“Ο ΙΜΠΡΑΗΜ τον ΜΑΣΤΙΓΩΝΕ κ’ Ο ΓΥΦΤΟΣ ΤΟΝ ΠΟΤΙΖΕ ΗΔΟΝΗ”. ΦΟΒΕΡΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ για τον αντιπρόεδρο του ΣτΕ Παν. Ευστρατίου κ’ τα ΣΕΞΟ-ΠΑΡΤΙ με αλλοδαπούς επιβήτορες και χρήση ΚΟΚΑΪΝΗΣ. Ο ΚΟΥΛΗΣ και ο υπουργός Τσιάρας, ΘΑ ΤΟΝ ΕΚΑΝΑΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣτΕ! “ΣΥΖΟΥΣΕ”

Tεύχος 2069, 6 χρόνια και 11 μήνες αυτόνομης , ανεξάρτητης κυκλοφορίας, με αποκλειστικά αφεντικά το Λαό και το Έθνος. Σε αυτούς λογοδοτούμε και μόνον εν ονόματί τους. Απέναντι σε μια ξενήλατη κυβέρνηση ανδρεικέλων, σε ένα καθεστώς Ερντογανισμού με περιβραχιόνια νεοαλβανισμού , Εμβέρ Χότζα. Μια κυβέρνηση άκρως επικίνδυνη και δολοφονική για τον ακηδεμόνευτο Τύπο, τους ελεύθερους δημοσιογράφους και τις […]
Read full article on: makeleio.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
ΕΕ: Συνεχίζονται οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί λόγω κορονοϊού για επιβάτες από Αργεντινή, Αυστραλία και Καναδά
Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφαιρεί την Αργεντινή, την Αυστραλία και τον Καναδά από τη λίστα των χωρών για τις οποίες πρέπει να αρθούν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.  Ειδικότερα, μετά από επανεξέταση βάσει της σύστασης για τη σταδιακή άρση των προσωρινών περιορισμών στα μη απαραίτητα ταξίδια στην ΕΕ, το Συμβούλιο ενημέρωσε ... Περισσότερα To άρθρο ΕΕ: Συνεχίζονται οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί λόγω κορονοϊού για επιβάτες από Αργεντινή, Αυστραλία και Καναδά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
5 m
www.newsit.gr
Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου παρέστη στην τελετή εορτασμού του Άη Γιώργη του Φουστανελά
Στην τελετή εορτασμού του Άη Γιώργη του Φουστανελά, προστάτη της Προεδρικής Φρουράς παρέστη σήμερα η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Η κ. Σακελλαροπούλου, αμέσως μετά, παρακολούθησε σε ειδική εκδήλωση στην Αίθουσα Τιμών την επίσημη παρουσίαση της Ευζωνικής Στολής αρχών του 1900, που δωρίθηκε από ιδιώτη στην Προεδρία της Δημοκρατίας.   To άρθρο Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου παρέστη στην τελετή εορτασμού του Άη Γιώργη του Φουστανελά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
5 m
www.newsit.gr
Κορονοϊός: 18.834 νέα κρούσματα σήμερα 17/01 στην Ελλάδα
To άρθρο Κορονοϊός: 18.834 νέα κρούσματα σήμερα 17/01 στην Ελλάδα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
5 m
www.newsit.gr
Απαράδεκτοι: Το επεισόδιο που «κόπηκε» - Οι σκηνές με τον Πέτρο Φιλιππίδη που κρίθηκαν ακατάλληλες
Απαράδεκτοι: Η σειρά προβολής των επεισοδίων μεταβλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου. Το επεισόδιο Νο4 στο οποίο συμμετείχε ο Πέτρος Φιλιππίδης…Περισσότερα...
6 m
www.newsbomb.gr
Κορονοϊός - Βόλος: Μόλις μια κενή ΜΕΘ στο νοσοκομείο - Νοσηλεύονται συνολικά 58 ασθενείς
Μεγάλη η πίεση που ασκείται στο νοσοκομείο του Βόλου όπου οι ΜΕΘ έχουν σχεδόν γεμίσειΠερισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Πέθανε ο Φρεντ Πάρις, τραγουδιστής της επιτυχίας «In The Still Of The Night»
Ο Φρεντ Πάρις ήταν frontman του συγκροτήματος The Five Satins.Περισσότερα...
7 m
www.newsbomb.gr
Η Παρί Σεν Ζερμέν στρώνει χρυσάφι στα πόδια του Εμπαπέ για να τον κρατήσει
Ο Γάλλος επιθετικός από την 1η Ιανουαρίου έχει το ελεύθερο να διαπραγματευτεί με όποια ομάδα θέλει καθώς το συμβόλαιο του λήγει τον ερχόμενο Ιούνιο - Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει συμφωνία με την Ρεαλ για εξαετές συμβόλαιο έναντι 21 εκατ. το χρόνο κι η Παρί ετοιμάζεται να του προσφέρει 40 εκατ. για δύο χρόνια!
8 m
www.protothema.gr
ΛΟΤΤΟ: Με τυχαία επιλογή και 3 ευρώ κέρδισε 6,7 εκατ. ευρώ
Στην Αθήνα ο μεγάλος νικητής του ΛΟΤΤΟ, σε τυχερό κατάστημα ΟΠΑΠ στην Ηλιούπολη
9 m
www.protothema.gr
Μαγεία: Το βίντεο από την χιονισμένη Φλώρινα που έχει γίνει viral και δεν θα πιστεύετε ότι έχει γυριστεί στην Ελλάδα
Οι εικόνες από το χιονοσκέπαστο τοπίο «έντυσαν» με την μοναδικότητά τους το newsfeed των διαδικτυακών χρηστών στα social media
www.protothema.gr
Το θαυματουργό εκκλησάκι του Αγίου Αντωνίου στην Πατσό
Στις 17 Ιανουαρίου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Αντωνίου, ονομαστού χριστιανού ασκητή της Αιγύπτου και θεμελιωτή του μοναχικού βίου στην Ανατολή…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
«Βόμβα» στον αθλητισμό: Έρχονται νέες καταγγελίες εν ενεργεία αθλητών εις βάρος προπονητών
Νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις για θέματα κακοποίησης στον αθλητισμό αναμένεται να δουν σύντομα το φως της δημοσιότητας.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μόνο με εμβόλιο θα συμμετάσχει ο Τζόκοβιτς στο Ρολάν Γκαρός
Η προσπάθεια του κορυφαίου τενίστα του κόσμου Νόβακ Τζόκοβιτς να καταρρίψει το ρεκόρ των 20 τίτλων Grand Slam κατακτώντας το Australian Open έληξε με τη...
www.zougla.gr
Ο γεμάτος Μάρτης του Ολυμπιακού με ντέρμπι «αιωνίων» και 10 αγώνες
Η EuroLeague Basketball όρισε τους εξ αναβολής αγώνες του Ολυμπιακού με Ζαλγκίρις και Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και το Gazzetta παρουσιάζει το πρόγραμμα των Πειραιωτών των Μάρτιο που περιλαμβάνει 10 ματς, μεταξύ αυτών το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
gazzetta.gr
Επίσημη πρώτη του «σκληρού» Κρίστιαν Λίντνερ στο Eurogroup
Τι περιλαμβάνει η «ατζέντα» Σταΐκούρα στο πρώτο Eurogroup για το 2022 και το πρώτο κατά τη διάρκεια της γαλλικής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ
www.protothema.gr
Αργυρούπολη: Τα πρώτα λόγια του 46χρονου στους αστυνομικούς - «Εγώ είμαι αυτός που ψάχνετε, δεν ήθελα να καταλήξει έτσι»
«Εγώ είμαι αυτός που ψάχνετε για το περιστατικό της Αργυρούπολης. Δεν ήθελα να καταλήξει έτσι».
iefimerida.gr
Παλαιστίνη: Υπέκυψε 75χρονος που είχε τραυματιστεί από αυτοκίνητο της ισραηλινής αστυνομίας
Στα τραύματά του σχεδόν δύο εβδομάδες αφότου χτυπήθηκε από όχημα στην υπηρεσία της ισραηλινής αστυνομίας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη υπέκυψε ένας 75χρονος Παλαιστίνιος, ανακοίνωσε σήμερα το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας. Ο Σουλεϊμάν αλ-Χατάλιν, γνωστός στους Παλαιστίνιους ως βετεράνος διαδηλωτής εναντίον του ισραηλινού εποικισμού, στάθηκε μπροστά σε ένα γερανό που είχε σταλεί στο χωριό του Ουμ ελ-Χέιρ, ... Περισσότερα To άρθρο Παλαιστίνη: Υπέκυψε 75χρονος που είχε τραυματιστεί από αυτοκίνητο της ισραηλινής αστυνομίας δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Παναθηναϊκός: Δύο σετ μακριά από τα προημιτελικά οι «πράσινοι»
Έχοντας κερδίσει με 3-1 μέσα στην Ουκρανία, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Τρίτη (20:0) την Χόροντοκ και θέλει δύο σετ προκειμένου να προκριθεί στα προημιτελικά του Challenge Cup.
gazzetta.gr
Γιόβιτς: Έφτασε στην Αθήνα το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού
Ο Στέφαν Γιόβιτς έφτασε στην Αθήνα το απόγευμα της Δευτέρας (17/01) και αναμένεται να ενσωματωθεί στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού.
gazzetta.gr
Χώρα υπό “πολιορκία” – Βίντεο από την πορεία Πακιστανών στην Αθήνα
Ότι η χώρα μας βρίσκεται στο έλεος των μεταναστών το έχουμε εμπεδώσει πλέον. Δείτε βίντεο με την πορεία που έγινε χθες στην Αθήνα από Πακιστανούς. Χώρα υπό ''πολιορκία'' – Νέες εικόνες από την χθεσινή πορεία Πακιστανών & ΚΕΕΡΦΑ pic.twitter.com/4iJ29Y0AsH — Andreas Mountzouroulias ?? (@andreasmoun) January 17, 2022
www.makeleio.gr
Βουλγαρία: Παραιτείται ο επικεφαλής της υπηρεσίας καταπολέμησης διαφθοράς
Ο επικεφαλής της υπηρεσίας καταπολέμησης της διαφθοράς της Βουλγαρίας Σοτίρ Τσατσάροφ υπέβαλε την παραίτησή του.
iefimerida.gr
Παίκτης ολοκληρώνει ένα από τα πιο δύσκολα videogames με κλειστά μάτια μέσα σε 2 ώρες (vid)
Απίστευτο επίτευγμα, στο πλαίσιο εκδήλωσης για φιλανθρωπικό σκοπό.
gazzetta.gr
Κύπρος – Κορονοϊός: Διαθέσιμο το αντι-ιικό φάρμακο Molnupiravir
Την ικανοποίηση του για τις ενέργειες που οδήγησαν στο να είναι η Κύπρος μια από τις πρώτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που προχώρησαν στην αγορά και διάθεση του αντι-ιικού φαρμάκου Molnupiravir (Lagevrio) εξέφρασε ο υπουργός Υγείας της Κύπρου Μιχάλης Χατζηπαντέλα. Η χώρα μας από σήμερα διαθέτει το συγκεκριμένο φάρμακο, το οποίο συμβάλλει στη θεραπευτική αντιμετώπιση ... Περισσότερα To άρθρο Κύπρος – Κορονοϊός: Διαθέσιμο το αντι-ιικό φάρμακο Molnupiravir δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κύπρος: «Πρεμιέρα» για το αντιικό φάρμακο Molnupiravir -Πόσο προστατεύει από τον κορωνοϊό
Ξεκινά από σήμερα η διάθεση του αντιικού φαρμάκου Molnupiravir στην Κύπρο.
iefimerida.gr
Νουρεντίν Νεμπατί: Ο «παραμυθάς» υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας με τις δηλώσεις – γκάφες
Όταν ζητήθηκε τον περασμένο μήνα από τον νέο υπουργό Οικονομικών της Τουρκίας, Νουρεντίν Νεμπατί, να δώσει λεπτομέρειες για μια πρωτοβουλία με στόχο να ανακοπεί η κατάρρευση της τουρκικής λίρας, βρήκε ένα πρωτότυπο τρόπο για να εξηγήσει τη στρατηγική του. «Δεν θα δώσω έναν αριθμό τώρα», είπε στον έκπληκτο τηλεοπτικό δημοσιογράφο. «Μπορείς να δεις μέσα στα ... Περισσότερα To άρθρο Νουρεντίν Νεμπατί: Ο «παραμυθάς» υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας με τις δηλώσεις – γκάφες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Σασμός: Kυκλοφόρησε η πρώτη φωτογραφία από την κηδεία του Πετρή
Oι τηλεθεατές της δημοφιλούς σειράς θα πρέπει να αρχίσουν να προετοιμάζονται για μια δύσκολη στιγμή
www.protothema.gr
«Θα μιλήσουμε με τον Τζόκοβιτς για όσα έγιναν στην Αυστραλία» λέει η Lacoste βασική του χορηγός
Μέχρι στιγμής, οι εταιρείες Peugeot, Hublot και Asics, χορηγοί επίσης του τενίστα δεν έχουν προχωρήσει σε κάποια επίσημη ανακοίνωση 
www.protothema.gr
Νόβακ Τζόκοβιτς: Τι λέει η Lacoste, βασικός χορηγός του, για την απέλαση του από την Αυστραλία
«Θα έρθουμε σε επαφή μαζί του για να εξετάσουμε όλα τα γεγονότα που αφορούσαν την παρουσία του στην Αυστραλία»
www.protothema.gr
MotoGP: Παρουσιάστηκε η Gresini Ducati του 2022 (vid)
Η Gresini, δορυφορική ομάδα της Ducati, αποκάλυψε τα νέα χρώματα στις μοτοσικλέτες της για το 2022.
gazzetta.gr
Δημήτρης Κεραμίτσης: Ποιος είναι ο 17χρονος Έλληνας της Ρόμα που «τρέλανε» τον Μουρίνιο (video)
Ο Δημήτρης Κεραμίτσης βρέθηκε από τα Ερασιτεχνικά πρωταθλήματα της Θεσσαλονίκης στην Ιταλία και έγινε ο δεύτερος Έλληνας στο Top-3 της…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Tούρκος οδηγός διαλύει μια Ferrari 458 μέσα σε ελάχιστα μέτρα [βίντεο]
Μερικά μέτρα ασφάλτου αρκούν για να γίνει το κακό, όταν ο ενθουσιασμός περισσεύει και η έλλειψη της απαιτούμενης εμπειρίας πίσω από το τιμόνι ενός supercar μειώνει στο ελάχιστο τις πιθανότητες επιβίωσής σου.
iefimerida.gr
Φάρμα: Άκουσε Κρητικά και έπαθε… ζημιά ο Αστρινός Χαραλαμπάκης!
Πριν από μερικά επεισόδια, το δημοφιλές ριάλιτι που ακούει στο όνομα «Φάρμα» γέμισε από κρητικές μελωδίες!Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ο Δημήτρης Ήμελλος από τον «Σασμό» αποκαλύπτει τι θα δούμε στη σειρά
Καλεσμένος στην εκπομπή, «Καλύτερα δε γίνεται» ήταν ο Δημήτρης Ήμελλος...
www.zougla.gr
Εξαρθρώθηκε η συμμορία των ληστών με τις μάσκες -Διέθεταν βαρύ πολεμικό οπλισμό [εικόνες]
Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπραττε κλοπές και διέθετε βαρύ πολεμικό οπλισμό.
iefimerida.gr
Τζώρτζης Μονογυιός: Σε σοβαρή κατάσταση η σύζυγός του – Την Τρίτη η κηδεία του (vid)
Το μεσημέρι της Τρίτης στις 14.30 στο κοιμητήριο του Αγίου Λουκά στη Μύκονο θα τελεστεί η κηδεία του Τζώρτζη Μονογυιού που έχασε…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Δήμος Αθηναίων: 410 νέα, σύγχρονα και ασφαλή πεζοδρόμια – Βελτίωση της ποιότητας ζωής
Σε εξέλιξη βρίσκεται το μεγαλύτερο έργο ανακατασκευής πεζοδρομίων από την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων. Η Αθήνα αποκτά νέα, σύγχρονα και ασφαλή πεζοδρόμια στο κέντρο και τις γειτονιές της. Δεκαοχτώ χρόνια μετά, ο Δήμος Αθηναίων επαναφέρει τα μεγάλα έργα στην πόλη, αναβαθμίζοντας, τα πεζοδρόμια στο εμπορικό κέντρο και στις γειτονιές της, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ... Περισσότερα To άρθρο Δήμος Αθηναίων: 410 νέα, σύγχρονα και ασφαλή πεζοδρόμια – Βελτίωση της ποιότητας ζωής δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
ΑΠΘ: Επίθεση αντιεξουσιαστών στο φυλάκιο του κτιρίου διοίκησης
Επίθεση από αντιεξουσιαστές δέχθηκε, πριν από λίγο, το φυλάκιο του κτιρίου διοίκησης της Πρυτανεία...
www.zougla.gr
Συγκέντρωση εργαζομένων έξω από το Hilton (Βίντεο)
Το Hilton αλλάζει χέρια και οι εργαζόμενοι βρέθηκαν έξω από αυτό προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τις αλλαγές που γίνονται και θα βρεθούν στον δρόμο.. Δείτε βίντεο από τη συγκέντρωση:
www.makeleio.gr
Ορίστηκε το Προμηθέας-ΠΑΟΚ για το Κύπελλο Ελλάδας στο μπάσκετ
Γνωστή έγινε η ημερομηνία που θα “σφραγιστεί” το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ. Προμηθέας και ΠΑΟΚ θα παλέψουν στην Πάτρα στις 5 Φεβρουαρίου για την πρόκριση στο Final Four, όπου ήδη βρίσκονται Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Αναλυτικά η ενημέρωση της ΕΟΚ: «Σας ενημερώνουμε ότι, μετά από συμφωνία των δύο ... Περισσότερα To άρθρο Ορίστηκε το Προμηθέας-ΠΑΟΚ για το Κύπελλο Ελλάδας στο μπάσκετ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Μπάσκετ: Στις 5/2 το Προμηθέας-ΠΑΟΚ για το Κύπελλο Ελλάδας
Στις 5 Φεβρουαρίου θα συμπληρωθεί το... παζλ των ομάδων που θα μετάσχουν στο φάιναλ φορ του Κυπέλλου μπάσκετ των ανδρών. Και αυτό γιατί τότε ορίστηκε...
www.zougla.gr
Λευτέρης Αυγενάκης: «Κανένα περιστατικό παρενόχλησης ή κακοποίησης δεν πρόκειται να ξεχαστεί»
Η Πολιτεία θα επιμείνει στη διερεύνηση όλων των καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση και σωματική ή λεκτική κακοποίηση, ακόμη κι αν…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μπαρτσελόνα: Μπαίνει για χειρουργείο ο Ουμτιτί
Η ατυχία χτύπησε για ακόμα μια φορά την «πόρτα» του Σαμουέλ Ουμτιτί, καθώς ο Γάλλος στόπερ υπέστη κάταγμα στον πέμπτο μετατάρσιο και θα περάσει άμεσα την πόρτα του χειρουργείου.
gazzetta.gr
Σουηδία: Η Υπηρεσία Ασφαλείας ερευνά πτήσεις drone πάνω από τρία πυρηνικά εργοστάσια
Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Σουηδίας ανέλαβε την έρευνα σχετικά με τις πτήσεις, χωρίς άδεια, μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από τρία πυρηνικά εργοστάσια...
www.zougla.gr
Στάση αναμονής κρατούν οι χορηγοί του Νόβακ Τζόκοβιτς, όπως η Lacoste
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αναχώρησε από την Αυστραλία αφότου οι αρχές ακύρωσαν τη βίζα του για δεύτερη φορά. Και τώρα, ένας από τους χορηγούς του θέλει να πει δυο κουβεντούλες μαζί του.
iefimerida.gr
Κρήτη: Πέθαναν όπως έζησαν, ο ένας δίπλα στον άλλον...
Μνήμες από το θλιβερό περιστατικό των Βοριζίων ανήμερα των Χριστουγέννων οπότε και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι βρέθηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του, εξαιτίας, πιθανότατα,…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Η κυρία Μάνδρου συνήγορος των “ανθρώπων που μαζεύουν τα κορίτσια” (Βίντεο)
Η Ιωάννα Μάνδρου μάλλον γνωρίζει καλά από “πλυντήρια”, αφού δεν είναι η πρώτη φορά που παίρνει το μέρος του θύτη σε μια υπόθεση και όχι του θύματος. Ακούστε τι είπε στο βίντεο η δικαστική δημοσιογράφος του ΣΚΑΙ: “Μήπως υπήρχε οικονομικό όφελος των ανθρώπων που μαζεύουν τα κορίτσια;” αναρωτήθηκε χωρίς ίχνος ντροπής. Ρε,μήπως τα πέρνανε; Η […]
www.makeleio.gr
Αναστασιάδης: Λυπηρό να επιχαίρουν κάποιοι για πιθανή ματαίωση υλοποίησης του Eastmed
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας  οι κυβερνήσεις των χωρών που εμπλέκονται αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν επεξεργαστεί, σε περίπτωση που το έργο θεωρείται ανέφικτο για τους όποιους λόγους, εναλλακτικές λύσεις
www.protothema.gr
Στις 19:00 το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Το πρόγραμμα και τους διαιτητές της Γ' φάσης του Κυπέλλου Γυναικών έκανε γνωστά η ΕΟΠΕ, με το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό να είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη στις 19:00. Στις 18:30 το ΑΕΚ – ΠΑΟΚ.
gazzetta.gr