ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΚΕΛΕΙΟ – Ο ΚΟΥΛΗΣ ΕΣΤΗΣΕ ΙΣΤΟΡΙΑ ΞΕΝΙΤΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΥ ΒΙΚΟΥ – ΠΟΣΑ ΨΕΜΑΤΑ ΑΚΟΜΑ ΘΑ ΑΝΤΕΞΟΥΜΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ – ΚΑΤΑΝΤΗΣΕ ΠΙΝΟΚΙΟ

Μια παράπλευρη εκδήλωση του προσυνεδρίου της ΝΔ στα Ιωάννινα το Σαββατοκύριακο δίνει ένα εξοργιστικό παράδειγμα του πώς αντιλαμβάνεται το Μαξίμου και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον πολιτικό λόγο και την επικοινωνία με την νέα γενιά που προσπαθεί να βρει αξιοπρεπή εργασία με αποδοχές που να εξασφαλίζουν την διαβίωσή της. Στο πάνελ βρίσκονταν νέα παιδιά, ο Κ. […]
Read full article on: makeleio.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Δήμος Παπάγου- Χολαργού: Να πληρώσουν οι δράστες τις ζημιές και κλοπές σε σχολεία υπό κατάληψη
Σε ανακοίνωσή του ο δήμος αναφέρει ότι δεν θα πληρώσει για τις ζημιές με τα χρήματα των δημοτών και ότι θα προβεί «σε κάθε νόμιμη ενέργεια για να διαφυλάξει τη δημόσια περιουσία»
6 m
www.protothema.gr
Πόσο σημαντικός είναι ο περιοδικός οφθαλμολογικός έλεγχος στα άτομα με διαβήτη;
Το 2015, ο αριθμός των ανθρώπων παγκοσμίως που έπασχαν από σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) ήταν 415 εκατομμύρια. Ο αριθμός αυτός προβλέπεται να φτάσει τα 552 εκατομμύρια ως το 2030.
6 m
iefimerida.gr
Μαρία Ιωαννίδου: Έχασα όλη μου την περιουσία για μία σχολή χορού – Το παράπονο για τη Ναταλία Γερμανού
Η Μαρία Ιωαννίδου μίλησε για τη ζωή της, αλλά και για τις αξέχαστες στιγμές στις ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Καθηλώνει με τις αποκαλύψεις για τη ζωή της η Μαρία Ιωαννίδου. Η εξομολόγηση για την οικογένειά της, τις αμβλώσεις, τα χρήματα που πήρε για μια γυμνή φωτογράφηση και τα χρέη που παραλίγο να την βάλουν φυλακή. ... Περισσότερα To άρθρο Μαρία Ιωαννίδου: Έχασα όλη μου την περιουσία για μία σχολή χορού – Το παράπονο για τη Ναταλία Γερμανού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
6 m
www.newsit.gr
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας για τα μέτρα κατά του κορονοϊού
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο πραγματοποιείται το μεσημέρι της Πέμπτης (20.1.2022) στο κέντρο της Αθήνας, καθώς μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονται για τα μέτρα προστασίας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, χαρακτηρίζοντάς τα ως ελλιπή. Σημειώνεται πως το συλλαλητήριο είναι η δεύτερη κινητοποίηση στην Αθήνα, καθώς την Τετάρτη πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρία εκπαιδευτικών, γονέων, μαθητών και φοιτητών που έγινε την ... Περισσότερα To άρθρο Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας για τα μέτρα κατά του κορονοϊού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
6 m
www.newsit.gr
Η Χρύσα Μιχαλοπούλου δεν ήξερε τι σημαίνει η λέξη «ποδαρικό»
Αμηχανία και γέλια προκάλεσε η ηθοποιός
6 m
www.protothema.gr
Πάτρα: Την έσπασε στο ξύλο μπροστά στο παιδί τους
Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Μέση Αγυιά στην Πάτρα. Όπως πληροφορείται το tempo24.news 42χρονος άνδρας μετά από επεισόδιο άρχισε να βρίζει να απειλεί και να χτυπά στο πρόσωπο την σύζυγό του, λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης. Η κατάσταση στο σπίτι ήταν τεταμένη και η γυναίκα κατάφερε […]
www.makeleio.gr
Australian Open: Ο Μπενουά Περ είναι ο επόμενος αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά (video+photos)
O Μπενουά Περ θα είναι ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στον 3ο γύρο του Australian Open, όπου προκρίθηκε για 4η…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Ψυχρή «εισβολή» και πολικές θερμοκρασίες για τουλάχιστον πέντε μέρες (video)
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Προειδοποίηση για σημαντική πτώση της θερμοκρασίας στη χώρα από την Παρασκευή (21/1)Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
«Απολύθηκα λόγω των συμπτωμάτων που μου προκαλούσε η εμμηνόπαυση»: Μια συγκλονιστική μαρτυρία
Η εμπειρία μιας γυναίκας που έχασε τη δουλειά της ως κοινωνικής λειτουργού μετά από 18 χρόνια άψογης επαγγελματικής συμπεριφοράς, φωτίζει ένα πρόβλημα που φαίνεται να αντιμετωπίζουν πολλές εργαζόμενες μετά τα πενήντα.
www.protothema.gr
4 πανεύκολες συνταγές για να φτιάξετε νιόκι στη στιγμή
Απολαμβάνουμε υπέροχα πιάτα με νιόκι. Aνακατεύουμε τα νιόκι με τις σπιτικές σάλτσες και απογειώνουμε τη γεύση τους. Κάθε συνταγή είναι για 2-3 άτομα.
www.protothema.gr
Βρετανία: Βουλευτής των Τόρις κατηγορεί την κυβέρνηση Τζόνσον οτι εκβιάζει τους «αντάρτες»
Άσχημη τροπή παίρνει ο εμφύλιος πόλεμος στους κόλπους των Τόρις, με αφορμή το σκάνδαλο Partygate που συγκλονίζει τη Βρετανία. Συντηρητικός…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τσιτσιπάς για toilet breaks: «Έχω αδικηθεί από το κοινό στις ΗΠΑ»
«Δεν έσπασα ποτέ κανέναν κανόνα, μπορεί να χρειαζόμουν λίγο παραπάνω χρόνο από κάποιους άλλους για να αλλάξω τα ρούχα μου» λέει ο  Στέφανος Τσιτσιπάς μετά την πρόκριση του στον 3ο γύρο του Australian Ope
www.protothema.gr
Ιωάννα Τούνη: Νέα μήνυση στον 35χρονο που κατονόμασε για το revenge porn - Η νέα της ανάρτηση
Στην επικαιρότητα παραμένει το θέμα του revenge porn βίντεο της Ιωάννας Τούνη, με την γνωστή influencer να καταθέτει και δεύτερη μήνυση σε βάρος του 35χρονου άνδρα που κατονόμασε για την διαρροή του ροζ βίντεο.  Τις τελευταίες μέρες η Ιωάννα Τούνη και ο 35χρονος επιχειρηματίας από την Θεσσαλονίκη ανταλλάσσουν μηνύσεις για το ροζ βίντεο που διέρρευσε ... Περισσότερα To άρθρο Ιωάννα Τούνη: Νέα μήνυση στον 35χρονο που κατονόμασε για το revenge porn - Η νέα της ανάρτηση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βιασμός 24χρονης: Εισαγγελική έρευνα για τη διαρροή των καταθέσεων στην Αστυνομία
Την έρευνα διέταξε ο ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά τη δημοσιοποίηση των καταθέσεων των εμπλεκομένων στην υπόθεση βιασμού της…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ευλαμπία Ρέβη: Μου έστειλαν πρόσκληση για πάρτι με αντάλλαγμα 3.000 και 5.000 ευρώ -Εδειξε τα μηνύματα
Με αφορμή την υπόθεση βιασμού της 24χρονης στη θεσσαλονίκη και την έρευνα για κύκλωμα μαστροπείας, η Ευλαμπία Ρέβη έκανε μια αποκάλυψη.
iefimerida.gr
Kremlin on Biden statements: Danger of further destabilization in Ukraine
The Democratic president said that Vladimir Putin’s Russian counterpart would “move” against Ukraine, but added that he did not want “a large-scale war”
www.protothema.gr
Σε αναμονή για ΜΕΘ 122 ασθενείς - Παραμένουν διασωληνωμένοι σε απλούς θαλάμους
Οι υγειονομικοί καταγγέλλουν «επιστροφές» ασθενών από ιδιωτικές κλινικές. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Τσέζαρις Γκραουζίνις σκηνοθετεί τη νουβέλα «Όσκαρ και η Κυρία Ροζ» με τον Θανάση Τσαλταμπάση και τη Μαρίνα Καλογήρου
Ο Τσέζαρις Γκραουζίνις σκηνοθετεί και διασκευάζει για το θέατρο την αριστουργηματική νουβέλα...
www.zougla.gr
Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική παρέμβαση για τη διαρροή των καταθέσεων στην αστυνομία
Νέα εισαγγελική έρευνα, αυτή τη φορά για τη διαρροή των καταθέσεων, στην υπόθεση που κρατά ανάστατη ολόκληρη τη χώρα. Στόχος να διαπιστωθεί πως τα στοιχεία δεν έμειναν απόρρητα… Εντολή για έρευνα έδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης σχετικά με τη διαρροή την εγγράφων με τις καταθέσεις σχετικά με τον βιασμό της 24χρονης, στη Θεσσαλονίκη. ... Περισσότερα To άρθρο Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική παρέμβαση για τη διαρροή των καταθέσεων στην αστυνομία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μόνο ο «Greek freak» γέλασε με το ανέκδοτο που είπε
“Έχω ένα ανέκδοτο, αλλά δεν ξέρω εάν πρέπει να το πω” είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, προειδοποιώντας τους εκπροσώπους του Τύπου, πριν κάνει δηλώσεις για τον αγώνα των Μπακς με τους Γκρίζλις. Έχοντας βοηθήσει τους Μπακς να κερδίσουν τους Γκρίζλις μέσα στο Μιλγουόκι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήγε στη συνέντευξη Τύπου έχοντας.. κέφια. Ο “Greek freak” θέλησε ... Περισσότερα To άρθρο Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μόνο ο «Greek freak» γέλασε με το ανέκδοτο που είπε δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. – Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα εμπορίας αναβολικών – Αθλητές, προπονητές και ιδιοκτήτες γυμναστηρίων ανάμεσά τους (Βίντεο)
   Στην εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος εμπορίας παράνομων αναβολικών και άλλων φαρμακευτικών σκευασμάτων, προχώρησε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας. Ειδικότερα, συνελήφθησαν τρία άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της πλαστογραφίας, καθώς και για παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα, για την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για τον ερασιτεχνικό και […]
www.makeleio.gr
Ρελάνς Μητσοτάκη για τις «λίστες Πέτσα»: Αίτημα να συζητηθεί το πόρισμα στην ολομέλεια
Στην… αντεπίθεση φαίνεται πως περνά ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να απαντήσει στην κριτική του ΣΥΡΙΖΑ μετά το τέλος της Εξεταστικής για τις λίστες Πέτσα και τις δημοσκοπήσεις, η οποία συστάθηκε με πρωτοβουλία της αντιπολίτευσης. Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά να συζητηθούν τα πορίσματα της Εξεταστικής, στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο πρωθυπουργός, με τις υπογραφές των ... Περισσότερα To άρθρο Ρελάνς Μητσοτάκη για τις «λίστες Πέτσα»: Αίτημα να συζητηθεί το πόρισμα στην ολομέλεια δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Προσλήψεις στον ΟΠΕΚΑ: «Tρέχουν» οι αιτήσεις - Ποιους αφορά
ΑΣΕΠ: Προκήρυξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Υπουργού Εσωτερικών για την πλήρωση θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Οικονόμου στο Newsbomb.gr για άδειες ειδικού σκοπού: Εφαρμόζουμε τη νομοθεσία του ΣΥΡΙΖΑ
O κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου απάντησε σε ερώτημα του Newsbomb.gr σχετικά με τις άδειες ειδικού σκοπούΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αγγλία: Μένει και τη νέα σεζόν στη Λιντς ο Μπιέλσα
Στον πάγκο της Λιντς θα παραμείνει και τη νέα σεζόν ο Μαρσέλο Μπιέλσα. Στα αγγλικά ΜΜΕ υπήρξαν φήμες για...
www.zougla.gr
Τα ζώδια που δεν θα σας προδώσουν ποτέ
Αυτοί οι τέσσερις είναι κάτι παραπάνω από αξιόπιστοι.
www.protothema.gr
Ο Άκης Πετρετζίκης μπήκε στην κουζίνα με τον γιο του
Δείτε τη φωτογραφία που ανέβασε ο σεφ στο Instagram του
www.protothema.gr
Μπόρις Τζόνσον: Του γυρνάνε την πλάτη οι Βρετανοί – Έξι στους 10 έχουν αρνητική άποψη
Οι πολίτες της Βρετανίας γυρνούν την πλάτη τους στον Μπόρις Τζόνσον, μετά το σκάνδαλο Partygate, των πάρτι που έγιναν στη Ντάουνινγκ Στριτ εν μέσω πανδημίας και περιοριστικών μέτρων, καθώς οι έξι στους 10 έχουν αρνητική άποψη για τον πρωθυπουργό τους, σύμφωνα με δημοσκόπηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τη δημοσκόπηση της εταιρείας Ipsos ... Περισσότερα To άρθρο Μπόρις Τζόνσον: Του γυρνάνε την πλάτη οι Βρετανοί – Έξι στους 10 έχουν αρνητική άποψη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σασμός: Οι ηθοποιοί έκαναν πάρτι-μνημόσυνο για τον Πέτρο - Το κοινό γκρινιάζει για το σενάριο
Ο ηθοποιός Κώστας Νικούλι αποχωρεί από τη σειρά αφού ο ρόλος του ως Πέτρος τελειώνει απόψε και οι συνάδελφοί του…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δείτε τους πρωταθλητές στο αυτοκίνητο...
Παρά την ασφυκτική πίεση της πανδημίας και της έλλειψης ημιαγωγών, οι αυτοκινητοβιομηχανίες κατάφεραν να μετριάσουν τις επιπτώσεις. Η Ελλάδα ήταν μια από τις χώρες, όπου καταγράφηκε σημαντική αύξηση στις πωλήσεις καινούριων ΙΧ.
www.protothema.gr
Αγοράκι με σύνδρομο Down τραγουδάει Whitney Houston και συγκινεί (vid)
Αξίζει να ακούσετε αυτό το αγόρι να τραγουδά.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Λακωνία: Βίντεο από φλεγόμενο αυτοκίνητο – Έπιασε φωτιά από τον χώρο της μηχανής του
Το αυτοκίνητο στη Λακωνία παραδίδεται στις φλόγες, με τον οδηγό του να βγαίνει σώος και να αποφεύγει τα χειρότερα… Το αυτοκίνητο έπιασε φωτιά χθες το μεσημέρι (19-01-2022) στην επαρχιακή οδό Κροκεές – Δαφνί. Ειδικότερα, το Ι.Χ τυλίχθηκε στις φλόγες κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με τον οδηγό να βγαίνει σώος την τελευταία στιγμή. Στο σημείο έσπευσαν ... Περισσότερα To άρθρο Λακωνία: Βίντεο από φλεγόμενο αυτοκίνητο – Έπιασε φωτιά από τον χώρο της μηχανής του δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Καιρός - meteo: Προειδοποίηση για σημαντική πτώση της θερμοκρασίας στη χώρα από την Παρασκευή
Η ψυχρή εισβολή ξεκινά από το απόγευμα της Παρασκευής και από τα βόρεια - Πολικό ψύχος για τουλάχιστον πέντε ημέρες
www.protothema.gr
Τόνγκα: Ένας 57χρονος επέζησε κολυμπώντας 27 ώρες μετά το τσουνάμι που σημειώθηκε στην περιοχή
Ένας 57χρονος άνδρας από την Τόνγκα επέζησε έχοντας κολυμπήσει περίπου 27 ώρες αφού παρασύρθηκε στη θάλασσα κατά το καταστροφικό τσουνάμι που...
www.zougla.gr
Ακούστε το δεύτερο τραγούδι μέσα από το νέο άλμπουμ των Scorpions
Το νέο τραγούδι των Scorpions έχει τίτλο Rock Believer.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΕΛ.ΑΣ.: Επιχείρηση «σκούπα» κατά του παράνομου τζόγου με 4.252 ελέγχους σε όλη την Ελλάδα την περίοδο των εορτών – 185 συλλήψεις σε 83 υποθέσεις παράνομου τζόγου
Δεκάδες παράνομα μίνι καζίνο, αλλά και υποθέσεις συμμετοχής σε παράνομα τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου, έφεραν στο φως οι συστηματικοί έλεγχοι που πραγματοποίησε η ΕΛ.ΑΣ. σε όλη την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου. Σε συνολικά 4.252 ελέγχους, από τις 16 Δεκεμβρίου 2021 έως τις 7 Ιανουαρίου 2022, βεβαιώθηκαν 83 παραβάσεις, συνελήφθησαν 185 άτομα ενώ […]
www.makeleio.gr
Νέο ξέσπασμα από την Κατερίνα Καινούργιου: «Με κατηγορείτε για ξέπλυμα βιαστών» (video)
Κατερίνα Καινούργιου: Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε τον εκνευρισμό της για όσα γράφονται για εκείνη στα social media περί «ξεπλύματος βιαστών».Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
#Με_την_Γεωργία: Κύμα συμπαράστασης στα social media για την 24χρονη που κατήγγειλε τον βιασμό της
Με μηνύματα συμπαράστασης έχει πλημμυρίσει το twitter για την Γεωργία Μπίκα, την 24χρονη που κατήγγειλε τον βιασμό της σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης.
iefimerida.gr
Το χάπι της Merck θα παραχθεί από 27 παρασκευαστές γενόσημων φαρμάκων
Σχεδόν 30 παρασκευαστές γενόσημων φαρμάκων υπέγραψαν συμφωνία για την παραγωγή χαμηλού κόστους εκδόσεων του χαπιού της Merck μολνουπιραβίρη (molnupiravir).
iefimerida.gr
Γνωστός Έλληνας influencer κατηγορείται για κλοπή μεγάλου χρηματικού ποσού
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει εδώ και λίγες ώρες η είδηση....
www.zougla.gr
Δικηγόρος Κώστα Δόξα: «Τον συνέλαβαν μπροστά στο παιδί» – Τι απαντά η πρώην σύζυγος
Στην εκπομπή «Mega Καλημέρα» μίλησε ο δικηγόρος του Κώστα Δόξα μιλώντας για τη σύλληψη του τραγουδιστή, έπειτα από μήνυση της πρώην συζύγου του ότι δεν καταβάλει διατροφή. Ο δικηγόρος, Σπύρος Δημητρίου, έκανε λόγο για ενορχήστρωση της σύλληψης του Κώστα Δόξα και αποκάλυψε πως η πρώην σύζυγός του «έδωσε» την είδηση στα μέσα μόλις πέντε λεπτά ... Περισσότερα To άρθρο Δικηγόρος Κώστα Δόξα: «Τον συνέλαβαν μπροστά στο παιδί» – Τι απαντά η πρώην σύζυγος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Θεσσαλονίκη: Υπόθεση βιασμού 24χρονης: Νέα συμπληρωματική κατάθεση θα δώσει αύριο η Γεωργία
Σοκαρισμένη παραμένει η άτυχη 24χρονη Γεωργία Μπίκα που κατήγγειλε τον ομαδικό της βιασμό σε πολυτελές ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης την Πρωτοχρονιά.
iefimerida.gr
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εμπορίας παράνομων αναβολικών: Οι πελάτες, τα «πλοκάμια» και το mondus operandi
Τρεις οι συλλήψεις για το κύκλωμα εμπορίας των παράνομων αναβολικών - Τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2017 η δράση τουΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κορωνοϊός: Το χάπι της Merck θα παραχθεί απο 27 παρασκευαστές φαρμάκων
H συμφωνία με τη Merck προβλέπει τη διανομή του χαπιού σε 105 λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες
www.protothema.gr
Προ των πυλών ο πολικός αεροχείμαρρος: Στην «κατάψυξη» η χώρα, πού και πότε θα χιονίσει, τι ισχύει με την Αττική
Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για τον πολικό αεροχείμαρρο που θα σκεπάσει την Ελλάδα, ο οποίος θα φέρει σφοδρές χιονοπτώσεις, βάζοντας τη χώρα στην κατάψυξη.
iefimerida.gr
Τα 10 πιο περίεργα αντικείμενα που κατασχέθηκαν το 2021 στα αεροδρόμια των ΗΠΑ
Από αλυσοπρίονο μέχρι μπουρίτο γεμάτο με μεθαμφεταμίνη.
gazzetta.gr
Γαϊτάνης: Παρά την μικρόψυχη στάση της αντιπολίτευσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως τα Rafale φορούν το εθνόσημο
Τη στάση της αντιπολίτευσης στη χθεσινή τελετή της άφιξης των έξι αεροσκαφών Rafale στην Τανάγρα σχολίασε ο Τάσος Γαϊτάνης με ανάρτησή του στο facebook.
iefimerida.gr