Νέα απεργία της ΠΝΟ: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια 10 και 11 Δεκεμβρίου

Απεργία ΠΝΟ - Όλες οι ειδήσεις: Νέα 48ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, που αρχίζει στις 00:01 ώρα τα…

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με άνοδο 0,74%
Οι τιμές των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισαν με άνοδο με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 950 μονάδων, εν μέσω ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Viohalco, της Jumbo, της Aegean Airlines και της Motor Oil. O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 951,65 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο ... Περισσότερα To άρθρο Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με άνοδο 0,74% δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
Καιρός – Γιάννης Καλλιάνος: Χιόνια στην Αττική το Σάββατο και 1 βαθμός Κελσίου την Κυριακή
Βαρυχειμωνιά, με χιόνια και κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας, θα σαρώσει τη χώρα από την ερχόμενη Παρασκευή (21.01.2022). Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιάννη Καλλιάνου στην εκπομπή “Live News” του Νίκου Ευαγγελάτου στο MEGA, την Παρασκευή αναμένονται χιονοπτώσεις και στα πεδινά της Μακεδονίας, ενώ από το Σάββατο αναμένονται χιόνια από τη Θεσσαλία και νοτιότερα. Η θερμοκρασία ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός – Γιάννης Καλλιάνος: Χιόνια στην Αττική το Σάββατο και 1 βαθμός Κελσίου την Κυριακή δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
Rapid test: Σε ποια σημεία θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι από τον ΕΟΔΥ την Πέμπτη (20/1)
Την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου, οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας θα βρίσκονται σε 174 κεντρικά σημεία…Περισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Σήμερα Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 19 Ιανουαρίου τιμώνται οι Όσιοι Μακάριος ο Αιγύπτιος και Μακάριος ο Αλεξανδρεύς
Σήμερα Τετάρτη 19 Ιανουαρίου, τιμώνται από την Εκκλησία μας οι Όσιοι Μακάριος ο Αιγύπτιος και Μακάριος ο Αλεξανδρεύς. Ο Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος γεννήθηκε το 301 μ.Χ. σε κάποιο χωριό της Άνω Αιγύπτου και έζησε στα χρόνια του Θεοδοσίου του Μεγάλου (379 – 395 μ.Χ.). Σε ηλικία 30 χρόνων αποσύρθηκε στην έρημο της Νιτρίας και […]
8 m
www.makeleio.gr
ΠΑΟΚ-ΑΕΚ: Οι έντεκα του Ραζβάν Λουτσέσκου (vid)
O Ραζβάν Λουτσέσκου προχώρησε σε τρεις αλλαγές στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, που θα ξεκινήσει το αποψινό ντέρμπι με την ΑΕΚ, με τους Ζαμπά, Σβαμπ και Σίντκλεϊ να παίρνουν φανέλα βασικού.
9 m
gazzetta.gr
Κάτι ξαναψήνεται: Η grande εμφάνιση της Σπυροπούλου στο σούπερ μάρκετ και οι... τρίχες έγιναν viral
Κάτι ξαναψήνεται: Η αγαπημένη απογευματινή εκπομπή του ΣΚΑΙ έγινε και πάλι σήμερα (19/1) trend στο Twitter με hashtag #KatiXanapsinetai.Περισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
Ο Ρομπίνιο καταδικάστηκε σε 9ετή κάθειρξη για βιασμό
Ύστερα από απόφαση του ανώτατου ιταλικού δικαστηρίου, ο Ρομπίνιο καταδικάστηκε σε 9ετή κάθειρξη, κρίνοντας τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή ένοχο για τον βιασμό μιας κοπέλας αλβανικής καταγωγής το 2013. Στις 22 Ιανουαρίου του 2013, ο τότε ποδοσφαιριστής τη Μίλαν, Ρομπίνιο, μαζί με πέντε φίλους του κατηγορούνταν ότι βίασε μία 23χρονη κοπέλα σε κλαμπ του Μιλάνου, εκμεταλλευόμενος το ... Περισσότερα To άρθρο Ο Ρομπίνιο καταδικάστηκε σε 9ετή κάθειρξη για βιασμό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
Παναγιωτόπουλος για παράδοση Rafale: Ιστορική μέρα, αλλάζουν οι συσχετισμοί δυνάμεων στους ουρανούς
«Είναι μια μέρα που δικαιούμαι να αισθάνομαι περήφανος και συγκινημένος αλλά όχι ικανοποιημένος ακόμη- πρέπει να γίνουν κι άλλα», ανέφερε…Περισσότερα...
9 m
www.newsbomb.gr
Κορωνοϊός: Σε μια εβδομάδα νόσησαν 36.300 νέοι κάτω των 17 ετών
Αποτελούν το 25% των ασθενών που καταγράφηκαν σε ολόκληρη τη χώρα από 10 Ιανουαρίου 2022 έως 16 Ιανουαρίου 2022
www.protothema.gr
Βίοι Παράλληλοι: Κωνσταντίνος Διαδήμας (Γιος)-Χρήστος Τράκκας (Πατέρας)
Μια πολύ ιδιαίτερη συνέντευξη ενός πατέρα και ενός γιου που έδωσαν τη δική τους μάχη προκειμένου να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα...
www.zougla.gr
Chuck Norris: «Ραγίζει» καρδιές η κίνησή του
Πίσω από τη σκληράδα και τις ταινίες δράσεις, κρύβεται μια ιστορία που αξίζει το σεβασμό όλων.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ίδρυμα Λεβέντη για την ακυρωθείσα δωρεά στο μουσείο Δήλου: Δεν υφίσταται καμία σχέση με το IFG
Το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, με αφορμή δημοσιεύματα για την ακυρωθείσα δωρά στο μουσείο Δήλου, διευκρινίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με το International Foundation for Greece (IFG).
iefimerida.gr
Έφαγε “πόρτα” ο ηθοποιός Τζον Μάλκοβιτς από ξενοδοχείο γιατί έληξε το… εμβολιαστικό του πάσο
Πολυτελές ξενοδοχείο στη Βενετία αρνήθηκε στον διάσημο Αμερικανό ηθοποιό Τζον Μάλκοβιτς να μείνει σε μία από τις σουίτες του, όπου είχε κλείσει, καθώς το εμβολιαστικό πάσο του είχε λήξει, μετέδωσαν σήμερα ιταλικά ΜΜΕ. Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Il Gazzettino, ο 68χρονος πρωταγωνιστής, ο οποίος βρέθηκε στη Βενετία στο πλαίσιο διήμερων γυρισμάτων για την αμερικανική […]
www.makeleio.gr
Δείκτης Θετικότητας: Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο»
Ο δείκτης θετικότητας παραμένει σε υψηλό επίπεδο σε αρκετές περιοχές της χώρας με τη Φλώρινα να αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα καθώς φτάνει το 4,69%. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στα Ιωάννινα με 3,98%, στη Μύκονο 3,97%, στο Ρέθυμνο με 3,94%, ο Κεντρικός Τομέας Αθηνών με 3,92%, η Καστοριά με 3,81%, ο Πειραιάς με 3,77%, τα Χανιά ... Περισσότερα To άρθρο Δείκτης Θετικότητας: Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Άρσεναλ: Πρόταση από Αλ-Νασρ για τον Ομπαμεγιάνγκ!
Την ώρα που ο Πιέρ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ παρουσιάζεται με το ένα πόδι εκτός Άρσεναλ, η Αλ-Νασρ αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την περίσταση και κατέθεσε επίσημη πρόταση για την απόκτησή του.
gazzetta.gr
Παναθηναϊκός: Γκολάρα από Καρλίτος για το 4-0 με την Αναγέννηση!
Το ζευγάρι εξ αρχής είχε φαβορί και ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό ήταν εκτός από σκορ πρόκρισης και θέαμα. Η γκολάρα του Καρλίτος στην φάση του 4-0 ήταν κάτι παραπάνω από θεαματική.
gazzetta.gr
Μάρκου στο Gazzetta: «Μεγάλη πρόκριση για την ομάδα και μεγάλη εμπειρία για εμένα»
Ο Άγγελος Μάρκου που όχι απλά πήρε ευκαιρία να παίξει σε Ευρωπαϊκό αγώνα, αλλά την εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο έχοντας 8 πόντους κόντρα στην Χόροντοκ, μιλάει στο Gazzetta για την εμπειρία του αυτή, τον Βαν ντεν Ντρις, ενώ δεν κρύβει πως θα ήθελε στην επόμενη φάση την Τερουέλ.
gazzetta.gr
Σασμός: Η Καλλιόπη προσπαθεί να γλιτώσει τον Αστέρη μ' ένα παράτολμο σχέδιο
Η καπετάνισσα τα κάνει θάλασσα και τα ψέματα χωρίζουν την Μαρίνα και τον Αντώνη. Ανάμεσα στο διωγμό έρχεται και η…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Το φημισμένο Danieli στη Βενετία αρνήθηκε σουίτα στον Τζον Μάλκοβιτς για «ληγμένο» εμβολιαστικό πάσο
Πολυτελές ξενοδοχείο στη Βενετία αρνήθηκε στον διάσημο Αμερικανό ηθοποιό Τζον Μάλκοβιτς να μείνει...
www.zougla.gr
Ανοικτή συνεργατική ψηφιακή πλατφόρμα παρουσίασε το Υπερταμείο, τι είναι το O2 Hub
Με αυτήν την ενέργεια, αξιοποιείται ένα σημαντικό περιουσιακό κομμάτι του υπερταμείου, όπως είναι τα ανοικτά δεδομένα των θυγατρικών του
www.protothema.gr
Προσλήψεις σε ΟΤΑ: Από αύριο (20/1) οι αιτήσεις για 1.468 θέσεις
ΑΣΕΠ -13Κ/2021: Βγήκε η προκήρυξη για 1.468 προσλήψεις σε ΟΤΑΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΕΟΔΥ: Δείτα πού θα γίνουν δωρεάν rapid test αύριο Πέμπτη 20 Ιανουαρίου
Σε 174 σημεία σε όλη τη χώρα 
www.protothema.gr
Βορίδης: Oι αρμοδιότητες για πρωτοβάθμια υγεία και εκπαίδευση δεν θα παραχωρηθούν στους ΟΤΑ
Ο υπουργός Εσωτερικών  κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις για τις αρμοδιότητες που σήμερα κατέχουν οι αποκεντρωμένες διοικήσεις και θα μπορούσαν να εκχωρηθούν στους ΟΤΑ
www.protothema.gr
Ανδρουλάκης για τα Rafale: Ντροπή να χρησιμοποιούνται για την επικοινωνιακή προπαγάνδα της ΝΔ -Αιχμές και κατά ΣΥΡΙΖΑ
O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγόρησε τη ΝΔ για επικοινωνιακή προπαγάνδα με αφορμή την παραλαβή των έξι πρώτων Rafale.
iefimerida.gr
Ασφαλιστικός διαμεσολαβητής: Πώς να τον ελέγξετε πριν υπογράψετε το συμβόλαιο
Προτού υπογράψετε την ασφαλιστική σύμβαση, θα ήταν φρόνιμο να ελέγξετε την αξιοπιστία του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή που σας προτείνει το υποψήφιο προς αγορά προϊόν. Ενημερωθείτε για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να σας παράσχει σύμφωνα με τον νόμο
www.protothema.gr
Τα σπορ αυτοκίνητα που περιμένουμε το 2022
Σε πείσμα των καιρών, αρκετά νέα σπορ μοντέλα διαφόρων κατηγοριών αναμένεται να λανσαριστούν το 2022 στην αγορά και να μας ανεβάσουν την αδρεναλίνη στα ύψη. Παρά την κυριαρχία των SUV και των ηλεκτρικών στην αγορά, υπάρχει ακόμα μια μερίδα αυτοκινήτων που απευθύνεται στους petrolheads και όσους αναζητούν το κάτι παραπάνω σε επίπεδο ισχύος και οδηγικής ... Περισσότερα To άρθρο Τα σπορ αυτοκίνητα που περιμένουμε το 2022 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο 37χρονος Γάλλος ηθοποιός Γκασπάρ Ουλιέλ σκοτώθηκε κάνοντας σκι
Τραγωδία με τον βραβευμένο ηθοποιό Γκασπάρ Ουλιέλ.
gazzetta.gr
Έφτασαν στην Τανάγρα τα πρώτα Rafale
Στην Τανάγρα προσγειώθηκαν έξι μαχητικά αεροσκάφη Rafale, αφού πρώτα πέρασαν -μια κίνηση ιδιαίτερου συμβολισμού- πάνω από την Ακρόπολη... (Φωτογραφία: Χάρης Γκίκας)
www.zougla.gr
Παναθηναϊκός – Αναγέννηση Καρδίτσας: Ο Καρλίτος πέτυχε τρομερό γκολ
Ο Καρλίτος έβαλε την… υπογραφή του με ένα υπέροχο γκολ, στο εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο του Παναθηναϊκός – Αναγέννηση Καρδίτσας, για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Παναθηναϊκός είχε ένα εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας, πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ! Το πιο όμορφο από αυτά, ήρθε στο 42΄από τον Καρλίτος. Ο Ισπανός επιθετικός έκανε την λόμπα ... Περισσότερα To άρθρο Παναθηναϊκός – Αναγέννηση Καρδίτσας: Ο Καρλίτος πέτυχε τρομερό γκολ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Super League 2, ΑΕΚ Β' - Αιγάλεω 1-1: Έμεινε όρθια με buzzer beater του Αμούρ- Δείτε τα γκολ
Σε έναν πολύ κακό αγωνιστικό χώρο, το Αιγάλεω εκμεταλλεύτηκε ένα αμυντικό λάθος της ΑΕΚ Β', η οποία ωστόσο έμεινε όρθια και πήρε την ισοπαλία (1-1) με γκολ του Αμούρ στο 94'.
www.protothema.gr
Τα Πανηγύρια της Ικαρίας και άλλα νησιωτικά έθιμα και τέχνες στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Για στοιχεία κρίσιμα για τη συλλογική μας ταυτότητα, την ιστορία και τον πολιτισμό μας κάνει λόγο η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη
www.protothema.gr
Σχεδιαστής μήνυσε τη Lego για δερμάτινο τζάκετ - παιχνίδι στο σετ «Queer Eye»
Σχεδιαστής κατηγορεί την εταιρεία Lego ότι αντέγραψε χωρίς την άδειά του το δερμάτινο μπουφάν που είχε δημιουργήσει για το μέλος του καστ της σειράς...
www.zougla.gr
Παναιτωλικός: Τα «όλε-όλε» με την εξέδρα
Οι «κυανοκίτρινοι» πανηγύρισαν με τους φίλους τους μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού για το Κύπελλο.
gazzetta.gr
Online σεμινάρια για ψηφιακές λύσεις οργάνωσης επιχειρήσεων
Η 5η ενότητα της σειράς online σεμιναρίων του #GrowYourBusiness - The Digital Sessions «ανέβηκε» στο YouTube κανάλι της COSMOTE παρουσιάζοντας τη νέα θεματική...
www.zougla.gr
Κρήτη: Ο κλέφτης ήταν γάτα – Βίντεο από κλοπή σε περίπτερο κάτω από τη μύτη του περιπτερά
Έναν θρασύτατο «δράστη»… συνέλαβε στην Κρήτη κάμερα ασφαλείας περιπτέρου  του Ηρακλείου. Μία γάτα που άρπαξε ένα σάντουιτς για να χορτάσει την πείνα της! Στο βίντεο φαίνεται ο τετράποδος «κλέφτης» να βολιδοσκοπεί αρχικά τον χώρο του περιπτέρου, εντοπίζει τη λεία του – ένα σάντουιτς – και με αποφασιστικές κινήσεις την αρπάζει και γίνεται καπνός… Ο ιδιοκτήτης ... Περισσότερα To άρθρο Κρήτη: Ο κλέφτης ήταν γάτα – Βίντεο από κλοπή σε περίπτερο κάτω από τη μύτη του περιπτερά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Καιρός – Αρναούτογλου: «Ο επερχόμενος χιονιάς δείχνει μια ιδιαίτερη προτίμηση στα αιγαιοπελαγίτικα νησιά»
Ο καιρός θα δείξει το… άγριο πρόσωπό του τις επόμενες ημέρες, με τον Σάκη Αρναούτογλου, μάλιστα, να αναφέρει πως ο χιονιάς δείχνει να… προτιμά τα νησιά του Αιγαίου! Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει ο μετεωρολόγος σε ανάρτησή του στο Facebook: «Ο επερχόμενος χιονιάς φαίνεται να δείχνει μια ιδιαίτερη προτίμηση στα αιγαιοπελαγίτικα νησιά σύμφωνα και με τα σημερινά ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός – Αρναούτογλου: «Ο επερχόμενος χιονιάς δείχνει μια ιδιαίτερη προτίμηση στα αιγαιοπελαγίτικα νησιά» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορονοϊός: 36.300 κρούσματα σε παιδιά την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων
Για ένα ακόμα 24ωρο, τα κρούσματα που καταγράφηκαν στη χώρα ξεπέρασαν τις 40.000 με την πανδημία να καλπάζει και στην Ελλάδα, εξαιτίας…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τζώρτζης Μονογυιός: Αδύνατο να συνειδητοποιήσουν το χαμό του στη Μύκονο
Ακόμα δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν στη Μύκονο τον χαμό του Τζώρτζη Μονογυιό που έχασε τη ζωή του στο φρικτό τροχαίο με τη Ferrari στη Βούλα. Ο πόνος είναι ανείπωτος στη Μύκονο, το νησί που μεγάλωσε ο Τζώρτζης Μονογυιός. Θλιμμένα πρόσωπα, σκυθρωπά, o Τζώρτζης που άλλοτε περνούσε από τα σοκάκια του νησιού σκορπώντας χαμόγελα και αισιοδοξία, ... Περισσότερα To άρθρο Τζώρτζης Μονογυιός: Αδύνατο να συνειδητοποιήσουν το χαμό του στη Μύκονο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Εντολή από την Εισαγγελέα Λαμίας να γίνει έρευνα για τους «Θεματοφύλακες»
Προκαταρκτική εξέταση για τη δράση των αυτοαποκαλούμενων «Θεματοφυλάκων του Συντάγματος»...
www.zougla.gr
Κορονοϊός: Εκ περιτροπής λειτουργία των σχολείων προτείνουν οι καθηγητές – «Δεν κάνουν όλοι τα self test» λένε οι δάσκαλοι
«Σχολεία ανοιχτά, αλλά με μέτρα υγιεινής και ασφαλή» ζήτησαν οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ΔΟΕ και ΟΛΜΕ σε δύο ξεχωριστές συνεντεύξεις Τύπου που παρέθεσαν, κρούοντας των κώδωνα του κινδύνου για τα αυξημένα κρούσματα covid-19 στα σχολεία. Μάλιστα η ΟΛΜΕ προτείνει για πρώτη φορά «εκ περιτροπής λειτουργία των σχολείων μέχρι να αποκλιμακωθεί η κρίσιμη επιδημιολογική κατάσταση», εφόσον το ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: Εκ περιτροπής λειτουργία των σχολείων προτείνουν οι καθηγητές – «Δεν κάνουν όλοι τα self test» λένε οι δάσκαλοι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορωνοϊός: 20.107 νέα κρούσματα, 88 θάνατοι, 683 διασωληνωμένοι
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΕΟΔΥ, το απόγευμα της Τετάρτης, για την πορεία της πανδημίας κορονοϊού στην Ελλάδα, αναφέρονται τα εξής: “Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 20.107, εκ των οποίων 60 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 1.723.496 (ημερήσια μεταβολή […]
www.makeleio.gr
Οι 118 δολοφονημένες γυναίκες της Βρετανίας -Ενα συγκλονιστικό καλλιτεχνικό project για τις γυναικοκτονίες
Μια καλλιτέχνις φιλοτέχνησε τα συγκλονιστικά πορτρέτα 118 δολοφονημένων γυναικών στo Ηνωμένο Βασίλειο.
iefimerida.gr
Επιτέλους μάθαμε τον επίσημο τίτλο του τηλεοπτικού «Lord of The Rings»!
Η prequel σειρά του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών θα κυκλοφορήσει στις 2 Σεπτεμβρίου 2022.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Θεσσαλονίκη: Ο ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει τον δικηγόρο Θεόφιλο Αλεξόπουλο μετά τις καταγγελίες της 24χρονης
Με απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία αναστέλλεται η κομματική ιδιότητα του δικηγόρου Θεόφιλου Αλεξόπουλου μετά την καταγγελία της 24χρονης…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΕΟΔΥ: Σημεία δωρεάν ελέγχου Covid-19 στις 20 Ιανουαρίου
Τα σημεία δωρεάν ελέγχου για Covid-19, αύριο Πέμπτη 20 Ιανουαρίου, εκ μέρους του ΕΟΔΥ, είναι τα εξής:...
www.zougla.gr
Σταϊκούρας για έκδοση του 10ετούς ομολόγου: Στέφθηκε με επιτυχία -Συγκέντρωσε υψηλή ζήτηση και ποιότητα κεφαλαίων
Στη σημερινή έκδοση του 10ετούς ομολόγου αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.
iefimerida.gr
Κορονοϊός: Πάνω από 36.000 κρούσματα στις ηλικίες 4-18 ετών
Ο κορονοϊός σαρώνει στις μικρές ηλικίες όπως δείχνουν τα στοιχεία του ΕΟΔΥ για την εβδομάδα από τις 10 έως τις 16 Ιανουαρίου. Συγκεκριμένα τα κρούσματα που προκαλεί ο κορονοϊός στις ηλικίες από 4 έως 18 ετών ανέρχονται σε 36.300 και αποτελούν το 25% των συνολικών κρουσμάτων για την εν λόγω εβδομάδα. Η αύξηση σε σχέση ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: Πάνω από 36.000 κρούσματα στις ηλικίες 4-18 ετών δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr