Novachristmas: Ένας μήνας non stop κινηματογραφικό υπερθέαμα αποκλειστικά στη Nova

Και φέτος, οι συνδρομητές της Nova θα έχουν την ευκαιρία να μπουν για τα καλά στο πνεύμα των Χριστουγέννων, από τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 έως και την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022, μέσα από το κανάλι Novachristmas (θέση 200 στον ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος της Nova) και μία εξαιρετική επιλογή από αγαπημένες οικογενειακές ταινίες, αλλά και επικά blockbuster, κάθε βράδυ, με δύο ταινίες, από τις 20:00!
Read full article on: iefimerida.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Eurogroup: Ισχυρή η ανάκαμψη της Ευρωζώνης αλλά τα ρίσκα παραμένουν
Την ισχυρή οικονομική ανάκαμψη της ευρωζώνης, μετά από δύο χρόνια πανδημίας, αλλά και τους κινδύνους και τις προκλήσεις που παραμένουν, επισήμανε ο Πρόεδρος του Eurogroup, Πάσκαλ Ντόναχιου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες. Πρώτο θέμα στην ατζέντα του σημερινού Eurogroup ήταν η οικονομική προσαρμογή και ανθεκτικότητα της ευρωζώνης, παρουσία του επικεφαλής οικονομολόγου του ΟΟΣΑ, ... Περισσότερα To άρθρο Eurogroup: Ισχυρή η ανάκαμψη της Ευρωζώνης αλλά τα ρίσκα παραμένουν δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
8 m
www.newsit.gr
ΗΠΑ και Γαλλία καταδικάζουν απερίφραστα την επίθεση των Χούθι στα ΗΑΕ
Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδικάζουν απερίφραστα τη "σημερινή τρομοκρατική επίθεση στο Άμπου Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα" και θα εργαστούν...
9 m
www.zougla.gr
Ψαράς βρήκε πτώμα στη Φολέγανδρο
Πτώμα εντοπίστηκε στα νερά του Αιγαίου, προσθέτοντας αυτήν τη ακόμα νεκρό στη θαλάσσια περιοχή της Φολεγάνδρου και πιθανότατα έχει σχέση με το ναυάγιο στις 22 Δεκεμβρίου 2021. Μπροστά στο μάκβριο θέαμα βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (17.01.2022) ένας ερασιτέχνης ψαράς στη Φολέγανδρο, που εντόπισε μια σoρό αγνώστων στοιχείων να επιπλέει στο νερό. Άμεσα στην εν ... Περισσότερα To άρθρο Ψαράς βρήκε πτώμα στη Φολέγανδρο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Εισαγγελικό αίτημα για προφυλάκιση του πρώην προέδρου της Ουκρανίας Ποροσένκο
Ο Ποροσένκο επέστρεψε στην Ουκρανία, μολονότι κινδύνευε να συλληφθεί - Αφού τον υποδέχτηκαν χιλιάδες υποστηρικτές του, που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το αεροδρόμιο του Κιέβου, πήγε αμέσως στο δικαστήριο
www.protothema.gr
Πασκάλ Ντόναχιου: Ισχυρή η οικονομική ανάκαμψη της ευρωζώνης, αλλά οι κίνδυνοι λόγω πανδημίας παραμένουν
Την ισχυρή οικονομική ανάκαμψη της ευρωζώνης, μετά από δύο χρόνια πανδημίας, αλλά και τους κινδύνους και τις προκλήσεις επισήμανε ο πρόεδρος του Eurogroup, Πασκάλ Ντόναχιου.
iefimerida.gr
Θεοδωρικάκος: Απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης η ασφάλεια στα πανεπιστήμια
Είναι απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης η ασφάλεια των φοιτητών, των καθηγητών και του προσωπικού των πανεπιστημίων, δήλωσε από τη Θεσσαλονίκη...
www.zougla.gr
Γάλλος πρέσβης: Αν κάτι συμβεί στην Ανατολική Μεσόγειο «θα αναλάβουμε τις ευθύνες μας»
Τις προτεραιότητες της γαλλικής προεδρίας στην ΕΕ ανέπτυξε ο Γάλλος πρέσβης Πατρίκ Μεζονάβ τονίζοντας τη διαρκή στήριξη της χώρας του σε Ελλάδα και Κύπρο
www.protothema.gr
Ουκρανία: Σκληρό πόκερ μεταξύ Ρωσίας και Δύσης -Οι προειδοποιήσεις εκατέρωθεν, στο κόκκινο το θερμόμετρο
Σε σταθερά υψηλά επίπεδα παραμένει η ένταση στις σχέσεις Ρωσίας και Δύσης με επίκεντρο της διαμάχης την ανατολική Ουκρανία.
iefimerida.gr
Μαυρίκιος Μαυρικίου: Η απάντησή του στα σχόλια περί «ψεύτικης πρότασης γάμου»
Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου και η σύντροφός του, Ιλάειρα, βρέθηκαν καλεσμένη της εκπομπής το «Πρωινό»...
www.zougla.gr
Γουίζαρντς – Σίξερς 117-98: Οι Μάγοι λύγισαν τον Εμπίιντ
Οι Γουίζαρντς πήραν ακόμα μία σημαντική νίκη στη μάχη που δίνουν για την είσοδο τους στα πλέι οφ της Ανατολής στο NBA. Η ομάδα της Ουάσινγκτον επικράτησε των Σίξερς με 117-98, έχοντας πλουραλισμό στην επίθεση, σε αντίθεση με τους ηττημένους, οι οποίοι βασίστηκαν αποκλειστικά στον Εμπίιντ. Για τους Γουίζαρντς που με τη νίκη τους αυτή ... Περισσότερα To άρθρο Γουίζαρντς – Σίξερς 117-98: Οι Μάγοι λύγισαν τον Εμπίιντ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Φολέγανδρος: Εντοπίστηκε μία ακόμα σορός σε κατάσταση προχωρημένης σήψης
Ακόμη ένα πτώμα εντοπίστηκε σήμερα (17/1) στη θαλάσσια περιοχή της Φολεγάνδρου.
iefimerida.gr
Τζώρτζης Μονογυιός: Βίαιος και ακαριαίος ο θάνατος του στο τροχαίο με τη Ferrari - Σοκάρουν οι ιατροδικαστές
Σοκάρουν τα ευρήματα των ιατροδικαστών που εξέτασαν τη σωρό του Τζώρτζη Μονογυιού, ο οποίος σκοτώθηκε στο τροχαίο με τη Ferrari, στη Βούλα, το βράδυ της 13ης Ιανουαρίου.  Σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR, οι ιατοδικαστές μιλούν για έναν βίαιο και ακαριαίο θάνατο. Ο Τζώρτζης Μονογυιός έφερε πολλαπλές κακώσεις σώματος, από την οποίες εντύπωση προκάλεσαν ... Περισσότερα To άρθρο Τζώρτζης Μονογυιός: Βίαιος και ακαριαίος ο θάνατος του στο τροχαίο με τη Ferrari - Σοκάρουν οι ιατροδικαστές δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Φιορεντίνα - Τζένοα 6-0: Εκκωφαντική εξάρα των Βιόλα!
Εντυπωσιακοί οι Βιόλα, διέλυσαν με 6-0 την Τζένοα και παραμένουν σε τροχιά Ευρώπης!
gazzetta.gr
Η Φιορεντίνα ταπείνωσε με 6-0 τη Τζένοα
Η απόλυση του Αντρέι Σεφτσένκο από τον πάγκο της Τζένοα (Κυριακή, 16/01) και η προσωρινή ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Αμπντουλάι Κονκό, όχι...
www.zougla.gr
Ν. Δένδιας στον Εμιρατινό ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα στηρίζει τον στρατηγικό της εταίρο
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομόλογό του των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Αμπντουλάχ Μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν είχε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.
iefimerida.gr
Βρετανία: Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση εναντίον των Εμιράτων
Η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Λιζ Τρας "καταδίκασε" τη Δευτέρα τις επιθέσεις, την ευθύνη για τις οποίες ανέλαβαν οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι...
www.zougla.gr
Βέλγιο: Χειροπέδες σε 23χρονο που έσπρωξε γυναίκα στις ράγες του Μετρό (vid)
Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται ένας 23χρονος άνδρας, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση αυτό το Σαββατοκύριακο στο Βέλγιο, επειδή έσπρωξε μια…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: «Κλειδί» τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων - Τα τέσσερα αναπάντητα ερωτήματα
Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την υπόθεση ομαδικού βιασμού της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη, που πλέον έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, καθώς ερευνάται από τις εισαγγελικές αρχές η πιθανή ύπαρξη κυκλώματος μαστροπείας.  Μάρτυρας “κλειδί” που πυροδότησε την εισαγγελική έρευνα σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ ήταν η κατάθεση μιας νεαρής κοπέλας: “Μας είπε να πάμε σε συγκεκριμένο ... Περισσότερα To άρθρο Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: «Κλειδί» τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων - Τα τέσσερα αναπάντητα ερωτήματα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Το καλά κρυμμένο μυστικό του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκεζ: Είχε κόρη εκτός γάμου
Ο Κολομβιανός συγγραφέας, βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας, Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, είχε αποκτήσει μια κόρη εκτός γάμου.
iefimerida.gr
Το καλά κρυμμένο μυστικό του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες: Είχε κόρη εκτός γάμου
Ο Κολομβιανός συγγραφέας, βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας, Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, είχε αποκτήσει μία κόρη εκτός γάμου.
iefimerida.gr
Κρήτη: Τι λέει ο αστυνομικός που έκανε έλεγχο σε πολίτη και εκείνος τον δάγκωσε στο πιγούνι (vid)
Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να κάνουν έλεγχο σε δύο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η προίκα ανά τους αιώνες -Το σύμφωνο, η επιβράβευση της παρθενίας, η αποζημίωση του γαμπρού
Κάθε τι πολύτιμο αποτελούσε προίκα για την κοπέλα και πολλές φορές αποτελούσε και λόγο για τον γάμο της. Καβάδια, τζουμπέδες, βρακοζούνια, προσκεφαλάδια, μεντέρια, σκλαβίναις, ζιπούνια, καμουχάδες και βεβαίως τεγγερέδες, σιδεροστιές και πυροστιές, τηγάνια, κροντήρια, κλανιόλες… Τουρκοκρατία. Το βιος της νύφης, κάθε στοιχείο της περιουσίας της, κάθε κουμπί, κάθε φούντα της ρόμπας της, κάθε αντερί, κάθε […]
www.makeleio.gr
Οι ΗΠΑ υπόσχονται «αλληλεγγύη και όπλα» στο Κίεβο, σε περίπτωση επίθεσης από τη Ρωσία
Οι ΗΠΑ προειδοποιούν την Ρωσία να μην εξαπολύσει νέα στρατιωτική επίθεση εναντίον της ΟυκρανίαςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δείπνο Μητσοτάκη με την προεδρεύουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα
Στο δείπνο παρέστησαν ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου και ο επικεφαλής του γραφείου της κ. Μετσόλα, Μάθιου Ταμπόνε
www.protothema.gr
«Τελείωσε» ο Βαλάντης για τους «Διάσημους»: «Αν είχες τσίπα θα είχες φύγει από το Survivor, κόφτο σου λέω» (vids)
Έξαλλοι οι «Διάσημοι» στο Survivor με το απαράδεκτο, αισχρό και κακό σχόλιο του Βαλάντη στην Ευρυδίκη.
gazzetta.gr
Ο πρώην πρόεδρος Ποροσένκο επέστρεψε στην Ουκρανία: Να συλληφθεί, ζητούν οι εισαγγελείς
Οι εισαγγελικές αρχές της Ουκρανίας ζήτησαν σήμερα να συλληφθεί ο πρώην πρόεδρος Πέτρο Ποροσένκο, ο οποίος κατηγορείται για «εσχάτη προδοσία» ή να του επιβληθεί καταβολή εγγύησης ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ.
iefimerida.gr
Θρίλερ στην Ίο: Εντοπίστηκε πτώμα σε προχωρημένη σήψη
Η σορός εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή του νησιού.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Τζώρτζης Μονογυιός: Η σύζυγος του ενημερώθηκε ότι σκοτώθηκε στο τροχαίο - Ξέσπασε σε λυγμούς
Λίγες ώρες πριν κηδευτεί στη Μύκονο ο Τζώρτζης Μονογυιός, η σύζυγος του πληροφορήθηκε ότι σκοτώθηκε στο τροχαίο με τη Ferrari, το βράδυ της 13ης Ιανουαρίου 2022.  Σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο του STAR, η γυναίκα που ήταν συνοδηγός στο τροχαίο δυστύχημα και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, έμαθε ότι ο άντρας της έχασε ... Περισσότερα To άρθρο Τζώρτζης Μονογυιός: Η σύζυγος του ενημερώθηκε ότι σκοτώθηκε στο τροχαίο - Ξέσπασε σε λυγμούς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Φιορεντίνα - Τζένοα: H απίθανη εκτέλεση φάουλ του Μπιράγκι (vid)
Ο Κριστιάνο Μπιράγκι σκόραρε για τη Φιορεντίνα κόντρα στην Tζένοα δυο φορές με εκτέλεση φάουλ.
gazzetta.gr
Μπορέλ: Περαιτέρω επιθετικότητα από την πλευρά της Ρωσίας θα έχει συνέπειες
Ο Ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέπ Μπορέλ...
www.zougla.gr
Ναύπακτος: Τα αγριογούρουνα έφτασαν μέχρι την... παραλία της Κάτω Βασιλικής! [βίντεο]
Τα αγριογούρουνα έχουν αυξηθεί τόσο πολύ στη χώρα μας, που τα συναντάμε ακόμα και στις... παραλίες!
iefimerida.gr
6 τρόφιμα που ενισχύουν τον εγκέφαλο και αξίζει να βρίσκονται σε κάθε κουζίνα
Όταν κινητοποιείτε τον εγκέφαλό σας – πχ αποκτώντας ένα νέο χόμπι ή δεξιότητα – θα εκπλαγείτε διαβάζοντας πόσα μικροπράγματα έχουν ιδιαίτερο αντίκτυπο στη γενικότερη υγεία και λειτουργία του εγκεφάλου σας. Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε για την υγεία του είναι να καταναλώνετε τροφές που τον τονώνουν. Παρακάτω αναφέρονται 6 τροφές […]
www.makeleio.gr
Μποχωρίδης: «Ήθελα ένα παιχνίδι να μπω μέσα και να βγάλω ενέργεια»
Ο Λευτέρης Μποχωρίδης ήταν εκ των κορυφαίων του Παναθηναϊκού στη νίκη επί του Απόλλωνα, εξηγώντας πως οι «πράσινοι» πρέπει να είναι έτοιμοι για όταν στραβώνουν τα παιχνίδια και να μην τα παρατάνε.
gazzetta.gr
«Συμβολικής σημασίας το τέλος της κατάληψης στο ΑΠΘ, εγγυόμαστε πανεπιστήμια με ασφάλεια» τονίζει ο Θεοδωρικάκος
«Τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι χώροι μόρφωσης, γνώσης, επικοινωνίας, ελευθερίας και επομένως πρέπει να υπάρχει απόλυτη ασφάλεια για όλους τους παράγοντες» δήλωσε ο υπουργός 
www.protothema.gr
Ο Justin Bieber έχει σωσία και είναι κι αυτός τραγουδιστής (photos)
O Elton John δήλωσε πως ο Ruel έχει «την πιο εκπληκτική φωνή που έχω ακούσει ποτέ από έναν άνδρα τραγουδιστή…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Απαγόρευση μεταγραφών για ένα χρόνο στη Μαρσέιγ
Η Μαρσέιγ τιμωρήθηκε με ποινή απαγόρευσης μεταγραφών για ένα χρόνο από τη FIFA για τη συμμετοχή της σε μια μακροχρόνια διαμάχη με τη Γουότφορντ για τη μεταγραφή του Σενεγαλέζου Παπέ Γκουέι, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (17/01) η ομάδα της Premier League. Ο Γκουέι είχε συμπεριληφθεί προ ημερών στην ενδεκάδα της Σενεγάλης την περασμένη Παρασκευή (14/01), ... Περισσότερα To άρθρο Απαγόρευση μεταγραφών για ένα χρόνο στη Μαρσέιγ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Τετ α τετ Μητσοτάκη με την προεδρεύουσα του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα
Οι επαφές που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσία του στο ΣτρασβούργοΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
«Καμπάνα» σε Μαρσέιγ από FIFA: Απαγόρευση μεταγραφών για έναν χρόνο
Η Μαρσέιγ τιμωρήθηκε με ποινή απαγόρευσης μεταγραφών για ένα χρόνο από τη FIFA για τη συμμετοχή της σε μια μακροχρόνια…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Το πόρισμα των ιατροδικαστών για τον Τζώρτζη Μονογυιό: «Ο θάνατος ήταν βίαιος και ακαριαίος» [βίντεο]
Ο θάνατος του Τζώρτζη Μονογυιού ήταν «βίαιος και ακαριαίος», σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.
iefimerida.gr
Ουίζαρντς - Σίξερς 117-98: «Πάρτι» της Ουάσινγκτον στην επιστροφή Μπιλ (vid)
Η... υπερπροσπάθεια των Εμπίντ και Μάξεϊ δεν αρκούσε για τους Σίξερς που γνώρισαν την ήττα από τους Ουίζαρντς με 117-98 που είδαν τον Μπιλ να επιστρέφει και τον Κούζμα να έχει και πάλι κέφια.
gazzetta.gr
Ουίζαρντς - Σίξερς117-98: «Πάρτι» της Ουάσινγκτον στην επιστροφή Μπιλ
Η... υπερπροσπάθεια των Εμπίντ και Μάξεϊ δεν αρκούσε για τους Σίξερς που γνώρισαν την ήττα από τους Ουίζαρντς με 117-98 που είδαν τον Μπιλ να επιστρέφει και τον Κούζμα να έχει και πάλι κέφια.
gazzetta.gr
Οι απίστευτες ιδιότητες και χρήσεις του κρεμμυδιού που ελάχιστοι γνωρίζουν
Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζατε, τα κρεμμύδια αποτελούν μια από τις καλύτερες φυσικές θεραπείες για διάφορα προβλήματα υγείας. Αποτελούν το καλύτερο φυσικό αντιεμετικό και συμβάλλουν στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, χάρη στις αντιβιοτικές τους ιδιότητες. Αυτό που κάνει το κρεμμύδι τόσο ισχυρό αντισηπτικό και αντιβιοτικό είναι η περιεκτικότητα του σε θείο. Επιπλέον είναι μια […]
www.makeleio.gr
Κορονοϊός – Ιταλία: 83.403 νέα κρούσματα – Ρεκόρ εμβολιασμών την τελευταία εβδομάδα
83.403 νέα κρούσματα κορονοϊού καταγράφηκαν στην Ιταλία το τελευταίο 24ωρο και 287 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 541.298 διαγνωστικά τεστ, το 15,4% από τα οποία προέκυψε θετικό. Στα νοσοκομεία, σήμερα, βρίσκονται 19.228 ασθενείς θετικοί στον ιό και 1.717ασθενείς είναι στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Οι περιφέρειες με περισσότερα κρούσματα, σήμερα, είναι εκείνες με πρωτεύουσα ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός – Ιταλία: 83.403 νέα κρούσματα – Ρεκόρ εμβολιασμών την τελευταία εβδομάδα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Άγριες Μέλισσες: Μία δυσάρεστη συνάντηση και μία απρόσμενη πρόταση
ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ: Συγκλονιστικά τα επόμενα επεισόδια στις Άγριες Μέλισσες. Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Τρίτης 18 Ιανουαρίου 2022. Αυτό που έρχεται, είναι τόσο δυνατό που θα ανατρέψει τα πάντα. Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική. Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και την ερχόμενη εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν…. Άγριες Μέλισσες: ... Περισσότερα To άρθρο Άγριες Μέλισσες: Μία δυσάρεστη συνάντηση και μία απρόσμενη πρόταση δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Noor One: Οι δύο νέοι άγνωστοι μάρτυρες
Σε σημαντική αποκάλυψη για την παρουσία δύο νέων αγνώστων μαρτύρων για την περιβόητη υπόθεση του «Noor One» προχώρησε ο Πάρις Κουρτζίδης...
www.zougla.gr
Δένδιας σε Εμιρατινό ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα στηρίζει τον στρατηγικό της εταίρο
Ο υπουργός Εξωτερικών συνομίλησε τηλεφωνικά με τον ομόλογό του από τα ΗΑΕ μετά την επίθεση των Χούθι με drone κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο Άμπου Ντάμπι
www.protothema.gr
Φάουτσι: «Είναι πολύ νωρίς να πούμε πως η Όμικρον φέρνει το τέλος της πανδημίας»
«Ακόμη και η Όμικρον είναι η τελευταία παραλλαγή του κορονοϊού, είναι απίθανο να σημάνει το τέλος του κορονοϊού», τόνισε ο…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr