Μετάλλαξη Όμικρον: Μπορεί να προήλθε από φορέα HIV εκτιμά Γερμανός ανοσολόγος

Μετάλλαξη Όμικρον: Μπορεί να προήλθε από φορέα HIV εκτιμά Γερμανός ανοσολόγος

Η μετάλλαξη Όμικρον του κορονοϊού μπορεί να προήλθε από ασθενή με HIV, λόγω του εκπληκτικά υψηλού αριθμού των παραλλαγών της, εκτιμά κορυφαίος Γερμανός ανοσολόγος. Ο Κάρστεν Βατσλ, γενικός γραμματέας της Γερμανικής Εταιρείας Ανοσολογίας, δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο πως θεωρεί πιθανό το σενάριο για την προέλευση της μετάλλαξης Όμικρον του κορονοϊού από ασθενή με HIV, επικαλούμενος ... Περισσότερα

To άρθρο Μετάλλαξη Όμικρον: Μπορεί να προήλθε από φορέα HIV εκτιμά Γερμανός ανοσολόγος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .


Read full article on: newsit.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Εκτίναξη του κόστους παραγωγής στη Σουηδία
Οι τιμές παραγωγού στη Σουηδία αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 30 ετών τον προηγούμενο μήνα, τονίζοντας πως μια αύξηση του κόστος που...
8 m
www.zougla.gr
Θεσσαλονίκη: Σύγκρουση δυο ΙΧ, το ένα κατέληξε σε λεωφορείο και το άλλο πάνω σε σπίτι
Από τη σύγκρουση στα Μετέωρα Θεσσαλονίκης, τραυματίστηκε ελαφρά μία γυναίκα 50 ετών που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο»
8 m
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Μειώθηκαν τα κρούσματα κορωνοϊού στο ΑΠΘ
Η σταδιακή αποκλιμάκωση του αριθμού των κρουσμάτων τις δυο τελευταίες εβδομάδες προκύπτει επίσης από τα δεδομένα των μη επιτρεπτών παρουσιών σε χώρους του ΑΠΘ που παρέχει η πλατφόρμα του Edupass
9 m
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Σύγκρουση δυο ΙΧ, το ένα κατέληξε πάνω σε λεωφορείο και το άλλο έπεσε σε σπίτι
Από τη σύγκρουση στα Μετέωρα Θεσσαλονίκης, τραυματίστηκε ελαφρά μία γυναίκα 50 ετών που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο»
9 m
www.protothema.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Έφτιαξαν ιγκλού στις Κυκλάδες
Σε δημοτικό σχολείο της Άνδρου
www.protothema.gr
Ο ζαχαροπλάστης από την Αριδαία με τα εκατομμύρια views -Οι συνταγές του κάνουν θραύση σε Ελλάδα και εξωτερικό
Φώτα, κάμερα, πάμε… Το γύρισμα στο στούντιο - κουζίνα ξεκινά και ο νεαρός ζαχαροπλάστης Δημήτρης Μιχαηλίδης αρχίζει να καταπιάνεται με τα υλικά του.
iefimerida.gr
ΔΣΑ: Οι πολίτες που ταλαιπωρήθηκαν λόγω κακοκαιρίας δικαιούνται πραγματικής και πλήρους αποζημίωσης
Η συμβολική παροχή ποσών δεν υποκαθιστά την ευθύνη Δημοσίου, ΟΤΑ και ιδιωτών» - Τι ζητεί από το υπ. Δικαιοσύνης για τα δικαστήρια
www.protothema.gr
Survivor Spoiler 26/01: Αυτοί κερδίζουν το έπαθλο φαγητού – Το φαβορί για αποχώρηση
Survivor Spoiler 26/01: Έπαθλο φαγητού σήμερα για Διάσημους και Μαχητές με μια από τις δύο ομάδες να χάνει έναν παίχτηΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Lamborghini θα είναι ένα crossover!
H Lamborghini έκανε γνωστό ότι το πρώτο ηλεκτρικό της δημιούργημα θα είναι έτοιμο το 2028 και θα είναι ένα crossover 2+2 θέσεων. H Lamborghini θα λανσάρει φέτος το τελευταίο της μοντέλο με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Ο λόγος γίνεται φυσικά για την Aventador Ultimate που θα «φορά» ένα V12 κινητήρα. Από την Aventador και μετά όμως, ... Περισσότερα To άρθρο Το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Lamborghini θα είναι ένα crossover! δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η ράδιο αρβύλα για τον Γιάννη Σερβετά
Η απόφαση του Γιάννη Σερβετά να ενημερώσει τους διαδικτυακούς του φίλους είχε ως αποτέλεσμα να προκαλέσει… ράδιο αρβύλα για την παρουσία του στην εκπομπή του ΑΝΤ1. Βάζοντας μία φωτογραφία που αναγράφεται «Κλειστόν δια προληπτικούς λόγους» ο εκ των παρουσιαστών του Ράδιο Αρβύλα έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media πως «σήμερα δε θα έρθω στο ... Περισσότερα To άρθρο Η ράδιο αρβύλα για τον Γιάννη Σερβετά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ναυσικά Παπαγιωτακοπούλου για Κώστα Πηλαδάκη: «Είμαι πολύ κατίνα στην προσωπική μου ζωή»
Η παίκτρια του Survivor μίλησε για την προσωπική της ζωή
www.protothema.gr
Η «μάχη» των δήμων της Αττικής στρέφεται στις γειτονιές και στα στενά
Μπορεί η κακοκαιρία να υποχωρεί, όμως η «μάχη» των δήμων της Αττικής με το χιόνι, συνεχίζεται για τρίτη ημέρα. Πλέον, η προσπάθεια επικεντρώνεται στις γειτονιές και στα στενά....
www.zougla.gr
Επίδομα παιδιού: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις και πότε θα πιστωθεί στους δικαιούχους
Επίδομα παιδιού - ΟΠΕΚΑ:  Η πλατφόρμα για το 2022 θα ανοίξει μέσα στον Φλεβάρη και θα είναι διαθέσιμη για αιτήσεις ως τον Ιανουάριο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ – ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΜΑΧΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ – ΤΑ ΠΙΟΝΙΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΣ – ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Τώρα στα σαλόνια της Μόσχας είναι της μόδας να συζητάνε αν θα γίνει πόλεμος με τη Δύση, αλλά αυτή η συζήτηση φαίνεται ετεροχρονισμένη καθώς ο πόλεμος έχει ήδη ξεκινήσει και μετά τη λήξη του «τελεσίγραφου Μπάιντεν», που ο Νυσταγμένος Τζο άφησε να γλιστρήσει μετά τη Γενεύη λόγω της άνοιας του, πέρασε από το στάδιο της […]
www.makeleio.gr
Πάγωσε η θάλασσα στην Αταλάντη! Πρωτοφανείς και εντυπωσιακές εικόνες
Απίστευτες εντυπωσιακές φωτογραφίες είναι οι εικόνες από την πρωτόγνωρη χιονόπτωση στην Αταλάντη, όπου ξ θάλασσα… πάγωσε!  Οι κάτοικοι της Αταλάντης και της ευρύτερης περιοχής ζουν τις συνέπειες από την πρωτοφανή κακοκαιρία «Ελπίδα» που έπληξε με ιδιαίτερη ένταση την περιοχή το βράδυ της Δευτέρας και μέχρι πρωινές ώρες της Τρίτης 25 Ιανουαρίου. Το ύψος του χιονιού ... Περισσότερα To άρθρο Πάγωσε η θάλασσα στην Αταλάντη! Πρωτοφανείς και εντυπωσιακές εικόνες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τα γενέθλια της Pagani Huayra είχαν πολύ γκάζι (vid)
Το συγκλονιστικό supercar του ιταλικού οίκου συμπλήρωσε δέκα χρόνια «ζωής» και το γιόρτασε στην πίστα.
gazzetta.gr
«Μαρτυρίες – Βλέμματα»: Η έκθεση φωτογραφίας για τα 50 χρόνια συνεργασίας των Γιατρών Χωρίς Σύνορα και του Magnum Photos
Εικόνες, αλλά και οι ιστορίες των ανθρώπων και των καταστάσεων που απεικονίζονται, από την εμπόλεμη ζώνη στον Λίβανο...
www.zougla.gr
Δημήτρης Λάλος: Ο «Μαθιός» από τον «Σασμό» μιλά για όλα στο Marie Claire
«Ο Όμηρος ήταν το ίντερνετ της εποχής του».
www.protothema.gr
Η Alpine διαδέχεται τη Renault Sport
Το τέλος της Renault Sport σηματοδοτεί την άμεση ενεργοποίηση της Alpine. Not bad...
www.protothema.gr
Αν είσαι Δίδυμος, Ζυγός ή Υδροχόος δες από ποιόν άνθρωπο πρέπει να φυλάγεσαι!
Κράτησέ τον μακριά ή -ακόμα καλύτερα- βγάλ' τον τελείως από τη ζωή σουΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Χρέη προς ΕΦΚΑ και ΑΑΔΕ: Παρατείνεται μέχρι 28/02 η ένταξη στη ρύθμιση των 72 δόσεων
Την ευκαιρία για να ενταχθούν στη ρύθμιση των 72 δόσεων θα έχουν για ακόμα ένα μήνα όσοι χρωστούν στην Εφορία…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Το γραφείο της Άννας Διαμαντοπούλου βρίσκεται δίπλα στο κτίριο όπου σημειώθηκε η έκρηξη στη Συγγρού
Με ανάρτησή της στο Facebook ανακοίνωσε η πρώην υπουργός Άννα Διαμαντοπούλου ότι το γραφείο της βρίσκεται δίπλα στο κτίριο όπου σημειώθηκε...
www.zougla.gr
ΠΑΟΚ: Συμφωνία με Λαμία για το δανεισμό του Νινούα
Ο Γεωργιανός μέσος που επέστρεψε από τον δανεισμό του στην Ανόρθωση, θα συνεχίσει στην ομάδα της Λαμίας πάλι με τη μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της σεζόν.
gazzetta.gr
Τους γλεντάει συνέχεια ο Βλαντιμίρ Πούτιν – Πιάστηκαν χαζοί οι Δυτικοί και έπεσαν στην παγίδα της Ρωσίας
Oποιο και εάν είναι το τελικό σχέδιο του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τους τελευταίους μήνες κατάφερε να κρατήσει απασχολημένους τους διπλωμάτες της Δύσης. Τα στρατεύματα στα σύνορα Oλα άρχισαν όταν συγκέντρωσε στρατεύματα στα σύνορα με την Ουκρανία, ισχυριζόμενος (ορθά) ότι βρίσκονται στα όρια της επικράτειας της χώρας του και έχει κάθε […]
www.makeleio.gr
Πολιτική Προστασία: Σύσταση στους δήμους που έχουν πληγεί να μην λειτουργήσουν δια ζώσης τα σχολεία
Ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας για τη λειτουργία των σχολείων. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Παναθηναϊκός: Για τρίτη μέρα δεν έγινε η προπόνηση στο Κορωπί λόγω χιονιού
Το προπονητικό κέντρο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στο Κορωπί παραμένει καλυμμένο από το χιόνι και έτσι η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν κατάφερε να προπονηθεί για μία ακόμη ημέρα. Αυτή ήταν μάλιστα η τρίτη διαδοχική για τους “πράσινους” λόγω κακοκαιρίας, με το προπονητικό τιμ του Σέρβου τεχνικού, να έχει δώσει πρόγραμμα εκγύμνασης στους παίκτες για το ... Περισσότερα To άρθρο Παναθηναϊκός: Για τρίτη μέρα δεν έγινε η προπόνηση στο Κορωπί λόγω χιονιού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βίντεο που κόβει την ανάσα: Ο ορειβάτης πυροσβέστης την ώρα που τον προσεγγίζει το Super Puma (vid)
Ο πυροσβέστης ορειβάτης που είχε εγκλωβιστεί σε ύψος 1.800 μέτρων σε δύσβατη περιοχή στην Άρτα τράβηξε σε βίντεο το ελικόπτερο που τον προσέγγισε για διάσωση.
gazzetta.gr
Κακοκαιρία Ελπίς: Με τηλεκπαίδευση θα λειτουργήσουν αύριο και την Παρασκευή τα σχολεία
Η τηλεκπαίδευση θα γίνει τις πρωινές ώρες τόσο για τους μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου – Τι θα γίνει με τα self test – Αντιδράσεις από ΟΛΜΕ και ΔΟΕ
www.protothema.gr
ΕΛ.ΑΣ: Σε ποια σημεία της Αττικής έχει διακοπεί η κυκλοφορία -Πού χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες
Τα σημεία του οδικού δικτύου της Αττικής όπου διακόπηκε η κυκλοφορία λόγω χιονόπτωσης και αυτά που γίνεται μόνο με αλυσίδες γνωστοποίησε η ΕΛΑΣ.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Παραμένουν ακόμα ακινητοποιημένα στην Αττική Οδό πάνω από 500 αυτοκίνητα – Η συγνώμη τον μάρανε τον Κούλη
Ακινητοποιημένα παραμένουν, μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης, οχήματα στην Αττική Οδό μετά το φιάσκο που εγκλώβισε χιλιάδες οδηγούς για πάνω από 20 ώρες στον πιο ακριβό αυτοκινητόδρομο του λεκανοπεδίου λόγω του χιονιά. Περίπου 4.500 επιβάτες και 2.500 οχήματα εκτιμάται ότι βρέθηκαν εγκλωβισμένοι εντός της Αττικής Οδού το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με στοιχεία της Πολιτικής Προστασίας. Κατά τη […]
www.makeleio.gr
“Με ακριβή ενέργεια, ανάπτυξη δεν υπάρχει. 2 ευρώ η βενζίνη;;”
Αναγνώστης από την Κρήτη έχει τρελαθεί από τις τιμές που υπάρχουν στα καύσιμα στην περιοχή. “Ο κόσμος υποφερει από τους ξεφτιλισμενους και ανύπαρκτους προστάτες αυτού του τόπου. Κάντε μια έρευνα για τα καύσιμα. Θα πάθετε πλάκα με τις τιμές. 1.93 σήμερα η απλη αμολυβδη και πάνω από 2 ευρώ η σούπερ. Κοινωνικό αγαθό είναι και […]
www.makeleio.gr
Ο ΔΣΑ καλεί τους πολίτες να προσφύγουν στα δικαστήρια - «Δικαιούνται αποζημιώσεις»
Με ανακοίνωση του, ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας, προτρέπει όσους πολίτες, στην Αττική ή αλλού, επλήγησαν από την κακοκαιρία να προσφύγουν στις δικαστικές αρχές και να διεκδικήσουν αποζημιώσεις. Ο ΔΣΑ στην ανακοίνωση του επισημαίνει πως οι πολίτες της Αττικής και των υπόλοιπων περιοχών που επλήγησαν από την κακοκαιρία βίωσαν “πρωτόγνωρες καταστάσεις, απαράδεκτες για ένα σύγχρονο ... Περισσότερα To άρθρο Ο ΔΣΑ καλεί τους πολίτες να προσφύγουν στα δικαστήρια - «Δικαιούνται αποζημιώσεις» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Νιούκαστλ: Νέο «χτύπημα» με Μπρούνο Γκιμαράες (vid)
Ακόμα μια σημαντική μεταγραφή για τη Νιούκαστλ που δεν δίστασε να βγάλει 35 εκατομμύρια ευρώ από το ταμείο της για να πάρει τον Μπρούνο Γκιμαράες από την Λυών.
gazzetta.gr
Μαρτυρία: «Τηλεφώνησα στον Δήμο Αμαρουσίου να ανοίξει τον δρόμο – Μου είπαν “είναι αργία, δεν το καταλάβατε;”»
Σε επικοινωνία του με τον τηλεοπτικό σταθμό Star, κάτοικος Αμαρουσίου περιέγραψε τι περνάει από το βράδυ της Δευτέρας που έμεινε χωρίς ρεύμα.
iefimerida.gr
Τα έχει κάνει π@@τ@ν@ παντού! Τον έχουν αρχίσει στα “χαστούκια” τον “κοιμισμένο” Μπάιντεν και ξεκίνησε να επιτίθεται στους δημοσιογράφους(ΒΙΝΤΕΟ)
Αντιμέτωπες με τον πληθωρισμό βρίσκονται οι ΗΠΑ και ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν κρύβει τη νευρικότητά του εξαπολύοντας ύβρεις σε δημοσιογράφους. Μόνο τυχαίο δεν μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξύβρισε δημοσιογράφο έπειτα από ερώτηση για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, που κινείται σε δυσθεώρητα ύψη. Προς το τέλος της απογευματινής ενημέρωσης […]
www.makeleio.gr
Αστέρας Τρίπολης: Εκτίει με Παναθηναϊκό ο Κανελλόπουλος
Ο Γιώργος Κανελλόπουλος δεν θα είναι διαθέσιμος για το ματς του Αστέρα Τρίπολης με τον Παναθηναϊκό.
gazzetta.gr
Κοζάνη: Πέθανε 47χρονος πυροσβέστης, πατέρας δύο παιδιών, από κορονοϊό - Φέρεται να ήταν ανεμβολίαστος
Ένα ακόμη θύμα από τον κορονοϊό θρηνεί η Κοζάνη. Μετά από επιπλοκές του Covid-19 έχασε τη μάχη 47χρονος πυροσβέστης, ο οποίος υπηρετούσε στη Σχολή Πυροσβεστικής της Πτολεμαΐδας. Αρχικά ο 47χρονος εισήχθη με κορονοϊό στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας και στη συνέχεια διακομίστηκε σε ΜΕΘ του νοσοκομείου Γιαννιτσών, όπου και κατέληξε. Η καταγωγή του άτυχου άντρα ήταν ... Περισσότερα To άρθρο Κοζάνη: Πέθανε 47χρονος πυροσβέστης, πατέρας δύο παιδιών, από κορονοϊό - Φέρεται να ήταν ανεμβολίαστος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Έμφραγμα και διαβήτης: Κάποιοι άνδρες είναι πιο ευάλωτοι – Ποιοι και γιατί;
Κάποιοι άνδρες κινδυνεύουν περισσότερο από άλλους να εκδηλώσουν καρδιακές παθήσεις, διαβήτη ή να υποστούν εγκεφαλικό επεισόδιο - Ποια χαρακτηριστικά τους θέτουν σε αυξημένο κίνδυνο;
www.protothema.gr
Self test: Οι διευκρινίσεις του υπουργείου Παιδείας για τα σχολεία που ανοίγουν μετά την κακοκαιρία
Το υπουργείο Παιδείας έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με το πότε πρέπει να γίνουν τα self test στους μαθητές μετά την αναστάτωση…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΜΑΣ ΚΟΡΟΪΔΕΥΟΥΝ! Το εκχιονιστικό χρησιμοποιείται μόνο για ν’ ανοίξει η είσοδος του Υπουργείου μεταφορών για να περάσει ο Καραμανλής! Ο δρόμος παραμένει απροσπέλαστος για τους πολίτες (Βίντεο)
Το εκχιονιστικό μηχάνημα χρησιμοποιείται για να ανοίξουν την είσοδο του υπουργείου Μεταφορών και να περάσει μέσα ο Υπουργός Κώστας Καραμανλής. Σε ερώτησή μας γιατί το χρησιμοποιούν για το άνοιγμα μόνο του υπουργείου και όχι του δρόμου, η απάντησή τους ήταν ξερή: “Έχει πολλή δουλειά ο υπουργός, γι’ αυτό”! Πηγή: indobserver.gr
www.makeleio.gr
ΑΕΚ: Ακυρώθηκε άλλη μια προπόνηση
Για τρίτη σερί μέρα η κακοκαιρία στην Αττική δημιουργεί προβλήματα στην ΑΕΚ.
gazzetta.gr
Στη Γερμανία η σύνοδος των υπουργών Οικονομικών της G7 στις 18-20 Μαΐο
Η Γερμανία θα φιλοξενήσει τη βασική οικονομική συνεδρίαση της προεδρίας της στην Ομάδα των 7 (G7) στις 18-20 Μαΐου, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της...
www.zougla.gr
Άνδρος: Σαν άλλοι... Εσκιμώοι έφτιαξαν ιγκλού σε δημοτικό σχολείο
Η κακοκαιρία «Ελπίς» έφερε τόσο πολύ χιόνι στην Άνδρο, που τα παιδιά μαζί με τους γονείς τους έφτιαξαν ένα ιγκλού. Μια κατασκευή… πρωτοφανής για τα δεδομένα των Κυκλάδων, παιδιά από το δημοτικό σχολείο του Κοχύλου στην Άνδρο, έπαιξαν με το χιόνι και αντί να φτιάξουν έναν χιονάνθρωπο, όπως συνηθίζεται ίσως, αποφάσισαν μαζί με τους γονείς ... Περισσότερα To άρθρο Άνδρος: Σαν άλλοι... Εσκιμώοι έφτιαξαν ιγκλού σε δημοτικό σχολείο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Study dispels human meat diet hypothesis, changing Evolutionary story
Popularly known as the “meat made us human” hypothesis
www.protothema.gr
Επικός Μπόατεγνκ: «Θα πείσω τον Λεβαντόβσκι να έρθει στη Λυών αν γίνουν 100.000 retweets»
Ο Ζερόμ Μποατένγκ είχε διάθεση να κάνει πλάκα με έναν οπαδό της Λυών, που του ζήτησε να πείσει τον Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι να ενταχθεί στους Λιονέ, λέγοντάς του πως η ευχή του θα γίνει πραγματικότητα αν γίνουν 100.000 retweets.
gazzetta.gr
Victim blaming και στους εγκλωβισμένους ρε φίλε;;
Η Μαρία -ξεπαγώνει σιγά σιγά και- γράφει για τον τρόπο με τον οποίο φταίει πάντα το θύμα.
gazzetta.gr
Ιαβέρης: Ξέρουμε μόνο να ουρλιάζουμε, οι πολίτες πρέπει να βοηθούν σε τέτοιες καταστάσεις
Ο θρυλικός οδηγός αγώνων αυτοκινήτου μίλησε για το χάος που επικρατεί από τη Δευτέρα στους δρόμους με τα εγκλωβισμένα αυτοκίνητα και αναφέρθηκε στις ευθύνες που έχουν οι πολίτες
www.protothema.gr