Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος επισκέφθηκε τον Πάπα Φραγκίσκο στην Αποστολική Νουντσιατούρα

Κατά την κατ' ιδίαν συνάντηση των δύο Προκαθημένων, η οποία διήρκεσε μόνο μισή ώρα, έγινε ανταλλαγή δώρων
Read full article on: protothema.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Φιορεντίνα - Τζένοα 6-0: Πάρτι των Βιόλα στο «Αρτέμιο Φράνκι» - Δείτε τα γκολ
Η Φιορεντίνα έπιασε την Ρόμα στην 6η θέση της βαθμολογίας της Serie A που δίνει το τελευταίο εισιτήριο για την έξοδο στην Ευρώπη
www.protothema.gr
Ευρωκοινοβούλιο: Οι τέσσερις υποψηφιότητες για τη διαδοχή του Σασόλι - Σήμερα (18/1) η ψηφοφορία
Σήμερα, Τρίτη 18 Ιανουαρίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εκλέξει το νέο πρόεδρο για το δεύτερο μισό της κοινοβουλευτικής περιόδου.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πουτ@να, Coca- Cola, εσύ τα κάνεις όλα. Ξέρεις γράμματα κύριε Λεβέντη για να διαβάζεις το ΜΑΚΕΛΕΙΟ ή να σου στείλουμε τη μετάφραση;
Στα νιάτα μας, φωνάζαμε το σλόγκαν: “Πουτάνα Coca- Cola, εσύ τα κάνεις όλα”. Τελικά δεν τα κάνει όλα η Coca- Cola αλλά οι εύποροι επίγονοι που ανεμίζουν τα μπαϊράκια των κατορθωμάτων τους ως τρόπαια της παραβατικής τους δράσης. Δεν το έπιασαν καλά όσοι σχολίασαν τον κύριο Βασίλη Λεβέντη- όχι τον Πρόεδρα- της γνωστής οικογενείας και […]
www.makeleio.gr
Τζώρτζης Μονογυιός: Το σπαρακτικό «αντίο» της μητέρας του -«Άγγελέ μου, θα είσαι πάντα στην καρδιά μου»
Συντετριμμένη είναι η οικογένεια του Τζώρτζη Μονογυιού, μετά το τραγικό δυστύχημα με τη Ferrari, που στοίχισε τη ζωή στον 45χρονο.
iefimerida.gr
Μαρόκο: Πνίγηκαν 43 μετανάστες ενώ προσπαθούσαν να φτάσουν στα Κανάρια Νησιά
Σαράντα τρεις μετανάστες, μεταξύ των οποίων τρία μωρά και 14 γυναίκες, έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή, όταν βυθίστηκε το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν...
www.zougla.gr
Συγκινητικό βίντεο με τη διάσωση σκύλου που ήταν θαμμένος σε λάσπη
Συγκίνηση προκαλεί η ιστορία ενός σκύλου τον οποίο έσωσε ένας άνδρας όταν τον βρήκε εγκλωβισμένο μέσα σε λάσπη σε φάρμα στη Ρωσία. Ο άνδρας που απαθανάτισε τη διάσωση σε βίντεο άκουσε το επίμονο γάβγισμα του σκύλου, ενώ βρισκόταν στη φάρμα και ακολουθώντας το, τον βρήκε θαμμένο μέσα σε παχιά λάσπη με το κεφάλι του μόνο […]
www.makeleio.gr
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ, ΜΕΣΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΙΓΝΑΔΗΣ!!!! Σαν γύφτικο σκερπάνι ποζάρει δίπλα στους φερόμενους βιαστές και τη ΜΑΝΟΥΛΑ τους [ΦΩΤΟ]
Τρεις φωτογραφίες – ντοκουμέντο από το όχι και τόσο μακρινό 2015 εντοπίσαμε μέσα από το πρακτορείο NDP. Σε αυτές θα δείτε την Ασπασία Λεβέντη μητέρα των φερόμενων ως βιαστών της 24χρονης κοπέλας όταν αυτοί είχαν ακόμα σπυράκια στα μάγουλα και βρισκόντουσαν κάτω από την γονική προστατευτική ομπρέλα. Σε μία από αυτές θα δείτε ποιον άλλον; […]
www.makeleio.gr
20RF: Το νέο πρόγραμμα άσκησης της Ελένης Πετρουλάκη που αξίζει να δοκιμάσετε
Το νέο πρόγραμμα άσκησης από την Ελένη Πετρουλάκη 20RF (20 min Rehab Fitness) είναι ειδικά σχεδιασμένο για κάθε άνθρωπο που θέλει να βελτιώσει την κινητικότητα...
www.zougla.gr
Μισέλ: Ο Σασόλι ήταν πολιτικός ηγέτης αφοσιωμένος στις αξίες της ΕΕ
O Nταβίντ Σασόλι ήταν ένας άνθρωπος που ενέπνεε σεβασμό ανέφερε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ μιλώντας στην τελετή…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Survivor: Η… στρατηγική ψηφοφορία των Διάσημων για να φύγει ο Βαλάντης - Δείτε βίντεο
Η ατάκα του Βαλάντη που προκάλεσε την… απομόνωση του, η συγγνώμη του τραγουδιστή, οι αντιδράσεις κόκκινων και μπλε και οι τρεις υποψήφιοι προς αποχώρηση
www.protothema.gr
Δημήτρης Κατσιούρας: Ο 34χρονος που μυεί τους Ρώσους στα ρεμπέτικα -Χόρεψαν τη «Φραγκοσυριανή» στο χιόνι
Ο βαρύς φετινός χειμώνας στη Μόσχα μοιάζει να «υποχωρεί» για λίγο στο άκουσμα ελληνικής λαϊκής μουσικής. Οταν ο Δημήτρης Κατσιούρας πιάνει στα χέρια το μπουζούκι του και με φόντο το Παλάτι Τσαρίτσιν, αρχίζει να παίζει ρεμπέτικα και λαϊκά ελληνικά τραγούδια, με τους πιο τολμηρούς ν’ αψηφούν το χιόνι που πέφτει γύρω τους και να πιάνουν […]
www.makeleio.gr
Χαρδαλιάς από Χανιά: «Οι Ένοπλες Δυνάμεις παραμένουν πάντα στο πλευρό της κοινωνίας»
Οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας παραμένουν πάντα στο πλευρό της κοινωνίας, έχοντας υψηλό το αίσθημα του καθήκοντος, δήλωσε από τα Χανιά ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Χαρδαλιάς.
iefimerida.gr
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ Η Π@ΡΤΟΥΖΑ ΣΤΗ ΣΟΥΙΤΑ 602!!! ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ ΤΟΥ ΛΕΒΕΝΤΗ ΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ Η 24ΧΡΟΝΗ – ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΗΔΗΚΟΥΛΕΣ ΓΟΝΟΥΣ ΤΗΣ ΠΛΟΥΤΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΝΩΤΙΖΟΥΝ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙΑ ΓΙΑ ΝΑ Γ@ΜΗΣΟΥΝ!!! Η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ COCA- COLA ΑΠΑΡΝΕΙΤΑΙ ΤΑ ΣΠΛΑ
Χιονοστιβάδα αποκαλύψεων εξελίσσεται στην υπόθεση της καταγγελίας βιασμού από 24χρονη κοπέλα στη Θεσσαλονίκη που πρώτο αποκάλυψε από τις 4 Ιανουαρίου το ΜΑΚΕΛΕΙΟ. Ώρα με την ώρα έρχονται στην επιφάνεια και νέα στοιχεία από την νύχτα τρόμου που φέρεται να πέρασε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε πάρτι, στο οποίο συμμετείχε, σε πολυτελές ξενοδοχείο, με αποτέλεσμα, όπως […]
www.makeleio.gr
Συνάντηση Μητσοτάκη με την προεδρεύουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Κατά την ολιγόωρη παραμονή του στο Στρασβούργο, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε δείπνο με την προεδρεύουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου...
www.zougla.gr
Σεισμός τώρα στην Κάσο
Σεισμός Τώρα: Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη αναθεωρημένη λύση του Ευρωπαϊκού -…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η ιστορία της «βρώμικης» δούκισσας του Αργκάιλ έγινε σειρά -Οι εραστές και το σκάνδαλο με τις καυτές φωτογραφίες Polaroid
Η ιστορία της Βρετανίδας αριστοκράτισσας Μάργκαρετ Κάμπελ, γνωστής με το προσωνύμιο «η βρώμικη δούκισσα του Αργκάιλ», που απασχόλησε τη Βρετανία το 1963, αναβιώνει από το BBC μέσω της σειράς «A Very English Scandal». Η διάσημη κοσμική, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας τοξικής υπόθεσης διαζυγίου το 1963, αφού αποκαλύφθηκε ότι τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός […]
www.makeleio.gr
Ruching: Η Ελένη Φουρέιρα μας δείχνει πώς να υιοθετήσουμε την κορυφαία τάση της μόδας
Το ruching είναι ένα από τα trends που επέστρεψαν και κυριάρχησαν στη μόδα. Τα rushed φορέματα, δηλαδή τα φορέματα με σούρες (ντραπέ)...
www.zougla.gr
H ΕΕ αντιμέτωπη με την απειλή μιας ασυνήθιστα μακράς περιόδου γρίπης παράλληλα με τον κορονοϊό
H ΕΕ αντιμέτωπη με την απειλή μιας ασυνήθιστα μακράς περιόδου γρίπης παράλληλα με τον κορονοϊό.
gazzetta.gr
ΣΥΡΙΖΑ: «Το μόνο που ενδιαφέρει την κ. Μενδώνη είναι η συγκάλυψη υποθέσεων που τραυματίζουν τον καλλιτεχνικό κόσμο»
Για συγκάλυψη υποθέσεων που τραυματίζουν τον καλλιτεχνικό κόσμο και τη Δημοκρατία, κατηγορεί την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
iefimerida.gr
Ο απόλυτος τρόμος: Κατσαρίδα ζούσε για μέρες στο αυτί άνδρα – “Την μαγείρευα με το πιστολάκι μαλλιών”
Ένας άνδρας στη Νέα Ζηλανδία επισκέφθηκε το γιατρό του καθώς τον ταλαιπωρούσε ένα πρόβλημα στο αυτί του. Συγκεκριμένα νόμιζε ότι είχε μαζευτεί νερό σε αυτό. Αυτό βέβαια που έμαθε ήταν εντελώς διαφορετικό. Στο αυτί του, ζούσε για αρκετές ημέρες μία κατσαρίδα, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα. Στις 7 Ιανουαρίου, ο κάτοικος του Όκλαντ, επέστρεψε από το […]
1 h
www.makeleio.gr
The World’s Most Powerful Militaries (infographic)
The top 3 are no surprise
1 h
www.protothema.gr
Ουκρανία: Προφυλάκιση του πρώην προέδρου Ποροσένκο ή καταβολή εγγύησης ύψους 30 εκατ. ευρώ ζητεί η εισαγγελία
Οι εισαγγελικές αρχές της Ουκρανίας ζήτησαν τη Δευτέρα να συλληφθεί ο πρώην πρόεδρος Πέτρο Ποροσένκο, ο οποίος κατηγορείται για «εσχάτη προδοσία»...
1 h
www.zougla.gr
Eurogroup: Ισχυρή η ανάκαμψη της Ευρωζώνης – Παραμένουν οι κίνδυνοι
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής, εντός του 2022 θα επιστρέψουμε σε επίπεδα προ κρίσης, όσον αφορά το ΑΕΠ της ευρωζώνης - Η Επιτροπή παρουσίασε πέντε τομείς πολιτικής στους οποίους θα δοθεί προτεραιότητα
1 h
www.protothema.gr
Απίστευτο: Στα 16 της κέρδισε 2,5 εκατομμύρια ευρώ και τώρα εργάζεται ως καθαρίστρια
Τον Ιούλιο του 2033, ένα υιοθετημένο κορίτσι, ηλικίας μόλις 16 χρόνων, αγόρασε ένα λαχείο και κέρδισε απρόσμενα το εξωφρενικά τεράστιο ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η νεαρή, Κάλι Ρότζερς, έμεινε στην ιστορία ως το νεαρότερο άτομο που κέρδιζε ποτέ σε λοταρία στην Αγγλία. Ωστόσο, η Κάλι δεν διαχειρίστηκε σωστά τα χρήματά της. Άρχισε να ξοδεύει […]
1 h
www.makeleio.gr
Άγριες Μέλισσες: Τι θα δούμε την Τρίτη
Με τον ερχομό του νέου έτους, γίνονται τα εγκαίνια του στρατιωτικού αεροδρομίου. Ο Ακύλας απειλεί ανοιχτά τον Δούκα και τη Μυρσίνη...
1 h
www.zougla.gr
Νέα τραγωδία με μετανάστες από την Αφρική: 43 νεκροί σε ναυάγιο, με προορισμό τα Κανάρια Νησιά
Ακόμη ένα πολύνεκρο ναυάγιο με μετανάστες από την Αφρική καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες.
1 h
iefimerida.gr
Πώς θα ζούμε σε «χρυσά» κλουβιά για το καλό μας – Το σπίτι του μέλλοντος [BINTEO]
Στο μέλλον ο εκάστοτε ιδιοκτήτης θα έχει τον απόλυτο έλεγχο του σπιτιού του με ένα μόνο κλικ… Όλες οι φαινομενικές ανέσεις θα παρέχονται μέσα στους 4 τοίχους και έστσι θα ζούμε σε υπέροχα «χρυσά» κλουβιά
1 h
www.makeleio.gr
Eurogroup: Ισχυρή η ανάκαμψη της Ευρωζώνης αλλά τα ρίσκα παραμένουν
Την ισχυρή οικονομική ανάκαμψη της ευρωζώνης, μετά από δύο χρόνια πανδημίας, αλλά και τους κινδύνους και τις προκλήσεις που παραμένουν, επισήμανε ο Πρόεδρος του Eurogroup, Πάσκαλ Ντόναχιου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες. Πρώτο θέμα στην ατζέντα του σημερινού Eurogroup ήταν η οικονομική προσαρμογή και ανθεκτικότητα της ευρωζώνης, παρουσία του επικεφαλής οικονομολόγου του ΟΟΣΑ, ... Περισσότερα To άρθρο Eurogroup: Ισχυρή η ανάκαμψη της Ευρωζώνης αλλά τα ρίσκα παραμένουν δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
1 h
www.newsit.gr
ΗΠΑ και Γαλλία καταδικάζουν απερίφραστα την επίθεση των Χούθι στα ΗΑΕ
Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδικάζουν απερίφραστα τη "σημερινή τρομοκρατική επίθεση στο Άμπου Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα" και θα εργαστούν...
1 h
www.zougla.gr
Μπέρνλι - Γουότφορντ: Αναβολή για δεύτερη φορά λόγω τραυματιών και κρουσμάτων Covid-19
Από αναβολή σε αναβολή το ματς της Μπέρνλι κόντρα στη Γουότφορντ, καθώς οι Κλάρετς δήλωσαν αδυναμία να κατεβάσουν ομάδα λόγω των μαζεμένων τραυματισμών σε συνδυασμό με τα κρούσματα Covid-19 και η Premier League έκανε δεκτό το αίτημά τους.
1 h
gazzetta.gr
Ψαράς βρήκε πτώμα στη Φολέγανδρο
Πτώμα εντοπίστηκε στα νερά του Αιγαίου, προσθέτοντας αυτήν τη ακόμα νεκρό στη θαλάσσια περιοχή της Φολεγάνδρου και πιθανότατα έχει σχέση με το ναυάγιο στις 22 Δεκεμβρίου 2021. Μπροστά στο μάκβριο θέαμα βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (17.01.2022) ένας ερασιτέχνης ψαράς στη Φολέγανδρο, που εντόπισε μια σoρό αγνώστων στοιχείων να επιπλέει στο νερό. Άμεσα στην εν ... Περισσότερα To άρθρο Ψαράς βρήκε πτώμα στη Φολέγανδρο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
1 h
www.newsit.gr
Αιματοκρίτης: Πως θα καταλάβετε πως είναι χαμηλός
Μια απλή εξέταση αίματος μπορεί να μας δείξει τον αιματοκρίτη μας… Δηλαδή, το ποσοστό των ερυθρών αιμοσφαιρίων στο αίμα σας. Είναι ένας σημαντικός δείκτης για την υγεία μας που καλό είναι να τον παρακολουθούμε. Είναι λοιπόν σημαντικό να ξέρουμε ποιες είναι οι φυσιολογικές ώστε να γνωρίζουμε και πότε είναι πεσμένος. Οι φυσιολογικές τιμές του αιματοκρίτη […]
1 h
www.makeleio.gr
Αστυνομικός στη Φλόριντα αρπάζει από τον λαιμό την συνάδελφό του, γιατί τον τράβηξε μακριά από τον ύποπτο (vid)
Ο αστυνομικός διοικητής της τοπικής αστυνομίας, χαρακτήρισε «αηδιαστική» τη στάση του 46χρονου αστυνομικού.
1 h
gazzetta.gr
Εισαγγελικό αίτημα για προφυλάκιση του πρώην προέδρου της Ουκρανίας Ποροσένκο
Ο Ποροσένκο επέστρεψε στην Ουκρανία, μολονότι κινδύνευε να συλληφθεί - Αφού τον υποδέχτηκαν χιλιάδες υποστηρικτές του, που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το αεροδρόμιο του Κιέβου, πήγε αμέσως στο δικαστήριο
1 h
www.protothema.gr
Τι άνθρωπος ήταν ο Ερρίκος Σλήμαν: Πώς ανακάλυψε την Τροία -Ο βιογράφος του αποκαλύπτει
«Το 1829, o οκτάχρονος Ερρίκος Σλήμαν έλαβε ως χριστουγεννιάτικο δώρο ένα βιβλίο, στο οποίο υπήρχε μια εικόνα με την καιόμενη Τροία». «Ρώτησε τον πατέρα του εάν υπήρξε πραγματικά και εκείνος του απάντησε καταφατικά. Τότε, ο μικρός Σλήμαν, του είπε πως όταν μεγαλώσει και γίνει πλούσιος θα τη βρει. Αυτό γράφει στην αυτοβιογραφία του. Η έρευνα […]
1 h
www.makeleio.gr
Πασκάλ Ντόναχιου: Ισχυρή η οικονομική ανάκαμψη της ευρωζώνης, αλλά οι κίνδυνοι λόγω πανδημίας παραμένουν
Την ισχυρή οικονομική ανάκαμψη της ευρωζώνης, μετά από δύο χρόνια πανδημίας, αλλά και τους κινδύνους και τις προκλήσεις επισήμανε ο πρόεδρος του Eurogroup, Πασκάλ Ντόναχιου.
2 h
iefimerida.gr
Η Τούνη επανέρχεται και κατηγορεί τον Κατμετζόγλου πως την εκμεταλλεύθηκε σε κατάσταση βαριάς μέθης – Με έλεγαν βίζιτα και πορνοστάρ
Συνέχεια στη δημόσια αντιπαράθεσή της με τον Μάκη Κατμετζόγλου, μετά την ανακοίνωση που έκανε η ίδια το περασμένο Σάββατο, γνωστοποιώντας ότι αυτός ήταν ο άνθρωπος που «διέρρευσε» το «ροζ» βίντεό της, έδωσε σήμερα η Ιωάννα Τούνη. Μεταξύ άλλων, στα νέα stories που ανέβασε απόψε στον προσωπικό της λογαριασμό, η Ιωάννα Τούνη λέει ότι ο Μάκης […]
2 h
www.makeleio.gr
Θεοδωρικάκος: Απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης η ασφάλεια στα πανεπιστήμια
Είναι απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης η ασφάλεια των φοιτητών, των καθηγητών και του προσωπικού των πανεπιστημίων, δήλωσε από τη Θεσσαλονίκη...
2 h
www.zougla.gr
Γάλλος πρέσβης: Αν κάτι συμβεί στην Ανατολική Μεσόγειο «θα αναλάβουμε τις ευθύνες μας»
Τις προτεραιότητες της γαλλικής προεδρίας στην ΕΕ ανέπτυξε ο Γάλλος πρέσβης Πατρίκ Μεζονάβ τονίζοντας τη διαρκή στήριξη της χώρας του σε Ελλάδα και Κύπρο
2 h
www.protothema.gr
Ουκρανία: Σκληρό πόκερ μεταξύ Ρωσίας και Δύσης -Οι προειδοποιήσεις εκατέρωθεν, στο κόκκινο το θερμόμετρο
Σε σταθερά υψηλά επίπεδα παραμένει η ένταση στις σχέσεις Ρωσίας και Δύσης με επίκεντρο της διαμάχης την ανατολική Ουκρανία.
2 h
iefimerida.gr
Μαυρίκιος Μαυρικίου: Η απάντησή του στα σχόλια περί «ψεύτικης πρότασης γάμου»
Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου και η σύντροφός του, Ιλάειρα, βρέθηκαν καλεσμένη της εκπομπής το «Πρωινό»...
2 h
www.zougla.gr
Γουίζαρντς – Σίξερς 117-98: Οι Μάγοι λύγισαν τον Εμπίιντ
Οι Γουίζαρντς πήραν ακόμα μία σημαντική νίκη στη μάχη που δίνουν για την είσοδο τους στα πλέι οφ της Ανατολής στο NBA. Η ομάδα της Ουάσινγκτον επικράτησε των Σίξερς με 117-98, έχοντας πλουραλισμό στην επίθεση, σε αντίθεση με τους ηττημένους, οι οποίοι βασίστηκαν αποκλειστικά στον Εμπίιντ. Για τους Γουίζαρντς που με τη νίκη τους αυτή ... Περισσότερα To άρθρο Γουίζαρντς – Σίξερς 117-98: Οι Μάγοι λύγισαν τον Εμπίιντ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
2 h
www.newsit.gr
Φολέγανδρος: Εντοπίστηκε μία ακόμα σορός σε κατάσταση προχωρημένης σήψης
Ακόμη ένα πτώμα εντοπίστηκε σήμερα (17/1) στη θαλάσσια περιοχή της Φολεγάνδρου.
2 h
iefimerida.gr
Τζώρτζης Μονογυιός: Βίαιος και ακαριαίος ο θάνατος του στο τροχαίο με τη Ferrari - Σοκάρουν οι ιατροδικαστές
Σοκάρουν τα ευρήματα των ιατροδικαστών που εξέτασαν τη σωρό του Τζώρτζη Μονογυιού, ο οποίος σκοτώθηκε στο τροχαίο με τη Ferrari, στη Βούλα, το βράδυ της 13ης Ιανουαρίου.  Σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR, οι ιατοδικαστές μιλούν για έναν βίαιο και ακαριαίο θάνατο. Ο Τζώρτζης Μονογυιός έφερε πολλαπλές κακώσεις σώματος, από την οποίες εντύπωση προκάλεσαν ... Περισσότερα To άρθρο Τζώρτζης Μονογυιός: Βίαιος και ακαριαίος ο θάνατος του στο τροχαίο με τη Ferrari - Σοκάρουν οι ιατροδικαστές δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
2 h
www.newsit.gr
Σοφία Βεργκάρα: Ποστάρει φωτογραφία από τα παλιά με χρυσό μπικίνι και προκαλεί «εγκεφαλικά» [ΦΩΤΟ]
Η Σοφία Βεργκάρα έχει τον τρόπο να κρατά σε εγρήγορση τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram με τις αναρτήσεις της. Αυτή τη φορά η 49χρονη ηθοποιός που το τηλεοπτικό κοινό απολαμβάνει μέσα από τη συμμετοχή της στη δημοφιλή σειρά «Modern Family» ενθουσίασε τους θαυμαστές της ανεβάζοντας μια εκπληκτική flashback φωτογραφία  όπου φορούσε ένα χρυσό μπικίνι […]
2 h
www.makeleio.gr
Φιορεντίνα - Τζένοα 6-0: Εκκωφαντική εξάρα των Βιόλα!
Εντυπωσιακοί οι Βιόλα, διέλυσαν με 6-0 την Τζένοα και παραμένουν σε τροχιά Ευρώπης!
2 h
gazzetta.gr
Η Φιορεντίνα ταπείνωσε με 6-0 τη Τζένοα
Η απόλυση του Αντρέι Σεφτσένκο από τον πάγκο της Τζένοα (Κυριακή, 16/01) και η προσωρινή ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Αμπντουλάι Κονκό, όχι...
2 h
www.zougla.gr