Μεξικό: 3 χρόνια φυλακή στη σύζυγο του «Ελ Τσάπο»

Μεξικό: 3 χρόνια φυλακή στη σύζυγο του «Ελ Τσάπο»

Σε τρία χρόνια φυλακή καταδικάστηκε ο σύζυγος του Μεξικανού βαρόνου των ναρκωτικών «Ελ Τσάπο», Έμα Κορονέλ Αϊσπούρο. Η σύζυγος του «Ελ Τσάπο» καταδικάστηκε σήμερα από ένα αμερικανικό ομοσπονδιακό δικαστήριο σε ποινή κάθειρξης τριών ετών, αφού παραδέχθηκε τη συμμετοχή της στη διακίνηση ναρκωτικών από το πανίσχυρο καρτέλ Σιναλόα. Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει την επιβολή ποινής κάθειρξης ... Περισσότερα

To άρθρο Μεξικό: 3 χρόνια φυλακή στη σύζυγο του «Ελ Τσάπο» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .


Read full article on: newsit.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Κακοκαιρία – Πικέρμι: «Τι αύριο; Σήμερα θα το φτιάξεις» – Η αντίδραση της 80χρονης με μαγκούρα στον υπάλληλο της ΔΕΔΔΗΕ
Η κακοκαιρία Ελπίδα έφυγε αλλά τα προβλήματα στην Αττική δεν έχουν φύγει ακόμη με πολλά νοικοκυριά να παραμένουν χωρίς ρεύμα. Χαρακτηριστική μια περίπτωση μιας 80χρονης γυναίκας στο Ντράφι στο Πικέρμι που έχει μείνει χωρίς ρεύμα από τη Δευτέρα, βγήκε από το σπίτι της και σταμάτησε ένα συνεργείο της ΔΕΔΔΗΕ το οποίο περνούσε έξω από το ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία – Πικέρμι: «Τι αύριο; Σήμερα θα το φτιάξεις» – Η αντίδραση της 80χρονης με μαγκούρα στον υπάλληλο της ΔΕΔΔΗΕ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
5 m
www.newsit.gr
Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης LIVE για τη Superleague
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης στη Λεωφόρο, για την 20η αγωνιστική της Superleague. Ο Παναθηναϊκός στοχεύει σε έξοδο στην Ευρώπη, που τη δίνει η τρίτη, ίσως και η τέταρτη θέση, εκεί που βρίσκονται τώρα οι «πράσινοι». Και ο Αστέρας Τρίπολης στοχεύει στην πρώτη εξάδα, όπου κατάφερε να μπει για πρώτη φορά με την τελευταία ... Περισσότερα To άρθρο Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης LIVE για τη Superleague δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
6 m
www.newsit.gr
Βροχές και τοπικές καταιγίδες την Κυριακή στα νότια, αλλά με βαθμιαία βελτίωση στη συνέχεια
Την Κυριακή 30 Ιανουαρίου προβλέπονται αρχικά νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες σε Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου...
6 m
www.zougla.gr
Πως θα επαναλειτουργήσουν δικαστήρια και εισαγγελίες -Τι προβλέπουν οι ρυθμίσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης
Ποιες είναι οι ρυθμίσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης για τις ποινικές και διοικητικές δίκες 
6 m
www.protothema.gr
ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΙΜΑΣΤΕ!!! “Έχωσαν” ΟΥΚάδες να φυλάνε τη φάλαινα στον Άλιμο; [ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟ ΜΑΚΕΛΕΙΟ]
Καταγγελία αναγνώστη του ΜΑΚΕΛΕΙΟ προκαλεί εντύπωση και απαιτεί τοποθέτηση από το ΥΠΕΘΑ σχετικά με την ορθότητά της. Δείτε αρχικά τι καταγγέλλει ο αναγνώστης μας: Κύριε Χίο δόθηκε εντολή στη διοίκηση υποβρυχίων καταστροφών να σταλεί ομάδα να φυλάει τή φάλαινα στον Άλιμο. Έτσι !!! Οι ομάδες αυτές πού είναι για άλλες αποστολές τις απασχολουμε για τέτοια […]
7 m
www.makeleio.gr
Η Μπάρτι νέα «βασίλισσα» στο Australian Open υπό το βλέμμα του Ράσελ Κρόου - Δείτε βίντεο
Η Άσλεϊ Μπάρτι επικράτησε με 2-0 σετ της Ντανιέλ Κόλινς και κατέκτησε μετά από το Roland Garros, το Wimbledon και το Australian Open 
7 m
www.protothema.gr
Χιόνια σαρώνουν την Αχαΐα: Οικογένεια εγκλωβίστηκε στην Πατρών – Καλαβρύτων
Ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, πλήττει από το βράδυ της Παρασκευής (28.01.2022) τη χώρα, προτού καλά – καλά συνέλθει από το σφοδρό χτύπημα της «Ελπίδας». Χιόνια σημειώνονται σε αρκετές περιοχές της χώρας και όπως φαίνεται έχουν αρχίσει να δημιουργούν και τα πρώτα προβλήματα.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό μιας οικογένειας στην Αχαΐα, με το αυτοκίνητο της να εγκλωβίζεται ... Περισσότερα To άρθρο Χιόνια σαρώνουν την Αχαΐα: Οικογένεια εγκλωβίστηκε στην Πατρών – Καλαβρύτων δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Απειλές Ερντογάν σε ΜΜΕ: Αντίποινα εάν διασπείρουν «επιβλαβές» περιεχόμενο
Ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν απείλησε σήμερα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης με αντίποινα, αν διασπείρουν περιεχόμενο που βλάπτει τις κεντρικές αξίες της χώρας, σε μια κίνηση που ενδέχεται να αποτελεί προοίμιο για περαιτέρω λογοκρισία.
iefimerida.gr
Λαμία-ΟΦΗ 0-0 (Πρώτο ημίχρονο)
Στο «Αθανάσιος Διάκος» αναμετρώνται αυτήν την ώρα (COSMOTE SPORT 3) η Λαμία και ο ΟΦΗ, για την 20η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League...
www.zougla.gr
Η ΓΓ Απόδημου Ελληνισμού και η ΓΓ Ανώτατης Εκπαίδευσης τίμησαν την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαίδευσης
Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας και η Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης τίμησαν την Παγκόσμια Ημέρα ΕκπαίδευσηςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΚΑΙ ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΠΑΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ !!! ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ !!! ΕΛΑΤΕ ΟΜΩΣ ΤΩΡΑ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ ΝΑ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΝΑ ΣΚΙΖΩ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΣΑΚΟΥΛΑ !!! ΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΟΥ ΕΙΣΗΧΘΗ ΣΤΙΣ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΟ “ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟ” ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ Κ
Πριν λίγη ώρα έκανα αυτή τη δημοσίευση. Με τις τρομακτικές ομολογίες Τζανάκη-Γκάγκα για τη μεγαλύτερη απάτη στην ιστορία του ελληνικού έθνους. Με τη λίστα της απάτης. Και τώρα η απόδειξη ότι συνεχίζουν κανονικά να εξαπατούν τους Έλληνες. Ότι συνεχίζουν να μεγαλώνουν τη λίστα της απάτης. Για να εμβολιάσουν ό,τι υπάρχει και ό,τι κινείται πάνω σε αυτή […]
www.makeleio.gr
Αυτά τα δίδυμα βγαίνουν απίθανες φωτογραφίες (εικόνες)
Δίδυμα αδερφάκια ντύονονται ασορτί και ποζάρουν στον φωτογραφικό φακό.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πιερρακάκης: Το πρώτο μάθημα είναι ότι δεν υπάρχει στραβή στη βάρδια-Υπάρχει ευθύνη στη βάρδια
Εφ' όλης της ύλης τοποθέτηση έκανε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης από το βήμα της Βουλής.
iefimerida.gr
Νικ Κύργιος και Θανάσης Κοκκινάκης κατέκτησαν τον τίτλο στο διπλό στο Australian Open
Ο Νικ Κύργιος κι ο Θανάσης Κοκκινάκης κατέκτησαν τον τίτλο στο διπλό στο Australian Open και τρέλαναν τη Μελβούρνη. Το φοβερό δίδυμο νίκησε τους Αυστραλούς Έμπτεν και Πάρσελ με 2-0 σετ (7-5, 6-4) και σήκωσαν την κούπα. Ο Νικ Κύργιος κι ο Θανάσης Κοκκινάκης δεν κατάφεραν να προχωρήσουν στο μόνο στο Australian Open, ωστόσο στο ... Περισσότερα To άρθρο Νικ Κύργιος και Θανάσης Κοκκινάκης κατέκτησαν τον τίτλο στο διπλό στο Australian Open δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
«Κι εσείς εδώ;»: Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο της Φούλας Πισπιρίγκου
Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επίμετρο
www.protothema.gr
«Το Ηρεμιστικό»: Το επίκαιρο έργο του Μπέκετ στο θέατρο Φούρνος
Από τις 5 Φεβρουαρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για οκτώ μόνο παραστάσεις
www.protothema.gr
O «Ματωμένος Γάμος» ανεβαίνει στο Εθνικό Θέατρο
Πότε θα κάνει πρεμιέρα η παράσταση
www.protothema.gr
Η παιδίατρος για την επίθεση: Είδα τον κουκουλοφόρο να γράφει με σπρέι στο ιατρείο «πόσα πήρες» για το σποτ των εμβολιασμών
Η παιδίατρος Ζωή Σάκκου μίλησε στην εκπομπή ΕΡΤ ΣΚ για την επίθεση που δέχτηκε το γραφείο της, στο Λουτράκι. Περιγράφει τη στιγμή που αντίκρισε τον κουκουλοφόρο μέσα στη νύχτα και τα χιόνια. Στη συνέντευξή της για το περιστατικό η παιδίατρος Ζωή Σάκκου αναφέρει ότι έγινε στόχος υβριστικών μηνυμάτων και απειλών επειδή έλαβε μέρος στο διαφημιστικό ... Περισσότερα To άρθρο Η παιδίατρος για την επίθεση: Είδα τον κουκουλοφόρο να γράφει με σπρέι στο ιατρείο «πόσα πήρες» για το σποτ των εμβολιασμών δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Απαγορεύτηκε προσωρινά η κυκλοφορία βαρέως τύπου οχημάτων σε σημεία της Πελοποννήσου και της Δ. Ελλάδας
Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε περιοχές των περιφερειών της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας, λόγω των χιονοπτώσεων...
www.zougla.gr
ΝΕΚΡΟΣ ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ
Ένας ακόμη νέος άνθρωπος, ο μόλις 31 ετών ηθοποιός Πάνος Νάτσης έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο. «Έφυγε» τα ξημερώματα, μετά από τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη κατά την επιστροφή του από το σπίτι της συναδέλφου του Αλεξάνδρας Ταβουλάρη η οποία είχε γενέθλια. Ο ηθοποιός πρωταγωνιστούσε αυτήν την περίοδο στο θέατρο Ήβη στην παράσταση του Γιώργου […]
www.makeleio.gr
Το σκίτσο της ημέρας - 29/01/22
www.zougla.gr
AirCar: Ένα βήμα πιο κοντά στη μαζική παραγωγή για το φουτουριστικό ιπτάμενο αυτοκίνητο [βίντεο]
Ένα ακόμη βήμα προς τη μαζική παραγωγή έκανε ένα φουτουριστικό ιπτάμενο αυτοκίνητο, που μπορεί να πετάξει πάνω από τα 8.000 πόδια και να αναπτύξει ταχύτητα άνω των 160 χλμ/ώρα.
iefimerida.gr
Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση ο Γιώργος Καπουτζίδης, μετά τον θάνατο του Πάνου Νάτση
Λίγες ώρες πριν σημειωθεί το τραγικό συμβάν, γιόρταζαν μαζί τα γενέθλια της φίλης και συναδέλφου τους, Αλεξάνδρας Ταβουλάρη
www.protothema.gr
Gov.gr: Πώς θα ανανεώσετε την άδεια κυκλοφορίας για το μοτοποδήλατο
Τη δυνατότητα να ανανεώνουν ηλεκτρονικά την άδεια κυκλοφορίας του μοτοποδηλάτου τους μέσω του gov.gr έχουν οι πολίτες.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Καραμανλής: Yπάρχουν ευθύνες και θα αποδοθούν στην Αττική Οδό
«Σε 20 ημέρες από σήμερα θα έχουμε το πόρισμα», είπε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών από τη Βουλή σχετικά με όσα έγιναν στην Αττική Οδό τις ημέρες της κακοκαιρίας
www.protothema.gr
Γη της Ελιάς: Μια σχέση διαλύεται και ένας νέος έρωτας γενιέται
Απρόσμενες συναντήσεις, οργισμένες αντιδράσεις, ξαφνικοί χωρισμοί αλλά και τρυφερές στιγμές έρχονται στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA, «Η γη της ελιάς». Όσα θα δούμε από την Κυριακή 30 Ιανουαρίου έως και την Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου, κάθε βράδυ στις 21:00. Γη της ελιάς – Επεισόδιο 136 (Κυριακή 30 Ιανουαρίου) Ο Δημήτρης προσπαθεί να ψαρέψει ... Περισσότερα To άρθρο Γη της Ελιάς: Μια σχέση διαλύεται και ένας νέος έρωτας γενιέται δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σε πάρτι γενεθλίων πριν το δυστύχημα ο Πάνος Νάτσης -Μαζί με τον Καπουτζίδη [εικόνες]
Θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος του 31χρονου ηθοποιού Πάνου Νάτση σε τροχαίο τα ξημερώματα.
iefimerida.gr
Έρχεται η Κάρτα του Αγρότη – Πότε θα ενεργοποιηθεί
Έρχεται η Κάρτα του Αγρότη. Όπως είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η Κάρτα του Αγρότη θα ενεργοποιηθεί από την Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου. “Ο σκοπός της πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η ανάδειξη του αγροτικού επαγγέλματος σε προϊόν ελεύθερης και συνειδητής επιλογής και […]
www.makeleio.gr
Η Rimac δουλεύει πάνω στον αντικαταστάτη της Chiron
Η Bugatti δουλεύει με την Rimac πάνω σε ένα καινούριο υπεραυτοκίνητο με τον W16 κινητήρα.
gazzetta.gr
Λίγες ώρες πριν το μοιραίο τροχαίο ο Πάνος Νάτσης γιόρταζε τα γενέθλια της φίλης του - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η ηθοποιός Αλεξάνδρα Ταβουλάρη άθελά της κατέγραψε τις τελευταίες ώρες του άτυχου ηθοποιού - H μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με φορτηγό στις 06:30 το πρωι 
www.protothema.gr
Τροχαίο σοκ στην Κοζάνη: Άλογο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο
Ένα σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (28.01.2022) στην παλιά Εθνική Οδό Κοζάνης – Βέροιας. Άλογο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, με συνέπεια το άτυχο ζώο να τραυματιστεί θανάσιμα.  Ειδικότερα, το τροχαίο ατύχημα – όπως μετέδωσε το kozanimedia.gr – σημειώθηκε γύρω στις 00:00 το βράδυ της Παρασκευής στην παλιά Εθνική Οδό Κοζάνης-Βέροιας, στο ύψος του Καπνοχωρίου. ... Περισσότερα To άρθρο Τροχαίο σοκ στην Κοζάνη: Άλογο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Super League 1, Παναθηναϊκός-Αστέρας Τρίπολης (15:00, Cosmote Sport 1)
Σπουδαία αναμέτρηση στη Λεωφόρο όπου ο 4ος στη βαθμολογία της Super League 1 Παναθηναϊκός υποδέχεται τον 6ο Αστέρα με φόντο τα play off
www.protothema.gr
Πάνος Νάτσης: Σε γενέθλια με Καπουτζίδη και Ταβουλάρη ήταν λίγες ώρες πριν το τραγικό τροχαίο (pics)
Πάνος Νάτσης: Ο ηθοποιός σκοτώθηκε από θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Δεληγιώργη και ΚεραμεικούΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πάνος Νάτσης: Οι τελευταίες του στιγμές στα γενέθλια της Αλεξάνδρας Ταβουλάρη πριν σκοτωθεί σε τροχαίο
Με τους συμπρωταγωνιστές του στην παράσταση “Όποιος θέλει να χωρίσει, να σηκώσει το χέρι του”, βρισκόταν ο ηθοποιός Πάνος Νάτσης, λίγες ώρες πριν σκοτωθεί σε τροχαίο στο Μεταξουργείο.   Ο Πάνος Νάτσης σκοτώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 29 Ιανουαρίου 2022, στις 6.30, όταν η μηχανή του συγκρούστηκε με φορτηγό, στη συμβολή των οδών Δεληγιώργη και Κεραμεικού. Σπύρος Μπιμπίλας ... Περισσότερα To άρθρο Πάνος Νάτσης: Οι τελευταίες του στιγμές στα γενέθλια της Αλεξάνδρας Ταβουλάρη πριν σκοτωθεί σε τροχαίο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αυστρία: Χαλαρώνουν τα μέτρα τις επόμενες εβδομάδες -Σταθεροποιείται η κατάσταση στα νοσοκομεία
Στην Αυστρία καταγράφηκαν 24.260 νέα κρούσματα κορωνοϊού την τελευταία εβδομάδα, ενώ πριν από μία εβδομάδα τα περιστατικά ήταν 16.749
www.protothema.gr
Ο κυβερνήτης της δυτικής Βιρτζίνια σήκωσε ένα bulldog και είπε: «Φιλήστε τον πρωκτό της» (vid)
O Jim Justice σήκωσε ένα μικρό bulldog και ζήτησε προς όλους όσους τον αμφισβήτησαν, να φιλήσουν τον πρωκτό της.
gazzetta.gr
Ομιλία του γγ Απόδημου Ελληνισμού για τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος
Ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, Ιωάννης Χρυσουλάκης εκφώνησε ομιλία στη διαδικτυακή εκδήλωση «There’s Neither Greek Nor Jew’:…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Έλον Μασκ: Πώς με ένα ρομπότ «έκαψε» $100 δισ. από την Tesla
Τα οικονομικά αποτελέσματα ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις αλλά ο Μασκ βρήκε άλλο τρόπο για να αιφνιδιάσει τους αναλυτές - Απώλειες 20,9% έχει σημειώσει η μετοχή της Tesla από τις αρχές του χρόνου
www.protothema.gr
Χόρνετς - Λέικερς: Το «είσαι πολύ μικρός» του Μπρίτζες στον Ουέστμπρουκ που του έφερε την τεχνική ποινή (vid)
Ο 23χρονος φόργουορντ των Χόρνετς θέλησε να... πικάρει τον Ράσελ Ουέστμπρουκ για το μαρκάρισμά του, κάτι που δεν δέχθηκαν οι διαιτητές και τον χρέωσαν με τεχνική ποινή.
gazzetta.gr
Ρόδος: Μήνυσε τον γιο της επειδή εισέπραττε τη σύνταξή της
Έκανε τα χαρτιά για τη σύνταξη της μητέρας του, αλλά δήλωσε τον τραπεζικό λογαριασμό της συζύγου του για την κατάθεσή της. Ο λόγος για έναν 45χρονο στη Ρόδο, σε βάρος του οποίου η 85χρονη μητέρα του υπέβαλε μήνυση, καταγγέλλοντάς τον ότι εδώ και έναν χρόνο εισπράττει εκείνος τα χρήματα της σύνταξής της, χωρίς η ίδια […]
www.makeleio.gr
Πιερρακάκης: 500 εκατ. ηλεκτρονικές συναλλαγές το χρόνο
Στην κατακόρυφη αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών με το Δημόσιο αναφέρθηκε μιλώντας στη Βουλή ο Κυριάκος ΠιερρακάκηςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Εισαγγελική παρέμβαση για ρατσιστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη
Εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε η καταγγελλόμενη ως φασιστική επίθεση σε βάρος προσφυγόπουλου που φοιτά στο Διαπολιτισμικό Λύκειο Ευόσμου...
www.zougla.gr
Ιδού το πιο προσιτό plug in υβριδικό μοντέλο της αγοράς - Έχεις 204 άλογα και καίει 1,2 λτ./100 χλμ. [τιμές]
Η plug-in υβριδική έκδοση του SEAT Leon αποδίδει 204 ίππους στα 1.400 κυβικά εκατοστά, καταναλώνει 1,2 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα και προσφέρεται σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή τη δεδομένη στιγμή.
iefimerida.gr
Super League 1, Λαμία -ΟΦΗ (15:00, Cosmote Sport 3)
Η Λαμία με την ψυχολογία στα ύψη από την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου υποδέχεται στην έδρα της τον ΟΦΗ σ' αγώνα της 20ης ημέρας της Super League 1
www.protothema.gr
Παναιτωλικός – Άρης: Οι εκλεκτοί του Μάντζιου για Αγρίνιο
Ο Άρης ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αυριανό (29/01) αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, με τον Άκη Μάντζιο να μην υπολογίζει στους Φακούντο Μπερτόγλιο και Ντένις, οι οποίοι είναι ανέτοιμοι. Εκτός παραμένει και ο Τζέιμς Τζέγκο που έχει υποχρεώσεις με την Εθνική Αυστραλίας. Στόχος του Άρη είναι η επιστροφή στις νίκες μετά τα ... Περισσότερα To άρθρο Παναιτωλικός – Άρης: Οι εκλεκτοί του Μάντζιου για Αγρίνιο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
SpaceX: Κέρδισε εισιτήριο για ταξίδι στο Διάστημα, αλλά έχασε την ευκαιρία γιατί ήταν... υπέρβαρος!
Στα ψιλά  γράμματα με τους όρους του διαγωνισμού έγραφε ότι το βάρος δεν θα έπρεπε να ξεπερνά τα 113 κιλά - Δώρισε το εισιτήριο στον φίλο του
www.protothema.gr
Πάνος Νάτσης: H τελευταία ανάρτηση πριν το θάνατό του
Ο ηθοποιός Πάνος Νάτσης έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, σε ηλικία μόλις 31 ετών. Έφυγε απο τη ζωή τα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr