Μετάλλαξη Όμικρον: «Ίσως εκτοπίσει τη Δέλτα», εκτιμά ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Μεταδοτικών Ασθενειών της Νότιας Αφρικής

Η μετάλλαξη Όμικρον που εντοπίστηκε στη νότια Αφρική μπορεί να είναι η πιθανότερη υποψήφια για να εκτοπίσει την εξαιρετικά μεταδοτική Δέλτα, δήλωσε ο διευθυντής του Ινστιτούτου Μεταδοτικών Ασθενειών της Νότιας Αφρικής, σε συνέντευξη στο πρακτορείο Reuters.
Read full article on: iefimerida.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Μετρό: Κλειστός από τις 11:00 ο σταθμός «Πανεπιστήμιο»
Κλειστός θα είναι για κάποιες ώρες ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» καθώς στο κέντρο της Αθήνας θα πραγματοποιηθεί πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, από τις 11 το πρωί οι συρμοί θα διέρχονται από τον σταθμό χωρίς στάση. Όσοι λοιπόν πρόκειται να χρησιμοποιήσουν σήμερα (20.01.2022) το Μετρό θα πρέπει να λάβουν υπόψιν τους ότι ... Περισσότερα To άρθρο Μετρό: Κλειστός από τις 11:00 ο σταθμός «Πανεπιστήμιο» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
4 m
www.newsit.gr
Μπακς - Γκρίζλις 126-114: Απόλυτος κυρίαρχος ο Αντετοκούνμπο
Οι Μιλγουόκι Μπακς (28-19) με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μετράει 33 πόντους, 15 ριμπάουντ, πήρε τη νίκη απέναντι στους «καυτούς» Μέμφις Γκρίζλις (31-16) με 126-114. Επέστρεψε ο Τζρου Χόλιντεϊ
5 m
www.protothema.gr
Τρως κρέας; Δες τι μπορεί να πάθεις
Τι μπορεί να σου συμβεί εν έτει 2022 επειδή προτιμάς μία μπριζόλα;Περισσότερα...
6 m
www.newsbomb.gr
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το double-double που έκανε στο Μπακς – Γκρίζλις
Οι Μιλγουόκι Μπακς επέστρεψαν στις νίκες, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να τους.. παίρνει από το χέρι, στην εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στους Μέμφις Γκρίζλις. Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να φτάνει σε ακόμη ένα double-double, οι Μπακς επικράτησαν των Μέμφις Γκριζλις στο Μιλγουόκι με 126-114. τα “Ελάφια” ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 28-19, με τον “Greek ... Περισσότερα To άρθρο Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το double-double που έκανε στο Μπακς – Γκρίζλις δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
Μπουλς - Καβαλίερς 117-104: Τέλος στο αρνητικό σερί με τριαντάρα ΝτεΡόζαν
Ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν σημείωσε 30 πόντους, ο Νίκολα Βούτσεβιτς πρόσθεσε 24 και οι Σικάγο Μπουλς (28-15) σταμάτησαν το αρνητικό σερί των 4 ηττών, επικρατώντας των Κλίβελαντ Καβαλίερς (27-19) με 117-104.
8 m
www.protothema.gr
ΗΠΑ: Ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων λόγω της ενεργοποίησης του 5G στα αεροδρόμια
Μερικές καθυστερήσεις αλλά και ακυρώσεις πτήσεων ανακοίνωσε ότι είχε χθες Τετάρτη (20.1.2022) η αεροπορική εταιρία American Airlines, ως συνέπεια της ενεργοποίησης των υπηρεσιών 5G σε αεροδρόμια των ΗΠΑ, ενώ υπήρξαν και άλλες επιπτώσεις στον στόλο των περιφερειακών αεροσκαφών της. Ο υπεύθυνος επιχειρησιακής λειτουργίας της American Airlines, Ντέιβιντ Σέιμουρ, ενημέρωσε τους εργαζόμενους της εταιρίας ότι αναμένει ... Περισσότερα To άρθρο ΗΠΑ: Ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων λόγω της ενεργοποίησης του 5G στα αεροδρόμια δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Στην περιοχή των 41.000 δολαρίων κινείται το Bitcoin
Στην περιοχή των 41.000 δολαρίων κινείται το Bitcoin, εν μέσω αυξημένων ανησυχιών για τις επιπτώσεις της μετάλλαξης Όμικρον στη διεθνή οικονομία.Περισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
NielsenIQ: Μειωμένες οι πωλήσεις του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων τον Δεκέμβριο του 2021
Μειωμένες κατά 1% ήταν οι πωλήσεις στο σύνολο του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων τον μήνα Δεκέμβριο του 2021 σε σχέση...
8 m
www.zougla.gr
Πώς ανύπαρκτη εταιρεία «άρπαξε» 60.000 ευρώ από φαρμακοποιό στο Αίγιο!
Νέα διαδικτυακή απάτη - Ο φαρμακοποιός δεν υποψιάστηκε την παγίδα, όταν οι «υπεύθυνοι» της εταιρείας, του ζήτησαν τους κωδικούς του τραπεζικού του λογαριασμού
8 m
www.protothema.gr
Μακριά μαλλιά και σαμπάνιες: Το πρώτο βίντεο κλιπ στην καριέρα του Βαλάντη είναι το απόλυτο χάος
Όταν κυκλοφόρισε το «Σε Ζητώ Στα Σινεμά», ο Χρυσοβαλάντης Αυγενικός δεν θύμιζε σε τίποτα τον παίκτη του Survivor.Περισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
Νάγκετς - Κλίπερς 130-128: Triple double με 49 πόντους ο Γιόκιτς
Ο Νίκολα Γιόκιτς έκανε πράματα και θάματα στο παρκέ με triple double και 49 πόντους. Νίκη για τους Νάγκετς (23-20) στην παράταση επί των Κλίπερς (22-24) με 130-128
9 m
www.protothema.gr
Μπόρις Τζόνσον: Δραματικές στιγμές για την έξι εβδομάδων κόρη του που νόσησε από κορονοϊό
Το μωρό του Μπόρις Τζόνσον μολύνθηκε από κορονοϊό και πέρασε δύσκολες ώρες, αποκαλύπτει ο βρετανικός Τύπος. Η έξι εβδομάδων κόρη του…Περισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
Μετρό Θεσσαλονίκης: Έκπληκτοι με τα νέα αρχαιολογικά ευρήματα που ανατρέπουν τα δεδομένα
Το Μετρό Θεσσαλονίκης, λίγο πριν ολοκληρωθεί συνεχίζει να εκπλήσσει. Η αρχαιολογική σκαπάνη έχει φέρει στο φως νέα, εντυπωσιακά ευρήματα… Ευρήματα που παραπέμπουν στα ρωμαϊκά χρόνια αποκαλύπτονται στον σταθμό της Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, καθώς συνεχίζεται η απόσταση των αρχαιοτήτων. Στις αρχές Φεβρουαρίου θα έχει ολοκληρωθεί η απόσπαση της κεντρικής λεωφόρου Decumanus maximus – Μέση Οδός για ... Περισσότερα To άρθρο Μετρό Θεσσαλονίκης: Έκπληκτοι με τα νέα αρχαιολογικά ευρήματα που ανατρέπουν τα δεδομένα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Λέικερς - Πέισερς 104-111: Η υπόσχεση του ΛεΜπρόν κράτησε για ένα ματς
Οι Ιντιάνα Πέισερς (16-29) πήρα τη νίκη στο Λος Άντζελες απέναντι στους Λέικερς (22-23) με 111-104 και τον Κάρις ΛεΒέρτ να σταματάει στους 30 πόντους. Διάστρεμμα για τον Σαμπόνις.
www.protothema.gr
Σχολεία: Γεμίζουν τα απουσιολόγια λόγω κορονοϊού με.. γονική συναίνεση
Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν δάσκαλοι και καθηγητές έχουν ήδη κλείσει 50 τμήματα και απουσιάζει το 20% των μαθητών από τα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μπακς – Γκρίζλις 126-114: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επανέφερε τα «Ελάφια» στις νίκες
Οι Μιλγουόκι Μπακς δεν βρίσκονται σε… καλό φεγγάρι. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο όμως προσπαθεί να επαναφέρει τη σταθερότητα και τους βοήθησε να επικρατήσουν των Γκρίζλις με 126-114 στην επιστροφή του Τζρου Χόλιντεϊ μετά από απουσία έξι αγώνων. Οι Μιλγουόκι Μπακς μετρούσαν δύο συνεχόμενες ήττες και μόλις δύο νίκες στα οκτώ τελευταία τους ματς. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ... Περισσότερα To άρθρο Μπακς – Γκρίζλις 126-114: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επανέφερε τα «Ελάφια» στις νίκες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μαγιορκίνης: Δεν υπάρχει σενάριο ανοσίας αγέλης από τον κορονοϊό – Γιατί δεν μπορεί να επιτευχθεί
Στην ανοσία της αγέλης και τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να επιτευχθεί αναφέρθηκε ο Γκίκας ΜαγιορκίνηςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
«Όταν ακούει τη μουσική μου παύει να είναι μητέρα μου», λέει ο Good Job Nicky για τη Σοφία Αλιμπέρτη
Τι είπε ο ταλαντούχος Νικόλας Βαρθακούρης για τη μουσική του, τη Eurovision και τα μελλοντικά του σχέδια
www.protothema.gr
Η Heidi Klum ασφάλισε τα δίμετρα πόδια της και το ποσό ζαλίζει
Το ένα πόδι αξίζει πιο πολλά δολάρια από το άλλο!Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μεγαλομέτοχος σε εταιρεία που ετοιμάζει θεραπεία για τον κορωνοϊό
Μπορεί η απόφαση του Νόβακ Τζόκοβιτς να μην εμβολιαστεί κατά του κορωνοϊού να του στοίχισε τελικά την ευκαιρία να αγωνιστεί στο Australian Open, αλλά ο αστέρας του τένις φαίνεται ότι έχει ένα εφεδρικό σχέδιο.
iefimerida.gr
Έθιμα και τελετουργίες της νησιωτικής Ελλάδας στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Με απόφαση της υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη, έθιμα, παραδοσιακές τέχνες και κοινωνικές τελετουργίες...
www.zougla.gr
Γιώργος Καραγιώργης, o γλεντζές του «Elysee» που έκανε Eλλάδα… το Λονδίνο
Για τους συγγενείς και συμπατριώτες του ήταν ο δικός τους Τζιώρτζης, ο «Ζορμπάς» του Λευκονοίκου, ο λεβέντικος πλάτανος της Μεσακριάς. Για όλους τους υπόλοιπους ο φιλάνθρωπος και πατριώτης Γιώργος Καραγιώργης, που άφησε στα 92 του την τελευταία του πνοή ανήμερα τα Χριστούγεννα, ήταν ο πασίγνωστος «Eλυζές». Ο ακαταπόνητος δημιουργός και φλογερή «ψυχή» του θρυλικού «Elysee». […]
www.makeleio.gr
Ξυλοκόπησε και λήστεψε τον πατέρα του!
Ο 28χρονος τον ακινητοποίησε, τον χτύπησε και του άρπαξε 50 ευρώ από το πορτοφόλι
www.protothema.gr
#Με_την_Γεωργία: Χαμός στα social media για την 24χρονη στη Θεσσαλονίκη που κατήγγειλε τον βιασμό της
Συγκλονισμένο είναι το πανελλήνιο μετά την καταγγελία της 24χρονης Γεωργίας ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού παραμονή Πρωτοχρονιάς στη Θεσσαλονίκη. Γεγονός που αποτυπώνεται και στα social media, αφού και στο Twitter πρώτο trend είναι το #Με_την_Γεωργία.  Η 24χρονη Γεωργία γεμάτη τόλμη και θάρρος μίλησε για τον εφιάλτη που βίωσε το βράδυ της Πρωτοχρονιάς. Όπως καταγγέλλει, έπεσε ... Περισσότερα To άρθρο #Με_την_Γεωργία: Χαμός στα social media για την 24χρονη στη Θεσσαλονίκη που κατήγγειλε τον βιασμό της δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
NBA: Επιτέλους... νίκη για Μπακς - Double-double από Αντετοκούνμπο (photos+video)
NBA: Επιστροφή στις νίκες για τους Μιλγουόκι Μπακς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να σημειώνει ακόμα ένα double-double.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τουρκικά ΜΜΕ για Rafale: Η χαρά της Ελλάδας για τα αεροσκάφη από δεύτερο χέρι
Η άφιξη των γαλλικών Rafale χθες Τετάρτη (19.1.2022) στην Αθήνα, φιλοξενήθηκε και από τα ΜΜΕ της Τουρκίας με εκτενή δημοσιεύματα, τα οποία περιέχουν μια δόση ειρωνείας, καθώς φαίνεται η ενόχληση της γειτονικής χώρας για τον εξοπλισμό της Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, η εφημερίδα Hurriyet αναφέρεται στην υποδοχή των αεροσκαφών ως «σόου της Ελλάδας με τα Rafale», σημειώνοντας ... Περισσότερα To άρθρο Τουρκικά ΜΜΕ για Rafale: Η χαρά της Ελλάδας για τα αεροσκάφη από δεύτερο χέρι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σφαίρα καρφώθηκε στο ταρτάν του σταδίου Χανίων
Η σφαίρα είχε καρφωθεί στην ευθεία των 100 μέτρων και μάλιστα ακριβώς κάθετα, πράγμα που σημαίνει ότι έπεσε από ψηλά ύστερα από πυροβολισμό στον αέρα
www.protothema.gr
Δικηγόρος Μίνας Αρναούτη για τροχαίο Παντελίδη: «Εχει καταστραφεί η ζωή της εδώ και 5,5 χρόνια»
Για το τροχαίο δυστύχημα του τραγουδιστή Παντελή Παντελίδη μίλησε ο δικηγόρος της Μίνας Αρναούτη, Ιωάννης Κωλέττης.
iefimerida.gr
Βουλιαγμένη: Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε γυναίκα κοντά στον Αστέρα
Φονικό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (18.1.2022) στη Βουλιαγμένη, όταν τριαξονικό φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε γυναίκα που κινούταν πεζή. Όπως αναφέρει το ilovevouliagmeni.gr, το τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Απόλλωνος στην κατεύθυνση προς τη μαρίνα Βουλιαγμένης. Η άτυχη γυναίκα παρασύρθηκε στο ύψος της παλαιάς εισόδου του Αστέρα, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει σοβαρά στα κάτω ... Περισσότερα To άρθρο Βουλιαγμένη: Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε γυναίκα κοντά στον Αστέρα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αθλητικές μεταδόσεις με Μακάμπι – Ολυμπιακός και Κύπελλο Ελλάδας (20/01)
Ο αγώνας του Ολυμπιακού στην έδρα της Μακάμπι Τελ Αβίβ για τη Euroleague, αλλά και το Άρης – Λαμία για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, ξεχωρίζουν στο αθλητικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (20.01.2022). Οι αθλητικές μεταδόσεις 10:00 Eurosport 2 Αυστραλιανό Όπεν Τένις 10:00 Eurosport 1 Αυστραλιανό Όπεν Τένις 12:00 Eurosport 2 Aυστραλιανό ... Περισσότερα To άρθρο Αθλητικές μεταδόσεις με Μακάμπι – Ολυμπιακός και Κύπελλο Ελλάδας (20/01) δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Εξαδάκτυλος: Είναι «πιο ακριβές να μιλάμε για συγκράτηση, παρά για υποχώρηση» των κρουσμάτων
Για την πανδημία και τη μετάλλαξη Όμικρον μίλησε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, Θάνος Δημόπουλος.
iefimerida.gr
Ενεργειακή κρίση: Σημάδια αποκλιμάκωσης στο αέριο μέσω… Κίνας
Οι τιμές του «γαλάζιου χρυσού» στην Ευρώπη υποχωρούν, καθώς η Sinopec ετοιμάζεται να πλημμυρίσει την αγορά με LNG - Τι βλέπουν οι αναλυτές
www.protothema.gr
Μπόρις Τζόνσον: Κόλλησε κορωνοϊό η μόλις έξι εβδομάδων κόρη του
Η κορούλα του Μπόρις Τζόνσον, που έχει κλείσει μόλις ενάμιση μήνα ζωής, κόλλησε τον κορωνοϊό, όπως αποκαλύπτει η βρετανική εφημερίδα Daily Mail.
iefimerida.gr
Goldman Sachs: Το πετρέλαιο θα φτάσει τα 100 δολάρια το βαρέλι
Μία νέα εκτίμηση έκανε η Goldman Sachs για τις τιμές του πετρελαίου, εκτιμώντας ότι θα φτάσουν τα 100 δολάρια το βαρέλι αργότερα μέσα στη χρονιά και θα συνεχίσουν να ενισχύονται και το 2023.
iefimerida.gr
Εμβόλιο: Η τρίτη δόση προστατεύει από την Όμικρον, λέει βρετανική έρευνα με ελληνική συμμετοχή
Σε όσους έκαναν δύο δόσεις εμβολίου Pfizer, τα επίπεδα αντισωμάτων βρέθηκαν περίπου τρεις φορές χαμηλότερα έναντι της Όμικρον από όσο έναντι της Δέλτα
www.protothema.gr
We’re The Millers: Υπό ποιους όρους δέχτηκε η Τζένιφερ Άνιστον να γυρίσει το στριπτίζ στην ταινία;
Καθ ‘όλη τη διάρκεια της ακμάζουσας καριέρας της, η Τζένιφερ Άνιστον έχει κληθεί να υποδυθεί διάφορους ρόλους και πολλές φορές, κόντρα στην προσωπικότητά της. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές που έχει γυρίσει, αφορά το  στριπτίζ στην ταινία “We’re The Millers”, στην οποία συμπρωταγωνιστούσε με τους Τζέισον Σουντέικις, Έμμα Ρόμπερτς και Γουίλ Πούλτερ. Η Άνιστον γνώριζε από την […]
www.makeleio.gr
Δημόπουλος: Η μετάλλαξη Όμικρον κυριαρχεί στις εισαγωγές, η Δέλτα στις διασωληνώσεις και τους θανάτους
Στους λόγους που οδήγησαν στην παράταση των μέτρων και τις μεταλλάξεις Όμικρον και Δέλτα αναφέρθηκαν ο Θάνος Δημόπουλος και ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος.
iefimerida.gr
5 τρόφιμα που δεν πρέπει να βάζουμε ποτέ στην κατάψυξη
Η κατάψυξη είναι ένας βολικός και εύκολος τρόπος να διατηρήσουμε τρόφιμα, να έχουμε πάντα κάτι για μαγείρεμα στο σπίτι, αλλά και για να εξοικονομήσουμε χρήματα.
www.protothema.gr
Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στον Βαρνάβα
Δείτε βίντεο από την περιοχή
www.protothema.gr
O …αποσκελετωμένος ιχνηλάτης Απόστολος Βακάκης και η «δίαιτα» της Jumbo στα κινέζικα
«Εάν θέλουμε να εξαφανίσουμε τον καταναλωτή με την άνοδο των τιμών, τότε θα εξαφανίσουμε και τους εαυτούς μας», σημείωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της εισηγμένης, εξηγώντας πως η Jumbo θα αποκλείσει «προϊόντα που η σχέση τιμής και προϊόντος δεν είναι υπέρ του καταναλωτή»
www.protothema.gr
Χανιά: Αδέσποτη σφαίρα καρφώθηκε σε ταρτάν γηπέδου (photos)
Μία σφαίρα βρέθηκε καρφωμένη στο ταρτάν του γηπέδου στα Χανιά της Κρήτης.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Εκνευρίστηκε ο Ρονάλντο όταν έγινε αλλαγή στο Μπρέντφορντ-Γιουνάιτεντ
O Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε αλλαγή στο παιχνίδι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στην Μπρέντφορντ και δεν...
www.zougla.gr
ΥΠΕΝ: «Μαχαίρι» στην επιδότηση για τα σταθερά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας
Με επιστολή ενημερώθηκαν οι πάροχοι ότι δεν θα συνεχίσουν τις εκπτώσεις στα κλειδωμένα συμβόλαια ρεύματος
www.protothema.gr
Κούλογλου: Η διαγραφή του Κουρουμπλή μπορεί να δείξει τον δρόμο για Πολάκη
Τι είπε για τις εισηγήσεις του Αλέξη Τσίπρα για εκλογή αρχηγού από την βάση
www.protothema.gr
Βόλος – Κορονοϊός: Η αρνήτρια μητέρα που έκοψε το σχολείο στην 11χρονη κόρη της λύνει τη σιωπή της
«Πάνω από το πτώμα μου θα πάρουν το παιδί μου στο σχολείο» τονίζει η μητέρα της 11χρονης που έχει να πάει στο σχολείο από το 2020. Καταδικάστηκε αλλά όπως φαίνεται δεν αλλάζει γραμμή. Ο Βόλος έχει τις τελευταίες μέρες ακόμα ένα θέμα συζήτησης… Ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου βρέθηκε χθες (19-01-2022) η 32χρονη Βολιώτισσα ... Περισσότερα To άρθρο Βόλος – Κορονοϊός: Η αρνήτρια μητέρα που έκοψε το σχολείο στην 11χρονη κόρη της λύνει τη σιωπή της δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αντζελα Γκερέκου: Η τρυφερή φωτό για τους 6 μήνες από τον θάνατο του Τόλη Βοσκόπουλου [εικόνα]
Eξι μήνες συμπληρώθηκαν από την ημέρα που ο Τόλης Βοσκόπουλος «έφυγε» από τη ζωή και η Άντζελα Γκερέκου θέλησε να δημοσίευσει μια τρυφερή φωτογραφία τους στο Instagram.
iefimerida.gr
Σοκαριστικό τροχαίο στο κέντρο της Πάτρας – Αυτοκίνητο κατέληξε σε καφετέρια
Τον τρόμο έζησαν διερχόμενοι οδηγοί και περαστικοί το βράδυ της Τετάρτης στο κέντρο της Πάτρας. Σύμφωνα με το tempo24.news, λίγο πριν από τις 21.30, στη συμβολή των οδών Κανακάρη και Αγίου Νικολάου, συγκρούστηκαν δύο οχήματα. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια, ώστε το ένα από τα δύο αυτοκίνητα σύρθηκε για αρκετά μέτρα, παρέσυρε σταθμευμένα μηχανάκια […]
www.makeleio.gr