Νότια Αφρική – Κορονοϊός: Η μετάλλαξη «Όμικρον» ίσως εκτοπίσει τη Δέλτα

Η μετάλλαξη Όμικρον που εντοπίστηκε στη νότια Αφρική μπορεί να είναι η πιθανότερη υποψήφια για να εκτοπίσει την εξαιρετικά μεταδοτική Δέλτα,…

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Ολυμπιακός: Δημοσιεύματα για Εράν Ζάχαβι
Μπαίνουμε στην τελευταία εβδομάδα του μετεγγραφικού «παζαριού» και ο Ολυμπιακός φέρεται να ενδιαφέρεται για τον Εράν Ζάχαβι. Ο Εράν Ζάχαβι Ζάχαβι δεν θα παραμείνει στην Αϊντχόφεν μετά τη λήξη του συμβολαίου του τον Ιούνιο. Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα από την Ολλανδία και το Ισραήλ βάζουν το όνομα του διεθνή Ισραηλινού επιθετικού στο μετεγγραφικό στόχαστρο του ... Περισσότερα To άρθρο Ολυμπιακός: Δημοσιεύματα για Εράν Ζάχαβι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Ποια δρομολόγια καταργούνται – Πως θα λειτουργήσει ο προαστιακός
Ανακοίνωση με την οποία αναφέρει πως θα λειτουργήσει το σιδηροδρομικό δίκτυο σήμερα, Τρίτη, εξέδωσε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Ο προαστιακός ξεκινάει δρομολόγια αυτή την ώρα. Καταργούνται οι αμαξοστοιχίες IC 50 & 52  (Αθήνα – Θεσσαλονίκη), οι αμαξοστοιχίες IC 51 & 53 (Θεσσαλονίκη – Αθήνα) καθώς και οι 884-885 (Αθήνα – Καλαμπάκα / Καλαμπάκα – Αθήνα). — TRAINOSE […]
7 m
www.makeleio.gr
Κύπρος: Λευκή μαγεία σε Πλάτρες και Παλαιχώρι! Στους -6 αναμένεται να φτάσει η θερμοκρασία
Κύπρος: Δείτε τις εντυπωσιακές φωτογραφίεςΠερισσότερα...
8 m
www.newsbomb.gr
Η επόμενη μέρα μετά την ιστορική χιονοκαταιγίδα στην Αθήνα Up’ο ψηλά
Η επόμενη μέρα που ξημέρωσε μετά την ιστορική χιονοκαταιγίδα της “Ελπίδας” είναι μια από τις ομορφότερες της ζωής των κατοίκων της Αθήνας. Οι εικόνες με βυθισμένο...
9 m
www.zougla.gr
Ο Γιάννης Μπουρούσης ρυμούλκησε ακινητοποιημένα αυτοκίνητα λόγω της κακοκαιρίας
Ο Γιάννης Μπουρούσης ήταν ένας από τους εθελοντές που έσπευσαν να βοηθήσουν τους εγκλωβισμένους ανθρώπους μετά το ξέσπασμα της κακοκαιρίας και να ρυμουλκήσει τα αυτοκίνητά τους προκειμένου να «ξεκολλήσουν» από το χιόνι
9 m
www.protothema.gr
Οινόη: Πλήρωσαν πούλμαν από την τσέπη τους οι επιβάτες του τρένου - «Μας λέγαν να χτυπήσουμε στα γύρω σπίτια για βοήθεια»
Τεράστια είναι η ταλαιπωρία για τους επιβάτες του τρένου που έχει εγκλωβιστεί στην Οινόη, η οποία ξεκίνησε στις 15:00 το μεσημέρι της Δευτέρας. Οι άνθρωποι έμειναν για πολλές ώρες στην Οινόη, μέχρι κάποιοι από αυτούς να γυρίσουν με πούλμαν πίσω στην Αθήνα για να ξαναφύγουν για Θεσσαλονίκη όταν ανοίξει η γραμμή. Όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι ... Περισσότερα To άρθρο Οινόη: Πλήρωσαν πούλμαν από την τσέπη τους οι επιβάτες του τρένου - «Μας λέγαν να χτυπήσουμε στα γύρω σπίτια για βοήθεια» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ “ΑΡΙΣΤΟΙ” ΤΟΥ ΚΟΥΛΗ; ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ “ΒΟΜΒΑ” ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΝΔΩΝΗ: ΕΦΤΙΑΞΑΝ ΣΕΞΙΣΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ!
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση στο Υπουργείο Πολιτισμού δημοσίευσε μέρος του μηνύματος που εστάλη στους εργαζομένους στο Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο χαρακτηρίζουν ως «απαράδεκτα σεξιστικού εικονογραφικού λόγου». Το καταληκτικό σχόλιο της ΕΑΚ για το θέμα έχει ως εξής: «Βέβαια σε ένα Υπουργείο που η Υπουργός του έχει γίνει viral από τις φωτογραφίες της με εμπλεκόμενους σε υποθέσεις βιασμών και σεξουαλικών σκανδάλων, τι άλλο να περιμένουμε…» Όπως αναφέρει […]
www.makeleio.gr
Η Ρούλα Ρέβη μάς υποδέχεται στο σαλόνι με την ομορφότερη θέα στη χιονισμένη πόλη
Πρωταγωνιστής το μεγάλο τζάκι, όπου η κόρη της ποζάρει σε στάση διαλογισμού.
www.protothema.gr
Πώς φτιάχνουμε κοτόπουλο βραστό και ζωμό για τις σούπες μας
Βήμα βήμα πώς να φτιάξετε τον πιο νόστιμο ζωμό κοτόπουλου για γευστικές και υγιεινές σούπες! Σκέφτεστε τίποτα καλύτερο για το κρύο; 
www.protothema.gr
Ανήκεις σε αυτά τα ζώδια; Να περιμένεις επιστροφή πρώην με τον Ερμή ανάδρομο σε Υδροχόο και Αιγόκερω
Με τον ανάδρομο Ερμή, το παρελθόν θα έρθει να σου χτυπήσει την πόρταΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σασμός: Η Καλλιόπη με τον Μαθιό μεθοδεύουν τη φυγάδευση του Αστέρη μακριά από την Κρήτη
Συνταρακτικές οι εξελίξεις στο αποψινό επεισόδιο μετά τον θάνατο του Πετρή
www.protothema.gr
Επίδομα θέρμανσης: Ανοιχτή για νέες αιτήσεις η πλατφόρμα «myΘΕΡΜΑΝΣΗ»
 «myΘΕΡΜΑΝΣΗ»: Ανοίγει και πάλι η πλατφόρμα της AAΔΕ για την υποβολή αιτήσεων από πολίτες που πληρούν τα νέα διευρυμένα εισοδηματικά…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Στα σπίτια τους οι παίκτες της ΑΕΚ μετά από 24 ώρες
Το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που σάρωσε την Ελλάδα δημιούργησε φοβερά προβλήματα, με την ΑΕΚ να αποτελεί ένα άκρως χαρακτηριστικό παράδειγμα, αφού η μισή ομάδα βίωσε μία απίστευτη ταλαιπωρία σε δύο μέτωπα
www.protothema.gr
Απίστευτο: Περισσότερα από 3.000 οχήματα και 3.500 άνθρωποι είχαν εγκλωβιστεί για ώρες στην Αττική Οδό
Στρατός, αστυνομία, πυροσβεστική, πολιτική προστασία συνεχίζουν τους απεγκλωβισμούς ανθρώπων και αυτοκινήτων από τους χιονισμένους δρόμους.
iefimerida.gr
Οδοιπορικό στα βόρεια προάστια που είχε χτυπήσει η κακοκαιρία «Μήδεια»
Ο φωτογραφικός φακός της «Ζούγκλας» έκανε οδοιπορικό στην περιοχή της Άνοιξης, της Δροσιάς, της Ροδόπολης και στης Σταμάτας, που είχαν πληγεί πέρυσι από...
www.zougla.gr
Λαμία: Ανακοίνωσε Σιμόν
Η Λαμία ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου δεξιού μπακ Νταβίντ Σιμόν.
gazzetta.gr
Ρεπορτάζ Newsbomb.gr: «Μείναμε 16 ώρες στο Μαρούσι χωρίς ρεύμα» - Νέες καταγγελίες από πολίτες
Η ηλεκτροδότηση σταδιακά αποκαθίσταται σε όλη την Αττική, ωστόσο η αγανάκτηση των πολιτών για τον ενεργειακό Γολγοθά συνεχίζεται.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πλεύρης: Αναβολή των εμβολιασμών και την Τετάρτη (26/1)
Την αναβολή των εμβολιασμών έναντι της covid-19 και την Τετάρτη (26/01/2022) ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ν. Ηλιόπουλος: Στους χιλιάδες εγκλωβισμένους στη Μεσογείων, την Κηφισίας, τη Μαραθώνος ποιος θα δώσει αποζημιώσεις;
Ευθύνες προσωπικά στον πρωθυπουργό, για την ταλαιπωρία χιλιάδων ανθρώπων μετά την επέλαση της κακοκαιρίας «Ελπίδα», επιρρίπτει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ηλιόπουλος, μετά την ανακοίνωση για αποζημίωση 2.000 ευρώ για κάθε εγκλωβισμένο οδηγό στην Αττική Οδό.
iefimerida.gr
Μετά από αρκετές ώρες ταλαιπωρίας απεγκλωβίστηκαν οι επιβάτες των τρένων σε Λιανοκλάδι και Οινόη
Έληξε η περιπέτεια των επιβατών τρένων σε Λιανοκλάδι και Οινόη.
gazzetta.gr
Απίστευτο Video: Εκχιονιστικό "τσάκισε" 47 οχήματα - 12 οι τραυματίες
Καθαρίζοντας την εθνική οδό, ο οδηγός του εκχιονιστικού το «παράκανε» με την ταχύτητα του οχήματος, στέλνοντας με πολύ δύναμη το χιόνι στο αντίθετο ρεύμα, προκαλώντας χάος.  
www.protothema.gr
Lockdown θυμίζει σήμερα η Αττική – Κλειστά τα μαγαζιά, οι καφετέριες και τα εστιατόρια
Κλειστές θα είναι σήμερα, Τρίτη καφετέριες, ταβέρνες και εστιατόρια στο πλαίσιο της γενικής αργίας. Οι περιοχές που δεν θα λειτουργήσουν τα παραπάνω μαγαζιά είναι: Αττική, Εύβοια, Βοιωτία Κυκλάδες, Κρήτη, Σποράδες και Δωδεκάνησα καθώς κηρύσσονται σε κατάσταση ειδικής προστασίας. Σημειώνεται ότι ανοιχτά θα είναι μόνο τα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα τροφίμων, τα βενζινάδικα και τα φαρμακεία. Ειδικότερα, με […]
www.makeleio.gr
Βρετανία: Λεωφορείο προσέκρουσε σε κατάστημα στο βόρειο Λονδίνο - Πληροφορίες για τραυματίες
Ένα λεωφορείο έπεσε στο μπροστινό μέρος ενός καταστήματος στο βόρειο Λονδίνο, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματίες. Τα αίτια του ατυχήματος…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Γυρίσματα στους -40 βαθμούς Κελσίου: Η ταινία που «νίκησε» το πολικό ψύχος
Θυμόμαστε τη στιγμή που ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αναγκάστηκε να βγει για γύρισμα, με το θερμόμετρο να δείχνει -40 βαθμούς Κελσίου.
www.protothema.gr
Έληξε η περιπέτεια των επιβατών στα τρένα που ήταν ακινητοποιημένα σε Λιανοκλάδι και Οινόη
Τέλος έλαβε η περιπέτεια που εξελισσόταν, από τη Δευτέρα, με την αμαξοστοιχία Intercity 57 που κινούνταν με κατεύθυνση από τη Θεσσαλονίκη...
www.zougla.gr
Στρατής Χατζησταματίου: «Έκανα πολλές φορές casting για να πάρω τον ρόλο στον Σασμό»
Ενώ αποκάλυψε πως στη σειρά έρχονται μεγάλες ανατροπές
www.protothema.gr
Παθήσεις παγκρέατος: Σύγχρονες θεραπείες και ρομποτική τεχνολογία
Το πάγκρεας είναι ένας μικτός αδένας με ενδοκρινή και εξωκρινή μοίρα.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Σταδιακή υποχώρηση και εξασθένηση του φαινομένου - Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο
Εξασθενεί σταδιακά η κακοκαιρία «Ελπίς» που προκάλεσε προβλήματα σε αρκετές περιοχές. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ντελιβεράς έπεσε 5 φορές για να παραδώσει παραγγελία: «Σταματήστε να παραγγέλνετε»
O Παναγιώτης Κριεμάδι έπεσε 5 φορές στην προσπάθειά του να παραδώσει τις παραγγελίες χθες το πρωί.
www.protothema.gr
«Αλάσκα γίναμε»: Ένα μοναδικό βίντεο από τη Φίνος Φιλμ με τον Θανάση Βέγγο, τον Δ. Παπαγιαννόπουλο και τη Ρένα Βλαχοπούλου
Με αφορμή την κακοκαιρία «Ελπίδα» που πλήττει τη χώρα μας, τις χιονοπτώσεις και το τσουχτερό κρύο, η Finos Film παρουσιάζει ένα χιουμοριστικό...
www.zougla.gr
ΑΕΚ: Tέλος στην ταλαιπωρία για παίκτες και σταφ, στα σπίτια τους σχεδόν μετά από 24 ώρες
Το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που σάρωσε την Ελλάδα δημιούργησε φοβερά προβλήματα, με την ΑΕΚ να αποτελεί ένα άκρως χαρακτηριστικό παράδειγμα, αφού η μισή ομάδα βίωσε μία απίστευτη ταλαιπωρία σε δύο μέτωπα.
gazzetta.gr
Ο Ταξιάρχης Φούντας στην DC United με ποσό ρεκόρ
Ο Ταξιάρχης Φούντας είναι έτοιμος να ζήσει το αμερικανικό όνειρο και να παίξει από το καλοκαίρι με την DC United, έχοντας συμφωνήσει με μισθό που τον καθιστά τον πιο ακριβοπληρωμένο της ομάδας!
www.protothema.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Πώς λειτουργούν τα Μέσα Μεταφοράς
Πού δεν επιτρέπεται ακόμη η εκτέλεση δρομολογίων με λεωφορεία και τρόλεϊ
www.protothema.gr
Αλμπέρτο Εσκενάζυ κατά Χρήστου Λούλη: «Άμα κάψεις φλάντζα δε σε σώζει τίποτα»
Καταπέλτης ο ηθοποιός εναντίον του συναδέλφου του
www.protothema.gr
Γενική αργία και αύριο σε Αττική, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη
Την παράταση της αργίας και αύριο, Τετάρτη, λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίδα» σε τέσσερις περιφέρειες της χώρας ανακοίνωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης. Κατά την έκτακτη ενημέρωση για την πορεία των έντονων καιρικών φαινομένων, ο κ. Στυλιανίδης έκανε λόγο για πολύ δύσκολη νύχτα και πρωτόγνωρες καταστάσεις, σημειώνοντας πως η συγγνώμη της Πολιτείας […]
www.makeleio.gr
Η «Ελπίδα», οι ευθύνες Πατούλη, οι Έλληνες και το κράτος μας!
Πώς το είχε πει ο Σημίτης; «Αυτή είναι η Ελλάδα»! Αγέρωχη, αδάμαστη, ανυπότακτη, 200 χρόνια στο χείλος του γκρεμού- και δεν λέει να κάνει επιτέλους το κρίσιμο βήμα μπροστά! Καταδικασμένη να φυτοζωεί στην μιζέρια και την ξεροκεφαλιά της…
iefimerida.gr
Πολικές θερμοκρασίες στα κεντρικά και βόρεια: Έως -16,5 βαθμούς το πρωί της Τρίτης (25/1)
Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές της χώρας λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίς».
gazzetta.gr
Five ways George Orwell’s “1984” predicted modern day society
The writer, who died on this day in January 1950 in London, was most famous for two novels which explored totalitarian politics: 1984 and Animal Farm
www.protothema.gr
Κατεψυγμένη η Αττική Οδός – Πότε θα ανοίξει ξανά;
Η Αττικής Οδός είναι κλειστή και θα παραμείνει έτσι για αρκετές μέρες. Τι θα γίνει όταν οι υπόλοιποι δρόμοι ξεπαγώσουν και μία από τις βασικές οδικές αρτηρίες βρίσκεται ακόμη στην κατάψυξη;
www.protothema.gr
Οι οπαδοί της Φιορεντίνα απειλούν με... θάνατο τον Βλάχοβιτς για τη μεταγραφή του στη Γιουβέντους
Έξαλλοι οι οπαδοί των βιόλα με τον Σέρβο επιθετικό ο οποίος φέρεται να έχει συμφωνήσει με τη Γιουβέντους - Στα πανό που άπλωσαν έξω από το «Αρτέμιο Φράνκι» τον αποκαλούν τσιγγάνο και απειλούν τη ζωή του
www.protothema.gr
Καιρός - Στυλιανίδης: Γενική αργία και την Τετάρτη (26/01)
Για την εξέλιξη της κακοκαιρίας, τα προβλήματα και το πότε θα επιστρέψουν οι μαθητές στα σχολεία και θα επαναλειτουργήσει το…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δείτε ζωντανά την ενημέρωση για την κακοκαιρία από τον Χρήστο Στυλιανίδη
Ο Χρήστος Στυλιανίδης θα ενημερώσει και για το τι θα γίνει στις επόμενες ημέρες σχετικά με αργία, σχολεία, τηλεκπαίδευση. Γίνεται προσπάθεια ώστε ο απεγκλωβισμός όλων των συμπολιτών μας να γίνει το συντομότερο. Μέσω του Προστιακού μεταφέρονται στην Αθήνα όσοι διανυκτέρευσαν στο αεροδρόμιο. Από χθες το βράδυ μετακινούνται στην ΛΕΑ της Αττικής Οδού όλα τα οχήματα […]
www.makeleio.gr
Αττική Οδός, ένας δρόμος για τους μετόχους, όχι για τους οδηγούς - Η κυβέρνηση μπροστά σε αποφάσεις
Τι συμβαίνει με το καθεστώς διαχείρισης και εκμετάλλευσης του οδικού άξονα - Γιατί υστερεί δραματικά σε έργα συντήρησης ένας ιδιωτικός δρόμος με πανάκριβα διόδια - Σε περίπου τρία χρόνια λήγει η σύμβαση παραχώρησης
www.protothema.gr
Στυλιανίδης: «Αργία και την Τετάρτη (26/1) σε Αττική, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη» (vid)
Παρατείνεται και αύριο (26/1) η σημερινή αργία σε Αττική, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη.
gazzetta.gr
«The Batman»: Σχεδόν τρεις ώρες στην Γκόθαμ Σίτυ με τον «Σκοτεινό Ιππότη»
Η διάρκεια της νέας ταινίας The Batman θα είναι 2 ώρες και 47 λεπτά.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ματς Βιλάντερ: «Να σταματήσει ο πατέρας του Τσιτσιπά να παραβιάζει τους κανονισμούς»
Ο άλλοτε κορυφαίος τενίστας του κόσμου και κάτοχος επτά τίτλων Grand Slam, Ματς Βιλάντερ εξαπέλυσε τα πυρά του εναντίον του Στέφανου Τσιτσιπά και στάθηκε στις παρατηρήσεις που δέχεται ο Έλληνας τενίστας για παραβίαση των κανόνων από τον προπονητή και πατέρα του, Απόστολο. «Ο πατέρας του κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει να το κάνει. Αν όχι, τότε […]
www.makeleio.gr
Πώς οι αρχές έπιασαν τον μεγαλύτερο εγκληματία όλων των εποχών
Τον έψαχναν για χρόνια. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr