Μητροπολίτης Ζακύνθου: Ηθικοί αυτουργοί σε θανάτους οι ιερείς αρνητές του εμβολίου

«Ηθικούς αυτουργούς σε θανάτους ανύποπτων ή ευκολόπιστων εξομολογουμένων», χαρακτήρισε τους ιερείς αρνητές του εμβολίου κατά του κορωνοϊού ο μητροπολίτης Ζακύνθου Δινύσιος.
Read full article on: iefimerida.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Με Μαρία Σάκκαρη – Κικβέν Ζενγκ και Κύπελλο Ελλάδας οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (19/01)
Σε λίγη ώρα η Μαρία Σάκκαρη αντιμετωπίζει την Κικβέν Ζενγκ για το δεύτερο γύρο του Australian Open, στο ματς που ξεχωρίζει από το αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τετάρτης 19 Ιανουαρίου, το οποίο περιλαμβάνει όμως και σημαντικά ποδοσφαιρικά ματς για το Κύπελλο Ελλάδας, καθώς και παιχνίδια από όλη την Ευρώπη. Οι αθλητικές μεταδόσεις 10:00 Eurosport 1Ζενγκ-Σάκκαρη ... Περισσότερα To άρθρο Με Μαρία Σάκκαρη – Κικβέν Ζενγκ και Κύπελλο Ελλάδας οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (19/01) δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
Mε παραδοσιακά ντεφιλέ και ψηφιακές παρουσιάσεις η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης
Το Συμβούλιο Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής και η IMG κοινοποίησαν το επίσημο πρόγραμμα της Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2022.....
9 m
www.zougla.gr
Κίνηση στους δρόμους: Χάος στον Κηφισό μετά από τροχαίο – Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων
Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν όσοι οδηγοί κινούνται στη Λεωφόρο Κηφισού το πρωί της Τετάρτης (19.1.2022). Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, καθώς νωρίτερα σημειώθηκε τροχαίο στο ύψος της Λένορμαν. Από το πρωί η κίνηση στον Κηφισό ήταν έντονη, ωστόσο περίπου στις 8 το πρωί ... Περισσότερα To άρθρο Κίνηση στους δρόμους: Χάος στον Κηφισό μετά από τροχαίο – Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Ισραήλ: Η αστυνομία κατεδάφισε τελικά το σπίτι των Παλαιστινίων στην Σέιχ Τζάρα της Ιερουσαλήμ
Έπειτα από πολλαπλές απόπειρες, αστυνομία του Ισραήλ εντέλει κατεδάφισε ο σπίτι οικογένειας Παλαιστινίων στη συνοικία Σέιχ Τζάρα, στην ανατολική Ιερουσαλήμ. Ισραηλινοί αστυνομικοί αναπτύχθηκαν τα χαράματα στο σπίτι της οικογένειας Σαλχίγια στην Ιερουσαλήμ. Η οικογένεια απειλούνταν, με έξωση από το 2017, και γι αυτήν διεξαγόταν εκστρατεία υποστήριξης στα παλαιστινιακά εδάφη και στο εξωτερικό. Δικηγόροι της οικογένειας ... Περισσότερα To άρθρο Ισραήλ: Η αστυνομία κατεδάφισε τελικά το σπίτι των Παλαιστινίων στην Σέιχ Τζάρα της Ιερουσαλήμ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ένας χρόνος Τζο Μπάιντεν στις ΗΠΑ: O «θεραπευτικός ρόλος» της Πρώτης Κυρίας
Η Τζιλ Μπάιντεν δεν το περίμενε, αλλά ανέλαβε όπως λέει «θεραπευτικό ρόλο» ως πρώτη κυρία . Αύριο Πέμπτη (20/1) συμπληρώνεται…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κορωνοϊός: Πώς θα χορηγούνται οι άδειες γονέων με παιδιά που νοσούν - Η τροπολογία του υπ. Εργασίας
Ειδική άδεια ασθενείας θα δίνεται σε εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα που νοσούν από κορωνοϊό -Αναλυτικά η ρύθμιση από το υπουργείο Εργασίας
www.protothema.gr
Πάτμος: Ύμνοι από την Daily Telegraph που γεννούν ελπίδες για ακόμα περισσότερους τουρίστες
Η Πάτμος αρχίζει να σκέφτεται το καλοκαίρι του 2022 με τα αφιερώματα διεθνών ΜΜΕ να προκαλούν χαμόγελα… Την Πάτμο και την Αθήνα εντάσσει η Daily Telegraph στην πρόσφατη λίστα με τις καλύτερες κρουαζιέρες στον κόσμο για το 2022. Ανάμεσα στις είκοσι κορυφαίες παγκόσμιες τάσεις για την κρουαζιέρα φέτος, η βρετανική εφημερίδα προτρέπει τους εκατομμύρια αναγνώστες ... Περισσότερα To άρθρο Πάτμος: Ύμνοι από την Daily Telegraph που γεννούν ελπίδες για ακόμα περισσότερους τουρίστες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πάτρα: Πόρισμα «καίει» αστυνομικούς της Ασφάλειας για δοσοληψία
Ο φάκελος έρευνας 100 και πλέον σελίδων στα χέρια της ΕΛΑΣ και της Εισαγγελίας Πατρών. Ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες για…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πώς να καθαρίσουμε τον μύλο του καφέ;
Μια χρηστική συμβουλή που θα μας λύσει τα χέρα. Δεν θα χρειαστούμε κάποιο καθαριστικό, αλλά ένα βρώσιμο υλικό που όλοι έχουμε στα σπίτια μας.
www.protothema.gr
Κορωνοϊός: Νεκροί και νοσηλείες παρατείνουν τα μέτρα μέχρι τέλη Ιανουαρίου
Η επιδείνωση των σκληρών δεικτών, δηλαδή των νοσηλειών, των διασωληνώσεων και των θανάτων, προβληματίζει και  περιορίζει τη συζήτηση για άρση των μέτρων - Συνεδριάζει το μεσημέρι η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων -  Πλεύρης: Λογικό να υπάρχει παράταση των μέτρων για μια εβδομάδα
www.protothema.gr
Γαλάτεια Βασιλειάδη: H σύντροφος του Γιώργου Παπαδόπουλου για ψώνια με τον γιο τους
Ο Γιώργος Παπαδόπουλος και η Γαλάτεια Βασιλειάδη είναι ένα από τα πιο αγαπημένα κι ερωτευμένα ζευγάρια της σόουμπιζ. Τον Οκτώβριο έγιναν μάλιστα γονείς για δεύτερη φορά, καλωσορίζοντας......
www.zougla.gr
Το εφιαλτικό σενάριο για την αμερικανική οικονομία
Κανείς δεν μπορεί πλέον να διαψεύσει το γεγονός ότι οι φόβοι για μεγάλη αύξηση του πληθωρισμού επιβεβαιώθηκαν. Στις ΗΠΑ, ο δείκτης τιμών καταναλωτή ενισχύθηκε το Δεκέμβριο κατά 7% σε ετήσια βάση.
iefimerida.gr
Έκρηξη στη νήσο Τόνγκα: Καμπανάκι ειδικών για στάχτη που μπορεί να φτάσει στην Ελλάδα
Μεταβολές στη βαρομετρική πίεση καταγράφηκαν στον υδάτινο χάρτη της Μεσογείου μετά την έκρηξη ηφαιστείου στη νήσο Τόνγκα...
www.zougla.gr
Πλεύρης: Λογικό να υπάρχει παράταση των μέτρων για μια εβδομάδα
Σήμερα συνεδριάζει η επιτροπή των ειδικών για τα μέτρα που ισχύουν από την πρωτοχρονιά στα καταστήματα εστίασης και διασκέδασης
www.protothema.gr
Κορονοϊός – Λαμία: Διασωληνώθηκε δημοσιογράφος που έγινε γνωστός σε τηλεοπτικές εκπομπές
Ο κορονοϊός τον έστειλε στο νοσοκομείο και οι γιατροί αποφάσισαν να τον διασωληνώσουν. Ο δημοσιογράφος νόσησε όπως φαίνεται από τον γιο του… Αγωνία για τον δημοσιογράφο που μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο μετά τα έντονα συμπτώματα που του προκάλεσε ο κορονοϊός. Το οξυγόνο του είχε πέσει, η δύσπνοια είναι γίνει βασανιστική για τον ίδιο και οι γιατροί ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός – Λαμία: Διασωληνώθηκε δημοσιογράφος που έγινε γνωστός σε τηλεοπτικές εκπομπές δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η Χριστίνα Μπόμπα μοιράζεται τις εμπειρίες ως νέα μαμά
Τι είπε για τον θηλασμό αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να φέρει στον κόσμο τα δίδυμα
www.protothema.gr
Παντελής Παντελίδης: Έχει καταστραφεί η ζωή της, λέει ο δικηγόρος της Μίνας Αρναούτη
H οικογένεια του Παντελή Παντελίδη επιμένει μέχρι σήμερα ότι οδηγός του μοιραίου τζιπ δεν ήταν ο δημοφιλής τραγουδιστής αλλά η Φρόσω Κυριάκου
www.protothema.gr
Αύξηση κατώτατου μισθού: Το χρονοδιάγραμμα του υπ. Εργασίας για να εφαρμοστεί από 1η Μαΐου
Ξεκινά άμεσα η διαδικασία για την αύξηση - Το νέο χρονοδιάγραμμα
www.protothema.gr
Κύπελλο Ελλάδος: Τα βλέμματα στην Τούμπα - Το σημερινό πρόγραμμα
Κύπελλο Ελλάδος: Ώρα... προημιτελικών, με τρία παιχνίδια να διεξάγονται απόψε.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βιασμός στη Θεσσαλονίκη: Περιγραφή σοκ από την 24χρονη -«Θυμάμαι στο δωμάτιο δύο άτομα και έναν από πάνω μου»
Η 24χρονη Γεωργία Μπίκα που κατήγγειλε τον βιασμό της στη Θεσσαλονίκη, περιέγραψε τα όσα φριχτά έζησε στο δωμάτιο του πολυτελούς ξενοδοχείου.
iefimerida.gr
Μπράιτον: Ο εισβολέας οπαδός αγκάλιασε τον Γουέμπστερ και απολογήθηκε που «ξέφυγε»! (vid)
Ο οπαδός της Μπράιτον που κατάφερε να συμμετέχει στην... έκταση του γκολ του Γουέμπστερ απέναντι στην Τσέλσι απολογήθηκε αμέσως στους άνδρες ασφαλείας για την εισβολή του στον αγωνιστικό χώρο!
gazzetta.gr
Τι προβλέπεται για την άδεια εργασίας των γονέων σε περίπτωση νόσησης τέκνων
Με τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προβλέπονται διευκολύνσεις για τους γονείς, όταν τα παιδιά τους νοσούν από κορωνοϊό και θεσπίζεται ειδική άδεια ασθενείας....
www.zougla.gr
Δέσποινα Ολυμπίου: Η σπάνια ανάρτηση με τον γιο της και η αποκάλυψη για την απάτη
Μια σπάνια φωτογραφία με τον γιο της δημοσίευσε η γνωστή τραγουδίστρια, συνοδεύοντάς το με ένα μακροσκελές σχόλιο,εξηγώντας τους σοβαρούς λόγους…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βασιλακόπουλος: Γιατί δεν χρειάζεται PCR για να βγούμε από την καραντίνα
Τους λόγους για τους οποίους δεν συνιστάται διενέργεια PCR test για την έξοδο από την καραντίνα, τόνισε ο καθηγητής Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.
iefimerida.gr
Θρίλερ με την σορό άνδρα εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη στην Κω
Σορός άνδρα, σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, εντοπίστηκε εντός του λιμενίσκου στον Λιμνιώνα Κεφάλου στην Κω. ‘Αμεσα στην εν λόγω περιοχή μετέβησαν στελέχη της οικείας λιμενικής Αρχής, όπου με τη συνδρομή ιδιώτη δύτη και στελεχών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης απεγκλώβισαν τη σορό από τον λιμενοβραχίονα του λιμενίσκου. Ο εν λόγω άνδρας είχε κανονική διάπλαση και ήταν […]
www.makeleio.gr
Τέλος Απριλίου θα καθοριστεί το ύψος της αύξησης του κατώτατου μισθού – Το νέο χρονοδιάγραμμα
Η δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού θα έρθει νωρίτερα, το Μάιο, όπως είχε ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Με τροπολογία του υπουργείου Εργασίας ορίζεται το νέο χρονοδιάγραμμα. Από την 1η Ιανουαρίου ισχύει η αύξηση 2% στον κατώτατο μισθό και μέσα στον χρόνο θα γίνει και μια δεύτερη. Το ύψος της δεν είναι ακόμη γνωστό. Θα ... Περισσότερα To άρθρο Τέλος Απριλίου θα καθοριστεί το ύψος της αύξησης του κατώτατου μισθού – Το νέο χρονοδιάγραμμα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βουλγαρία: Αριθμός ρεκόρ νέων περιστατικών καταγράφηκε το προηγούμενο 24ωρο
Η Βουλγαρία ανακοίνωσε αριθμό ρεκόρ 11.181 νέων περιστατικών covid-19 για το προηγούμενο 24ωρο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία...
www.zougla.gr
Πετρέλαιο: Νέο ασύλληπτο ρεκόρ στην τιμή του βαρελιού Brent
Η τιμή του βαρελιού του αργού πετρελαίου Brent έσπασε σήμερα νέο ρεκόρ επταετίας στα futures –συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης– που διατίθενται στις ασιατικές αγορές. Η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας έφτασε επακριβώς τα 89,03 δολάρια γύρω τις 05:08 (ώρα Ελλάδας), ξεπερνώντας τα 86,84 δολάρια, το επίπεδο που είχε φτάσει χτες, για πρώτη φορά από το ... Περισσότερα To άρθρο Πετρέλαιο: Νέο ασύλληπτο ρεκόρ στην τιμή του βαρελιού Brent δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σχολεία: Ειδική άδεια και τηλεργασία για γονείς μαθητών που νοσούν από κορωνοϊό -Τι προβλέπει η νέα τροπολογία
Με τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προβλέπονται διευκολύνσεις για τους γονείς όταν τα παιδιά τους νοσούν από κορωνοϊό και θεσπίζεται ειδική άδεια ασθενείας εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα λόγω νόσησης από COVID, σε πλαίσιο που να ευθυγραμμίζεται με τα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ και ισχύει έως τις 15 Απριλίου 2022.
iefimerida.gr
Μέσι: Ξεπέρασε τον κορονοϊό κι επέστρεψε στις προπονήσεις μετά από έναν μήνα αποχής
Υστερα από σχεδόν ένα μήνα απουσίας λόγο κορονοϊού, ο Λιονέλ Μέσι τέθηκε ξανά τη διάθεση του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο στην Παρί Σεν Ζερμέν.
gazzetta.gr
Ράπτης στο Gazzetta: «Πάνω από όλα το πρωτάθλημα αλλά θέλουμε ακόμα περισσότερα στην Ευρώπη»
Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει την πρόκριση στα προημιτελικά του Challenge Cup, με τον Αλέξανδρο Ράπτη να τονίζει στο Gazzetta πως μπορεί το πρωτάθλημα να είναι πάνω από όλα, αλλά οι «πράσινοι» θέλουν ακόμα περισσότερα και στην Ευρώπη.
gazzetta.gr
Ναδάλ - Χάνφμαν 3-0: Ακάθεκτος ο Ναδάλ, πέρασε στον τρίτο γύρο του Australian Open
Πιο δύσκολα απ' ότι δείχνει το τελικό σκορ (3-0) ο Ράφαελ Ναδάλ ξεπέρασε το εμπόδιο του Γερμανού Χάνφμαν και συνεχίζει στην Μελβούρνη.
gazzetta.gr
Έγινε viral η διαφήμιση του σαμπουάν Pantene με πρωταγωνιστές πέντε queer άτομα [βίντεο]
Αίσθηση προκαλεί στα social media η νέα διαφήμιση της εταιρείας Pantene για σαμπουάν, στην οποία προτάσσονται ήρωες της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.
iefimerida.gr
Σαν σήμερα γεννήθηκε η Έλενα Ναθαναήλ
Σαν σήμερα στις 19 Ιανουαρίου 1947, γεννήθηκε η ηθοποιός Έλενα Ναθαναήλ, μία από τις πιο όμορφες και ξεχωριστές παρουσίες της εγχώριας σόουζ-μπιζ...
www.zougla.gr
Μετάλλαξη Όμικρον: Η πανδημία απέχει από το να τελειώσει, προειδοποιεί ο ΠΟΥ – Ρεκόρ κρουσμάτων στην Ευρώπη
Η πανδημία της Covid-19 απέχει πολύ από το να λήξει, τόνισε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, προειδοποιώντας κατά του αφηγήματος ότι η μετάλλαξη Όμικρον είναι σημαντικά ηπιότερη κι έχει εξαλείψει την απειλή που συνιστά ο κορωνοϊός.
iefimerida.gr
Ο μεγαλύτερος καυγάς που έχουμε δει στο Survivor: Μπήκε ο Ατζούν για να τους χωρίσει (vid)
Τι συμβαίνει όταν τα πράγματα στον Άγιο Δομίνικο βγαίνουν εκτός ελέγχου;
gazzetta.gr
Βόλος: Ποινική δίωξη για ομαδικό βιασμό 20χρονης
Ποινική δίωξη για ομαδικό βιασμό άσκησε ο εισαγγελέας του Βόλου σε δύο νεαρούς άνδρες 22 και 24 ετών από τη Λάρισα, μετά από τη σχετική καταγγελία που έκανε μία 20χρονη κοπέλα. Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, το καλοκαίρι η νεαρή δήλωσε στο προσωπικό της προφίλ στο facebook πως έπεσε θύμα βιασμού από δύο άνδρες σε έρημη ... Περισσότερα To άρθρο Βόλος: Ποινική δίωξη για ομαδικό βιασμό 20χρονης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η Εύα Καϊλή νέα αντιπρόεδρος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Η Εύα Καϊλή εξελέγη αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λαμβάνοντας το 50%+1 του συνόλου των ψηφισάντων. Η Εύα Καϊλή έλαβε 454 ψήφους και κατετάγη στην πρώτη πεντάδα. Έτσι, η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ / ΚΙΝΑΛ εξελέγη αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μάλιστα από τον πρώτο γύρο. Στον πρώτο γύρο της διαδικασίας καλύφθηκαν οι εννέα από τις 14 θέσεις. Η Ελληνίδα […]
www.makeleio.gr
Ετοιμάζει επικοινωνιακό σόου ο Κούλης με την άφιξη των Rafale – Θα πετάξουν πάνω από την Ακρόπολη
Η ώρα των Rafale έφτασε. Μετά τις 12 το μεσημέρι αναμένονται να εμφανιστούν στον ουρανό της Αττικής τα πρώτα έξι μαχητικά αεροσκάφη Rafale. Η «ώρα μηδέν» για την υπεροπλία της Ελλάδας από αέρος έφτασε. Το πρώτο βήμα γίνεται σήμερα, 19 Ιανουαρίου, μετά τις 12.00 το μεσημέρι στην 114 Πτέρυγα Μάχης, στην Τανάγρα, όπου προσγειώνονται τα […]
www.makeleio.gr
Συγκλονίζει η 24χρονη που κατήγγειλε τον βιασμό της: Θυμάμαι τη στιγμή που ξεκούμπωνε το παντελόνι
Η 24χρονη που κατήγγειλε τον βιασμό της, μίλησε για όλα όσα εκτυλίχθηκαν σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Νίκος Ανδρουλάκης: Ανακοινώνει νέα πρόσωπα - Ποιοι θα αναλάβουν καίριες θέσεις
Καθήκοντα εκπροσώπου Τύπου αναλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος, Δημήτρης Μάντζος, μέχρι τώρα διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος - Δείτε αναλυτικά 
www.protothema.gr
Κύπελλο Ελλάδας: Μάχη «Δικεφάλων» για τα προημιτελικά στην Τούμπα
Τρεις αναμετρήσεις της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου διεξάγονται σήμερα (19/1) με το μεγάλο ματς ΠΑΟΚ - ΑΕΚ να τραβάει τα βλέμματα.
gazzetta.gr
Αυστραλία: 9χρονο κοριτσάκι βρέθηκε νεκρό μέσα σε βαρέλι
Τραγική κατάληξη είχε ένα 9χρονο κοριτσάκι στην Αυστραλία καθώς πέντε μέρες μετά την εξαφάνισή της βρέθηκε νεκρή μέσα σε ένα βαρέλι. Οι Αρχές έχουν προχωρήσει ήδη στη σύλληψη ενός άνδρα, με κάποια αυστραλιανά ΜΜΕ να αναφέρουν ότι πρόκειται για τον πατριό της.  Η 9χρονη Charlise Mutten εθεάθη τελευταία φορά την Πέμπτη στα Blue Mountains, ενώ ήταν ... Περισσότερα To άρθρο Αυστραλία: 9χρονο κοριτσάκι βρέθηκε νεκρό μέσα σε βαρέλι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πλεύρης: Λογικό να υπάρχει παράταση των μέτρων για μια εβδομάδα
Παράταση των μέτρων για μια εβδομάδα «έδειξε» ο υπουργός Υγείας Θάνος ΠλεύρηςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
«Θρίλερ» με τον θάνατο 38χρονης Ρουμάνας φωτογράφου στην Καβάλα
Η πρόσφατα διαζευγμένη φωτογράφος και μητέρα δύο παιδιών ανασύρθηκε νεκρή από θαλάσσια περιοχή στην Καραμωτή - Νέα διάσταση στην υπόθεση δίνει η μαρτυρία της αδελφής της στο protothema.gr - Τα «ύποπτα» γεγονότα μετά την άφιξη της 38χρονης στη Θεσσαλονίκη
www.protothema.gr
Μεταδίδεται ο κορωνοϊός μέσω του θηλασμού; Τι δείχνει πρόσφατη έρευνα
Η μελέτη βρήκε ότι μολονότι ένα χαμηλό ποσοστό του μητρικού γάλακτος περιέχει γενετικό υλικό του κορωνοϊού, αυτό δεν «μεταφράζεται» σε παρουσία λοιμογόνων σωματιδίων του ιού
www.protothema.gr
Τόνγκα: Το τσουνάμι κατέστρεψε το υποθαλάσσιο τηλεπικοινωνιακό καλώδιο -Θα χρειαστούν βδομάδες για επισκευή
Θα χρειαστεί τουλάχιστον ένας μήνας για την επισκευή του υποθαλάσσιου τηλεπικοινωνιακού καλωδίου το οποίο συνδέει τα νησιά Τόνγκα.
iefimerida.gr