Μετάλλαξη Όμικρον: Επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα στην Αυστρία

Μετάλλαξη Όμικρον: Επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα στην Αυστρία

Το πρώτο κρούσμα της μετάλλαξης Όμικρον του κορονοϊού εντοπίστηκε σήμερα Δευτέρα (29.11.2021) στην Αυστρία και συγκεκριμένα στην περιοχή του Τιρόλου και αφορά πρόσωπο που είχε ταξιδέψει πρόσφατα στη Νότια Αφρική. «Έχουμε τώρα τα αποτελέσματα που μας χρειάζονται ώστε να μπορούμε να επιβεβαιώσουμε», πως το ύποπτο κρούσμα που εντοπίστηκε προχθές Σάββατο είναι «σίγουρα» η παραλλαγή B.1.1.529 ... Περισσότερα

To άρθρο Μετάλλαξη Όμικρον: Επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα στην Αυστρία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .


Read full article on: newsit.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα Δημόσιο, σχολεία, μαγαζιά και ΜΜΜ
Μετά την σφοδρή κακοκαιρία «Ελπίδα» – που έπληξε κυρίως Αττική και Κρήτη – επιστρέφουμε σιγά – σιγά στην κανονικότητα. Ωστόσο, κάποιες από τις οικονομικές και κοινωνικές μας δραστηριότητες λόγω των προβλημάτων που δημιούργησε ο χιονιάς έχουν προσαρμόσει τις λειτουργίες τους.  Τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα λειτουργήσουν και σήμερα, Παρασκευή 28 Ιανουαρίου του 2022, με ... Περισσότερα To άρθρο Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα Δημόσιο, σχολεία, μαγαζιά και ΜΜΜ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Μειωμένα ενοίκια τέλος – Έρχονται πληρωμές και διασταυρώσεις για «ψεύτικες» εισπράξεις
Κλείνει το… κεφάλαιο «αποζημιώσεις λόγω μειωμένων ενοικίων» στους ιδιοκτήτες ακινήτων.  Τον επόμενο μήνα θα ολοκληρωθούν οι πληρωμές στους ιδιοκτήτες ακινήτων που έλαβαν «κουρεμένα» ενοίκια από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Ιούλιο του 2021 και θα κλείσει έτσι ο κύκλος των αποζημιώσεων, που καταβάλλονται μέσω της ΑΑΔΕ. Παράλληλα στο υπουργείο Οικονομικών τρέχουν διασταυρώσεις προκειμένου ... Περισσότερα To άρθρο Μειωμένα ενοίκια τέλος – Έρχονται πληρωμές και διασταυρώσεις για «ψεύτικες» εισπράξεις δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Υπόθεση βιασμού στη Θεσσαλονίκη: Στην ανακρίτρια σήμερα τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων
Στην ανακρίτρια αναμένεται να παραδοθεί σήμερα η έκθεση τοξικολογικών εξετάσεων που θα ρίξουν φως στην υπόθεση βιασμού 24χρονης στη Θεσσαλονίκη.
iefimerida.gr
Πρόταση μομφής: Κέρδη και ζημιές για κυβέρνηση και αντιπολίτευση
Μια απολύτως λογική και εν πολλοίς αναμενόμενη κίνηση, ήταν η κατάθεση πρότασης μομφής του ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης, στον απόηχο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ιαπωνία: Άνοιξε πυρ κατά υγειονομικών – Νεκρός ο γιατρός που κρατούσε όμηρο για 12 ώρες
Ένας άνδρας περίπου εξήντα ετών συνελήφθη από την αστυνομία της Ιαπωνίας, καθώς άνοιξε πυρ εναντίον ομάδας επαγγελματιών της υγείας που τον είχαν επισκεφτεί στο σπίτι του. Ο άνδρας μετά την επίθεση κράτησε όμηρο έναν γιατρό για 12 ώρες. Ωστόσο, όπως μετέδωσε η ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK ο γιατρός υπέκυψε στα τραύματά του νωρίς το πρωί. ... Περισσότερα To άρθρο Ιαπωνία: Άνοιξε πυρ κατά υγειονομικών – Νεκρός ο γιατρός που κρατούσε όμηρο για 12 ώρες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σεισμός ταρακούνησε την Κύπρο – Κοντά στην Πάφο το επίκεντρο
Σεισμός 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής (28.01.2022) στην Κύπρο. Ο σεισμός έγινε αισθητός λίγα λεπτά μετά πριν από τις 06:00 το πρωί, σε υποθαλάσσια περιοχή δυτικά της Κύπρου. Η πρώτη εκτίμηση από το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο ήταν πως ο σεισμός στην Κύπρο ήταν μεγέθους 4,3 Ρίχτερ αλλά αργότερα αναθεώρησε το ... Περισσότερα To άρθρο Σεισμός ταρακούνησε την Κύπρο – Κοντά στην Πάφο το επίκεντρο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τζώνυ Θεοδωρίδης: Αν του έκοβα τα γεννητικά όργανα, ίσως και να σταμάταγαν οι επόμενοι
“Καταπέλτης” ο Τζώνυ Θεοδωρίδης για τους προφυλακισμένους συναδέλφους του. Στο ελληνικό #metoo και όσους ηθοποιούς ήρθαν στο φως για κακοποιητικές συμπεριφορές εις βάρος συναδέλφων τους εστίασε, μεταξύ άλλων, ο Τζώνυ Θεοδωρίδης μιλώντας στο περιοδικό Λοιπόν και τη Μαρία Σοφιανού. Συνάδελφοί σας βρίσκονται προφυλακισμένοι μετά από σοβαρές καταγγελίες. Σοκαριστήκατε; Είχατε συνεργαστεί με κάποιον από αυτούς; Αρχικά ... Περισσότερα To άρθρο Τζώνυ Θεοδωρίδης: Αν του έκοβα τα γεννητικά όργανα, ίσως και να σταμάταγαν οι επόμενοι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ομογενής από τη Μαριούπολη στο iefimerida.gr: «Έχουμε μάθει να ζούμε με τον φόβο κάθε μέρα» [βίντεο]
Η πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μαριούπολης Νάντια Τσαπνή μίλησε στο iefimerida.gr για την ομογένεια της Ουκρανίας.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Κλειστά τα σχολεία και σήμερα στην Αττική - Πώς θα λειτουργήσει το Δημόσιο
Κλειστά τα σχολεία στην Αττική και σήμερα - Με τηλεργασία θα λειτουργήσει και σήμερα Παρασκευή το ΔημόσιοΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ταλαιπωρία στην ανατολική Αττική για 5η ημέρα με διακοπές ρεύματος – Οι περιοχές που δοκιμάζονται
Στην ανατολική Αττική εστιάζονται τα περισσότερα προβλήματα με τις διακοπές ρεύματος για πέμπτη ημέρα μετά την κακοκαιρία ΕλπίδαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ποια άτομα έχουν «σούπερ ανοσία» στον κορωνοϊό
Οι λοιμώξεις από κορωνοϊό που συμβαίνουν σε εμβολιασμένους -οι λεγόμενες «breakthrough» επειδή διαφεύγουν της ανοσιακής προστασίας- βελτιώνουν στη συνέχεια σημαντικά την ανοσιακή απόκριση του οργανισμού έναντι διαφόρων παραλλαγών του ιού, σύμφωνα με Αμερικανούς επιστήμονες. Η μικρή εργαστηριακή μελέτη βρήκε ότι τα αντισώματα στα δείγματα αίματος όσων εμβολιασμένων είχαν μολυνθεί στη συνέχεια από τον κορονοϊό ήταν τόσο πολύ […]
www.makeleio.gr
Σκάνδαλο παιδεραστίας στη Γερμανία: Μισόλογα, καμιά παραδοχή ενοχής από τον κλήρο
Αγανάκτηση από τους πιστούς που θεωρούν ότι η παραδοχή του πρώην Πάπα ότι δεν είπε την αλήθεια δεν αρκεί
www.protothema.gr
O Lionel Messi πέρασε τους 300 εκατομμύρια ακολούθους και το γιόρτασε στο Instagram
O Lionel Messi, ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει από τα γήπεδα είναι και εξαιρετικά επιδραστικός στα social media...
www.zougla.gr
Θεσσαλονίκη: Γκαζάκια τα ξημερώματα σε είσοδο πολυκατοικίας -Μία προσαγωγή
Γκαζάκια τοποθέτησαν άγνωστοι τα ξημερώματα στην είσοδο πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη.
iefimerida.gr
Απίστευτη απάτη στη Ρόδο: Ζήτησε τον λογαριασμό του για να καταθέσει δήθεν χρωστούμενα και του άρπαξε 6.000 €
Μέσα σε μόλις λίγη ώρα, το πρωί της Πέμπτης (27/1), ένας 61χρονος στη Ρόδο είδε να κάνουν «φτερά» 6.000 ευρώ από τον τραπεζικό του λογαριασμό.
iefimerida.gr
ΕΦΚΑ: Παράταση για την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών
Την παράταση έως την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022 της προθεσμίας πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών αποφασίζει αύριο το ΔΣ του e-ΕΦΚΑ. Ποιους αφορά: Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών Δεκεμβρίου 2021, Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών. Υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου Δεκεμβρίου 2021 εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών. Καταβολή δόσεων […]
www.makeleio.gr
Αττική Οδός - Συγκλονιστική μαρτυρία: «Έλιωνα το χιόνι για να πάρω τα φάρμακά μου»
Αττική Οδός: «Άνοιξα την πόρτα, πήρα λίγο χιόνι, αλλά δεν μπορούσα να πιω το χάπι», ανέφερε η κ. Ζωή.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Γκλόρια και Εμίλιο Εστέφαν τιμήθηκαν με γκράφιτι στη Μικρή Αβάνα στο Μαϊάμι
Δείτε το βίντεο της δημιουργίας
www.protothema.gr
Οι παππούδες του Ντίμον της JP Morgan, οι αντένες της BC Partners και το Πεντελικόν με τη Hilton
–Χαίρετε, με ρωτούν αρκετοί (λες κι είμαι η σοφή κουκουβάγια της παρέας) αν έκανε σωστά ο Τσίπρας που κατέθεσε πρόταση μομφής στην κυβέρνηση, αν θα στριμωχτεί ο Μητσοτάκης αφού θα έχει τον Τσίπρα απέναντί του να του λέει για τη χιονοθύελλα, την πανδημία και την ακρίβεια αν, αν, αν. Κοιτάξτε, κατ’ αρχήν έχω την εντύπωση ότι ο Τσίπρας λειτούργησε χθες εν θερμώ, αφού μαθαίνω ότι εκνευρίστηκε με το τελευταίο γκάλοπ (στον Alpha) που εν μέσω «κυβερνητικής ταραχής» βγήκε στον αέρα και τον έδειξε στα ίσα με τον Ανδρουλάκη και 14 μονάδες μακριά από τον Μητσοτάκη
www.protothema.gr
Δύσκολες ώρες για τη δημοσιογράφο Μαριάννα Πυργιώτη
Οι συγκινητικές αναρτήσεις της δημοσιογράφου Μαριάννας ΠυργιώτηΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ποια μέτρα παραμένουν σε ισχύ τη Δευτέρα μετά την πρώτη χαλάρωση στην εστίαση
Στην εστίαση η πρώτη χαλάρωση των περιορισμών για τη διασπορά του κορονοϊού για το 2022 αλλά αρκετά μέτρα παραμένουν σε…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
NBA All Star Game: Πενταδάτος για 6η φορά ο Αντετοκούνμπο – Οι 10 «βασικοί» για Ανατολή και Δύση
NBA All Star Game: Ανακοινώθηκαν οι δύο πεντάδες για Ανατολή και Δύση – Παρών για 6η φορά ο Γιάννης ΑντετοκούνμποΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πένθος για την Κατερίνα Καραβάτου - Μετά τη μητέρα της πέθανε και η θεία της
Διαβάστε τη δημοσίευση που ανέβασε η παρουσιάστρια
www.protothema.gr
Το απόγευμα η συζήτηση της πρότασης μομφής που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ - Κυριακή η ονομαστική ψηφοφορία
Αρχίζει στις 18:00 το απόγευμα, η τριήμερη συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής, επί της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, που…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δείτε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 28 Ιανουαρίου
814: Ο Καρλομάγνος πεθαίνει από πλευρίτιδα στο Άαχεν ως ο πρώτος αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Τον διαδέχεται ο γιος του, Λουδοβίκος ο Ευσεβής, ως βασιλιάς της αυτοκρατορίας των Καρολιδών. 1547: Ο βασιλιάς Ερρίκος Η’ της Αγγλίας πεθαίνει και στον θρόνο ανεβαίνει ο εννιάχρονος γιος του, Εδουάρδος ΣΤ’, ο πρώτος προτεστάντης ηγέτης της Αγγλίας. 1724: Ο Μέγας Πέτρος ιδρύει τη Ρωσική Ακαδημία Επιστημών στην Αγία […]
www.makeleio.gr
Έλενα Τζούλη για έκρηξη στη Συγγρού: Εγώ και οι συνεργάτες μου ζούμε από θαύμα
«Η έκρηξη οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου», λέει η σύζυγος του Πάνου Καμμένου
www.protothema.gr
Η αναλυτική πρόβλεψη του καιρού για σήμερα Παρασκευή 28/01/2022
Νωρίς το πρωί της Παρασκευής μέχρι και το μεσημέρι θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στις νοτιοανατολικές περιοχές των Κυκλάδων, οι οποίες θα επηρεάσουν και τα βόρεια παράλια της ανατολικής Κρήτης μέχρι και τις περιοχές της Κάσου και της Καρπάθου. Ενώ στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας θα σημειωθούν μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, από το βράδυ να […]
www.makeleio.gr
Εφιάλτης στην Αργυρούπολη: Ο «νταής» που έμαθε τζούντο για να χτυπάει γυναίκες
Το βαρύ παρελθόν του 46χρονου που έστειλε τη σύντροφό του στην Εντατική - Βασάνιζε τη δεύτερη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά τους, γιατί... είχε μαύρα μάτια!
www.protothema.gr
Χαμηλές θερμοκρασίες: Να γιατί δεν πρέπει να βάζεις νερό στα "πιτσιλιστήρια" του αυτοκινήτου
Μια κίνηση που μοιάζει... αυτονόητη μπορεί να οδηγήσει στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Γιατί όμως η συμπλήρωση νερού στο δοχείο που προορίζεται για τον καθαρισμό του παρμπρίζ είναι καταστροφική;
iefimerida.gr
Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Αντίστροφη μέτρηση για το «κλειδί» από τις τοξικολογικές εξετάσεις
Οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στην καταγγελία για βιασμό που έκανε η 24χρονη Γεωργία ΜπίκαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μετά την κακοκαιρία, μικρή βελτίωση -Τι καιρό θα κάνει σήμερα στην Αττική και την υπόλοιπη χώρα
Μετά το πέρασμα της «Ελπίδας», σήμερα στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες, με ασθενείς σποραδικές βροχές.
iefimerida.gr
Κάρλα: Η λίμνη της Ελλάδας που αναγεννήθηκε από το μηδέν
Η Ελλάδα έχει περισσότερες λίμνες από όσες φανταζόμαστε και γνωρίζουμε και αυτό το διαπιστώνει κανείς όσο ταξιδεύει στην χώρα. Μικρές ή μεγαλύτερες, όλες έχουν τη δική τους ιστορία ενώ κάποιες ξεχωρίζουν γι’ αυτήν αλλά και για το όνομά τους. Μια από αυτές που ίσως δεν γνωρίζεις και έχει ιδιαίτερη ιστορία βρίσκεται στη Θεσσαλία και συγκεκριμένα ... Περισσότερα To άρθρο Κάρλα: Η λίμνη της Ελλάδας που αναγεννήθηκε από το μηδέν δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ! ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΚΟΜΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ – ΟΙ “ΕΙΔΙΚΟΙ” ΤΟΥ ΚΟΥΛΗ ΚΟΙΜΟΥΝΤΑΙ ΕΝΩ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΠΟΥ ΚΡΥΩΝΟΥΝ – ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
Συνεχίζονται οι εργασίες για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση και να αντιμετωπιστούν οι βλάβες στις πληγείσες, από την κακοκαιρία, περιοχές. Τα προβλήματα παραμένουν, σύμφωνα με τελευταία ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, σε Μαραθώνα και Κορωπί. Στην τελευταία ανακοίνωσή του ο ΔΕΔΔΗΕ, σημειώνει τα εξής: «Αυτή την ώρα ολοκληρώνονται οι εργασίες των συνεργείων του στο Δίκτυο Χαμηλής Τάσης σε […]
www.makeleio.gr
To ευχαριστώ της Μαρίας Πρωτόπαππα στους τηλεθεατές του «Σασμού»
Η ταλαντούχα ηθοποιός ανέβασε στο Twitter ένα μήνυμα για τους θαυμαστές της σειράς
www.protothema.gr
Ιαπωνία: Νεκρός ο γιατρός που κρατήθηκε όμηρος
Άνδρας περίπου 60 ετών συνελήφθη από την ιαπωνική αστυνομία, αφού επιτέθηκε το βράδυ της Πέμπτης εναντίον ομάδας επαγγελματιών της υγείας...
www.zougla.gr
Βουλή: Στις 18:00 σήμερα ξεκινά η συζήτηση της πρότασης μορφής -Την Κυριακή η ονομαστική ψηφοφορία
Στις 6:00 το απόγευμα ξεκινά η τριήμερη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, επί της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, που υπέβαλε χθες, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας.
iefimerida.gr
Τα 10 σημαντικότερα «Σαν σήμερα»: Ο Μπιλ Γκέιτς εγκαινίασε το Κέντρο Καινοτομίας της Microsoft στην Αθήνα
Όταν ο Μπιλ Γκέιτς ήρθε στην Αθήνα και συναντήθηκε με τους Κώστα Καραμανλή και τον Γιώργο Παπανδρέου.
gazzetta.gr
Καιρός: Επιστρέφουν οι βροχές και τα χιόνια - Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο (pics)
Καιρός σήμερα: Δείτε την πρόγνωση του καιρού μέχρι την Τρίτη 1η Φεβρουαρίου, καθώς και τους προγνωστικούς χάρτες της Εθνικής Μετεωρολογικής…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
«Πόλεμος» Στυλιανίδη-Αττικής Οδού -Τι καταγγέλει ο υπουργός, πού ρίχνει τις ευθύνες η εταιρεία
Ανοιχτή κόντρα μεταξύ του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Στυλιανίδη και της Αττικής Οδού έχει ξεσπάσει, αναφορικά με τις ευθύνες για το χάος που προκλήθηκε στον αυτοκινητόδρομο από την κακοκαιρία «Ελπίδα».
iefimerida.gr
Πρότασης δυσπιστίας: Ξεκινά σήμερα η «μάχη» στη Βουλή -Το παρασκήνιο των αποφάσεων
Η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 18:00 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή  με την σφοδρή σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών και την διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας
www.protothema.gr
Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα σχολεία, Δημόσιο, Μέσα Μεταφοράς
Τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία «Ελπίδα» παραμένουν, ως εκ τούτου για ακόμη μία μέρα θα υπάρξουν τροποποιήσεις σε δημόσιες υπηρεσίες και εκπαίδευση.
iefimerida.gr
Τα stock options του Κυριάκου, ο νέος Γενικός της Κεφαλαιαγοράς και μια παραίτηση
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μερική επιστροφή στην κανονικότητα από Δευτέρα -Τι αλλάζει στην εστίαση, ποια μέτρα αίρονται, ποια μένουν
Ευχάριστα ήταν τα μαντάτα από τη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ειδικών για πολλούς πολίτες που περίμεναν πώς και πώς τη χαλάρωση των μέτρων για τον κορωνοϊό.
iefimerida.gr
Στους πέντε οι νεκροί από το ναυάγιο στη Φλόριντα
Η αμερικανική ακτοφυλακή ανακοίνωσε πως εντόπισε άλλα τέσσερα πτώματα στα ανοικτά των ακτών της Φλόριντα στον Ατλαντικό...
www.zougla.gr
Oυόριορς: Την... έκρυψαν και την εμφάνισαν στο καλάθι της Μινεσότα (vid)
Οι Ουόριορς παρέδωσαν μαθήματα κυκλοφορίας μπάλας κόντρα στους Τίμπεργουλβς.
1 h
gazzetta.gr
Ουκρανία: Μαθήματα για όπλα και εκρηκτικά σε μαθητές υπό την απειλή εισβολής από τη Ρωσία
Ανησυχητικές εικόνες από την Ουκρανία με μαθητές να διδάσκονται για όπλα και εκρηκτικά καθώς συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες για να…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Καναδάς: Σε πενθήμερη καραντίνα ο πρωθυπουργός Τριντό
Σε κατ’ οίκον απομόνωση για τις επόμενες πέντε μέρες θα παραμείνει ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό. Όπως ο ίδιος ανακοίνωσε, ήρθε σε επαφή με άνθρωπο μολυσμένο με το νέο κορωνοϊό...
1 h
www.zougla.gr