Νέα έρευνα: Το εμβόλιο Moderna μετά από Pfizer ή AstraZeneca παρέχει καλύτερη ανοσιακή προστασία

Οι εμβολιασμένοι έχουν καλύτερη ανοσιακή απόκριση, όταν μετά την πρώτη δόση εμβολίου AstraZeneca ή Pfizer/BioNTech, έκαναν μετά από εννέα εβδομάδες εμβόλιο Moderna, σύμφωνα με μια νέα βρετανική επιστημονική μελέτη.
Read full article on: iefimerida.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Χαμός με τον “Σασμό”: Οι χρήστες του Twitter θρηνούν μαζί με τη μητέρα του Πετρή
Άλλο ένα συγκλονιστικό επεισόδιο χθες στον Σασμό με τη μητέρα του Πετρή να θρηνεί τον γιο της στο νεκροτομείο και το Twitter να αποθεώνει τη Μαρίνα και τη Μαρία Πρωτόπαππα που την υποδύεται. Οι χρήστες δακρύζουν με το μοιρολόι της μάνας, αλλά και της γιαγιάς Ειρήνης. Δεν ήταν όμως μόνο αυτές που λύγισαν τους χρήστες. […]
8 m
www.makeleio.gr
Τα πρώτα λεπτά μετά την πανίσχυρη έκρηξη στη Συγγρού - Φωτιά και χάος παντού
Συγκλονίζουν οι εικόνες από τη λεωφόρο Συγγρού και το κτήριο που σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη τα ξημερώματα της Τετάρτης (26.01.2021). Βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το newsit.gr, δείχνει το τι γινόταν στο σημείο λίγα λεπτά μετά την έκρηξη που συγκλόνισε όχι μόνο τη λεωφόρο Συγγρού αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Μεγάλες φλόγες κατακαίουν το κτήριο ενώ ... Περισσότερα To άρθρο Τα πρώτα λεπτά μετά την πανίσχυρη έκρηξη στη Συγγρού - Φωτιά και χάος παντού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
9 m
www.newsit.gr
«Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα» - Τρόμος από την «τρελή» πορεία «ακυβέρνητου» λεωφορείου του ΟΑΣΘ
Λεωφορείο του ΟΑΣΘ συγκρούστηκε με ταξί και καβάλησε πεζοδρόμιο στην Καλαμαριά - Ο οδηγός του λεωφορείου τραυματίστηκε στο πόδι από τις ρόδες του οχήματος  - Τι είπε ο οδηγός του ταξί
9 m
www.protothema.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Πού χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες, ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Οι Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις με ανακοινώσεις τους ενημερώνουν για το πού υπάρχουν προβλήματα για τους οδηγούς λόγω…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Επίδομα Θέρμανσης: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα, ποιοι μπορούν να κάνουν αιτήσεις
Ανοίγει και πάλι η πλατφόρμα της AAΔΕ «myΘΕΡΜΑΝΣΗ» για την υποβολή αιτήσεων από πολίτες που πληρούν τα νέα διευρυμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια προκειμένου να λάβουν το επίδομα θέρμανσης
www.protothema.gr
Εμβόλιο και νόσηση δημιουργούν «σούπερ ανοσία» – Δέκα φορές πιο ισχυρή από τον απλό εμβολιασμό
Η νόσηση πριν ή μετά τον εμβολιασμό προσφέρει μια «σούπερ ανοσία» στον οργανισμό, σύμφωνα με νέα μελέτη. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα είτε κάποιος αρρωστήσει με Covid-19 μετά τον εμβολιασμό του, είτε πρώτα αρρωστήσει από κορονοϊό και μετά εμβολιαστεί, ο συνδυασμός αυτός παρέχει εξίσου ισχυρή ανοσιακή προστασία έναντι μιας μελλοντικής λοίμωξης. Η ... Περισσότερα To άρθρο Εμβόλιο και νόσηση δημιουργούν «σούπερ ανοσία» – Δέκα φορές πιο ισχυρή από τον απλό εμβολιασμό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Θεσπρωτία: Πάγωσε η θάλασσα στη Σαγιάδα – Δείτε τις σπάνιες εικόνες που έφερε ο χιονιάς
H κακοκαιρία χτύπησε και τη Σαγιάδα Θεσπρωτίας, με τον υδράργυρο να δείχνει το πρωί έως και – 7 βαθμούς Κελσίου… Οι χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σε όλη τη χώρα, είχε σαν αποτέλεσμα να παγώσει η θάλασσα στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας. Όπως μπορείτε να δείτε στα βίντεο που ακολουθούν, στην επιφάνεια της θάλασσα έχει σχηματιστεί ένα λεπτό ... Περισσότερα To άρθρο Θεσπρωτία: Πάγωσε η θάλασσα στη Σαγιάδα – Δείτε τις σπάνιες εικόνες που έφερε ο χιονιάς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ! ΚΑΜΑΡΩΣΤΕ ΠΟΙΟΙ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ! ΕΔΩΣΑΝ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΕΙ ΛΗΓΜΕΝΑ ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΣΤΟΥΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ!
Ληγμένα κρουασάν έδωσαν οι κρατικές αρχές και μοίρασαν τα στελέχη του Ελληνικού Στρατού που μέσα στη νύχτα κλήθηκαν να κάνουν «σέρβις», στους αποκλεισμένους οδηγούς της Αττικής Οδού! Όπως μαρτυρά και η κάτωθι φωτογραφία που μας έστειλε αναγνώστης τα κρουασάν έπρεπε να είχαν αποσυρθεί από την κατανάλωση! Εκτός από την δυσφήμιση των Ενόπλων Δυνάμεων η κυβέρνηση θέτει […]
www.makeleio.gr
Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις κλώτσησε την μπάλα και αποβλήθηκε κόντρα στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς
Οι Ντάλας Μάβερικς δεν κατάφεραν να φανούν ανταγωνιστικοί στην έδρα των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και ο Κρίσταπς Πορζίνγκις εμφάνισε τον εκνευρισμό του. Σε μία φάση στο τέλος του αγώνα, ο Λετονός φόργουορντ κλώτσησε την μπάλα, παρότι απαγορεύεται από τον κανονισμό και δέχθηκε τεχνική ποινή και αποβλήθηκε από την αναμέτρηση. Αμέσως ζήτησε συγγνώμη, αλλά δεν γλίτωσε ... Περισσότερα To άρθρο Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις κλώτσησε την μπάλα και αποβλήθηκε κόντρα στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Απίστευτες εικόνες στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας -Πάγωσε η επιφάνεια της θάλασσας [βίντεο]
Η κακοκαιρία Ελπίδα σάρωσε μεγάλο μέρος της χώρας, επηρέασε και περιοχές όπως η Θεσπρωτία όπου δεν χιόνισε, η θερμοκρασία ωστόσο έπεσε πολύ χαμηλά.
iefimerida.gr
Σκηνικό «πολέμου» λίγο μετά την έκρηξη στη Συγγρού -Δείτε βίντεο
Τα βίντεο που εξασφάλισε το protothema.gr από τη Λεωφόρο Συγγρού λίγο μετά την έκρηξη δείχνουν το βομβαρδισμένο τοπίο λίγα μέτρα μακριά από το κέντρο της Αθήνας
www.protothema.gr
Ο «παραβατικός» Φαίδων Γεωργίτσης που έπαιξε μπάσκετ στην «Πανιωνάρα» και έπαιξε σε ερωτικές ταινίες
Σαν σήμερα το 1939 γεννήθηκε ένας ζεν πρεμιέ του ελληνικού κινηματογράφου, ένα γνήσιος Πανιώνιος, παιδί της Κατοχής άρα και «παραβατικός»…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η Φίνος Φίλμ τιμά τον Φίνο με ένα συγκινητικό βίντεο από την κηδεία του - Αλεξανδράκης, Καρέζη, Βογιατζής τον αποχαιρετούν!
Πρωτοπόρος, οραματιστής και ανήσυχος δημιουργός, ο Φιλοποίμην Φίνος έχτισε τον ελληνικό κινηματογράφο και τον εκτόξευσε ανάμεσα...
www.zougla.gr
Η Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε το Υπνωτήριο Αστέγων των Γιατρών του Κόσμου στον δήμο Αθηναίων
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε, χθες το βράδυ, το Υπνωτήριο Αστέγων των Γιατρών του Κόσμου στον δήμο Αθηναίων.
iefimerida.gr
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων και ενδικοφανών προσφυγών, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων
Με σκοπό τη διευκόλυνση των φορολογουμένων και των επιχειρήσεων, που κατοικούν ή εδρεύουν στις Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, καθώς…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τόνγκα: Αυστραλιανό πλοίο με ανθρωπιστική βοήθεια θα δέσει στο λιμάνι παρά τα κρούσματα κορονοϊού
Θα δέσει τελικά σε λιμάνι της Τόνγκα σήμερα Τετάρτη (26.1.2022) το αυστραλιανό πολεμικό πλοίο, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα κορονοϊού ενώ μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια για τις πληγείσες περιοχές των νησιών από την έκρηξη του ηφαιστείου και το τσουνάμι, πριν από περίπου δέκα ημέρες. Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας της Τόνγκα, Σάια Πιουκάλα, το πλήρωμα του πλοίου ... Περισσότερα To άρθρο Τόνγκα: Αυστραλιανό πλοίο με ανθρωπιστική βοήθεια θα δέσει στο λιμάνι παρά τα κρούσματα κορονοϊού δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Η στιγμή της έκρηξης στην Συγγρού – Βίντεο ντοκουμέντο
Η ισχυρότατη έκρηξη που έγινε στις επτά παρά δέκα το πρωί στην αρχή της λεωφόρου Συγγρού έγινε αισθητή σύμφωνα με μαρτυρίες σε πολλές περιοχές της Αττικής.  Το newsit.gr σας παρουσιάζει βίντεο ντοκουμέντο το οποίο μας έστειλε αναγνώστης μας από την περιοχή του Ψυρρή. Στο βίντεο φαίνεται αρχικά μια λάμψη και στην συνέχεια ακούγεται η έκρηξη ... Περισσότερα To άρθρο Η στιγμή της έκρηξης στην Συγγρού – Βίντεο ντοκουμέντο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Δεν μπορείς να πας γυμναστήριο; Αυτό το home workout θα σε σώσει
Έχει χιόνι, κρύο και οι δρόμοι που οδηγούν στο γυμναστήριο είναι κλειστοί (όπως και εκείνο). Εσύ όμως θες να γυμναστείς, έστω και σε ένα διάλειμμα από την τηλεργασία που, ας είμαστε ειλικρινείς, έχει επιστρέψει δυναμικά.
gazzetta.gr
Θετικός στον κορονοϊό ο τριπλά εμβολιασμένος Έλτον Τζον – Ακύρωσε συναυλίες στις ΗΠΑ
Ο Έλτον Τζον ανακοίνωσε σήμερα, στον λογαριασμό του στο Instagram, ότι διαγνώστηκε θετικός στην Covid-19 και ότι θα ακυρώσει δύο συναυλίες που επρόκειτο να δώσει στο Ντάλας, των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της παγκόσμιας αποχαιρετιστήριας περιοδείας του. «Προσβλήθηκα από την Covid και επομένως πρέπει να επαναπρογραμματίσω τις συναυλίες μου στο Ντάλας», που είχαν προβλεφθεί για σήμερα […]
www.makeleio.gr
Απίστευτο Lada με τρεις τροχούς οργώνει στο χιόνι [βίντεο]
Αυτή ίσως και να είναι η πιο «τρελή» μετατροπή που έχουμε δει μέχρι στιγμής σε ένα Lada, το οποίο μάλιστα δεν έχει γίνει σε Niva, αλλά μας έρχεται από τη Ρωσία με... αγάπη.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία Ελπίς - Πέτσας: Οφείλουμε μια συγνώμη για τα προβλήματα ηλεκτροδότησης
Ήταν  απολύτως ακριβής η πρόβλεψη της ΕΜΥ που συμμετείχε στις συσκέψεις , ανέφερε  ο  αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών , αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης
www.protothema.gr
Ισχυρή έκρηξη στη Συγγρού: Ο Πάνος Καμμένος μετέβη στο κτίριο
Δίπλα στο κτίριο που σημειώθηκε η τρομακτική έκρηξη βρίσκεται το δικηγορικό γραφείο της Έλενας Τζούλη, συζύγου του πρώην υπουργού Εθνικής Άμυνας
www.protothema.gr
Βίντεο ντοκουμέντο στιγμές μετά την ισχυρή έκρηξη στην Συγγρού – Tαξί εκτοξεύτηκε στον αέρα – Στο χειρουργείο 78χρονος
«Ταρακουνήθηκε» το πρωί της Τετάρτης το κέντρο της Αθήνας, καθώς σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη σε κτίριο στη Συγγρού, από την οποία τραυματίστηκε σοβαρά ένα άτομο, το οποίο χειρουργείται αυτή την ώρα στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Ο άτυχος άνδρας είναι είναι 78 ετών και φέρει εγκαύματα σε άνω και κάτω άκρα. Εισήχθη επειγόντως σε χειρουργικό τμήμα του νοσοκομείου, με […]
www.makeleio.gr
Ιταλία: Απίστευτη τραγωδία - Αγριογούρουνο σκότωσε κυνηγό που το είχε πυροβολήσει νωρίτερα
Το ζώο πήρε την εκδίκησή του από τον 36χρονο κυνηγό, ο οποίος το είχε πυροβολήσει λεπτά νωρίτερα!Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ηγουμενίτσα: Χιλιάδες νεκρά ψαριά από το ψύχος στη λιμνοθάλασσα του Δρεπάνου
Ηγουμενίτσα: Τα ψάρια πέθαναν μαζικά στη λιμνοθάλασσα του Δρεπάνου.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Παγετός παντού: Κίνδυνος ολισθηρότητας για πεζούς και οχήματα -Οι παγίδες σε πεζοδρόμια και στενά [εικόνες]
Ένα σκληρό στρώμα παγετού έχει σχηματιστεί σε πολλά σημεία των δρόμων και πεζοδρομίων, ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας.
iefimerida.gr
Eκρηξη στη Συγγρού: Διαρροή αερίου βλέπουν οι αρχές -Απομάκρυναν τον κόσμο σε απόσταση 150 μέτρων
Ζημιές σε κτίρια, σε απόσταση μέχρι 200 μέτρα, προξένησε η έκρηξη που σημειώθηκε σε κτίριο της λεωφ. Συγγρού 3 στους Στύλους του Ολυμπίου Διός.
iefimerida.gr
Συγκλονίζουν τα αποχαρακτηρισμένα αρχεία της Σοβιετικής Ένωσης -Τι αποκαλύπτουν για το ΚΚΕ και τον Εμφύλιο [εικόνες]
Ιδιαίτερου ιστορικού και πολιτικού ενδιαφέροντος για την περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου και του ρόλου που διαδραμάτισε το ΚΚΕ είναι ο πρόσφατος αποχαρακτηρισμός αρχείων της Σοβιετικής Ένωσης.
iefimerida.gr
Μοράτα: Ανοίγει ο δρόμος για τον Ισπανό επιθετικό στην Μπαρτσελόνα
Θέμα χρόνου φαίνεται πως είναι η μεταγραφή του Άλβαρο Μοράτα στην Μπαρτσελόνα, μετά την συμφωνία της Γιουβέντους με τον Ντούσαν Βλάχοβιτς για την κορυφή της επίθεσης της.
gazzetta.gr
Η Ρένα Βλαχοπούλου νονά το 1974 -Σήμερα το κοριτσάκι που βάπτισε είναι γνωστή ηθοποιός [εικόνα]
Μια ρετρό φωτογραφία της Ρένας Βλαχοπούλου δημοσίευσε στο Instagram του ο Άρης Λουπάσης.
iefimerida.gr
Τσιτσιπάς - Σίνερ 3-0: Διαστημικό τένις και στα ημιτελικά του Australian Open (vids)
Μαγική εμφάνιση από τον Στέφανο Τσιτσιπά που... κατάπιε με 3-0 σετ τον Γιάνικ Σίνερ και προκρίθηκε στους «4» του Australian Open.
gazzetta.gr
Τόνγκα: Θα δέσει σε λιμάνι πλοίο που μεταφέρει βοήθεια παρά τον εντοπισμό κρουσμάτων Covid-19
Τόνγκα: Το αυστραλιανό πλοίο που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια θα δέσει τελικά σε λιμάνι του αρχιπελάγους, παρά τον εντοπισμό κρουσμάτων της…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Κέβιν Ντουράντ χάνει ξανά το All Star Game του NBA
Ο Κέβιν Ντουράντ προελαύνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην ψηφοφορία για το All Star Game του NBA, αλλά αναμένεται να η δώσει και πάλι το “παρών” στη γιορτή του μπάσκετ. Ο ηγέτης των Μπρούκλιν Νετς είχε αναδειχθεί και πέρυσι ένας εκ των αρχηγών, όντας πρώτος σε ψήφους στην Ανατολή, όπως και φέτος, αλλά δεν είχε ... Περισσότερα To άρθρο Ο Κέβιν Ντουράντ χάνει ξανά το All Star Game του NBA δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Γιανίκ Σίνερ – Στέφανος Τσιτσιπάς 0-3: Τρομακτική εμφάνιση και πρόκριση στα ημιτελικά του Australian Open
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ισοπέδωσε τον Γιάνικ Σίνερ με 3-0 σετ (6-3, 6-4, 6-4) και πήρε με άνεση την πρόκριση για τα ημιτελικά του Australian Open. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας πραγματοποίησε ονειρική εμφάνιση κόντρα στον 20χρονο ταλαντούχο Ιταλό, No. 10 στον κόσμο και δεν του άφησε το παραμικρό περιθώριο αμφισβήτησης. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, έχοντας και τη ... Περισσότερα To άρθρο Γιανίκ Σίνερ – Στέφανος Τσιτσιπάς 0-3: Τρομακτική εμφάνιση και πρόκριση στα ημιτελικά του Australian Open δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Στέφανος Τσιτσιπάς: Στους «4» του Australian Open με εκπληκτική εμφάνιση και θρίαμβο επί του Σίνερ!
Με μεγαλειώδη εμφάνιση ο Στέφανος Τσιτσιπάς πέρασε θριαμβευτικά στους «4» του Australian Open!
iefimerida.gr
Καιρός – Κρήτη: Χάος στους χιονισμένους δρόμους – Η λίστα με τα προβλήματα της κακοκαιρίας
Κλειστά παραμένουν αυτήν την ώρα, σε ένα μεγάλο τμήμα του επαρχιακού οδικού δικτύου της Κρήτης, σημεία στα οποία η έντονη χιονόπτωση καθιστά αδύνατη τη μετακίνηση των οχημάτων. Σύμφωνα με την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, στον νομό Χανίων, λόγω χιονόπτωσης και παγετού, είναι κλειστή η Επαρχιακή Οδός Φουρνέ-Θερίσσου στο τμήμα από την τοπική κοινότητα Θερίσσου ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός – Κρήτη: Χάος στους χιονισμένους δρόμους – Η λίστα με τα προβλήματα της κακοκαιρίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Australian Open: Ξανά στον ημιτελικό ο Τσιτσιπάς - Σάρωσε τον αντίπαλό του και περιμένει τον επόμενο
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν συγκλονιστικός στο Australian Open και προκρίθηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά στον ημιτελικό του τουρνουάΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αττική Οδός: Δύο μέρες μετά και ακόμα απεγκλωβίζουν οχήματα -Εχουν απομακρυνθεί πάνω από 2.500
Δυό ημέρες έχουν συμπληρώνονται από τα όσα απίστευτα σημειώθηκαν στην Αττική Οδό με τα χιόνια και ακόμα και σήμερα απεγκλωβίζουν αυτοκίνητα.
iefimerida.gr
Truck carrying 100 lab monkeys crashes in Pennsylvania (photos)
Driver who stopped to help & put her hand in one of the cages says she now has a cough & pink eye after one of the macaques hissed in her face
www.protothema.gr
Τζώρτζης Μονογυιός: Η νέα ανάρτηση της μητέρας του -«Μου λείπεις καρδιά μου»
Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά το μοιραίο τροχαίο με τη Ferrari, η Ελένη Ξυδάκη έκανε μια νέα ανάρτηση για τον αδικαχομένο γιο της
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα - Η τρελή πορεία ακυβέρνητου λεωφορείου στην Καλαμαριά
Θεσσαλονίκη: Πώς κατάφερε να σωθεί ο οδηγός - Δεν είχε επιβάτες τη στιγμή που ξεκίνησε η τρελή πορεία και η…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ισχυρή έκρηξη στη Συγγρού: Βομβαρδισμένο τοπίο η περιοχή -Στο χειρουργείο 78χρονος τραυματίας
Ζημιές σε απόσταση 200 μέτρων -Διαρροή υγραερίου ή φυσικού αερίου εξετάζει η πυροσβεστική - Δείτε βίντεο λίγα λεπτά μετά την έκρηξη
www.protothema.gr
Ξετρελαμένος με την Μυριέλλα ο Κατσαούνης: Την άρπαξα και την πήγα σε όποιο λαγούμι βρήκα
Ο αγρότης μίλησε για τις τρυφερές στιγμές που έχει μοιραστεί με την ηθοποιό στον Άγιο Δομίνικο
www.protothema.gr
Ξετρελαμένος με τη Μυριέλλα ο Κατσαούνης: Την άρπαξα και την πήγα σε όποιο λαγούμι βρήκα
Ο αγρότης μίλησε με πάθος για τις τρυφερές στιγμές που έχει μοιραστεί με την ηθοποιό στον Άγιο Δομίνικο
www.protothema.gr
Έξι φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ ανοιχτά στην Αττική μόνο για επείγοντα
Με βάση τον προγραμματισμό του Οργανισμού τα φαρμακεία θα λειτουργήσουν από τις 10:30 έως τις 14:00 με προσωπικό ασφαλείας
www.protothema.gr
Ασφαλής οδήγηση το χειμώνα: O παγκόσμιος πρωταθλητής ράλι Jan Kopecky συμβουλεύει!
Είτε σε βροχή είτε σε χιόνι, η οδήγηση τους χειμερινούς μήνες απαιτεί πολύ μεγάλη προσοχή, καθώς μπορεί να γίνει επικίνδυνη…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αυτοί οι πολίτες δικαιούνται την αποζημίωση των 2.000 και 1.000 ευρώ
Αποζημίωση 2.000 ευρώ για κάθε όχημα που εγκλωβίστηκε στην Αττική Οδό ζήτησε ο Πρωθυπουργός από την παραχωρησιούχο εταιρεία της Αττικής Οδού. Μετά το χάος που προκλήθηκε εχθές από την κακοκαιρία «Ελπίς», ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε να αποζημιωθούν οι άνθρωποι που ταλαιπωρήθηκαν στην κεντρική οδική αρτηρία, όπου εγκλωβίστηκαν χιλιάδες οχήματα. Η εταιρεία το αποδέχτηκε. Προς το παρόν […]
www.makeleio.gr