Ν. Ζαρκαλής, Wind Ελλάς: Αυξήθηκαν οι συνδρομητές και τα έσοδα τους καλοκαιρινούς μήνες

Ν. Ζαρκαλής, Wind Ελλάς: Αυξήθηκαν οι συνδρομητές και τα έσοδα τους καλοκαιρινούς μήνες

Αύξηση 5,1% των πελατών συμβολαίου κινητής και σταθερής τηλεφωνίας 7,4% στα συνολικά έσοδα από υπηρεσίες και 81,1% στα έσοδα από ξένους επισκέπτες πέτυχε η Wind Ελλάς το γ’ τρίμηνο του 2021, ενώ μέσα σε 12 μήνες, έως τέλος Σεπτεμβρίου 2021 ολοκλήρωσε επενδύσεις 91,5 εκατ. ευρώ, με τον επικεφαλής του ομίλου κ. Νάσο Ζαρκαλή να εκφράζει ... Περισσότερα

To άρθρο Ν. Ζαρκαλής, Wind Ελλάς: Αυξήθηκαν οι συνδρομητές και τα έσοδα τους καλοκαιρινούς μήνες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .


Read full article on: newsit.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Δριμύ ψύχος σε Ιωάννινα και Άρτα – Κρυστάλλωσαν τα πάντα
Πολικές θερμοκρασίες και παγετός επικρατεί στον νομό Ιωαννίνων και στους ορεινούς δήμους της Άρτας από το βράδυ της Κυριακής τη νύχτα, εξαιτίας της κακοκαιρίας Ελπίδα  με το θερμόμετρο να κάνει βουτιά υπό το μηδέν. O υδράργυρος έπεσε στους -11°C στο Μέτσοβο, στους -10 στο Τρίστενο, -9 στο Τέροβο και το Πληκάτι, -8 στη Βωβούσα και ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία Ελπίδα: Δριμύ ψύχος σε Ιωάννινα και Άρτα – Κρυστάλλωσαν τα πάντα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
6 m
www.newsit.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Απαγορεύεται το κυνήγι λόγω χιονοπτώσεων με εντολή Γιώργου Αμυρά
Απαγόρευση του κυνηγιού με εντολή του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου Αμυρά εξαιτίας της κακοκαιρίας Ελπίδα. Η απαγόρευση έχει άμεση εφαρμογή. Με την κακοκαιρία Ελπίδα να μαίνεται, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς έδωσε εντολή προς τα Δασαρχεία όλης της χώρας να προβούν σε απαγόρευση της θήρας (σ.σ. κυνήγι) στις περιοχές αρμοδιότητάς τους, λόγω ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία Ελπίδα: Απαγορεύεται το κυνήγι λόγω χιονοπτώσεων με εντολή Γιώργου Αμυρά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
Στην «κατάψυξη» Ιωάννινα και Άρτα με θερμοκρασίες έως και -11 βαθμούς Κελσίου
Κρύσταλλο έγινε το νερό της λίμνης Παμβώτιδας - Κλειστά τα σχολεία λόγω παγετού
www.protothema.gr
Παρέλυσε η Αττική από τα χιόνια
Τεράστια προβλήματα στους δρόμους της Αττικής έχει προκαλέσει η έντονη χιονόπτωση από την κακοκαιρία...
www.zougla.gr
Ρωσία: Διπλωματική συνάντηση Γαλλίας, Ρωσίας, Ουκρανίας, Γερμανίας στο Παρίσι την Τετάρτη
Νέος γύρος συνομιλιών για την επίλυση της κρίσης και την αποφυγή της σύγκρουσης στην ανατολική Ουκρανία - Η Μόσχα αρνείται ότι σχεδιάζει να εισβάλει στην Ουκρανία
www.protothema.gr
Το ποσό που πήρε ο Στέφανος Τσιτσιπάς για την πρόκριση του στα προημιτελικά του Australian Open
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδωσε συνέχεια στην εξαιρετική πορεία του στο Australian Open, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, μετά την επική νίκη του επί του Τέιλορ Φριτζ. Πέρα από τον Φριτζ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε και πολλά χρήματα για την πρόκριση του στους “8” του Australian Open. Το πριμ που προβλέπεται για την πρόκριση ... Περισσότερα To άρθρο Το ποσό που πήρε ο Στέφανος Τσιτσιπάς για την πρόκριση του στα προημιτελικά του Australian Open δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Ποιες περιοχές αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης [λίστα]
Νέα ενημέρωση για τις περιοχές όπου υπάρχουν προβλήματα ηλεκτροδότησης, λόγω του χιονιού από την «κακοκαιρία Ελπίδα», εξέδωσε ο ΔΕΔΔΗΕ.
iefimerida.gr
Νικολέττα Ράλλη: «Μου στέλνουν πάλι τις προσωπικές μου φωτογραφίες, έδωσαν λινκ σε τσατ ραδιοφωνικής εκπομπής»
Η παρουσιάστρια εξήγησε πως η αναφορά της στην υπόθεση revenge porn τελικά, δεν της βγήκε σε καλό - «Αντί να φοβηθούνε με όλα αυτά που γίνονται»
www.protothema.gr
Φινλανδή βουλευτής δικάζεται επειδή χαρακτήρισε «αναπτυξιακή διαταραχή» την ομοφυλοφιλία
Φινλανδή Χριστιανοδημοκράτης βουλευτής και πρώην υπουργός Εσωτερικών παραπέμφθηκε, τη Δευτέρα, σε δίκη για υποκίνηση βία...
www.zougla.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Που έχει διακοπές ρεύματος
 Σε Αττική, Εύβοια και Κρήτη εντοπίζονται αυτήν την ώρα τα σημαντικότερα προβλήματα με διακοπές ρεύματος  εξαιτίας της κακοκαιρίας σύμφωνα με την ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ. Σε αρκετές από τις περιοχές υπάρχουν δυσκολίες και στην πρόσβαση των συνεργείων του Διαχειριστή στις βλάβες, λόγω των χιονοπτώσεων. Αναλυτικά, τα προβλήματα σημειώνονται στις εξής περιοχές:  -Αττική: Διακοπή της ηλεκτροδότηση ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία Ελπίδα: Που έχει διακοπές ρεύματος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ακάρ: «Λίγα» τα 6 Rafale της Ελλάδας για να αντιμετωπίσουν την Τουρκία
Την αγορά των έξι γαλλικών μαχητικών Rafale απο την Ελλάδα επιχείρησε να υποβαθμίσει ο Χουλουσί Ακάρ, υποστηρίζοντας ότι είναι λίγα για να αντιμετωπίσουν την Τουρκία, ενώ χαρακτήρισε εντελώς παράλογες τις κατηγορίες εις βάρος της χώρας του ότι είναι επεκτατική.
iefimerida.gr
Survivor 2022: Η πλάκα της Ευρυδίκης στον Άρη Σοϊλέδη
Ο Άρης Σοϊλέδης εισέβαλε στο Survivor 2022 το βράδυ του Σαββάτου.
iefimerida.gr
Αύξηση κατά 22,6% στο διμερές εμπόριο Ελλάδας-Γαλλίας
Το διμερές εμπόριο Ελλάδας-Γαλλίας κατέγραψε αύξηση της τάξης του 22,6% κατά το α ́ εννεάμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους...
www.zougla.gr
Long traffic jam on Attiki Odos due to the heavy snowfall (photos)
The Fire Brigade is trying to clear the road from snow
www.protothema.gr
O Καπουτζίδης θυμάται πώς βρέθηκε από την γκαρσονιέρα της Ιπποκράτους στο σπίτι με θέα θάλασσα στην Αίγινα
Καλεσμένος στην Έλενα Κατρίτση και την εκπομπή «Προσωπικά» βρέθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην αγαπημένη του Αίγινα όπου μένει μόνιμα και τους στόχους του.
iefimerida.gr
Leading Minds Festival: Το μεγάλο φεστιβάλ Ηγεσίας 12 - 20 Φεβρουαρίου 2022
Σε λιγότερο από ένα μήνα ξεκινάει το πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα συνέδριο – φεστιβάλ Leading Minds. Στο συνέδριο θα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ωρωπός: Απεγκλωβισμός πολιτών από ΚΤΕΛ που ακινητοποιήθηκε λόγω της ισχυρής χιονόπτωσης
Οι επιβάτες επικοινώνησαν με τον Δήμο Ωρωπού και ζήτησαν την συνδρομή της Πολιτικής ΠροστασίαςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Στα λευκά το παραλιακό μέτωπο της Αθήνας - Εικόνες Σιβηρίας δίπλα στη θάλασσα
Σε κλοιό κρατά η κακοκαιρία Ελπίδα την Αθήνα μέχρι και τη θάλασσα. Πυκνό πέπλο χιονιού σκέπασε το παραλιακό μέτωπο συνθέτοντας πανέμορφες εικόνες. Η κακοκαιρία Ελπίδα σαρώνει όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Τα προβλήματα από την έντονη χιονόπτωση είναι πολλά, ωστόσο οι εικόνες από το λευκό τοπίο είναι παραμυθένιες. Τα χιόνια έφτασαν μέχρι το παραλιακό ... Περισσότερα To άρθρο Στα λευκά το παραλιακό μέτωπο της Αθήνας - Εικόνες Σιβηρίας δίπλα στη θάλασσα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ποιο είναι το νέο M-Sport Ford Puma Hybrid Rally1 που κέρδισε το Ράλι του Μόντε Κάρλο 2022
O εννέα φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής Sébastien Loeb έχοντας στο μπάκετ του συνοδηγού την Isabelle Galmiche αξιοποίησε την...
www.zougla.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα – Πολιτική Προστασία: Ξενοδοχεία για τους μη μόνιμους κατοίκους Αττικής
Διαμονή σε ξενοδοχεία σε όσους βρίσκονται στην Αττικής αλλά διαμένουν εκτός του Λεκανονπεδίου εξασφάλισε η Πολιτική ΠροστασίαΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
“Να μην μας τύχει τίποτα με τους άσχετους”
Οι καταγγελίες συνεχίζονται! Από έναν δήμο με προβλήματα λόγω κακοκαιρίας, όπως αυτός της Μάνδρας Ειδυλλίας. Δείτε τι μας στέλνει αναγνώστης: Καμία μέριμνα στην μάνδρα-ειδύλλιας (καζα – ερυθρές και μέσα στο χωριό) 40 πόντοι χιόνι και δεν έχει περάσει μηχάνημα μόνο μην μας τύχει τπτ με τους κλαρίνογαμπρούς και άσχετους της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκηση..
www.makeleio.gr
Σοκ στη Λάρισα: Γυναίκα 63 ετών βρέθηκε απαγχονισμένη μέσα στο σπίτι της
Γυναίκα εντοπίστηκε απαγχονισμένη το πρωί της Δευτέρας, μέσα στο σπίτι της, συγκλονίζοντας την τοπική κοινωνία της Λάρισας.
iefimerida.gr
Μπορέλ για Ουκρανία: Να μην δραματοποιείται η κατάσταση όσο συνεχίζει ο διάλογος
Ο Μπορέλ επιχειρεί να ρίξει τους τόνους μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ για απόσυρση των διπλωματών και των οικογενειών τους από την Ουκρανία.
iefimerida.gr
Εγκλωβισμένος οδηγός στην Αττική Οδό: Σε 5 ώρες έχουμε κάνει 5 χιλιόμετρα
Αποκλεισμένοι στην Αττική Οδό βρίσκονται από νωρίς το πρωί χιλιάδες οδηγοί, λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίς»...
www.zougla.gr
Survivor Spoiler 24/1: Η ομάδα που κερδίζει τη δεύτερη ασυλία (video)
Survivor Spoiler 24/1: Δεύτερο αγώνισμα ασυλίας και χαμός στη νησί! Ποια ομάδα θα κερδίσει απόψε; Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σε «λευκή δοκιμασία» η Αττική: «Έμφραγμα» σε κεντρικούς δρόμους, μετ' εμποδίων οι δημόσιες συγκοινωνίες - Πού εντοπίζονται τα προβλήματα
Χωρίς λεωφορεία και τρόλεϊ και τρόλει η Αθήνα - Προβλήματα σε πτήσεις από το πρωί -  Κυκλοφοριακή «ασφυξία» στην Αττική Οδό - Έκλεισε η Κατεχάκη - Κατέβασε ρολά το Δημόσιο από το μεσημέρι - Πού σημειώνονται διακοπές στην ηλεκτροδότηση
www.protothema.gr
Βρετανία - Τζόνσον σε Πούτιν: Μη γίνει η Ουκρανία μια «νέα Τσετσενία»
"Πρέπει να το κάνουμε πολύ σαφές στο Κρεμλίνο, στη Ρωσία, ότι αυτό θα ήταν ένα καταστροφικό βήμα", είπε ο Τζόνσον, σχολιάζοντας το ενδεχόμενο ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία
www.protothema.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Προβλήματα ηλεκτροδότησης - Οι περιοχές που έχουν διακοπές ρεύματος
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Σε Αττική, Εύβοια και Κρήτη εντοπίζονται αυτήν την ώρα τα σημαντικότερα προβλήματα ηλεκτροδότησης, εξαιτίας της κακοκαιρίας σύμφωνα με…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Επίθεση στη Γερμανία: Νεκρός ο δράστης που άνοιξε πυρ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Χαϊδελβέργης
Σε κατάσταση αμόκ εισέβαλε στην αίθουσα με μακρύκαννο όπλο και πυροβολούσε αδιακρίτως - Η ταυτότητα και το κίνητρο του δράστη παραμένουν άγνωστα - Πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για φοιτητή
www.protothema.gr
Παππάς για κακοκαιρία: Οι πολίτες να οπλιστούν με υπομονή και οι Μητσοτάκης-Καραμανλής να ζητήσουν συγγνώμη
«Το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη πιάστηκε για μια ακόμα φορά απροετοίμαστο και σε πανικό», υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο Νίκος Παππάς, με αφορμή την κακοκαιρία Ελπίδα.
iefimerida.gr
Πολιτική Προστασία: Σε ξενοδοχεία όσοι μένουν εκτός Αττικής και δεν μπορούν να γυρίσουν σπίτι
Σε ποια τηλέφωνα μπορούν να καλέσουν - Τι λέει σε ενημέρωσή της η Πολιτική Προστασία
www.protothema.gr
Ρωσία: Fake news ότι η Κίνα ζήτησε να μην επιτεθούμε στην Ουκρανία κατά τη Χειμερινή Ολυμπιάδα
Νέες επαφές των προέδρων της Ρωσίας και των ΗΠΑ Βλάντιμιρ Πούτιν και Τζο Μπάιντεν μπορούν να υπάρξουν αν είναι αναγκαίο, αλλά αυτή την στιγμή δεν υπάρχουν σχέδια επ’ αυτού, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου, χαρακτηρίζοντας fake news δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο Σι Τζινπίνγκ ζήτησε από τον Πούτιν «να μην επιτεθεί στην Ουκρανία» κατά ... Περισσότερα To άρθρο Ρωσία: Fake news ότι η Κίνα ζήτησε να μην επιτεθούμε στην Ουκρανία κατά τη Χειμερινή Ολυμπιάδα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κακοκαιρία Επίδα, Καρδίτσα: Στις 10 το πρωί της Τρίτης και της Τετάρτης η έναρξη των μαθημάτων στα σχολεία
Η κακοκαιρία Ελπίδα, με το πολύ χιόνι που έχει φέρει, έχει ανατρέψει και το πρόγραμμα των σχολείων.
iefimerida.gr
Κωτσόβολος: Ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό για ηλεκτρονική απάτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Η εταιρεία Κωτσόβολος ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό πως κυκλοφορεί δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ψευδείς αναφορές για παραχώρηση...
www.zougla.gr
«Σε ξένα χέρια»: Η Μαριτίνα έρχεται σε σύγκρουση με τον πατέρα της
Παρακολουθήστε όλες τις εξελίξεις στα νέα επεισόδια της κοινωνικής κομεντί «Σε ξένα χέρια», που μεταδίδονται από τη Δευτέρα 24 έως την Παρασκευή...
www.zougla.gr
Το «Αμαντέους», με την ζωντανή μουσική του Μότσαρτ, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Με τη σκηνοθετική υπογραφή του Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου και τους Νίκο Ψαρρά,  Γιάννη Νιάρρο και Μαίρη Μηνά στους πρωταγωνιστικούς ρόλους
www.protothema.gr
Οδηγός επιβίωσης στο κρύο και το χιόνι
Τα απαραίτητα μέτρα για να είμαστε όλοι ασφαλείς κατά τη διάρκεια των ημερών με χιονόπτωση και κρύο
www.protothema.gr
Ελληνική Λύση: Νέα κατάρρευση του επιτελικού κράτους λόγω της (αναμενόμενης) κακοκαιρίας
Επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε η Ελληνική Λύση για τον χειρισμό της κακοκαιρίας, την οποία περίμεναν κιόλας. Η ανακοίνωση: “Η κυβέρνηση είχε όλον τον απαιτούμενο χρόνο για να προετοιμαστεί ώστε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την κακοκαιρία. Παρά ταύτα, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας έχει παραλύσει, κεντρικές οδικές αρτηρίες έχουν αποκλειστεί, ενώ ακόμα και λεωφορεία έχουν εγκλωβιστεί. […]
www.makeleio.gr
“#ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ Γ@@@..” ΟΡΓΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ – “ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΔΙΟΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ 5 ΩΡΕΣ”
“Ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις μέρες. Αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις. Μένουμε Ασφαλείς. Παρακολουθούμε και ακολουθούμε τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.” Αυτά έγραψε στο twitter ο νικ hard. Πιστός στο δόγμα μένουμε σπίτι. Είτε αυτό είναι λόγω της COVID, λόγω κακοκαιρίας είτε για σεισμούς λιμούς και καταποντισμούς… η μόνη λύση της κυβέρνησης είναι να μένουμε σπίτι. Ένα […]
www.makeleio.gr
Τσιτσιπάς: Έδωσα τα πάντα στο κορτ, είμαι περήφανος για τον εαυτό μου
O Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε λίγο μετά την πρόκρισή του στους «8» του Australian Open.
iefimerida.gr
ΔΕΔΔΗΕ: Τα προβλήματα ηλεκτροδότησης αυτήν την ώρα λόγω της κακοκαιρίας
Σε Αττική, Εύβοια και Κρήτη εντοπίζονται αυτήν την ώρα τα σημαντικότερα προβλήματα ηλεκτροδότησης, εξαιτίας της κακοκαιρίας σύμφωνα με την ενημέρωση από...
www.zougla.gr
Προσλήψεις σε ΟΤΑ: Πότε λήγει η προθεσμία αιτήσεων για 1.468 θέσεις
ΑΣΕΠ -13Κ/2021: "Τρέχουν" οι αιτήσεις για 1.468 προσλήψεις σε ΟΤΑΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Ποιοι δρόμοι χρειάζονται αλυσίδες σε Αχαΐα και Κορινθία
Η κακοκαιρία «Ελπίς» χτύπησε και την ανατολική Αχαΐα και την Κορινθία, και δημιούργησε προβλήματα σε τμήματα των οδικών δικτύων, με αποτέλεσμα να είναι αναγκαία η χρήση των αντιολισθητικών αλυσίδων. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, είναι απαραίτητη η χρήση των αντιολισθητικών αλυσίδων στα εξής σημεία της Αχαΐας: -Στην επαρχιακή οδό Ακράτας – Ζαρούχλας, από το ύψος ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία «Ελπίς»: Ποιοι δρόμοι χρειάζονται αλυσίδες σε Αχαΐα και Κορινθία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Έκτακτη ενημέρωση στις 16:30
Σε έκτακτη ενημέρωση για την εξέλιξη της κακοκαιρίας Ελπίδα, προβαίνουν στις 16:30 οι αρμόδιες αρχές.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Έκτακτη ενημέρωση από Πολιτική Προστασία, Αστυνομία, ΕΜΥ και Περιφέρεια
Σε κατάσταση συναγερμού οι Αρχές. Η κακοκαιρία Ελπίδα δείχνει τα δόντια της στην Αττική προκαλώντας τεράστια προβλήματα. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Κτηνοτρόφος έπεσε σε χαντάκι στην κοινότητα Μίστρος
Η κακοκαιρία «Ελπίς» έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα σε όλη την Εύβοια, ανάμεσα στα οποία είναι και τρία τροχαία ατυχήματα, από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Συγκεκριμένα λίγο μετά τις δύο το μεσημέρι ένας κτηνοτρόφος στην Κοινότητα Μιστρός του Δήμου Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων, έπεσε σε χαντάκι την ώρα που πήγαινε στο μαντρί του, λόγω της ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία Ελπίδα: Κτηνοτρόφος έπεσε σε χαντάκι στην κοινότητα Μίστρος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κακοκαιρία Ελπίδα: Λεωφορείο εγκλωβίστηκε στα χιόνια στη γέφυρα Καλυφτάκη
Η κακοκαιρία Ελπίδα σαρώνει την Αττική, και μάλιστα προέκυψε σοβαρό πρόβλημα όταν λεωφορείο του ΚΤΕΛ ακινητοποιήθηκε λόγω της ισχυρής χιονόπτωσης στη γέφυρα Καλυφατάκη στην Εθνική οδό. Οι επιβάτες, δημότες του Ωρωπού, επικοινώνησαν με τον Δήμο και αμέσως κινητοποιήθηκε ο δημοτικός μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας. Επί τόπου έσπευσε και ο δήμαρχος Ωρωπού Γιώργος Γιασημάκης. Καλά εξοπλισμένο ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία Ελπίδα: Λεωφορείο εγκλωβίστηκε στα χιόνια στη γέφυρα Καλυφτάκη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr