O Ολυμπιακός πήρε το ντέρμπι με την ΑΕΚ

Σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στο πινγκ πονγκ έκαναν οι γυναίκες του Ολυμπιακού που επικράτησαν με 3-0 της ΑΕΚ.
Read full article on: gazzetta.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Australian Open: Νίκη-πρόκριση για τη Μαρία Σάκκαρη - 2-0 σετ την Τατιάνα Μαρία
Άνοιξε η αυλαία για τη Μαρία Σάκκαρη στο Australian Open (Αυστραλιανό Όπεν).Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Ομηρία σε συναγωγή στις ΗΠΑ: Δύο έφηβοι συνελήφθησαν στη Βρετανία
Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της βρετανικής αστυνομίας ανακοίνωσε πως συνέλαβε χθες Κυριακή δύο νεαρούς σε σχέση με την υπόθεση της ομηρίας το σαββατοκύριακο...
www.zougla.gr
Australian Open: Σε... prime time ο αγώνας του Τσιτσιπά με τον Ιμέρ
Στο Rod Laver Arena θα κλείσει αύριο την δεύτερη ημέρα ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας απέναντι στον 23χρονο Σουηδό με καταγωγή από την Αιθιοπία
www.protothema.gr
Σχολεία: Χωρίς νέο self test οι μαθητές από σήμερα Δευτέρα - Τι αλλάζει στη δήλωση
Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Τα σχολεία άνοιξαν κανονικά, δια ζώσης, τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Australian Open: Δυσκολεύτηκε, αλλά τα κατάφερε στην πρεμιέρα η Σάκκαρη
Νικηφόρα πρεμιέρα για την Μαρία Σάκκαρη στο Australian Open, αφού δυσκολεύτηκε μεν απέναντι στην Τατιάνα Μαρία, αλλά κατάφερε να φτάσει στη νίκη με 2-0 σετ και να προκριθεί στον 2ο γύρο της διοργάνωσης.
iefimerida.gr
Δήλωση εμβολιασμών στο εξωτερικό για πολίτες άνω των 60 που κατοικούν στην Ελλάδα - Όλη η διαδικασία
Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Δείτε βήμα-βήμα, τη διαδικασία στην πλατφόρμα anagnorisi.emvolio.gov.gr για τη δήλωση εμβολιασμών.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Australian Open: Η Ζενγκ επόμενη αντίπαλος της Σάκκαρη
H Κινέζα Κινγουέν Ζενγκ θα βρεθεί στον δρόμο της Σάκκαρη στον δεύτερο γύρο του grand slam της Μελβούρνης.
gazzetta.gr
Αυστραλία: Αρχικές αναφορές δεν υποδηλώνουν τεράστιες απώλειες στην Τόνγκα από το τσουνάμι
Οι αυστραλιανές αρχές ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι οι αρχικές τους αναφορές δεν υποδηλώνουν τεράστιες απώλειες στην Τόνγκα μετά την πρόκληση ενός τσουνάμι...
www.zougla.gr
Σεισμός τώρα νότια της Κρήτης (pics)
Σεισμός Τώρα: Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Australian Open: Κλείνει το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας ο Τσιτσιπάς
Στο Rod Laver Arena θα κλείσει αύριο την δεύτερη ημέρα ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέναντι στον Μάικλ Ιμερ.
1 h
gazzetta.gr
Αίμα στα κόπρανα: Μην το αγνοείτε ΠΟΤΕ – Όλες οι αιτίες και τα συγγενή συμπτώματα
Το αίμα στα κόπρανα μπορεί να σας τρομάξει, είτε το ανακαλύψετε καθώς σκουπίζεστε στην τουαλέτα, είτε μετά από κάποια τυπική ιατρική εξέταση. Το αίμα στα κόπρανα μπορεί να είναι σημάδι σοβαρού προβλήματος υγείας, αλλά αυτό είναι πιο σπάνιο από ό,τι μπορεί να υποθέσετε όταν το πρωτοσυναντήσετε. Το αίμα στα κόπρανα σημαίνει ότι υπάρχει αιμορραγία κάπου […]
1 h
www.makeleio.gr
Δύσκολη πρόκριση για την Σάκκαρη στο Australian Open: Νίκησε με 2-0 την Τατιάνα Μαρία - Δείτε βίντεο
Στο ματς που άνοιξε την αυλαία στη Rod Laver Arena, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε της 34χρονης Γερμανίδας με 6-4, 7-6(2) σε 1 ώρα και 46 λεπτά και θα περιμένει Σάσνοβιτς ή Ζενγκ στη φάση των «64» της διοργάνωσης
1 h
www.protothema.gr
Μητσοτάκης: Ο Αλέκος Φασιανός σφράγισε για δεκαετίες μία αισθητική που γεννούσε γνήσιο και πλούσιο συναίσθημα
«Η Ελλάδα δεν έχει πια μαζί της έναν μεγάλο καλλιτέχνη που χάρισε απλόχερα χρώμα στην καθημερινότητά της. Έναν ζωγράφο, αληθινό ποιητή. Όχι μόνο γιατί ο Αλέκος Φασιανός...
1 h
www.zougla.gr
Κορονοϊός - Η γεωγραφική κατανομή των 10.783 κρουσμάτων: 3.826 στην Αττική - 1.146 στη Θεσσαλονίκη
Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Την Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε, 20.409 νέα κρούσματα του νέου ιού στη…Περισσότερα...
1 h
www.newsbomb.gr
Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σε νέα εκτόξευση πυραύλων «αγνώστου τύπου», πιθανόν βαλλιστικού
Η Πιονγκγιάνγκ συνεχίζει τη σειρά πυραυλικών δοκιμών που διεξάγει από τις αρχές της χρονιάς - Αντιδρώντας σε αυτή τη σειρά δοκιμών, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα την επιβολή νέων κυρώσεων, κάτι που η βορειοκορεατική κυβέρνηση χαρακτήρισε «πρόκληση»
1 h
www.protothema.gr
«Βούλιαξε» το Σαββατοκύριακο η Βασιλίτσα -Πλήθος κόσμου από όλη τη χώρα [βίντεο]
Εκατοντάδες ήταν οι επισκέπτες που βρέθηκαν το σαββατοκύριακο στο χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας, απολαμβάνοντας από κοντά την απαράμιλλη ομορφιά της μοναδικής Γρεβενιώτικης φύσης.
1 h
iefimerida.gr
Australian Open: Δύσκολη πρόκριση για την Σάκκαρη στον δεύτερο γύρο
Σκούρα τα βρήκε η Σάκκαρη απέναντι στην Τατιάνα Μαρία, αλλά πήρε το εισιτήριο για τον 2ο γύρο του Australian Open.
1 h
gazzetta.gr
Καιρός σήμερα: Λίγα σύννεφα στην Αθήνα, βροχή στη Θεσσαλονίκη
Άστατος ο καιρός σήμερα, Δευτέρα (17.01.2022) σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τοπικά θα σημειώνονται βροχές και καταιγίδες, ενώ θα υπάρχουν και διαστήματα με ήλιο. Ο καιρός σήμερα σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ): Στα δυτικά προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στα ανατολικά θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν ... Περισσότερα To άρθρο Καιρός σήμερα: Λίγα σύννεφα στην Αθήνα, βροχή στη Θεσσαλονίκη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
1 h
www.newsit.gr
Γιαννιώτης: «Το σημαντικό για εμάς είναι πως δεν χάσαμε»
Ο Ανδρέας Γιαννιώτης μίλησε στο συνδρομητικό κανάλι για το ματς του Ατρόμητου με αντίπαλο τον ΠΑΣ Γιάννινα.
2 h
gazzetta.gr
ΕΛΓΑ - Πυρόπληκτοι αγρότες: Ανακοινώθηκαν τα ποσά της προκαταβολής
Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα πληρωθεί η προκαταβολή των αποζημιώσεων για τις ζημιές από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού 2021,…Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Αναβάλονται λόγω περιστατικών Covid τα εγκαίνια της έκθεσης «Μετάλλια του Αγώνα» στο Νομισματικό Μουσείο
Αναβάλλονται λόγω περιστατικών Covid τα εγκαίνια της έκθεσης «Μετάλλια του Αγώνα» που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν στις 18 Ιανουαρίου στο Νομισματικό...
2 h
www.zougla.gr
Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Δύο γυναίκες βρέθηκαν νεκρές μέσα σε διαμέρισμα
Δυο ηλικιωμένες γυναίκες βρέθηκαν νεκρές μέσα σε διαμέρισμα στην Τούμπα Θεσσαλονίκης.Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Βόρεια Κορέα: Ακόμη μία εκτόξευση πυραύλων -Η τέταρτη από την αρχή του έτους
Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σήμερα σε ακόμη μία εκτόξευση δύο πυραύλων «αγνώστου τύπου», που εκτιμάται πως ήταν βαλλιστικοί.
2 h
iefimerida.gr
Νέα «μεγάλη έκρηξη» του ηφαιστείου στην Τόνγκα - Δείτε βίντεο
Το Κέντρο Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανέφερε πως εντόπισε μεγάλα κύματα στην περιοχή - Η Αυστραλία θα στείλει σήμερα μια πτήση επιτήρησης για να εκτιμήσει τις ζημιές
2 h
www.protothema.gr
Θηλασμός: Πώς μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου και εγκεφαλικού
Όλοι έχουμε ακούσει πως ο θηλασμός προσφέρει πολλά οφέλη. Τόσο για το μωρό όσο και για την ίδια την μητέρα. Το μητρικό γάλα και η επαφή με το βρέφος ευνοούν και τους δυο, όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχικά. Τώρα, νέα αυστριακή μελέτη οι γυναίκες που έχουν θηλάσει μωρό είναι λιγότερο πιθανό να εμφανίσουν καρδιοπάθεια, […]
2 h
www.makeleio.gr
Η Βόρεια Κορέα προχωρά σε νέα εκτόξευση πυραύλου «αγνώστου τύπου»
Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σήμερα στην εκτόξευση πυραύλου «αγνώστου τύπου» προς τη θαλάσσια περιοχή ανοικτά των ανατολικών ακτών της χερσονήσου, μετέδωσε το...
2 h
www.zougla.gr
Αλέκος Φασιανός: Πάντα πιστός στην ελληνική παραδοσιακή τέχνη
Ο Αλέκος Φασιανός θα μπορούσε να θεωρηθεί επίγονος της γενιάς του ’30, επισήμαιναν οι επιμελήτριες μεγάλης αναδρομικής έκθεσης του ζωγράφου,…Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Καναδάς: Πέθανε ο σκηνοθέτης Ζαν Κλοντ Λορντ -«Επικριτής της εξουσίας και των εδραιωμένων αρχών»
Ο κινηματογραφιστής Ζαν-Κλοντ Λορντ, σκηνοθέτης πολλών ταινιών και τηλεοπτικών σειρών που σφράγισε την ιστορία της 7ης τέχνης στο Κεμπέκ, πέθανε σε ηλικία 78 ετών.
2 h
iefimerida.gr
Νέα εκτόξευση πυραύλου από τη Βόρεια Κορέα
Βόρεια Κορέα προχωρά σε νέα εκτόξευση πυραύλου «αγνώστου τύπου», πιθανόν βαλλιστικού.Περισσότερα...
2 h
www.newsbomb.gr
Αλέκος Φασιανός, πάντα πιστός στην ελληνική παραδοσιακή τέχνη
Ο Αλέκος Φασιανός θα μπορούσε να θεωρηθεί επίγονος της γενιάς του ’30, επισήμαιναν οι επιμελήτριες μεγάλης αναδρομικής έκθεσης του ζωγράφου, που είχε τιτλοφορηθεί «Μυθολογίες του...
3 h
www.zougla.gr
Καναδάς: Πέθανε σε ηλικία 78 ετών ο σκηνοθέτης Ζαν-Κλοντ Λορντ
Ο σκηνοθέτης πέθανε το βράδυ του Σαββάτου από τις επιπλοκές ενός εγκεφαλικού που υπέστη στις 30 Δεκεμβρίου, δήλωσε ο γιος του
3 h
www.protothema.gr
Ωκεανία: Νέα «μεγάλη έκρηξη» του ηφαιστείου στην Τόνγκα
Νέα «μεγάλη έκρηξη» εντοπίστηκε στο ηφαίστειο στην Τόνγκα, το οποίο εισήλθε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας πριν από τρεις ημέρες προκαλώντας…Περισσότερα...
3 h
www.newsbomb.gr
Βρετανία: 19χρονη έφτιαξε 30 ψεύτικους λογαριασμούς στο Instagram για να στείλει στη φυλακή τον πρώην της
Μια νεαρή Αγγλίδα, έστειλε στον εαυτό της απειλές από ψεύτικους λογαριασμούς στο Instagram για να προσπαθήσει να οδηγήσει έναν αθώο άνδρα στη φυλακή.
3 h
iefimerida.gr
Συνεχίζει και «τρέμει» η Χαλκιδική - Νέος σεισμός 4,1 βαθμών νότια του Άθω
Καταγράφηκε προτού συμπληρωθούν 12 ώρες από τον ισχυρό σεισμό 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο 20 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της πόλης του Άθου - Έκτοτε έχουν σημειωθεί σχεδόν 40 μετασεισμοί
3 h
www.protothema.gr
Νέα «μεγάλη έκρηξη» του ηφαιστείου στην Τόνγκα
Νέα «μεγάλη έκρηξη» εντοπίστηκε στο ηφαίστειο στην Τόνγκα, το οποίο εισήλθε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας πριν από τρεις ημέρες προκαλώντας τσουνάμι...
3 h
www.zougla.gr
ΑΣΕΠ 12Κ/2021: Τρέχουν οι αιτήσεις για τις 101 θέσεις στο υπ. Τουρισμού και στο Κτηματολόγιο
ΑΣΕΠ - Όλες οι ειδήσεις: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την 12Κ/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 65/τ.ΑΣΕΠ/22.12.2021), για τις 101 θέσεις…Περισσότερα...
3 h
www.newsbomb.gr
Πετρέλαιο: Νέα «εκτόξευση» των τιμών στις ασιατικές αγορές -Πάνω από τα 86 δολάρια ανά βαρέλι το Brent
Νέα αύξηση σημειώνουν στις ασιατικές αγορές οι τιμές του πετρελαίου, οι οποίες «εκτοξεύθηκαν» και πάλι πάνω από τα 86 δολάρια.
3 h
iefimerida.gr
Κρεμλίνο: Δυτικοί και Ρώσοι παραμένουν σε "εντελώς αποκλίνουσες" θέσεις
Οι Ρώσοι και οι Δυτικοί παραμένουν σε "εντελώς αποκλίνουσες" θέσεις, παρά μια εβδομάδα έντονης διπλωματικής δραστηριότητας, κάτι που είναι "δυσάρεστο", δήλωσε...
3 h
www.zougla.gr
Θεσσαλονίκη: Δύο γυναίκες βρέθηκαν νεκρές μέσα σε διαμέρισμα
Τις γυναίκες βρήκε συγγενικό τους πρόσωπο - Από την αστυνομία ερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα
3 h
www.protothema.gr
Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου - Πάνω από τα 86 δολάρια το Brent
Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν άνοδο σήμερα Δευτέρα (17/1) στις ασιατικές αγορές.Περισσότερα...
3 h
www.newsbomb.gr
Δένδιας: Ο Αλέκος Φασιανός ήταν ένας εμβληματικός Έλληνας ζωγράφος
Ειλικρινή συλλυπητήρια για τον θάνατο του Αλέκου Φασιανού εκφράζει στους οικείους του, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας...
3 h
www.zougla.gr
Νέος σεισμός ανοιχτά του Αγίου Όρους -Μεγέθους 4,1 Ρίχτερ
Νέος σεισμός, μεγέθους 4,1 Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 00:32 στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά του Αγίου Όρους.
3 h
iefimerida.gr
Καρτάλης: «Από συνήθεια πήγα αριστερά»
Ο μέσος του Ατρόμητου... περιέγραψε το πώς μπέρδεψε τον πάγκο της ομάδας του με εκείνον του ΠΑΣ Γιάννινα.
4 h
gazzetta.gr
Australian Open: Τατιάνα Μαρία-Μαρία Σάκκαρη 0-1 games (Πρώτο σετ)
Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Eurosport 1) η αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη κόντρα στην Τατιάνα Μαρία...
4 h
www.zougla.gr
Σκόπια: Έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης η κυβέρνηση του Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι
Ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή έλαβε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα η κυβέρνηση του Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι.Περισσότερα...
4 h
www.newsbomb.gr
Survivor: Στον… τάκο ο Βαλάντης και στο σπίτι τους τρεις «Μαχητές» - Δείτε βίντεο
Οι «μάχες» για την ομαδική και ατομική ασυλία, το θεατρικό των Μαχητών για τους Διάσημους και η ατάκα του Βαλάντη που έκανε την  Ευριδίκη να αποχωρήσει με κλάματα από το συμβούλιο
4 h
www.protothema.gr
Σεισμός 5,5 Ρίχτερ στο Μεξικό
Σεισμική δόνηση 5,5 βαθμών σημειώθηκε στο Μεξικό, το μεσημέρι τα ξημερώματα της Δευτέρας και συγκεκριμένα στις 01:31 (ώρα Ελλάδος), όπως ανακοίνωσε το...
4 h
www.zougla.gr