The 2night show βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης ο Νίκος Κοκλώνης και απάντησε στην ερώτηση «που βρίσκει τα λεφτά».
iefimerida.gr
Έκρηξη στη Συγγρού: «Άνοιξε κρατήρας, είναι όλα γκρεμισμένα» – Μαρτυρία στο newsit.gr
Σαν βομβαρδισμένο τοπίο μοιάζουν τα κτήρια στο σημείο της έκρηξης που έγινε στη Συγγρού τα ξημερώματα της Τετάρτης (26.1.2022), με τον κ. Μιχάλη, που έχει σχολή χορού στο δίπλα κτήριο από το σημείο, να αναφέρει πως έχει ανοίξει τρύπα σαν κρατήρας στο πίσω μέρος ενώ είναι όλα γκρεμισμένα. «Είδαμε από την τηλεόραση ότι έγινε μια ... Περισσότερα To άρθρο Έκρηξη στη Συγγρού: «Άνοιξε κρατήρας, είναι όλα γκρεμισμένα» – Μαρτυρία στο newsit.gr δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Καιρός – Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Τα 4 νησιά που συνεχίζουν να έχουν μεγάλα προβλήματα στους δρόμους
Σε τρία νησιά των Κυκλάδων και σε ένα της Δωδεκανήσου επικεντρώνονται οι προσπάθειες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου από το χιόνι, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος «σε τέσσερα κυρίως νησιά μας, Ρόδο, Άνδρο, Τήνο και Νάξο, συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε μεγάλες ποσότητες χιονιού και δουλεύουμε ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός – Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Τα 4 νησιά που συνεχίζουν να έχουν μεγάλα προβλήματα στους δρόμους δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ηλιόπουλος: Η ευθύνη για το χάος είναι του Κυριάκου Μητσοτάκη -Προκλητική προσπάθεια μετάθεσης ευθυνών
«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επέλεξε το χάος που βιώνουμε αυτή τη στιγμή», διεμήνυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Νάσος Ηλιόπουλος.
iefimerida.gr
Survivor - Ερωτευμένος Κατσαούνης: Μίλησε με πάθος για τις τρυφερές στιγμές με την Μυριέλλα Κουρεντή
Survivor: Δείτε όλο το βίντεο με τις αντιδράσεις των Μαχητών όταν διάβαζαν τα tweetsΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δείτε πως καθαρίζουν χιόνια στην Ιαπωνία
Mπορεί εμείς εδώ να τα βρίσκουμε σκούρα με το χιόνι, όπως αποδείχθηκε περίτρανα με την “Ελπίδα” όμως σε κάποιες άλλες…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Χοληστερόλη: Δυο SOS κινήσεις που ρίχνουν την κακή LDL και ανεβάζουν την καλή HDL
Υπάρχουν δυο καθοριστικές κινήσεις που συμβάλλουν στην μείωση της κακής LDL χοληστερόλης και στην αύξηση της καλής HDL. Δείτε ποιες είναι
www.protothema.gr
Watch videos from the explosion in Athens (videos)
The damage extending even to 200 meters from the building
www.protothema.gr
Ερευνα: Τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού δεν επηρεάζουν αρνητικά τη γονιμότητα
Τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού δεν προκαλούν στειρότητα ή υπογονιμότητα και δεν επηρεάζουν τη δυνατότητα ενός ζευγαριού να κάνει παιδί.
iefimerida.gr
Στην κατάψυξη η χώρα: 44 περιοχές κάτω από τους -10 βαθμούς -Πώς θα είναι σήμερα ο καιρός [χάρτης]
Η κακοκαιρία «Ελπίς» ολοκληρώνεται, αφήνοντας πίσω της, ωστόσο, ένα παγωμένο τοπίο.
iefimerida.gr
Ισημερινός: Προεδρικό βέτο σε σχέδιο νόμου που διευρύνει το δικαίωμα στην άμβλωση
Προεδρικό βέτο στον Ισημερινό σε σχέδιο νόμου που διευρύνει το δικαίωμα στην άμβλωση.
iefimerida.gr
Νέα Ζηλανδία: Στόχος άγριας καταδίωξης έγινε η πρωθυπουργός - Είσαι «ναζί» της φώναζαν οι διαδηλωτές
Νέας Ζηλανδία:Η πρωθυπουργός Τζασίντα Άρντερν βρέθηκε στο στόχαστρο διαδηλωτών που διαμαρτύρονταν για τα μέτρα με στόχο την αναχαίτιση του κορονοϊού. «Δεν κινδύνευσε…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
SOS για το αυτοκίνητό μας με το αλάτι στους δρόμους - Τι πρέπει να κάνω;
Το αλάτι που ρίχνουν οι αρχές στους χιονισμένους δρόμους για να λιώσει τον πάγο μπορεί να είναι πολύ σημαντικό για την ασφάλειά μας, όμως δεν είναι τόσο «αθώο» αφού ελλοχεύει αρκετούς κινδύνους για το αμάξωμα και πολλά μηχανικά μέρη του αυτοκίνητου μας.  
www.protothema.gr
Στέφανος Τσιτσιπάς: Το ποσό που εξασφάλισε με την πρόκρισή του στους «4» του Australian Open
Συνεχίζει την πορεία του στο Australian Open ο Στέφανος Τσιτσιπάς και κατά συνέπεια... γεμίζει και τις τσέπες του.
iefimerida.gr
Σε αυτό το ξενοδοχείο κοιμάσαι κυριολεκτικά κάτω από τα αστέρια
Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του ξενοδοχείου δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να απολαύσει κανείς τη μαγεία του Machu Picchu
www.protothema.gr
Μπόρις Τζόνσον: Φτάνει η ώρα της αλήθειας για τον Βρετανό πρωθυπουργό και τα κορωνοπάρτι
Δύο κύριες κρατούν στα χέρια τους το πολιτικό του μέλλον του Βρετανού πρωθυπουργού - Πότε αναμένονται η έκθεση της της Σκότλαντ Γιαρντ και το πόρισμα της επικεφαλής του τμήματος συμμόρφωσης της βρετανικής κυβέρνησης
www.protothema.gr
ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Νέα ταλαιπωρία για επιβάτες τρένων – Αποκαταστάθηκε η γραμμή 7 του Τραμ
Νέα ταλαιπωρία επιβατών τρένων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ λόγω κομμένου καλωδίουΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θεσσαλονίκη: Απάτη με «μαϊμού» ποδοσφαιρικά camp υπό την επίβλεψη της... Μίλαν - Πώς εξαπατήθηκαν γονείς
Δύο Έλληνες, ηλικίας 50 και 39 ετών, ιδιοκτήτες αθλητικής εταιρείας κατάφεραν να αποσπάσουν 2.000 ευρώ από τρεις γονείς - Διαφήμιζαν μέσω Internet τη δοργάνωση παιδικού ποδοσφαιρικού καμπ σε περιοχή του Κιλκίς, υπό την επίβλεψη της... Μίλαν
www.protothema.gr
Τζώρτζης Μονογυιός: Συγκινεί με νέα ανάρτηση η μητέρα του -«Ηρθε ο χάρος και σε πήρε από κοντά μας»
Συγκλονίζει με νέα της ανάρτηση η μητέρα του Τζώρτζη Μονογυιού, του 45χρονου επιχειρηματία από τη Μύκονο που σκοτώθηκε σε τροχαίο με Ferrari.
iefimerida.gr
Κρήτη: Γρονθοκόπησε τη μητέρα του και έριξε βενζίνη στο σπίτι για να βάλει φωτιά
Αγριότητες μέσα στο σπίτι της οικογένειας στην Κρήτη, με τον γιο να σακατεύει στο ξύλο, τη μητέρα του… Δύο νέα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκαν σε μία ημέρα στην Κρήτη με την αστυνομία να ερευνά τις υποθέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένα περιστατικό αφορά ένα ανδρόγυνο ενώ το δεύτερο έναν γιο που χτύπησε την μητέρα του. Το ... Περισσότερα To άρθρο Κρήτη: Γρονθοκόπησε τη μητέρα του και έριξε βενζίνη στο σπίτι για να βάλει φωτιά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΤΡΑΜ: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε όλη τη γραμμή 7
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας- Ακτή Ποσειδώνος» σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωσης της ΣΤΑΣΥ.....
www.zougla.gr
Συγκλονιστική καταγγελία από αναγνώστη: Χωρίς ρεύμα 40 ώρες στην Νέα Σμύρνη και στην οδό Καππαδοκίας
Συγκλονιστική καταγγελία από αναγνώστη: “Καππαδοκίας Νέα Σμύρνη Καλημέρα Από Δευτέρα 18:30 χωρίς ρεύμα από κλαδί πευκου. Έχω στείλει 3 μαιλ και ένα τηλέφωνο με χίλια ζόρια χθες Τρίτη στον δεδδηε Απάντηση καμία ενώ αρχικά είπαν σε 8 ώρες θα αποκατασταθεί στον αυτόματο τηλεφωνικά. Θα απαντήσει κάποιος από τους αλήτες τι κάνουμε έχουμε 8° βαθμούς  στο […]
www.makeleio.gr
«Πάγωσε» το παλάτι! Χωρισμός για το βασιλικό ζεύγος μετά την ερωμένη
Λίγες μέρες μετά τις φωτογραφίες με άλλη γυναίκα, ήρθε η ανακοίνωση του χωρισμού.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr