Ο νέος «Σόιμπλε», Κρίστιαν Λίντνερ ζητά από τη Γερμανία: Καν’ το όπως η Ελλάδα

Ο νέος «Σόιμπλε», Κρίστιαν Λίντνερ ζητά από τη Γερμανία: Καν’ το όπως η Ελλάδα

Τέτοια αποθέωση από υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, δεν την είχαμε ξανακούσει. Αλλά για όλα υπάρχει η πρώτη φορά και ο νέος… «Σόιμπλε», Κρίστιαν Λίντνερ, αποθεώνει το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα και την οικονομική πορεία της Ελλάδας. Ο Κρίστιαν Λίντνερ είναι ο αρχηγός των Φιλελευθέρων και ο άνθρωπος που ανάλαβε, στην τρικομματική κυβέρνηση υπό τον Όλαφ Σόλτς, το ... Περισσότερα

To άρθρο Ο νέος «Σόιμπλε», Κρίστιαν Λίντνερ ζητά από τη Γερμανία: Καν’ το όπως η Ελλάδα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .


Read full article on: newsit.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Υπόθεση βιασμού στη Θεσσαλονίκη: Νέα μαρτυρία για το πάρτι στη σουίτα έρχεται σε αντίθεση με όσα κατέθεσε η Γεωργία
«Δεν είδε στο πάρτι κάτι περίεργο ή κάτι που να συνδέεται με παράνομες πράξεις» λέει ο δικηγόρος του νέου μάρτυρα, που βρισκόταν στο πάρτι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς - Αύριο αναμένεται να παραδοθεί ο φάκελος με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων της 24χρονης
9 m
www.protothema.gr
Χαλάνδρι: Συνεργείο της ΔΕΗ πήγε να αποκαταστήσει το ρεύμα και βύθισε στο σκοτάδι και τα απέναντι σπίτια
Πυρ και μανία είναι οι κάτοικοι στο Χαλάνδρι καθώς αντί το συνεργείο της ΔΕΗ να φέρει πίσω το ρεύμα, βύθισε ακόμη μεγαλύτερη περιοχή  στο σκοτάδι.  «Ενώ είχαμε ρεύμα, παίρναμε από άλλη γραμμή ρεύμα εγώ και άλλα 10 με 15 σπίτια, ήρθε αυτοκινητάκι της ΔΕΗ και έκοψε και τη δική μας γραμμή, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. ... Περισσότερα To άρθρο Χαλάνδρι: Συνεργείο της ΔΕΗ πήγε να αποκαταστήσει το ρεύμα και βύθισε στο σκοτάδι και τα απέναντι σπίτια δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Συλλέγουν υπογραφές στη Βρετανία για να αθωώσουν άντρα που σκότωσε τον δολοφόνο της πρώην συζύγου του
Ο Τσετσένος, ηλικίας 26 ετών, συνελήφθη, καθώς θεωρείται ύποπτος ότι παρέσυρε με το αυτοκίνητό του 41χρονο επιτίθετο με μαχαίρι εναντίον της πρώην γυναίκας του πρώτου
www.protothema.gr
Rapid test: Σε ποια σημεία θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι από τον ΕΟΔΥ την Παρασκευή (28/1)
Την Παρασκευή 28, οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας θα βρίσκονται σε 151 κεντρικά σημεία σε…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κορωνοϊός: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τα εμβόλια και τη γονιμότητα
Καμία συσχέτιση μεταξύ του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού και της υπογονιμότητας είναι το συμπέρασμα νεότερης μελέτης, με τη νόσηση όμως, να μην έχει την ίδια απουσία συσχέτισης με την γονιμότητα κυρίως των αντρών
www.protothema.gr
Ξιφασκία: Θετική στον κορωνοϊό η Δώρα Γκουντούρα -Χάνει το Παγκόσμιο Κύπελλο
Εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου Ξιφασκίας μένει η Δώρα Γκουντούρα, καθώς βρέθηκε θετική στον κορωνοϊό.
iefimerida.gr
Άνοιξε πλήρως η Αττική Οδός – Χωρίς διόδια μέχρι την Κυριακή
Άνοιξε η Αττική Οδός όπως ενημέρωσε με ανακοίνωσή της η εταιρεία, ελεύθερη διέλευση μέχρι την Κυριακή. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, «οι διελεύσεις θα πραγματοποιηθούν άνευ καταβολής διοδίων έως και την Κυριακή 30 Ιανουαρίου και ώρα 23:59». Στο μεταξύ, συνεχίζουν να διατίθενται οχήματα της Πολιτικής Προστασίας σε Παλλήνη (Λ. Μαραθώνος και Μιλήση – Έξοδος 15 […]
www.makeleio.gr
Κορονοϊός: Σταθεροποίηση αλλά κανένας εφησυχασμός - Τα δεδομένα στο Infographic του Newsbomb.gr
Κορονοϊός – Όλες οι ειδήσεις: Μπορεί τα κρούσματα να έχουν σταθεροποιηθεί, αλλά ο αριθμός τους παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ολυμπιακός: Στην Αθήνα Ντιμπί Κεϊτά και Καρβάλιο για τους «ερυθρόλευκους»
Τα νέο αποκτήματα του Ολυμπιακού, Ντιμπί Κεϊτά και Καρβάλιο, έφτασαν σήμερα (27/1) στην Ελλάδα ώστε να ολοκληρώσουν την μετεγγραφή τους στους «ερυθρόλευκους».  Στην Αθήνα έφτασαν ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Καρβάλιο, που αποκτήθηκε από την Νότιγχαμ Φόρεστ, αλλά και ο Ντιμπί Κεϊτά για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο νεαρός εξτρέμ, προϊόν των ακαδημιών της Ρεάλ Μαδρίτης, αναμένεται να ... Περισσότερα To άρθρο Ολυμπιακός: Στην Αθήνα Ντιμπί Κεϊτά και Καρβάλιο για τους «ερυθρόλευκους» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Εν μέσω Ουκρανικής κρίσης, ο Λαβρόφ σπεύδει στην Κίνα -Για να προετοιμάσει την συνάντηση Πούτιν-Σι Τζινπίνγκ
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ θα πραγματοποιήσει στις 3 Φεβρουαρίου επίσκεψη στην Κίνα.
iefimerida.gr
We Remember: Ο Δήμος Αθηναίων τιμά τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος
Να μην σιωπήσει ποτέ ξανά κανείς μπροστά στη μισαλλοδοξία, το ρατσισμό, το μίσος  είναι το μήνυμα που στέλνει ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης - 
www.protothema.gr
Βασίλης Σίμος: «Μου τρύπησε ο πνεύμονας και πήγα να πεθάνω, με πρόλαβαν στο τσακ»
Συνέντευξη στην εκπομπή «Mega Καλημέρα» μίλησε  ο Βασίλης Σίμος, ο οποίος αναφέρθηκε στο Survivor και  την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του...
www.zougla.gr
Κορωνοϊός: Παράταση ως τις 7 Φεβρουαρίου στα πιστοποιητικά εμβολιασμού για όσους δεν έχουν κάνει αναμνηστική δόση
Οι αναβολές εμβολιασμών τις προηγούμενες μέρες λόγω κακοκαιρίας, ενδέχεται να μην επέτρεψε σε πολίτες να κάνουν την αναμνηστική δόση, που είχαν προγραμματίσει
www.protothema.gr
Γιάννης Καλλιάνος: Κακοκαιρία με καταιγίδες το Σαββατοκύριακο - Κίνδυνος για πλημμύρες
Πριν προλάβουν να λιώσουν τα χιόνια, νέα κακοκαιρία έρχεται το Σαββατοκύριακο (29-30/01). Σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου στην εκπομπή “Live News” του Νίκου Ευαγγελάτου στο MEGA, βροχές και καταιγίδες θα σαρώσουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ στην  Αττική -εκτός από τις βροχές- θα σημειωθούν κατά περιόδους και χιονοπτώσεις στις ορεινές περιοχές άνω ... Περισσότερα To άρθρο Γιάννης Καλλιάνος: Κακοκαιρία με καταιγίδες το Σαββατοκύριακο - Κίνδυνος για πλημμύρες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Δήμος Φυλής: Στο «πλευρό» των κτηνοτρόφων της Χασιάς -Μέριμνα και για τα ζώα της Πάρνηθας
Ο Δήμος Φυλής μερίμνησε για τους κτηνοτρόφους της Χασιάς και τα αδέσποτα ζώα της Πάρνηθας στην κακοκαιρία «Ελπίδα».
iefimerida.gr
Από 1η Μαρτίου η συνταγογράφηση φαρμάκων και εξετάσεων στους ανασφάλιστους, μόνο από ιατρούς δημόσιων δομών
Από 1η Μαρτίου η συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους, θα γίνεται μόνο από ιατρούς δημόσιων δομών.
iefimerida.gr
Παίρνει δανεικό τον Τραορέ η Μπαρτσελόνα
Η Mπαρτσελόνα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εφημερίδας «Mundo Deportivo», ολοκλήρωσε σήμερα τη συμφωνία...
www.zougla.gr
FIA Rally Star: Γιατί δεν έφυγαν για τη Γερμανία η Μαριαλένα Παυλή και ο Γρηγόρης Εμμανουήλ
Τα υγειονομικά πρωτόκολλα για τον Covid19 τα οποία θα εφαρμοστούν και στον ευρωπαϊκό τελικό του θεσμού FIA Rally Star...
www.zougla.gr
Φθιώτιδα: Αυτοκίνητο τούμπαρε στην εθνική οδό
Φθιώτιδα: Με ελαφρά τραύματα απεγκλωβίστηκε το ζευγάρι που επέβαινε στο αυτοκίνητοΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Μητσοτάκης: Θα ενημερώσει την ΠτΔ Κατερίνα Σακελλαροπούλου την Παρασκευή
Τετ α τετ με την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου θα έχει αύριο, Παρασκευή 28.1 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
iefimerida.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Ο Πατούλης απαντά στις επικρίσεις -«Ανυπόσταστες οι καταγγελίες, άδικες οι επιθέσεις»
Η Περιφέρεια Αττικής, με ανακοίνωσή της, απαντά στις έντονες επικρίσεις που δέχθηκε για τη διαχείριση της κακοκαιρίας «Ελπίδα».
iefimerida.gr
Έρευνα για το χάπι βιασμού: Οι γνωστές ουσίες, πώς τις αναγνωρίζεις και πώς μπορείς προστατευτείς
Τα λεγόμενα χάπια βιασμού είναι στην ουσία χάπια που βοηθούν κάποιον να βιάσει ή να παρενοχλήσει ένα άλλο άτομο. Στην ουσία τον βοηθούν να κάνει την βρώμικη δουλειά αδρανοποιώντας το θύμα του. Ποιες είναι οι ουσίες αυτές – οι γνωστές –  και πώς μπορείς να προστατέψεις τον εαυτό σου (όσο περισσότερο γίνεται). Τα φαρμακευτικά σκευάσματα […]
www.makeleio.gr
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Έκανε δηλώσεις τρώγοντας κοτόπουλο! (video)
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ο «Greek Freak» δεν έκρυψε την ανωτερότητα των Καβαλίερς, αλλά και την… πείνα του κατά τη διάρκεια της…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Snowstorm: Greek Prosecutor orders investigation over power black-out in Attica
Some houses remain without electricity 3 days after the snow blizzard
www.protothema.gr
ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα καταβάλλονται τη Δευτέρα
Επίδομα στέγασης, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα αναπηρικά επιδόματα είναι μεταξύ αυτών που θα καταβληθούν την τελευταία ημέρα του Ιανουαρίου 
www.protothema.gr
Μαρία Σολωμού: «Είμαι ελεύθερη και ωραία»
Η ηθοποιός δήλωσε σε κάμερα εκπομπής πως ξέρει να κρύβει καλά την προσωπική της ζωή - Δείτε το βίντεο
www.protothema.gr
Φάλαινα έχασε τον προσανατολισμό της και έφτασε στα... λιμανάκια Βουλιαγμένης - Διασώθηκε από το Λιμενικό [βίντεο & εικόνες]
Ένα φαλαινοειδές εντοπίστηκε στα λιμανάκια της Βουλιαγμένης, και μάλιστα καταγράφηκε σε κάμερα.
iefimerida.gr
Βαρουφάκης: Θα ψηφίσουμε πρόταση μομφής εναντίον του Μητσοτάκη αλλά και εναντίον του Τσίπρα
Την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, στο πλαίσιο συνέντευξής του στο Ράδιο ΜέΡΑ.
iefimerida.gr
Έρχεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας -Χατζηδάκης: «Η σημαντικότερη μεταρρύθμιση του νέου εργασιακού νόμου»
Ξεκίνησε η προεργασία για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας.
iefimerida.gr
Αυτά είναι τα σημεία που πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου
Σε 151 σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια θα βρίσκονται την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΥ και θα πραγματοποιούν δωρεάν ελέγχους Covid-19. Η έκδοση ψηφιακής βεβαίωσης αποτελέσματος για τους διαγνωστικούς ελέγχους COVID-19 πραγματοποιείται από το gov.gr, στην υπηρεσία «Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19». Η σύνδεση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία απαιτεί τους προσωπικούς […]
www.makeleio.gr
Τζόκερ: Η κλήρωση 2394 για 2.222.222 ευρώ
ΤΖΟΚΕΡ: Σήμερα στην κλήρωση τζόκερ 2394 του ΟΠΑΠ (Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022) θα μοιράσει περισσότερα από 2.222.222 ευρώ στους τυχερούς. Με το μυαλό στην σημερινή κλήρωση τζόκερ, (Πέμπτη 27/01/2022, αριθμός κλήρωσης 2394). Μετά από τα συνεχόμενα τζακ ποτ και τις μεγάλες κληρώσεις που έδωσαν μέχρι και 6,9 αλλά και 7,7 εκατομμύρια ευρώ, το ποσό που θα ... Περισσότερα To άρθρο Τζόκερ: Η κλήρωση 2394 για 2.222.222 ευρώ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πράκτορες ΟΠΑΠ: Ζητούν την άρση του μέτρου για λειτουργία μόνο με εμβολιασμένους πελάτες
Με επιστολή τους στους υπουργούς Ανάπτυξης και Επικρατείας, οι πράκτορες ΟΠΑΠ ζητούν να διορθωθεί η αδικία σε βάρος των καταστημάτων…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Λήξη συναγερμού στο Παγκράτι μετά τη διαρροή αερίου – Κανένας κίνδυνος για τους κατοίκους
Έληξε ο συναγερμός που σήμανε στο Παγκράτι μετά τη διαρροή σε αγωγό φυσικού αερίου και οι κάτοικοι επέστρεψαν στα σπίτια τους. Μέχρι το βράδυ εκτιμάται ότι θα αποκατασταθεί η βλάβη στο δίκτυο φυσικού αερίου, ενώ δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την περιοχή από τη διαρροή του φυσικού αερίου που σημειώθηκε. Τα παραπάνω επισημαίνουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ... Περισσότερα To άρθρο Λήξη συναγερμού στο Παγκράτι μετά τη διαρροή αερίου – Κανένας κίνδυνος για τους κατοίκους δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Στο Προεδρικό Μέγαρο αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας
www.protothema.gr
Βόλεϊ: Ανακοίνωσε τον Ρενέ Τεπάν ο Ολυμπιακός
Με την απόκτηση του Ρενέ Τεπάν, ο οποίος προορίζεται για αντικαταστάτης του Έρμανς Έγκλεσκαλνς, ενισχύθηκε...
www.zougla.gr
Ζημιές και στο σπίτι της Ζωζώς Σαπουντζάκη από την έκρηξη στη Συγγρού -«Τι έγινε πάλι;»
Η έκρηξη στη Λεωφόρο Συγγρού προκάλεσε ζημιές και στο σπίτι της Ζωζώς Σαπουντζάκη.
iefimerida.gr
Ο Θοδωρής Αθερίδης διηγείται άγνωστες ιστορίες από το «Σ’ αγαπώ μ’ αγαπάς»
Δείτε όλα όσα είπε ο Θοδωρής Αθερίδης. Στη στήλη “Vintage Stories” της εκπομπής «Πάμε Δανάη» ο Θοδωρής Αθερίδης διηγήθηκε άγνωστες ιστορίες από τα γυρίσματα της σειράς «Σ’ αγαπώ μ’ αγαπάς». «Όταν ξεκινήσαμε το “Σ’ αγαπώ μ’ αγαπάς” πληρωνόμασταν σε δραχμές και όταν τελειώσαμε πληρωνόμασταν σε ευρώ. Δεν υπήρξε ούτε ένα ζευγάρι στην Ελλάδα που να ... Περισσότερα To άρθρο Ο Θοδωρής Αθερίδης διηγείται άγνωστες ιστορίες από το «Σ’ αγαπώ μ’ αγαπάς» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορονοϊός - Γκάγκα: Σε ποιους θα χορηγούνται τα  αντιικά χάπια - Πώς θα γίνεται η αποστολή τους
Ξεκινά η διάθεση των αντιικών χαπιών για όσους νοσούν με κορονοϊό και θα γίνεται η παράδοσή τους κατ’ οίκον, από την…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Κλήρωση ΛΟΤΤΟ 2278 σήμερα Πέμπτη 27/01 με 300.000 ευρώ
Κλήρωση ΛΟΤΤΟ αριθμός 2278: Περισσότερα από 300.000 ευρώ μοιράζει σήμερα 27/01/2022 το ΛΟΤΤΟ. Όσα πρέπει να γνωρίζετε. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην σημερινή κλήρωση ΛΟΤΤΟ του ΟΠΑΠ 2278 (Πέμπτη 27/01/2022). Οι νικητές της πρώτης κατηγορίας στο ΛΟΤΤΟ θα μοιραστούν περισσότερα από 300.000 ευρώ! Δείτε τι πρέπει να γνωρίζετε πριν συμπληρώσετε το δελτίο και δείτε μερικές χρήσιμες ... Περισσότερα To άρθρο Κλήρωση ΛΟΤΤΟ 2278 σήμερα Πέμπτη 27/01 με 300.000 ευρώ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
O Ολυμπιακός συζητάει με την Ταγιέρες για την παραχώρηση του Σολδάνο
Επαφές με την αργεντίνικη Ταγιέρες έχει ο Ολυμπιακός προκειμένου να παραχωρήσει τον Φράνκο Σολδάνο, σύμφωνα με όσα αναφέρει Αργεντινός δημσιογράφος. Τον Αργεντινό επιθετικό Φράνκο Σολδάνο θέλει να παραχωρήσει ο Ολυμπιακός, αφού ο 27χρονος επιθετικός πέρασε και δεν… ακούμπησε από τον Πειραιά, περνώντας τον περισσότερο χρόνο του ως δανεικός. Έτσι μετά από μία διετία στην Μπόκα ... Περισσότερα To άρθρο O Ολυμπιακός συζητάει με την Ταγιέρες για την παραχώρηση του Σολδάνο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πειραιάς: Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο 28/1 οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Πειραιά.
iefimerida.gr
Αυτοί οι εμβολιασμένοι χάνουν το πιστοποιητικό τους στις 7/2
Αλλαγές στο πιστοποιητικό εμβολιασμού ανακοίνωσε ο Θάνος Πλεύρης, κατά την ενημέρωση για την άρση των μέτρων της πανδημίας. Ο υπουργός Υγείας διευκρίνισε ότι όσοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους πριν από 7 μήνες, αλλά δεν έκαναν την τρίτη δόση μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, έχουν περιθώριο έως τις 7/2, καθώς μετά την συγκεκριμένη προθεσμία το πιστοποιητικό λήγει. Σύμφωνα […]
www.makeleio.gr
Εξοικονομώ: Παρατείνεται για 15 μέρες η προθεσμία για αιτήσεις - Ποια είναι η νέα ημερομηνία
Ποια είναι τα βασικά κριτήρια πρόκρισης των αιτήσεων που έχουν υποβάλλει οι δικαιούχοι
www.protothema.gr
ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε ξενοδοχείο στην Ουάσινγκτον - Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες (vid)
Τραγωδία στις ΗΠΑ: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες σε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς στην ΟυάσιγνκτονΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ιταλία: Άκαρπη και η τέταρτη ψηφοφορία για την εκλογή νέου προέδρου της Δημοκρατίας
Ακαρπη ήταν και η τέταρτη ψηφοφορία για την εκλογή νέου προέδρου της Δημοκρατίας στην Ιταλία.
iefimerida.gr
Παναγοπούλου στο Newsbomb.gr: Δεκάδες χιλιάδες ευρώ μπορούν να διεκδικήσουν από την Αττική Οδό
«Έχουμε αναλάβει πάνω από 300 υποθέσεις εγκλωβισμένων οδηγών», επισημαίνει η δικηγόρος - Οι αποζημιώσεις των εγκλωβισμένων οδηγών μέσω δικαστικής οδού…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πότε καταγράφηκαν οι πιο σφοδρές χιονοπτώσεις στην Ελλάδα, δείτε πίνακα
Από το 2000 και μετά το μεγαλύτερο ύψος χιονιού στην Αθήνα σημειώθηκε το 2008 (25 cm) και η «Ελπίς» κατατάσσεται αμέσως μετά
www.protothema.gr