Μεσολόγγι: Πλημμύρες σε δρόμους και σπίτια

Πολλά προβλήματα έφερε το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που χτύπησε το Μεσολόγγι, όπου πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια...
Read full article on: zougla.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Σοκαριστικό ατύχημα: Ποιος λέει ότι τα Lada δεν είναι ασφαλή; (+video)
Μαζί με την αξεπέραστη Ρωσική τεχνολογία χρειάστηκαν και μπόλικοι άγιοι μαζί ώστε ο οδηγός του Lada να βγει ζωντανός από αυτή την σύγκρουση.
5 m
www.protothema.gr
Ρωσία: Ζητά να αποχωρήσουν οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία
Η Μόσχα έχει ζητήσει νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις από το ΝΑΤΟ ότι η συμμαχία θα σταματήσει να επεκτείνεται
5 m
www.protothema.gr
Ρόδος: Συνελήφθησαν γονείς που δεν έστελναν το παιδί τους στο σχολείο λόγω μάσκας
Συνελήφθησαν χθες στη Ρόδο οι γονείς ενός αγοριού για παράβαση του νόμου περί υποχρεωτικής φοίτησης στο νηπιαγωγείο καθώς δεν έστελναν το παιδί στο σχολείο.
7 m
iefimerida.gr
Λεωνίδας Κακούρης: Ο «Δούκας», η κατάθλιψη και ο γάμος που έκανε για καλό σκοπό
Ο ηθοποιός μίλησε για όλα στην εκπομπή της Δανάης Μπάρκα
7 m
www.protothema.gr
HΠΑ: Άνδρας βρέθηκε νεκρός σε σπίτι που «φιλοξενούσε» τουλάχιστον 100 φίδια
ΗΠΑ: Ένας άνδρας από το Μέριλαντ βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του περιτριγυρισμένος από πάνω από 100 δηλητηριώδη και μη δηλητηριώδη…Περισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
Σε αργία ο παπάς που κατηγορείται ότι βίαζε ανήλικη με εντολή Ιερώνυμου
Με εντολή του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, ο παπάς που κατηγορείται για το βιασμό μιας ανήλικης μέσα σε εκκλησία στα Πατήσια τέθηκε σε αργία μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με απόφαση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου, ο κληρικός της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ο οποίος συνελήφθη την Πέμπτη ύστερα από καταγγελίας τίθεται σε αργία μέχρι ... Περισσότερα To άρθρο Σε αργία ο παπάς που κατηγορείται ότι βίαζε ανήλικη με εντολή Ιερώνυμου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Βιασμός ανήλικης από ιερέα: Από την εξομολόγηση στην κακοποίηση μέσα στην εκκλησία
Το ενδεχόμενο να έχουν πέσει θύματα βιασμού από τον ιερέα και άλλες κοπέλες ερευνά η ΑστυνομίαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αποκαλύψεις για τον ιερέα στα Κάτω Πατήσια: Βίαζε την ανήλικη μέσα στην εκκλησία μετά την εξομολόγηση
Σοκάρουν τα όσα έρχονται στο φως για την υπόθεση βιασμού ενός ανήλικου κοριτσιού από τον 37χρονο ιερέα, πατέρα τριών παιδιών. Μέσα στην εκκλησία όπου λειτουργούσε στα Κάτω Πατήσια, στο γραφείο του, στο αυτοκίνητο, ο 37χρονος ικανοποιούσε τις αρρωστημένες ορέξεις του στο μικρό κορίτσι. Σύμφωνα με τα όσα εξομολογήθηκε η ανήλικη στους αστυνομικούς, ο 37χρονος ιερέας, ... Περισσότερα To άρθρο Αποκαλύψεις για τον ιερέα στα Κάτω Πατήσια: Βίαζε την ανήλικη μέσα στην εκκλησία μετά την εξομολόγηση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΕΛΣΤΑΤ: Στα 357,295 δισ. ευρώ ανήλθε το δημόσιο χρέος στο τέλος του γ' τριμήνου του 2021
Στα 357,295 δισ. ευρώ είχε ανέλθει το δημόσιο χρέος στο τέλος του γ' τριμήνου του 2021, έναντι 337,666 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ.
iefimerida.gr
Το ΣΔΟΕ εντόπισε 13 κιλά κοκαΐνης σε κοντέινερ στο λιμάνι του Πειραιά
Κοκαΐνη σε κοντέινερ στο τελωνείο του Πειραιά εντόπισαν Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών του ΣΔΟΕ.
iefimerida.gr
Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς: Η εξέταση που δίνει πλήρη εικόνα για την καρδιακή λειτουργία
Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς (MRI) είναι μια μη επεμβατική αναίμακτη απεικονιστική μέθοδος με ευρεία...
www.zougla.gr
ΕΡΓΟΣΕ: Κατατέθηκαν οι φάκελοι για τα έξι έργα 4 δισ. ευρώ αναβάθμισης του σιδηροδρομικού δικτύου
Κατατέθηκαν σήμερα οι φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα έξι έργα, συνολικού ύψους 4 δισ. ευρώ, που προκήρυξε η ΕΡΓΟΣΕ. Ως εκ τούτου προχωρά ο...
www.zougla.gr
Συνταγή για τραγανά μπισκότα με 3 υλικά, χωρίς βούτυρο -«Θεϊκά», γίνονται σε 10 λεπτά
Λατρεύουμε όλα τα μπισκότα είτε τραγανά είτε μαλακά.
iefimerida.gr
Θεσσαλονίκη: Φαρμακοποιός συνελήφθη σε ξαφνικό έλεγχο για ύποπτα συνταγογραφημένα φάρμακα
Από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος εντοπίστηκε φαρμακείο, ο ιδιοκτήτης του οποίου κατείχε, παράτυπα, φαρμακευτικά σκευάσματα, τα οποία είχαν ήδη συνταγογραφηθεί. Ο φαρμακοποιός συνελήφθη. Πιο αναλυτικά σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022, στο φαρμακείο που βρίσκεται σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3.659 συσκευασίες φαρμακευτικών σκευασμάτων, που δεν έφεραν το ... Περισσότερα To άρθρο Θεσσαλονίκη: Φαρμακοποιός συνελήφθη σε ξαφνικό έλεγχο για ύποπτα συνταγογραφημένα φάρμακα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Στην σειρά «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» ένα «Ηλία σ’ αγαπώ» γραμμένο στον τοίχο αναστατώνει την Καίτη
Απόψε στις 20:00, στον Alpha
www.protothema.gr
Αυτός είναι ο πιο επικίνδυνος δρόμος στη Ελλάδα -Πού βρίσκεται [+βίντεο]
Σε ένα από τα πλέον μαγευτικά και άγρια τοπία της χώρας βρίσκεται ο δρόμος που διεκδικεί τον τίτλο του πιο επικίνδυνου στην ελληνική επικράτεια.
iefimerida.gr
Για τα πανηγύρια! Τι κοινό έχει το τηλεοπτικό «Deal» και η νέα εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ
Τη θέση της αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου του ΚΙΝΑΛ ανέλαβε από χθες η δικηγόρος, Αναστασία Σιμητροπούλου, η οποία από το 2010 ασχολείται με την τοπική αυτοδιοίκηση στον Δήμο που διαμένει και δραστηριοποιείται επαγγελματικά, στον Άλιμο. Αυτό που δεν είναι ιδιαιτέρως γνωστό είναι ότι κ. Σιμητροπούλου είχε συμμετάσχει το 2017 στο τηλεπαιχνίδι Deal, με τον Χρήστο Φερεντίνο. Η […]
www.makeleio.gr
Ρόδος: Κόντεψε να πνιγεί από ένα κομμάτι κρέας και ζητάει αποζημίωση 300.000 ευρώ από το νοσοκομείο
Για τις 14 Απριλίου 2022 αναβλήθηκε χθες (20-01-2022) από το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου η εξέταση αγωγής που υπέβαλε κατά του νοσοκομείου ένας Βρετανός τουρίστας. Με την αγωγή του διεκδικεί χρηματική αποζημίωση ύψους 300.000 ευρώ για βλάβες που υπέστη όταν «πνίγηκε» από ένα κομμάτι κρέας. Ήταν καλοκαίρι του 2015, όταν ο 55χρονος αποφάσισε με τη […]
www.makeleio.gr
Εξελίξεις εντός του Φεβρουαρίου στους διαγωνισμούς του ΤΑΙΠΕΔ για τα λιμάνια
Εξελίξεις αναμένονται εντός του Φεβρουαρίου στους διαγωνισμούς του ΤΑΙΠΕΔ για τα περιφερειακά λιμάνια, για τα οποία έχει εκδηλωθεί σημαντικό επενδυτικό…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
«Bridgerton»: Έρχεται η δεύτερη σεζόν – Tι γνωρίζουμε μέχρι τώρα
Δείτε φωτογραφίες και το πρώτο trailer από τον πολυαναμενόμενο δεύτερο κύκλο επεισοδίων.
www.protothema.gr
Εφηβεία: Πώς σχετίζεται η κατανάλωση ζάχαρης με την ποιότητα ύπνου;
Έχετε κι εσείς έναν έφηβο στο σπίτι που προτιμά να τρώει γλυκά αντί για φαγητό;
www.protothema.gr
Νέα καταγγελία για τον ιερέα στα Κάτω Πατήσια: «Μου ζητούσε να πάμε κάπου μόνοι μας και να περάσουμε χρόνο μαζί»
Μια 19χρονη, σήμερα, κοπέλα αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο την προσέγγισε το 2020 ο ιερέας που συνελήφθη σήμερα, κατηγορούμενος για τον βιασμό ανήλικης - «Μου έστελνε SMS, επέμενε» αναφέρει σχετικά - Έκπληκτοι οι γείτονες με τις αποκαλύψεις - «Ήταν πολύ καλό παιδί» λένε
www.protothema.gr
Κορωνοϊός: Δύο κρούσματα της υποπαραλλαγής Όμικρον στην Ελλάδα
Τα περιστατικά της υποπαραλλαγής Όμικρον βρέθηκαν σε ελέγχους στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»
www.protothema.gr
Η Γη της Ελιάς: Ο Κούλλης Νικολάου έδωσε το πιο δυνατό spoiler-Αυτή την εξέλιξη ουδείς την περιμένει
Ο Κούλλης Νικολάου ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Mega Καλημέρα» έδωσε ένα σούπερ αποκλειστικό spoiler για τη σειρά, Η Γη της…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σκουρλέτης: Να πάει σε εκλογές η κυβέρνηση -Τα Rafale δεν μπορούν να μετατρέπονται σε κομματικό πάρτι
Συνέντευξη έδωσε ο Πάνος Σκουρλέτης και μίλησε για το φόβο της κυβέρνησης να πάει άμεσα σε εκλογές, για τις δημοσκοπήσεις και τη «φιέστα» των Rafale.
iefimerida.gr
Σχολεία: Παράταση μέχρι τη Δευτέρα για τη διάθεση των self test σε μαθητές και εκπαιδευτικούς
Μέχρι και τη Δευτέρα 24/1 μπορούν να προμηθεύονται τα 5 self test από τα φαρμακεία οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί.
iefimerida.gr
Γαϊτάνης για τη λειτουργία σχολείων: Άλλο ένα fake news του ΣΥΡΙΖΑ καταρρίπτεται
Σχόλιο για τη λειτουργία των σχολείων κάνει μέσω ανάρτησής του ο Τάσος Γαϊτάνης, απαντώντας σε όσους μιλούσαν για «υγειονομικές βόμβες».
iefimerida.gr
Η Ρωσία θέλει να φύγουν οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία
Η απαίτηση να επιστρέψει το ΝΑΤΟ στη δομή, που είχε το 1997, αποτελεί για τη Ρωσία «ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία» της πρωτοβουλίας που ανέλαβε...
www.zougla.gr
Netflix: Άπιαστο όνειρο η εκτίμηση για νέους συνδρομητές το 2022 - Ελεύθερη πτώση των μετοχών του
Το Netflix διέψευσε τις ελπίδες που υπήρχαν για μία ταχεία ανάκαμψη της, μετά τη χθεσινή πρόβλεψη για μία αδύναμη αύξηση των συνδρομητών της στο πρώτο τρίμηνο του 2022. Αυτό είχε ως συνέπεια τη βύθιση του Netflix τιμής των μετοχών της κατά περίπου 20%, εξανεμίζοντας το μεγαλύτερο μέρος των κερδών που της είχαν απομείνει από την ... Περισσότερα To άρθρο Netflix: Άπιαστο όνειρο η εκτίμηση για νέους συνδρομητές το 2022 - Ελεύθερη πτώση των μετοχών του δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Κάλεσμα για συμμετοχή στα συλλαλητήρια για το ΕΣΥ
Κάλεσμα για συμμετοχή στα συλλαλητήρια για την υπεράσπιση του ΕΣΥ απευθύνει ο Τομέας Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.
iefimerida.gr
Η Μαρίνα Λαμπροπούλου για Βασιλική Μιλλούση: «Καλό θα ήταν να με ακούσει και να μην μπαίνει σε ξένα χωράφια»
Η γνωστή χορογράφος μίλησε για την κόντρα που αναπτύχθηκε ανάμεσα σε εκείνη και την Βασιλική Μιλλούση κατά την συμμετοχή της 2ης στο DWTS
www.protothema.gr
Μετάλλαξη Όμικρον-2: Εντοπίστηκαν τα δύο πρώτα κρούσματα στην Ελλάδα
Τα πρώτα δύο κρούσματα της παραλλαγής της μετάλλαξης Όμικρον εντοπίστηκαν στην ΕλλάδαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αυξήθηκαν κατά 10,72% οι θάνατοι στην Ελλάδα τις 47 πρώτες εβδομάδες του 2021 - Πάνω από 127.000 νεκροί
Αύξηση κατά 16.944 θανάτους (15,38%) σημειώθηκε σε σχέση με το μέσο όρο των πρώτων 47 εβδομάδων της εξαετίας 2015- 2020.
www.protothema.gr
Ηράκλειο: Πέθανε στο κτήμα του – Τραγικές φιγούρες η σύζυγος και ο γιος του που έφτασαν πρώτοι
Την πιο τραγική κατάληξη είχε περιστατικό στα Σταυράκια. Ένας άνδρας ηλικίας 66 ετών άφησε την τελευταία του πνοή αιφνίδια το απόγευμα της Πέμπτης (20-01-2022) ενώ είχε πάει στο εξοχικό που διατηρούσε η οικογένειά του. Επειδή αργούσε να επιστρέψει στο σπίτι του στο Ηράκλειο τόσο η σύζυγος όσο και ο γιος του ανησύχησαν με αποτέλεσμα να ... Περισσότερα To άρθρο Ηράκλειο: Πέθανε στο κτήμα του – Τραγικές φιγούρες η σύζυγος και ο γιος του που έφτασαν πρώτοι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ζωγράφου: Άγνωστοι τα έκαναν «γυαλιά καρφιά» στο Κτίριο Διοίκησης του Πολυτεχνείου
Άγνωστοι έσπασαν τα τζάμια στο Κτίριο Διοίκησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Πολυτεχνειούπολη το βράδυ της Πέμπτης πριν τα μεσάνυχτα στου Ζωγράφου.  Οι άγνωστοι λίγο μετά τις 11.30 έφτασαν μέχρι το κτίριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου όπου πέταξαν μπογιές και έσπασαν τα εξωτερικά τζάμια του Κτιρίου στου Ζωγράφου.  Η πρυτανεία του ΕΜΠ με ανακοίνωση της ... Περισσότερα To άρθρο Ζωγράφου: Άγνωστοι τα έκαναν «γυαλιά καρφιά» στο Κτίριο Διοίκησης του Πολυτεχνείου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ηγουμενίτσα: Άνδρας τυλίχθηκε στις φλόγες μέσα στο νεκροταφείο
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του thespro.gr, άντρας περίπου 60 ετών, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, τυλίχθηκε στις φλόγες μέσα στο χώρο του νεκροταφείου της εκκλησίας του Αγίου Παντελεήμονα στην Ηγουμενίτσα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο. Ο άτυχος άντρας μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου Φιλιατών, σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.
www.makeleio.gr
Παραπάνω από τρία εκατομμύρια οι εγγραφές στην άυλη συνταγογράφηση
Ξεπέρασαν τα τρία εκατομμύρια οι εγγραφές στην άυλη συνταγογράφηση, σύμφωνα με στοιχεία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ). Συγκεκριμένα, από τον Μάρτιο του 2020 3.001.144 πολίτες έχουν καταχωρίσει στην πλατφόρμα ehealth.gov.gr το τηλέφωνο και το e-mail τους, ώστε να λαμβάνουν μέσω μηνύματος τις ιατρικές συνταγές, τα παραπεμπτικά και τις ιατρικές βεβαιώσεις τους. Αντίστοιχα, το […]
www.makeleio.gr
Βλαντιμίρ Πούτιν: Δωμάτιο «pole dancing» διαθέτει το προεδρικό παλάτι του στη Μαύρη Θάλασσα
Πρόκειται για μία αίθουσα στριπτίζ, γνωστή και ως «ναργιλές» - Φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα ο υπ' αριθμόν 1 εχθρός του, Αλεξέι Ναβάλνι, αποκαλύπτουν τις προτιμήσεις του Ρώσου προέδρου
www.protothema.gr
Η Ναόμι Οσάκα αποκλείστηκε από το Australian Open
Η Αμάντα Ανισίμοβα έκανε την έκπληξη και “πέταξε” εκτός Australian Open την κάτοχο του τίτλου, Ναόμι Οσάκα. Έπειτα από ένα φοβερό παιχνίδι διάρκειας 2 ωρών και 19 λεπτών, η 20χρονη Αμερικανίδα (Νο.60), Αμάντα Ανισίμοβα, νίκησε την Ναόμι Οσάκα 4-6, 6-3, 7-6(5) και προκρίθηκε στη φάση των «16» του Australian Open για δεύτερη φορά στην καριέρα ... Περισσότερα To άρθρο Η Ναόμι Οσάκα αποκλείστηκε από το Australian Open δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η Ρωσία μεταφέρει όπλα και μισθοφόρους στην Ουκρανία
Τα τύμπανα του πολέμου δεν έχουν σταματήσει να ηχούν στην Ουκρανία. Και οι νέες πληροφορίες για τις κινήσεις της Ρωσίας γεννούν νέα ανησυχία. Οι ουκρανικές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών ανέφεραν πως τις τελευταίες ώρες η Ρωσία στρατολογεί μισθοφόρους και τους στέλνει για εντατική εκπαίδευση σε ελεγχόμενες από τους αυτονομιστές περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας. Καύσιμα, αρκετά άρματα ... Περισσότερα To άρθρο Η Ρωσία μεταφέρει όπλα και μισθοφόρους στην Ουκρανία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Λιποπρωτεΐνη (α): Mια σχετικά άγνωστη αιτία καρδιαγγειακών επεισοδίων
Είναι ευρέως γνωστό ότι οι τιμές λιπιδίων στο αίμα επηρεάζουν τον μελλοντικό κίνδυνο κάθε ανθρώπου να υποστεί έμφραγμα μυοκαρδίου ή αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.
iefimerida.gr
Βιασμός ανήλικης στα Κάτω Πατήσια: Σε αργία ο ιερέας με απόφαση του Αρχιεπίσκοπου Ιερώνυμου
Σε αργία τέθηκε ο ιερέας που κατηγορείται για βιασμό της ανήλικης στα Κάτω ΠατήσιαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ιταλία: Αντίστροφη μέτρηση για την εκλογή του νέου προέδρου - Φαβορί ο Μάριο Ντράγκι
Το ιταλικό κοινοβούλιο συνέρχεται την Δευτέρα (24/1) για να εκλέξει τον νέο πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας, σε μία εκλογική διαδικασία…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Φατί: Μέχρι και δύο μήνες εκτός δράσης (vid)
Ασχημα είναι τα νέα για τον Ανσού Φατί καθώς θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης μέχρι και δύο μήνες.
gazzetta.gr
Basket League: Μετά τον Αναστόπουλο, τέλος η διαιτησία και για τον Παναγιώτου
Ο Χρήστος Παναγιώτου αποφάσισε να τελειώσει την καριέρα του σαν διαιτητής.
gazzetta.gr
Στο Αιγαίο το ORUC REIS με προορισμό την Κωνσταντινούπολη-Πλέει σε διεθνή ύδατα
To ερευνητικό πλοίο Oruc Reis έχει προορισμό την ΚωνσταντινούποληΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
O Eρντογάν ξαναβγάζει το Oruc Reis στο Αιγαίο - Νέα πρόκληση της Άγκυρας
Νέα προκλητική κίνηση της Άγκυρας που έβγαλε το Oruc Reis στο ΑιγαίοΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr