Μετάλλαξη «Όμικρον»: Ήπια συμπτώματα που μοιάζουν με απλό κρυολόγημα δείχνουν νέες μελέτες

Μεγάλη η μεταδοτικότητα της μετάλλαξης «Όμικρον», αλλά με πολύ ήπια συμπτώματα, επισημαίνουν νέες μελέτες

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Κορωνοϊός: Η μετάλλαξη Όμικρον δείχνει λιγότερο επικίνδυνη για νοσηλεία ή εισαγωγή στη ΜΕΘ -Η ανάλυση του ECDC
Οι λοιμώξεις από τη μετάλλαξη Όμικρον του κορωνοϊού φαίνεται λιγότερο πιθανό να οδηγήσουν σε νοσηλεία ή εισαγωγή στη ΜΕΘ, αναφέρει το ECDC.
5 m
iefimerida.gr
Θεσσαλονίκη - Βιασμός 24χρονης: Νέα κατάθεση καλεσμένου στη σουίτα - Πάνω από 17 άτομα στο πάρτι
Υπόθεση βιασμού 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Την Παρασκευή (28/1) τα αποτελέσματα των τοξικολογικών.Περισσότερα...
5 m
www.newsbomb.gr
ΑΑΔΕ: Ρύθμιση σε 48 δόσεις για τα αναδρομικά συνταξιούχων
Μόνιμη λύση στο πρόβλημα της δυνατότητας ρύθμισης των φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν για αναδρομικά ποσά συντάξεων προηγουμένων ετών δίνουν το…Περισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Η Lamborghini Countach LPI 800-4 βγαίνει στο δρόμο (vid)
Το ιστορικό μοντέλο της ιταλικής φίρμας για πρώτη φορά πάτησε τους τροχούς του στην ασφαλτο.
7 m
gazzetta.gr
«Αέρας» χαλάρωσης στην Ευρώπη, οι χώρες που προχωρούν σε άρση περιορισμών
Από το ολικό και το μερικό lockdown, κυβερνήσεις της Γηραιάς Ηπείρου περνούν στη σταδιακή επαναφορά στην κανονικότητα 
8 m
www.protothema.gr
Επίκειται τηλεφωνική συνομιλία του Τζο Μπάιντεν με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν πρόκειται να μιλήσει αργότερα τηλεφωνικά με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
8 m
iefimerida.gr
Τζο Μπάιντεν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε τηλεφωνική επαφή
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν πρόκειται να μιλήσει αργότερα σήμερα τηλεφωνικά με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε μια πηγή που έχει γνώση της κατάστασης. Ο εκπρόσωπος του Ουκρανού προέδρου, ο Σεργκέι Νικιφόροφ, έγραψε στο Facebook ότι οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν θέματα ασφαλείας και ενέργειας, καθώς και την μακροοικονομική στήριξη της Ουκρανίας. ... Περισσότερα To άρθρο Τζο Μπάιντεν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε τηλεφωνική επαφή δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Παναθηναϊκός: Ο Γιόβιτς διάλεξε αριθμό και δηλώθηκε σε Euroleague και Basket League
Ο Στέφαν Γιόβιτς αναμένεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο το με τον Παναθηναϊκό άμεσα, αφού δηλώθηκε για τις εγχώριες και τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του «τριφυλλιού». Χρόνο συμμετοχής ακόμα και στο αυριανό (28/1) ματς με την Μπασκόνια είναι πιθανό να πάρει ο Στέφαν Γιόβιτς. Ο Σέρβος γκαρντ, πήρε τη θέση του Κέντρικ Πέρι -που αποχώρησε από την ... Περισσότερα To άρθρο Παναθηναϊκός: Ο Γιόβιτς διάλεξε αριθμό και δηλώθηκε σε Euroleague και Basket League δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία υγειονομικών που αντιτίθενται στον υποχρεωτικό εμβολιασμό
Στους δρόμους της Θεσσαλονίκης βγήκαν για να διαμαρτυρηθούν οι υγειονομικοί.
iefimerida.gr
ΕΠΑΘΕ ΣΟΚ! Έβλεπε το σπίτι της να το κλέβουν σε ζωντανή ροή
O σύζυγος της παρούσιάστριας, Θάλειας Ζαγναφέρη, Θεόδωρος Ασβεστάς, έβλεπε «ζωντανά», σε εφαρμογή στο κινητό του, τη διάρρηξη στο σπίτι του στη Νέα Ραιδεστό, από τις κάμερες που κατέγραφαν κάθε τους κίνηση. Τόσο εκείνος όσο και η σύζυγός του, ήταν στη Θεσσαλονίκη και παρακολουθούσαν… εξ αποστάσεως δίχως να μπορούν να κάνουν το παραμικρό, να τους «αδειάζουν» […]
www.makeleio.gr
Κυριάκος Μητσοτάκης: Συνάντηση με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου αύριο (28/01)
Συνάντηση με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής (28.01.2022), στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Υπενθυμίζεται ότι αύριο το απόγευμα αρχίζει η τριήμερη συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής, επί της πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησης, που υπέβαλλε νωρίτερα σήμερα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ... Περισσότερα To άρθρο Κυριάκος Μητσοτάκης: Συνάντηση με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου αύριο (28/01) δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ζενίτ - Εφές: Το «in your face» μπλοκ του Σίνγκλετον στον Ζούμπκοφ (vid)
Ο Αμερικανός φόργουορντ της Εφές «διάβασε» την κίνηση του αντιπάλου του και του έκανε μία εντυπωσιακή τάπα.
gazzetta.gr
Γερμανία: Για ελλείψεις σε σοκολατένια κουνελάκια το Πάσχα προειδοποιούν οι ζαχαροπλάστες
Οι περιορισμένες προμήθειες εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων της ζάχαρης και του κακάο...
www.zougla.gr
Ζενίτ - Εφές: Η καρφωματάρα του Πόιθρες (vid)
Ο Άλεξ Πόιθρες πάτησε γερά και απογειώθηκε κόντρα στην Εφές.
gazzetta.gr
Κιργιστάν: Μάχες στα σύνορα με το Τατζικιστάν, για πρώτη φορά από την άνοιξη
Μάχες ξέσπασαν στα σύνορα του Κιργιστάν με το Τατζικιστάν την Πέμπτη.
iefimerida.gr
Ο ρεπόρτερ του Παπαδάκη γλίστρησε στο χιόνι και… εξαφανίστηκε από το πλάνο – ΒΙΝΤΕΟ
Από την χιονισμένη και παγωμένη Λεωφόρο Μεσογείων βγήκε ζωντανά στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα ο Λάζος Μαντικός, το πρωί της Πέμπτης. Ωστόσο, ενώ ο ρεπόρτερ περπατούσε πάνω στο χιόνι, ξαφνικά:  
www.makeleio.gr
Ο χιονιάς φέρνει ανατιμήσεις στα αγροτικά προϊόντα – Πού θα υπάρχει έλλειψη
Ανατιμήσεις και ελλείψεις αναμένεται να παρουσιαστούν τα επόμενα 24ωρα στα αγροτικά προϊόντα εξαιτίας της κακοκαιρίας των προηγούμενων ημερών. Οι ελλείψεις αφορούν κυρίως τα προϊόντα από τα Μέγαρα και τον Μαραθώνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της πανελλήνιας ομοσπονδίας λαϊκών αγορών. Προς το δεν έχουν γίνει ακόμα αισθητές οι ελλείψεις των λαχανικών λόγω του πάγου, κάτι οποίο ... Περισσότερα To άρθρο Ο χιονιάς φέρνει ανατιμήσεις στα αγροτικά προϊόντα – Πού θα υπάρχει έλλειψη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Θεσσαλονίκη: Τον τρόμο σκόρπισε οπλισμένος ληστής - Χτύπησε τρεις επιχειρήσεις σε ένα βράδυ
Ο 40χρονος ληστής δεν φορούσε γάντια με αποτέλεσμα η Αστυνομία να τον ταυτοποιήσει από τα δαχτυλικά αποτυπώματαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Όταν οι θρησκείες, ενώνουν: Ισραηλινός ραβίνος βρήκε καταφύγιο από τη χιονόπτωση σε τζαμί της Κωνσταντινούπολης
Ο Ισραηλινός ραβίνος που βρισκόταν στην Τουρκία, ξεκίνησε... για το αεροδρόμιο και κατέληξε να κοιμάται σε τζαμί.
iefimerida.gr
Κρίση στην Ουκρανία: Ο Μπάιντεν θα έχει επικοινωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας θα τεθούν θέματα ασφάλειας και ενέργειας όπως και η μακροοικονομική στήριξη της Ουκρανίας 
www.protothema.gr
Βασιλεία Καραχάλιου: Έντονη αντιπαράθεση με την ΕΟΕ για την αλλαγή σημαίας
H Βασιλεία Καραχάλιου, μέσω επιστολής της, ζητά σε αυστηρό ύφος από τον ΕΟΕ να κινηθούν οι διαδικασίες για την πολιτογράφησής…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Gazzetta_2021: Κύπελλοοοο - Πρωτάααααθλημα!
«Και το 21 ήταν ωραία με την κούπα για παρέα». Μια χρονιά δύσκολη για όλους, το Gazzetta τα κατάφερε και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου επισκεψιμότητας.
gazzetta.gr
Ο Μπράντλεϊ Κούπερ δεν θέλει να κερδίσει Όσκαρ
Ο ηθοποιός δεν δείχνει να ενδιαφέρεται και τόσο για τη συγκεκριμένη βράβευση - Ωστόσο όταν δεν βραβεύτηκε για τη σκηνοθεσία στο «A Star is Born», ντράπηκε, όπως δήλωσε ο διάσημος σταρ
www.protothema.gr
Διονύσης Πρώιος: Είχα κάνει 9 μήνες φυλακή, αλλά ήμουν αθώος
Όσα εξομολογήθηκε ο πρώην παίκτης του MasterChef, Διονύσης Πρώιος. Για μια ακόμα φορά στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα παραχώρησε συνέντευξη ο Διονύσης Πρώιος την Πέμπτη. Ο πρώην παίκτης του MasterChef αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην περίοδο που βρέθηκε στη φυλακή. Ειδικότερα, ο Διονύσης Πρώιος σημείσε στην κάμερα του Alpha πως «είχα κάνει 9 μήνες φυλακή, ... Περισσότερα To άρθρο Διονύσης Πρώιος: Είχα κάνει 9 μήνες φυλακή, αλλά ήμουν αθώος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Survivor: Ο Θανάσης Μπέλλος επέστρεψε Ελλάδα! Οι συγκινητικές στιγμές με τον γιο του στο αεροδρόμιο!
Survivor: Ο Θανάσης Μπέλλος ο οποίος αποφάσισε να αποχωρήσει οικειοθελώς από το παιχνίδι, επιβίωσης, βρίσκεται πλέον επί ελληνικού εδάφους. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Λάζος Μαντικός του ΑΝΤ1 έφαγε τούμπα στον αέρα και εξαφανίστηκε από το πλάνο (vid)
Εξαφανίστηκε από το πλάνο πίσω από ένα εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο, ωστόσο συνέχισε τη ροή του λόγου του, σηκώθηκε αμέσως και έκανε άριστα τη δουλειά του.
gazzetta.gr
Κλειστά τα σχολεία στην Αττική την Παρασκευή (28/1) - Πώς θα λειτουργήσουν οι βρεφονηπιακοί
Κλειστά σχολεία: Μετά από διαβούλευση του περιφερειάρχη Γ. Πατούλη με τους 66 δημάρχους της Αττικής, αποφασίστηκε ομόφωνα να μην πραγματοποιηθούν…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Διαρροή αερίου στο Παγκράτι: Λήξη συναγερμού, οι κάτοικοι επέστρεψαν στα σπίτια τους
Επιδιορθώνεται η βλάβη, αλλά δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους - Το χρονικό του περιστατικού
www.protothema.gr
Τουρκία: Δυο νεκροί από χιονοστιβάδα στην πόλη Ερζερούμ
Η Τουρκία διέκοψε τις πτήσεις στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης για σχεδόν 24 ώρες, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα λόγω σφοδρής χιονοθύελλας
www.protothema.gr
Κλειστά σχολεία στην Αττική την Παρασκευή (28/01)
Μετά από διαβούλευση του περιφερειάρχη Γ. Πατούλη με τους 66 δημάρχους της Αττικής, αποφασίστηκε ομόφωνα να μην πραγματοποιηθούν δια ζώσης μαθήματα στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Αττικής. Η απόφαση κρίθηκε ενδεδειγμένη, καθώς εξακολουθούν να υφίστανται προβλήματα λόγω χαμηλών θερμοκρασιών στο σύνολο των περιοχών της Αττικής, ενώ υπάρχουν σημαντικά ζητήματα μετακίνησης, τόσο των μαθητών, ... Περισσότερα To άρθρο Κλειστά σχολεία στην Αττική την Παρασκευή (28/01) δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Νέα μαρτυρία για τον βιασμό στη Θεσσαλονίκη -«Δεν είδα την 24χρονη σε κακή κατάσταση» λέει καλεσμένος στο πάρτι
Συνεχίζονται οι καταθέσεις για την υπόθεση της 24χρονης σχετικά με όσα συνέβησαν τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς στη σουίτα 401 γνωστού ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη.
iefimerida.gr
Έφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής του Ομίλου Metro Παντελής Παντελιάδης
Με αίσθημα βαθιάς θλίψης, η Metro ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης τον θάνατο του ιδρυτή του Ομίλου, Παντελή Παντελιάδη.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θεσσαλονίκη: Κουκουλοφόρος ληστής κρατώντας όπλο σκορπούσε τον τρόμο(ΒΙΝΤΕΟ)
Τον φόβο και τον τρόμο σκόρπισε στη Θεσσαλονίκη ένας κουκουλοφόρος που λήστεψε ένα μίνι μάρκετ κρατώντας στα χέρια του ένα όπλο. Πρόκειται για 40χρονο άνδρα ο οποίος με την απειλή όπλου αφού ακινητοποίησε τον υπάλληλο του μίνι μάρκετ στη συνέχεια άδειασε το ταμείο. Όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε το Mega εκμεταλλευόμενος αρχικά την απουσία του […]
www.makeleio.gr
Viber: Πάνω από 700 μηνύματα το δευτερόλεπτο έστελναν οι Έλληνες μέσα στο 2021
Η Rakuten Viber, κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως στην ιδιωτική και ασφαλή επικοινωνία μέσω μηνυμάτων και φωνής, κοινοποιεί μια πλήρη περίληψη του πώς οι χρήστες...
www.zougla.gr
Στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό οι Κεϊτά και Καρβάλιο
Ημέρα αφίξεων ήταν η σημερινή για τον Ολυμπιακό, καθώς οι Πειραιώτες υποδέχτηκαν τα νέα μεταγραφικά τους...
www.zougla.gr
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Δανεικός στη Ρέιντζερς ο Ντιαλό
Νέα ποδοσφαιρική στέγη για το επόμενο εξάμηνο βρήκε ο Αμαντ Ντιαλό, με την Ρέιντζερς να ανακοινώνει τον δανεισμό του από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
gazzetta.gr
Σάλος με το νέο βίντεο του Sin Boy! Πυροβολεί εν ψυχρώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Μετά την κατακόρυφη άνοδο και την ξαφνική «εξαφάνιση» του από τα ελληνικά media και την μουσική σκηνή, o περιβόητος Sin Boy, επιχειρεί να επιστρέψει στο προσκήνιο με αμφιλεγόμενο τρόπο. Ο γνωστός τράπερ που γνώρισε την επιτυχία μετά το γνωστό τραγούδι «Mama» το οποίο «τρέλανε» το ελληνικό YouTube, εξέφρασε απόψεις που προκάλεσαν προβληματισμό, υποστηρίζοντας ότι κάποιοι απειλούσαν […]
www.makeleio.gr
Ανδρουλάκης για πρόταση μομφής: Δεν θα στηρίξουμε την κυβέρνηση - Όχι στα μικροπολιτικά παιχνίδια
Νίκος Ανδρουλάκης: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ γνωστοποίησε ότι δεν θα στηρίξει την κυβέρνηση στην πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ,…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΟΑΕΔ: Ξεκινούν στις 31/1 οι αιτήσεις για τον γ' κύκλο επιδότησης 7.000 νέων θέσεων -Για άνεργους άνω των 30 ετών
Τη Δευτέρα (31/1) και ώρα 13:00 ξεκινά η υποβολή στον ΟΑΕΔ των ηλεκτρονικών αιτήσεων επιχειρήσεων για τον γ' κύκλο επιδότησης 7.000 νέων θέσεων εργασίας.
iefimerida.gr
Πέθανε ο ιδρυτής του ομίλου Metro, Παντελής Παντελιάδης
Θλίψη στον επιχειρηματικό κόσμο από τον θάνατο του ιδρυτή του ομίλου Metro, Παντελή ΠαντελιάδηΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κλειστά τα σχολεία και την Παρασκευή στην Αττική
Στην απόφαση να μην πραγματοποιηθούν δια ζώσης μαθήματα στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Αττικής...
www.zougla.gr
ΕΟΚ: Αναβολή στο Ολυμπιακός - ΠΑΣ Γιάννινα
Η ΕΟΚ εξέδωσε ανακοίνωσε με την οποία γνωστοποιεί την αναβολή του αγώνα ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΣ Γιάννινα εξαιτίας κρουσμάτων Covid-19 στις «ερυθρόλευκες». Αλλαγές και στα παιχνίδια Α2 και Β κατηγορίας ανδρών.
gazzetta.gr
Τουρκία: Δύο νεκροί από χιονοστιβάδα στο Ερζερούμ
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από χιονοστιβάδα στην πόλη Ερζερούμ της ανατολικής Τουρκίας...
www.zougla.gr
Εστιάτορες στο Newsbomb.gr: «Μεγάλη η ζημιά με το κλείσιμο της μουσικής -Πάνω από 50% μείωση τζίρου»
Άρση Μέτρων: Αποκλιμάκωση των μέτρων που ισχύουν για τον κορονοϊό στην εστίαση ανακοίνωσε την Πέμπτη 27/1, το απόγευμα ο υπουργός Υγείας…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας: Με τον Χασάν Μάρτιν στη 12άδα οι Πειραιώτες
Ένα πρόβλημα λιγότερο για τον Ολυμπιακό ενόψει της σημερινής (27/1, 21:00) αναμέτρησης με τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ για την 23η αγωνιστική της Euroleague καθώς ο Χασάν Μάρτιν συμπεριλήφθηκε κανονικά στη 12άδα των «ερυθρόλευκων». Ο Χασάν Μάρτιν μπορεί να μην προπονήθηκε τις τελευταίες ημέρες -λόγω αδιαθεσίας- αλλά τελικά κατάφερε να να δηλώσει «παρών» για το ... Περισσότερα To άρθρο Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας: Με τον Χασάν Μάρτιν στη 12άδα οι Πειραιώτες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας: Με τον Χασάν Μάρτιν και μεγάλες απουσίες οι Πειραιώτες
Ένα πρόβλημα λιγότερο για τον αποδεκατισμένο Ολυμπιακό ενόψει της σημερινής (27/1, 21:00) αναμέτρησης με τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ για την 23η αγωνιστική της Euroleague καθώς ο Χασάν Μάρτιν συμπεριλήφθηκε κανονικά στη 12άδα των «ερυθρόλευκων». Ο Χασάν Μάρτιν μπορεί να μην προπονήθηκε τις τελευταίες ημέρες -λόγω αδιαθεσίας- αλλά τελικά κατάφερε να να δηλώσει «παρών» για ... Περισσότερα To άρθρο Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας: Με τον Χασάν Μάρτιν και μεγάλες απουσίες οι Πειραιώτες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Άρης: Στηρίζει τον Μάντζιο και προχωρά το σχέδιο ενίσχυσης
Ειλημμένη είναι η απόφαση στήριξης του Άκη Μάντζιου στην τεχνική ηγεσία από τον Θόδωρο Καρυπίδη ο οποίος επικεντρώνεται πλέον στην ενίσχυση της ομάδας.
gazzetta.gr