Μουδιασμένο το Ναύπλιο από τα νέα αυστηρότερα μέτρα του lockdown

Eurokinissi

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ, τα νέα αυστηρότερα μέτρα για την Αργολίδα από την Πέμπτη 14 Γενάρη και μέχρι τις 18 Γενάρη για τον έλεγχο και τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας.

Σε αυστηρό lockdown τέθηκαν από τα ξημερώματα με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας δύο περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας στο σύνολό της και ο Δήμος Σπάρτης στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας “για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς των επιπτώσεων της νόσου covid-19” όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται.

Ειδικότερα, η εν λόγω απόφαση προβλέπει τα πιο κάτω περιοριστικά μέτρα:

Μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας

Επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών και συγκεκριμένα

α) Μετακίνηση από και προς την εργασία

β) Μετακίνηση από και προς το σχολείο, εφόσον λειτουργεί

γ) Μετακίνηση για λόγους υγείας

δ) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών ειδών πρώτης ανάγκης (τα καταστήματα τροφίμων κλείνουν 17.30)

ε) Μετάβαση στην τράπεζα

στ) Μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.

ζ) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων

η) Συνοδεία μαθητών από και προς το σχολείο από γονέα ή κηδεμόνα.

θ) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο (2) άτομα, υπό την προϋπόθεση τήρησης στην τελευταία αυτή περίπτωση της αναγκαίας απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου.

ι) Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας.

Από τις 6 το απόγευμα έως τις 5 το πρωί απαγόρευση οποιασδήποτε μετακίνησης πολιτών εντός της Π.Ε. Αργολίδας και του Δήμου Σπάρτης, εξαιρείται η

α) Μετακίνηση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας,
β) μετακίνηση για λόγους υγείας
γ) ατομική κίνηση με κατοικίδιο ζώο.

Μετακινήσεις εκτός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας

Απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετακίνησης, με οποιονδήποτε τρόπο:

α) από και προς την εργασία,
β) για λόγους υγείας,
γ) προς τον σκοπό εφάπαξ μετάβασης στον τόπο της μόνιμης κατοικίας,
δ) για μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους που προβλέπει η παρούσα ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση
που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Παράλληλα προβλέπεται

Αναστολή πραγματοποίησης θρησκευτικών τελετών.

Αναστολή λειτουργίας καταστημάτων (λιανεμπορίου κ.λπ.).

Απαγορεύεται η παραμονή πολιτών σε χώρους εξωτερικής άθλησης, μαρίνες, πάρκα και άλση

Περιορισμένη συχνότητα των μέσων μαζικής μεταφοράς


Load more
Read full article on: dikaiologitika.gr
Ποιος ήταν ο Όσιος Στέφανος ο Ομολογητής που τιμάται σήμερα;
Ο Όσιος Στέφανος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και οι ευσεβείς γονείς του Ιωάννης και Άννα τον ανέθρεψαν κατά τον καλύτερο χριστιανικό τρόπο. Ο Όσιος Στέφανος, όταν μεγάλωσε, μορφώθηκε αρκετά και αργότερα αναδείχθηκε ηγούμενος στο περίφημο όρος του Αγίου Αυξεντίου. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος εναντίον των αγίων εικόνων, όχι μόνο δε συμμορφώθηκε με τις αυτοκρατορικές διαταγές, αλλά και χαρακτήρισε αιρετικούς τους εικονομάχους βασιλείς. Καταγγέλθηκε στον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Κοπρώνυμο, ο όποιος ήλπιζε με την προσωπική του επιβολή, όταν τον έφερνε μπροστά του, να δαμάσει το φρόνημα του Στεφάνου. Συνέβη όμως το αντίθετο. Ο Στέφανος, από τους ανθρώπους με «πολλὴν παῤῥησία ἐν πίστει τὴν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Α’ προς Τιμόθεον, γ’ 13), δηλαδή με πολλή παρρησία και θάρρος στο να διακηρύττει την πίστη που ομολογούν όσοι είναι σε κοινωνία με τον Ιησού Χριστό, ήλεγξε αυστηρά κατά πρόσωπο τον Κοπρώνυμο. Αυτός τότε τον έκλεισε στη φυλακή και μετά από μέρες διέταξε να τον θανατώσουν. Αφού, λοιπόν, τον έβγαλαν από την φυλακή, άρχισαν να τον λιθοβολούν και να τον κτυπούν με βαρεία ρόπαλα. Ένα ισχυρό κτύπημα στο κεφάλι έδωσε τέλος στη ζωή του Στεφάνου (το 767 μ.Χ.). Κατόπιν το σώμα του το έριξαν στη θάλασσα, αλλά ευλαβείς χριστιανοί που το βρήκαν όταν τα κύματα το έφεραν στην παραλία, το έθαψαν με την αρμόζουσα τιμή. Απότμημα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου βρίσκεται στη Μονή Διονυσίου Αγίου Όρους. Ἀπολυτίκιον Ἦχος γ’. Θείας πίστεως. Θείαν ἄσκησιν ἐνδεδειγμένος, σκεῦος γέγονας δικαιοσύνης διαπρέπων ταῖς σεπταῖς ἀναβάσεσι· καὶ τοῦ Χριστοῦ τὴν εἰκόνα σεβόμενος, μαρτυρικῆς ἠξιώθης φαιδρότητος. Θεῖε Στέφανε, ἐν ὅπλῳ ἡμᾶς στεφάνωσον τῆς θείας εὐδοκίας τοὺς ὑμνοῦντας σε. Ἕτερον Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ. Ἀσκητικῶς προγυμνασθεὶς ἐν τῷ ὄρει, τὰς νοητὰς τῶν δυσμενῶν παρατάξεις, τῇ πανοπλίᾳ ὤλεσας παμμάκαρ τοῦ Σταυροῦ. Αὖθις δὲ πρὸς ἄθλησιν, ἀνδρικῶς ἀπεδύσω, κτείνας τὸν Κοπρώνυμον, τῷ τῆς Πίστεως ξίφει· καὶ δι᾽ ἀμφοῖν ἐστέφθης ἐκ Θεοῦ, Ὁσιομάρτυς ἀοίδιμε Στέφανε. Κοντάκιον Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον. Ἑορτάζει σήμερον, ἡ Ἐκκλησία, ἑορτὴν εὐφρόσυνον, ἐν τῇ σῇ μνήμη· καὶ πιστῶς, ἀνευφημοῦσα κραυγάζει σοι, Στέφανε θεῖε, ὁσίων τὸ καύχημα. Κάθισμα Ἦχος δ’ Ὁ ὑψωθεὶς. Τῶν Μοναστῶν ὑπογραμμὸς ἀνεδείχθης, τῶν Ἀθλητῶν καλλωπισμὸς ἀνεφάνης, δι’ ἀμφοτέρων Στέφανε κοσμούμενος· ὅθεν ἀξιάγαστε, καὶ διπλοῦς τοὺς στεφάνους, ἔλαβες ἀσκήσεως, καὶ ἀθλήσεως Πάτερ. Ἀλλ’ ἐκτενῶς Χριστὸν ὑπὲρ ἡμῶν, τῶν σὲ ὑμνούντων, ἱκέτευε Στέφανε.
1m
www.pronews.gr
Nadja: To πολύχρωμο διαμέρισμα στην Αθήνα με τις μεταμοντέρνες πινελιές [εικόνες]
Μοτίβα στα πλακάκια, γεωμετρικά σχέδια και μια φωτεινή κίτρινη σκάλα είναι τα πρώτα που παρατηρεί κανείς στο εντυπωσιακό διαμέρισμα στην περιοχή του Παπάγου, που σχεδίασε το αρχιτεκτονικό γραφείο Point Supreme.
1m
iefimerida.gr
Ολλανδία: Απαγόρευση κυκλοφορίας για πρώτη φορά μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο
Ψηφίστηκε το μέτρο από το κοινοβούλιο λόγω της βρετανικής μετάλλαξης  - Θα ξεκινά στις 9.00 το βράδυ και θα λήγει στις 04.30 το πρωί
www.protothema.gr
Κύπρος: Ψηφίστηκε ο τελικά ο Προϋπολογισμός για το 2021
Mε 29 ψήφους υπέρ και 26 κατά, ψηφίστηκε από την Βουλή των Αντιπροσώπων στην Κύπρο ο αναθεωρημένος Προϋπολογισμός για το έτος 2021.
iefimerida.gr
Αντώνης Κανάκης για Σοφία Μπεκατώρου: «Στην Ελλάδα πέφτουμε από τα σύννεφα»
Ο Αντώνης Κανάκης στη σημερινή εκπομπή των Ράδιο Αρβύλα θέλησε να σχολιάσει για το συγκεκριμένο θέμα
www.protothema.gr
ΗΠΑ: Αυτός ο γερουσιαστής έγινε vira στην τελετή ορκωμοσίας – «Βροχή» τα memes
O Μπέρνι Σάντερς «τυλιγμένος» με χειμωνιάτικο μπουφάν, με σταυρωμένα τα χέρια και τα πόδια, φορώντας μάλλινα χειροποίητα πλεκτά γάντια, με την τυπική χειρουργική γαλάζια μάσκα ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο ΗΠΑ: Αυτός ο γερουσιαστής έγινε vira στην τελετή ορκωμοσίας – «Βροχή» τα memes δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ολλανδία-Κορωνοϊός: Εγκρίθηκε από τη Βουλή η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 21:00 μέχρι τις 04:30
Η πλειοψηφία των βουλευτών στην Ολλανδία ενέκρινε σήμερα την επιβολή του μέτρου της νυχτερινής απαγόρευσης της κυκλοφορίας, στο πλαίσιο της μάχης κατά του κορωνοϊού.
iefimerida.gr
Ασφαλιστήριο Υγείας: Επτά πράγματα που πρέπει να γνωρίζουν όλοι για την νοσηλεία
Διαβάστε όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις αλλά και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε στην περίπτωση νοσηλείας όταν έχετε συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας
www.protothema.gr
Βραζιλία: Απίθανο να διεξαχθεί το καρναβάλι του Ρίο
Δεν πρόκειται να διεξαχθεί το καρναβάλι του Ρίο τον Ιούλιο τόνισε ο δήμαρχο της πόλης αυτής στη Βραζιλία. Ο Εντουάρντο Πάες έστειλε μήνυμα μέσω Twitter ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Βραζιλία: Απίθανο να διεξαχθεί το καρναβάλι του Ρίο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Έκλεψε τα βλέμματα η εμφάνιση του Σάντερς στην ορκωμοσία Μπάιντεν
Ο Μπέρνι Σάντερς «τυλιγμένος» με χειμωνιάτικο μπουφάν, με σταυρωμένα τα χέρια και τα πόδια, φορώντας μάλλινα χειροποίητα ...
www.zougla.gr
Ποιος είναι ο καφές που δεν σου ανεβάζει τη χοληστερίνη
Όλοι του κάνουν, εκτός από έναν.
www.newsbomb.gr
Ιταλία: Η φωτιά και οι εκρήξεις της Αίτνας ζωντανεύουν τον ουρανό της Σικελίας (vid)
Εντυπωσιακές εικόνες από την έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα της Αίτνας κατέγραψε τα τελευταία 24ωρα ο φωτογραφικός φακός.Μια υπερχείλιση λάβας εμφανίστηκε και στη βόρεια πλευρά του νοτιοανατολικού κρατήρα, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Etna του Εθνικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας. Η εν εξελίξει έκρηξη του ηφαιστείου της Etna συνεχίζεται εδώ και αρκετούς μήνες, εναλλάσσοντας διαφορετικές εντάσεις της δραστηριότητας. Η Αίτνα είναι το μεγαλύτερο και υψηλότερο ενεργό ηφαίστειο στην Ευρώπη, με την ηφαιστειακή δραστηριότητα σε αυτή να ξεκινά προ περίπου 500.000 ετών. Το όνομά της ενδέχεται να προήλθε από την ελληνική λέξη αίθω, που σημαίνει «καίγομαι», ή τη φοινικική λέξη «attano». Στην Ελληνική μυθολογία, ο Αίολος είχε φυλακίσει τους ανέμους στις σπηλιές κάτω από την Αίτνα. Παράλληλα, ο Γίγαντας Εγκέλαδος φέρεται να καταπλακώθηκε από το όρος Αίτνα, αποτελώντας την αιτία των ηφαιστειακών εκρήξεων. Αλλά και στη ρωμαϊκή μυθολογία, ο θεός της φωτιάς Βουλκάν είχε το εργαστήριό του κάτω από την Αίτνα . Χάρη στο δέος που προκαλεί, η Αίτνα εντάχθηκε τον Ιούνιο του 2013 στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
www.dikaiologitika.gr
Η Αγγελική Λάμπρη «καρφώνει» τον Περικλή Κονδυλάτο για το Survivor
“Δεν ήταν έτσι όσο ήμουν μέσα στο παιχνίδι” Στο πλατό του Νίκου Μουτσινά βρέθηκε η Αγγελική Λάμπρη το μεσημέρι της Πέμπτης στον ΣΚΑΪ. Η γνωστή ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Η Αγγελική Λάμπρη «καρφώνει» τον Περικλή Κονδυλάτο για το Survivor δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Βραζιλία: Ξεχάστε και φέτος το καρναβάλι του Ρίο -Απίθανο να διεξαχθεί τον Ιούλιο
Δεν θα είναι δυνατό να διεξαχθούν καρναβαλικές εκδηλώσεις τον Ιούλιο στο Ρίο, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, την ώρα που το δεύτερο κύμα του κορωνοϊού σαρώνει τη Βραζιλία.
iefimerida.gr
Συναγερμός στον ΟΦΗ πριν το ματς με τον Παναθηναϊκό – 11 παίκτες με συμπτώματα ίωσης
Έντονη ανησυχία επικρατεί στον ΟΦΗ, καθώς 11 μέλη της ομάδας των Κρητικών, που βρίσκεται στην Αθήνα ενόψει του ματς με τον Παναθηναϊκό για την Superleague ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Συναγερμός στον ΟΦΗ πριν το ματς με τον Παναθηναϊκό – 11 παίκτες με συμπτώματα ίωσης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα δουλεμπόρων - Έστελναν μετανάστες στον Έβρο
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Ριβιέρα», έβαλε τέλος σε πολυεθνικό κύκλωμα διακίνησης μεταναστών από την Τουρκία στη χώρα…
www.newsbomb.gr
Ο πρόεδρος της Αργεντινής εμβολιάσθηκε με το ρωσικό εμβόλιο Sputnik-V
Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Αλμπέρτο Φερνάντες, ο οποίος εμβολιάσθηκε σήμερα με το ρωσικό εμβόλιο Sputnik...
www.zougla.gr
LaLiga: Όλα τα γκολ της αγωνιστικής στην Ισπανία (videos+photos)
LaLiga: Δείτε όλα τα γκολ των αγώνων της 19ης αγωνιστικής στην Ισπανία
www.newsbomb.gr
Μπάιντεν: Σε υποχρεωτική καραντίνα όσοι ταξιδιώτες εισέρχονται στις ΗΠΑ [βίντεο]
Οσοι επιβάτες εισέρχονται αεροπορικώς στις ΗΠΑ θα μπαίνουν σε υποχρεωτική καραντίνα δήλωσε ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.
iefimerida.gr
Το ΝΒΑ «παρκάρει» πλέον ομάδες και όχι μόνο παίκτες για να αντιμετωπίσει τον κορονοϊό!
To NBA αλλάζει πολιτική όσον αφορά τον κορονοϊό, «παρκάροντας» πλέον ομάδες που ειχαν επαφές με κρούσματα Covid-19 ή και θετικούς στον ιό αντί να απομονώνει μόνο τους παίκτες.
gazzetta.gr
Βραζιλία: Ξεχάστε το καρναβάλι του Ρίο λέει ο δήμαρχος
Η Βραζιλία κλονίζεται το βίαιο δεύτερο κύμα της πανδημίας, που έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 200.000 ανθρώπους στη χώρα
www.protothema.gr
Μακάμπι - Ρεάλ: Εκπληκτικός Ντόρσεϊ με 16 πόντους στο ημίχρονο (vid)
Ο γκαρντ της Μακάμπι ήταν ασταμάτητος στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης. 
gazzetta.gr
Παναιτωλικός: Μαγνητική ο Ματσόλα και αναμονή
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων που υποβλήθηκε ο Αργεντινός φορ θα κρίνουν το στυλ επιθετικού που ενδέχεται να αποκτήσουν τα «καναρίνια» 
gazzetta.gr
Βρετανία: Πρόστιμα 7.200 ευρώ για κορονοπάρτι – «Λίγοι ανεύθυνοι απειλούν την υγεία των πολλών»
Στη Βρετανία η κυβέρνηση ανακοίνωσε βαριά πρόστιμα για παράνομα πάρτι στην Αγγλία που βρίσκεται σε καραντίνα. Περισσότεροι από 94.000 άνθρωποι, που διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό, ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Βρετανία: Πρόστιμα 7.200 ευρώ για κορονοπάρτι – «Λίγοι ανεύθυνοι απειλούν την υγεία των πολλών» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μαντόνα: Μόλις μας έδειξε (ξανά) το μαύρο εσώρουχό της
Η 62χρονη βασίλισα της ποπ έχει μάθει από νωρίς και δεν ξεχνά πώς να προκαλεί
www.protothema.gr
Βρετανία: Πρόστιμα μέχρι και 7.200 ευρώ για όσους συμμετέχουν σε πάρτι
Η κυβέρνηση της Βρετανίας ανακοίνωσε ότι οι συμμετέχοντες σε παράνομα πάρτι στην Αγγλία, που βρίσκεται σε καραντίνα, θα κινδυνεύουν με πρόστιμα που θα μπορούσαν να φθάσουν έως τις 6.400 λίρες (7.200 ευρώ), στην περίπτωση κατ’ εξακολούθηση παραβάσεων.
iefimerida.gr
Ατύχημα για τον γνωστό ηθοποιό Γιάννη Αϊβάζη
«Καλώς μας μπήκε και εσύ 2021», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα ο ηθοποιός
www.newsbomb.gr
Κύπρος: Η Ολυμπιονίκης σκοποβολής Άντρη Ελευθερίου κατήγγειλε σεξουαλική παρενόχληση: «Υπάρχουν κι άλλες»
Οι αποκαλύψεις της Κύπριας σκοποβόλου Άντρης Ελευθερίου, έφεραν στο φως και άλλες τέσσερις υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης
www.protothema.gr
LIVE: Έιμπαρ – Ατλέτικο Μαδρίτης
Να βρεθεί στο +7 από την δεύτερη Ρεάλ θέλει η Ατλέτικο με νίκη επί της Έιμπαρ (22:30, Cosmote Sport 2 HD). LIVE στο gazzetta.gr με στατιστικά και γραφική απεικόνιση.
gazzetta.gr
ΝΒΑ: Αναβλήθηκαν οι επόμενοι τρεις αγώνες των Γκρίζλις
Αναβλήθηκαν οι επόμενοι τρεις αγώνες των Μέμφις Γκρίζλις, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα υγείας και ασφάλειας...
www.zougla.gr
Βόλος: Νέα επίθεση του «Κάμελ» – Συνελήφθη ύστερα από μήνυση 29χρονης
Για άλλη μια φορά, ο γνωστός για επιθέσεις του σε γυναίκες, «Κάμελ», απασχολεί τις Αστυνομικές Αρχές καθώς πρωταγωνίστησε σε ένα ακόμη περιστατικό.Σύμφωνα με την «ΕΡΤ», ο 38χρονος, που είναι εθισμένος στη βενζίνη και σε άλλες ουσίες, επιτέθηκε λεκτικά σήμερα (21-1-2021), στις 8:30 το πρωί, σε 29χρονη γυναίκα, στη συμβολή των οδών Ρήγα Φεραίου με Παγασών, στο Βόλο. Η νεαρή γυναίκα είχε μόλις βγει από Ι.Χ. στο οποίο επέβαινε, όταν ο 38χρονος την πλησίασε κρατώντας ένα μπουκάλι που περιείχε βενζίνη και την απείλησε, κάνοντας ταυτόχρονα άσεμνες χειρονομίες. Η 29χρονη κατέθεσε μήνυση σε βάρος του και ο «Κάμελ» συνελήφθη για πολλοστή φορά από αστυνομικούς του Τμήματος Βόλου, ενώ αύριο θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.
www.dikaiologitika.gr
Πιτίνο: «Αν δεν με θέλει η νέα διοίκηση της ΕΟΚ, θα είμαι εντάξει»
Αποφασισμένος νa αποδεχθεί ό,τι κι αν αποφασίσει η νέα ηγεσία της ΕΟΚ για τη θέση του ως ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής ομάδας μπάσκετ δήλωσε ο Ρικ Πιτίνο.
iefimerida.gr
Συγχαρητήρια Δένδια στον Ρ. Μενέντεζ για την προεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας
Θερμά συγχαρητήρια στον Ρόμπερτ Μενέντεζ, «ενός διακεκριμένου γερουσιαστή και ενός μακροχρόνιου φίλου της Ελλάδας», για την ανάληψη της θέσης του προέδρου της επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών.
iefimerida.gr
Μητσοτάκης σε Μενέντεζ: Ανυπομονώ να επιδιώξουμε από κοινού ειρήνη και σταθερότητα στην Αν. Μεσόγειο
Με μήνυμά του στο Twitter, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε για την επικοινωνία που είχε με τον Μπομπ Μενέντεζ, ο οποίος…
www.newsbomb.gr
Μπάιντεν στην πρώτη συνέντευξη Τύπου: Τραγικό το κόστος της αποτυχημένης πολιτικής Τραμπ
Ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε αποτυχημένο το πρόγραμμα εμβολιασμού που σχεδιάστηκε από τον προκάτοχό του
www.protothema.gr
Μπάιντεν στην πρώτη συνέντευξη Τύπου: Τραγικό το κόστος της πολιτικής Τραμπ απέναντι στην πανδημία
Ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι τον επόμενο μήνα πιθανόν ο αριθμός των νεκρών από κορωνοϊό να φτάσει το μισό εκατομμύριο στην Αμερική - Κάλεσε τους πολίτες να τηρούν ευλαβικά τα μέτρα, χαρακτήρισε πατριωτικό καθήκον τη χρήση μάσκας - Δεσμεύτηκε για τη διενέργεια περισσότερων εμβολιασμών
www.protothema.gr
Διπλό τζακ ποτ στην κλήρωση Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει την Κυριακή (24/1)
Κλήρωση Τζόκερ: Νέο διπλό τζακ ποτ σημειώθηκε στην απόψε στο Τζόκερ καθώς δεν αναδείχθηκε κάποιο επιτυχημένο δελτίο σε κάποια από…
www.newsbomb.gr
Τα πρώτα επαγγελματικά ηλεκτρικά Citroen e-Jumpy ήρθαν στην Ελλάδα
Μετά τα επιβατικά οχήματα που ήδη κυκλοφορούν κατά… δεκάδες στην ελληνική αγορά σειρά έχουν τα επαγγελματικά οχήματα που έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους...
www.zougla.gr
Μακρόν: Έχουμε γίνει ένα έθνος 66 εκατομμυρίων κατηγόρων - Υπάρχει ένα αδιάκοπο κυνήγι λαθών
Η δημοτικότητα του Εμανουέλ Μακρόν ανέρχεται τώρα σε ποσοστό 45%, μειωμένη από το 66%, όταν ανέλαβε προεδρικά καθήκοντα τον Μάιο…
www.newsbomb.gr
Η εστίαση στην κόψη του ξυραφιού: 147 μέρες με κατεβασμένα ρολά (vid)
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι επιχειρηματίες της εστίασης, με το άνοιγμά της να παραμένει άλυτος γρίφος. 
gazzetta.gr
Τζόκερ κλήρωση 2236: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί σήμερα 21/01
ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ ΠΕΜΠΤΗ 21/01/2021 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 2236. Πάνω από 600.000 ευρώ μπήκαν… στο τραπέζι για τους νικητές της πρώτης κατηγορίας.  Κλήρωση τζόκερ σήμερα Πέμπτη 21/01/2021 και τα ... Διαβάστε περισσότερα To άρθρο Τζόκερ κλήρωση 2236: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί σήμερα 21/01 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
SKODA OCTAVIA, SUPERB & ENYAQ iV: Ηλεκτρικά αριστουργήματα
Τα plug-in hyrbid OCTAVIA και SUPERB μαζί με το αμιγώς ηλεκτρικό ENYAQ της οικογένειας iV, ενσωματώνουν τη νέα συναρπαστική εμπειρία ηλεκτροκίνησης SKODA.
gazzetta.gr
Διευκρινίσεις από την ΕΛΑΣ για τα κυνηγετικά όπλα -Πώς και μέχρι πότε θα δηλωθούν
Η ΕΛ.ΑΣ. έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με τις αλλαγές στην νομοθεσία περί όπλων, σημειώνοντας τα εξής: «Τα όπλα θήρας, που πρέπει να σημανθούν μέχρι την 09/11/2022, με όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία (κατασκευαστής, χώρα κατασκευής, έτος κατασκευής και αριθμός σειράς), είναι τα όπλα που είχαν εισαχθεί στη χώρα μας πριν την 20/03/2020, για τα οποία όμως δεν […]
www.makeleio.gr
Ο Κρμέντσικ έχει όλο το πακέτο…
Ο Μιχάλης Τσόχος γράφει για τον θηριώδη Τσέχο φορ του ΠΑΟΚ, τον οποίο είδε από κοντά στην Τούμπα και διαπίστωσε πολλά περισσότερα από αυτά που δεν φαίνονται από την τηλεόραση…
gazzetta.gr
Κλήρωση τζόκερ [2236]: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί σήμερα Πέμπτη 21/1
Πραγματοποιήθηκε η αποψινή κλήρωση του Τζόκερ (2236), κατά την οποία το τυχερό παιχνίδι του ΟΠΑΠ μοίραζε τουλάχιστον 600.000 ευρώ.Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κληρωτίδα είναι οι εξής: 26, 14, 25, 42, 35 και Τζόκερ ο αριθμός 18. Στο «κυνήγι» για το τζόκερ μπορεί κανείς να επισκεφτεί το www.tzoker.gr ή να κατεβάσει τη νέα εφαρμογή ΤΖΟΚΕΡ για Android και iOS συσκευές. Εκεί μπορεί να κάνει «κλικ» στους τυχερούς του αριθμούς ή να επιλέξει ανάμεσα σε τυχαία επιλογή αριθμών και ένα από τα διαθέσιμα τυποποιημένα συστήματα. ΤΖΟΚΕΡ, τώρα και online Τώρα μπορείς να παίζεις ΤΖΟΚΕΡ online με γρήγορη εγγραφή στο πρακτορείο! Οι παίκτες μπορούν πλέον να δοκιμάσουν την τύχη τους στο μεγάλο τζακποτ και οnline. Μέσα σε λίγα λεπτά μπορούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στο www.tzoker.gr και να δοκιμάζουν την τύχη τους από όπου κι αν βρίσκονται. Σε συνέχεια των νέων έκτακτων κυβερνητικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού, ο ΟΠΑΠ ανακοινώνει ότι όλα τα καταστήματα ΟΠΑΠ και PLAY θα παραμείνουν κλειστά έως τις 7 Ιανουαρίου 2021. Για τον ΟΠΑΠ, η υγεία και η ασφάλεια των πελατών, των συνεργατών και των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα, και συνεχίζει να στηρίζει όλες τις ενέργειες που έχουν ως στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας.
www.dikaiologitika.gr
H Oppo και η OnePlus ενώνουν τις ομάδες τους για το R&D
Δύο από τους δημοφιλέστερους κατασκευαστές κινητής στον κόσμο, η Oppo και η OnePlus, θα ενώσουν τις ομάδες τους που εργάζονται πάνω στην έρευνα και...
www.zougla.gr
Πώς θα φορέσετε τα πουλόβερ σύμφωνα με την Τζίνα Αλιμόνου -Οι κομψοί συνδυασμοί με τζιν, φούστα και παντελόνι [βίντεο]
Η Τζίνα Αλιμόνου αποκαλύπτει στις fashionistas τους πιο κομψούς συνδυασμούς με πουλόβερ.
iefimerida.gr
Μακάμπι - Ρεάλ: Τρομερό δεκάλεπτο με 8/8 δίποντα η «Βασίλισσα»! (vid)
Η Ρεάλ έκανε... πάρτι στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα με τη Μακάμπι στο Τελ Αβίβ, σκοράροντας 33 πόντους με 8/8 δίποντα!
gazzetta.gr