Μετάλλαξη Όμικρον: «Ίσως εκτοπίσει τη Δέλτα» εκτιμά ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Μεταδοτικών Ασθενειών της Νοτίου Αφρικής

Η μετάλλαξη Όμικρον που εντοπίστηκε στη νότια Αφρική μπορεί να είναι η πιθανότερη υποψήφια για να εκτοπίσει την εξαιρετικά μεταδοτική Δέλτα, δήλωσε ο διευθυντής του Ινστιτούτου Μεταδοτικών Ασθενειών της Νότιας Αφρικής, σε συνέντευξη στο πρακτορείο Reuters.
Read full article on: iefimerida.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Τζιχαντιστές απήγαγαν 20 παιδιά στη Νιγηρία
Οι Τζιχαντιστές της Iswap, που φορούσαν στολές παρόμοιες με αυτές του στρατού της Νιγηρίας, εισέβαλλαν στο χωριό το βράδυ της Πέμπτης, ανοίγοντας πυρ, λεηλατώντας καταστήματα και καίγοντας σπίτια στο πέρασμά τους - Σκότωσαν 2 ανθρώπους ανέφεραν οι κάτοικοι
7 m
www.protothema.gr
Σρι Λάνκα: Πρόστιμο 38.670 ευρώ σε τρεις Ρώσους επιστήμονες επειδή συνέλεγαν σπάνια έντομα
Δικαστήριο της Σρι Λάνκα καταδίκασε τρεις Ρώσους επιστήμονες, επιβάλλοντας πρόστιμο 2.885.000 ρουπίων Σρι Λάνκα (12.890 ευρώ) στον καθένα, επειδή συνέλεγαν παράνομα σπάνια έντομα. Αν δεν πληρώσουν το πρόστιμο δεν θα μπορούν να εγκαταλείψουν την χώρα και θα οδηγηθούν στην φυλακή, δήλωσε στο πρακτορείο TASS ο Ιβάν Μέλνικοφ αντιπρόεδρος του ρωσικού παραρτήματος της Διεθνούς Επιτροπής για ... Περισσότερα To άρθρο Σρι Λάνκα: Πρόστιμο 38.670 ευρώ σε τρεις Ρώσους επιστήμονες επειδή συνέλεγαν σπάνια έντομα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Η χιουμοριστική ανάρτηση «στήριξης» για την Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Και εγώ τρώω»
Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, με σχετική του ανάρτηση στο Instagram, παραδέχτηκε ότι και εκείνος έχει πάρει κάποια κιλά, επειδή τρώει παραπάνω,…Περισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Απουσίαζε από το «Κάτι Ξαναψήνεται» (vid)
Απούσα από το «Κάτι Ξαναψήνεται» η Κωνσταντίνα ΣπυροπούλουΠερισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Bridgerton: Κυκλοφόρησαν οι πρώτες φωτογραφίες της 2ης σεζόν της σειράς του Netflix (pics)
Το Netflix αποκάλυψε την ημερομηνία της δεύτερης σεζόν μέσω ένα βίντεο για την επέτειο ενός χρόνου του Bridgerton - Κυκλοφόρησαν οι…Περισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
Νέος Κόσμος: Συγκλονίζουν οι κραυγές αγωνίας της γυναίκας που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον ειδικό φρουρό σύντροφό της
 «Άσε με ρε αγόρι μου να φύγω, γιατί μου το κάνεις; εσένα σου αρέσει αυτό; Εσένα σου αρέσει που δεν με αφήνεις να φύγω και με κρατάς με το ζόρι;», ακούγεται να λέει η κοπέλα
9 m
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Τέσσερις δημοσιογράφοι - «Αυτόπτες Μάρτυρες» εκθέτουν 84 φωτογραφίες για καλό σκοπό
Καθημερινές στιγμές των τελευταίων χρόνων της Θεσσαλονίκης «εγκλωβίστηκαν» από τη φωτογραφική ματιά τεσσάρων δημοσιογράφων και παρουσιάζονται σε μια κοινή έκθεση για καλό σκοπό.
iefimerida.gr
Champions League: Το νέο φορμάτ θα αποφέρει 5 δις ευρώ ετησίως στην UEFA!
Αύξηση της τάξεως του 40% θα αποφέρει το νέο φορμάτ του Champions League στα ετήσια έσοδα της UEFA, με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία να υπολογίζει πως κάθε χρόνο θα γεμίζει τα ταμεία της με 5 δισεκατομμύρια ευρώ!
gazzetta.gr
Περιφέρεια Αττικής: Θερμαινόμενες αίθουσες ενόψει της κακοκαιρίας
«Σε πλήρη κινητοποίηση όλος ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής. Σε συνεργασία με τους Δήμους και την Κεντρική Διοίκηση φροντίζουμε για την καλύτερη προστασία των πολιτών», λέει ο Γιώργος Πατούλης
www.protothema.gr
Famous Greek singer reveals she was a victim of revenge porn by ex-basketball player
The case has been relayed to the authorities
www.protothema.gr
Πέθανε ο ηθοποιός Λούι Άντερσον – Είχε παίξει στον θρυλικό «Πρίγκιπα της Ζαμούντα»
Ο ηθοποιός, συγγραφέας και παρουσιαστής τηλεπαιχνιδιών Λούι Άντερσον, ο οποίος είχε τιμηθεί τρεις φορές με βραβείο Έμμι, πέθανε σε ηλικία 68 ετών, χάνοντας τη μάχη με τον καρκίνο, ανακοίνωσε ο ατζέντης του. Ο σταρ της τηλεοπτικής σειράς «Baskets» άφησε την τελευταία του πνοή στο Λας Βέγκας όπου στις αρχές της εβδομάδας είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο ... Περισσότερα To άρθρο Πέθανε ο ηθοποιός Λούι Άντερσον – Είχε παίξει στον θρυλικό «Πρίγκιπα της Ζαμούντα» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ταλιμπάν σε γυναίκες σε ΜΚΟ του Αφγανιστάν: Ή φοράτε μπούρκα, ή σας σκοτώνουμε
Οι Ταλιμπάν του Αφγανιστάν απειλούν με θάνατο τις γυναίκες που εργάζονται σε ΜΚΟ, σε περίπτωση που εκείνες δεν φορούν την μπούρκα.
iefimerida.gr
Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: «Κύκλωμα μαστροπείας με διασυνδέσεις μέχρι το Ντουμπάι» λέει ο διαλυνάς
Η υπόθεση της 24χρονης η οποία κατήγγειλε τον βιασμό της το βράδυ της Πρωτοχρονιάς σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, έφερε εκ νέου στην επιφάνεια τη δράση κυκλωμάτων μαστροπείας στα οποία αναφέρθηκε ο δικηγόρος Νίκος Διαλυνάς. Ο κ. Διαλυνάς -του οποίου ζητήθηκε η εθελοντική συνδρομή από τον συνήγορο της 24χρονης- εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό τους τόσο για τις ... Περισσότερα To άρθρο Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: «Κύκλωμα μαστροπείας με διασυνδέσεις μέχρι το Ντουμπάι» λέει ο διαλυνάς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η «κατάρα» της παραλιακής: Στο σημείο που σκοτώθηκε ο 21χρονος, το 2019 είχαν σκοτωθεί δύο κοπέλες
Η υπερβολική ταχύτητα σε συνδυασμό με τη νεανική επιπολαιότητα φαίνεται πως είναι η αιτία ακόμη ενός τροχαίου δυστυχήματος με θύμα έναν 21χρονο ο οποίος σκοτώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στη Γλυφάδα. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός συγκρούστηκε σε κολόνα και ο ήχος που ακολούθησε έκανε τους περίοικους να σηκωθούν από τα κρεβάτια τους και […]
www.makeleio.gr
Νετς: Σε διαδικασία αποχώρησης ο Μίλσαπ
Οι Μπρούκλιν Νετς κι ο Πολ Μίλσαπ επεξεργάζονται την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους, αναζητώντας παράλληλα ομάδα που θα προσφέρει μεγαλύτερο ρόλο στον βετεράνο ψηλό.
gazzetta.gr
Αυγενάκης: Με ή χωρίς την ΕΠΟ, η εφαρμογή της Ολιστικής Μελέτης θα προχωρήσει
Νέα επίθεση στην ΕΠΟ εξαπέλυσε ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, με αφορμή τη μη εφαρμογή της Ολιστικής Μελέτης των FIFA/UEFA.
iefimerida.gr
Τραγωδία στην Αθήνα: Πώς κάηκε το μωρό από καυτό νερό - Το μοιραίο λάθος μάνας και γιαγιάς
Νεκρό κοριτσάκι ενός έτους μετά από εγκαύματα - Η αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις - Πώς κάηκε το μωρόΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ολυμπιακός: Διασωληνωμένος λόγω κορονοϊού ο Μποτίνος
Ο βετεράνος παίκτης του Ολυμπιακού έχει εισαχθεί στη ΜΕΘ του νοσοκομείου της Νίκαιας καθώς προσεβλήθη από covid-19.
gazzetta.gr
Οι θερμαινόμενες αίθουσες σε όλη την επικράτεια της Περιφέρειας Αττικής - Σε ισχύ έκτακτα μέτρα για το ψύχος
Σε πλήρη εφαρμογή έχουν τεθεί όλα τα αναγκαία μέτρα της Περιφέρειας Αττικής για την προστασία από το κύμα ψύχους που αναμένεται.
iefimerida.gr
Τζόκοβιτς: Κονιάκ με μοναχούς σε μοναστήρι!
Ο Τζόκοβιτς άφησε πίσω του τα όσα έγιναν στη Μελβούρνη, επέστρεψε στο Μαυροβούνιο και βρέθηκε στο μοναστήρι όπου ήπιε κονιάκ με τους μοναχούς. 
gazzetta.gr
Bridgerton: Κυκλοφόρησαν φωτογραφίες από τη δεύτερη σεζόν της σειράς του Netflix
Η επιτυχημένη σειρά του Netflix επιστρέφει στις 25 Μαρτίου
www.protothema.gr
«Συναγερμός» για την Ουκρανία: Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία στέλνουν αντιαρματικούς και αντιαεροπορικούς πυραύλους
Η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία, που είναι μέλη του ΝΑΤΟ, θα στείλουν στην Ουκρανία αμερικανικούς αντιαρματικούς και αντιαεροπορικούς πυραύλους, σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν τα υπουργεία Άμυνας των τριών χωρών της Βαλτικής. «Η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία και οι Σύμμαχοί τους εργάζονται χωρίς καθυστέρηση από κοινού για να παραδώσουν τη ... Περισσότερα To άρθρο «Συναγερμός» για την Ουκρανία: Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία στέλνουν αντιαρματικούς και αντιαεροπορικούς πυραύλους δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Νεκρό βρέφος 15 μηνών: Μεταφέρθηκε στο Παίδων με εγκαύματα
Συνελήφθησαν η μητέρα και η γιαγιά του που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια. 
gazzetta.gr
Ουκρανικό: Σε δυο «στρατόπεδα» χωρισμένοι οι Ευρωπαίοι - «Ηλεκτρισμένες» συνομιλίες ΗΠΑ - Ρωσίας
Τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνάντηση των Ευρωπαίων ΥΠΕΞ στις Βρυξέλλες για την Ουκρανία όπου θα παρέμβει μέσω τηλεδιάσκεψης…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΠΑΟΚ: Η νέα αποχώρηση από την Τούμπα - Έχει να αγωνιστεί από πέρυσι
ΠΑΟΚ: Το ξεσκαρτάρισμα του ρόστερ είναι σε πλήρη εξέλιξη στην ασπρόμαυρη ΠΑΕ.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η νέα απάντηση της ΕΠΟ στον Αυγενάκη
Η ΕΠΟ έβγαλε διαρροή απαντώντας τους νέους ισχυρισμούς του Υφυπουργού Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη για την Ολιστική Μελέτη.
gazzetta.gr
Τα Opel Grandland και Insignia με κορυφαία συστήματα τετρακίνησης
Καταμεσίς του ευρωπαϊκού χειμώνα, η Opel δίνει έμφαση στην τετρακίνηση με το ηλεκτρικό All Wheel Drive του υβριδικού Grandland Hybrid4, είτε με το Optimum AWD των Insignia και Insignia GSi με torque vectoring.
iefimerida.gr
ΕΟΔΥ: Που θα γίνουν αύριο (22/1) δωρεάν rapid test
Αύριο, Σάββατο 22 Ιανουαρίου, οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκονται σε 43 κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, πραγματοποιώντας rapid test για τον κορονοϊό, για όλους τους πολίτες. Τα σημεία δωρεάν ελέγχου είναι τα ακόλουθα: Δ. Σαλαμίνας, Δημαρχείο Σαλαμίνας, Αίθουσα Μπόγρη, 10:00-15:00 Δ. Σπάτων, παλιό Δημαρχείο Σπάτων, επί […]
www.makeleio.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Σε πλήρη ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία -Μόνο οι απαραίτητες μετακινήσεις, όλες οι οδηγίες
Η κακοκαιρία «Ελπίς» ετοιμάζεται να δείξει τα δόντια της από τη Δευτέρα και η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε ετοιμότητα.
iefimerida.gr
…ΠΡΩΤΗ ΜΟΥΡΗ ΠΑΛΙ, …ΘΕΪΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΑΛΛΑ Η ΑΛΗΤΕΙΑ, ΑΛΗΤΕΙΑ ΣΤΟ MEGA ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ !! ΠΡΩΤΑ ΦΕΥΓΕΙ Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΧΟΥΙ… (ΒΙΝΤΕΟ)
Διαβάστε !! ΕΔΩ.
www.makeleio.gr
Βιασμός ανήλικης: Ο ιερέας έκανε ανήθικες προτάσεις σε ανήλικες για ομαδικές περιπτύξεις
Ακόμα και οι έμπειροι αστυνομικοί ξαφνιάστηκαν αλλά και σοκαρίστηκαν από τα όσα τους εξιστόρησε το 16χρονο -σήμερα- κορίτσι για τον ιερέα που καταγγέλλει πως την βίασε. Οι επιπλέον πληροφορίες, ωστόσο, που συλλέγουν οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. για την αρρωστημένη δράση του ιερέα είναι ακόμα πιο ανατριχιαστικές. Η έκφραση «δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους», στην ... Περισσότερα To άρθρο Βιασμός ανήλικης: Ο ιερέας έκανε ανήθικες προτάσεις σε ανήλικες για ομαδικές περιπτύξεις δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τζανάκης στο Newsbomb.gr: Οδεύουμε στα 15.000 κρούσματα – Θα δούμε και περισσότερους νεκρούς
Συγκρατημένα αισιόδοξος εμφανίστηκε ο καθηγητής Πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, μιλώντας στο Newsbomb.gr, καθώς διακρίνει σημάδια αποκλιμάκωσης της επιθετικότητας της πανδημίας - Τι…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Συνεχίζει να μαίνεται η μάχη ανάμεσα σε Apple και Ericcson
Η Apple αντεπιτέθηκε στη μάχη που εκτυλίσσεται για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας με την Ericsson και πιέζει την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ...
www.zougla.gr
Επίθεση χάκερς: Εκτός από τη Βουλή επιτέθηκαν και στα νοσοκομεία «Σωτηρία» και «Ασκληπιείο»
Χακερς επιτέθηκαν στην Βουλή των Ελλήνων αλλά και σε μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής, το Σωτηρία και το Ασκληπιείο της Βούλας, τις τελευταίες μέρες
www.protothema.gr
10 ροφήματα που μπορούν να πίνουν οι διαβητικοί (video)
Αν πάσχετε από διαβήτη πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί με καθετί που τρώτε και πίνετε.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΤΣΣΚΑ - Αρμάνι: Το απίστευτο πόστερ του Κελ στον Μπολομπόι (vid)
Ο Αμερικανός γκαρντ της Αρμάνι άνοιξε διάδρομο και... παρέσυρε τον αντίπαλό του σε μία εντυπωσιακή φάση κόντρα στην ΤΣΣΚΑ.
gazzetta.gr
Αεροπορική επίθεση στην Υεμένη: Ξεπερνούν τους 100 οι νεκροί [βίντεο]
Η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού, δήλωσε πως στην αεροπορική επίθεση στην Υεμένη πάνω από 100 άνθρωποι έπεσαν νεκροί.
iefimerida.gr
Γκαλτιέ: «Ο Μπαρμπόσα μένει στη Νις»
Ο τεχνικός της Νις, Κριστόφ Γκαλτιέ με δηλώσεις του ανέφερε πως ο Ντανίλο Μπαρμπόσα, τον οποίο ήθελε η ΑΕΚ, θα παραμείνει στο ρόστερ του γαλλικού συλλόγου.
gazzetta.gr
Μια 54χρονη είναι η μεγαλύτερη σε ηλικία παρένθετη μητέρα
Η Maree Arnold είναι από την Αυστραλία και έφερε στον κόσμο το παιδί της κόρης της.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σαββατοκύριακο με δυνατές αναμετρήσεις σε Ελλάδα, Αγγλία, Ιταλία και Ισπανία
Ιωνικός-Παναθηναϊκός, Λάτσιο-Αταλάντα, Ατλέτικο Μαδρίτης-Βαλένθια, Τσέλσι-Τότεναμ και Μίλαν-Γιουβέντους με πολλά ειδικά στοιχήματα από το Πάμε ΣτοίχημαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Καιρός – Χρήστος Στυλιανίδης: Σε δύο κύκλους έρχεται η κακοκαιρία – Έχουν παρθεί μέτρα
Σε δύο κύκλους έρχεται το κύμα κακοκαιρίας «ΕΛΠΙΣ» που θα πλήξει τις επόμενες μέρες την χώρα, όπως δήλωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης. Όπως είπε ο κύριος Στυλιανίδης μιλώντας στον ΑΝΤ1, έχουν ήδη ληφθεί μέτρα για να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι ενώ γίνονται συνεχείς συσκέψεις και υπάρχει διαρκής επαφή με όλη ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός – Χρήστος Στυλιανίδης: Σε δύο κύκλους έρχεται η κακοκαιρία – Έχουν παρθεί μέτρα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Θλίψη στο Χόλιγουντ: Πέθανε ο βραβευμένος κωμικός ηθοποιός Λούι Άντερσον, σε ηλικία 68 ετών
Ο Αμερικανός ηθοποιός, συγγραφέας και παρουσιαστής τηλεπαιχνιδιών Λούι Άντερσον, πέθανε σήμερα σε ηλικία 68 ετών.
iefimerida.gr
Άρης – Θόδωρος Καρυπίδης σε παίκτες: «Κλείστε τα αυτιά σας»
Ο Άρης έμεινε στο 0-0 κόντρα στη Λαμία για το Κύπελλο Ελλάδα και περνάει μία περίοδο ντεφορμαρίσματος, γεγονός που έφερε ξανά και τον Θόδωρο Καρυπίδη στις εγκαταστάσεις του Νέου Ρυσίου. Ο “ισχυρός άνδρας” της ομάδας της Θεσσαλονίκης θέλησε να στηρίξει τους ποδοσφαιριστές του και είχε ξεχωριστές συνομιλίες με Εντιαγέ, Μπρούνο Γκάμα, Ματέο Γκαρσία και Μπερτόγλιο, ... Περισσότερα To άρθρο Άρης – Θόδωρος Καρυπίδης σε παίκτες: «Κλείστε τα αυτιά σας» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Γαλλία: Φυλακή και πρόστιμο σε πρώην συμβούλους του Νικολά Σαρκοζί για τις «βρώμικες» δημοσκοπήσεις
Δικαστήριο στην Γαλλία καταδίκασε δύο πρώην υψηλόβαθμους συμβούλους του πρώην προέδρου Νικολά Σαρκοζί σε ποινές φυλάκισης για τον ρόλο τους στην κατάχρηση δημοσίων πόρων για τη χρηματοδότηση δημοσκοπήσεων. Πέντε πρώην συνεργάτες του Σαρκοζί δικάζονταν με τις κατηγορίες της ευνοιοκρατίας, συνωμοσίας και κατάχρησης δημοσίων πόρων στην υπόθεση της ανάθεσης συμβάσεων σε εταιρείες δημοσκοπήσεων, ύψους 7,5 εκατομμυρίων ... Περισσότερα To άρθρο Γαλλία: Φυλακή και πρόστιμο σε πρώην συμβούλους του Νικολά Σαρκοζί για τις «βρώμικες» δημοσκοπήσεις δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Υποπαραλλαγή Όμικρον 2: Από την Αίγυπτο έφτασαν στην Ελλάδα τα δύο πρώτα κρούσματα
Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της χώρας μετά τον εντοπισμό και στην Ελλάδα της νέας υποπαραλλαγής της Όμικρον του κορονοϊού σε εισαγόμενα κρούσματα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο κρούσματα που επιβεβαιώθηκαν την τελευταία εβδομάδα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», αφορούσαν τουρίστες. Ειδικότερα, πρόκειται για ένα ζευγάρι τουριστών από την Αίγυπτο, τα ... Περισσότερα To άρθρο Υποπαραλλαγή Όμικρον 2: Από την Αίγυπτο έφτασαν στην Ελλάδα τα δύο πρώτα κρούσματα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ποινές φυλάκισης για πρώην υψηλόβαθμους συμβούλους της κυβέρνησης Σαρκοζί
Δικάζονταν με τις κατηγορίες της ευνοιοκρατίας, συνωμοσίας και κατάχρησης δημοσίων πόρων στην υπόθεση ανάθεσης συμβάσεων σε εταιρείες δημοσκοπήσεων, ύψους 7,5 εκατομμυρίων ευρώ, κατά την πενταετία 2007-2012
www.protothema.gr
Διαλυνάς για κύκλωμα μαστροπείας: Διασυνδέσεις από… Χαλκιδική μέχρι Ντουμπάι
Στην υπόθεση της 24χρονης η οποία κατήγγειλε τον ομαδικό βιασμό της το βράδυ της Πρωτοχρονιάς σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, αλλά και στη δράση...
www.zougla.gr