Με επιδοτήσεις για τον Covid-19 αγόρασε Lamborghini

Ένα επιχειρηματίας από το Τέξας καταδικάστηκε σε 9 χρόνια φυλάκισης καθώς ξόδεψε 2.6 εκατομμύρια δολάρια...
Read full article on: zougla.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Πέθανε ο αρχιμουσικός Κάρολος Τρικολίδης - Ήταν για χρόνια διευθυντής της Καλλιτεχνικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης
Ο Τρικολίδης συνετέλεσε καθοριστικά στην ποιοτική αναβάθμιση της ορχήστρας και συνέβαλλε τα μέγιστα στην προσθήκη μεγάλων και σημαντικών έργων στο ρεπερτόριο της, καθώς και στην παρουσίαση πλήθους πρώτων εκτελέσεων
7 m
www.protothema.gr
Έλτσε - Ρεάλ Μαδρίτης 1-2: «Βασιλική» ανατροπή με 10 παίκτες στην παράταση και πρόκριση στα προημιτελικά
Η Ρεάλ Μαδρίτης βρέθηκε «φάτσα» με τον αποκλεισμό από το Κύπελλο Ισπανίας, αλλά επικράτησε 2-1 στην έδρα της Έλτσε με φοβερή ανατροπή στην παράταση και προκρίθηκε στα προημιτελικά. Σε ένα ματς που όλο το… ζουμί ήταν τελικά στην παράταση, η Ρεάλ Μαδρίτης βρήκε τρόπο να φύγει νικήτρια από την έδρα της Έλτσε και να προκριθεί ... Περισσότερα To άρθρο Έλτσε - Ρεάλ Μαδρίτης 1-2: «Βασιλική» ανατροπή με 10 παίκτες στην παράταση και πρόκριση στα προημιτελικά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Ο Πελέ μπήκε ξανά στο νοσοκομείο για χημειοθεραπείες
Ο θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, Πελέ, συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και στη Βραζιλία αναφέρουν ότι διακομίσθηκε ξανά στο νοσοκομείο για χημειοθεραπείες. Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών για τους Βραζιλιάνους έχει διαγνωσθεί με όγκο στο έντερο και το συκώτι, αλλά το “παλεύει” με τους γιατρούς και μάλιστα του είχαν ανάψει το “πράσινο φως” για να […]
www.makeleio.gr
Greek and Israeli Defence Ministers re-affirm close ties in meeting in Israel (photos)
Security and a common vision is at the core of the partnership
www.protothema.gr
«Ανασαίνει» η Χετάφε - Τα γκολ σε Carabao Cup, Copa del Rey, Coppa Italia, LaLiga
Δείτε τα γκολ από τις αναμετρήσεις σε Carabao Cup, Copa del Rey, Coppa Italia και LaLiga.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Συρία: Το κλικ Τούρκου φωτογράφου που αλλάζει τη ζωή σε ακρωτηριασμένο πατέρα και γιο -Το κύμα συμπαράτασης
Ένα «κλικ» του φωτογράφου Μεχμέτ Ασλάν ήταν αρκετό για να αλλάξει τη ζωή σε πατέρα και γιο που ακρωτηριάστηκαν από βόμβες στη Συρία.
iefimerida.gr
Κορονοϊός: Η μετάλλαξη Όμικρον δεν έχει εκτοπίσει τη Δέλτα και αυτό προβληματίζει
Για την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού, τη μετάλλαξη Όμικρον και την εικόνα του ΕΣΥ μίλησε στον Real FM 107,1 στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας Αθανάσιος Εξαδάκτυλος. Ο κ. Εξαδάκτυλος τόνισε πως «τα νοσοκομεία είναι πολύ πιεσμένα» καθώς «δεν αποσυμπιέστηκαν καθόλου» από τους ασθενείς ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: Η μετάλλαξη Όμικρον δεν έχει εκτοπίσει τη Δέλτα και αυτό προβληματίζει δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Γιάννης Οικονόμου για Αλέξη Τσίπρα: Το μόνο καινούργιο που ακούσαμε είναι πως δεν θα ψηφίσει τη συμφωνία με τις ΗΠΑ
Τη συνέντευξη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα στο Kontra Channel σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Όπως τόνισε ο κ. Οικονόμου «το μόνο καινούριο που ακούσαμε απόψε είναι ότι ο κ. Τσίπρας δεν θα ψηφίσει τη συμφωνία με τις ΗΠΑ, όπως δεν ψήφισε ούτε τη συμφωνία με την Γαλλία, ούτε τις δαπάνες για το ... Περισσότερα To άρθρο Γιάννης Οικονόμου για Αλέξη Τσίπρα: Το μόνο καινούργιο που ακούσαμε είναι πως δεν θα ψηφίσει τη συμφωνία με τις ΗΠΑ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η «Ελπίδα» φέρνει πολικές θερμοκρασίες από την Παρασκευή το βράδυ και χιόνια ακόμη και δίπλα στη θάλασσα
Σε δύο φάσεις χωρίζεται η ψυχρή εισβολή - Από το Σάββατο πυκνές χιονοπτώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας - Έντονα καιρικά φαινόμενα στην Αττική - Έκτακτο δελτίο εξέδωσε η ΕΜΥ - Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας
www.protothema.gr
Η Γαλλία προχωράει σε σταδιακή χαλάρωση των μέτρων κατά της Covid-19
Τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας, σε δύο φάσεις από τον ερχόμενο μήνα, ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη...
www.zougla.gr
Θεσσαλονίκη: Ομάδα αγνώστων μαχαίρωσε δύο νεαροούς -Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
Δύο νεαροί κατέληξαν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ύστερα από επίθεση ομάδας ατόμων οπλισμένων με μαχαίρια.
iefimerida.gr
Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής (23/1)
Κλήρωση Τζόκερ: Τζακ ποτ σημειώθηκε στην αποψινή κλήρωση του Τζόκερ καθώς δεν αναδείχθηκε κάποιο επιτυχένο δελτίο στην πρώτη κατηγορία - Δείτε…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ιταλία: Πατέρας και γιός που ακρωτηριάσθηκαν από τις βόμβες στη Συρία, θα έχουν ιατρική υποστήριξη
Ο Μουνζίρ και ο Μουσταφά, πατέρας και γιός που ακρωτηριάσθηκαν από τις βόμβες στη Συρία, πρόκειται να έλθουν στην Ιταλία…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πέννυ Μπαλτατζή: Όσα γράφτηκαν για θέματα αφίσας είναι μικρότητες
Όσα ανέφερε η Πέννυ Μπαλτατζή. Η Πέννυ Μπαλτατζή έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Ποιος είναι πρωινιάτικα και έκανε εκτενή αναφορά στην συνεργασία με την Πέγκυ Ζήνα σε νυχτερινό κέντρο, που δεν προχώρησε.  Ειδικότερα, η Πέννυ Μπαλτατζή σημείωσε χαρακτηριστικά πως «σαφώς και θίχτηκε η αξιοπρέπεια μου. Τώρα που το σχήμα έχει σταματήσει, νιώθω και πιο άνετα να ... Περισσότερα To άρθρο Πέννυ Μπαλτατζή: Όσα γράφτηκαν για θέματα αφίσας είναι μικρότητες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Δείτε το πιο απίθανο πυροσβεστικό όχημα στον κόσμο
Η φημισμένη ισλανδική Arctic Trucks τροποποίησε το Ford Ranger Raptor για τις ανάγκες των πυροσβεστικών υπηρεσιών άμεσης επέμβασης της πόλης του Ελσίνκι, στη Φινλανδία.
iefimerida.gr
Τζόκερ: Νέο τζακ ποτ στην κλήρωση της Πέμπτης -Θα μοιράσει 2.000.000 την Κυριακή
Ένα ακόμη τζακ ποτ σημειώθηκε στην αποψινή (20/1), κλήρωση 2392 του Τζόκερ.
iefimerida.gr
PM Mitsotakis holds broad e-meeting with Greece's heads of diplomatic authorities abroad
Prime Minister Kyriakos Mitsotakis held a broad e-meeting on Thursday with heads of Greek embassies and of the country's permanent diplomatic representations abroad.
iefimerida.gr
Omicron... 2: Η υποπαραλλαγή που ανησυχεί τους επιστήμονες και πού έχει εντοπιστεί
«Δεν έχουμε δεδομένα που να αναφέρουν ότι η υποπαραλλαγή είναι πιο μεταδοτική ή προκαλεί μεγαλύτερη νοσηρότητα» δήλωσε ο Γκίκας Μαγιορκίνης - Δεν έχει καταγραφεί στην Ελλάδα
www.protothema.gr
Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονης στο Γουδή
Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές μετά την εξαφάνιση μιας 15χρονης από το Γουδή της Αττικής.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Συρία: Το Ισλαμικό Κράτος επιτίθεται σε φυλακή και απελευθερώνει τζιχαντιστές
Η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος εξαπέλυσε επίθεση σήμερα Πέμπτη σε φυλακή που ελέγχεται από τις κουρδικές δυνάμεις στην αλ-Χασάκα...
www.zougla.gr
Χανιά: Άνδρας αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει μέσα σε σουβλατζίδικο -Σε πανικό οι θαμώνες
Ο 49χρονος αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει μπροστά στα μάτια των πελατών του σουβλατζίδικου, το οποίο βρίσκεται στην Παλαιοχώρα Χανίων.
iefimerida.gr
Ουκρανία: «Έτοιμοι» πάνω από 100.000 Ρώσοι στρατιώτες στα σύνορα - Διπλωματική αντεπίθεση από τις ΗΠΑ
«Blame game» μεταξύ Δύσης και Μόσχας - Η Ρωσία συγκεντρώνει στρατεύματα στα ουκρανικά σύνορα, ο Πούτιν διατάσσει πολεμικά γυμνάσια και ο Μπάιντεν προβλέπει εισβολή - Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δημοσίευσε λίστα με τα μυθεύματα της Μόσχας για την κατάσταση στην περιοχή
www.protothema.gr
Συρία: Πατέρας και γιος ακρωτηριάσθηκαν και η φωτογραφία τους έγινε παγκόσμιο σύμβολο – Στην Ιταλία για ιατρική βοήθεια
Γροθιά στο στομάχι είναι η ιστορία του Μουνζίρ και του μικρού Μουσταφά, ενός πατέρας και γιου που ακρωτηριάσθηκαν από τις βόμβες στη Συρία. Μουνζίρ και Μουσταφά πρόκειται να έλθουν στην Ιταλία όπου θα τους παρασχεθεί κάθε δυνατή βοήθεια από ειδικευμένο ορθοπεδικό κέντρο, κοντά στην Μπολόνια. Ο Μουνζίρ έχει χάσει το δεξί του πόδι, ενώ ο ... Περισσότερα To άρθρο Συρία: Πατέρας και γιος ακρωτηριάσθηκαν και η φωτογραφία τους έγινε παγκόσμιο σύμβολο – Στην Ιταλία για ιατρική βοήθεια δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η ανθρωπότητα «γλίτωσε» την καταστροφή: Το ρολόι της Αποκάλυψης δείχνει ότι απέχουμε ακόμη 100 δευτερόλεπτα από τον αφανισμό
Παραμένουμε πολύ κοντά στην «Αποκάλυψη», σύμφωνα με τον επιστημονικό θεσμό που μας προειδοποιεί, κάθε χρόνο, με αυτόν τον συμβολικό τρόπο.
iefimerida.gr
Παπάγου: Βρήκε 5.000 ευρώ στη λαϊκή αγορά και τα παρέδωσε
Μια δεσμίδα των 5.000 ευρώ σε χαρτονομίσματα των πενήντα ευρώ βρήκε και παρέδωσε μια γυναίκα στη λαϊκή αγορά του Παπάγου. Το περιστατικό συνέβη σήμερα το πρωί (Πέμπτη 20 Ιανουαρίου) επί της οδού Ελλησπόντου, στην περιοχή του Παπάγου, όπου κάθε εβδομάδα πραγματοποιείται η λαϊκή αγορά της πόλης. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών […]
www.makeleio.gr
Australian Open: Έβαλε τα κλάματα ο αντίπαλος του Τσιτσιπά
Ο Μπενουά Περ, που θα παίξει με τον Τσιτσιπά στο Australian Open,  απέκλεισε τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ και λύγισε στην κάμερα λόγω των δυσκολιών που έχει περάσει το τελευταίο διάστημα 
www.protothema.gr
Ο Μπάμπης Λυκογιάννης βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό
Η Κάλιαρι «χτυπήθηκε» από κορονοϊό και ανάμεσα στα κρούσματα είναι και ο διεθνής Έλληνας αμυντικός, Μπάμπης Λυκογιάννης. Το απόγευμα της Πέμπτης (20/1) η Κάλιαρι ανακοίνωσε δύο κρούσματα και μέσα σε αυτά είναι ο Έλληνας αριστερός μπακ της ομάδας, Μπάμπης Λυκογιάννης, που θα μείνει εκτός για το ερχόμενο παιχνίδι με την Φιορεντίνα στη Σαρδηνία. Ο Λυκογιάννης ... Περισσότερα To άρθρο Ο Μπάμπης Λυκογιάννης βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αυστρία: Υπερψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο ο υποχρεωτικός εμβολιασμών των ενηλίκων
To αυστριακό Κοινοβούλιο υπερψήφισε τη γενική υποχρέωση εμβολιασμού των ενηλίκων, η οποία θα εφαρμοστεί από την 1η Φεβρουαρίου...
www.zougla.gr
Άγιο Όρος: Στο 30% το ποσοστό των εμβολιασμένων, ενώ οι νεκροί μοναχοί αυξάνονται διαρκώς [βίντεο]
Ο εισαγγελέας ανέλαβε δράση, καθώς το Άγιο Όρος καθίσταται εστία υπερμετάδοσης του κορωνοϊού, με δεκάδες μοναχούς να έχουν νοσήσει και αποβιώσει.
iefimerida.gr
Βιασμός 24χρονης στην Θεσσαλονίκη: Αλλάζουν όλα αν βρεθεί DNA δεύτερου άντρα
Το πόρισμα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ, όπου αναζητείται γενετικό υλικό, αναμένεται να παίξει καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη της ανακριτικής έρευνας για την υπόθεση του καταγγελλόμενου βιασμού της 24χρονης Γεωργίας Μπίκα τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς σε ξενοδοχείο στην Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το Star, η κρίσιμη παράμετρος είναι το εάν θα καταφέρουν τα εγκληματολογικά εργαστήρια, ... Περισσότερα To άρθρο Βιασμός 24χρονης στην Θεσσαλονίκη: Αλλάζουν όλα αν βρεθεί DNA δεύτερου άντρα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τζόκερ κλήρωση 2392: Οι τυχεροί αριθμοί σήμερα
ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ ΠΕΜΠΤΗ 20/01/2022 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 2392. Πάνω από 1.600.000 ευρώ μπήκαν… στο τραπέζι για τους νικητές της πρώτης κατηγορίας.  Κλήρωση τζόκερ σήμερα Πέμπτη 20/01/2022 και τα λεφτά ήταν… πολλά! Στην κλήρωση Τζόκερ ΟΠΑΠ, σήμερα Πέμπτη 20-01-2022 (αριθμός κλήρωσης 2392), οι τυχεροί αριθμοί είναι 1 19 29 38 40 και τζόκερ ο αριθμός 2. Ένας υπερτυχερός, μάλιστα, κατάφερε ... Περισσότερα To άρθρο Τζόκερ κλήρωση 2392: Οι τυχεροί αριθμοί σήμερα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο Πελέ μπήκε στο νοσοκομείο για χημειοθεραπείες
Ο θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, Πελέ, συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και στη Βραζιλία αναφέρουν ότι διακομίσθηκε ξανά στο νοσοκομείο για χημειοθεραπείες. Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών για τους Βραζιλιάνους έχει διαγνωσθεί με όγκο στο έντερο και το συκώτι, αλλά το “παλεύει” με τους γιατρούς και μάλιστα του είχαν ανάψει το “πράσινο φως” για ... Περισσότερα To άρθρο Ο Πελέ μπήκε στο νοσοκομείο για χημειοθεραπείες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Γκάγκα από Πάτρα: Καλά τα νέα για το ΕΣΥ, επιταχύνονται οι διαδικασίες πρόσληψης υγειονομικών
Σε Αχαΐα, Ηλεία και Κορινθία βρέθηκε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα.
iefimerida.gr
Γαλλία κορονοϊός: Σταδιακή χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων
Δεν θα είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους στη Γαλλία, ανοίγουν τα κέντρα διασκέδασηςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο Κάρολος Τρικολίδης, αρχιμουσικός της Κ.Ο.Θ.
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο αρχιμουσικός της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα η Ορχήστρα. Ο Κάρολος Τρικολίδης γεννήθηκε το 1947 στο Μπαντ Άουσζεε της Αυστρίας από Αυστριακή μητέρα και Έλληνα πατέρα. Σπούδασε σύνθεση, βιολί, κρουστά και διεύθυνση ορχήστρας με τους Χανς Σβαρόφσκι και Μιλτιάδη Καρύδη ... Περισσότερα To άρθρο Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο Κάρολος Τρικολίδης, αρχιμουσικός της Κ.Ο.Θ. δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ταξίδι στη λίμνη Κόμο για τον Μασίν Γκαν Κέλι και τη Μέγκαν Φοξ, λίγες ημέρες μετά τον αρραβώνα τους
Δείτε τα στιγμιότυπα που μοιράστηκαν στο Instagram
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Επίθεση από ομάδα ατόμων καταγγέλλουν ότι δέχθηκαν δύο νεαροί
Επίθεση από ομάδα ατόμων καταγγέλλουν ότι δέχθηκαν δύο νεαροί, στην οδό Παπανικολάου, στην περιοχή των Πεύκων, στη Θεσσαλονίκη...
www.zougla.gr
Greece confirms 18.869 new coronavirus infections on Thursday -81 deaths and 688 on ventilators
Greece confirmed 18,869 new coronavirus infections in the last 24 hours, with 70 of these identified at entry points to the country, the National Public Health Organization (EODY) said on Thursday.
iefimerida.gr
Παναθηναϊκός: Στη Λεωφόρο ο αγώνας της Β’ ομάδας με τον Λεβαδειακό
Ο Παναθηναϊκός Β’ υποδέχεται την προσεχή Κυριακή (23/01, 14:45) τον πρωτοπόρο του 2ου ομίλου της Super League, Λεβαδειακό στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής...
www.zougla.gr
Γκάνα: Ισχυρή έκρηξη ισοπέδωσε κτίρια – Φόβοι για νεκρούς
Η αστυνομία στη Γκάνα ανακοίνωσε πως μία ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο δυτικό τμήμα της χώρας, όταν ένα φορτηγό που μετέφερε εκρηκτικά στο χρυσωρυχείο Chirano συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα. Άγνωστο παραμένει πόσοι άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, ωστόσο οι εικόνες από την περιοχή, που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης στη Γκάνα, δείχνουν πολλά κτίρια που έχουν καταρρεύσει και ερείπια ... Περισσότερα To άρθρο Γκάνα: Ισχυρή έκρηξη ισοπέδωσε κτίρια – Φόβοι για νεκρούς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Συστάσεις της ΓΓΠΠ προς τους πολίτες ενόψει της χιονοκακοκαιρίας «ΕΛΠΙΣ»
Κύριο χαρακτηριστικό της οι πολικές θερμοκρασίες. Συστάσεις στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων, απευθύνει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενόψει της κακοκαιρίας «Ελπίς» που θα πλήξει τις επόμενες μέρες τη χώρα. Η ΓΓΠΠ του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις […]
www.makeleio.gr
Υπουργείο Εργασίας: Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»
Ανοίγει σήμερα το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» για υποβολή, μεταξύ άλλων, μονομερών δηλώσεων καλλιτεχνών για τον Ιανουάριο, προκειμένου να λάβουν την…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Το «όχι» της Ελισάβετ στον Τζόνσον που ήθελε να χαλαρώσει τα μέτρα στην κηδεία του Φιλίππου
Η νέα αποκάλυψη επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τον Βρετανό πρωθυπουργό που «στροβιλίζεται» στη «δίνη» του Partygate - Η Ελισάβετ απέρριψε την ειδική μεταχείριση για να δώσει το παράδειγμα στο έθνος - Με 30 προσκεκλημένους και τήρηση των αποστάσεων η κηδεία του πρίγκιπα Φίλιππου τον περασμένο Απρίλιο
www.protothema.gr
Στο νοσοκομείο για χημιοθεραπείες και νέες εξετάσεις ο Πελέ
Ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, Πελέ, διακομίστηκε εκ νέου στο νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί σε νέες συνεδρίες χημειοθεραπείας...
www.zougla.gr
Γιατί κόπηκε η ερωτική σκηνή της Lady Gagα με την Σάλμα Χάγιεκ στο House of Gucci
Η πρωταγωνίστρια της ταινίας αποκάλυψε πως γύρισε μία ερωτική σκηνή με την Σάλμα Χάγιεκ, όμως ο Ρίντλεϊ Σκοτ αποφάσισε να την κόψει στο μοντάζ - «Τα πράγματα γίνονται πολύ "καυτά" μετά τον θάνατο του Μαουρίτσιο», λέει η Lady Gaga
www.protothema.gr
Κορονοϊός: Τι είναι η «μετάλλαξη Όμικρον 2»; Τα δεδομένα για τον «κρυφό κλάδο» που δεν ανιχνεύεται
Τόσο η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας όσο και οι δύο επιστήμονες που ήταν παρόντες στην καθιερωμένη ενημέρωση της Πέμπτης, 20.01.2022, για τον κορονοϊό και το εμβολιαστικό πρόγραμμα στην Ελλάδα εξέφρασαν την άποψη ότι αν κάνουμε υπομονή και προσέξουμε για τις επόμενες εβδομάδες, είναι ξεκάθαρο ότι πιθανότατα θα κάνουμε «Πάσχα στο χωριό», όπως είπαν χαρακτηριστικά. Ωστόσο η ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: Τι είναι η «μετάλλαξη Όμικρον 2»; Τα δεδομένα για τον «κρυφό κλάδο» που δεν ανιχνεύεται δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ξανά στο νοσοκομείο ο Πελέ: Υποβάλλεται σε νέες χημειοθεραπείες
Πέλε: Στο νοσοκομείο διακομίσθηκε εκ νέου ο θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr