Μενίδι: 5 συλλήψεις μετά την καταδίωξη με πυροβολισμούς

Πέντε άτομα συνελήφθησαν μετά την επεισοδιακή καταδίωξη, κατά την οποία υπήρξε και ένας πυροβολισμός από πλευράς αστυνομικού το απόγευμα της Παρασκευής στο Μενίδι. Σύμφωνα με την Αστυνομία, όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 15.00, από την οδό Λιοσίων στο Μενίδι, όταν οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, δηλαδή τέσσερις αστυνομικοί με δύο μοτοσικλέτες, έκαναν σήμα σε ένα ΙΧ […]
Read full article on: makeleio.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Ιερακοθηρία με τον Σεΐχη του Ντουμπάι - Ο Έλληνας κτηνίατρος μοιράζεται την εμπειρία με το iefimerida.gr [εικόνες]
Μέλη της Βασιλικής Οικογένειας του Ντουμπάι πήγαν στο Πακιστάν για το ετήσιο παραδοσιακό κυνήγι με γεράκια. Μαζί τους, ο «δικός μας» Παναγιώτης Αζμάνης.
1m
iefimerida.gr
Γ. Λαμπρούλης: Με μέτρα όπως το πρόστιμο η κυβέρνηση προσπαθεί να συγκαλύψει τις εγκληματικές ευθύνες της στη διαχείριση της πανδημίας
«Η κυβέρνηση προσπαθεί, με το μέτρο του προστίμου των 100 ευρώ κάθε μήνα, να συγκαλύψει τις εγκληματικές ευθύνες της στη διαχείριση...
5 m
www.zougla.gr
ΣΥΡΙΖΑ σε Γιάννη Οικονόμου: Πάει πολύ
«Πάει πολύ ο εκπρόσωπος του ανθρώπου που παραβίασε κάθε περιοριστικό μέτρο που είχε ο ίδιος επιβάλει με τα κορονογλέντια στην Ικαρία και τις ποδηλατάδες στην Πάρνηθα, να κουνάει το δάκτυλο στον ΣΥΡΙΖΑ– Προοδευτική Συμμαχία», αναφέρει η αξιωματική αντιπολίτευση σε απάντηση που εξέδωσε προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου. «Πάει πολύ», προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ, «η κυβέρνηση ... Περισσότερα To άρθρο ΣΥΡΙΖΑ σε Γιάννη Οικονόμου: Πάει πολύ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
Οι φιλόζωοι καλούν την ΕΥΔΑΠ να λάβει μέτρα για την προστασία των ζώων
To Κόμμα για τα Ζώα καλεί την ΕΥΔΑΠ να συνεργαστεί για την ασφάλεια και την προστασία της ζωής των ζώων στην Αττική.
iefimerida.gr
Μετάλλαξη «Omicron»: Τρωτή στα Τ λεμφοκύτταρα η νέα παραλλαγή, λέει νέα μελέτη
Τι λένε οι καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Ευστάθιος Καστρίτης και Θάνος Δημόπουλος που συνοψίζουν τα δεδομένα
www.protothema.gr
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Ντέρμπι στη Λεωφόρο για τη Superleague 1
Η 18η αγωνιστική της Superleague 1 μας… χαρίζει το μεγάλο ντέρμπι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός κοντράρονται στη Λεωφόρο (19:30, Newsit.gr, COSMOTE Sport 1) σε ένα ματς που μπορεί να δώσει νέο ενδιαφέρον στο στην υπόθεση “τίτλος”. Μπορεί ο Ολυμπιακός να είναι πρώτος και αήττητος στη Superleage 1, αλλά στο τελευταίο παιχνίδι του –στην ... Περισσότερα To άρθρο Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Ντέρμπι στη Λεωφόρο για τη Superleague 1 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορωνοϊός: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας των εργαζόμενων του Παίδων Πεντέλης
Διαμαρτύρονται για την αφαίρεση του νοσοκομείου από εφημερίες, ώστε να εξυπηρετήσει τους εμβολίασμούς παιδιών
www.protothema.gr
H Josephine Skriver μας φερνει πιο νωρίς το καλοκαίρι
Το αγγελάκι της Victoria’s Secret είναι αυτό που έχουμε άμεση ανάγκη στην καρδιά του χειμώνα. Η Δανέζα καλλονή μόλις συμπλήρωσε μια δεκαετή επαγγελματική ενασχόληση με το modelling και από όλες τις καμπάνιες που έχει συμμετάσχει, σίγουρα η συνεργασία της με τη Victoria’s Secret είναι αυτή που έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας. Έχει συμμετάσχει […]
www.makeleio.gr
Τζώρτζης Μονογυιός: Με τι ταχύτητα έτρεχε η μοιραία Ferrari
Τι λέει ο εμπειρογνώμονας Παναγιώτης Μαδιάς - Δεν υπήρχαν ίχνη τροχοπέδησης ή πλάγιας ολίσθησης στο οδόστρωμα
www.protothema.gr
Αργυρούπολη: Έδειρε άγρια τη σύντροφό του και την έστειλε στην εντατική - Αναζητείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας
Για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατηγορείται 46χρονος άνδρας που αναζητείται για τον άγριο ξυλοδαρμό της 40χρονης συντρόφου του στην Αργυρούπολη, το πρωί της περασμένης Παρασκευής.
iefimerida.gr
«Επιταχύνει» και διπλασιάζει τις πωλήσεις ηλεκτροκίνητων οχημάτων η VW
Όλο και περισσότερο αυξάνονται οι οδηγοί που στρέφονται στην ηλεκτροκίνηση όπως μαρτυρά ο διπλασιασμός στις πωλήσεις ηλεκτροκίνητων οχημάτων...
www.zougla.gr
Παίδων Πεντέλης: Μπλόκο της αστυνομίας δεν επιτρέπει την είσοδο στους εργαζόμενους
Διαμαρτύρονται για την απόφαση του υπουργείου Υγείας να μετατραπεί το Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης σε mega εμβολιαστικό κέντρο για παιδιά.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κίνα: Ανησυχία για τα κρούσματα κορονοϊού, παραμονές των Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου
Κίνα: Οι αρχές ανακοίνωσαν 65 κρούσματα τοπικής μετάδοσης κορονοϊού, μερικές εβδομάδες πριν από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και τις αργίες…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κίνα: Ανακοίνωσε 65 κρούσματα τοπικής μετάδοσης κορωνοϊού - Λίγο πριν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι στις 15 Ιανουαρίου καταγράφηκαν 65 κρούσματα COVID-19 τοπικής μετάδοσης, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου περιστατικού της παραλλαγής Όμικρον στην κινεζική πρωτεύουσα.
iefimerida.gr
ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ “ΕΦΙΑΛΤΕΣ” ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ!! ΠΡΩΗΝ ΕΛΛΗΝΑΣ ΥΦΥΠΕΞ: “Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΑ 12 ΜΙΛΙΑ” – ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ “ΠΑΡΑΔΟΣΗ” ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
«Σημαία» έχουν κάνει τουρκικά ΜΜΕ και ιστοσελίδες στην Τουρκία τις δηλώσεις του Χρήστου Ροζάκη, προβάλλοντας «παραίτηση της Ελλάδας από την αξίωση για 12 μίλια χωρικά ύδατα». Το θέμα παίζει ψηλά σε ιστοσελίδες στην Τουρκία, μάλιστα από ορισμένα ΜΜΕ στη γειτονική χώρα προβλήθηκε ως έκτακτη είδηση. Ενδεικτικά, η είδηση στο φιλοκυβερνητικό κανάλι A-Haber, έχει τίτλο ότι […]
www.makeleio.gr
Ξέσπασε η Καίτη Γαρμπή για τον βιασμό στη Θεσσαλονίκη: «Νιώθω ντροπή για τις γυναίκες που απορούν»
Δεν είναι η πρώτη φορά που η Καίτη Γαρμπή σχολιάζει την επικαιρότητα, καθώς είναι ενεργή στα social media και μάλιστα… φημίζεται για τα καυστικά tweets της.  Η γνωστή τραγουδίστρια τοποθετήθηκε για την υπόθεση του ομαδικού βιασμού της 14χρονης στη Θεσσαλονίκη.  «Την νάρκωσαν, την βίασαν, την ταπείνωσαν στερώντας της τον έλεγχο του σώματος της, έρμαιο στις ... Περισσότερα To άρθρο Ξέσπασε η Καίτη Γαρμπή για τον βιασμό στη Θεσσαλονίκη: «Νιώθω ντροπή για τις γυναίκες που απορούν» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μαρία Ηλιάκη: Θετική στον κορωνοϊό και η 7 μηνών κόρη της
Τι είπε για την κατάσταση της υγείας του παιδιού της
www.protothema.gr
Survivor Spoiler: Νέα «βόμβα» Ατζούν – Στο παιχνίδι ο σύντροφος της Πελαγίας Καζολέα (pics)
Survivor Spoiler: Από ότι φαίνεται θα δούμε στο παιχνίδι εικόνες που θα θυμίζουν λίγο Σάκη Κατσούλη και Μαριαλένα ΡουμελιώτηΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κυριάκος Μητσοτάκης: Η Ελλάδα θα στέκεται ολόψυχα στο πλευρό του Ιμβριακού ελληνισμού
«Στις δραστηριότητές σας θα έχετε την αμέριστη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης, που συναισθάνεται στο ακέραιο το χρέος της απέναντι σε μία από τις παλαιότερες εστίες του έθνους μας στο Αιγαίο. Ενισχύοντάς σας υλικά και ηθικά και πιέζοντας σε κάθε διεθνές forum την Τουρκία να σεβαστεί όσα έχει υπογράψει» τόνισε πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο χαιρετισμό του ... Περισσότερα To άρθρο Κυριάκος Μητσοτάκης: Η Ελλάδα θα στέκεται ολόψυχα στο πλευρό του Ιμβριακού ελληνισμού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βασίλης Τσιβιλίκας: Ο πληθωρικός κωμικός που πίστευε ότι το γέλιο είναι υγεία
Έφυγε ξαφνικά όπως μπούκαρε στον χώρο του θεάματος, ενθουσιάζοντας με το πληθωρικό του ταλέντο. Ο Βασίλης Τσιβιλίκας, ήταν ένας κωμικός που έπιασε...
www.zougla.gr
Χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού: Εικόνες ντροπής στο σαλέ - Οι επισκέπτες μπαίνουν χωρίς πιστοποιητικά
Απίστευτες εικόνες συνωστισμού στο σαλέ του χιονοδρομικού στον Παρνασσό - Αποστάσεις ούτε για... δείγμα, ανύπαρκροι έλεγχοι πιστοποιητικών και μάσκες μόνο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Συνταγή για μους σοκολάτα με μόλις 3 υλικά -Γίνεται στο πεντάλεπτο, το πιο εύκολο γλυκό της τελευταίας στιγμής
Βρήκαμε μια συνταγή για γλυκό που γίνεται σε μόλις 5 λεπτά, η οποία θα ικανοποίησει κάθε λιγούρα που έχουμε μετά το φαγητό.
iefimerida.gr
Ιωάννα Τούνη: «Δεν διέρρευσα εγώ το revenge porn βίντεο» απαντά ο Μάκης Κατμετζόγλου
Τη δική του απάντηση δίνει ο άνθρωπος που κατονόμασε η Ιωάννα Τούνη, για τη διαρροή ροζ βίντεο με την ίδια πριν από τέσσερα χρόνια.
iefimerida.gr
Οξυζενέ: 5+1 άγνωστες χρήσεις για το σπίτι
Οξυζενέ: Το υπεροξείδιο του υδρογόνου είναι ένα μικροβιοκτόνο. Πρόκειται για ένα από τα πιο αποτελεσματικά και ασφαλή απολυμαντικά, το οποίο εξουδετερώνει τους μικροοργανισμούς μέσα από τη διαδικασία της οξείδωσης. Δηλαδή, προκαλεί ελεγχόμενο κάψιμο. Μάλιστα, οι ιδιότητες είναι από τις καλύτερες για τον καθαρισμό του σπιτιού. Κάτι ακόμα καλύτερο είναι η χαμηλή τιμή του και η […]
www.makeleio.gr
ΟΠΕΚΑ: Ξεκινούν αύριο (17/1) οι αιτήσεις για θέσεις εργασίας
ΑΣΕΠ: Προκήρυξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Υπουργού Εσωτερικών για την πλήρωση θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θεσσαλονίκη: Αίσιο τέλος στην απαγωγή 28χρονου Ρομά -Συνελήφθη 69χρονος, ταυτοποιήθηκαν άλλοι 12 συνεργοί
Αίσιο τέλος είχε η απαγωγή ενός 28χρονου Ρομά στη Θεσσαλονίκη.
iefimerida.gr
Τζανάκης: Έως και 80.000 τα ενεργά κρούσματα στα σχολεία - Η έκκλησή του στους γονείς
Τα ενεργά κρούσματα κορονοϊού στα σχολεία αυτή τη στιγμή είναι 75.000 -80.000 λέει ο καθηγητής Πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, απευθύνοντας έκκληση…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τζόκοβιτς: «Νομίζουν ότι τον ταπείνωσαν, είπαν ψέματα στο δικαστήριο οι Αυστραλοί», είπε ο Σέρβος πρόεδρος
Tην απόλυτη στήριξη του Σέρβου προέδρου έχει ο Νόβακ Τζόκοβιτς, με τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς να κατηγορεί τους δικηγόρους της Κυβέρνησης της Αυστραλίας για ψέματα που είπαν στο δικαστήριο.
gazzetta.gr
Μητσοτάκης: Βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό του Ιμβριακού Ελληνισμού
Ο πρωθυπουργός ζήτησε από την Τουρκία να σεβαστεί τα δικαιώματα των Ελλήνων της Ίμβρου, που «είναι Τούρκοι πολίτες με πλήρη δικαιώματα»
www.protothema.gr
Η Δέσποινα Βανδή βρέθηκε στην παράσταση του συντρόφου της, Βασίλη Μπισμπίκη
Ακολούθησε φωτογραφία με την οποία εκδήλωσε την αγάπη της.
www.protothema.gr
Τηλεθέαση: «Σάρωσε» το Survivor το βράδυ του Σαββάτου (15/1)
To Survivor ήταν ξανά στην πρώτη θέση της τηλεθέασης, ωστόσο ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλος.
gazzetta.gr
Δένδιας: Η Τουρκία να σεβασθεί τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας σε Ίμβρο, Τένεδο και Κωνσταντινούπολη
Αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία από τον Νίκο Δένδια, με αφορμή τον χαιρετισμό του στην κοπή της πίτας του Συλλόγου Ιμβρίων.
iefimerida.gr
Σ' Αγαπάω Μεν... Αλλά: Νέοι χαρακτήρες και επιπλέον επεισόδια
Η αστεία και τρυφερή κωμωδία σε σκηνοθεσία Μαρίας Λάφη και σενάριο Αντώνη Ανδρή, Μαργαρίτας Γερογιάννη, Γιάννας Κανελλοπούλου...
www.zougla.gr
Ξεκινά η δίκη για το δυστύχημα του Παντελή Παντελίδη
Έξι χρονιά από το τροχαίο ατύχημα που κόστισε τη ζωή στον Παντελή Παντελίδη...
www.zougla.gr
Κόρινθος: Χειροπέδες σε νεαρό που διακινούσε ναρκωτικά
Τσάκωσαν τον «πελάτη» την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του 20χρονου διακινητή
www.protothema.gr
Δέκα φωτογραφίες νεογέννητων στην αίθουσα τοκετού
Φωτογράφιση τοκετού: Γιατί ολοένα και περισσότερα ζευγάρια την επιλέγουν;Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Χειμερινές εκπτώσεις 2022 με ανοιχτά μαγαζιά – Τι ώρα κλείνουν τα καταστήματα
Ανοιχτά είναι τα καταστήματα σήμερα, Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022, με τους καταναλωτές να έχουν την ευκαιρία να κάνουν τα ψώνια τους στις χειμερινές εκπτώσεις που θα διαρκέσουν έως τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου.  Σύμφωνα με το νόμο, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, με ωράριο λειτουργίας από τις 11.00 έως ... Περισσότερα To άρθρο Χειμερινές εκπτώσεις 2022 με ανοιχτά μαγαζιά – Τι ώρα κλείνουν τα καταστήματα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
«Η Λίβερπουλ δεν δέχεται τα αιτήματα του Σαλάχ για νέο συμβόλαιο»
Δημοσίευμα της «Mirror» αποκαλύπτει ότι η Λίβερπουλ δεν πρόκειται να κάνει αποδεκτά τα αιτήματα που έχει ο Μοχάμεντ Σαλάχ για το νέο του συμβόλαιο.
gazzetta.gr
Το πίνουμε καθημερινά, αλλά δεν ξέρουμε ότι προκαλεί καρκίνο του μαστού
Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε στη Νορβηγία διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που πίνουν 3 φλιτζάνια γάλα την ημέρα, έχουν τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν καρκίνο του μαστού συγκριτικά με εκείνους που πίνουν μόνο μισό φλιτζάνι ή λιγότερο. Σίγουρα έχετε ήδη παρατηρήσει ότι ο καρκίνος του μαστού αυξάνεται συνεχώς, έτσι ώστε να φαίνεται ότι το γάλα […]
www.makeleio.gr
Ηλίας Γκιώνης για Ιωάννα Τούνη: «Πήρε αρκετά χρήματα για να μη μιλήσει περαιτέρω…»
Στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» το πρωί της Κυριακής...
www.zougla.gr
ATP για απέλαση Νόβακ Τζόκοβιτς: «Το τέλος μιας βαθιά λυπηρής σειράς γεγονότων»
«Η απουσία του από το Australian Open είναι μεγάλη απώλεια για το τένις» αναφέρει η ATP για την οριστική… απουσία του Νόβακ Τζόκοβιτς από το Australian Open. Η Αυστραλία είναι έτοιμη να προχωρήσει στην απέλαση του Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, καθώς το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο επικύρωσε την απόφαση της κυβέρνησης να ακυρώσει τη βίζα του με ... Περισσότερα To άρθρο ATP για απέλαση Νόβακ Τζόκοβιτς: «Το τέλος μιας βαθιά λυπηρής σειράς γεγονότων» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Νίκος Δένδιας: Η Τουρκία να σεβαστεί τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας σε Ίμβρο, Τένεδο και Κωνσταντινούπολη
Το μήνυμα πως η Τουρκία πρέπει επιτέλους να σεβασθεί πλήρως τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας στην Ίμβρο, στην Τένεδο και στην Κωνσταντινούπολη, εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα τη Συνθήκη της Λωζάνης, έστειλε εκ νέου ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατά τον χαιρετισμό του στην κοπή της πίτας του Συλλόγου Ιμβρίων για το νέο έτος, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. ... Περισσότερα To άρθρο Νίκος Δένδιας: Η Τουρκία να σεβαστεί τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας σε Ίμβρο, Τένεδο και Κωνσταντινούπολη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σπύρος Παπαδόπουλος: Αποκάλυψε πώς έμπαινε στο γήπεδο να δει τον Ολυμπιακό όταν δεν είχε λεφτά [βίντεο]
Για την αγαπημένη του ομάδα, τον Ολυμπιακό μίλησε μεταξύ άλλων, ο Σπύρος Παπαδόπουλος σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση και αποκάλυψε πώς έμπαινε στο γήπεδο όταν ήταν μικρός, ενώ δεν είχε χρήματα.
iefimerida.gr
Τουρκικό δίκτυο επαινεί τον ΣΥΡΙΖΑ που εναντιώνεται στις αμυντικές δαπάνες της Ελλάδας
Εύσημα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το φιλοκυβερνητικό τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο Haber Global, για το «όχι» στην υπερψήφιση των αμυντικών δαπανών της χώρας, στον Προϋπολογισμό του 2022
www.protothema.gr
Δείτε την πρώτη πτήση του ιπτάμενου hypercar [βίντεο]
Ένα ηλεκτρικό hypercar για τις εναέριες διαδρομές, το eVTOL που εξέλιξε η βρετανική Bellwether Industries, ικανό να αγγίζει ταχύτητα 220 km/h, πραγματοποίησε την πρώτη του πτήση στο Ντουμπάι.
iefimerida.gr
Ν. Δένδιας: H Τουρκία πρέπει επιτέλους να σεβαστεί πλήρως τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας σε Ίμβρο, Τένεδο και Κωνσταντινούπολη
Το μήνυμα πως η Τουρκία πρέπει επιτέλους να σεβαστεί πλήρως τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας στην Ίμβρο, στην Τένεδο...
www.zougla.gr
Πέλλα: Ανακάλυψαν τον δράστη «χρυσής» διάρρηξης
Άρπαξαν από τα γραφεία εταιρείας το ποσό των 15.000 ευρώ - Ταυτοποιήθηκε ο δράστης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται και για να εξακριβωθούν και τα στοιχεία  του συνεργού του
www.protothema.gr