Ντόρα Μπακογιάννη για Μαρίκα Μητσοτάκη: Ήμασταν τσακωμένοι, με ένα μαγικό τρόπο μάζευε την οικογένεια γύρω από το τραπέζι

Για το βιβλίο συνταγών της αείμνηστης μητέρας της Μαρίκας Μητσοτάκη μίλησε η γνωστή πολιτικός
Read full article on: protothema.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Πανεπιστήμιο Πάτρας: Υπόθεση που ξυπνά εφιάλτες με bullying σε νεαρό φοιτητή – «Όλοι σε θέλουν νεκρό»
To Πανεπιστήμιο Πατρών στο επίκεντρο για δύο περιπτώσεις που προκαλούν αντιδράσεις και πολλές συζητήσεις. Οι καταγγελίες ενός φοιτητή για bullying και μιας φοιτήτριας για σεξουαλική παρενόχληση… Ο νεαρός φοιτητής καταγγέλλει ότι συμφοιτητές του, έκαναν τη ζωή του κόλαση με απειλές, συνθήματα καΤι χυδαιότητες σε ημερήσια βάση. Η φοιτήτρια 25 ετών, κατηγορεί καθηγητή της, για σεξουαλική ... Περισσότερα To άρθρο Πανεπιστήμιο Πάτρας: Υπόθεση που ξυπνά εφιάλτες με bullying σε νεαρό φοιτητή – «Όλοι σε θέλουν νεκρό» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
6 m
www.newsit.gr
Καραχάλιου: Η απάντηση της ιστιοπλόου στην ανακοίνωση της ΕΟΕ
Συνεχίζεται η κόντρα Καραχάλιου - Καπράλου, με την πρώτη να απαντά με δήλωσή της στην ανακοίνωση της ΕΟΕ.
7 m
gazzetta.gr
Μετάλλαξη Όμικρον: «Γριπούλα» δεν είναι αλλά ίσως είναι η αιτία να τελειώσει η πανδημία
Σημάδια αισιοδοξίας για την εξέλιξη της πανδημίας εξαιτίας της μετάλλαξης Όμικρον. Γιατί ενώ μολύνονται περισσότεροι, οι επιστήμονες πιστεύουν πως πλησιάζουμε στην αρχή του τέλους. Όλο και πιο κοντά στην επιβεβαίωση πως η μετάλλαξη Όμικρον μπορεί να είναι το «τέλος» της πανδημίας, πλησιάζουν οι επιστήμονες. Και ενώ το νέο στέλεχος του κορονοϊού τείνει να κυριαρχήσει σε ... Περισσότερα To άρθρο Μετάλλαξη Όμικρον: «Γριπούλα» δεν είναι αλλά ίσως είναι η αιτία να τελειώσει η πανδημία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
7 m
www.newsit.gr
Η Harley Davidson επιστρέφει στις ρίζες της
Η Harley Davidson δέχτηκε σημαντικά χτυπήματα τα προηγούμενα χρόνια πληρώνοντας κυρίως τις λάθος επιλογές της (ηλεκτροκίνηση, αλλαγές στη...
8 m
www.zougla.gr
ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ! ΤΑ ΤΥΜΠΑΝΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΒΑΡΑΝΕ ΔΥΝΑΤΑ – ΣΚΛΗΡΟ ΠΟΚΕΡ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑΣ – Ο ΠΟΥΤΙΝ ΣΤΕΛΝΕΙ ΣΤΡΑΤΟ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Μέρα – μέρα, μετρά η διεθνής κοινότητα τον χρόνο που περνά και καθορίζει τις εξελίξεις στην Ουκρανία και την απειλή εισβολής από τη Ρωσία, την ώρα που η Δύση απειλεί την Μόσχα για συντονισμένη απάντηση σε περίπτωση που… διαβεί τον Ρουβίκωνα. Η κατάσταση παραμένει στο κόκκινο αφού οι αυτονομιστές στην Ουκρανία ζητούν όπλα για να πολεμήσουν, ενώ ο […]
9 m
www.makeleio.gr
Τζώνυ Θεοδωρίδης: «Η φυλακή δεν φτάνει, θέλω να έχουν παραδειγματική τιμωρία»
«Η τιμωρία στον βιασμό για εμένα, είναι κόψιμο κανονικά. Ευνουχισμός. Πιστεύω ότι η θανατική ποινή θα ήταν ό,τι καλύτερο να υπήρχε τώρα για ανθρώπους αυτού του είδους», λέει ο ηθοποιός
9 m
www.protothema.gr
Ουρουγουάη: Έβαλε τέλος στον κατήφορο με Σουάρες (vid)
Τρομερά σημαντική νίκη για την Ουρουγουάη απέναντι στην Παραγουάη με το τελικό 1-0, με τον Λουίς Σουάρες να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης για την «σελέστε» που έβαλε τέλος στο σερί των τεσσάρων ηττών.
gazzetta.gr
Χρώμα στο χιόνι, από τον Toshihiko Shibuya
Εδώ και 12 χρόνια, ο Toshihiko Shibuya δημιουργεί κάθε χειμώνα site-specific έργα τέχνης τοπίου γύρω και μέσα στην πόλη Sapporo, στη βόρεια Ιαπωνία...
www.zougla.gr
Η παγωμένη λίμνη της Λάρισας
Λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Λάρισα στο δρόμο για το Συκούριο υπάρχει μια ξεχασμένη λίμνη στην καρδιά ενός «κρατήρα»...
www.zougla.gr
Ποιος ήταν ο Όσιος Εφραίμ ο Σύρος που τιμάται σήμερα
Σπουδαίος θεολόγος και υμνογράφος, η μνήμη του οποίου τιμάται από την Εκκλησία στις 28 Ιανουαρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν...
www.zougla.gr
Πρόωρη έξοδος στη σύνταξη χωρίς πέναλτι
Την ώρα που το κύμα πρόωρης εξόδου από την εργασία εντείνεται χρόνο με τον χρόνο, με αποτέλεσμα μικρότερες απολαβές, υπάρχουν…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Παγώνη: Δεν μπορούμε να δώσουμε εξιτήρια γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να φτάσουν σπίτι τους
H πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ μίλησε για τα προβλήματα που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν γιατροί και νοσοκομεία από την κακοκαιρία
www.protothema.gr
Χιλή - Αργεντινή 1-2: Διπλό χωρίς Μέσι και προπονητή (vid)
Η Αργεντινή μπορεί να τα βρήκε σκούρα, αλλά στο τέλος κατάφερε να επικρατήσει με 2-1 της Χιλής και να συνεχίσει την καλή της πορεία
gazzetta.gr
Η αποκαλυπτική συνέντευξη του Μακαριστού Αρχιεπίσκοπου Χριστόδουλου στην Κύπρο το 2007(ΒΙΝΤΕΟ)
Απόσπασμα από συνέντευξη στο ΡΙΚ το 2007. “…Εάν εμείς οι ίδιοι δεν αδικήσουμε τον εαυτό μας, κανένας δεν μπoρεί να μας κάνει κανένα κακό…”
www.makeleio.gr
Τραγωδία στην Ιαπωνία: Άνδρας εκτέλεσε όμηρο γιατρό
Ιαπωνία: Η αστυνομία εισέβαλε το πρωί στο σπίτι του υπόπτου, που κράταγε όμηρο τον 44χρονο γιατρό επί σχεδόν 12 ώρες,…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Φαλαινοειδές στην παραλία του Αλίμου - Επιχείρηση για τη διάσωση του
Ένα φαλαινοειδές που είχε εντοπιστεί χθες στα λιμανάκια της Βουλιαγμένης και είχε οδηγηθεί στα ανοιχτά, εμφανίστηκε λίγο πριν...
www.zougla.gr
Θεσσαλονίκη: Γκαζάκια τα ξημερώματα σε είσοδο οικοδομής – Μία προσαγωγή
Γκαζάκια τοποθέτησαν άγνωστοι τα ξημερώματα στην είσοδο οικοδομής που βρίσκεται στην περιοχή του Ιπποκρατείου στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό έγινε λίγο πριν από τις 4:00 τα ξημερώματα. Από την έκρηξη προκλήθηκε θραύση της τζαμαρίας στην είσοδο της οικοδομής. Μάλιστα, Αστυνομικοί που βρέθηκαν άμεσα στο σημείο προχώρησαν στην προσαγωγή ενός ατόμου που εντοπίστηκε στην γύρω περιοχή και […]
www.makeleio.gr
Φάλαινα χάθηκε και βγήκε στον Άλιμο (vid)
Μία φάλαινα φυσητήρας έχει βγει στα βραχάκια στον Άλιμο.
gazzetta.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Στο σκοτάδι για πέμπτη ημέρα σπίτια στην Αττική -Πού εντοπίζονται τα προβλήματα
Στο σκοτάδι εξακολουθούν να παραμένουν αρκετά νοικοκυριά της Αττικής, τα οποία έμειναν χωρίς ρεύμα λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίδα» που σάρωσε με χιόνια τη χώρα.
iefimerida.gr
Αττική Οδός – Συγκλονιστική μαρτυρία: «Έλιωνα το χιόνι για να πάρω τα φάρμακά μου»
Για τις δραματικές στιγμές που έζησε εγκλωβισμένη στην Αττική Οδό επί δύο ημέρες περιέγραψε η κ. Ζωή, μιλώντας στο MEGA. « Ήμασταν δύο μέρες μέσα στο αυτοκίνητο» αναφέρει μεταξύ άλλων.  «Μείναμε από τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι, μέχρι την Τετάρτη το μεσημέρι. Ήμασταν δύο μέρες μέσα στο αυτοκίνητο. Έχω κλειστοφοβία, δεν μπορούσα να κάτσω ... Περισσότερα To άρθρο Αττική Οδός – Συγκλονιστική μαρτυρία: «Έλιωνα το χιόνι για να πάρω τα φάρμακά μου» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Το τέλειο «δεκάρι»: Αθλήτρια της γυμναστικής παίρνει «10» χορεύοντας Μπιγιόνσε και γίνεται viral [βίντεο]
Μια αθλήτρια γυμναστικής από τη Μινεσότα έκανε το τέλειο «δεκάρι» και έγινε viral όταν εκτέλεσε άψογα τις ασκήσεις εδάφους.
iefimerida.gr
Σταϊκούρας: Μειωμένος και σε 10 δόσεις ο ΕΝΦΙΑ
Ο Χρήστος Σταϊκούρας μίλησε για τον «νέο ΕΝΦΙΑ» και τις μειώσεις που έρχονται.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αυστρία-Κορωνοϊός: Σοβαρά προβλήματα από τη μετάλλαξη Όμικρον στη λειτουργία των σχολείων
Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων έχει προκαλέσει η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού στην Αυστρία.
iefimerida.gr
Απίστευτες εικόνες στον Άλιμο με φάλαινα που έχει εγκλωβιστεί στα ρηχά
Η φάλαινα είχε εντοπιστεί και την Πέμπτη και είχε μεταφερθεί στα ανοιχτά αλλά φαίνεται ότι επέστρεψε στα ρηχάΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Οι νέες αλλαγές που θα γίνουν μετά την απόφαση για την χαλάρωση των μέτρων σε εστίαση και διασκέδαση
Την επάνοδο σε μια πιο ομαλή καθημερινότητα σηματοδοτεί η τελευταία ημέρα του Ιανουαρίου καθώς από τη Δευτέρα τα ξημερώματα απελευθερώνεται το ωράριο λειτουργίας των χώρων εστίασης και διασκέδασης και επιτρέπεται η μουσική. Παράλληλα την ίδια ημέρα ξεκινά και η διάθεση των αντιικών χαπιών μολνουπιραβίρης για ασθενείς 18 ετών και άνω με σοβαρες υποκείμενες παθήσεις που […]
www.makeleio.gr
Παναθηναϊκός: Να επιστρέψει στις νίκες με Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ
O Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ (21:00, Novasports Prime) και θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.
gazzetta.gr
Απίστευτο: Φάλαινα φυσητήρας εντοπίστηκε στην παραλία Αλίμου [βίντεο]
Απίστευτο και όμως αληθινό, μια φάλαινα φυσητήρας βρέθηκε λίγα μέτρα από την παραλία του Αλίμου.
iefimerida.gr
Νέα κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο με χιόνια και στην Αττική -Πού οφείλεται, πόσο θα διαρκέσει
Οι συνέπειες της κακοκαιρίας «Ελπίδας» είναι ακόμη πολύ νωπές -αλλά και υπαρκτές ακόμη και σήμερα, σε ορισμένες περιοχές- ωστόσο ένα νέο μίνι «κύμα» χιονιά αναμένεται τις επόμενες ώρες.
iefimerida.gr
Tesla: Tα μοντέλα αντέχουν ακόμη και σε βιολογικό πόλεμο - Η απίστευτη πατέντα του Elon Musk [βίντεο]
Κατάλληλα προετοιμασμένα ακόμα και για... βιολογικό πόλεμο είναι τα μοντέλα της Tesla διαθέτοντας τα κατάλληλα φίλτρα στο σύστημα κλιματισμού.
iefimerida.gr
Australian Open: Στις 10:30 ο τελικός της Μπάρτι με την Κόλινς
Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του Σαββάτου με τον τελικό των γυναικών μεταξύ της Μπάρτι και της Κόλινς να ξεχωρίζει.
gazzetta.gr
Ελενα Τζούλη (σύζυγος Καμένου) για έκρηξη στη Συγγρού: Εγώ και οι συνεργάτες μου ζούμε από θαύμα
Ολοσχερώς καταστράφηκε το δικηγορικό γραφείο της συζύγου του Πάνου Καμμένου, Έλενας Τζούλη, από την έκρηξη της Τετάρτης στη λεωφόρο Συγγρού.
iefimerida.gr
Καρδιακή προσβολή: Το σημείο του σώματος που αποκαλύπτει τον κίνδυνο 12 μήνες νωρίτερα
Φαίνεται πως τα μάτια εκτός από καθρέφτη της ψυχής αποτελούν και ένα παράθυρο στην καρδιά, από το οποίο μπορούν να... κρυφοκοιτάξουν οι επιστήμονες για να διαπιστώσουν τυχόν διαταραχές στη λειτουργία της και εάν αυτό το πολύτιμο όργανο κινδυνεύει
www.protothema.gr
Έρευνα: Τα ζεστά ροφήματα μας κάνουν πιο κοινωνικούς
Το τι θα συζητάς με μία κούπα καφέ ωστόσο, είναι άλλο θέμα.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΕΛ.ΑΣ.: Κατάσταση δικτύου σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής
Για την κατάσταση που επικρατεί, την Παρασκευή, στους βασικούς άξονες του οδικού δικτύου της Αττικής ενημερώνει με σχετική ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία...
www.zougla.gr
Γιατί αυτοκίνητα σαν του Τζώρτζη Μονογυιού γίνονται στάχτη μέσα σε λίγα λεπτά; (+video)
Τα πανάκριβα supercars έχουν μία αχίλλειο πτέρνα που σπάνια συζητείται, το ότι αρπάζουν εύκολα φωτιά η οποία είναι εξαιρετικά δύσκολο να κατασβηστεί αφήνοντας πίσω μόνο στάχτες.
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Παραλίγο λιντσάρισμα για ένα κινητό-Τον «γλίτωσαν» οι αστυνομικοί (ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ)
Χειροπέδες σε έναν αλλοδαπό (σύμφωνα με πληροφορίες πακιστανικής υπηκοότητας) πέρασαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, όταν επιχείρησε να κλέψει ένα κινητό τηλέφωνο από μία γυναίκα, στη συμβολή των οδών Τσιμισκή με Κούσκουρα. Ο φερόμενος ως δράστης έγινε αντιληπτός από άγνωστο άνδρα, ο οποίος αφού τον καταδίωξε τον πρόλαβε πριν τραπεί σε φυγή. Ο αλλοδαπός απειλήθηκε επίσης […]
www.makeleio.gr
Ο χουντικός Ντερτιλής σκότωσε τον Μυρογιάννη και υπερηφανευόταν: «Με τη μία, με παραδέχεσαι;»
Σαν σήμερα το 2013 πέθανε ο σκληρός χουντικός στρατιωτικός Νικόλαος Ντερτιλής, ίσως το πιο σκληρό πρόσωπο της χούντας μετά τον Παπαδόπουλο…
gazzetta.gr
Formula Student: H Prom Racing στις 15 καλύτερες ομάδες του κόσμου
Μία ομάδα φοιτητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κάνει περήφανη την Ελλάδα όντας μια εκ των κορυφαίων στον κόσμο στο θεσμό Formula Student.
gazzetta.gr
Ριζότο με κρόκο Κοζάνης
Ένα αρωματικό ριζότο με κρόκο Κοζάνης, φτιαγμένο με ρύζι αρμπόριο και χυλωμένο τέλεια μέσα από τη γνωστή διαδικασία του ριζότο, είναι πάντα ένα καλοδεχούμενο πιάτο σε κάθε τραπέζι κι έχει παντού μόνο φίλους.
www.protothema.gr
ΣΥΡΙΖΑ: Πρόταση μομφής γιατί «η κυβέρνηση είναι στριμωγμένη στη γωνία»
Πανδημία, ακρίβεια, κακοκαιρία και υπόθεση Φουρθιώτη θα είναι τα θέματα τα οποία θα θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα (28.01.2022) το απόγευμα στη Βουλή, ζητώντας απαντήσεις μετά την πρόταση μομφής προς την κυβέρνηση που κατέθεσε αιφνιδιαστικά χθες το μεσημέρι ο Αλέξη Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε μαζί με τους στενούς του συνεργάτες ότι θα έπρεπε να προχωρήσουν ... Περισσότερα To άρθρο ΣΥΡΙΖΑ: Πρόταση μομφής γιατί «η κυβέρνηση είναι στριμωγμένη στη γωνία» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Απίστευτο περιστατικό στον Άλιμο: Στα ρηχά μικρή φάλαινα
Πιθανότατα είναι τραυματισμένη και όπως φαίνεται  έχασε τον προσανατολισμό της
www.protothema.gr
Απίστευτο θέαμα στον Άλιμο: Στα ρηχά μικρή φάλαινα
Πιθανότατα είναι τραυματισμένη και όπως φαίνεται  έχασε τον προσανατολισμό της
www.protothema.gr
Απίστευτο θέαμα στον Άλιμο: Στα ρηχά μικρή φάλαινα - Είναι τραυματισμένη
Πιθανότατα  έχασε τον προσανατολισμό της - Δύτες και κτηνίατρος στην περιοχή προκειμένου να την περιθάλψουν
www.protothema.gr
Θεσσαλονίκη: Έκρηξη σε είσοδο πολυκατοικίας - Μια προσαγωγή από την ΕΛΑΣ
Θεσσαλονίκη: Έκρηξη από εμπρηστικό μηχανισμό με γκαζάκι σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε είσοδο πολυκατοικίαςΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην Κύπρο
Σεισμός 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην Κύπρο.
iefimerida.gr
Φάλαινα στα ρηχά του Αλίμου – Σπεύδει το λιμενικό
Δεν πίστευαν στα μάτια τους κάτοικοι του Αλίμου, καθώς το πρωί της Παρασκευής (28.1.2022) εντόπισαν στα ρηχά της θάλασσας μια φάλαινα! Σύμφωνα με την τηλεόραση του ΣΚΑΙ, πρόκειται για μια φάλαινα φυσητήρα η οποία εξόκειλε στα ρηχά της παραλίας του Αλίμου.  Μάλιστα, εικάζεται ότι η φάλαινα είναι τραυματισμένη, καθώς διακρίνονται κόκκινα σημάδια στο σώμα της. ... Περισσότερα To άρθρο Φάλαινα στα ρηχά του Αλίμου – Σπεύδει το λιμενικό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Φάλαινα φυσητήρας στον Άλιμο – Σπεύδει το λιμενικό
Δεν πίστευαν στα μάτια τους κάτοικοι του Αλίμου, που το πρωί της Παρασκευής (28.1.2022) εντόπισαν στα ρηχά της θάλασσας μια φάλαινα! Σύμφωνα με την τηλεόραση του ΣΚΑΙ, πρόκειται για μια φάλαινα φυσητήρα η οποία εξόκειλε στα ρηχά της παραλίας του Αλίμου. Μάλιστα, εικάζεται ότι η φάλαινα είναι τραυματισμένη καθώς διακρίνονται κόκκινα σημάδια στο σώμα της. ... Περισσότερα To άρθρο Φάλαινα φυσητήρας στον Άλιμο – Σπεύδει το λιμενικό δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr