Μετάλλαξη «Όμικρον» - Παγώνη: Θετικό ότι δεν υπάρχουν θάνατοι από την συγκεκριμένη παραλλαγή

«Τα συμπτώματα της μετάλλαξης Όμικρον αντιμετωπίζονται και οι περισσότεροι ασθενείς με το συγκεκριμένο στέλεχος του κορονοϊού δεν χρειάστηκε να κάνουν…

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Δυο κρούσματα της υποπαραλλαγής Όμικρον 2 εντοπίστηκαν στην χώρα μας
Δυο κρούσματα της υποπαραλλαγής Όμικρον 2 εντοπίστηκαν στην χώρα μας μετά από ελέγχους στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τα κρούσματα είναι εισαγόμενα. Περισσότερα σε λίγο To άρθρο Δυο κρούσματα της υποπαραλλαγής Όμικρον 2 εντοπίστηκαν στην χώρα μας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
6 m
www.newsit.gr
Διονύσης Αλέρτας: Όταν έπεσα με τη μηχανή μόνο το κεφάλι μου έφταιγε, κανένας άλλος
Όσα εξομολογήθηκε ο Διονύσης Αλέρτας στην κάμερα του MEGA Καλημέρα. Το ατύχημα που του άλλαξε τη ζωή, σε ηλικία 18 χρονών και το… bullying βρέθηκαν σε πρώτο πλάνο στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Διονύσης Αλέρτας το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή της Ελεονώρας Μελέτη στο MEGA. «Στα 18 μου θυμάμαι το ατύχημα σαν καλή ανάμνηση. ... Περισσότερα To άρθρο Διονύσης Αλέρτας: Όταν έπεσα με τη μηχανή μόνο το κεφάλι μου έφταιγε, κανένας άλλος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
6 m
www.newsit.gr
ΕΟΦ: Επικίνδυνο «θαυματουργό ορυκτό διάλυμα» μέσω ίντερνετ
Ο ΕΟΦ (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων) με επίσημη ανακοίνωσή του, προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην χρησιμοποιούν ένα προϊόν, το οποίο κυκλοφορεί αυτοδιαφημιζόμενο ως “Miracle Mineral Solution” / “Θαυματουργό ορυκτό διάλυμα”. Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΦ, η ανάκληση αποφασίστηκε διότι «το συγκεκριμένο μη αδειοδοτημένο προϊόν δεν έχει αξιολογηθεί ως προς την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά ... Περισσότερα To άρθρο ΕΟΦ: Επικίνδυνο «θαυματουργό ορυκτό διάλυμα» μέσω ίντερνετ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Insider: Meet the secretive Greek military unit that NATO Special Operations HQ just rated as “combat ready” & “exceptional” (photos)
NATO’s rating puts the ETA into an exclusive club alongside special-operations powerhouses like the US’s Delta Force & SEALs
9 m
www.protothema.gr
Σέρρες – Κορονοϊός: Η γιαγιά Παρέσσα που τα έχει 400 έκανε στα 107 την τρίτη δόση του εμβολίου
Η γιαγιά από τις Σέρρες δίνει το παράδειγμα στους νεότερους. Κάνει το εμβόλιο και φροντίζει να βάλει τα πράγματα στη θέση τους… Σε μια πόλη που έχει από τα χαμηλότερα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης στη χώρα, τις Σέρρες, η ίδια στα 107 της, δίνει το παράδειγμα. Κάνει το εμβόλιο και στέλνει μήνυμα σε όσους αρνούνται, διστάζουν ... Περισσότερα To άρθρο Σέρρες – Κορονοϊός: Η γιαγιά Παρέσσα που τα έχει 400 έκανε στα 107 την τρίτη δόση του εμβολίου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Δύο κρούσματα της υποπαραλλαγής Ομικρον 2 στην Ελλάδα
Δύο εισαγόμενα κρούσματα της υποπαραλλαγής Όμικρον 2 εντοπίστηκαν στην Ελλάδα.
9 m
iefimerida.gr
Βραζιλία: Σαρώνει τον Ζαΐρ Μπολσονάρο ο Λουίς Ινάσιο Λούλα σε νέα δημοσκόπηση
Τις προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία ενδέχεται να κερδίσει από τον πρώτο γύρο, ο αριστερός πρώην πρόεδρος χώρας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος σαρώνει τον νυν πρόεδρο, τον ακροδεξιό Ζαΐρ Μπολσονάρο, σε νέα δημοσκόπηση. Σύμφωνα, λοιπόν, με τη δημοσκόπηση του PoderData που δημοσιεύθηκε αργά χθες Πέμπτη (20.1.2022), αν οι προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία γίνονταν ... Περισσότερα To άρθρο Βραζιλία: Σαρώνει τον Ζαΐρ Μπολσονάρο ο Λουίς Ινάσιο Λούλα σε νέα δημοσκόπηση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μπλίνκεν και Λαβρόφ τα λένε σήμερα για την κρίση στην Ουκρανία
Οι υπουργοί Εξωτερικών των ΗΠΑ και της Ρωσίας θα έχουν σήμερα συνομιλίες στην Γενεύη σε μια ύστατη προσπάθεια εκτόνωσης της κρίσης για την Ουκρανία. Η συνάντηση ανάμεσα στον Σεργκέι Λαβρόφ και τον Άντονι Μπλίνκεν σε μέγαρο στις όχθες της λίμνης της Γενεύης είναι η τελευταία κίνηση σε μια έντονη διπλωματική προσπάθεια που άρχισε πριν από ... Περισσότερα To άρθρο Μπλίνκεν και Λαβρόφ τα λένε σήμερα για την κρίση στην Ουκρανία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Άδωνις Γεωργιάδης σε Ζαχαριάδη για ΔΕΗ: Αυτά που λέτε είναι παράνομα
Παραθέτοντας τους διεθνείς κανόνες της αγοράς ενέργειας, κατέρριψε τις αιτιάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η κυβέρνηση δεν ασκεί κοινωνική πολιτική μέσω της ΔΕΗ, ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στη Βουλή.
iefimerida.gr
Αυξήθηκε κατά 78,3 εκατ. τον Νοέμβριο ο τζίρος των επιχειρήσεων του τουρισμού
Για την εστίαση ο τζίρος ανήλθε σε 115.707.850 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 95,7% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2020
www.protothema.gr
meteo: Πώς θα κινηθεί ο αεροχείμαρρος -Μεταφέρει πολικές αέριες μάζες προς την Ελλάδα
Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από την Ευρώπη θα ευνοήσει τη μεταφορά πολικών αερίων μαζών προς τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.
iefimerida.gr
Ρεκόρ νέων κρουσμάτων κορωνοϊού σημειώνει η Πολωνία
Ρεκόρ σημειώνουν τα νέα κρούσματα κορωνοϊού στην Πολωνία, εξαιτίας της μετάλλαξης Όμικρον.
iefimerida.gr
Μεταφορά πολικών αερίων μαζών προς την Ελλάδα βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με το meteo
Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από την Ευρώπη θα ευνοήσει τη μεταφορά πολικών αερίων μαζών προς τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τα νεότερα...
www.zougla.gr
Κοκαΐνη αξίας άνω των 260.000 ευρώ κατάσχεσε το ΣΔΟΕ
Οι ελεγκτές του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του ΣΔΟΕ Αττικής, στα πλαίσια διϋπηρεσιακής συνεργασίας με το Τμήμα Δίωξης…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Προτεραιότητα στους κατόχους διαρκείας πενταετίας για Ηρακλή και Μπασκόνια
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση, ενημερώνοντας τους φιλάθλους της ομάδας πως προτεραιότητα στα εισιτήρια για τους εντός έδρας αγώνες με Ηρακλή και Μπασκόνια θα έχουν οι κάτοχοι διαρκείας, που ανανεώνουν τη θέση τους τα τελευταία τουλάχιστον πέντε χρόνια. Υπενθυμίζεται ότι λόγω των έκτακτων μέτρων της Ελληνικής Κυβέρνησης για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού, το ... Περισσότερα To άρθρο ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Προτεραιότητα στους κατόχους διαρκείας πενταετίας για Ηρακλή και Μπασκόνια δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο Ορέστης Τζιόβας παραδέχεται ότι ο σύντομος γάμος του ήταν μια τρέλα
«Δεν γνωριζόμασταν καθόλου όταν έγινε ο γάμος, ένα μήνα ενάμιση… Ήταν μια κίνηση έτσι… δεν ξέρω», είπε ο ηθοποιός
www.protothema.gr
Γερμανία: Αυξημένος κατά 78,5% ο «λογαριασμός» για φυσικό αέριο στο 11μηνο του 2021
Λιγότερο φυσικό αέριο κατά 7% εισήγαγε η Γερμανία κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο του 2021, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα...
www.zougla.gr
Ελλάδα: Ποια Rafale; Η Γαλλική λατρεία των Ελλήνων
H χρονιά που πέρασε ολοκληρώθηκε για την Peugeot με σημαντικές εμπορικές επιτυχίες.
www.protothema.gr
Τρέχουν και δεν φτάνουν οι “ειδικοί” του Κούλη για γλιτώσουν από τα χειρότερα – Ομολογία του Καπραβέλου για τα ειδεχθή μέτρα και την επιδημία
Ένας ακόμα «ειδικός» παραδέχεται ότι τα μέτρα διαχωρισμού των πολιτών δεν είχαν κανένα νόημα, καθώς σύμφωνα με όσα είπε ο διευθυντής της Β’ ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη, Νίκος Καπραβέλος, δεν πρόκειται να χτίσουμε το λεγόμενο τείχος ανοσίας! «Ο κορωνοϊός μας έχει ξεγελάσει όλους, έχει αλλάξει την εικόνα, παρακάμπτει και τα εμβόλια άρα η ανοσία […]
www.makeleio.gr
COVID-19: Η συμπεριφορά, η ευσυνειδησία και η αίσθηση καθήκοντος καθορίζουν τον περιορισμό της διασποράς της νόσου
Η εμφάνιση του sars-cov 2 στην ζωή μας, εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, δοκίμασε όχι μόνο τις αντοχές των...
www.zougla.gr
Die Welt για τα Rafale: «Γαλλικά μαχητικά κατά του Ερντογάν»
«Γαλλικά μαχητικά κατά του Ερντογάν» είναι ο τίτλος σε άρθρο της εφημερίδας Die Welt, με επίκαιρη αφορμή την άφιξη των πρώτων γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών τύπου Rafale στην Ελλάδα. Η ανταποκρίτρια της εφημερίδας αναφέρει, μεταξύ άλλων: «Η Ελλάδα εξοπλίζεται. Και ο λόγος είναι η Τουρκία. Οι ελληνικές αμυντικές δαπάνες είχαν συρρικνωθεί λόγω της οικονομικής κρίσης. Σύμφωνα […]
www.makeleio.gr
Who Can You Give Blood to? (infographic)
If you have the type AB+, you have the luxury of being able to accept all blood types
www.protothema.gr
Ολυμπιακός: «Ερυθρόλευκη» σύσκεψη κορυφής - Φουλ για μεταγραφές
Ολυμπιακός: Σύσκεψη κορυφής έλαβε χώρα στο προπονητικό κέντρο των «ερυθρολεύκων» στου Ρέντη, με θέμα την ενίσχυση της ομάδας.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
H Τόνια Σωτηροπούλου φόρεσε τις πιο μοδάτες μπότες της σεζόν -Το στιλάτο look με φόντο το Παρίσι [εικόνα]
Η Τόνια Σωτηροπούλου αγαπά τη μόδα, έχει ιδιαίτερο στιλ και κάθε look της είναι προσεγμένο στη λεπτομέρεια.
iefimerida.gr
Την έβαζε να εξομολογηθεί και μετά τη βίαζε: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για τον βιασμό 17χρονης από ιερέα
Φρίκη προκαλούν οι λεπτομέρειες από την υπόθεση βιασμού 17χρονης από ιερέα - Αφού τη βίαζε της έλεγε: «Στο πρόσωπο μου θα βλέπεις τον πατέρα σου και τον δάσκαλό σου» - Η ανήλικη έφθασε σε σημείο να βλέπει τον σάτυρο ρασοφόρο και να λιποθυμάει από τον φόβο του - Κακουργηματική δίωξη για «σκληρά» αδικήματα στον ιερέα 
www.protothema.gr
Ηρθε Ελλάδα το Hyundai Tucson με τους 265 ίππους - Πόσο κοστίζει;
Η κορυφαία έκδοση καταναλώνει κάτι λιγότερο από 1,5 λίτρου καυσίμου στα 100 χιλιόμετρα καθώς συνδυάζει κινητήρα βενζίνης με ηλεκτροκινητήρα. Ήδη η έκδοση Plug-in Hybrid βρίσκεται στις αντιπροσωπείες της Hyundai.
www.protothema.gr
Έλον Μασκ: Ο μεγιστάνας της Tesla προσφέρει δορυφορικό ίντερνετ στην πληγείσα Τόνγκα
Ο Ελον Μασκ προσφέρεται να στείλει τερματικά διαδικτύου Starlink στη δοκιμαζόμενη Τόνγκα, μετά από την υποβρύχια έκρηξη ηφαιστείου και το…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αύξηση 166,9% στον τζίρο καταλυμάτων – Ράλι 468,7% στη Μύκονο
Για τις επιχειρήσεις του κλάδου καταλυμάτων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος...
www.zougla.gr
Χωρισμένη στα δύο η Αυστραλία εξαιτίας της μετάλλαξης Όμικρον
Χωρισμένο κράτος θα παραμείνει η Αυστραλία, καθώς η επέλαση του κορονοϊού ανέβαλε τα σχέδια της Δυτικής Αυστραλίας για άνοιγμα των εσωτερικών συνόρων στις 5 Φεβρουαρίου, επικαλούμενη υγειονομικούς κινδύνους από την άνοδο της μετάλλαξης Όμικρον στις ανατολικές πολιτείες. Η Αυστραλία ανακοίνωσε σήμερα 86 θανάτους λόγω του κορονοϊού, με βάση τα στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές στις ... Περισσότερα To άρθρο Χωρισμένη στα δύο η Αυστραλία εξαιτίας της μετάλλαξης Όμικρον δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πολωνία: Ρεκόρ κρουσμάτων κορωνοϊού καθώς εξαπλώνεται η Όμικρον
Η Πολωνία έχει χαμηλότερο ποσοστό εμβολιασμού κατά της COVID-19 από τον μέσο όρο στην ΕΕ
www.protothema.gr
Οι Τούρκοι που έφτιαξαν ένα μοναδικό delivery app από την κουζίνα του σπιτιού τους
Το Woodspoon ακολουθεί ένα εντελώς διαφορετικό επιχειρηματικό μοντέλο από τους κολοσσούς της αγοράς όπως τις Just Eat, Deliveroo, Uber Eats και DoorDash
www.protothema.gr
«Blacklight»: Η νέα συναρπαστική ταινία δράσης με πρωταγωνιστή τον Λίαμ Νίσον
Ένας προβληματικός πράκτορας του FBI, ο Τράβις Μπλοκ (Λίαμ Νίσον), που έχει αναλάβει να βγάλει μυστικούς πράκτορες από επικίνδυνες καταστάσεις, βρίσκεται...
www.zougla.gr
ΑΑΔΕ: Οι πληρωμές με μετρητά στο στόχαστρο
Στο «κυνήγι» αδήλωτων εισοδημάτων και «μαύρου» χρήματος αναμένεται να επιδοθεί φέτος η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με στόχο την τόνωση των εισπράξεων του Δημοσίου και τη στήριξη του κρατικού προϋπολογισμού. Η αρχή μάλιστα έγινε με το «καλημέρα» στο 2022 οπότε και τέθηκε σε ισχύ το νέο καθεστώς συλλογής ηλεκτρονικών αποδείξεων, που ισχύει από φέτος […]
www.makeleio.gr
Ο Στεν Σοκ μεγάλωσε με το δίλημμα Σοκ ή Κούουσμα (vids)
Ο Στεν Σοκ ήλθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το καλοκαίρι της Κοσμογονίας του Παναθηναϊκού, ακολουθώντας τον πατέρα του, Τιτ που φόρεσε τα πράσινα μαζί με τους Στόγιαν Βράνκοβιτς, Άριαν Κόμαζετς και Νίκο Γκάλη. Πλέον αγωνίζεται στο Μεσολόγγι και μιλάει στο Gazzetta για τις σχέσεις του με τη χώρα μας.
gazzetta.gr
Στο «Σπίτι με το MEGA» ο Νίκος Μακρόπουλος υποδέχεται την Άντζελα Δημητρίου
Το Σάββατο 22 Ιανουαρίου, στις 21:40, στο MEGA
www.protothema.gr
Σέρρες: Εμβολιάστηκε με την 3η δόση γιαγιά 107 ετών! (video+photos)
Σέρρες: «Πρέπει όλοι να κάνουν το εμβόλιο» είπε η γιαγιά Παρρέσα, η οποία γεννήθηκε στον Πόντο το 1915Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μαρία Σάκκαρη για το Australian Open: «Μπορώ να φτάσω έως το τέλος»
Η Μαρία Σάκκαρη πάτησε «γκάζι» και προκρίθηκε εύκολα στις «16» του Australian Open. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν άφησε κανένα περιθώριο...
www.zougla.gr
Ο Πελέ πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο
Ο Πελέ έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο του Σάο Πάολο το βράδυ της Πέμπτης (20/01), μετά από 48ωρη νοσηλεία, προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπεία σχετικά με την αφαίρεση όγκου του παχέος εντέρου, που έγινε πέρυσι.
iefimerida.gr
ΗΠΑ: Βουλευτές κάνουν έκκληση να αρθούν οι δασμοί στα κινεζικά προϊόντα για χάριν της ανταγωνιστικότητας
Πάνω από 140 κοινοβουλευτικοί των ΗΠΑ, κάλεσαν την Αμερικανίδα αντιπρόσωπο για το εμπόριο να επεκτείνει τη διαδικασία εξαίρεσης από δασμών στα κινεζικά προϊόντα.
iefimerida.gr
Απολογείται την Τρίτη με βαριές κατηγορίες για βιασμό ανήλικης ο ιερέας
Προθεσμία για την Τρίτη το πρωί ζήτησε και έλαβε ο ιερέας που συνελήφθη μετά από καταγγελίες ανήλικου κοριτσιού για βιασμό σε βάρος της. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών Νίκος Στεφανάτος, λόγω της σοβαρότητας των κατηγοριών και της ύπαρξης ανήλικου θύματος μελέτησε άμεσα το υλικό και προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης για τα βαρύτατα αδικήματα. Ο ιερέας  διώκεται […]
www.makeleio.gr
Δυσκοιλιότητα σε εκδρομές και ταξίδια: Τι φταίει και πώς αντιμετωπίζεται
Αγκάθι σε πολλά ταξίδια και αποδράσεις η δυσκοιλιότητα που τα συνοδεύει και συχνά χαλάει το κέφι και τη διάθεση. Δείτε τι φταίει και πώς θα το αποφύγετε
www.protothema.gr
Ηγουμενίτσα: Τραγική κατάληξη για τον άνδρα που αυτοπυρπολήθηκε στο νεκροταφείο
Ηγουμενίτσα: Πέθανε ο 78χρονος που αυτοπυρπολήθηκε το πρωί της Παρασκευής στο νεκροταφείο της πόλης.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τασουλής: «Θα αντάλλαζα τα πάντα για να έχω πίσω μία μέρα τον πατέρα μου»
Ο Χρίστος Τασουλής συγκινεί με τα λόγια του για τον πατέρα του και την αγάπη του για το ποδόσφαιρο που έμαθε στους δρόμους της Τρίπολης.
gazzetta.gr
Η ΠΡΕΜΟΥΡΑ ΤΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ 10 ΜΕΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ (!) ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ 3Ε! ΟΤΑΝ ΤΟ ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΕΙΧΕ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ, ΟΛΟΙ ΕΚΑΝΑΝ ΜΟΥΓΚΑ ΣΤΗ ΣΤΡΟΥΓΚΑ! ΤΟΥΣ ΠΑΝΕ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του βιασμού της 24χρονης Γεωργίας Μπίκα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε σουίτα του ξενοδοχείου «The Met» της Θεσσαλονίκης. Μετά την περιγραφή των γεγονότων από το θύμα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη και την ευρεία αναπαραγωγή των λεγομένων της κοπέλας από τους τηλεοπτικούς σταθμούς και το Διαδίκτυο, η Εισαγγελία Θεσσαλονίκης κάλεσε […]
www.makeleio.gr
Στις ΗΠΑ για συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογο του ο Κασουλίδης
Επίσκεψη στις ΗΠΑ θα πραγματοποιήσει ο Υπουργός Εξωτερικών, Ιωάννης Κασουλίδης, κατόπιν πρόσκλησης του Αμερικανού ομολόγου του, Άντονι Μπλίνκεν, με τον…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Εξοπλιστικά: «Γαλλικά μαχητικά κατά του Ερντογάν» γράφει η Die Welt για τα Rafale της Ελλάδας
«Η Ελλάδα εξοπλίζεται. Και ο λόγος είναι η Τουρκία» αναφέρει σε άρθρο της για τα Rafale που παρέλαβε η Ελλάδα, η γερμανική εφημερίδα - «Στόχος είναι να αποκαταστήσει μία ισορροπία με τους Τούρκους γείτονες» προσθέτει
www.protothema.gr
Άυλη συνταγογράφηση: Πάνω από 3 εκατομμύρια πολίτες έχουν εγγραφεί και τη χρησιμοποιούν
Πάνω από 3 εκατομμύρια πολίτες έχουν εγγραφεί και χρησιμοποιούν την άυλη συνταγογράφηση, σύμφωνα με στοιχεία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ), ώστε να λαμβάνουν τις ιατρικές συνταγές, τα παραπεμπτικά και τις ιατρικές βεβαιώσεις τους μέσω SMS και e-mail. Πιο συγκεκριμένα, από τον Μάρτιο του 2020, 3.001.144 πολίτες έχουν εγγραφεί στην άυλη συνταγογράφηση και έχουν ... Περισσότερα To άρθρο Άυλη συνταγογράφηση: Πάνω από 3 εκατομμύρια πολίτες έχουν εγγραφεί και τη χρησιμοποιούν δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr