Μητροπολίτης Αιτωλίας -Ακαρνανίας Κοσμάς: Αρνείται να διασωληνωθεί, με κορωνοϊό στο νοσοκομείο Αγρινίου

Ραγδαία επιδείνωση παρουσιάζει τις τελευταίες ώρες η κατάσταση της υγείας του μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, Κοσμά.
Read full article on: iefimerida.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Ίντερ – Έμπολι 3-2: Σώθηκε την τελευταία στιγμή και προκρίθηκε στην παράταση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας
Η Ίντερ τα χρειάστηκε, αλλά κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας, επικρατώντας στην παράταση της Έμπολι με 3-2. Οι πρωταθλητές Ιταλίας ήταν πίσω στο σκορ με 1-2 μέχρι και τις καθυστερήσεις, αλλά βρήκαν το γκολ που έστειλε το παιχνίδι στην παράταση κι εκεί έκλεισαν θέση στους “8”. Η Ίντερ προηγήθηκε ... Περισσότερα To άρθρο Ίντερ – Έμπολι 3-2: Σώθηκε την τελευταία στιγμή και προκρίθηκε στην παράταση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
Με αυτό το μυστικό δεν θα κολλάνε τα ζυμαρικά σας
Είναι γνωστό πως ένα από τα συνηθισμένα μικροπροβλήματα όταν βράζουμε τα μακαρόνια είναι ότι φοβόμαστε μήπως μην πολυβράσουν και κολλήσουν. Υπάρχουν όμως κάποια μυστικά που θα κάνουν τις μακαρονάδες σας ακόμα πιο νόστιμες και τέλειες στην εμφάνιση. Για να μην κολλάνε τα ζυμαρικά σας πρέπει: Να τα βράζετε σε ευρύχωρη κατσαρόλα Να προσθέτετε ένα λίτρο νερό […]
www.makeleio.gr
Ο Μπάιντεν προβλέπει ότι ο Πούτιν θα εισβάλει στην Ουκρανία
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν προέβλεψε την Τετάρτη ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα επιχειρήσει να εισβάλει στην Ουκρανία...
www.zougla.gr
Ο Παυλίδης νίκησε τον Λημνιό κι έστειλε την Άλκμααρ στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ολλανδίας
Με γκολ του Βαγγέλη Παυλίδη, η Άλκμααρ προκρίθηκε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ολλανδίας, επικρατώντας της Τβέντε με 2-1. Η Τβέντε με τον Δημήτρη Λημνιό στο αρχικό σχήμα προηγήθηκε στο ξεκίνημα της επανάληψης με τον Φαν Βολφσβίνκελ, ωστόσο η παρέα του Παυλίδη έκανε τη μεγάλη ανατροπή. Η Άλκμααρ ισοφάρισε με αυτογκόλ του Πλεγουεθουέλο (63’) και πήρε ... Περισσότερα To άρθρο Ο Παυλίδης νίκησε τον Λημνιό κι έστειλε την Άλκμααρ στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ολλανδίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μπάιντεν: Ο Πούτιν θα επιχειρήσει να εισβάλει στην Ουκρανία
Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι ο Ρώσος ομόλογός του δεν θα ήθελε έναν πόλεμο μεγάλης κλίμακας
www.protothema.gr
Πέθανε ο πρώην πρόεδρος του ΕΦΕΤ Νίκος Κατσαρός
Ο εκλιπών είχε υπάρξει επίσης πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών αλλά και επιστημονικός συνεργάτης του Δημόκριτου.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η απίστευτη ιστορία του Δον Κορλεόνε της Κύπρου
Ο βίος και η πολιτεία του Αντώνη Φανιέρου που βρέθηκε από το περιβάλλον του Μακάριου στις φυλακές με εχθρό τον Κληρίδη – Κατηγορήθηκε για δολοφονίες και δέχτηκε σφαίρα από καλάσνικοφ στον λαιμό Την κυπριακή κοινωνία τη διχάζουν πολλά. Μακαριακοί και Γριβικοί, ενωτικοί και ανθενωτικοί, πραξικοπηματίες και αντιστασιακοί, Αποελίστες και Ομονοιάτες… Καιρό τώρα τη δίχαζε και […]
www.makeleio.gr
Πέθανε ο Νίκος Κατσαρός πρώην πρόεδρος ΕΦΕΤ
Έφυγε σήμερα (19.01.2022) από τη ζωή, ο Νίκος Κατσαρός, πρώην πρόεδρος του ΕΦΕΤ, επιστημονικός διευθυντής του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και αντιπρόεδρος του New York College. Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου, στις 14.30, στο Κοιμητήριο Ζωγράφου.
www.makeleio.gr
Οικονόμου: Είμαστε πολύ κοντά στην άρση των περιορισμών για τον κορωνοϊό
«Για τη χώρα, για τις Ένοπλες Δυνάμεις είναι μία ιστορική μέρα η σημερινή. Η άφιξη των Rafale σηματοδοτεί και συμβολίζει την αναβάθμιση της χώρας μας...
www.zougla.gr
Σοσιεδάδ – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-0: Έχασαν και το Κύπελλο Ισπανίας οι Μαδριλένοι
Η Σοσιεδάδ ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι των «16» του Κυπέλλου Ισπανίας με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Το παιχνίδι στιγματίστηκε από την επίθεση των οπαδών της Σοσιεδάδ στο πούλμαν των Μαδριλένων. Οι Βάσκοι με τα γκολ των Γιανουζάι (33΄) και Σόρλοθ (47΄) επιβλήθηκαν 2-0 των «ροχιμπλάνκος» και προκρίθηκαν στους προημιτελικούς της διοργάνωσης, όπου βρίσκονται ήδη ... Περισσότερα To άρθρο Σοσιεδάδ – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-0: Έχασαν και το Κύπελλο Ισπανίας οι Μαδριλένοι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
«Έφυγε» από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος του ΕΦΕΤ Νίκος Κατσαρός
Ο εκλιπών είχε υπάρξει επίσης πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών αλλά και επιστημονικός συνεργάτης του Δημόκριτου
www.protothema.gr
O Τζο Μπάιντεν προβλέπει εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία -«Θα του κοστίσει ακριβά»
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, προέβλεψε σήμερα ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα επιχειρήσει εισβολή στην Ουκρανία.
iefimerida.gr
Σε αγώνα της Γ’ Εθνικής ο Σάκης Ρουβάς! (video)
Ο Σάκης Ρουβάς βρέθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (19/1) σε γήπεδο της Γ’ Εθνικής και παρακολούθησε αναμέτρηση για τον 2ο όμιλο.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κατερίνα Βρανά: «Το χειρότερο που μπορεί να μου κάνει κάποιος είναι να με πει άνθρωπο με ειδικές ικανότητες»
«Ούτε πετάω λέιζερ από τα μάτια μου, ούτε περπατάω στον τοίχο, αυτό είναι ειδική ικανότητα. Είμαστε άτομα με αναπηρία», λέει η Κατερίνα Βρανά. Στον καναπέ του «Στούντιο 4» κάθισε σήμερα η Κατερίνα Βρανά. Η γνωστή stand up comedian μίλησε στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο για τη μεγάλη περιπέτεια που πέρασε με την υγεία […]
www.makeleio.gr
Απίστευτη ανατροπή της Τότεναμ, 3-2 τη Λέστερ
Την ανατροπή της... 20ετίας πέτυχε η Τότεναμ αφού ο τρόπος με τον οποίο νίκησε τη Λέστερ στο «Κινγκς Πάουερ» θυμίζει μόνο τον αξέχαστο τελικό του...
www.zougla.gr
Πέθανε ο πρώην πρόεδρος του ΕΦΕΤ, Νίκος Κατσαρός
Πέθανε σήμερα (19/1) ο Νίκος Κατσαρός, πρώην πρόεδρος του ΕΦΕΤ, επιστημονικός διευθυντής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», αντιπρόεδρος του New York College.
iefimerida.gr
ΠΡΟΩΘΗΣΑ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ – ΕΠΙΦΥΛΑΧΘΗΚΑ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΩ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΟΥΛΗ, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝΟΥ, ΕΙΡΗΝ
Η ολομέτωπη αντεπίθεσή μου έχει μόλις αρχίσει. Και ακόμη δεν έχετε δει τίποτα. Γιατί ακόμη δεν έχω πιάσει τα των νοσοκομείων και των εμβολιασμών της τελικής επίθεσης. ΕΔΩ η αναφορά μου στην Πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Και εδώ η προώθησή της στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων:   **************************** Nikos Antoniadis <nikant2@yahoo.gr> Προς:endikeis@otenet.gr Τετ, 19 Ιαν στις […]
www.makeleio.gr
Κύπελλο Ισπανίας: Πρόκριση για τη Σοσιεδάδ, 2-0 την Ατλέτικο
Η Σοσιεδάδ ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι των «16» του Copa del Rey με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι Βάσκοι με τα γκολ των Γιανουζάι (33΄) και Σόρλοθ...
www.zougla.gr
Πέθανε ο Νίκος Κατσαρός πρώην πρόεδρος ΕΦΕΤ
Έφυγε σήμερα (19.01.2022) από τη ζωή, ο Νίκος Κατσαρός, πρώην πρόεδρος του ΕΦΕΤ, επιστημονικός διευθυντής του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και αντιπρόεδρος του New York College. Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου, στις 14.30, στο Κοιμητήριο Ζωγράφου. ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ To άρθρο Πέθανε ο Νίκος Κατσαρός πρώην πρόεδρος ΕΦΕΤ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Απεβίωσε ο πρώην πρόεδρος του ΕΦΕΤ, Νίκος Κατσαρός
Απεβίωσε την Τετάρτη, ο Νίκος Κατσαρός, πρώην πρόεδρος του ΕΦΕΤ, επιστημονικός διευθυντής του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», αντιπρόεδρος του New York College...
www.zougla.gr
Ηλιόπουλος: Ο Μητσοτάκης έχει μαζέψει τα ορφανά του Παπαδοπούλου και του Παττακού
«Μαθήματα Δημοκρατίας από έναν πρωθυπουργό που έχει μαζέψει τα ορφανά του Παπαδοπούλου και του Παττακού ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δέχεται», τόνισε…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αργυρούπολη: Νέα καταγγελία για τον 46χρονο – Απειλούσε τη μητέρα των παιδιών του μέσα από τη ΓΑΔΑ
Αργυρούπολη: Το βίαιο πρόσωπο του 46χρονου που ξυλοκόπησε τη σύντροφό του στην Αργυρούπολη, φέρνει στην επιφάνεια ρεπορτάζ της ΕΡΤ που προβλήθηκε…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Premier League, Λέστερ – Τότεναμ 2-3: Απίστευτη ανατροπή με δύο γκολ στο 96′ και στο 97′
Μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές όλων των εποχών στην Premier League έκανε η Τότεναμ. Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε επικράτησε εκτός έδρας της Λέστερ με 3-2, βρίσκοντας δύο γκολ (!) στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων. Η Τότεναμ πανηγύρισε ένα ασύλληπτο διπλό, το οποίο την κρατά σε τροχιά τετράδας. Τα “σπιρούνια” βρήκαν δύο γκολ από το ... Περισσότερα To άρθρο Premier League, Λέστερ – Τότεναμ 2-3: Απίστευτη ανατροπή με δύο γκολ στο 96′ και στο 97′ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΣΥΡΙΖΑ: «Να μην υπάρξει μείωση αποδοχών και ημερών άδειας στους γονείς με παιδιά που νοσούν από κορωνοϊό»
«Τιμωρητικές» χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ τις διατάξεις που προωθεί η κυβέρνηση εις βάρος των εργαζομένων γονέων που τα παιδιά τους είναι θετικά στον κορωνοϊό, καταθέτοντας παράλληλα δική του σχετική τροπολογία «χωρίς καμία μείωση αποδοχών και ημερών τακτικής άδειας».
iefimerida.gr
Άννα Φόνσου κατά Μαλέσκου: «Την είδα και λέω είναι δυνατόν; Είμαστε στα καλά μας;»
«Να σου μιλάει ένας άνθρωπος με την καριέρα του Χαλκιά και να σου λέει κούκλα μου και να απαντάς εσύ Ιωάννα είναι το όνομά μου;», είπε η Άννα Φόνσου. Στο περιοδικό «Λοιπόν» και τη Μαρία Σοφιανού έδωσε συνέντευξη η Άννα Φόνσου. Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στο “επεισόδιο” μεταξύ Τάσου Χαλκιά και Ιωάννας Μαλέσκου. […]
www.makeleio.gr
Βουλγαρία: Ο Ρούμεν Ράντεφ ορκίστηκε για τη δεύτερη προεδρική θητεία
Ο Βούλγαρος πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ και η αντιπρόεδρος Ιλιάνα Γιότοβα ορκίστηκαν την Τετάρτη για τη δεύτερη θητεία τους ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης...
www.zougla.gr
Μυστήριο με δύο συλλήψεις στο Χαϊδάρι: Έκρυβαν όπλα και στολές αστυνομικών στο αυτοκίνητο
Μετά από έλεγχο που έκαναν στο εσωτερικό του οχήματος τους αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ βρήκαν όπλα, σφαίρες και δύο αστυνομικές στολές - Κατά πληροφορίες οι δύο συλληφθέντες είναι πατέρας και γιος
www.protothema.gr
Άντζελα Γκερέκου: Η ανάρτηση της για τους έξι μήνες από τον θάνατο του Τόλη Βοσκόπουλου
Μία ιδιαίτερη ανάρτηση έκανε η Άντζελα Γκερέκου στο λογαριασμό της στο Instagram, με αφορμή τη συμπλήρωση των έξι μηνών από την ημέρα που ο σύζυγος της, Τόλης Βοσκόπουλος, έφυγε από τη ζωή.  Ο σπουδαίος τραγουδιστής, Τόλης Βοσκόπουλος, πέθανε ακριβώς μία εβδομάδα πριν συμπληρώσει τα 81 του χρόνια, στις 19 Ιουλίου. Η Άντζελα Γκερέκου ανέβασε μία ... Περισσότερα To άρθρο Άντζελα Γκερέκου: Η ανάρτηση της για τους έξι μήνες από τον θάνατο του Τόλη Βοσκόπουλου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Οπαδοί της Σοσιεδάδ επιτέθηκαν στο πούλμαν της Ατλέτικο Μαδρίτης - Διαπληκτίστηκε μαζί τους ο Σιμεόνε
Το βίντεο με τα επεισόδια κάνει το γύρο του διαδικτύου
www.protothema.gr
Διέρρηξαν σπίτι γνωστού γιατρού στο Χαλάνδρι, πώς ξέφυγε η 16χρονη κόρη του
Τρεις κουκουλοφόροι εισέβαλαν στην οικία - Ο γνωστός γιατρός είχε κάμερες ασφαλείας σε όλο το σπίτι του και μπορούσε να δει τι συνέβαινε, ενώ βρισκόταν στην κλινική όπου εργάζεται
www.protothema.gr
Γαλλία – Κορονοϊός: Πάνω από 400.000 νέα κρούσματα για δεύτερη συνεχή ημέρα
Η Γαλλία κατέγραψε περισσότερα από 436.000 νέα κρούσματα κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο, ενώ χθες Τρίτη είχε ανακοινώσει 464.769 μολύνσεις, σύμφωνα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Φράιμπουργκ και Ουνιόν συμπλήρωσαν το παζλ των προημιτελικών του Κυπέλλου Γερμανίας
Φράιμπουργκ και Ουνιόν Βερολίνου έγιναν οι τελευταίες ομάδες που συμπλήρωσαν το παζλ των προημιτελικών του Κυπέλλου Γερμανίας...
www.zougla.gr
Τυνησία: Πρώτος νεκρός από αστυνομική καταστολή στις διαδηλώσεις κατά του προέδρου Καΐς Σάγιεντ
Ένας Τυνήσιος άνδρας υπέκυψε σήμερα σε νοσοκομείο στα τραύματα που του επέφεραν αστυνομικοί.
iefimerida.gr
Θρίλερ σε σπίτι γυναικολόγου στο Χαλάνδρι: Η ανήλικη κόρη του κλείστηκε σε δωμάτιο πανικού για να γλιτώσει από ληστές (vid)
Σκηνές από χολιγουντιανό θρίλερ εκτυλίχθηκαν στο Χαλάνδρι, στο σπίτι γνωστού γιατρού, στο οποίο εισέβαλαν διαρρήκτες.
1 h
gazzetta.gr
Συνεχείς οι μικροεπεμβάσεις στη χήρα του Τζώρτζη Μονογυιού – Αφόρητος ο πόνος
Περιμένει το ιατρικό «ΟΚ» η αστυνομία για να της πάρει κατάθεση για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος Από τα χείλη των γιατρών «κρέμονται» οι αστυνομικοί του ανακριτικού τμήματος της Τροχαίας, καθώς περιμένουν πότε θα δοθεί το «πράσινο φως» για να μπορέσουν να μιλήσουν με την Αθηνά Κοντοπάνου, χήρα του Τζώρτζη Μονογυιού, ο οποίος έχασε τη ζωή του την περασμένη εβδομάδα […]
1 h
www.makeleio.gr
Στην Πάτρα η υφυπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα: «Να εμβολιαστούν όλοι οι υγειονομικοί» [βίντεο]
Στην Πάτρα έφτασε το απόγευμα της Τετάρτης η Υφυπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα.
1 h
iefimerida.gr
Μπρέντφορντ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Εξαιρετικό «σπάσιμο» του Κριστιάνο και ο Γκρίνγουντ κάνει το 2-0 (vid)
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση έδωσε με το στήθος τη «πάσα κλειδί» για το δεύτερο γκολ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέσα στην έδρα της Μπρέντφορντ.
1 h
gazzetta.gr
Παναθηναϊκός: Θερμή υποδοχή στη Λεωφόρο για τα κορίτσια του βόλεϊ
Ο Παναθηναϊκός άλωσε το κλειστό “Μελίνα Μερκούρη”, επικρατώντας του Ολυμπιακού με 3-2 σετ και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Κυπέλλου στο βόλεϊ γυναικών. Περίπου 100 φίλοι του Παναθηναϊκού περίμεναν στη Λεωφόρο την αποστολή των πρασίνων προκειμένου να αποθεώσουν τις παίκτριες του Απόστολου Οικονόμου για τον θρίαμβο επί του αιωνίου αντιπάλου. Με πανό, συνθήματα ... Περισσότερα To άρθρο Παναθηναϊκός: Θερμή υποδοχή στη Λεωφόρο για τα κορίτσια του βόλεϊ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
1 h
www.newsit.gr
Σασμός: Τι θα δούμε την Πέμπτη
Το νέο για τη σχέση της Μαρίνας με τον Αντώνη έχει πέσει σαν βόμβα στο σπίτι της Καλλιόπης εξοργίζοντας τον Αστέρη...
1 h
www.zougla.gr
Έμαθε το έγκλημα της συζύγου όταν παραμιλούσε στον ύπνο της
Μπροστά σε μία απίστευτη αποκάλυψη βρέθηκε ο Άντονι Φορτ, όταν διαπίστωσε πως η σύζυγος του είχε κάνει κλοπή.  Όλα άρχισαν τον Αύγουστο του 2018, στο Λίβερπουλ, όταν ο 61χρονος άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι συνέβαινε με τη 47χρονη Ρουθ, η οποία φρόντιζε μία ανάπηρη ηλικιωμένη στο σπίτι της. “Μου είπε ότι η γυναίκα είχε 98.000 ... Περισσότερα To άρθρο Έμαθε το έγκλημα της συζύγου όταν παραμιλούσε στον ύπνο της δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
1 h
www.newsit.gr
Στην Πρίστινα ο Νίκος Δένδιας - Συνάντηση με την Κοσοβάρα ομόλογό του
Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας θα συναντηθεί στην Αθήνα την Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου, με την Κοσοβάρα υπουργό Εξωτερικών Ντονίκα Γκερβάλα…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
ΟΗΕ: Η Λευκορωσία απέκρυψε πληροφορίες στην έρευνα για την αναγκαστική εκτροπή του αεροσκάφους της Ryanair
Η Λευκορωσία απέκρυψε «σκόπιμα» πληροφορίες στην έρευνα για την αναγκαστική εκτροπή του αεροσκάφους της Ryanair σύμφωνα με τον ΟΗΕ.
1 h
iefimerida.gr
Ο Αλμπερτ Ριέρα βοηθός προπονητή στη Γαλατασαράι
Θα είναι ο άμεσος συνεργάτης του Ντομενέκ Τορέν ο οποίος ανέλαβε πριν λίγες μέρες την τεχνική ηγεσία της «Τζιμ μπομ»
1 h
www.protothema.gr
Κορονοϊός - Πορτογαλία: Ρεκόρ νέων κρουσμάτων από την έναρξη της πανδημίας
Κορονοϊός: Η Πορτογαλία ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη 52.549 νέα κρούσματα κορονοϊού, τον υψηλότερο αριθμό που έχει καταγραφεί στη χώρα από την…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Λέστερ - Τότεναμ 2-3: Τρομερή ανατροπή στις καθυστερήσεις η Τότεναμ!
Ο Μπέργκβαϊν με γκολ στο 95' και στο 97' έδωσε τρομερή νίκη 3-2 στην Τότεναμ κόντρα στη Λέστερ και την έφερε μια ανάσα από την τετράδα.
1 h
gazzetta.gr
Εκπληκτοι οι επιστήμονες από την έκρηξη στην Τόνγκα -Πρωτόγνωροι «κυματισμοί» σε όλη την ατμόσφαιρα της γης
Η τεράστια έκρηξη του ηφαιστείου Χούνγκα Τόνγκα-Χούνγκα Χα'απάι στο νησιωτικό κράτος Τόνγκα του Ειρηνικού δημιούργησε πρωτόγνωρους ισχυρούς «κυματισμούς» στην ατμόσφαιρα του πλανήτη.
1 h
iefimerida.gr
Archive 81: Η νέα σειρά του Netflix που όσοι τη βλέπουν... χάνουν τον ύπνο τους!
Ούτε εβδομάδα δεν έχει συμπληρωθεί από τη στιγμή που “ανέβηκε” στο Netflix η νέα σειρά τρόμου “Archive 81” και ήδη βρίσκεται σταθερά στο Top 10 των σειρών της πλατφόρμας.  Μάλιστα, πολλοί είναι οι χρήστες του Twitter που παραδέχονται ότι… έχουν χάσει τον ύπνο τους από τη στιγμή που την είδαν, κάνοντας λόγο για ένα… συνδυασμό ... Περισσότερα To άρθρο Archive 81: Η νέα σειρά του Netflix που όσοι τη βλέπουν... χάνουν τον ύπνο τους! δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
1 h
www.newsit.gr