Ο πρωινός καφές και το τσάι μάς προστατεύουν από έμφραγμα και άνοια

Σύμφωνα με νέα έρευνα, η κατανάλωση καφέ ή τσαγιού μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης εμφράγματος ή άνοιας.
Read full article on: protothema.gr
Τεκμήρια: Χιλιάδες φορολογούμενοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους και απώλεια επιδομάτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, αναμένεται φέτος να βρεθούν αντιμέτωποι με την απειλή έξτρα φόρων, την απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης. Aν και οι οριστικές αποφάσεις για την τύχη των τεκμηρίων θα ληφθούν τον προσεχή Φεβρουάριο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας και τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τα εισοδήματα του 2021, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν οι γενικευμένες εξαιρέσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα τεκμήρια και θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ενώ θα χάσουν και κοινωνικά επιδόματα που λαμβάνουν. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2020, στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν 1,8 εκατ. φορολογούμενοι. Τα τεκμήρια διαβίωσης Τα τεκμήρια διαβίωσης με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι είναι τα εξής: Oι κατοικίες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Tα αυτοκίνητα: Tο τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ. εκ. Tα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. H δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Tα σκάφη αναψυχής: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. Oι πισίνες: Tο τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση κατά την οποία το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, γίνεται πρώτα υπολογισμός του φόρου στο πραγματικό εισόδημα και στη συνέχεια υπολογίζεται ο φόρος επί της διαφοράς που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο και το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική μεταχείριση του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια εξαρτάται από το είδος των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος, δηλαδή εάν το μεγαλύτερο μέρος (πάνω από το μισό) του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται από μισθούς, τότε και το πρόσθετο τεκμαρτό εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από μισθούς. Αντίστοιχα, εάν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε και το πρόσθετο εισόδημα φορολογείται ως επιχειρηματικό κέρδος. Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος, οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλώνοντας στη φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία πρέπει να έχουν πραγματικά εισπραχθεί και για τα οποία φέρουν το βάρος απόδειξης: 1. Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν στο οικείο έτος, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα αποτελούν η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες κ.λπ. 2. Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. το εφάπαξ λόγω συνταξιοδότησης, μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.). 3. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών) στο οικείο έτος. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε εντός του ιδίου ή σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. 4. Χρηματικά ποσά συναλλάγματος (ή και ευρώ) που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή τους στην αλλοδαπή. Για τα ποσά που εισάγονται, απαιτείται πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα με το οποίο θα μπορεί να εξακριβωθεί ότι ο φορολογούμενος είναι ο δικαιούχος του εισαγόμενου χρηματικού κεφαλαίου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα, η ευρωποίησή του και η χώρα προέλευσης. 5. Δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί κατά το οικείο έτος και αποδεικνύονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. 6. Δωρεά ή γονική παροχή χρημάτων, για τις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση (δωρεάς ή γονικής παροχής) έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν πρέπει να καλυφθεί δαπάνη για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η είσπραξη του σχετικού ποσού έγινε πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης. 7. Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Ένας άλλος τρόπος κάλυψης των τεκμηρίων είναι η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο κατά τα προηγούμενα έτη. Φυσικά, κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων που επικαλείται ο φορολογούμενος θα πρέπει να αφαιρεθεί και μόνο το υπόλοιπο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίων. Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό κάθε χρόνο του κεφαλαίου που μπορεί να επικαλεστεί προς ανάλωση ο φορολογούμενος, διενεργούνται τα εξής: Ο φορολογούμενος αθροίζει τα πάσης φύσεως πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί της φορολογίας, καθώς και τα χρηματικά ποσά που προαναφέρθηκαν (από δωρεές, δάνεια, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.) αλλά και οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει αποδεδειγμένα εισπραχθεί (π.χ. κέρδη από λαχεία κ.λπ.). Από το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών αφαιρούνται οι ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος απαλλάσσεται της εφαρμογής των τεκμηρίων αυτών. Τα έτη για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών χωρίς περιορισμό.
1m
www.pronews.gr
Μόνο για προπονήσεις αθλητών και ομάδων ανοίγει την Πέμπτη το ΟΑΚΑ
Το Ολυμπιακό Συγκρότημα θα επαναλειτουργήσει από αύριο (27.01.2022), αλλά μόνο για τις απολύτως απαραίτητες προπονήσεις αθλητών και ομάδων, κάτι που σημαίνει πως ο μπασκετικός Παναθηναϊκός θα μπορέσει να γυμναστεί και πάλι στο ΟΑΚΑ. Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της διεύθυνσης, από τις 9 π.μ. οι εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ θα ανοίξουν «μόνο για τις απολύτως απαραίτητες προπονήσεις ... Περισσότερα To άρθρο Μόνο για προπονήσεις αθλητών και ομάδων ανοίγει την Πέμπτη το ΟΑΚΑ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Στο ζενίθ ο αριθμός των μολύνσεων από Covid στην αμερικανική ήπειρο
Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων κορωνοϊού στην αμερικανική ήπειρο την τελευταία εβδομάδα ήταν ο μεγαλύτερος από την αρχή της πανδημίας,...
www.zougla.gr
Καιρός - Αρναούτογλου: Νέα επιδείνωση το Σάββατο με χιόνια - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν (vid)
Έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού το Σάββατο - Αναλυτική πρόγνωση από τον έμπειρο προγνώστη καιρού της ΕΡΤ, Σάκη ΑρναούτογλουΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΗΠΑ: Αναμένουν «κίνηση» του Πούτιν στην Ουκρανία μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου
Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να αναμένουν ότι η Ρωσία θα είναι σε θέση να «χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ» κατά της Ουκρανίας με κάποιο τρόπο, «ίσως» μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου, δήλωσε σήμερα η υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Γουέντι Σέρμαν. «Όλα δείχνουν» ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν «θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ κάποια στιγμή, ίσως από τώρα έως τα ... Περισσότερα To άρθρο ΗΠΑ: Αναμένουν «κίνηση» του Πούτιν στην Ουκρανία μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κακοκαιρία – Μελίσσια: Νεκρός 77χρονος που γλίστρησε στον πάγο
Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 77χρονος στα Μελίσσια, ο οποίος γλίστρησε στον πάγο καθώς πήγαινε στο φαρμακείο. Σύμφωνα με την εκπομπή Live News στην προσπάθειά του ο 77χρονος άνδρας να πάει σε φαρμακείο, γλίστρησε στον πάγο, έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του. Αν και το ασθενοφόρο ήρθε άμεσα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι γιατροί δεν κατάφεραν ... Περισσότερα To άρθρο Κακοκαιρία – Μελίσσια: Νεκρός 77χρονος που γλίστρησε στον πάγο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Κορονοϊός: Οι ΗΠΑ έστειλαν 400 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων σε όλο τον κόσμο
Οι ΗΠΑ έχουν στείλει 400 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου κατά της Covid-19 σε χώρες που έχουν ανάγκη ως μέρος της προηγούμενης δέσμευσής τους να δωρίσουν περισσότερες από 1,1 δισεκατομμύρια δόσεις σε χώρες χαμηλού εισοδήματος, δήλωσε ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου με ανάρτηση στο Twitter, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα του CNN. Η τελευταία παρτίδα περιλαμβάνει 3,2 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: Οι ΗΠΑ έστειλαν 400 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων σε όλο τον κόσμο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Πανιώνιος: Καταστράφηκε το γήπεδο μπάσκετ από την κακοκαιρία «Ελπίδα» (photos)
Τεράστιες ζημιές στο γυμναστήριο «Αργύρης Κορωναίος» του Πανιωνίου μετά την κακοκαιρία «Ελπίδα»Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Πάτρα: Έκανε εμβόλιο για άλλον, αλλά μόλις τον κατάλαβαν έγινε "καπνός"
Την Αστυνομία και τις αρμόδιες Αρχές ενημέρωσαν άμεσα οι προϊστάμενοι του Κέντρου Υγείας Νοτίου Τομέα...
www.zougla.gr
Χρηματιστήριο: Έκλεισε με άνοδο 2,15% -Στα 90,52 εκατομμύρια ευρώ ο τζίρος
Ανοδική πορεία για το Χρηματιστήριο, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με +2,15%, στα 90,62 εκατομμύρια ευρώ ο τζίρος.
iefimerida.gr
Δεν σταματά η οργή του κόσμου! “48 να είναι οι ώρες τους. Κατάψυξη στη Νέα Σμύρνη” (Εικόνα)
Το ρεύμα είναι κομμένο για 48 ώρες στη Νέα Σμύρνη και οι άνθρωποι δεν αντέχουν άλλο. Δείτε την καταγγελία αναγνώστη μας: “Μετά από 48 ώρες και η θερμοκρασία στο σπίτι μας να είμαι στους 11.5 Βαθμούς Κελσίου. 48 να είναι οι ώρες τους! Να τα μαζέψουν και να φύγουν!!!!!!!!!! Ως εδώ!!!!!!!”
www.makeleio.gr
Έκρηξη στη Συγγρού: Κλειστή μέχρι αύριο το μεσημέρι η λεωφόρος - Γλιτώσαμε από θαύμα 100 νεκρούς, λένε στην ΕΛ.ΑΣ
Θα πρέπει πρώτα να καθαρίσει ο δρόμος από τα συντρίμμια και να μην υπάρχει κίνδυνος για τους διερχόμενους οδηγούς και πεζούς - Τζαμαρίες κρέμονται στο κενό - Έρευνες για τα αίτια της έκρηξης - Πηγές της Αστυνομίας υπογραμμίζουν ότι ήμασταν τυχεροί που η σημερινή μέρα ήταν αργία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
www.protothema.gr
Check Engine: Γιατί ανάβει πιο συχνά το χειμώνα σε χαμηλές θερμοκρασίες;
Η ενεργοποίηση των προειδοποιητικών ενδείξεων του πίνακα οργάνων δεν αποτελούν ευχάριστο γεγονός, με τις χειμερινές συνθήκες να αυξάνουν την συχνότητά τους.
iefimerida.gr
Ο ΟΔΔΗΧ άντλησε 812,5 εκατ. ευρώ από 6μηνα έντοκα
Ο ΟΔΔΗΧ άντλησε 812,5 εκατ. ευρώ από την έκδοση εξάμηνων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, σύμφωνα με ανακοίνωσή του την Τετάρτη...
www.zougla.gr
Κορονοϊός: Στο ζενίθ ο αριθμός των μολύνσεων στην αμερικανική ήπειρο
Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων κορονοϊού στην αμερικανική ήπειρο την τελευταία εβδομάδα ήταν ο μεγαλύτερος από την αρχή της πανδημίας, ενώ η εξαιρετικά μεταδοτική παραλλαγή Όμικρον έχει ξεκάθαρα κυριαρχήσει, όπως ανέφερε σήμερα ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας (PAHO). Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να έχουν τον υψηλότερο αριθμό νέων μολύνσεων, παρά το γεγονός ότι επιβεβαίωσαν περίπου ένα ... Περισσότερα To άρθρο Κορονοϊός: Στο ζενίθ ο αριθμός των μολύνσεων στην αμερικανική ήπειρο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Αττική Οδός: Εγκλωβισμένος με… το ταξίμετρο να γράφει -Μαρτυρίες τεράστιας ταλαιπωρίας στην κακοκαιρία
Ο κ. Θοδωρής κάλεσε ταξί το μεσημέρι της Δευτέρας για να πάει στο αεροδρόμιο. Ήταν ένας από τους χιλιάδες εγκλωβισμένους στην Αττική Οδό. Μόνο που για εκείνον… το ταξίμετρο έγραφε.
iefimerida.gr
ΑΕΚ: Κανονικά η προπόνηση στα Σπάτα
Επέστρεψαν σήμερα στις προπονήσεις οι παίκτες της ΑΕΚ, μετά την απίστευτη ταλαιπωρία των προηγούμενων 48 ωρών...
www.zougla.gr
«Σπίτι με το MEGA» με τον Θανάση Πολυκανδριώτη (video)
Το Σάββατο 29 Ιανουαρίου στις 21:40, το «Σπίτι με το MEGA» υποδέχεται τον Θανάση Πολυκανδριώτη. Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Premier League: Κανονικά στα γήπεδα οι μη εμβολιασμένοι θεατές - Αλλαγές στο υγειονομικό πρωτόκολλο
Premier League: Σε μια σημαντική αλλαγή προχώρησε η κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας, όσον αφορά στην παρουσία θεατών στους αγώνες.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
ΣτΕ: ΣτΕ: Νέα αντιπρόεδρος μετά την παραίτηση Ευστρατίου
Η επιλογή έγινε μετά από πρόταση του υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα
www.protothema.gr
Κακοκαιρία «Ελπίς»: Ξεπέρασαν τα 6 εκατ. στρέμματα οι εκτάσεις που καλύφθηκαν από χιόνι σε Αττική, Βοιωτία και Φθιώτιδα
Τι έδειξε ο αμερικανικός περιβαλλοντικός δορυφόρος Aqua για τη χιονοκάλυψη στη χώρα από την κακοκαιρία «Ελπίς» - Στους -18,1 βαθμούς Κελσίου η χαμηλότερη θερμοκρασία την Τετάρτη
www.protothema.gr
ΣτΕ: Νέα αντιπρόεδρος μετά την παραίτηση Ευστρατίου
Η επιλογή έγινε μετά από πρόταση του υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα
www.protothema.gr
Μελίσσια: Ηλικιωμένος γλίστρησε στον πάγο πηγαίνοντας στο φαρμακείο και πέθανε
Ο 77χρονος γλίστρησε στον πάγο, έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του
www.protothema.gr
Έβερτον: Ο Περέιρα κάνει πίσω λόγω... αντιδράσεων, φαβορί ο Λάμπαρντ
Σύμφωνα με τη «Daily Mail» ο Βίτορ Περέιρα διστάζει να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Έβερτον λόγω των αντιδράσεων των οπαδών και πλέον το μεγάλο φαβορί είναι ο Φρανκ Λάμπαρντ.
gazzetta.gr
Μυστηριώδες πολύ φωτεινό αντικείμενο εντόπισαν αστρονόμοι στον γαλαξία
Το μυστηριώδες αντικείμενο εξέπεμπε γιγάντια ποσότητα ενέργειας με συχνότητα τρεις φορές σε μία ώρα – Οι αστρονόμοι απέκλεισαν την πιθανότητα εξωγήινου κατασκευάσματος - « Ήταν κάτι αλλόκοτο για έναν αστρονόμο, επειδή δεν υπάρχει τίποτε γνωστό στον ουρανό που να κάνει κάτι τέτοιο»
www.protothema.gr
Premier League: Μπαίνουν και οι ανεμβολίαστοι στα γήπεδα, τέλος τα πιστοποιητικά Covid
Η Premier League ανακοίνωσε τη χαλάρωση των μέτρων για τους φιλάθλους στα γήπεδα, οι οποίοι, πλέον, δεν θα χρειάζεται να δείχνουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης από Covid, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο της επιστροφής των ανεμβολίαστων στις εξέδρες
www.protothema.gr
Λ.Πρίντζου: «Θα μπορούσαμε να μην ζούμε από την έκρηξη στην Συγγρού»
Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και η σύζυγός του, Λίνα Πρίντζου, ζουν ακριβώς απέναντι από την πολυκατοικία στη Συγγρού, όπου έγινε η έκρηξη σήμερα το πρωί. Η Λίνα Πρίντζου, μάλιστα, με ανάρτησή της στον λογαριασμό της στο Facebook αναφέρεται στα όσα ακολούθησαν της έκρηξης στη Συγγρού, λέγοντας, μεταξύ άλλων, πως «ήταν τέτοιο το κύμα που θα μπορούσαμε να μην ζούμε». «Η έκρηξη έγινε ακριβώς απέναντι […]
www.makeleio.gr
Coronavirus Greece: 17,960 new cases, 115 deaths, 646 intubated
Since the beginning of the pandemic, 3,993 patients have been discharged from the ICU
www.protothema.gr
Αττική Οδός: «Ο κάθε εγκλωβισμένος επιβάτης μπορεί να διεκδικήσει πολύ μεγαλύτερη αποζημίωση» λέει ο δικηγόρος Γ. Μαρακάκης
Τις δυνατότητες νομικών διεκδικήσεων των εγκλωβισμένων πολιτών από την κακοκαιρία Ελπίδα στην Αττική Οδό, εξήγησε ο δικηγόρος Γιάννης Μαρακάκης, στο Mega.
iefimerida.gr
Κορονοϊός: Επιμένει η Όμικρον με υψηλό αριθμό θανάτων - Τα δεδομένα στο Infographic του Newsbomb.gr
Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Προβληματίζει ο μεγάλος αριθμός των θανάτων, την ίδια ώρα που ασκούνται μεγάλες πιέσεις και στο…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Αττική Οδός και αποζημιώσεις: Μόνο στον ιδιοκτήτη εγκλωβισμένου αυτοκινήτου – Μαζικές μηνύσεις στην εταιρεία
Επίκαιρες οι αξιώσεις και η αποζημίωση των εγκλωβισμένων από τον χιονιά πολιτών στην Αττική Οδό. Τα επόμενα βήματα που αναμένονται από χιλιάδες ανθρώπους περιέγραψε στον Νίκο Ευαγγελάτο και την εκπομπή Live News, ο δικηγόρος Γιάννης Μαρακάκης. «Οι αποζημιώσεις αυτού του τύπου είναι κάτι απαγορευτικό για κάποιον που θα το διαπραγματευτεί. Κανείς εκ των εντολέων μου, ... Περισσότερα To άρθρο Αττική Οδός και αποζημιώσεις: Μόνο στον ιδιοκτήτη εγκλωβισμένου αυτοκινήτου – Μαζικές μηνύσεις στην εταιρεία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
www.newsit.gr
Ο Τσιτσιπάς με αριθμούς στο Australia Open
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει ήδη κοπιάσει για 13 ώρες και 43 λεπτά στην πορεία του στο Australian Open.
gazzetta.gr
“Μητσοτάκη γ@μιέσ@ι” και… ζωγραφισμένο στα χιόνια (Εικόνα)
Η ταλαιπωρία του κόσμου από την κακοκαιρία Ελπίδα, δεν άφησε καμία… ελπίδα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το αγαπημένο σύνθημα των τελευταίων μηνών, μετά από τοίχους και κάθε είδους “καμβά”, ήρθε η ώρα να γραφτεί και στο χιόνι…
www.makeleio.gr
ΕΟΔΥ: Πού θα γίνονται δωρεάν rapid test την Πέμπτη (27/1)
Τα 171 κεντρικά σημεία σε όλη την επικράτεια όπου την Πέμπτη (27/1) θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
53η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Καΐρου: Ο Πρωθυπουργός της Αιγύπτου εγκαινιάζει το Ελληνικό Περίπτερο
Η Ελλάδα είναι η τιμώμενη χώρα στην 53η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Καΐρου, που ανοίγει σήμερα τις πύλες της στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα, φιλοξενώντας...
www.zougla.gr
Νόσος Πάρκινσον: Η κίνηση-κλειδί που επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου
Ένα πολύ ενδιαφέροντα συσχετισμό σε σχέση με την δραστηριότητα που μπορεί να επιβραδύνει την πορεία της νόσου Πάρκινσον διαπίστωσαν Ιάπωνες ερευνητές
www.protothema.gr
Κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις και JPMorgan στην ατζέντα Μητσοτάκη την Πέμπτη
Ο πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑΠερισσότερα...
www.newsbomb.gr
Viral η Φουρέιρα με τις νέες photos - Το επικό τρολάρισμα της αδερφής της
Η Ελένη Φουρέιρα δημοσίευσε ένα από τα πιο δημοφιλή posts στο Instagram εν μέσω χιονιά.Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Alpha Bank: Στις 10 το πρωί αύριο Πέμπτη το άνοιγμα των καταστημάτων σε Αττική και Κρήτη
Σε συνέχεια των μέτρων της Πολιτείας για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την κακοκαιρία "Ελπίς", η έναρξη λειτουργίας του Δικτύου…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Meteo για κακοκαιρία «Ελπίδα»: Πάνω από 6.000 τ. χλμ. οι καλυμμένες από χιόνι εκτάσεις σε Αττική, Βοιωτία και Φθιώτιδα
Πάνω από 6.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι οι καλυμμένες από χιόνι εκτάσεις σε Αττική, Βοιωτία και Φθιώτιδα μετά την κακοκαιρία «Ελπίδα», σύμφωνα με το meteo.
iefimerida.gr
Alpha Bank: Στις 10 το πρωί αύριο Πέμπτη το άνοιγμα των καταστημάτων στις περιφέρειες Αττικής και Κρήτης
Σε συνέχεια των μέτρων της Πολιτείας για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την κακοκαιρία «Ελπίς», η έναρξη λειτουργίας του Δικτύου Καταστημάτων της...
www.zougla.gr
ΠΑΟΚ: Η «κατάρα» των mid-season τραυματισμών
Ο ΠΑΟΚ έλυσε με κοινή συναίνεση τη συνεργασία του με τον Μάλκολμ Γκρίφιν, μιας και ο τραυματισμός του Αμερικανού γκαρντ αποδείχθηκε καταδικαστικός για το μέλλον του στον Δικέφαλο. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που ο ΠΑΟΚ χάνει μεσούσης της σεζόν μια βασική του μονάδα, μιας και το φαινόμενο είναι επαναλαμβανόμενο τα τελευταία χρόνια.
gazzetta.gr
Δείτε για αρχή το βίντεο και ακούστε το τραγούδι…
Πηγή
www.makeleio.gr
Έλτον Τζον: Ακυρώνονται οι συναυλίες του στις ΗΠΑ μετά τη νόσηση από κορονοϊό
Έλτον Τζον: Ποια η κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή,Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
«Χαμός» στο Twitter μεταξύ της Τέιλορ Σουίφτ και του Ντέιμον Άλμπαρν για το αν γράφει η ίδια τα τραγούδια της
Όλα ξεκίνησαν από μία δήλωση του τραγουδιστή, κατά την οποία υποστηρίζει πως η τραγουδίστρια δεν γράφει εκείνη τους στίχους των τραγουδιών της - Αφού εκείνη του επιτέθηκε δημόσια, απολογήθηκε και το «χρέωσε» στους Los Angeles Times που «παραποίησαν» τα λόγια του
www.protothema.gr
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Ρίψεις τροφών για τα ζώα στο όρος Αιγάλεω           
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Ρίψεις τροφών σε περιοχές του όρους Αιγάλεω, που έχει καλυφθεί από χιόνι, πραγματοποίησαν σήμερα συνεργεία του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου…Περισσότερα...
www.newsbomb.gr
Super League (A' όμιλος): Ξεφεύγει η Βέροια, συνέτριψε με 5-0 τον Απόλλωνα Πόντου
Με μία εντυπωσιακή εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο, διάστημα κατά το οποίο σημείωσε τέσσερα γκολ, η πρωτοπόρος...
www.zougla.gr
Οσιμέν: Στο «στόχαστρο» των Άρσεναλ και Νιούκαστλ
Σε νέο στόχο στρέφονται... από κοινού οι Άρσεναλ και Νιούκαστλ μετά τη μεταγραφή του Βλάχοβιτς στη Γιουβέντους, αφού πλέον φαίνεται πως έχουν βάλει στο «στόχαστρο» τον επιθετικό της Νάπολι, Βίκτορ Οσιμέν.
gazzetta.gr