Ο γρίφος της μετάλλαξης Όμικρον: Πιο μεταδοτική, με ηπιότερα συμπτώματα – Τι ισχύει με τα εμβόλια

Μετάλλαξη Όμικρον: Με κομμένη την ανάσα περιμένει ο πλανήτης τα επιστημονικά δεδομένα για τη νέα μετάλλαξη του κορονοϊού που εντοπίστηκε…

Περισσότερα...


Read full article on: newsbomb.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Πέθανε στα 73 του χρόνια ο Γάλλος σχεδιαστής μόδας Τιερί Μιγκλέρ
Είχε μια μακροχρόνια δημιουργική συνεργασία με τον Ντέιβιντ Μπάουι, και μάλιστα τον έντυσε για τον γάμο του με την Ιμάν, ενώ  είχε ντύσει  τις Νταϊάνα Ρος,  Lady Gaga,  Λάιζα Μινέλι,  Νταϊάν Ντουφρέζν και  Σελίν Ντιόν - Δημιούργησε τα κοστούμια για πολλές παγκόσμιες περιοδείες και βίντεο της Μιλέν Φαρμέρ και της Μπιγιονσέ
www.protothema.gr
Η Πυθαγόρεια Διατροφή εξαφανίζει το 95% των ασθενειών! Δες τι πρέπει να τρως!
Ολίγα Περί Πυθαγόρειας Διατροφής… Ιπποκράτης: «Εκείνο που διατηρεί την υγεία είναι ισομερής κατανομή και ακριβής μείξη μέσα στο σώμα των δυνάμεων (= ισονομία) του ξηρού, του υγρού, του κρύου, του γλυκού, του πικρού, του ξινού και του αλμυρού. Την Αρρώστια την προκαλεί η επικράτηση του ενός (=μοναρχία). Η θεραπεία επιτυγχάνεται με την αποκατάσταση της διαταραχθείσας […]
www.makeleio.gr
Οδήγηση το χειμώνα: Αυτά είναι τα απαραίτητα αξεσουάρ που θα πρέπει να έχουμε στο αυτοκίνητο
Τα χιόνια έκαναν την εμφάνισή τους σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και η οδήγηση κάτω από αυτές τις συνθήκες αποτελεί…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μπουρκίνα Φάσο: Πυροβολισμοί κοντά στην κατοικία του προέδρου Καμπορέ
Πυρά ακούστηκαν ξανά την Κυριακή το βράδυ στην Ουαγκαντούγκου, αυτή τη φορά κοντά στην κατοικία του Ροκ Μαρκ Κριστιάν Καμπορέ, του προέδρου της Μπουρκίνα Φάσο.
iefimerida.gr
Προκαλεί ο ιερέας για τον βιασμό της ανήλικης: «Με είχε ερωτευτεί και ίσως ήθελε να με εκδικηθεί»
Οικονομικά κίνητρα αναμένεται να επικαλεστεί στην απολογία του ο 37χρονος ιερέας, ο οποίος κρατείται και θα απολογηθεί την Τρίτη...
www.zougla.gr
Κορονοϊός στην Τουρκία: 185 θάνατοι και 65.503 κρούσματα σε 24 ώρες
Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Το τουρκικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την Κυριακή (23/1) ότι τις προηγούμενες 24 ώρες επιβεβαιώθηκαν 65.503…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ελεύθερος ο δημοσιογράφος που κρατήθηκε στο Κιργιστάν και ερευνούσε υποθέσεις διαφθοράς
Η σύλληψη και οι απαγγελίες κατηγοριών σε βάρος του δημοσιογράφου ακολουθούν ρεπορτάζ που προβλήθηκε από το κανάλι του στο YouTube για τις καταγγελίες περί δωροδοκίας από τον τομέα του καυσίμων συγγενούς του επικεφαλής της Επιτροπής Ασφαλείας του Κιργιστάν - Σε βίντεο που μαγνητοσκοπήθηκε την ώρα της σύλληψής, του ο Μπόλοτ Τεμίροφ τόνισε πως πιστεύει ότι αστυνομικοί τού φύτεψαν ναρκωτικά σε μια τσέπη
www.protothema.gr
Κορωνοϊός: Οι νευρολογικές επιπλοκές που προκαλεί η νόσος
Τις νευρολογικές επιπλοκές που δημιουργεί η νόσηση με κορωνοϊό παρουσιάζει ένα επιστημονικό άρθρο.
iefimerida.gr
Κιργιστάν: Αντιμέτωπος με δίωξη για κατοχή ναρκωτικών γνωστός δημοσιογράφος
Δημοσιογράφος-ερευνητής, πολύ γνωστός στο Κιργιστάν χάρη στις έρευνές του για υποθέσεις διαφθοράς, κατηγορείται για «κατοχή ναρκωτικών»...
www.zougla.gr
Μόδα: Πέθανε Γάλλος μόδιστρος Τιερί Μιγκλέρ
Από φυσικά αίτια, ο θάνατος του 73χρονου δημιουργού.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Oρίστηκαν νέες ημερομηνίες για τις πρεμιέρες των επόμενων ταινιών «Επικίνδυνες Αποστολές»
Η έβδομη και η όγδοη ταινία της κινηματογραφικής σειράς «Mission: Impossible» με πρωταγωνιστή τον Τοm Cruise θα καθυστερήσουν για αρκετούς μήνες...
www.zougla.gr
Ουκρανία: Οι ΗΠΑ διατάζουν τις οικογένειες των Αμερικανών διπλωματών να αποχωρήσουν από το Κίεβο
Να εγκαταλείψουν την Ουκρανία οι οικογένειες των Αμερικανών διπλωματών, διέταξε η κυβέρνηση των ΗΠΑ, υπό τον φόβο της ρωσικής εισβολής.
1 h
iefimerida.gr
Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Να αποχωρήσουν οι οικογένειες των Αμερικανών διπλωματών από το Κίεβο
Η αμερικανική κυβέρνηση διέταξε οι οικογένειες των διπλωματών των ΗΠΑ που είναι τοποθετημένοι στο Κίεβο να εγκαταλείψουν την Ουκρανία...
1 h
www.zougla.gr
Χειμερινές εκπτώσεις 2022 - Πόσο θα διαρκέσουν
Εκπτώσεις 2022 - Όλες οι ειδήσεις: Οι χειμερινές εκπτώσεις ξεκινούν παραδοσιακά τη δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου και διαρκούν μέχρι την…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
ΑΥΤΗ είναι η δίκη της 4ης Μαΐου 2022…
Η Δίκη του Αιώνα. Για τη μεγαλύτερη Απάτη στην Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Πηγή
1 h
www.makeleio.gr
Ουκρανία: Οι ΗΠΑ διατάσσουν την αποχώρηση των οικογενειών των Αμερικανών διπλωματών στο Κίεβο
Εξαιτίας της μόνιμης απειλής ρωσικής στρατιωτικής επιχείρησης», ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ
1 h
www.protothema.gr
Ντένιτς: «Δεν καταφέραμε να αντιδράσουμε»
Ο μέσος του Ατρόμητου μίλησε για την ήττα της ομάδας του από την ΑΕΚ.
1 h
gazzetta.gr
Σολτς: «Απειλή για την ειρήνη στην Ευρώπη η συγκέντρωση ρωσικών δυνάμεων στα ουκρανικά σύνορα»
«Απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ευρώπη» χαρακτηρίζει την ανάπτυξη των ρωσικών δυνάμεων στα σύνορα με την Ουκρανία, ο Γερμανός Καγκελάριος Όλαφ Σολτς.
1 h
iefimerida.gr
Σολτς: Απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ευρώπη η συγκέντρωση ρωσικών δυνάμεων στα ουκρανικά σύνορα
«Απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ευρώπη» χαρακτηρίζει την ανάπτυξη των ρωσικών δυνάμεων στα σύνορα με την Ουκρανία ο Καγκελάριος Όλαφ Σολτς...
1 h
www.zougla.gr
Ουκρανία: Οι ΗΠΑ έδωσαν εντολή να αποχωρήσουν οι οικογένειες των διπλωματών στο Κίεβο
Οδηγία από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Οι οικογένειες των Αμερικάνων διπλωματών να εγκαταλείψουν το Κίεβο.Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Αττική: Μεγάλη φωτιά σε πάρκινγκ σκαφών στο Κορωπί
Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τα μεσάνυχτα (Δευτέρα 24/1) στην Πυροσβεστική Κορωπίου, από φωτιά που ξέσπασε σε χώρο στάθμευσης σκαφών επί…Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Απίστευτη απάτη στην Ιταλία: Θετικοί στον κορωνοϊό δήλωναν το ΑΜΚΑ αντιεμβολιαστών για να πάρουν πράσινο πάσο
Μια απάτη με τα τεστ Covid αποκαλύπτουν τα ΜΜΕ της Ιταλίας, καθώς θετικοί στον κορωνοϊό δήλωναν το ΑΜΚΑ αντιεμβολιαστών για να πάρουν «πράσινο» πάσο.
2 h
iefimerida.gr
Αφγανιστάν: Το ISIS ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη βόμβας σε λεωφορείο
Η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την φονική επίθεση το Σάββατο στην πόλη Χεράτ του δυτικού Αφγανιστάν, με ανάρτησή της την Κυριακή...
2 h
www.zougla.gr
Μεγάλη φωτιά σε πάρκινγκ σκαφών στο Κορωπί - Δεν απειλούνται σπίτια
Στο σημείο επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, με 25 πυροσβέστες και 9 οχήματα
2 h
www.protothema.gr
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΑΠΙΛΑΣ. Ο ΥΠΟΔΙΚΟΣ Φουρθιώτης “ΕΚΒΙΑΖΕΙ με ΒΙΖΙΤΕΣ, ΜΠΑΞΙΣΙΑ κι αλλαξοκ@λιές”. ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗ -ΣΙΧΑΜΕΝΙΟΥ. Ο ΒΟΘΡΟΣ ΞΕΧΕΙΛΙΣΕ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΒΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΑΣΤΡΟΠΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΕΒΕΝΤΗΔΕΣ ΤΗΣ COCA- COLA, ΕΣΚΑΣΕ ΝΕΟ ΜΕΓΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟ. Άντε να
Tεύχος 2109, 7 ΧΡΟΝΙΑ αυτόνομης , ανεξάρτητης κυκλοφορίας, με αποκλειστικά αφεντικά το Λαό και το Έθνος. Σε αυτούς λογοδοτούμε και μόνον εν ονόματί τους. Απέναντι σε μια ξενήλατη κυβέρνηση ανδρεικέλων, σε ένα καθεστώς Ερντογανισμού με περιβραχιόνια νεοαλβανισμού , Εμβέρ Χότζα. Μια κυβέρνηση άκρως επικίνδυνη και δολοφονική για τον ακηδεμόνευτο Τύπο, τους ελεύθερους δημοσιογράφους και τις ανεξάρτητες δημοσιογραφικές φωνές […]
2 h
www.makeleio.gr
O David Bowie έσπασε το ρεκόρ πωλήσεων των Βeatles και έγραψε ιστορία
Ο David Bowie είναι ο καλλιτέχνης με τις περισσότερες πωλήσεις δίσκων βινυλίου τον 21ου αιώνα στο Ηνωμένο Βασίλειο...
2 h
www.zougla.gr
ΑΣΕΠ 13Κ/2021: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 1.468 προσλήψεις σε ΟΤΑ - Όλες οι θέσεις
ΑΣΕΠ - Όλες οι ειδήσεις: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στο ΑΣΕΠ για 1.468 μόνιμες προσλήψεις στο δημόσιο και συγκεκριμένα σε…Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Στα λευκά όλα τα χωριά στο Δήμο Σιθωνίας - Δείτε φωτογραφίες
Όλες οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων και παιδικοί σταθμοί θα παραμείνουν κλειστά την Δευτέρα
2 h
www.protothema.gr
Πυρκαγιά σε χώρο στάθμευσης σκαφών στο Κορωπί
Πυρκαγιά από άγνωστη, μέχρι στιγμής, αιτία εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε χώρο στάθμευσης σκαφών επί της οδού Άνδρου στο Κορωπί...
2 h
www.zougla.gr
ΣΥΡΙΖΑ: «Ο Μητσοτάκης να αποκαλύψει ο ίδιος την αλήθεια για τη σχέση του Μαξίμου με τον Φουρθιώτη»
«Ο κ. Μητσοτάκης να αποκαλύψει ο ίδιος την αλήθεια για τη σχέση του Μαξίμου με τον υπόδικο παρουσιαστή», ζητά σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.      
2 h
iefimerida.gr
Απίστευτος!! Άνδρας χτίζει μια καλύβα χρησιμοποιώντας μόνο ότι υλικά βρίσκει γύρω του
Θα μπορούσατε με τα χέρια σας και χωρίς την βοήθεια σύγχρονων εργαλείων να οικοδομήσετε ένα σταθερό καταφύγιο μέσα στο δάσος ; Αυτός ο τύπος μπορεί και το κάνει. Σήμερα κανείς δεν μπορεί να αντέξει χωρίς ρεύμα και χωρίς να μπορεί να φορτίζει τον υπολογιστή του και το κινητό του πίσω από τους τέσσερις τοίχους. Χιλιάδες […]
2 h
www.makeleio.gr
Μίλαν - Γιουβέντους 0-0: Όλα μηδέν στο «Σαν Σίρο» μετά από 15 χρόνια - Δείτε βίντεο
Μίλαν και Γιουβέντους έμειναν στο απόλυτο μηδέν για το πρωτάθλημα σε ένα αδιάφορο ντέρμπι, χάνοντας η καθεμιά τη δική της ευκαιρία για να μειώσει την απόσταση από την κορυφή και την τετράδα 
2 h
www.protothema.gr
Κορονοϊός στην Κύπρο: Τρεις θάνατοι και 1.813 νέα κρούσματα ανακοινώθηκαν την Κυριακή (23/1)
Κορονοϊός – Όλες οι Ειδήσεις: Τρεις θανάτους ασθενών και 1.813 νέα περιστατικά κορονοϊού ανακοίνωσε την Κυριακή το υπουργείο Υγείας της…Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Ο Γιάννης Αναστασίου παραμένει σεμνός
Πάει καιρός από τότε που ΚΑΙ οι τέσσερις «μεγάλοι» (κατά την πάγια θέση του κατεστημένου) του ποδοσφαίρου μας είχαν να σημειώσουν...
2 h
www.zougla.gr
Ιταλία - Προεδρικές εκλογές: Πώς θα ψηφίσουν οι βουλευτές και γερουσιαστές που είναι θετικοί στον κορωνοϊό
Οι 30 Ιταλοί βουλευτές και γερουσιαστές που είναι θετικοί στον κορωνοϊό πρόκειται, τελικά, να ψηφίσουν για την εκλογή του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας...
2 h
www.zougla.gr
Ισραήλ: Η τέταρτη δόση στους άνω των 60 προστατεύει τρεις φορές περισσότερο από τη σοβαρή νόσηση
Ευεργετική και σωτήρια αποδεικνύεται η τέταρτη δόση εμβολίου κατά του κορωνοϊού σε άτομα άνω των 60 ετών, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το Ισραήλ.
2 h
iefimerida.gr
Survivor: Η ήττα των Διάσημων και στον… τάκο ο Βισκαδουράκης – Δείτε βίντεο
Η… καφετζού  Ευρυδίκη, το ερωτικό γράμμα της Μυριέλλας, η επίσκεψη των ιγκουάνα, η καταιγίδα και οι μάχες για τις ασυλίες
2 h
www.protothema.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Έπαιξαν χιονοπόλεμο στο πλοίο, την ώρα που ταξίδευαν για Τήνο! (video)
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Η κακοκαιρία «Ελπίδα» χάρισε στους επιβάτες στιγμές, που δύσκολα θα συναντήσουν ξανά.Περισσότερα...
3 h
www.newsbomb.gr
Ύβρις και Νέμεσις… Η αρχή του τέλους σας είναι εδώ… Η δίκη της 4ης Μαΐου θα είναι το τέλος αυτό…
Αρχίζει η τελική επίθεση… Πηγή
3 h
www.makeleio.gr
Φωτιά σε πάρκινγκ σκαφών στο Κορωπί -Δεν απειλούνται σπίτια
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορωπίου, καθώς ξέσπασε φωτιά σε χώρο στάθμευσης σκαφών.
3 h
iefimerida.gr
Μαρτίνς: «Οι απουσίες στο κέντρο μας αναγκάζουν να παίζουμε με 3-4-3 αλλά έχουμε δουλέψει όλα τα συστήματα» (vid)
Ο Πορτογάλος τεχνικός μετά τον αγώνα με τον ΠΑΣ Γιάννινα μίλησε για Βαλμπουενά, Μασούρα αλλά και το σχήμα με τους τρεις στόπερ.
3 h
gazzetta.gr
Survivor: Σε δύο στρατόπεδα οι Διάσημοι - Αυτός είναι ο πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση
Survivor - Όλες οι ειδήσεις: Ένα ακόμα συμβούλιο ψηφοφορίας παρακολούθησαν το βράδυ της Κυριακής (23/1) οι τηλεθεατές του Survivor.Περισσότερα...
3 h
www.newsbomb.gr
Π.Ο.Υ.: «Με την Όμικρον, είναι πιθανόν ότι η Ευρώπη πλησιάζει στο τέλος της πανδημίας»
Η παραλλαγή Όμικρον μπορεί να έχει μολύνει μέχρι τον Μάρτιο το 60% του πληθυσμού, εκτιμά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
3 h
gazzetta.gr
Σίλβιο Μπερλουσκόνι: Νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Μιλάνου
Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Σίλβιο Μπερλουσκόνι νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Μιλάνου μια ημέρα αφότου αποφάσισε να μην είναι υποψήφιος για την προεδρία. Δεν έγινε αμέσως σαφές πότε νοσηλεύτηκε, ενώ εκπρόσωπος του Σ. Μπερλουσκόνι δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό. Το Σάββατο ο Σ. Μπερλουσκόνι αποφάσισε να μην θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία ενόψει της κοινοβουλευτικής ψηφοφορίας […]
3 h
www.makeleio.gr
Αρμενία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος Αρμέν Σαρκισιάν
Ο πρόεδρος της Αρμενίας Αρμέν Σαρκισιάν υπέβαλε την Κυριακή την παραίτησή του λέγοντας ότι πιστεύει πως το σύνταγμα της χώρας δεν του δίνει αρκετές εξουσίες...
3 h
www.zougla.gr
La Liga: Απόδραση «θρίλερ» για Μπαρσελόνα, έχασε έδαφος η Σοσιεδάδ - Δείτε τα γκολ
Ένα γκολ του Φρένκι Ντε Γιονγκ στο 87’ ήταν αρκετό για τους «μπλαουγκράνα» για να νικήσουν την προτελευταία Αλαβές στη Βιτόρια και να βρεθούν και πάλι έναν βαθμό μακριά από την πρώτη τετράδα - Η λευκή ισοπαλία της Σοσιεδάδ με τη Χετάφε την κράτησε στο -2 από την πρώτη τετράδα -  «Διπλό» της Μπιλμπάο στη Μαδρίτη
3 h
www.protothema.gr
Οι τιμές του πετρελαίου μειώνονται στις ασιατικές αγορές
Οι τιμές του πετρελαίου θα ανοίξουν με πτώση σήμερα Δευτέρα (24/1) στις ασιατικές αγορές.Περισσότερα...
3 h
www.newsbomb.gr